Page 1

2012-2013 nr.1

Verantwoordelijke uitgever: Janne Vandenborre


Woordje van de groepsleiding

Beste scouties, ouders en sympathisanten

Nu na de kampen ook de zomer definitief achter de rug is, is het tijd om het nieuwe scoutsjaar aan te vatten. Dit natuurlijk niet vooraleer jullie van harte te bedanken voor de meer dan geslaagde bijbelse editie van onze Fancy-Fair! De aangename sfeer, het mooie weer, de vele complimentjes,… zorgden ervoor dat het voor ieder van ons opnieuw een fantastisch gebeuren werd. Hartelijk bedankt om al onze activiteiten zo gul te steunen met veel enthousiasme! De inkomsten kunnen door de Scouts & Gidsen heel nuttig gebruikt worden voor het verder onderhoud van onze lokalen, kampterreinen, kampmateriaal, ons Plan-ouderschap, …

onze

jaarwerking,

huur

Daarnaast willen we ook heel graag de leiding bedanken die dit jaar hun scoutscarrière beëindigen. Merci Loes Deweer, Liza Dewaegenaere, Emiel benoit, Sven Sabbe, Laura Vandenbroucke, Annelies Vanesche, Sien Vandermarliere en Vital Hoornaert voor jullie enorme inzet de afgelopen jaren! Gelukkig kunnen we het scoutsjaar beginnen met een enthousiaste leidingsploeg en naar jaarlijkse gewoonte vast en zeker met even enthousiaste leden! Wij zijn in elk geval helemaal klaar   om   er   een   spetterend   jaar   van   te   maken!   Het   jaarthema   luidt   ‘Scouting gewoon doen”. Zo, laten we er dan maar meteen invliegen en er samen een scouts- en gidsenjaar van maken dat ieder van ons vuur geeft! Met al jullie vragen en opmerkingen i.v.m. onze scoutswerking kunnen jullie steeds terecht bij de takleiding en uiteraard ook bij de groepsleiding, Alexe Moreels (0470 86 68 40 - alexe.moreels@hotmail.com) en Ruben Deleersnyder (0479 58 16 25 – del.ruben@gmail.com).

Een stevige scoutslinker, De groepsleiding Alexe en Ruben


Scouts deerlijk en 'de nieuwe media' Beste ouders, beste leden, Ook wij, een eenvoudige scoutsgroep uit het landelijke Deerlijk, moeten -willen of niet- mee met onze tijd. Over zowat gans de wereld maken de zogenaamde 'nieuwe media' furore en we kunnen aldus niet bij de pakken blijven zitten. Hoewel deze communicatiemiddelen ondertussen voor veel mensen (zeker voor de oudste leden) niet echt veel geheimen meer inhouden, volgt hieronder toch nog een korte verduidelijking van onze internetmiddelen. Maar zelfs wie denkt dat dit hele gedoe een ver-van-mijn-bedshow is, kan misschien op deze manier ontdekken dat het uiteindelijk allemaal niet zo ingewikkeld is als het soms lijkt... De Website Op www.scoutingdeerlijk.be kan je al langer dan terecht voor alle informatie over onze scouts. De site is vooral handig omdat je er steeds het petoetje kan raadplegen (want waar had je dat nu weer precies gelegd?). Ook foto's van alle zaterdagstakken en van de jonggidsen en verkenners kan je hier terugvinden. Bovendien vindt u er de gegevens terug van leiding en groepsleiding (onder 'contact' – 'leiding') en worden ook alle scoutsevenementen hierop aangekondigd. Facebook Op www.facebook.com/scoutingdeerlijk kan u gemakkelijk het reilen en zeilen van de scouts volgen. Alle foto's van de oudste zondagstakken (gidsen, verks en jin) en algemene foto's (een kampoverzicht, de overgang) komen op deze 'pagina' terecht. Ook alle evenementen (en zelfs de aanwezigen) krijg je hierop te zien. Een voordeel is dat u makkelijk uw mening over allerlei zaken met andere vrienden of sympathisanten kunt delen. Geen facebookprofiel en niet erg happig om er een aan te maken? Geen probleem: ook zonder profiel kan u deze site bezoeken, als een gewone website... Twitter Tenslotte hebben we sinds kort ook een twitteraccount, dat je kan volgen op www.twitter.com/scoutsdeerlijk. Vooral de twitteraars onder ons zullen hier hun gading vinden. Voor de leken onder ons komt het hierop neer: op deze site kan je via korte berichtjes volgen wat er leeft bij ons in de scouts. Handig om zo nu en dan eens te lezen! Hopelijk bent u nu iets wijzer geworden. Werp zeker eens een kijkje op de verschillende sites, misschien vindt u ze wel 'leuk'. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u ons altijd mailen. Maar wees gerust: ook bellen, schrijven of langskomen is nog steeds niet uit de mode . Zelfs mocht u over nóg oudere communicatiemiddelen beschikt, zullen we ons best doen om te antwoorden. Met vriendelijke groet, Het webteam.

webmaster@scoutingdeerlijk.be


LEIDINGSPLOEG 2011-2012 GROEPSPLOEG Groepsleider Groepsleidster Aalmoezenier Materiaal Tenten Lokaal Secretariaat Financiën Jeugdraad Website

RUBEN ALEXE RIK LOUIS AARON MATHIEU JANNE JORN GERT-JAN SIMON

DELEERSNIJDER MOREELS VAN DEN PANHUYZEN DERAMMELAERE NYS VAN DOORNE VANDENBORRE SABBE DEPREZ LECLUYSE

TER DONKT 4, 8540 DEERLIJK PLADIJSSTRAAT 235A, 8540 DEERLIJK MEIWEG 1, 8500 KORTRIJK PONTSTRAAT 30, 8540 DEERLIJK G. GEZELLELAAN 111, 8540 DEERLIJK KLAUWAARDSSTRAAT 9, 8540 DEERLIJK ENGELSTRAAT 25, 8540 DEERLIJK VERVERIJSTRAAT 16, 8540 DEERLIJK ENGELSTRAAT 5 , 8540 DEERLIJK RENÉ DE CLERCQSTRAAT 27, 8540 DEERLIJK

0479 0470 0476 0496 0472 0494 0472 0474

58 86 96 20 80 07 36 25

16 68 40 37 15 55 80 75

25 40 44 91 05 24 83 12

0499 34 09 61

simon.lecluyse@hotmail.com

GHEKIERE CLARYSSE HANSSENS BENOIT SELIS DEWEER

SINT_ROCHUSWEG 30? 8540 DEERLIJK STATIONSSTRAAT 57, 8540 DEERLIJK LELIELAAN7,8540 DEERLIJK DE CASSINASTRAAT 67, 8540 DEERLIJK KARDINAAL CARDIJNLAAN 15, 8540 DEERLIJK HEULSELAAN 6 , 8540 DEERLIJK

0495 81 10 88 0476 64 71 48

klaus.clarysse@hotmail.com

0498 0471 0499 0495

14 65 28 64

emma.hanssens@hotmail.com emmabenoit35@hotmail.com asseselis@hotmail.com jannekeweer@msn.com

SIMON WOUTER SUZANNE JULIE IJEN

LECLUYSE DEBROUWERE ROOBROUCK DERAMMELAERE DERIE

RENÉ DE CLERCQSTRAAT 27, 8540 DEERLIJK 0499 34 09 61 KORTRIJKSEWEG 205, 8791 BEVEREN (LEIE) 0479 25 82 43 GENERAAL DEPREZSTRAAT 2/b , 8540 DEERLIJK PONTSTRAAT 30, 8540 DEERLIJK 0496 07 37 87 BALJUWSTRAAT 16, 8540 DEERLIJK 0477 85 41 01

simon.lecluyse@hotmail.com wouterdebrouwere@hotmail.com

GOELE MATHIEU GERTJAN THIBAULT SIMON

DE MEYERE VAN DOORNE DEPREZ MOREELS DHAENE

WAGENAARSTRAAT 100, 8791 BEVEREN (LEIE) KLAUWAARDSSTRAAT 9, 8540 DEERLIJK ENGELSTRAAT 5 , 8540 DEERLIJK PLADIJSSTRAAT 235A, 8540 DEERLIJK H.CONSCIENCELAAN 9, 8540 DEERLIJK

0474 66 20 13 0494 07 55 24

ROOBROUCK CLARYSSE SELIS TACK

GENERAAL DEPREZSTRAAT 2/B, 8540 DEERLIJK STATIONSSTRAAT 57, 8540 DEERLIJK KARDINAAL CARDIJNLAAN 15, 8540 DEERLIJK ELFDE JULILAAN 25, 8540 DEERLIJK

0479 0477 0498 0479

71 44 74 26

94 17 10 60

26 84 78 12

sarawies@hotmail.com margotclarysse@hotmail.com eliseselis@hotmail.com

THIBO JASPER LOUIS THIJS

DE MEYERE DESCHAMPS DERAMMELAERE VANDENBORRE

WAGENAARSTRAAT 100, 8791 BEVEREN (LEIE) HEULSELAAN 11, 8540 DEERLIJK PONTSTRAAT 30, 8540 DEERLIJK ENGELSTRAAT 25, 8540 DEERLIJK

0478 0479 0496 0472

18 55 20 08

76 26 37 31

92 99 91 17

thibodemeyere@hotmail.com jasper.deschamps@hotmail.com louis.derammelaere@hotmail.com thijs_vandenborre@hotmail.com

STEF JANNE ANDREAS MARIE-LAURE

DEWAELE VANDENBORRE HANSSENS VAN HOE

KARDINAAL CARDIJNLAAN 13, 8540 DEERLIJK ENGELSTRAAT 25, 8540 DEERLIJK LELIELAAN 7, 8540 DEERLIJK TULPENLAAN 76, 8540 DEERLIJK

0499 0472 0497 0475

36 36 29 23

84 80 47 72

44 83 12 92

stef_dewaele@hotmail.com janne_vandenborre@hotmail.com andreas.hanssens@hotmail.com marielaurevanhoe@hotmail.com

LAURENS FELIX JORN MARIE

VANDENBROUCKE HOORNAERT SABBE FEYS

BLAUWVOETSTRAAT 18, 8540 DEERLIJK DE CASSINASTRAAT 16, 8540 DEERLIJK VERVERIJSTRAAT 16, 8540 DEERLIJK DESSELGEMKNOKSTRAAT 18, 8540 DEERLIJK

0478 0476 0474 0474

64 30 25 63

30 48 75 44

50 04 12 69

laurensvandenbroucke60@hotmail.com felixhoornaert@gmail.com jorn_s322@hotmail.com mariefeys@hotmail.com

WILLEM RUD AARON LAUREN

LAMBERT DERIE NYS NYS

VEEMEERSSTRAAT 16, 8540 DEERLIJK BALJUWSTRAAT 16, 8540 DEERLIJK G. GEZELLELAAN 111, 8540 DEERLIJK G. GEZELLELAAN 111, 8540 DEERLIJK

0472 0472 0472 0479

35 48 80 55

23 32 15 26

09 38 05 83

flyingwillie92@hotmail.com

0473 49 38 29

del.ruben@gmail.com alexe.moreels@hotmail.com rikvdp@pandora.be louis.derammelaere@hotmail.com nysaaron@hotmail.com thieute006@hotmail.com janne_vandenborre@hotmail.com jorn_s322@hotmail.com

gertjan.deprez@hotmail.com

KAPOENEN KPL AKPL AKPL AKPL AKPL AKPL

FLORENCE KLAUS EMMA EMMA ASTRID JANNE

81 39 60 12

42 65 73 73

florence123_1@hotmail.com

KABOUTERS KWL AKWL AKWL AKWL AKWL

julie.derammelaere@hotmail.com ijen.derie@telenet.be

WELPEN KWL AKWL AKWL AKWL AKWL

0473 49 38 29 0472 24 53 87 0472 28 01 07

goele-d-m@hotmail.com thieute006@hotmail.com

gertjan.deprez@hotmail.com thibault_moreels@hotmail.com simon_dhaene@hotmail.com

JONGGIDSEN JGVL AJGVL AJGVL AJGVL

SARAH MARGOT ELISE LAURA

laura.tack@hotmail.com

JONGVERKENNERS JGVL AJGVL AJGVL AJGVL

GIDSEN GVL AGVL AGVL AGVL

VERKENNERS GVL AGVL AGVL AGVL

JIN JL AJL AJL AJL

rud_012@hotmail.com nysaaron@hotmail.com


Dag lieve kapoentjes, Er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur en dat betekent een nieuwe leiding ĂŠn een nieuw Petoetje! Net als vorig jaar gaan de vergaderingen steeds door op zaterdagnamiddag van 14u tot 16u30 op het Gaverdomein, tenzij anders vermeld. Indien je niet kan komen, gelieve dit op voorhand te verwittigen. Wij hebben er alvast zin in en we hopen jullie ook!

6 oktober

Overgang

Wie-is-wie?-vergadering

13 oktober

20 oktober

Leiding-tegen-ledenvergadering


26 oktober

Film-vergadering Let op : vrijdagavond, uur volgt!

Oh-Florence&Klaus-zijn -er-niet-vergadering ď Œ

3 november

10 november

Vriendjesvergadering Breng een vriendje of vriendinnetje mee naar de vergadering

17 november

Miss & Mister Kapoen-vergadering

24 november

Weekend We trekken er 2 dagen op uit! Het weekend start op zaterdag en eindigt zondagmiddag. Verdere info volgt


Hij komt! De lieve goede Sint-vergadering

1 december

van 9u30 tot 11u30

8 december

Jongens vs. meisjes-vergadering

15 december

Sportvergadering

22 december

Kerstfeestje! meer info volgt


29

december

9

tot

De leiding heeft examens ď Œ Geen vergadering

februari

9

Fata morgana - vergadering

februari

Tot binnenkort,

De kapoenenleiding kapoenenleiding@scoutingdeerlijk.be

Florence Ghekiere 0495 81 10 88

Klaus Clarysse 0476 64 71 48

Emma Hanssens 0498 81 42 14

Janne Deweer 0495 12 73 64

Emma Benoit 0471 39 65 65

Astrid Selis 0499 60 73 28


Dag lieve Kabouters, Er staat alweer een supertof scoutsjaar voor de deur! Samen met onze beste vriendin Barbie zullen we weer gekke avonturen beleven. De vergaderingen gaan door op zaterdagnamiddag van 14u tot 16u30. Barbie is er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook! Een stevige linker, De kabouterleiding Zaterdag 13 oktober: Barbie leert haar vriendinnen kennen-vergadering Barbie is erg benieuwd met wie ze dit jaar lol mag maken. Iedereen zal zijn geheimen onthullen! Ook benieuwd naar het favoriete tv-programma, de beste vriendin en de favoriete reisbestemming van Barbie en de andere Kabouters? Je komt het allemaal te weten!

Zaterdag 20 oktober: Barbie viert Suzanne haar verjaardag-vergadering Onze leidster Suzanne is jarig! Haar beste vriendin, Barbie, wil natuurlijk een feestje voor haar organiseren. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om mee te vieren. Vandaag leggen we Suzanne eens extra in de watten! Zaterdag 27 oktober: Barbie speelt pleinspelen-vergadering Barbie zal haar deze middag eens uitleven op de grasvelden. Wees gerust Barbie gaat niet voetballen, maar wel alle elegante spelen tot een goed einde brengen! Eens benieuwd hoeveel spierkracht Barbie heeft. Zaterdag 3 november: Barbie knutselt-vergadering Barbie is in een creative bui vandaag. Ze werkt al weken aan het ontwerp van haar eigen jurk. Vandaag knutselt ze hem eindelijk in elkaar, maar ze heeft hiervoor wel jullie hulp nodig!

Zaterdag 10 november: Barbie gaat sporten-vergadering Vandaag trekt Barbie haar sportoutfit aan! We gaan samen de armen en benen loszwaaien. Ben jij even lenig als Barbie? Haar spieren zijn alvast opgewarmd! Zaterdag 17 november: Barbie leert het dorp kennen-vergadering Barbie is nog niet vaak in Deerlijk geweest. Ze is erg nieuwgierig naar de tofste winkels om te shoppen en naar waar ze fun kan maken met haar vriendinnen. Willen jullie haar helpen?


Weekend 24-25-26: Barbie gaat op weekend Barbie en haar vriendinnen trekken er een weekend op uit en jullie mogen met haar mee! Ze staat te popelen om te vertrekken voor een volledig weekend fun maken. Meer info volgt via een e-mailtje Zaterdag 1 december: De sint komt op bezoek bij Barbie-vergadering De Sint liet aan Barbie weten dat hij vandaag zou langskomen. Hopelijk zijn jullie het voorbije jaar braaf geweest, want de Zwarte Pieten zullen ook mee zijn! Zaterdag 8 december: Barbie speelt in de sneeuw-vergadering Hopelijk heeft het gesneeuwd, want Barbie heeft al haar wanten aangetrokken. Ze is klaar voor een namiddag pret maken in de sneeuw! Ze wil in haar tuin een supergrote sneeuwman bouwen en jullie kunnen haar daarbij helpen. Trek alvast warme kledij aan! Zaterdag 15 december: Barbie gaat zwemmen-vergadering Het wordt een namiddag vol waterpret! Barbie heeft haar zwemoutfit aangetrokken. Ze wil met jullie van de snelste glijbaan gaan en dan superluid gillen. Je gaat toch mee? Breng € 3,50 euro mee en graag enkele ouders om ons daarheen te brengen. Afspraak om 14u aan het lokaal

Zaterdag 22 december: Barbie viert kerst-vergadering Het is bijna kerstmis en Barbie organiseert een kerstfeest. Ze hoopt dat jullie allemaal komen. Welke kertpakje Barbie mee zal brengen houdt ze nog geheim! Breng allemaal ook een cadeautje mee van maximaal €5. Zaterdag 29 december: Barbie gaat schaatsen-vergadering Vandaag trekt Barbie haar schaatsen aan. We gaan een namiddagje glijden op het ijs, yihaa! Zou jij sneller kunnen schaatsen dan Barbie? Breng € 5,50 euro mee en graag enkele ouders om ons daarheen te brengen. Afspraak om 14u aan het lokaal Zaterdag 5 januari: Barbie is op skivakantie (GEEN VERGADERING) Zaterdag 12 januari: Barbie is nog steeds op skivakantie (GEEN VERGADERING) Zaterdag 19 januari: Barbie komt volgende week terug (GEEN VERGADERING)


Vrijdagavond 25 januari: Barbie gaat naar de cinema-vergadering Barbie heeft wel zin in een toffe film. Ze nodigt jullie uit om samen met haar mee te kijken. Barbie wil er een echte grilz-night van maken! Zaterdag 2 februari: Barbie wordt popster-vergadering Vandaag kunnen jullie met Barbie mee de catwalk op! We zijn allemaal popsterren. Onze leidsters, Suzanne en Julie, zullen zich alvast verkleden in echte Barbie’s. Verkleed je ook in jouw favoriete popster!

Zaterdag 9 februari: Barbie tegen de leiding-vergadering Barbie daagt de leiding uit! Als ze alleen is, weet ze natuurlijk meteen dat ze zal verliezen daarom moeten jullie haar helpen. Vorm samen met Barbie een beresterk team en probeer die leiding een poepje te laten ruiken. Zaterdag 16 februari: Barbie ontmoet Ken-vergadering Ken heeft Barbie getelefoneerd en nu loopt Barbie weer met vlinders in haar buik. Vandaag heeft ze een date met Ken! Er zullen ook nog andere jongens zijn, misschien kom jij wel jouw ‘Ken’ tegen.

Julie Derammelaere 0496073787

Suzanne Roobrouck 0472382423

Ijen Derie 0477854101

Wouter Debrouwere 0472374237

Simon Lecluyse 0499340961


Hellow Welpen, Het nieuwe schooljaar is nu al eventjes bezig maar eindelijk begint het nieuwe scoutsjaar ook opnieuw! In het eerste semester staat alles in teken van de super-coole-mega-sjieke Ketnet serie W817. Iedere zaterdagnamiddag van 14u tot 16u30 (tenzij anders vermeld) kan jij je favoriete acteurs uit W817 ontmoeten op het Gaverdomein in Deerlijk en dit vanzelfsprekend in perfect uniform (hemd en das). Indien je niet kan komen naar de vergadering, gelieve iemand van de leiding te verwittigen. Wij zien het al helemaal zitten, hopelijk jullie ook!

13 oktober: Kennismakingsvergadering Jullie kennen de bewoners wel maar zij kennen jullie nog niet! Tijd voor verandering.

20 oktober: Goele-is-op-verjaardagsreis-vergadering Leidster Goele is er niet bij vandaag want ze is op verjaardagsweekend... Maar geen paniek, Birgit neemt haar plaats in en zal dat ongetwijfeld even goed doen!

27 oktober: Daguitstap Vandaag trekken we er een volledige dag op uit. Tom organiseert alles en liet alvast weten dat het een onvergetelijke dag wordt! Meer informatie volgt.

3 november: Morgentocht Vandaag staan  we  eens  supervroeg  om  een  ‘wandelingske’  te  maken  in  Deerlijk.  De   vergadering gaat door van 6u tot 9u.

10 november: Leiding VS. leden vergadering We gaan eens testen wie er sterkst is. Jullie, de leiding of de huisbewoners. Kom dat zien, kom dat zien, kom dat zien!

17 november: Bosspel Akke en Carlo hebben weer een nieuw high-tech-speelgoedje, we trekken het bos in om het eens uit te testen.

24 november: Kookvergadering Steve heeft vandaag geen zin om te koken. Jullie zullen het moeten overnemen. Er moet geen rekening  gehouden  worden  met  Zoë,  want  zij  eet  pitta!  Neem  allemaal  €  7 mee.


1 december: Sinterklaasvergadering Net als bij jullie thuis komt de Sint ook langs in het huis van Tom, Steve, Zoë, Akke, Carlo, Birgit, Jasmijn, ... De Sint zou de Sint niet zijn moesten hij en zijn pieten geen pakjes meehebben voor iedereen! Terwijl hij terugkomt van het huis, stopt hij ook nog eventjes in het scoutslokaal. Allen welkom van 13u tot 15u30.

8 december: Schaatsvergadering Tom wil zijn conditie nogmaals testen tegenover Zoë maar nu op het ijs, eens zien hoe jullie het ervan af brengen. We verwachten je om 14u aan het lokaal met een paar handschoenen en 5,5 euro.

15 december: Sportvergadering Alle huisbewoners beslissen om samen te gaan sporten en wij mogen mee! Trek gerust jullie sportkledij aan!

22 december: Kerstfeestje Die gezellige kerstperiode staat weer voor de deur, dat verdient toch wel een feestje! Dit gaat door in het lokaal van 19u tot 22u. Neem allemaal een cadeautje mee van ongeveer 3 euro.

29 december: Tijd-voor-nieuwe-voornemens-vergadering Nu het nieuwe jaar begonnen is, is het natuurlijk ook tijd voor een heleboel nieuwe voornemens. Tom stopt met zoveel te snoepen, Zoë gaat minder uit, Birgit gaat eindelijk vast werk  zoeken,  …  Wat  zijn  jouw  nieuwe  voornemens?

4 januari: Filmvergadering ‘Den blok’  is  jammer  genoeg  weer  aangebroken! Na een hele dag studeren is het voor de leiding  en  de  bewoners  tijd  om  op  ’t  gemak  een  filmke  te  checken!  Jullie  zijn  van  harte   welkom.

12 januari: geen vergadering Net als Tom, Steve, Zoë, Akke, Carlo, Birgit, Jasmijn en de rest van de huisbewoners moet de leiding  blokken…


19 januari: geen vergadering Net als Tom, Steve, Zoë, Akke, Carlo, Birgit, Jasmijn en de rest van de huisbewoners moet de leiding  blokken…

26 januari: geen vergadering Net als Tom, Steve, Zoë, Akke, Carlo, Birgit, Jasmijn en de rest van de huisbewoners moet de leiding  blokken…

2 februari: De-leiding-is-terug-vergadering ‘Den blok’  is  voorbij.  De  leiding  en  de  bewoners  kunnen  er  weer  volledig  tegenaan!

9 februari: Zwemvergadering Vandaag gaan we zwemmen en alle bewoners gaan mee! Vergeet zeker jullie zwembroek niet. De kostprijs wordt zeker nog meegedeeld.

16 februari: Valentijnvergadering Carlo is nog altijd verliefd op Birgit, op wie ben jij verliefd?

Een stevige linker, De leiding

Mathieu Van Doorne 0494/07.55.24

Gertjan Deprez 0473/49.38.29

Goele De Meyere 0474/66.20.13


Dierbare jongverkenners Vanaf vandaag keren we exact 100 jaar terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1912. Dit jaar staat bekend voor ondergang van de titanic en bevinden we ons aan de vooravond van de eerste wereld oorlog. We nemen jullie iedere zondag van 14.00 tot 17.00 (tenzij anders vermeld) mee in die tijd. Het beloofd een interessant, leerrijk, ongelofelijke, spetterend en formidastisch scoutsjaar te worden… Verheugd u allen, jongverkenners 2012-2013! zaterdag 6 oktober: overgang De Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen slaagt er als eerste in om de oversteek naar Antartica met succes te volbrengen. Hopelijk hebben de overgaande leden even veel geluk vandaag en volbrengen ze hun taak zoals het een echte scoutie betaamt! zondag 14 oktober: eerste vergadering Turkse troepen zijn Servië en Bulgarije binnengevallen. Nu is het tijd voor de jong verkenners na een lange pauze dat we het scouts jaar binnen vallen. zondag 21 okt: pleinspelen Op deze dag 100 jaar geleden werd het Náměstí Míru (plein) in tsjechie officieel in gehuldigd. Wij zullen onze pleinen ook eens inhuldigen door er eens goed op te spelen. vrijdag 26 okt (19 u 21.30 u): De eeuwenoude halloweenvergadering Halloween is een eeuwenoude traditie die afstamt van de Kelten. Hierbij geloofde men dat er geesten van mensen die het afgelopen jaar omkwamen ronddwaalden in de straten van hun dorp en op het kerkhof. Deze vrijdag zal het niet anders zijn. 100 jaar geleden, precies om 19u overvielen geesten het kleine dorp Deerlycke. Mensen van groot en klein, jong en oud herinneren zich deze dag als een vereniging van leven en dood. zondag 4 nov: techniekenvergadering Precies 100 geleden werd er een boek "pioneering projects" over technieken om te sjorren. Wij gaan vandaag de theorie praktijk. Niet zomaar een praktijk, maar een praktijk waar belangrijke basis, die je nodig hebt om te overleven in de zal aanbod komen. Allen aanwezig dus!

geschreven om zetten in alle ardennen,


Zaterdag 10

nov: manhunting

Tijdens de eerste Balkanoorlog heeft het turkse leger veel last van collaborateurs, de sultan ziet geen andere uitweg dan een grootschalige klopjacht te organiseren op deze landverraders. Vandaag doen we dit over met jullie. zondag 18 nov: reactietocht Actie-reactie. Een spreuk die 100 jaar geleden brandend actueel was! Vandaag halen we die van onder het stof en kijken we hoe de mensen in de straten van de 21e eeuw reageren op onze acties! 23-24-25 nov: weekend meer info volgt! zondag 2 dec: sinterklaas: 15 u tot 17u30 Precies 100 jaar gelelden voer de sint en zijn pieten uit spanje en dit is vandaag niet anders. Terwijl hij toen nog moest varen met een oude vervallen stoomboot, komt hij vandaag tot bij ons met zijn nieuwste bolide! zondag 9 dec: leiding vs. leden De Griekse onderzeeĂŤr Delfin maakte de eerste torpedo aanval in de moderne oorlogvoering, na waarneming van de Turkse kruiser Medjidieh en vijf escort schepen. Lt Commander Paparrigopoulos besteld het afvuren van de onderwater raket op een afstand van 500 meter, maar de torpedo "werkte niet goed en zonk". Nu aan de leden om de strijd terug aan te binden tegen de leiding. zaterdag 15 dec (19 u tot 21.30): filmvergadering Exact 100 jaar geleden werd 'the count of monte cristo' van Alexandre Dumas voor het eerst verfilmd, ook vandaag kijken we naar een filmklassieker. Niet op de oude wijze, maar wel op de modern wijze van de 21e eeuw jawel! (chips en frisdrank inbegrepen). zaterdag 22 dec: kerstfeestje 19 u tot 21.00 1912 staat bekend om zijn strenge winter, hopelijk hebben we ook dezez keer een witte kerst! zond 30 dec: oudejaarsontbijt 7.30 tot 9.00 De Eerste Balkanoorlog eindigde tijdelijk: Bulgarije, Griekenland, Montenegro en ServiĂŤ (de Balkan League landen) ondertekende een wapenstilstand met Turkije. Ze slooten af met een oudejaarsonbijt.


zondag 3 feb: wintersportvergadering Koning Albert I van BelgiĂŤ neemt zijn zoon en troonopvolger Leopold III voor het eerst schaatsen, de onervaren Leopold komt na vele valpartijen bont en blauw terug thuis. Hopelijk hebben jullie een beter evenwichtsgevoel. zondag 10 feb: voorbereiding op valentijnsvergadering Hoe bereidden mensen 100 jaar geleden zich voor op valentijnsdag? Wel, ze gingen eerst naar de parfumwinkel, poetsten hun oude zwarte schoenen op, begonnen een week op voorhand aan hun eten en bedrogen hun geliefde nog eens snel. Dit jaar zullen wij u leren hoe je je kan voorbereiden op valentijnsdag op de moderne manier. Breng je attribute om een dame te strikken gerust mee! zondag 17 feb: valentijnsvergadering Robert G. Fowler landde zijn vliegtuig op Pablo Beach, Florida, en werd de tweede persoon om een vliegtuig in de Verenigde Staten, en de eerste om te reizen van west naar oost vliegen. Wannneer hij uit zijn vliegmachine stapte vroeg hij zijn vrouw ten huwelijk. Nu aan jullie om dit te evenaren. En vergeet vooral niet wat jullie vorige week geleerd hebben!

Louis 0496/203791

Jasper 0479/552699

Thibo 0478/187692

Thijs 0472/083117


Dag super enthousiaste gidsen! Zijn jullie klaar om het scoutsjaar te starten met glitter and glamour? Gossip Girl nodigt jullie iedere zondag uit om stevig uit de bol te gaan van 14u tot 17u! Dresscode: Scoutshemd + das (vergeet zeker jullie high heels niet). Gelieve te verwittigen als je niet kan komen.

14/10 Ge-kent-elkaar-toch-al-vergadering

"Every happy ending is just a new beginning. Because on the Upper East Side, the good times never lasts forever."

"Spotted - Chuck Bass losing something nobody even knew he had. His heart."

21/10 Laat-je-snor-groeien-vergadering Kom verkleed als een echte man!

28/10 Brico bistro, sesitse met utsepot Weetje: De stem van Gossip Girl wordt ingesproken door actrice Kristen Bell.

2,3,4/11 Weekend (info volgt) "A wise woman once said that every morning when you wake up you say a little prayer. After all, you never know what your day may hold." "I have a friend on cyberspace who knows just what to do. XOXO."

11/11 Azerty-vergadering

18/11 Wat-is-het-fijn-om-deerlijknaar-te-zijn-vergadering

"There's a weak link in every chain. And it's just a matter of time before this one snaps."

"Some might call this a fustercluck. But on the Upper East Side, we call it Sunday afternoon."

25/11 Tleven-is-geen-crèmekarre-vergadering


Zat 01/12 Sinterklaasvergadering (17u-20u) Weetje: In de Gossip Girl film Lindsay Lohan de rol van Blair Waldorf zou spelen.

"When words get in the way, there's really only one thing left to do."

Vr 07/12 Manhunting (uur volgt) Zat 15/12 Filmvergadering (uur volgt) Weetje: Wist je dat er in de eerste instantie geen Gossip Girl serie zou komen maar een film? "Nate can't wait to see you. Trust me, it's like riding a very cute bike."

Vr 21/12 Kerstfeestje (uur volgt) 30/12 Geen vergadering 6/01 Geen vergadering 13/01 Derdejaarsvergadering Weetje: Wist je dat Leighton Meesters echte haarkleur blond is? Voor de rol van Blair verft ze haar haren bruin.

20/01 Pleinspelenvergadering "Nothing says January like a brand new Cold War." "So if you want peace, always be prepared for war."

27/01 Verleg-je-grenzen-vergadering 3/02 Tis-wit-vergadering

10/02 We-rijden-een-scheve-schaats-vergadering "You know my mom: if it's not broke, break it."

"You know my mom: if it's 17/02 We-mengen-met-het-andere-geslacht-vergadering not broke, break it."

"You know my mom: if it's not broke, break it."

"Spotted: Serena Van Der Woodsen is kissing Dan Humphrey!"


Nate Archibald alias Stef Dewaele stef_dewaele@hotmail.com 0499/36.84.44

Chuck Bass alias Andreas Hanssens andreas.hanssens@hotmail.com 0497/29.47.12

Serena Van Der Woodsen alias Janne Vandenborre janne_vandenborre@hotmail.com 0472/36.80.83

Blair Waldorf alias Marie-Laure Van Hoe marielaurevanhoe@hotmail.com 0475/23.72.92


Petoetje 2012-2013 - nr.1  
Petoetje 2012-2013 - nr.1  

Petoetje voor het werkjaar 2012-2013 - eerste semester

Advertisement