Page 1

01/III

sCOOL ČASOPIS PRO COOL LIDI

Ztracené civilizace

str. 12

(Ne)chovej se (ne)slušně

str. 20

Kde najít toho pravého?

Brejk Denz Bradrz Nic neumí, ale jsou nejlepší

Celebrity o Nové filmy a hr y o  Horoskopy o  Triky na krásu o  Hi Tech

str. 15

www.scooler.cz


aneb Pozdrav z redakce

ZVÍDAVÝM

Milí sCOOLeři! Určitě nevěříte vlastním očím, že jsme se vám zase dostali do rukou. Už třetí rok vám děláme společnost při utrpení ve školních lavicích. Pokud jste na škole noví, doufáme, že jste zde spokojení, máte spoustu kamarádů a  hodné kantory... I když učení je asi většinou nuda, viďte? A právě z toho důvodu nás mějte vždy při ruce a v případě akutní nouze si hned naordinujte četbu našich super článků! Najdete v nich nejen zábavu, ale i zajímavé informace a postřehy, které se mohou hodit do školy i za školu!

Časopis sCOOLer

ROZHOVOR DRBÁRNA AKČNÍM LIDEM SCOOLERŮM PRO HEZOUNY RANDĚNÍ

Ročník: III. Číslo: 1 Den vydání: 23. 9. 2010 Vydavatelství: goNET s.r.o., Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava-Přívoz IČO: 26822580 Šéfredaktor: Pavel Górecki

www.scooler.cz

z obsahu ZAJÍMAVÉ ZAJÍMAVOSTI

04

Brejk Denz Bradrz

06

CO TROPÍ SLAVNÍ

08

ZAŽIJ NA VLASTNÍ KŮŽI

10

ztracené civilizace

12

MISS/MR. NAJDEMESE.CZ

14 15

KDE SBALIT IDEÁLNÍ PROTĚJŠEK do sCOOLu

anglická nepravidelná slovesa

ANGLICKÁ Nepravidelná slovesa

DO SCOOLU

arise [əraiz] awake [əweik] be [bi:] bear [beə] bear [beə] become [bikam] begin [bigin] bend [bend] bid [bid] bind [baind] bite [bait] bleed [bli:d] blend [blend] blow [blou] break [breik] breed [bri:d] bring [briŋ] broadcast [bro:dka:st] build [bild] burn [bə:n] burst [bə:st] buy [bai] cast [ka:st] catch [kæč] choose [ču:z] cling [kliŋ] come [kam] cost [kost] creep [kri:p] cut [kat] dare [deə] deal [di:l] dig [dig] do [du:] draw [dro:] dream [dri:m] drink [driŋk] drive [draiv] dwell [dwel] eat [i:t]

užitečné vzorečky

16

CHYTROLÍNŮM

sCOOLer ke stažení na www.sCOOLer.cz! Zástupce šéfredaktora: Ivana Chodurová Redaktoři: Ivana Chodurová, Martin Kotouč, Taťána Kročková, Hubert Pavelek, Marcela Pěchovičová, Martin Prokůpek, Barbora Ptošková, Irena Velkoborská, Eva Vondrová, Vendula Vrablová, Vladimír Zbytek, Michaela Židková Grafická úprava: Zdeněk Foltýn E-mail redakce: info@scooler.cz Inzerce: inzerce@scooler.cz, tel: 596 132 113 Inzertní podmínky: www.scooler.cz

HLAVOLAMY

5 1 4 8 6 3 2 5 6 7 3 5 9 9 7 8 3 4 1 8 5 3 7 9 2 9 7 4 1

arose [ərouz] awoke [əwouk] was/were [woz, wəz/ wə:, wə] bore [bo:] bore [bo:] became [bikeim] began [bigæn] bent [bent] bade [beid, bæd] bound [baund] bit [bit] bled [bled] blended [blendid] blew [blu:] broke [brouk] bred [bred] brought [bro:t] broadcast [bro:dka:st] built [bilt] burnt [bə:nt] burst [bə:st] bought [bo:t] cast [ka:st] caught [ko:t] chose [čouz] clung [klaŋ] came [keim] cost [kost] crept [krept] cut [kat] dared [deəd] dealt [delt] dug [dag] did [did] drew [dru:] dreamt [dremt] drank [dræŋk] drove [drouv] dwelt [dwelt] ate [et, eit]

arisen [ərizn] awaked [əweikt] been [bi:n] borne [bo:n] born [bo:n] become [bikam] begun [bigan] bent [bent] bidden [bidn] bound [baund] bitten [bitn] bled [bled] blended [blendid] blown [bloun] broken [broukən] bred [bred] brought [bro:t] broadcast [bro:dka:st] built [bilt] burnt [bə:nt] burst [bə:st] bought [bo:t] cast [ka:st] caught [ko:t] chosen [čouzn] clung [klaŋ] come [kam] cost [kost] crept [krept] cut [kat] dared [deəd] dealt [delt] dug [dag] done [dan] drawn [dro:n] dreamt [dremt] drunk [draŋk] driven [drivn] dwelt [dwelt] eaten [i:tn]

povstat, vzniknout probudit se být nést narodit stát se začínat ohýbat se poroučet, rozkazovat vázat kousat krvácet míchat, mísit foukat, vanout lámat, rozbíjet pěstovat, plodit přinést vysílat rozhlasem stavět hořet, pálit prasknout, puknout kupovat vrhat, odlévat chytat vybrat si, zvolit lpět, lnout přijít stát (cena) lézt, plazit se řezat, krájet odvážit se, troufat si jednat, obchodovat kopat dělat, konat kreslit, táhnout snít, mít sen pít jet, hnát přebývat, trvat na čem jíst

fall [fo:l] feed [fi:d] feel [fi:l] fight [fait] find [faind] flee [fli:] fling [fliŋ] fly [flai] forbid [fəbid] forecast [fo:ka:st] forget [fəget] forgive [fəgiv] forsake [fəseik] freeze [fri:z] get [get] give [giv] go [gou] grind [graind] grow [grou] hang [hæŋ] have [hæv] hear [hiə] hide [haid] hit [hit] hold [hould] hurt [hə:t] keep [ki:p] kneel [ni:l] know [nou] lay [lei] lead [li:d] lean [li:n] leap [li:p] learn [lə:n] leave [li:v] lend [lend] let [let] lie [lai] light [lait] lose [lu:z]

fell [fel] fed [fed] felt [felt] fought [fo:t] found [faund] fled [fled] flung [flaŋ] flew [flu:] forbade [fəbeid, fəbæd] forecast [fo:ka:st] forgot [fəgot] forgave [fəgeiv] forsook [fəsuk] froze [frouz] got [got] gave [geiv] went [went] ground [graund] grew [gru] hung [haŋ] had [hæd] heard [hə:d] hid [hid] hit [hit] held [held] hurt [hə:t] kept [kept] knelt [nelt] knew [nju:] laid [leid] led [led] leant [lent] leapt [lept] learnt [lə:nt] left [left] lent [lent] let [let] lay [lei] lit [lit] lost [lost]

fallen [fo:lən] fed [fed] felt [felt] fought [fo:t] found [faund] fled [fled] flung [flaŋ] flown [floun] forbidden [fəbidn] forecast [fo:ka:st] forgotten [fəgotn] forgiven [fəgivn] forsaken [fəseikən] frozen [frouzn] got [got] given [givn] gone [gon] ground [graund] grown [groun] hung [haŋ] had [hæd] heard [hə:d] hidden [hidn] hit [hit] held [held] hurt [hə:t] kept [kept] knelt [nelt] known [noun] laid [leid] led [led] leant [lent] leapt [lept] learnt [lə:nt] left [left] lent [lent] let [let] lain [lein] lit [lit] lost [lost]

padat živit, krmit cítit se bojovat nalézt prchat mrštit, házet létat zakázat předpovídat zapomenout odpustit opustit mrznout dostat se dát jít brousit, mlít růst viset, věšet mít slyšet skrývat se udeřit, zasáhnout držet ranit, ublížit držet klečet vědět, znát položit vést vyklánět se, opírat se skákat učit se odjet půjčit nechat ležet rozsvítit, zapálit ztratit

16

SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ

9

TIRÁŽ Četnost vydání: měsíčník

pro úvod

Editorial

7 8 5 9

19

6

SCOOLERŮM

Etiketa

20

NADŠENCŮM

COOL VĚCIČKY

22

FILMOŽROUTŮM

KINO NOVINKY

24

NEJ HRY

26

BUĎ IN

28

HOROSKOPY

29

HUMOR

30

HRÁČŮM SCOOLERKÁM FATALISTŮM VTIPÁLKŮM

03


sCOOLerům

zvídavým

víTE, že... …rorýsi ve vzduchu i spí?

…se můžete virtuálně potopit až k Titanicu?

Rorýs obecný, malý stěhovavý pták z řá­ du svišťounů, patří k  vynikajícím letcům. Ve vzduchu se mu tak líbí, že kromě hnízdního období tráví veškerý čas pouze létáním, proto mu také zakrněly nohy. Pohybuje se průměrnou rychlostí kolem 35 km/h, může však dosáhnout i  hranice 200 km/h. Dokáže za letu jak pít, tak spát, a dokonce se i pářit. Upřímně – myslíte, že byste něco podobného zvládali v běhu?

Společnost Premiere Exhibitons, specializující se na organizaci digitálních výstav, se rozhodla zvídavým badatelům trochu přiblížit prozkoumávání vraku lodi Titanic. Na jejich stránkách ExpeditionTitanic.com tak uvidíte krásně zpracovanou návštěvu lodi tak, jak vypadá v současnosti. Můžete nahlédnout do kapitánské kajuty, omrknout zbytky stožáru nebo třeba okolí lodi. Videa jsou doplněna také psaným komentářem. V angličtině. Kdo si ale myslí, že tam uvidí plavat nějaké mrtvoly, tak má smůlu. Aspoň my jsme je nespatřili určitě.

…mraky mohou vážit desetitisíce tun? Asi vám taky nepřijde jako nejpříjemnější představa, že nad hlavou vám na vlásku visí třeba velké nákladní letadlo. Přitom denně nad našimi hlavami plují neuvěřitelně těžká oblaka. Jak asi víte ze zeměpisu, mraky dělíme na mnoho typů, například cirry (řasy), nimbostraty (dešťové mraky) apod. Možná ale nevíte, že takový kumulonimbus, klasický bouřkový mrak, se základnou pouhých 0,785 km2 a tloušťkou deset kilometrů může při hustotě vody pouhé 4 gramy na m3 vážit 31 400 tun! Naštěstí nebyl popsán případ, kdy někomu spadl na hlavu.

04

…vosy trestají podvodníky? Předtím, než se pustíte do nějakého souboje – ať už slovního, či pěstního – snažíte se odhadnout sílu svého protivníka. Pokud uznáte, že byste mohli dostat pěknou nakládačku, raději couvnete. A stejné je to i u zvířat. Sílu se snaží dokázat různě – zvláštním zbarvením, jeleni třeba velikostí paroží, a  u  vosíků skvrnitých hraje hlavní roli obličejová kresba. Silní jedinci mají odlišné zbarvení než ti slabší a  tak všichni vědí, že není radno pouštět se s nimi do křížku. Někteří vosíci se však narodí se „špatným obličejem“, a tak vypadají silnější, než ve skutečnosti jsou. Takoví jedinci však obvykle svou roli nedohrají do konce – v soubojích jsou odhaleni a ztrestáni. Jak vidíte, je lepší na nic si nehrát.

Zpravodajství 1200 webů http://aktuality.sms.cz


zvídavým …nejmenší člověk na světě váží jen 4,5 kilogramu?

…známý Volkswagen Brouk byl inspirován českou Tatrou?

Lidé jsou různí – velcí, malí, tlustí, tencí, ale jen někteří vybočují z řady tak výrazně jako Nepálec Khágendra Thapa Magar. Tento mužíček totiž vyrostl do výšky pouhých 56 cm a váží necelých pět kilogramů. Mnozí z vás měli tyto parametry při narození, jemu je ale necelých 19 let. Za poruchu jeho růstu může pravděpodobně špatná činnost podvěsku mozkového, lékaři jsou však s určováním konkrétní diagnózy opatrní. Další zdravotní problémy naštěstí nemá. Ptáte se, čím se tenhle kluk bude jednou živit? Zatím mu dobře vynáší cestování s rodiči po Nepálu, kteří ho za poplatek ukazují veřejnosti. Do Guinessovy knihy rekordů zatím zapsán nebyl, čeká se na potvrzení, že opravdu už neroste.

Nejslavnější auto všech dob, VW Typ 1, známé pod přezdívkou Brouk, je oficiálně dílem Ferdinanda Porsche. Velká část jeho designu ale byla inspirována českou Tatrou 97, navrženou konstruktérem Hansem Ledwinkou. Porsche byl dokonce obviněn, že Ledwinkovi koukal přes rameno, když Tatru tvořil. Soudní proces s Volkswagenem však musel být zastaven kvůli obsazení Československa Německem, obnoven byl až po skončení války. VW musel Tatře nakonec zaplatit 3 miliony říšských marek. To německou firmu tak vyždímalo, že neměla na vývoj nových modelů, a tak se doba výroby Brouka prodloužila. Autíčko se stalo natolik oblíbeným, že poslední z nich bylo vyrobeno až roku 2003 v  Mexiku. Celkem dosáhlo počtu 21 529 464 vyrobených kusů.

sCOOLerům

…rostliny přemýšlejí, kam se vydají za potravou? Nemyslíme tím skutečnost, že by třeba jabloni na vaší zahrádce přestala vyhovovat půda a odešla na lepší k  sousedům. Protože se rostliny jen tak nemohou přemístit jinam, rozhodují se, kterým směrem nechají růst své kořeny. Toto chování zkoumal ekolog z  kanadské univerzity v  Edmontonu J. C. Cahill. Do květináče s  rovnoměrným množstvím živin zasadil nejdřív jednu rostlinu, potom dvě. Zatímco v  prvním případě rostlina rozmístila své kořeny v celém prostoru, v  druhém si konkurenti rozdělili prostor na poloviny. Rostliny totiž přišly na to, že nejsou v půdě samy a nevyplatí se jim brouzdat do teritoria někoho jiného.

Všechny Tvé oblíbené zpravodajské weby na jednom místě http://aktuality.sms.cz

…gejzíry mohou chrlit i studenou vodu? Gejzír se v širším smyslu slova používá k  označování vody, tryskající pod tlakem na povrch. Ty pravé gejzíry vznikají ohříváním vody o  magma v  zemské kůře – voda různými trhlinami klesá až do hloubky dvou tisíc metrů, horké horniny ji zahřejí a  to vede k  explozivnímu vytlačení vody na povrch. Gejzíry dostaly své jméno od nejznámějšího z  nich, islandského Geysiru. Méně známé jsou však gejzíry chrlící vodu studenou. Vznikají tak, že dojde k proražení místa s nahromaděným oxidem uhličitým, který při snížení tlaku zvyšuje svůj objem a začne unikat na povrch. S  sebou bere i  vodu, která tak vyvěrá podobně jako u  gejzíru horkého. Nejbližší studený gejzír můžete vidět v obci Herľany na Slovensku.

05


Rozhovor

ptejte se celebrity

Brejk Denz Bradrz Když si jejich jméno zadáte do vyhledávače, vyskočí vám slova jako „nejvtipnější vystoupení soutěže“, „bomba“, „rozesmáli i Krause“. Porotu v  soutěži talentů se odvážně pokusili podplatit šiškou pravého brejkdencářského sa­lámu vysočina a světe div se - vyšlo jim to. Kdo ale Brejk Denz Bradrz vlastně jsou a kde se vzali? Kde se vaše „umělecké duo“ vlastně vzalo? Jak jste se dali dohromady? Oba: Na začátku všeho byl Adam a Eva, pak miliardu let nic a pak sme vznikli my dva! Páč Adam a Eva byli ti, který voba dva vznikli ze žebra, tak proto jsme my dva bratři. No a jelikož si kámoši všimli, že jsme megamonstrózně tanečně a akrobaticky nadaní, tak už to byl jen krůček k famózní dvojici jménem Brejk Denz Bradrz.

06

Odkud pocházíte? Prý bydlíte v Žatci, ale přízvuk napovídá něco jiného. Velkej bro: Já pochádzam z Horného Púchova, okres Üstí nad Labem. Malej bro: No a  Já som z  Bánskej Byštrice, okres Dunaj. Proč jste se přihlásili do soutěže? Oba: Jeden večer jsme šli velice, ale opravdu velice kulturně unavený z naší oblíbený restauračky a přihlásili jsme se. Skupinu jste založili kvůli soutěži, nebo jste společně vystupovali už dříve? Oba: Vystupujeme spolu 6 let, ale spíme spolu už 15 let. Jak dlouho jste na dokonalosti svého breakdance pracovali? Ty triky braly dech. Oba: My na tom pracovat nemuseli, páč ty pohyby máme vod narození. Velkej bro: Už při porodu jsem matce vyklouz z klína na zem a točil se tam takovym způsobem, že mě ani doktoři nemohli chytit. Malej bro: Já byl hnedka v závěsu (to není to jak se visí na voknech) za bráchou a projel sem se po zemi do vedlejší místnosti takovým způsobem, že mi oprávněně patří titul ,,hlavní skluzař“ Brejk Denz Bradrz.

Jak dlouho jste pracovali na své image? Velkej bro: Na image makáme už vod tý doby, co nám náš děda daroval svoje super brejkdencářský čepice. Malej bro: Jo jo, na dědu rádi vzpomínáme. Ten když to rozbalil na zábavě v Blažimi, to byl teda hukot. Velkej bro: Na jeho vystoupení se sjížděli brejkdencáři nejenom z Milčevse, ale i Žaboklik! Malej bro: Jóóó, Žabokliky. Tam jezdí vlak. Velkej bro: Nóóó, vlaky budou zdražovat. Co dělají Brejk Denz Bradrz v občanském životě? Malej bro: Vyžehlenější tepláky, 31 let, hlavní mechatronik VK VTJ SEVER ŽATEC: míry 90/60/90 Velkej bro: Vypranější tepláky, 31 let, amatérský jaderný fyzik v AGROSTAVU ŽATEC: míry 91/61/91 Soutěže talentů máme v současné době dvě, proč jste se rozhodli přihlásit zrovna do Česko Slovensko má talent? Oba najednou: Voni sou dvě?? Měli jste trému? Oba: 7:30 – NE. 7:32 – návštěva toalety. 7:33 – Neskutečná tréma (viz výsledek v toaletě). 7:33 – 22:30 – střídavá tréma, např.: Oba: ANO, Oba: NE, Malej: ANO, Velkej: NE, 1. pivo, Malej: NE, Velkej: ANO, frťan, Oba: NE… vystoupení. Můžete popsat, čím jste si prošli, než vás mohli diváci vidět v TV? Velkej bro: První před-casting byl v Plzni. Tam jsme poprvý ukázali naše super triky. Malej bro: Moc to tam ale neklouzalo, takže při prvním skluzu se mi vohrnula kamizolka, až sem si udělal spáleniny 3. stupně Richterovy škály. Strup tam mám dodnes. Velkej bro: No a já si zas při točkách na hlavě zatočil hlavu. Oba: Pak následovalo Brno. Tam už na nás čekala super hvězdná porota. Fšici nás před nima varovali, tak jsme se na ně vyzbrojili pravou brejkdencářskou vysočinou. Hladovou porotu jste už viděli v bedně.

Který z castingů byl zatím nejhorší? Malej bro: PLZEŇ, protože měli málo toaleťáku. Velkej bro: BRNO, protože měli hodně toaleťáku. Jaká je atmosféra v soutěži? Jak vás berou ostatní soutěžící? Přece jen - oni většinou nějaký „skutečný“ talent mají, nemyslí si, že tam nepatříte? Velkej bro: Jak nepatříme???!!! Jakože neumíme brejkovat nebo co? Malej bro: Jakože neumíme votvírat dveře nebo co? Velkej bro: Jakože si bro neumí nandat plavky nebo co? Jak si vykládáte poznámku pana Krause „někdy je nejvíc neumět nic“? Oba: Todle sme teda nikdy neslyšeli!!!! Který z porotců je váš oblíbenec? Oba: Paľo Troška Jaký ohlas mělo vaše vystoupení u diváků? Na youtube.com má vaše video přes 220 tisíc zhlédnutí. Oba: Máme jiný starosti než čumět na bednu. Musíme kydat krávy a podstrojovat koňům. Na co se mohou vaši fanoušci těšit v dalších kolech? Máte nějakou tajnou zbraň? Oba: To, co ste viděli naposled, tak to byla jen malá předehra toho, co vypukne dál. Věříte, že vyhrajete? Oba: A vy věříte, že vyhrajem? Co myslíte, že by na vaše vystoupení řekli v Las Vegas? Oba: Už sme jednou vystupovali v Blažimskym kulturáku pro tamnější domov důchodců a to byl teda rachot!!! Myslíme si, že Las Vegas by tuhle párty těžko překonal. Máte už nějaké nabídky na vystoupení? Velkej bro: Nemáme telefón, jinak by to už zvonilo. Malej bro: Ale zkušenej kámoš nám poradil, ať si založíme ňákýho toho šímejla. Chcete něco vzkázat vašim fanouškům? Oba: Sice sme hodně tvrdý, ale na fanoušky nezapomínáme. Fšechny fotky našich fandů máme vylepený na zdi a pravidelně se k nim modlíme.

Informace o více než 500 000 celebritách najdeš na www.HERCI.cz


Drbárna

co tropí slavní

CO NOVÉHO U ZNÁMÝCH Z prababičky můžete mít vinyl Aby možností, jak zpracovat lidské tělo, nebylo málo, jedna britská společnost přišla s geniálním nápadem. Vyrobí vám z vašeho (nebo cizího) popela po kremaci těla vinylovou desku. Pokud chcete, můžete si ji nechat ozdobit nějakým veselým motivem. Do barev malíř samozřejmě přimíchá také vaše… zbytky. Své pozůstalé tak můžete potěšit nějakou pěknou písničkou, kterou si na sebe necháte nahrát, nebo třeba můžete namluvit poslední vůli, kterou vám na vinyl nahrají. Rodinka bude mít určitě radost, že ji uslyší přímo od vás. Nebo – z vás?

Paris zase řádí Jak už to u dětí miliardářů bývá (a o Paris Hilton to platí dvojnásob), nemají to v životě lehké. Chudinka Paris byla zadržena poté, co v autě, kde seděla jako spolujezdec, byl nalezen „podezřelý prášek“. Jak se později potvrdilo, šlo o kokain. Ihned se samozřejmě rozjel velký boj o to, jak z toho mladou dědičku vysekat. Podle verze rodinného právníka si Paris myslela, že jde o žvýkačky. Protože však mladá dáma byla již několikrát trestaná za různé výtržnosti, nemělo by jí to projít jen tak lehce a podívá se k soudu. Třeba na ni pan soudce udělá bu bu bu a skandály skončí.

08

George Michael řídil pod vlivem marihuany

Michael Douglas bojuje s rakovinou Hollywoodskému herci Michaelu Douglasovi lékaři v polovině srpna diagnostikovali nádor v krku. Naordinovali mu osmitýdenní ozařování a chemoterapii. Nyní, v průběhu léčby, má držitel dvou Oskarů asi 80% šanci, že se zotaví. Kromě toho, že má na kontě mnoho ocenění za svou filmovou tvorbu, jako producent se podílel třeba na kultovním snímku Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Snad se pětašedesátiletý umělec a manžel krásné Catherine Zeta-Jones uzdraví. Byla by ho škoda.

Známý zpěvák se přiznal, že předtím, než v červenci letošního roku havaroval, kouřil marihuanu. Protože moc dobře věděl, že mu na to muži zákona přijdou, raději se ihned po propuštění z vazby přihlásil na odvykací kúru. Pan soudce mu však pohrozil, že mu stejně hrozí vězení. Zpěvák chodí několikrát týdně na sezení, která mu mají pomoci oprostit se od drog. Svým fanouškům vzkázal, že se tak pokoušel řešit osobní problémy, ale už se cítí lépe. Tak to jsme si, Jirko, oddychli.

Jakubiskovi dluží 54 milionů Spice Girls se dočkají muzikálu Stejně jako se stal hitem muzikál Mamma Mia! má naději na úspěch také nový projekt herečky a scénáristky Jennifer Saunders Viva Forever! Dílo má být plné hitů téměř kultovní dívčí popové skupiny Spice Girls. Nápad vzešel z hlavy producentky zmíněného muzikálu založeného na hitech skupiny ABBA. Novinka má být uvedena na filmová plátna v roce 2012. Snad přežije konec světa.

Soud rozhodl, že společnost manželů Jakubiskových musí zaplatit České spořitelně směnku na 54 milionů korun. Mělo by to ukončit vleklé dohady, které se točí okolo půjčky na film Bathory. Ten byl s rozpočtem cca 328 milionů korun jedním z nejdražších snímků v celé Evropě. Podle smlouvy se však manželé se splácením dluhu zpozdili a  tak musí platit. Rozsudek není zatím pravomocný a mohou se proti němu odvolat. Do ledna letošního roku diváci na vstupném zaplatili asi 87 milionů. Čachtická paní se pěkně prodražila.

Informace o více než 500 000 celebritách najdeš na www.HERCI.cz


co tropí slavní

Drbárna

Tiger Woods staví sídlo za miliardu

Kanibalové si na své přijdou v Berlíně

Fotbalista si nechal pojistit vlasy. Na milion dolarů

Golfista známý svou aférou s mnoha milenkami a závislostí na sexu je už rozveden. Kolik musel zaplatit manželce, oba bývalí partneři tají, ale my si umíme dosadit, že je to pro nás nepředstavitelná částka. Každopádně se sportovec rozhodl odreagovat zajímavým způsobem. Staví si nové sídlo. Nebude tam chybět fitcentrum, tenisový kurt, kyslíková terapie a několik bazénů. Všechno to bude stát asi 54 milionů dolarů, v přepočtu něco kolem miliardy korun. Kdo umí, umí.

Co si budeme povídat, Němci byli vždycky trochu zvláštní národ. Jenom jestli tohle není už trochu extrém. Přímo v hlavním městě totiž bude otevřena restaurace, kde se budou mimo jiné nabízet pokrmy z  lidského masa. Přísun surovin budou mít od

Troy Polamalu, hvězda amerického fotbalu, je proslulý svou bohatou kudrnatou hřívou. Stal se mluvčím a tváří značky Head&Shoulders, a ta by o jeho cenné vlásky nerada přišla. Proto je nechala pojistit u pojišťovny Lloyd’s na celý milion dolarů. Pojištění se však vztahuje pouze na poškození při hře, přirozené projevy úbytku hlavového porostu, jako například plešatění, zahrnuty nejsou. Tomu říkáme pěkně drahý skalp.

Lady Gaga drasticky hubne

Hlučný sex je zakázaný Kvůli

Extravagantní zpěvačka Lady Gaga údajně nárazově hubne, aby se mohla vejít do svých bláznivých kostýmů. Ty jsou neodmyslitelnou součástí její image. Jak řekl její koncertní manažer, zpěvačka se v jednu chvíli přejídá sladkostmi a pak najednou rapidně omezí příjem kalorií. To ji už nejednou dostalo do nemocnice. V lednu musela být dokonce zrušena čtyři představení ve Spojených státech, protože měla čtyřiadvacetiletá hvězda problémy se srdcem, způsobené vyčerpáním. V Česku se na ni poprvé můžeme těšit 17. listopadu, kdy se svou show The Monster Ball (Ples příšer) oživí pražskou O2 arénu.

dobrovolníků, kterým podnik zaplatí hospitalizaci. Takže kdybyste nevěděli, co s ledvinou, můžete se rozhodnout, že si dobrovolně půjdete lehnout na pár dní do špitálu, kde vám ji zcela zdarma vyřežou… A jako bonus budete mít dobrý pocit z  toho, že si na ní nějaký kanibal pochutnal. Není to skvělá nabídka?

Nejvíce filmových ukázek najdeš na www.365dni.cz

09


Akčním lidem

zažij na vlastní kůži motivů, které propaguje především Ritchie Blackmore. Spojení těchto motivů oslovilo především mládež první poloviMélet,druhé já mezi nejlepší rockony 70. kdy patřili Kdy: 21.DEEP 5. 2010 (Pá), dnes, 21:55tohod. vé skupiny. PURPLE je silný, Kde: Nova odvážný, ohnivý, vášnivý, ale přesto uvolněný hard-rock vyznačující „Spravedlivá pomsta?“ se dokonalou Jodie virtuozitou členů! zeChyťFosterová sejednotlivých nedokáže vzpamatovat smrti te jejich vlnu a nenechte je ujít! Bude svého milovaného snoubence,si který zemřel po to nádhera! náhlém brutálním útoku. Ve snaze najít muže, kteří jsou zodpovědní za její neštěstí, bere spravedlnost N do vlastních rukou. Po jejích stopách se vydává O neústupný detektiv Terrence Howard. Ten má ale V I N jediný cíl, zastavit pomstu zoufalé ženy... K

TV TIPY!

Venku hnusně, doma nuda? Tak s tím něco udělej! Běž se bavit! Na www.365dni.cz je největší výběr skvělých akcí! Guns n‘ Roses

(koncert) Kdy: 27. 9. 2010, 20:00 hod. Kde: O2 aréna, Praha Kolik: 790 – 1.290 Kč Fenomenální rockoví velikáni Guns n‘ Roses, jedna z největších kapel všech dob, potvrdili své vystoupení v  Praze. Guns n‘ roses se do České republiky vrací po čtyřech letech - vystoupí 27. 9. 2010

v pražské O2 areně a  kromě největších hitů představí skladby ze své poslední nahrávky Chinese Democracy.

T-Music Chinaski Tour

(koncert) Kdy: 28. 9. 2010, 19:00 hod. Kde: ČEZ Aréna Pardubice Kdy: 30. 9. 2010, 19:00 hod. Kde: ČEZ ARÉNA, Ostrava Kolik: 249 – 299 Kč Skupina vznikla v roce 1987 jako Starý hadry, dali ji dohromady Pavel Grohman a Michal Novotný (později Malátný). Do kapely v roce 1989 přichází dva spolužáci Michala Novotného z DAMU, dlouho-

letý frontman Petr Rajchert a Jiří Seydler. Rok1994 přináší kapele změny – pod vlivem Charlese Bukowského se přejmenovávají na Chinaski a  vychází jim stejnojmenné debutové album (vydané společností KaB Music). V  září 1995 byl k  písni Pojď si lehnout natočen první video­klip skupiny. Jeho režie se ujal Jan Hřebejk.

Hudební festivalové ceny

(koncert) Kdy: 29. 9. 2010, 20:00 hod. Kde: Staroměstském náměstí, Praha Kolik: Zdarma

Už 29. září 2010 se na pražském Staroměstském náměstí za podpory Magistrátu hlavního města Praha, uskuteční velký open air koncert, spojený se slavnostním vyhlašováním vítězů z nominovaných kapel, které během léta 2010 odehrají alespoň tři koncerty na hudebním festivalech. Koncert proběhne za spolupráce TV Public, která vůbec poprvé ve své historii odvysílá přímý přenos z akce. Vystupují: No Name, Divokej Bill, Woh­ nout, UDG, Doga, Rybičky 48, O5&Radeček, Medvěd 009, Xindl X, Prague Conspiracy a další.

Knihy moderního člověka

A

Deep Purple

(koncert) Kdy: 26. 10. 2010, 20:00 hod. Kde: O2 aréna, Praha Kdy: 27. 10. 2010, 19:00 hod. Kde: Zimní stadion HC Olomouc

Spojenec

Kdy: 29. 5. 2010 (So), 20:00 hod. Kde: Prima „Dokonalý zločin neexistuje.“ Detektiv Denzel Washington se musí postavit proti zřejmě nejrafinovanějšímu zločinci, s jakým se za svou kariéru střetl. Brzy si uvědomuje, že pravidla Kč této hry na kočku a  myš nejsou 199 tak jednoznačná 96 stran a že nelze přesně určit strany dobra215a zla. Na první x 270 mm pohled dokonalý zločin může být vlastně ještě EAN 9788073913007 dokonalejší...

SVĚT OPTICKÝCH ILUZÍ Deep Purple je anglická rocková skupina, která byla založena v Londýně roku 1968. V této skupině dochází ke spojení klasických témat, jejichž propagátorem je především Jon Lord, a hardrockových

10 Informace, fotky a videa o nejlepších pařbách a festivalech v Česku

Ty nejlepší optické iluze jsou konečně pohromadě v jedné knize. Kdo si myslí, že má ostrý zrak, bude muset po přečtení této knihy konstatovat, že svým očím věřit nemůže! Optické klamy přelstí naše zrakové schopnosti – předvádějí nám realitu, která není, ukazují nám neexistující jevy a svádějí nás k nesprávným úsudkům. Nechte se překvapit podivuhodnými mystifikacemi: obrázky s pohyblivými koly, která nikdy neustanou v pohybu, zdvojující se jednoduché čáry, karty, které zmizí, body, jež se objeví z ničeho a nepřestávají blikat, nebo motivy, které se náhle vynoří na bílých stěnách.

www.slovart.cz


Co pro vás znamená 15 vterin ˇ slávy? A duvtip více. V tomto prípade ˇ ˇ to, co hledáme. Red Bull To není prílis ˇ ˇ více duvtipu. ° je presne ° ˇ ˇ Ale jak jisteˇ víte, méneˇ znamená casto ˇ ze? ˇ ˇ casu, o tom, jak se jeden vychytraly´ Blboun Nejapny´ vyhnul vymrení. vase potrebuje ´ o ˇcemkoli. Napríklad ˇ ˇ ˇ nápady pro svou novou reklamu do TV. Muze ˇ ° ˇ byt ´ realizován v podobeˇ oficiální reklamy pro Red Bull. Tvurce Nejlepsíˇ nápad muze ˇ Nebo o tajemství, které dává nasim ° obdrzí ˇ ° ˇ byt ° krídla. ˇ hokejistum více nezˇ jen slávu víteze. ˇ na ˇ Zajímá vás to? Pro více informací jdete

www.redbullbestadcontest.cz


sCOOLerům

ztracené civilizace

Ztracené civilizace Přestože si mnozí lidé myslí, že o světě vědí všechno, není tomu tak. Stále existuje mnoho míst, které zůstávají lidským zrakům skryty a o kterých se možná nikdy nic nedozvíme. Podívej se s námi na přehled největších a nejzajímavějších civilizací, které zmizely neznámo kam!

Atlantida Asi nejprofláklejší ztracená země na naší planetě. První psané zmínky o její existenci pocházejí z  dob Platóna, který se o tomto ztraceném ostrově zmínil ve svých Dialozích Timaios a Kritias. Počátky legendy však sahají ještě dál do historie, do doby athénského politika Solóna (640-560 př. Kr.), který o zemi ztracené pod hladinou oceánu slýchával od rybářů. Příběh vypráví o athénském lidu, jehož vládci pocházeli od samotného boha moře, Poseidona. Jejich civilizace byla natolik vyspělá a  bohatá, že u  svých chrámů stavěli zlaté a stříbrné zdi. Ostrov o velikosti severní Afriky a  Malé Asie jim byl však brzy malý, a  rozhodli se dobýt další území v Evropě. Jejich vojsko přešlo přes Libyi a Egypt a otevřelo si tak cestu až na náš kontinent. Dobyli velké území v západní Itálii, ale ve chvíli, kdy se střetli s  athénským vojskem, jejich postup se zastavil a  spus-

Není tomu tak dávno, co si jeden anglický letecký inženýr myslel, že Atlantidu objevil díky Google Ocean. Program, který umožňuje zkoumání hlubin moří, totiž v jedné části Atlantského oceánu ukázal cosi, co vypadalo jako síť ulic ztraceného města. Google však celou zprávu musel dementovat, protože šlo o pozůstatek procesu sběru dat. Lodě při mapování používaly sonary, a tak nebyla mřížka sítí ulic, ale v podstatě trasou lodi sbírající data. Škoda. Podle mnoha vědců Atlantida nikdy neexistovala, protože se objevila pouze v Platónově díle a žádný z jeho současníků podobnou zemi nepopisuje. Slavný filozof údajně použil mýtus o tomto ztraceném ostrově jako vzorový příklad ideální společnosti, která když začne být nespokojená a vzepře se bohům, bude zničena.

til řadu přírodních katastrof, nejspíše zemětřesení, která způsobila potopení ostrova do moře. Podle Platóna byla atlantská civilizace na svou dobu opravdu velmi vyspělá. Ostrov byl protkaný sítí do kruhu vybudovaných kanálů, které sloužily k odvádění vody a  dopravě. Nacházely se tam prameny se studenou i teplou vodou, bazény, zahrady, dokonce i dráha ke koňským závodům. Uprostřed ostrova stál chrám zasvěcený Poseidonovi, jehož průčelí bylo zdobeno zlatem, a uvnitř se nacházela socha boha moře na voze taženém šesti okřídlenými koňmi s  doprovodem stovek mořských panen na delfínech. Tipů, kde by se Atlantida mohla nacházet či co by mohlo být jejím pozůstatkem, je mnoho. Mezi favority se řadí ostrov Santorin patřící ke Kykladským ostrovům. Výbuch podmořské sopky způsobil, že se část ostrova doslova propadla do moře. V době, kdy k výbuchu došlo, se zde nacházelo prosperující město, které podobně jako

12

Pompeje skončilo pod příkrovem lávy. Nebyly však nalezeny žádné lidské ostatky ani drahocenné předměty, což svědčí o včasné evakuaci.

www.scooler.cz

Kontinent MU Buďme upřímní, zmizení ostrova není zase nic tak moc zvláštního. Stačí, aby vybuchla nějaká sopka nebo přišlo ničivé tsunami, a můžeme si pevninu smazat z mapy. Když ale zmizí celý kontinent, tak to je už co říct.


ztracené civilizace to se tehdejší badatelé zamysleli a přišli na to, že musela existovat spojnice mezi těmito vzdálenými částmi světa, a  to další kontinent, který nazvali Lemurie. Později však bylo vše vysvětleno onou teorií o  rozdělení kontinentů, kterou znáte ze školy.

Kontinent Mu se nazývá podle objevu symbolů M a U  v mayských textech, které k zmizelému světadílu odkazují. Údajně se měl nacházet v dnešním Tichém oceánu mezi Havajskými ostrovy, Fidži a Velikonočními ostrovy. Teorie tvrdí, že slabost zemské kůry na okrajích Tichého oceánu mohla způsobit zmizení velké zemské hmoty. Teorií existence starodávného kontinentu se blíže zabýval plukovník britské armády James Churchward. Na konci 19. století podnikl expedici do Mongolska a na Sibiř, kde se snažil získat informace, které by jeho domněnky o zmizelé zemi potvrdily. Protože měl plukovník dobré styky s hinduistickými kněžími, dostal se k břidlicovým tabulkám, popsaným starověkými jazyky. Na jejich základě vytvořil teorii o záhadném světadílu. Byť to na první pohled vypadalo nesmyslně, o pár desítek let později geolog William Niven objevil v Mexiku 2600 podobných tabulek, a došel k nápadně shodným závěrům jako Churchward. Bohužel, teorie o  existenci záhadného kontinentu nebyly nikdy potvrzeny. Věří v  ně však spousta lidí a  staly se námětem mnoha knih, komiksů, filmů, seriálů a počítačových her. Dokonce v pořadí čtvrté album skupiny Led Zeppelin nese na svém přebalu znak pírka v  kruhu, které je podle členů skupiny symbolem země Mu.

Záhadná Lemurie Stejně jako mnozí další se i vy ve škole učíte o prakontinentu jménem Pangea, ze kterého se postupem času oddělily naše dnešní světadíly. Víte ovšem, proč tato teorie byla vytvořena? Na jihu Indie a v jižní Africe byly nalezeny velmi podobné fosilie zvířat z čeledi lemurovitých. Pro-

Záhada Lemurie by se tak mohla zdát hodna zapomenutí, ale jako tajemnou zemi ji opět představila Helena Petrovna Blavatská ve své knize Tajná nauka z roku 1888. Tam tvrdí, že Nová Lemurie existovala před 150 miliony lety a  odpovídá zmizelému kontinentu, který v  sanskrtském písemnictví nazývají Rutas. Podle Blavatské zemi obývali lidé, kteří byli schopni žít bez mozku, využívali totiž zvláštní moci, kterou jim poskytovalo tzv. třetí oko.

sCOOLerům

Zlaté El Dorado Bylo nebylo, někde mezi Orinokem a Amazonkou je možná ukryté město plné zlata. Přestože hledat se jej pokusilo mnoho španělských průzkumníků, zatím jeho tajemství nebylo odhaleno. Třeba čeká právě na vás! :-) Pro předhispánské indiánské národy bylo zlato symbolem božské energie, což z něj udělalo hlavní předmět obřadů. Víra v magickou moc zlata byla také důvodem zrození zvláštního rituálu v městě s krásným názvem Cundinamarca (země kondora, jinak také dnešní Kolumbie). Při něm byl místní vládce pokryt zlatým prachem a na pramici zaveden do středu jezera Guatavita, do kterého házel zlato a smaragdy jako dary bohům. To dalo za vznik také známému mýtu o městě El Dorado, kde jsou věci, budovy a celé ulice vytvořeny ze zlata. Není divu, že když se o  této legendě dozvěděli evropští boháči, nenechalo je to chladnými. Jedním z prvních hledačů tajemného města byl Němec Ambroise Alfinger, který mezi lety 1529 a 1538 podnikl několik výprav do Cundinamarcy. Protože to byl chamtivec, neváhal zlikvidovat všechny indiánské kmeny, které se mu při jeho pátrání připletly do cesty. Nakonec však doplatil na svou bezohlednost, byl totiž indiány otráven.

Podle jiných teorií byli však Lemuřané velmi vyspělou civilizací, která dokázala předpovědět zkázu svojí země. Proto vybudovali systém únikových chodeb, aby se zachránili, a veškeré své znalosti ukryli do krystalů, které zakopali. Někteří badatelé na základech této teorie tvrdí, že Lemuřané byli prvními obyvateli Ameriky a jsou prapředky téměř všech indiánů amerického kontinentu.

Na cestě za El Doradem bylo nalezeno značné bohatství, pokud jde o zlato a diamanty, ale samotné město zůstává lidským zrakům skryto. I když – kdyby se vám podařilo najít město plné zlata, utíkali byste to někomu říct?

Krystaly jsou celkově se společností Lemuřanů dost provázané. Údajně vybudovali krystalové chrámy, které měly planetu ochraňovat od zla. Protože se však měli střetnout o nadvládu nad světem s Atlanťany, ničení chrámů způsobilo destabilizaci Nebeské klenby, což ve svých důsledcích vyvolalo celosvětovou potopu, která tak ukončila jednu éru a začala novou, tu naši.

www.scooler.cz

13


Miss/Mr. NajdemeSe.cz

pro hezouny a porotce

Blahopřejeme zaregistrovaným a také úspěšně ohodnoceným, kterým se podařilo dostat do sCOOLeru! Vy, kteří jste tak ještě neučinili, nezoufejte, protože máte další jedinečnou šanci být na nejhezčí stránce časopisu a dostat za to ještě super odměnu!

Staň se

ZAREGISTRUJ SE DNES!

hormag

ady.kukyzirafka

luboseeek c.c

Baku11

tváří

Fairway

libi88

Kaculka.akt

Cahir80

NajdemeSe.cz

Tyna.MAT

milanIVI

Gucci22

Divocak24

Marsmelounek

sho

rtlif e

Filip1981

i ty!

Získáš tak nejen přístup k seznamce plné potenciálních kamarádů, milenců a lásek, ale například i k neomezené fotogalerii a originálnímu emailu! Chceš se před ostatními prezentovat jako ďáblík, sexygirl, úleťák nebo big boss? Registrací si můžeš vybrat adresu podle svých představ! Baví tě získávat odměny úplně bez práce? Už za návštěvu svého profilu budeš dostávat cenné body, které pak můžeš vyměňovat za skvělé dárky z bonus programu! Zaregistruj se hned a začni využívat všechny výhody, které NajdemeSe.cz nabízí!

Do příštího sCOOLeru se dostanou nově registrovaní lidé s fotkou, kteří budou nejlépe hodnoceni a budou mít alespoň 20 hlasů.

14

Najdi sp oustu kámošů na w w w.NajdemeS e.cz

Najdi i sebe na


najdi si protějšek

KDE SBALIT IDEÁLNÍ PROTĚJŠEK Znáš ten pocit, když se ti při prvním setkání očí zastaví dech a sevře žaludek? Tato chemie ale ještě není zárukou úspěchu! Po několika týdnech, kdy ty budeš chtít chodit do kina a tvoje drahá polovička bude dny raději trávit pečením sušenek (nebo naopak), ti může přijít na mysl otázka: „Kolik toho vlastně máme společného?“ Aby k tomu nedošlo, musíš zvolit přesně to správné místo, kde svou spřízněnou duši hledat!

Když si ujasníš, jaké vlastnosti nebo zájmy by tvůj vysněný partner měl mít, máš skoro vyhráno. Jsou dvě možnosti, jak potkat ideální protějšek. Hledat na správném místě nebo se na něm nechat najít. Nechat se najít ale neznamená sedět potichu v koutě! Když budeš aktivní člověk se spoustou koníčků, tak se ani nebudeš stačit divit, kolik lidí si tě najednou začne všímat! Najít někoho, s  kým se nebudeš nudit, je vlastně celkem jednoduché. Když se zvedneš ze židle a  konečně se začneš pořádně věnovat některé ze svých zálib, máte se svou budoucí polovičkou téměř vyhráno. Inspirovat se můžeš stručným přehledem nejrůznějších holčičích/klučičích typů a místem jejich obvyklého výskytu. Taky ti dáme TIP, kam si zajít/přihlásit se, když tě samotnou/samotného nic nenapadne.

Akční dobrodruzi

Jsou neustále v pohybu, pořád vymýšlí, kde a hlavně co nového podniknout. Často tráví volný čas nějakým sportem, nejlépe adrenalinovým… Máš šanci je najít, jak někde skáčou padákem, jezdí závody na čemkoli, lezou po skalách bez jištění. Jsou

většinou dost společenští a tak je najdeš v obležení kamarádů. Počítej s tím, že nevydrží dlouho na jednom místě a za novými zážitky cestují do všech koutů světa. Jestli tě láká představa, že stojíš na okraji skály nebo se řítíš rychlostí několika set kilometrů za hodinu, budete si spolu perfektně rozumět a na nudu nebudete mít čas! TIP: horolezecká stěna, kurz pro snowboard/ski instruktory, škola paraglidingu/kitingu, akční oddíl (lezecký, volejbalový, vodácký...)

Uvědomělý ochranitel / Zapálená ekoložka

Nezavírají oči před tím, co se děje okolo nich a cítí, že by měli zlepšovat svět, ve kterém žijí. Mívají ujasněné priority a nebojí se otevřeně vyjadřovat své postoje a názory. Je ti taky úzko při pomyšlení, kolik zvířat se kvůli nám dostalo do Červené knihy, nebo že si staří lidé často nemají s kým popovídat? Tak toto je typ partnera přesně pro tebe. Povedete spolu dlouhé zapálené diskuze a  hodně času budete trávit v přírodě. Kde je najdeš? Často dělají dobrovolníky v nejrůznějších ekologických organizacích nebo pomáhají v místním domově důchodců nebo útulku pro zvířata. Ale připrav se na to, že mají možná v plánu odjet učit děti do zemí třetího světa nebo zachraňovat delfíny. TIP: ekologické organizace hledající dobrovolníky, skauti, částečně pracovní tábory na záchranu našich hradů, demonstrace proti radaru/Paroubkovi...

Romantici

Bývají nesmělí a své vyvolené dokážou náležitě ocenit. Nebývají typy na krátkodobý flirt. Neboj se ale, že by museli být přecitlivělí. Jen prostě věří, že existuje něco mnohem hlubšího, co může vydržet navždy.

Umí se hodně trápit i radovat a často se to snaží nějak vyjádřit… například psaním. Když se zamilují, chovají se impulzivně a může se stát, že ti začnou zpívat pod oknem. Když ti nebude nejlíp, pustí si s  tebou tvůj oblíbený film, uvaří ti čaj a určitě si nebudou stěžovat, že by šli raději s kluky na fotbal nebo s holkama do čajovny. Kde je potkáš? Možná jsou někde docela blízko a ani o tom nevíš, protože ani oni si neuvědomují, čeho všeho jsou schopni pro toho pravého člověka udělat. Pokud ale píší nebo malují, budou vyhledávat samotu a posadí se třeba někam na břeh řeky. Možná je potkáš, když budou koukat na západ slunce nad městem. U tohoto typu nejvíc platí zásada: „Měj oči otevřené!“ TIP: obchody s dekoracemi, odpolední čtení / procházka parkem (nejlépe s pejskem), kurz tvůrčího psaní / fotografování

Veselí a hraví

Je s nimi sranda, a i když to občas může vypadat, že se chovají jako malé děti, tak věř, že tě dokážou vždycky pobavit. Takže pokud ti je protivná nějaká pasivní zábava, jako třeba koukání na bednu, tak neváhej… Co tě s nimi čeká? Zapálené hádky nad piškvorkami, celodenní sáňkování, vyřvané hlasivky z kolotoče a bolavá zápěstí ze stříleček, které tě začnou strašně bavit (pokud ještě nezačaly). Prostě spousta nových zážitků. Kam za nimi a jak je poznat? Zkusit můžeš nějaký paintballový klub, nebo park, kde se bude hodinu přetahovat se svým psem o  klacek, u  vody zase začnou organizovat soutěž o  nejlepšího placáka. TIP: turnaj v  paintballu, školní soutěž o  nejhezčí pyžamo (můžeš uspořádat sám/sama), amatérský divadelní spolek

Randění

Přemýšliví

Existuje něco po smrti? Co je vlastně Vesmír? Odkud jsme, kam směřujeme? Otázky tohoto typu dokážou být frustrující, protože nenacházíme odpovědi. Přemýšlivé typy se snaží odpovědi hledat a zajímá je víc, než jen co bude k večeři. Samozřejmě hodně čtou vše od filozofických knih přes vědeckou literaturu až po sci-fi. Najít je můžeš právě u knih, takže v knihovně či knihkupectví. Mívají taky svůj blog, na kterém se zabývají těmito palčivými otázkami. TIP: normální či vědecká knihovna, studovna, sraz fandů UFO

Umělci

Nejen, že jsou tvořiví a chodí všude s  foťákem nebo blokem, ale umění je baví i sledovat. V hlavě mají pořád spoustu originálních nápadů. Můžeš se od nich naučit spoustu zajímavých věcí a rozšíří ti obzory. Pořídí ti spoustu pěkných fotek, budou ti číst své povídky, vodit tě na nezávislé filmy a  do galerií na výstavy moderního umění. Pokud tě umění fascinuje, různých praktických kurzů je nepřeberné množství. Stačí se jen odhodlat. Galerie nebo autorské čtení rozhodně nejsou marným místem, kde je potkat. TIP: galerie, výstavy, kurz kresby/malby, umělecká dílna

Je to prosté - obdivuješ tvůrčí typy? Přihlas se například do kurzu focení. Chceš se seznámit s nějakou akční povahou? Co třeba zkusit paragliding? Máš nějaký kuriózní koníček? Třeba skládáš origami jednou rukou a potmě? Založ klub podobně zasažených jedinců na webu. Zkrátka a dobře existuje nepřeberné množství míst, kde partnera najít. Stačí jen chtít!

Nemáš koho líbat? Správné rty najdi na NajdemeSe.cz!

15


do sCOOLu

anglická nepravidelná slovesa

arise [əraiz] awake [əweik] be [bi:] bear [beə] bear [beə] become [bikam] begin [bigin] bend [bend] bid [bid] bind [baind] bite [bait] bleed [bli:d] blend [blend] blow [blou] break [breik] breed [bri:d] bring [briŋ] broadcast [bro:dka:st] build [bild] burn [bə:n] burst [bə:st] buy [bai] cast [ka:st] catch [kæč] choose [ču:z] cling [kliŋ] come [kam] cost [kost] creep [kri:p] cut [kat] dare [deə] deal [di:l] dig [dig] do [du:] draw [dro:] dream [dri:m] drink [driŋk] drive [draiv] dwell [dwel] eat [i:t]

16

arose [ərouz] awoke [əwouk] was/were [woz, wəz/ wə:, wə] bore [bo:] bore [bo:] became [bikeim] began [bigæn] bent [bent] bade [beid, bæd] bound [baund] bit [bit] bled [bled] blended [blendid] blew [blu:] broke [brouk] bred [bred] brought [bro:t] broadcast [bro:dka:st] built [bilt] burnt [bə:nt] burst [bə:st] bought [bo:t] cast [ka:st] caught [ko:t] chose [čouz] clung [klaŋ] came [keim] cost [kost] crept [krept] cut [kat] dared [deəd] dealt [delt] dug [dag] did [did] drew [dru:] dreamt [dremt] drank [dræŋk] drove [drouv] dwelt [dwelt] ate [et, eit]

arisen [ərizn] awaked [əweikt] been [bi:n] borne [bo:n] born [bo:n] become [bikam] begun [bigan] bent [bent] bidden [bidn] bound [baund] bitten [bitn] bled [bled] blended [blendid] blown [bloun] broken [broukən] bred [bred] brought [bro:t] broadcast [bro:dka:st] built [bilt] burnt [bə:nt] burst [bə:st] bought [bo:t] cast [ka:st] caught [ko:t] chosen [čouzn] clung [klaŋ] come [kam] cost [kost] crept [krept] cut [kat] dared [deəd] dealt [delt] dug [dag] done [dan] drawn [dro:n] dreamt [dremt] drunk [draŋk] driven [drivn] dwelt [dwelt] eaten [i:tn]

povstat, vzniknout probudit se být nést narodit stát se začínat ohýbat se poroučet, rozkazovat vázat kousat krvácet míchat, mísit foukat, vanout lámat, rozbíjet pěstovat, plodit přinést vysílat rozhlasem stavět hořet, pálit prasknout, puknout kupovat vrhat, odlévat chytat vybrat si, zvolit lpět, lnout přijít stát (cena) lézt, plazit se řezat, krájet odvážit se, troufat si jednat, obchodovat kopat dělat, konat kreslit, táhnout snít, mít sen pít jet, hnát přebývat, trvat na čem jíst

fall [fo:l] feed [fi:d] feel [fi:l] fight [fait] find [faind] flee [fli:] fling [fliŋ] fly [flai] forbid [fəbid] forecast [fo:ka:st] forget [fəget] forgive [fəgiv] forsake [fəseik] freeze [fri:z] get [get] give [giv] go [gou] grind [graind] grow [grou] hang [hæŋ] have [hæv] hear [hiə] hide [haid] hit [hit] hold [hould] hurt [hə:t] keep [ki:p] kneel [ni:l] know [nou] lay [lei] lead [li:d] lean [li:n] leap [li:p] learn [lə:n] leave [li:v] lend [lend] let [let] lie [lai] light [lait] lose [lu:z]

fell [fel] fed [fed] felt [felt] fought [fo:t] found [faund] fled [fled] flung [flaŋ] flew [flu:] forbade [fəbeid, fəbæd] forecast [fo:ka:st] forgot [fəgot] forgave [fəgeiv] forsook [fəsuk] froze [frouz] got [got] gave [geiv] went [went] ground [graund] grew [gru] hung [haŋ] had [hæd] heard [hə:d] hid [hid] hit [hit] held [held] hurt [hə:t] kept [kept] knelt [nelt] knew [nju:] laid [leid] led [led] leant [lent] leapt [lept] learnt [lə:nt] left [left] lent [lent] let [let] lay [lei] lit [lit] lost [lost]

fallen [fo:lən] fed [fed] felt [felt] fought [fo:t] found [faund] fled [fled] flung [flaŋ] flown [floun] forbidden [fəbidn] forecast [fo:ka:st] forgotten [fəgotn] forgiven [fəgivn] forsaken [fəseikən] frozen [frouzn] got [got] given [givn] gone [gon] ground [graund] grown [groun] hung [haŋ] had [hæd] heard [hə:d] hidden [hidn] hit [hit] held [held] hurt [hə:t] kept [kept] knelt [nelt] known [noun] laid [leid] led [led] leant [lent] leapt [lept] learnt [lə:nt] left [left] lent [lent] let [let] lain [lein] lit [lit] lost [lost]

SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ

padat živit, krmit cítit se bojovat nalézt prchat mrštit, házet létat zakázat předpovídat zapomenout odpustit opustit mrznout dostat se dát jít brousit, mlít růst viset, věšet mít slyšet skrývat se udeřit, zasáhnout držet ranit, ublížit držet klečet vědět, znát položit vést vyklánět se, opírat se skákat učit se odjet půjčit nechat ležet rozsvítit, zapálit ztratit

ANGLICKÁ Nepravidelná slovesa


anglická nepravidelná slovesa

do sCOOLu

ANGLICKÁ Nepravidelná slovesa make [meik] mean [mi:n] meet [mi:t] pay [pei] put [put] read [ri:d] ride [raid] ring [riŋ] rise [raiz] run [ran] say [sei] see [si:] seek [si:k] sell [sel] send [send] set [set] sew [sou] shake [šeik] shave [šeiv] shed [šed] shine [šain] shoot [šu:t] show [šou] shrink [šriŋk] shut [šat] sing [siŋ] sink [siŋk] sit [sit] sleep [sli:p] slide [slaid] sling [sliŋ] slink [sliŋk] slit [slit] smell [smel] sow [sou] speak [spi:k] speed [spi:d] spell [spel] spend [spend] spill [spil]

made [meid] meant [ment] met [met] paid [peid] put [put] read [red] rode [roud] rang [ræŋ] rose [rouz] ran [ræn] said [sed] saw [so:] sought [so:t] sold [sould] sent [sent] set [set] sewed [soud] shook [šuk] shaved [šeivd] shed [šed] shone [šon] shot [šot] showed [šoud] shrank [šræŋk] shut [šat] sang [sæŋ] sank [sæŋk] sat [sæt] slept [slept] slid [slid] slung [slaŋ] slunk [slaŋk] slit [slit] smelt [smelt] sowed [soud] spoke [spouk] sped [sped] spelt [spelt] spent [spent] spilt [spilt]

made [meid] meant [ment] met [met] paid [peid] put [put] read [red] ridden [ridn] rung [raŋ] risen [rizn] run [ran] said [sed] seen [si:n] sought [so:t] sold [sould] sent [sent] set [set] sewn [soun] shaken [šeikən] shaved [šeivd] shed [šed] shone [šon] shot [šot] shown [šoun] shrunk [šraŋk] shut [šat] sung [saŋ ] sunk [saŋk] sat [sæt] slept [slept] slid [slid] slung [slaŋ] slunk [slaŋk] slit [slit] smelt [smelt] sown [soud] spoken [spoukən] sped [sped] spelt [spelt] spent [spent] spilt [spilt]

dělat, vyrábět mínit, znamenat potkat platit dát číst jet (na něčem) zvonit stoupat, zvednout se běžet říci vidět hledat, snažit se prodávat poslat postavit, dát (něco někam) šít třást holit se shazovat, pouštět svítit, zářit střílet ukázat scvrknout se zavřít zpívat klesnout sedět spát klouzat mrštit, házet plížit se rozříznout, rozpárat čichat, páchnout sít, rozsévat mluvit spěchat hláskovat strávit, utratit rozlít

spin [spin] spit [spit] split [split] spoil [spoil] spread [spred] spring [spriŋ] stand [stænd] steal [sti:l] stick [stik] sting [stiŋ] stink [stiŋk] strew [stru:] stride [straid] strike [straik] strive [straiv] swear [sweə] sweep [swi:p] swell [swel] swim [swim] swing [swiŋ] take [teik] teach [ti:č] tear [teə] tell [tel] think [θiŋk] thrive [θraiv] throw [θrou] thrust [θrast] tread [tred] understand [,andə‘stænd] wake [weik] wear [weə] weave [wi:v] weep [wi:p] win [win] wind [waind] wring [riŋ] write [rait]

span [spæn] spat [spæt] split [split] spoilt [spoilt] spread [spred] sprang [spræŋ] stood [stud] stole [stoul] stuck [stak] stung [staŋ] stank [stæŋk] strewed [stru:d] strode [stroud] struck [strak] strove [strouv] swore [swo:] swept [swept] swelled [sweld] swam [swæm] swung [swaŋ] took [tuk] taught [to:t] tore [to:] told [tould] thought [θo:t] throve [θrouv] threw [θru:] thrust [θrast] trod [trod] undestood [,andəstud] woke [wouk] wore [wo:] wove [wouv] wept [wept] won [wan] wound [waund] wrung [raŋ] wrote [rout]

spun [span] spat [spæt] split [split] spoilt [spoilt] spread [spred] sprung [spraŋ] stood [stud] stolen [stoulən] stuck [stak] stung [staŋ] stunk [staŋk] strewn [stru:n] stridden [stridn] struck [strak] striven [strivn] sworn [swo:n] swept [swept] swollen [swouln] swum [swam] swung [swaŋ] taken [teikən] taught [to:t] torn [to:n] told [tould] thought [θo:t] thriven [θrivn] thrown [θroun] thrust [θrast] trodden [trodn] understood [,andəstud] woken [woukən] worn [wo:n] woven [wouvn] wept [wept] won [wan] wound [waund] wrung [raŋ] written [ritn]

SEMINÁRKY - MATURITNÍ OTÁZKY - P.S.P. - STUDENTKA.CZ

příst plivat rozštípnout zkazit, rozmazlit prostřít, rozprostírat se skákat stát krást vězet, nalepit bodnout, uštknout zapáchat posypat kráčet bít, tlouci usilovat, snažit se přísahat, klít mést otéci, nafouknout se plavat houpat se vzít, brát učit, vyučovat trhat říci, vyprávět myslit prospívat, prosperovat házet vstrčit, vrazit šlápnout rozumět vzbudit se nosit (na sobě) tkát plakat vyhrát, získat vinout, natáčet ždímat psát

17


Najdi si lepší program

Nebaví tě trčet doma? Vyber si ze všech kin, divadel a nejlepších pařeb v česku super program pro tebe a vyraž se bavit!


hlavolamy

HLAVOLAMY

Soutěžní 1

Pokud máš zájem vyhrát některé ze 3 DVD s tričkem, vylušti sudoku nebo soutěžní hlavolamy, jdi na stránky www.scooler.cz a napiš nám správné odpovědi!

Který z obrázků mezi ostatní nepatří? a)

b)

a)

VZOROVÁ ODPOVĚĎ: Sudoku: Odpověď zapiš číselně bez mezer ve správném pořadí čísel, která ti vyjdou v šedě podbarvených polích, např. na druhém řádku 1, pátém 5, sedmém 9, osmém 3 zapíšeš jako 1593. Hlavolamy: Soutěžní hlavolamy musíš vyluštit všechny a výsledky nezapomeň uvést ve správném pořadí: jestliže správná odpověď hlavolamu č. 1 bude např. možnost a), hlavolamu č. 2 např. možnost c), zapíšeš to jako 1a, 2c atd.

SUDOKU 4 3 8 6 2 7 3 9 1 5 3 9 8 4 7 7 9 3 8 5 2 7 4 1

Chytrolínům

c)

d)

b)

c)

e)

e)

3

Soutěžní 2

Vaším úkolem je odebrat 4 zápalky tak, aby na obrázku zůstalo jen 9 čtverců.

V maratonském běhu vedl nejprve závodník A. Závodník B, který se dostal do vedení poté, vydržel ve vedení sotva do čtvrtiny trati, když jej předběhl běžec C. Nakonec, když už k ukončení závodu zbývala méně než čtvrtina trati, se opět ujal vedení závodník A. Kdo vedl v závodě nejdéle? a) B a C stejně b) A a B stejně

d)

c) A d) C

e) B

4

ZtŘEŠtěnÝpARaŠuTIstALEpíDĚraVÝPadáK Vaším úkolem je spočítat celkovou hodnotu výše uvedeného nápisu, když víte, že: I. Základní hodnota malých písmen je 1. II. Základní hodnota velkých písmen je 2. III. H  odnota písmene, které následuje po písmenu s háčkem, se zvyšuje o 2. IV. H  odnota písmene, které předchází písmenu s čárkou, se zvyšuje o 1. V. P  okud písmeno splňuje zároveň podmínky III. a IV., jeho hodnota klesá na 0. VI. P  okud má velké písmeno nad sebou háček, jeho hodnota se zvyšuje o 1. a) 68

b) 71

c) 65

d) 69

e) 64

5

V ulici původně stálo osm stejných domků. Majitelé však v průběhu let své domky postupně upravovali. Který domek nebo domky se nejvíce liší od původního domku, který je na obrázku pod číslem 1? a) domky č. 3 a č. 8 b) domky č. 4 a č. 6 1

c) domky č. 5 a č. 6 d) domky č. 3 a č. 4

2

3

4

5

e) jen domek č. 2 6

7

8

Správné odpovědi nesoutěžních hlavolamů: 3

4 d)

Týdně mnoho zajímavých soutěží o ceny najdeš na http://souteze.sms.cz

5 d)

19


sCOOLerům

etiketa

Etiketa …není jen nálepka na láhvi! Se slovem etiketa se určitě mnohým z vás v mysli spojí obraz odlupujícího se obalu na PET láhvi od pití. Nejste v podstatě daleko od pravdy, ale když se budete orientovat trochu jiným směrem, zjistíte, že je to také soubor nějakých určitých pravidel chování za různých situací. Pro ty, kteří v tom stále vidí jenom nálepku, máme souhrn informací, které vám v souvislosti s etiketou rozhodně nesmí ujít.

Etiketa – kde se vzala, tu se vzala

Pozdrav

Slovíčko etiketa pochází ze starofrancouzského výrazu estiguer, což v překladu znamená připevnit nebo vyvěsit. Pravidla dodržovaná na královském dvoře se totiž vyvěšovala

Abyste z toho něco měli, musíme začít od začátku. Podání ruky je nejčastějším projevem pozdravu ve většině zemí světa. V dávných dobách totiž symbolizovalo, že v ruce nedržíme zbraň. Ruku nabízí vždy osoba výše postavená té méně významné jako projev jisté pocty. Proto nabízí ruku vždy žena muži (ve společenských stycích je výše žena), starší mladšímu, nadřízený podřízenému. Jinak řečeno: ruku podává vždy ten, kdo má přednost. Mladá dívka podává ruku mladšímu muži jen v případě, že ho zná. Nepřijmout podávanou ruku je výrazem hrubé neslušnosti a omezenosti! Co neděláme: •N  epodáváme pouze prsty ruky – vypadá to, jako bychom se zdravit ani nechtěli.

v podobě lístků na zeď a  stávala se denními pravidly, tzv. l’estiquet nebo l’estiquette. Společenská pravidla se postupem času začala odvozovat od hierarchie, tedy například to, jak významnou pozici zastáváte, ovlivňovalo, jak daleko od panovníka budete sedět u stolu nebo kdo bude zdravit jako první.

20

www.scooler.cz

• Nepodáváme zpocenou ruku – předtím si ji nenápadně utřeme do kapesníku. • Nepodáváme ruku jako leklá ryba, nebo se naopak nesnažíme našemu protějšku rozdrtit klouby. • Nepodáváme ruku v sedě (to si může dovolit pouze dáma), přes stůl nebo do kříže. • Nepodáváme špinavou ruku nebo ruku v sádře či rukavici (podat ruku v rukavičce je opět výsadou žen). • Ruku nedržíme dlouho, rozhodně ne ruku ženy. • S rukou netřese­me, maximálně jed­nou, výjimkou jsou pozdravy mezi společensky významnými osobnostmi určené pro veřejnost. • Stisk ruky by měl trvat pouze jednu vteřinu, ne déle.


etiketa

Představování Raději ani nechtějte vědět, kolik pravidel existuje pro představování. Vám bude stačit, když si zapamatujete, že vždy představujeme společensky méně významného člověka více významnému (například paní uklízečku paní učitelce), mladšího staršímu (kamarádku vašim rodičům), muže ženě (třeba školníka paní vrátné). Když jste vy tím, kdo představuje, nezapomeňte připojit i nějakou základní informaci o  každém z  lidí. Pokud představujete třeba kamaráda Honzu vaší kámošce Kláře, řekněte třeba: „Kláro, tohle je Honza, můj spolužák ze základky. Honzo, tohle je Klára, chodíme spolu do kurzu kreslení.“ Ti dva tak hned budou mít jednodušší začátek konverzace.

Na ulici Možná vás to překvapí, ale společenská pravidla se vztahují i na tak banální věc, jakou je chození po ulici. Pokud je podél cesty chodník, pohybujte se vždy po pravé straně. Pokud musíte jít přímo po vozovce, choďte vlevo, abyste neměli provoz za zády. Procházíte-li se v  pá­ru, muž jde vždy vlevo a nese dívce zavazadla! Je nepřípustné, aby se žena

tahala s taškami, a muž si vykračoval s rukama v kapsách. Jediné, co slečně nechá, je její osobní kabelka, kterou si vezme do pravé ruky, chlapec její zavazadla bere do levé. Pokud je povrch mokrý nebo kluzký, muž je stále připraven ženě pomoci třeba tím, že jí nabídne rámě, případně ji podrží za loket. Co se týče chůze do schodů, muž jde vždy níže než dívka. Je to z jednoho praktického důvodu – kdyby žena padala, musí jí partner poskytnout oporu.

sCOOLerům

V restauraci Jak se chovat v  restauraci by vydalo na samostatnou knihu. Protože ale máme pouze dvě strany, budeme se věnovat části podle nás nejproblematičtější – placení.

Telefonování Mnozí z vás telefonují prakticky denně. Měli byste ale myslet na základní pravidla, která se komunikaci prostřednictvím mobilu nebo pevné linky týkají. Při telefonování se vždy představíme. Pokud někdo volá nám, představovat se nemusíme, stačí, když použijeme slůvko„prosím“. Pokud je hovor přerušen, znovu telefonuje vždy volající, nezáleží na společenském postavení. Telefon zavěsí vždy nejdřív volaný, ne volající. Co neděláme: • Netelefonujeme pozdě večer, brzo ráno nebo v době oběda. •N  eprodlužujeme zbytečně hovor. •N  esdělujeme si po telefonu informace, které by nemohla vědět třetí osoba. •N  etelefonujeme, abychom dotyčnému sdělili nějakou banalitu, která může počkat do osobního setkání.

Už před příchodem do restaurace by mělo být jasno, zda jde o pozvání, nebo bude platit každý zvlášť. To je věčným problémem studentů, protože mnohdy jsou na tom dívky i chlapci finančně stejně – podporují je rodiče. Pokud se už při domluvě řekne: „Zvu tě na…,“ platí to. V takovém případě pak platí ten, kdo zve. Jde-li však o kolegiální oběd mezi spolužáky, kteří se dohodli, že půjdou spolu, platí každý za sebe. V každé dobré restauraci by měl vrchní přinést účet na talířku, abyste si ho jako hosté (resp. platící) mohli prohlédnout, případně zjistit nějaké nedostatky. Na talířek pak vložíte dostatečnou částku a zpátky dostanete drobné. Poté se rozhodnete, jestli nějaké peníze necháte jako spropitné. To je obvyklé ve výši 5-10%, jako studenti na to však nemusíte brát ohled. Pokud jste se službami spokojeni nebyli, není vaší povinností spropitné nechávat! A rozhodně se nenechávejte obměkčit protivnými pohledy číšníka nebo jeho dlouhým vydáváním drobných! Nemusíte to doprovázet žádným dalším komentářem. Je na něm, aby dopříště zlepšil své služby tak, že mu spropitné bez zaváhání dáte. Bohužel v našich končinách to často bývá tak, že se platí přímo u stolu s hosty, kdy číšník počítá před vámi a nahlas říká danou částku. Lepší, než váš účet zaokrouhlovat na celé koruny je nechat si vydat a pak nechat na stole před číšníkem konkrétní částku, pro kterou se rozhodnete.

www.scooler.cz

21


Nadšencům

hi-tech

FAKT COOL VĚCIČKY Kdo umí grilovat, jistě dokonale pozná, kdy je steak propečený přesně podle přání strávníka. Kdo se to ještě nenaučil, tomu jistě pomohou tyto kleště na obracení masa. Mají totiž zabudovaný senzor teploty, kterým dokážou určit, jak moc je maso propečené. Informace se zobrazují na zabudovaném displeji. Pokud maso dosáhne požadované teploty, kleště vás na to upozorní také zvukovým signálem.

Inteligentní kleště

Co máte z toho, že jen šetříte a nic si nedopřejete. S touto kasičkou záleží na náhodě, kolik toho ušetříte a kolik budete moci utratit. Mince dopadají na vratkou destičku a náhodně tak padají do dvou zásobníků. Jeden je určen na úspory a z toho druhého můžete utrácet.

Šetřete a utrácejte

LED magnetická mina Vypadá sice jako mina, ale přitom jde o velice praktickou LED lampičku. Pomocí 12 neodymových magnetů se dokáže přichytit na kovový povrch a posvítit ti třeba při opravě kola. I váš počítač může nyní onemocnět vážným nádorovým onemocněním. Pokud je navíc procesor počítače v zátěži, tedy vlastně vystaven stresu, nádor se zvětšuje. Onemocnění zatím postihlo počítač designéra Mio Iizawa, ale možná se to teprve začne šířit. Stáli byste o takový indikátor zátěže CPU?

Mechanický tumor 22


hi-tech

Světlo z brček

Šest monitorů na jedné grafice Počítačové hry si nejlíp vychutnáte ve velkém rozlišení na velkém monitoru. To se vám jistě bude líbit technologie Eyefinity od AMD. Nové karty s touto technologií budou zvládat využívat až šest 30palcových monitorů jako jeden velký. Díky tomu budete moci hrát v rozlišení až 7680x3200. Třeba takový Far Cry 2 jede v tomto rozlišení jen asi na 12-20fps, ale nový Dirt 2 v DX 11 by měl šlapat naprosto plynule. Samozřejmě i někteří výrobci oznámili, že pro tuto technologii začnou vyrábět speciální monitory s tenkým rámečkem.

Optická lebka

Tohle není lebka nějakého bájného živočicha, ale obyčejná počítačová myš. No dobře, až tak obyčejná není. Ve stylu steampunku ji vytvořil Ivan Mavrovič. O ergonomii sice nemůže být řeč, ale kdo může říct, že ovládá počítač pomocí lebky?

Nadšencům

Co lze udělat se stovkami brček? Tak třeba nějakou velkou párty s míchanými nápoji nebo z nich vytvořit toto netradiční světlo. Pochází z dílen Scotta Jarvieho, který kromě světla vytvořil z brček taky křesílko. Možná bude i pohodlné...

Kolo bez vidlice

Velice netradiční jízdní kolo vytvořil Olli Erkkila z Finska, chybí mu přední vidlice. Věřte nebo ne, ale zatáčí se řidítky jako u běžných jízdních kol. Řízení je na přední kolo přenášeno důmyslným systémem táhel. Na projížďce městem se za vámi jistě každý otočí.

23


Filmožroutům

kino novinky

Láska kvete v každém věku

Není nad čínskou rákosku

Karate Kid

(Akční/drama/rodinný, USA/Čína, 2010)

Když před 26 lety vznikl první Karate Kid, hodně teenagerů po nocích snilo o tom, jak se z  nich stává frajer, který to nandá svým silnějším protivníkům. Ralph Macchio byl dokonalým looserem, na

kterém se jeho učitel karate v podání Pata Mority opravdu vyřádil.

gendu i pro dnešní diváky s tím, že se film měl původně jmenovat Kung-fu

tímto uměním, zdálo se to i logické. Nakonec však došlo k  přejmenování na komerčně vděčnější název, který je sice nelogický, ale nikdo to stejně řešit nebude. Důležité je, že se do hlavní role mentora podařilo získat legen-

Základy karate jsou v zemi kung fu k ničemu... Po dlouhých letech někoho napadlo vzkřísit le-

Kid. Vzhledem k tomu, že se ústřední hrdina zabývá

du bojových umění Jackieho Chana, který má na

Nejvíce informací, fotek a videoukázek k filmům hledej na www.365dni.cz 24

www.365dni.cz

Malej, ale šikovnej… podobné role už pomalu věk. Roli malého šikanovaného klučiny pak dostal Jaden Smith (k velké radosti tatínka Willa Smitha), který rozhodně není bez talentu. Zápletka je opět prostá. Dvanáctiletý Dre Parker se musí přestěhovat z Detroitu do daleké Číny. Není z  toho dvakrát odvařený, ale matčina kariéra je důležitá, takže nemá na výběr. I  v  nové kultuře se ale adaptuje a  zamiluje se do spolužačky Mei Ying. To je však trnem

v oku spolužákovi, který si na něm rád otestuje svoji sílu. Ještě že se do věci vloží údržbář Han (Jackie Chan) a  naučí mladého amerického týpka bojovat. Bude se určitě na co dívat. Režie: Harald Zwart Hrají: J aden Smith Jackie Chan Wenwen Han

16. 9.


kino novinky

23. 9.

Resident Evil: Afterlife (Akční/horor/sci-fi/thriller, Velká Británie/Německo/USA, 2010)

Filmožroutům

14. 10.

23. 9.

14. 10.

30. 9.

Machete

Román pro muže (Drama/komedie, Česká republika, 2010)

Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, jež mění své oběti na nemrtvé zombie, pokračuje Alice ve vyhledávání přeživších. Její osudová bitva s firmou Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů. Alice však získá nečekanou pomoc od dávného přítele. Nové vodítko je zavede až do Los Angeles, které je ale totálně zamořeno. Město se pro ně stává smrtelnou pastí.

Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců - Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou splněných přání, se však mění v tragikomickou konfrontaci životních postojů.

Režie: Paul W. S. Anderson Herci: Milla Jovovichová Ali Larterová Wentworth Miller

Režie: Tomáš Bařina Herci: Miroslav Donutil Miroslav Vladyka Vanda Hybnerová

Wall Street 2: Peníze nikdy nespí (Drama, USA, 2010) Po více než dvaceti letech se režisér Oliver Stone vrací k jednomu ze svých nejslavnějších filmů. Slavný Gordon Gekko (Michael Douglas) je právě propuštěn z  vězení a  vrací se do úplně jiného světa. Rychle se však zorientuje a začne jednat. Ve hře bude i  tentokrát mladíček v podání známého Shii LaBeoufa. Slavná ulice a  její finanční domy se jistě otřesou v základech. Režie: Oliver Stone Herci: Shia LaBeouf Michael Douglas Josh Brolin

(Akční/dobrodružný/drama/ krimi/thriller, USA, 2010) Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a stal se ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ukázalo se však, že je to bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Poté, co ho vyhlášený mexický drogový magnát Torrez nechal v pustině polomrtvého, se mu podaří přežít a uprchne do Texasu, kde touží zmizet a uniknout své minulosti. Když se mu to ale ani zde nepodaří, rozhodne se vše vyřídit po svém. Režie: E  than Maniquis Robert Rodriguez Herci: Danny Trejo Robert De Niro Jessica Albaová

Scott Pilgrim proti zbytku světa (Akční/dobrodružný/komedie/pohádka/romantický, USA, 2010) Bezstarostný život flákače a občasného kytaristy Scotta Pilgrima narušují sny o záhadné dívce. Scott záhy zjistí, že je reálná, jmenuje se Ramona a dokonce má o něj i zájem. Aby s ní ale mohl chodit, musí se postavit jejím sedmi bývalým klukům. Film vychází ze stejnojmenného kanadského komiksu, který slibuje dokonalý mix zábavy s komiksovými a videoherními prvky. Režie: Edgar Wright Herci: Michael Cera Alison Pillová Mark Webber

Programy všech kin, klubů, divadel a koncertů najdeš na největším kulturním webu www.365dni.cz

www.365dni.cz

25


Hráčům

nej hry

StarCraft II: Wings of Liberty

MAFIA II

Život gangstera je rychlý, přímočarý a plný zbytečných obětí. Stejně jako tahle hra

Vesmírní kovbojové jsou zpátky! Kdekdo by vám řekl, že na prvním StarCraftu už není co vylepšovat. Blizzardu se ve hře povedlo něco neuvěřitelného – naroubovat chytlavý příběh na žánr realtime strategie, který je pro vyprávění příběhů tak nevhodný, jak to jen jde. Během jednoho dohrání kampaně projdete maximálně 26 misí. Ostatní na vás čekají teprve během dalších rozehrání hry. Pokud si zkušený hráč SC nastaví normální obtížnost, bude se většinu času nudit. O stupínek vyšší obtížnost je pro zkušené hráče příhodná a nejednou se stane, že misi prostě prohrajete. Nejvyšší obtížnost už míří na skutečné mistry a milovníky nelítostných masomlýnků. Cokoliv níž pod normální obtížnost je určeno absolutním začátečníkům. Singleplayerové mise jsou navrženy tak, abyste se ani na chvíli nenudili. Pravda, tohle vývojářům vždycky tak docela nevychází. Ale pokaždé, když misi podloží nějakou zásadní překážkou, je zábava na několik desítek minut zaručena. Své si zde najdou i hráči mající v oblibě klasické akční mise. Naprosto parádní je např. také zombie mise, ve které se na vás každou noc řítí hordy nakažených Terranů, které musíte odrážet a ve dne likvidujete jejich kolonii. Poslední mise v odemykatelné minikampani za Protossy zase tklivě hraje na city a i díky skvělé hudbě je nezapomenutelným zážitkem. Čistě ekonomicky je to 1300 Kč za 15–20 hodin čisté herní doby v singleplayeru plus měsíce až roky hraní multiplayeru. To ujde.

26

Stupeň lokalizace: Ne Index: 9 Země původu: USA Výrobce: Blizzard Oficiální web: www.starcraft2.com Typ hry: Realtime strategie Požadavky: CPU 2,6 GHz, 1 GB RAM, 128 MB GFX Doporučujeme: CPU DC 2,4 GHz, 2 GB RAM, 512 MB GFX Platformy: PC, Mac Cena: 1299 Kč

Počátečnímu setkání s hrou jednoznačně dominuje zážitek z vizuálního a celkového technického zpracování. Přinejmenším první hodinu dokáže neustále překvapovat neuvěřitelně funkčními detaily, obzvlášť když se konečně usadíte za volant auta. Jednou z největších bolístek hry je však zahozený model sbírání speciálních aut, který patřil mezi nejlepší z malých radostí jedničky. K získávání peněz mimo mise slouží několik způsobů, a to buď prodej aut v přístavu, jejich odvoz na vrakoviště, nebo poměrně zábavné, ale rizikové přepadávání obchodů. Je to ale celkem jedno, protože nejspíš nevyužijete ani jednu z těchto cest. Po skončení mise totiž hru ve svém bytě nemůžete volně ukládat, takže pokud se pustíte do řádění po městě a začnete nelegálně vydělávat, vylepšovat auta, procházet bary a obchody a občas trochu vraždit, v případě smrti přijdete o všechno. Fakt, že ve výsledku zbývá k hraní vlastně jenom samotná kampaň, naštěstí není ani zdaleka tak špatný, jak by se mohlo zdát. Deset hodin této akce totiž nabízí opravdu hodně. Co je ve spojení se zvoleným způsobem vyprávění opravdu povedené, je sugestivní vtažení hráče do prožívaných událostí. Podobným spojením se sice chlubí kdekdo, v tomto případě ale nejde jen o prázdná slova. Ani technicky brilantní svět plný života s úžasným smyslem pro detail nedokáže úplně zastřít fakt, že některé prvky zůstaly trestuhodně nevyužity.

w w w.NejHr y.cz - Nejlepší hr y zdarma

Stupeň lokalizace: Dabing Index: 8 Země původu: Česká republika Výrobce: 2K Czech Oficiální web: www.mafia2game.com Typ hry: Akce Požadavky: CPU DC, 1,5 GB RAM, 256 MB GFX Doporučujeme: CPU QC 2,4 GHz, 2 GB RAM, 512 MB GFX Platformy: PC, PS3, X360 Cena: 1199 Kč


hry měsíce

nej hry

ZABIJ NUDU!

Lost Horizon

Hraj nej hry na NejHry.cz! Deluxe Diam’s

ZDARMA

Výborná logická hra plná třpytivých diamantů, kterých si můžeš posbírat tolik, kolik jen v časovém limitu stihneš!

Nakopeme náckům zadek! Ale... kde je k sakru klobouk a bič? Příběh herního Ztraceného obzoru začíná v Hongkongu roku 1936, kdy stál svět na pokraji druhé světové války a Hitler prahnul po získání náboženských relikvií s nadpřirozenou mocí. Jedna taková „relikvie“ se nachází v chrámu skrytém vysoko v Himalájích, ovšem zcela náhodný zásah britské průzkumné letecké jednotky drancujícím nacistům zabrání v tom, aby tajnou místnost s relikvií v chrámu odhalili. V témže čase se v Hongkongu někdejší důstojník britské armády Fenton Paddock potýká s nepřízní zločineckého gangu Thong. Fenton potřebuje vzít do zaječích a přijímá proto nabídku lorda Westona, aby tajně a na vlastní pěst vypátral zmizelou letku v Himalájích. Stupeň lokalizace: Ne Scénář se nebojí vykrádat z indianajonesovek to nejlepší, co na stříbrIndex: 7 ném plátně představily. Na hráče tyto scénky působí tak nějak nostalgicZemě původu: Německo ky a právě díky nim hra získává na adventuru až nezvykle akční charakter. Akční ale pouze na pohled, protože herně se do podobných situací Výrobce: Animation Arts zapojíme jen výjimečně. Oficiální web: www.lost-horizon. Jakožto klasická point-and-ckick adventura vsází Lost Horizon na hromadeepsilver.com du obstojně napsaných i anglicky namluvených dialogů, na pár triviálTyp hry: Adventura ních logických puzzle a především na megalomansky pojaté manipulace s předměty. A to je jeho kámen úrazu. V první a nejkvalitnější hongkong- Požadavky: CPU 2 GHz, 512 MB RAM, 64 MB GFX ské kapitole to ještě tolik nepocítíte. Postupem času ale už budete jen Doporučujeme: CPU 2 GHz, nevěřícně kroutit hlavou nad tím, jak nesmyslně komplikované a nerea1 GB RAM, 128 MB GFX listické postupy se dokázaly v hlavách pánů a dam z Animation Arts zroPlatformy: PC dit. O to víc překvapí, že tyto vpravdě bizarní úkoly nepřivádějí hráče do Cena: 35 EUR stavu frustrace či snad znechucení. Je to jen díky maximálně uživatelsky příjemnému point-and-click ovládání. Více informací o tomto tématu Dobrodružná honba za mytologickým artefaktem a potyčky s mocichtivými nacisty jsou zábavné skoro jako ve Spielbergových filmech. V hratelnosti ale Lost Horizont ztrácí.

Hráčům

najdete v aktuálním čísle časopisu

Cherry Bomb

Moto Race Solitaire

Flashová podoba oblíbené karetní hry Solitaire již prodělala spoustu možných úprav a vylepšení. K  této verzi však mají všechny velmi daleko! Motocyklový závod se změní v nelítostnou karetní bitvu a jen ten nejlepší dojede první do cíle!

Tribal Artifacts

Najdi všechny stejné domorodé arVelmi netradiční verze populární- tefakty a dostaň se tak k ještě většího Tetrisu plná dynamitů, bomb a ji- mu bohatství v této výtečné logicných třaskavin. Milovníky této logic- ké hře! ké hry mimo jiné potěší nové rozličné tvary obrazců.

TISÍCE NEJ HER NAJDEŠ NA 27


sCOOLerkám

budď in

Rady nejen pro krásu Kráska a zvíře

určitě neváhej a pořiď si alespoň nějaký gepardí topík. Nemusíš se bát, že ve společnosti zanikneš. Pokud jsi znalec biologie, na obvyklou barvu šelem zapomeň a odvaž se třeba barevnými zebřími pruhy. Neboj se volných košil, šatů a topů s volánky – opticky ti zvětší hrudník a  působí něžným dojmem. Šedým myškám je konec, teď přichází divočina! Vrrrrr…

Pro suchou pleť jsou zase dobré oříšky všeho druhu – obsahují omega 3 mastné kyseliny a vitamíny C a E, které tvou pokožku uchrání. Dobré jsou také tučné ryby – makrely, sardinky a lososi. Zkus se vyhnout slazeným limonádám, raději je nahrazuj šťavnatým ovocem.

Sexy dračice Módní diktát nás letos rozhodně nenechá zahálet a schovávat se. Příležitostí, jak se zvýraznit a působit sexy je nekonečně mnoho – jedním z osvědčených způsobů jsou i staré známé punčochy. Tedy ne ty klasické punčocho-

Podzim je tady a s ním i žhavé módní trendy. Nemusíš se bát, návrháři tě nenechají schovávat se do nudných šedých nebo černých barev. Hitem jsou teď naopak motivy zvířat. Pokud nemáš odvahu vyrazit celá jako tygřice,

vé kalhoty, ty schovej někam hluboko do šuplíku (ale tak, abys je jednou našla, za pár let se klidně můžou hodit). Co by v tvém šatníku ale rozhodně nemělo chybět, jsou módní punčochy, které se perfektně hodí pod kratší sukni. Nemusíš se bát vykouknutí lemu u „samodržek“ nebo podvazků – ba naopak! Když kousek krajky vykoukne, budeš hvězdou večera. K  tomu zvol správné hollywoodské nalíčení a nebudeš mít konkurenci.

28

návej na kompotech nebo kandovaném ovoci. Na kruhy pod očima je zaručeným lékem strava bohatá na železo, tedy ryby a některé luštěniny, například čočka. Pokud nemáš ani jedno z těchto jídel ráda, tak se alespoň dobře vyspi – to také pomáhá :-) .

Nakrm svou pleť

Akné je věčný problém snad všech mladých lidí. Pokud se mu chceš vyhnout, dávej si pozor na sladká a kořeněná jídla, ta jeho výskyt hodně podporují. „Spouštěče“ vzniku pupínků však bývají často individuální – někomu naskáčou hned poté, co si dá pár dílku čokolády,

Trpíš akné, máš kruhy pod očima nebo suchou pleť? Za všechny podobné nepříjemnosti může často špatná strava. Otoky a kruhy pod očima máš z únavy, stresu, kouření nebo nocí probděných na párty s kamarády. Pokud chceš ráno vypadat jako člověk, zařaď do svého jídelníčku hroznové víno. Výborně podporuje a  chrání pružnost cév a  také odvodňuje, takže tě zbaví nadbytečné tekutiny v těle a tím i otoků. Obdobné účinky mají citrusy, tedy limetky, grepy, mandarinky atd. Nejvíce vitamínů je obsaženo v jejich kůře, takže si pochut- jinému zase vadí mléčné výrobky. Zkus tedy vypozorovat, kdy se ti akné tvoří nejčastěji, a některé z podezřelých potravin z jídelníčku na čas vyřadit. Rozhodně nic nemůžeš zkazit zvýšeným příjmem zeleniny a ovoce, je to nejpřirozenější cesta jak do těla dostat potřebné vitamíny. Také zkus nahradit tučné maso dietnějším kuřecím. A co je nejdůležitější – hoď se do pohody. Víme, že to vždycky nejde, ale stres je jednou z  příčin mnoha nemocí, konkrétně na akné má také velký podíl. Tak si s ničím nelam hlavu a uvidíš, že se ti zlepší i pleť!

www.scooler.cz


horoskopy na září / říjen

Pro ni: Trpělivost růže přináší a ty jsi poslední dobou spíše jako na trní. Trochu se zklidni a věci se začnou dávat samy do pořádku. Kámošce pomůžeš s problémem. Pro něj: Spolužáci oceňují tvůj smysl pro zodpovědnost a berou tě jako svého mluvčího. Dávej si tedy pozor, jak názory třídy prezentuješ před učiteli. Vztahy: Štěstí přeje připraveným, nenech se zaskočit pozváním na rande.

Fatalistům

Pro ni: Ve společnosti se cítíš jako ryba ve vodě. Zařaď do svého programu nějakou párty. Budeš středem pozornosti a zvedne ti to sebevědomí. Pozor na žárlivou kámošku! Pro něj: Lidé, co mají vlastní názor a umějí si jej prosadit, to dotáhnou daleko. Neboj se proto projevit i za cenu, že s tebou někdo nebude souhlasit. Nemusíš být se všemi za dobře. Vztahy: Vyrazte s drahou polovičkou do přírody, změna prostředí vám prospěje.

Pro ni: Dávej si pozor na to, na koho se spoléháš. Někdy je lepší své věci řešit bez cizí pomoci. Do tvých záležitostí nikdo nevloží tolik energie, jako ty sama. Pro něj: Čeká tě důležité rozhodnutí, které ti už dlouho nedává spát. Věci se ale nakonec vyřeší samy a budeš zírat, jak jednoduché tvé rozhodnutí bude. Vztahy: Možná je čas dát bývalé/mu ještě šanci. Zkus znovu zhodnotit váš vztah. Nerozešli jste se kvůli hlouposti?

Pro ni: Mile tě překvapí někdo, od koho bys to nečekala. Ukaž, jak umíš být velkorysá a laskavost mu oplať. Kdoví, třeba je to počátek nového přátelství nebo i něčeho víc. Pro něj: Poslední dobou jsi trochu roztržitý a máš tendenci na věci zapomínat. Nauč se organizovat si čas, než rodiče získají dojem, že na tebe není spoleh. Vztahy: Naučte se s partnerem/kou trávit čas také odděleně, budete si mít více co říct.

Pro ni: Kamarádi vyhledávají tvou společnost a cítí se s tebou dobře. Dokážeš poradit a nesoudíš. Jen tak dál! S jejich pomocí zvládneš školní zápřah, který ti dělal starosti. Pro něj: Odkládat věci na poslední chvíli ti zatím vždy vyšlo, ale nebude tomu tak dlouho. Spolkni hrdost a požádej o pomoc okolí, jinak tě hromada povinností zavalí. Vztahy: Strach z odmítnutí ti zavázal jazyk? Koukej sebrat odvahu než to udělá někdo jiný!

Pro ni: Lituješ svého unáhleného rozhodnutí odsoudit někoho, koho vlastně neznáš. Nic není ztraceno, upřímná omluva vše vyřeší a možná je na obzoru nové přátelství. Pro něj: Okolí tě vyhledává, protože s tebou není nuda. Dávej si ale pozor na svá slova, svým ostrovtipem bys mohl někomu ublížit a tvá popularita by rychle vzala za své. Vztahy: Nemá cenu zabývat se tím, co jsi udělal/a špatně. Je čas jít dál a zjistit si své možnosti.

Pro ni: Poslední dobou slibuješ vic,než dokážeš zvládnout a lidé si toho začnou všímat. Nauč se raději říkat slovo ne a pečlivěji si plánuj svůj volný čas. Pro něj: Máš hodně energie a sezení ve škole tě nudí. Odreaguješ se ideálně sportem s kámoši a ještě u toho potkáš nový objev. Poslední dobou ti hvězdy prostě přejí. Vztahy: Je třeba zaměřit se na vztahy v rodině. Nevidí tě vaši jenom u večeře?

Pro ni: Touha posílat dál drby by se ti mohla vymstít. Pokud neudržíš tajemství, nechtěj, ať se ti kámoška s nimi svěřuje. Být ve třídě za podrazačku se ti může vymstít. Pro něj: Doma je ideální prostor něco dojednat ve tvůj prospěch. Plánuješ víkend s kamarády nebo potřebuješ pomoci s penězi? Teď je správná doba to sdělit. Vztahy: Jsi zamilovaný/á až po uši a tvou lásku nemůže nic ohrozit.

Pro ni: Podaří se ti urovnat vztahy ve třídě. To ti přinese velkou popularitu a pozornost ze strany těch, kteří ti dříve moc nevěřili. Užívej si to a neváhej přijmout vůdčí roli. Pro něj: Obávaný učitel se chystá si na tobě smlsnout. Buď připraven a nedej mu šanci potopit tě před třídou. S kámoši zažijete víkend plný zábavy, nezapomínej však na svou holku. Vztahy: Je čas na navazování nových přátelství a to nejen ve škole.

Pro ni: Rozebírat svůj vztah s kamarádkami by se ti tentokrát nemuselo vyplatit. Ve tvém okolí je totiž jedna, která ti novou lásku nepřeje a ráda by ti poradila špatně. Pro něj: Poslední dobou se kolem tebe točí dost holek. Dej si pozor na tu, která je už zadaná s tvým kámošem. Kamarádství je cennější než krátkodobý flirt. Vztahy: Rodinný výlet se může vyvinout v celkem dobrou akci, tak rodiče neodmítej.

Pro ni: Je čas na změnu. Pokud jsi váhala s nějakým rozhodnutím, teď je správná doba na to jej učinit. Možná by ti také prospěla změna prostředí, lidé kolem tebe upadají do stereotypu a to tě nebaví. Pro něj: Usměje se na tebe štěstí a tvá peněženka si přijde na své. Je na čase splnit si své sny. Ve škole si dej pozor na nečekané zkoušení. Známka za plný počet by ti zkazila náladu. Vztahy: Snažte se navzájem něčím překvapit. Malý dárek nebo výlet váš vztah oživí.

Denní, erotické, partnerské, keltské, čínské a indiánské horoskopy najdeš na http://horoskopy.sms.cz. Tak tam koukej, at’ víš, co se stane!

Pro ni: Radost z úspěchů, které tě provází, ti bude překvapivě kazit kámoška, kterou znáš už dlouho. Zamysli se nad tím, jestli ti vaše kamarádství ještě něco dává, nebo jde jen o setrvačnost. Pro něj: S rodiči to teď trochu skřípe. Situaci uklidní jednak tvé dobré studijní výsledky a také to, že se ti podaří na víkend změnit lokál. Dávej si pozor na zdraví. Vztahy: Udržovat v naději někoho, kdo u tebe nemá šanci, není fér. Ven s pravdou!

29


Pro vtipálky

humor Hezká mladá žena vystoupí z vlaku a od nádraží ji sleduje jakýsi podezřelý muž. Za nějaký čas to nevydrží a zavřeští: „Chcete mě znásilnit, že se za mnou pořád ploužíte?” Pán ostýchavě zavrtí hlavou: „Ne, já vás chci jen upozornit, že máte odhalený levý prs.” Žena zbledne a zakvílí: „Prso venku...!? To je nic, ale já ve vlaku zapomněla kojence!”

Možná už jste zjistili, že když chcete rozmáčknout vejce ve skořápce, jde to hrozně těžko.

Potká Ivánek žábu a ta mu říká: „Ivánku, polib mě.“ „Ne!“ odpoví Ivánek. Žába znovu zaprosí: „Ivánku, polib mě a něco dostaneš.“ „Inu, proč ne,“ řekl si Ivánek a žábu políbí. „A co dostanu?“ ptá se poté. A žába na to: „Ekzém, ekzém!“ Právník a inženýr chytají ryby na Jadranu. Právník povídá: „Já jsem tady, protože pojišťovna mi vyplatila peníze za shořený dům.” „No, to je náhoda,” povídá inženýr. „Mně zase pojišťovna vyplatila peníze, protože mi povodeň strhla dům.” Právník se zamyslí a pak se zeptá: „A jak se vám povedlo způsobit povodeň?”

No ale s křečkem je to úplně o něčem jiném...

30

Záchranná služba přiveze k lékaři poněkud podroušeného policistu, který je celý zmlácený, potrhaný, špinavý, monokl pod okem. Doktor se ptá: „Proboha, co se vám stalo?” „Ále, ani se neptejte! Nejdřív mě porazilo auto...” „Vás porazilo auto?” „Jo. Pak mě kopl kůň.” „Vás kopl kůň?” „No, jo. A pak mě ještě přejela lokomotiva.” „Ještě lokomotiva? A kdy?” „No, než zastavili ten kolotoč!”

Blíží se Vánoce a na policejní stanici jsou na stáži policisté z Vietnamu. A protože je náčelník lidumil, navrhne, aby si ty tři rákosníky vzali chlapi domů. Našli se i tací. Po Novém roce se velitel ptá těch tří, co je měli doma, jak to probíhalo. První: „Dobrý, dobrý. Pořád něco žvatlal a vůbec jsme mu nerozuměli, ale jinak fajn.” Druhý: „Dobrý, dobrý. Šikovnej kluk, opravil nám televizi i ledničku, pomohl s úklidem...” Třetí: „Dobrý, dobrý, ale kapr je kapr!” Zvířátka si v lese postavila parádní kadibudku s okénkem a dveřma. Druhý den zjistí, že je u hajzlíku vyražené okno, tak svolají schůzi a zjišťuje se, kdo o tom něco ví. „No, já bych o tom něco věděl,” přihlásil se zajíc. „Jdu takhle kolem našeho krásného nového záchodu a slyším divné funění. Tak se chci kouknout, co se děje, vtom se rozlítnou dveře, chytne mě medvěd, vytře si se mnou

OBRÁZEK MĚSÍCE

zadek a vyhodí mě zavřenym oknem.” Všichni se po sobě podívají, ale medvěd je silák , tak ho nechají na pokoji. Druhý den jsou u hajzlíku vyražené dveře, tak zvířátka opět svolají schůzi. „Já bych o tom něco věděla,” přihlásí se liška. „Jdu takhle kolem našeho záchodku a slyším divné funění. Jdu blíž, vtom se rozlítnou dveře, popadne mě medvěd, vytře si se mnou zadek a prohodí mě dveřmi.” Všichni se zase po sobě podívají, už jsou na medvěda dopálení, ale přece jen ho nechají na pokoji. Nicméně třetí den najdou místo kadibudky jen spálenou zem. Všude po okolí jsou třísky z prken, střecha se kymácí napíchnutá na nejvyšší borovici a zbytek okna je nalezen půl kilometru od původního místa. Svolají tedy třetí schůzi. „No, tak tohle už je učiněné vandalství, KDO O TOM NĚCO VÍ?!!!” Chvíli je ticho. „Nooo…, já bych o tom něco věděl…,” přihlásí se ježek.

Tisíce super vtipů, zábavných obrázků, videí a dalších legrácek najdeš na http://humor.sms.cz. Tak tam jdi a bav se!


Poznej nás

Najdi si na portále pro mladé vše, co tě zajímá! Sms zdarma na všechny operátory, programy všech kulturních akcí, super seznamka, neomezené fotogalerie, blog, originální email, nejlepší hry zdarma, největší televizní program, databáze kapel, osob a filmů s videi, nabídky práce, předpověď počasí, slovníky... Za používání SMS.cz dostaneš dárky. Tak na co ještě čekáš? Poznej nás!

/scooler_019  

http://scooler.sms.cz/kategorie/scooler/pdf/scooler_019.pdf