Page 1

Ideeënboek Een verzameling van best practises en relevante ervaringen en feedback van docenten en trainers Een handboek voor docenten en trainers om hun vaardigheden te verbeteren

„SCOLA” de titel van het project over vaardigheden en competences gerelateerd aan de arbeidsmarkt (2015 – 2017) om de kennis en vaardigheden van docenten en trainers in het beroepsonderwijs te bevorderen en om de instroom van studenten naar de arbeidsmarkt succesvol te verbeteren. ERASMUS + PROGRAMME Key Action: Action type: Field:

Cooperation for innovation and the exchange of good practices Strategic Partnerships Strategic partnerships for vocational education and training

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1


Inhoud

1

A. Een innovatieve manier voor docenten en trainers (MODULE 1)

3

1. Titel van de oefening: Wie ben ik? – Zelf portret

3

B. Arbeidsmarkt (MODULE 2)

6

1. Titel van de oefening: verkenning 2. Titel van de oefening: dossier voor functie profielen 3. Titel van de oefening: We serve and protect (ook toepasbaar op andere beroepen ) 4. Titel van de oefening: in gesprek met een winkel assistant 5. Titel van de oefening: Opdracht – family tree 6. Titel van de oefening: Wie is een professional ?

6 7

C. Zelfkennis (MODULE 3)

14

1. 2. 3. 4. 5.

Titel Titel Titel Titel Titel voor 6. Titel 7. Titel

van de oefening: Gedrags typen 14 van de oefening: Veranderende droom banen 15 van de oefening: Kan je het aan? 16 van de oefening: Een creatieve blik op mijn toekomst 18 van de oefening: De studenten geven een naam van een bekend persoon, die belangrijk hem/haar is en beargumenteren hun keuze 19 van de oefening: Ontwikkelen van communicatie vaardigheden 20 van de oefening: Motivatie en plezier in het werk van leerlingen en studenten 22

D. METHODEN EN WERKVOORBEREIDING (MODULE 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8 10 11 12

Titel van de Titel van de Titel van de Titel van de (interviews Titel van de reisbureau)

23

oefening: ontwerpen van de droombaan 23 oefening: Telefoongesprek behandeling 24 oefening: Zakelijk afspraken maken 25 oefening: Interview gesprekken met verschillende typen werknemers) 27 oefening: Bezoek aan een reisbureau (uitnodigen van een werknemer van een 28

E. IMPACT VAN DE GEDEELDE IDEEEN (MODULE 5)

30

1. 2. 3. 4.

30 31 33 34

Titel Titel Titel Titel

van van van van

de de de de

oefening: oefening: oefening: oefening:

Omgaan en leren van/over conflict management Organiseren van een event op school met bedrijven Organiseren van stages voor docenten en trainers in bedrijven IT kennis voor docenten en trainers

F. ANNEX 1. Titel van de oefening: Wie ben ik? – een zelfportret - Handeleiding

35

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2


A. EEN INNOVATIEVE METHODE VOOR DOCENTEN EN TRAINERS (MODULE 1) 1. Titel van de oefening: Wie ben ik? Een zelf portret.

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Presentatie aan groepen studentenudent groups

Tijdsduur (minuten) Groepsgrootte Leeromgeving Tools

Methode

Maak een grafiek/tekeningen met behulp van Adobe Photoshop - Verbind je eigen fotos en tekst met de positieve kwaliteiten van de student - Leer de basis vaardigheden zoals overbrengen, copieren, veranderen en synchroniseren 16 en 17 jarige in het 2e jaar, Afdeling : marketing medewerkers Expert: marketing medewerker uit het bedrijfsleven Afdeling: uitvoering 6 lessen van 270 minuten 6 deelnemers Op School Overzicht van positieve menselijke kwaliteiten Papier en pen om aantekeningen te maken Dia projector en Graphic program Adobe Photoshop Plenaire discussies, demonstratie, gezamenlijk en individueel werk.

Beschrijving van de oefening en de uitvoering: Introductie Motivatie: 1.We nemen een papieren zak en doen de namen van de studenten in de zak op een papiertje We vragen de studenten om een lootje te trekken met de naam van een andere student zonder zijn/haar naam te noemen. Andere studenten mogen raden wie de student is. (instructie nr. 1) 2.We vragen de studenten om hun roepnaam op papier te schrijven. De letters van de naam moeten afzonderlijk onder elkaar worden opgeschreven, dus steeds op een nwe regel. Per letter moeten ze een goede of slechte kwaliteit opschrijven, die met die letter begint en die hem/haar karakteriseert. (introductie no.2) . Hoofd opdracht Demonstratie van grafisch werken: Projectie van Adobe Photoshop toont de studenten stap voor stap hoe dit werkt. Als voorbeeld materiaal kan je de foto gebruiken met de karakteristieken. (instructie no.3) This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3


Focus op nwe topics: Handboek (zie Annex) wordt aan de studenten uitgereikt (formulier: Wie ben ik – handboek), hier staat in het werken met graphic works. (Instructie no.4) We vragen de studenten om de instructies te lezen. (Instructie no.5) We behandelen de individuele opmerkingen – alleen mondeling Studenten met een computer kiezen hun eigen foto en gebruiken de handleiding. (instrictie no. 6 en 7) De docent/trainer controleert hun werk, bij twijfel graag toelichten waarom (persoonlijk) Werk van studenten bewaren in PDF format of JPEG en afdrukken. (Instructie no.8) Conclusie Mondelinge assessment: De prints van de studenten worden naast elkaar gelegd en vergeleken, iedere presenteert hun eigen zelf portret. Ze beantwoorden de vragen van de docent/trainer. (instructie no.9-10) Huiswerk opdracht Studenten worden gevraagd een zelfde zelfportret maar dan in een andere stijl te maken. Dit huiswerk is om de basis vaardigheden in graphics te oefenen – plaats van objecten, kleur effecten en tekst op A4 formaat. De tekst moet in dezelfde stijl zijn als het begin deel. . Instructies

1. Instructie: Kies een naam van een student uit en benoem zijn/haar specifieke kwaliteiten. Je mag de naam van de student niet noemen. De overige studenten moeten raden wie je bedoeld! 2. Schrijf Schrijf letter. Schrijf

Instructie: je roepnaam op het papier! de letters onder elkaar op, dus op iedere regel een per letter iets speciaals op dat jou karakteriseert.

3. Instructie: Vandaag gaan we een tekening maken met de titel”Wie ben ik”. Het moet een zelfportret worden gerelateerd aan de tekst. 4. Instructie: Je krijgt een handleiding met instrucvties hoe je zo’n zelfportret kan maken zoals het voorbeeld op het bord. 5. Instructie: Bestudeer de handleiding! 6. Instructie: In de computer kan je je eigen foto vinden. 7. Instructie: Voer nu de handleiding uit.. 8.

Instructie:

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 4


Eindig met de print en leg de prints naast elkaar. 9. Instructie: Ik vraag je om een mondelinge evaluatie over je zelfportret..

Documentatie

10. Instructie: Welke kwaliteiten horen bij jou? Geef je mening! Bescghrijving fotos video opnames 1

19

0

Feedback en reflectie van studenten

Studenten reageren positief op deze oefening. Oefeningen in de ochtend worden gemotiveerd uitgevoerd. Met de handleiding kunnen ze zelfstandig werken. Weinig problemen. Misschien problemen met lanmgere woorden. Deze op eenvoudige wijze herschrijven. Evaluatie, reflectie van docent/trainer: Leuk idee deze methode. De doelen zijn bereikt en blijkt uit de resultaten van de studenten.

Aantekenigen en opmerkingen: Volg zoveel mogelijk de handleiding. Dezelfde soort oefeningen kunnen worden gevonden op: https://www.youtube.com/watch?v=fj_iwNgv8aQ&t=333s

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 5


B. ARBEIDSMARKT INFORMATIE (MODULE 2)

1. Titel van de oefening: Zoek bezienswaardigheden van de gekozen stad, gebaseerd op de hieronderstaande oefening over arbeidsmarkt informatie

Pedagogisch doel en te behalen resultaten Presentatie aan groepen studentenudent groups Tijdsduur (minuten) Groepsgrootte Leeromgeving

Om studenten bekend te maken met de situatie op de arbeidsmarkt en om studenten wegwijs te maken met kansen op de arbeidsmarkt en contact te leggen met werkgevers. Het is ook van belang dat ze zichzelf kunnen presenteren e nook wat ze gemaakt hebben. Leeftijds categorie: 15-16 45 minuten 10 deelnemers In het klaslokaal

Tools PC, internet, literatuur en interactief whiteboard. Methode Zelfsandig werk Beschrijving van de methodiek: De docent/trainer bereidt papiertjes voor met namen van grote steden bv. Praag, Rome, Londen etc.. Dan vraagt ze de studenten om een papiertje uit te zoeken, zodat iedere student een papiertje meen plaatsnaam heeft. (instructive nr. 1). Dan legt de docent/trainer de opdracht uit. De studenten moeten een presentatie maken van de top tien aan bezienswaardigheden in de gekozen region. Als iedereen klaar is, moeten de studenten een mondelinge presentatie doen (instructive nr. 2). Daarna vindt er een discussie plaats over de positieve en negatieve punten van de verschillende presentaties (instructie nr. 3). Instructies Instructie nr. 1: De docent/trainer vraagt aan iedere student een papiertje uit te zoeken. Instructie nr. 2: De docent/trainer legt de opdracht uit:”Je hebt een stad uitgekozen en je hebt 45 minuten om een presentative voor te bereiden over de top tie naan bezienswaardigheden in de gekozen regio. Je kan naslag werk, de PC, het internet of andere literatuur hiervoor gebruiken. Als je klaar bent moet je een presentative doen”. Instructie 3: de docent/trainer begin teen discussie:”Hoe beoordelen jullie de presentaties? Wat wil je wijzigen in jou of de presentative van de anderen. Wat denken jullie, is di teen interessante opdracht?” Documentatie Beschrijving Fotos videos

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 6


1 Feedback en reflective van studenten

De studenten hadden hun bedenkingen. Ze vonden het leuk om de presentaties te maken. Hierbij konden ze hun creativiteit en hun eigen ideeen gebruiken. Sommige studenten hebben enige angst om presentaties te doen. Aan het einde hadden ze een goed gevoel en sommige hebben iets nieuws geleerd en is nuttig voor de toekomst.

Evaluatie: Ik denk dat dit een nuttige oefening was. Studenten begonnen direct en hebben de hele tijdslimiet benut. Ze hadden geen problemen met het voorbereiden van de presentaties. Ze hebben allemaal individueel gewerkt. Iedereen heeft het internet gebruikt om informative te zoeken, in plaats van de mogelijkheid om boekjes pof iets anders te gebruiken. Niet voor iedereen was het makkelijk om een presenatie te doen, vooral de introverte studenten vonden de opdracht niet leuk, maar iedereen is het wel gelukt. De oefening was een goede opdracht om te leren communiceren, om jezelf te “verkopen�, om jezelf op de kaart te zeten en om de IT vaardigheden te verbeteren. Aantekeningen/opmerkingen:

Geen

2. Titel van de oefening: Functie omschrijvingen

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Geef informatie aan studenten over de huidige beroepen op de arbeidsmarkt. En laat ze wennen aan de inhoud van beroepsprofielen en de eisen aan kennis, vaardigheden en competenties.

Presentatie aan groepen studenten

Verkooptraining

Tijdsduur (minuten)

30 minuten in het klaslokaal en 30 minuten zelfstandig werken.

Groepsgrootte Leeromgeving

16 deelnemers In het klaslokaal

Tools

PC en internet

Methode

Werkgroepen en zelfstandig werken

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 7


Toelchting van beroepsprofielen (website SBB) en waar men de informatie kan vinden. De studenten zoeken voor hun eigen sector en lezen over de vereiste kennis, vaardigheden en competenties. De docent/trainer legt uit welke vaardigehden belangrijk zijn voor hun CV’s. Met deze informatie veranderen de studenten hun eigen CV en brieven. Instructies

De instructies: Instructie nr. 1: Verklaring door de docent/trainer van de website over beroepsprofielen Instructie nr. 2: In groepjes van drie, zoeken op het inernet naar de beroepsprofielen van het SBB en maken van een overzicht van belangrijke vaardigheden en competenties Instructie nr. 3: Onderlinge discussie Instructie 4: Je eigen CV en brieven updaten op basis van de gegeven informatie

Documentatie

Beschrijving

Fotos

videos

X Feedback en reflectie van studenten

Heel interessant Evaluatie en refelectie van docent/trainer: Sommige studenten kennen deze website al, maar hebben hem niet gebruikt. Dus het is voor hen nuttig om de meest belangrijke vaardigheden en competenties te kennen en in hun CV’s op te nemen en te gebruiken in sollicitaties. Het is ook belangrijk voor studenten die nog geen keuze hebben gemaakt over welke sector, zij hebben veel geleerd over de beroepsbeschrijving. Sommige waren verrast over bepaalde taken en vereisten. Dit soort oefeningen helpt hen om te ontdekken welke vaardigheden je nodig hebt voor specifieke sectoren. Aantekeningen/opmerkingen: National Slowaakse beroepenkwalificatie Systeem is toegangkelijk op de volgende website: http://www.sustavapovolani.sk/ National Hongaarse beroepenkwalificatie system is toegankelijk op de volgende website: http://eletpalya.munka.hu/foglalkozasok https://www.ksh.hu/docs/szolgaltatasok/hun/feor08/feorlista.html National Nederlandse beroepenkwalificatiesysteem is bereikbaar op de volgende website: http://sbb.nl National Franse beroepenkwalificatiesysteem is bereikbaar op de volgende website: http://www.pole-emploi.fr/accueil/ National Oostenrijkes beroepenkwalificatiesysteem is bereikbaar op de volgende website: http://www.berufslexikon.at/ http://www.bic.at/berufe_von_a_bis_z.php

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 8


1. 3.

Titel van oefening: Helpen en beschermen (toepasbaar ook bij andere beroepen)

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Meer zicht krijgen op hun toekomstig beroep met als voorbeeld de slogan van de politie

Presentatie aan groepen studenten

14-15 jaar oud

Tijdsduur (minuten)

Plenaire behandeling

Groepsgrootte

45 minutes

Leeromgeving Tools

24 deelnemers Klassikaal

Methode

Kaarten Discussie, vragen en commentaar

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Beschrijving en realisatie van de oefening: De docent spreidt de kaarten op zijn eigen tafel, iedereen mag een kaart kiezen die het beste past bij de genoemde slogan. Degene die dat wil kan of mag zijn keuze beargumenteren. Daarna worden groepjes van vier studenten gevormd en de groepjes moeten een verhaal bedenken rond de slogan „helpen en bescherm”. Na de presentatie van de verhalen, wordt bepaald welke de beste en creatiefste is.

. Instructies

Instructie nr. 1: Kies een van de kaarten uit die het best past bij de slogan:”help en bescherm” Instructie nr. 2: Verklaar waarom je die kaart hebt gekozen! Instructie nr. 3: Vorm groepjes van vier en bedenk een verhaal op basis van de kaarten (bv. Een politie actie) Instructie nr. 4: Beeld het verhaal uit binnen drie minuten maximaal Instructie nr. 5: Welk verhaal vonden jullie het meest creatief.

Documentatie

Beschrijving

Fotos

videos

beschikbaar

geen

geen

Feedback en reflecties van de studenten In eerste instantie vonden de studenten de oefening raar. Veel van de studenten gaven aan dat zij geen kaart interessant vonden, maar uiteindelijk heeft iedereen er een gekozen. Ernstige gedachten kwamen boven water gedurende de presentatie van de kaarten en tijdens de uitvoering van de scenes. This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 9


Evaluatie en reflecties van de docent/trainer Op verschillende kaarten was er een relatie met de slogan�help en bescherm�. De politie heeft deze slogan lang in gebruik. Het is interessant om uit te vinden wat er in de studenten omgaat in relatie tot de slogan. Studenten vonden de connectie tussen de kaarten en de sloagn echt interessant. Sommige studenten waren verrast van de mening van anderen. Aantekeningen/opmerkingen: Dit voorbeeld is specifiek voor de politie sector. Je kan dit voorbeeld ook voor andere sectoren toepassen.

4. Titel van de oefening: Interview/gesprek met een winkel assistent

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

De student kan veel leren over hun beroep in een gesprek met een professional

Presentatie aan groepen studenten

15-16 years

Tijdsduur (minuten)

2x 45 minuten

Groepsgrootte

21 deelnemers

Leeromgeving Tools

Klassikaal Geen

Methode

Geen

Beschrijving en uitvoering van de oefening: Presentatie: waar werkt de genodigde professional en wat zijn haar verantwoordelijkheden en bevoegheden De professional legt uit wat de dagelijkse/ wekelijkse werkzaamheden zijn, werk condities, gereedschap etc.. Vragen van de student voor de professional, de professional antwoord Samenvatting en evaluatie Instructies

Documentatie

1. Luister goed! 2. Wees niet bang om vragen te stellen! 3. Wat voor new informatie heb je gekregen over het gekozen beroep? 4. Denk je dat je het juiste beroep hebt gekozen? Beschrijving fotos videos

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 10


Beschikbaar Feedback en reflectie van studenten De studenten heten de bezoeker welkom. Ze krijgen te horen wat de voor en -tegen zijn van het beroep van winkel assistant, die al verschillende jaren ervaring heeft. Evaluatie en reflectie van de docent/trainer Ik heb get gewenste resultaat bereikt. De studenten hebben informatie ontvangen over hun gekozen beroep, dit leren ze niet uit de boeken. Tevens begrijpen ze nu beter dan voorheen waarom ze sommige vakken moeten leren. Aantekeningen/opmerkingen: Het is belangrijk om een professional uit te zoeken, die betrokken is bij zijn/haar beroep, betrokken met studenten en die goede communicatie eigenschappen heeft.

5. Titel van de oefening: Beroep en familie tree

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Onderzoeken van beroepen in de eigen familie

Presentatie aan groepen studenten

Tot 25 jaar

Tijdsduur (minuten)

30 minuten

Groepsgrootte Leeromgeving

12 deelnemers klassikaal

Tools

Familie tree

Methode

Individueel werk en discussie

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 11


Instructies

Instructie nr. 1: De deelnemers inventariseren welke functies voor hen in hun region beschikbaar zijn. Te beginnen bij familieleden zoals, ouders, ooms en tantes, grootouders etc., zodat je kan praten over beroepen en hun ervaringen. Herinneringen over beroepen

Documentatie

Beschrijving

fotos

videos

x Feedback en reflectie van studenten

When they started talking about their relatives jobs´, the participants remembered jobs, which they didn`t realize before. Some remembered that they had gained personal insight into some jobs, because they had accompanied their parents to their work place. Some gained positive experiences, some negative ones. Evaluatie en feedback van docenten: Some students visited parents’ work place to know and become more familiar with their jobs. Some even had experiences with uncles or aunts jobs´. With this exercise some students could develop new job ideas. Aantekeningen/opmerkingen: geen

6. Titel van de oefening: Wat is het profile van een vakman? Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Zelfkennis, beroepsvaardigheden, eisen van de arbeidsmarkt

Presentatie aan groepen studenten

electrician

Les type (vaktechnisch, algemeen, klaslokaal), plaats van de oefening

Expert Praktijk, school Workshop Omgeving

Tijdsduur (minuten)

1 uur 20 minuten

Leeftijd 16 – 17 jaar

Groepsgrootte

Tools

10 deelnemers Schoon en nette workshop, de studenten zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en houden en inrichten van de werkplek. Bord en krijt of white board.

Methode

Brainstorm, aantekeningen op het bord.

Leeromgeving

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 12


Beschrijving van de uitvoering: Vergelijken van de sociale profiel en de verwachtingen van een expert. Wat zijn de eigenschappen van een vakman in het algemeen? De docent schrijft de vraag op het bord en de studenten kunnen hun ening geven. De opmerkingen worden op het bord geschreven. Afsluitend bespreken we de gezamenlijke gemaakte opmerkingen. Op deze manier krijgen we een gezamenlijke visie over de positieve kwaliteiten en eigenschappen van een vakman. Instructies

Documentatie

1. Wat is het profiel van een vakman? Verzamel zoveel mogelijke suggesties. 2. Waarom hebben mensen deze mening? 3. Hoe kan je de mening veranderen? 4. Wat moet je hiervoor doen, hoe moet je je gedragen? 5. Wat is een succesvolle electritian? 6. Geef een toelichting op de positieve kanten en kwaliteiten van een vakman. 7. Wat voor gedrag moet je voorkomen? Beschrijving beschikbaar

fotos

videos

beschikbaar

niet

Feedback en reflectie van studenten De studenten vonden deze oefening positief en vonden het bruikbaar. Ze herkenden ook wat ze niet moeten doen om een betere positie te kunnen hebben op de sociale ladder. Ze vonden het belangrijk om hun gedrag tijdens de school opleiding te veranderen. Ze vonden de oefening leuk omdat ze in de opleiding niet gewend waren hier over na te denken. Het was interessant om te zien hoe hun mening veranderde over vakmensen aangezien het ook over hen zelf ging. Ze zijn tevreden om dit beroep te leren. Ze vinden de docenten cool en ook de school. Ze gaven ook aan welke beroepen zij niet wilden aangezien de positionering van het beroep op de sociale ladder niet positief en uitdagend was. Evaluatie en feedback van de docenten Ik was blij dat de studenten deze oefening op speelsewijze uitvoerden. Het was een interessante ervaring voor mijzelf om te zien hoe hun mening veranderde toen het ook hen zelf betrof. Sociale status is ook belangrijk voor hen en ze willen hiervoor ook hun gedrag veranderen. Aan de andere kant was het ook teleurstellend hoe ze hun negatieve opinie uitspraken over sommige beroepen en vakmensen. Dus ook voor mezelf, vraag ik me af hoe ik de oefening anders kan invullen zodat de studenten een objectief beeld krijgen over hun gekozen beroep en het leven van een vakman. Aantekeningen/opmerkingen Geen

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 13


C. ZELF KENNIS (MODULE 3)

1. Titel van de oefening: Gedragtypen

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Als we studenten willen leren om bepaald type gedrag te vermijden en informeren hen gelijktijdig over kinderlijk gedrag en welke situaties onplezierig zijn. Als we studenten de angst voor bepaalde situaties willen laten overwinnen, dan zullen we ze geleidelijk aan moeten openstellen voor die sprecifieke situatie tot dat de student zich in die situatie comfortabel voelt, relaxed veilig voelt. De basis gedachte voor ontwikkelen en leren zijn de opdrachten. Met de term opdracht bedoelen we de vragen, probleemstellingen, oefeningen van de docent in leer situaties die door de student opgelost dienen te worden. Deze benadering benadrukt het geven van opdrachten en oefeningen op cognitief niveau. De bedoeling is om geen opdrachten te geven met een lagere cognitieve functie, bv. opvatting, geheugen of logisch denken. Het is juist de bedoeling om na het denkproces en het creativieve proces te evalueren en hiervan te leren. Tijdens de lessen op school leren we de studenten om om te gaan met onplezierige situaties. Angst en zenuwachtigheid worden gerelateerd aan positiviteit in relatie tot die angstige situaties. En stap voor stap voeren we de ervaring op en maakt dit sterk.

Presentatie aan groepen studenten

Op school met studenten van het 2e jaar leeftijd categorie van 16 – 17 jaar in de auto sector en bakkerij

Tijdsduur (minuten)

45 minuten op school

Groepsgrootte Leeromgeving

6 – 9 studentern Op school zijn de volgende onderwerpen behandeld - Basis harmonie model - Ideaal model over families - Het belang van de familie

Tools Gebruikt zijn: blanco A4 papier en kleur stiften Methode

Gebruikt zijn modellen om emotioneel gedrag bij te stellen.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 14


Beschrijving van de oefening en uitvoering ervan: Na het uitdelen van papier hebben de studenten hun up en downs op papier gezet. Als onderwijs model diende mijn levensloop. Het lijkt op een ECG, waarbij de bovenste curve de positieve en de onderste curve de negatieve eravringen weergeeft. Het benadrukt ook de creatieve acties van de studenten, tevens ook de creativiteit tussen relaties. Het doel was een preciese feedback van de student te krijgen. Instructies Instruction nr. 1.: Draw your up and downs and highlight some significant events - positive or negative. Documentatie

Beschrijving

fotos

videos

Drawing a life path/course

5 pieces of photos of life paths

x

Feedback en reflectie van studenten

Studenten/lerenden ervoeren het positief om te tekenen. De sfeer was relaxed en studenten spraken open over hun families, over hen zelf en over hun eigen ervaringen. Studenten waren positief gemotiveerd om met belangrijke levens situaties om te gaan. Evaluatie en feedback van de docenten

Het leerresulaat van deze oefeningen is zo gemaakt dat op weg naar het doel, van de verschillende obstakels geleerd wordt. Doe je werk beter dan anderen en zoek een uitdaging. Aantekeningen/opmerkingen De kracht van performance motivatie ligt in het feit en is manifest in bepaald gedrag, maar ook in de verbeelding van de mens.

2. Titel van de oefning: veranderingen van een droom baan Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Bewust worden dat droom banen veranderen over de tijd

Presentatie aan groepen studenten Leeftijd: 16-17 Tijdsduur (minuten) Groepsgrootte Leeromgeving

2e jaar opleiding

15 minuten 16 deelnemers Op school

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 15


Tools Voorbeeld levensloop (baby, kind, volwassenheid, ouderen) Methode Zelfstandig werken Becshrijving van de method: Dit is een specifiek zelfstandig werken. Na de instructive werkt iedereen zelfstandig. Na 10 minuten hebben ze 5 minuten om de info te delen. Instructies

Documentatie

Instructie 1: Denk na over de droombaan en het beroep voor het leven. Instructie 2: Vul dit formulier in en schrijf op de leeftijd in relatie tot de droombaan. BV. Je wil dokter worden toen je 8 jaar was, maar voor iemand anders kwam die wens bij 14 jaar. Dus dit is persoonlijk. Je hebt 5 minuten de tijd. Instructie 3: laten we je keuze van een droombaan bespreken (10 minuten) Instructie 4: Discussie: wat moet je doen om je droom werkelijkheid te laten worden. Schrijf 5 doelen op die je kunnen helpen om je droombaan te realiseren. Bespreek deze met elkaar. Beschrijving

fotos

videos

Evaluatie en feedback van de docenten

Studenten vonden di teen leuke oefening. Ze hebben hun dromen vernieuwd. Ze vinden het fijner om eerst iets op te schrijevn en daarna erover te praten. Als conclusive kwamen de studenten erachter dat ze al snel moeten beslissen wat ze wilden en hoe ze hun leven moesten voortzetten.

Evaluatie: Tijdens het werk was er een prettige sfeer in de klas. De oefening was speels maar ook serieus. Ze hebben hun kinderdromen en plannen herleeft en ze hebben nagedacht over hoe hun gedachten veranderd zijn en over hun huidge situatie. Ze hebben elkaar geholpen e naan het einde zijn ze erachter gekomen hoe belangrijk hard werken is om hun dromen te realiseren. Aantekeningen/opmerkingen geen

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 16


3. Titel van de oefening: Kan je het aan? Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Teamwork, felexibiliteit, geduld

Presentatie aan groepen studenten 2e jaars studenten, leeftijd 16 – 17 jaan Tijdsduur (minuten) Groepsgrootte Leeromgeving

20 minutes Even aantal deelnemers 6, 8 or 10, afhankelijk van het aantal docenten Binnen- of buitenschoold

Tools Een houten stok van 1,50 meter lang Methode teamwerk Gedurende deze oefening moeten de studenten eestok op borsthoogte tillen. Ze mogen alleen het topje van hun wijsvinger gebruiken. Deze oefening kan kort duren maar kan ook lang duren als ze niet goed met elkaar communiceren of geduld met elkaar kunnen opbrengen. Instructies

Instructie nr. 1: “Het is de bedoeling dat jullie leren samen te werken” Jullie worden gevraagd om deze stok op te tillen tot borst hoogte. Jullie gaan in paren tegen over elkaar staan. 3 aan een kant en 3 aan de andere kant. Instructie nr.2 : “iedereen mag alleen de top van je wijsvinger gebruiken en de wijsvinger moet altijd de stok raken”. Al seen van jullie wijsvingers de stok niet meer raakt moeten jullie opnieuw beginnen. beschrijving

fotos

videos

Documentatie Feedback en reflectie van studenten

Lsuitend is het hen gelukt met zes personen.De studenten willen deze oefening snel beeindigen. Maar ze kwamen tot de ontdekking dat geduld de sleutel voor de oplossing is. Eerst wilden ze het met twee personen oplossen, daarna met vier en af. De groep moest de juiste verhouding vinden.

Evaluation: This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 17


Eerst waren de studenten heel erg gefrustreerd met deze oefening, maar hadden wel plezier. Toen kwamen ze erachter dat het langzaam aan doen het beste werkte. Na vele pogingen vonden ze het juiste tempo en beeindigden ze de oefening. De oefening was ook een mentale training voor hen. Aantekeningen/opmerkingen geen

4. Titel van de oefening: Een creatieve tekening over mijn toekomst Pedagogisch doel en te behalen resultaten Presentatie aan groepen studenten

Tijdsduur (minuten)

Groepsgrootte Leeromgeving Tools

Helpen om hun doelen te bereieken

3e leerjaar 17 – 18 Jaar oud

105 minuten (30 minuten voorbereiding, 5 min. voor presentatie/ per person) 15 deelnemers in de school/lokaal A4 blanco papier, pen, sticker, scharen, tijdschriften, kleurpotloden

Methode Zelfstandig werken, plenaire evaluatie Doel is om studenten te interesseren voor hun toekomst Het is een algemeen probleem, dat studenten geen idee hebben over hun toekomstig beroep. Deze oefeningen is bedoeld om hun toekomst te bedenken, door een toekomst plan te maken over hun carriere, hun gezin etc.. Zodra ze een plan hebben gaan we hierover in discussie en kunnen ze zelf nagaan wat de negatieve kanten zijn van dit beroep. Het helpt hen om in de toekomst goede keuzes te maken. Instructies

Instructie nr. 1: De docent geeft de studenten blanco papier, kleurpotloden, tijdschriften etc.. De opdracht is om koppen te vinden in de tijdschriften die hun toekomst betreft. Instructie nr.2: Zodra ze laar zijn presenteren zij hun resultaat voor de klas en verklaren de gekozen koppen. Aansluiten vindt een discussie plaats over de positieve en negatieve kanten van het door hen gekozen beroep

Documentatie

beschrijving

fotos

videos

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 18


0

9

0

Feedback en reflectie van studenten

Studenten moeten zich zelf voorstellen en presenteren, terwijl ze over hun toekomst spreken. Ze vonden deze opdrachte leuk omdat ze graag creatief bezig willen zijn.

Evaluatie: I was tevreden omdat de reactive positief waren en zij hadden interesse in de opdracht. De oefening helpt de docent ook om dichter bij de student te komen. Aantekeningen/opmerkingen

-

5. Titel van de oefening: De student noemt de naam van een bekende persoon, die een voorbeeld functie voor hem kan zijn en geeft aan waarom

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Presentatie aan groepen studenten

Identificeer en ontdek iemands anders zijn positieve karakter eigenschappen en vaardigheden, die studenten graag zouden willen hebben bv. Zelfkennis en doelgerichtheid

Tijdsduur (minuten)

2e en 3e leerjaar leeftijd vanaf 17 – 21 jaar Huiswerk

Groepsgrootte

Zelf te bepalen

Leeromgeving Tools

De studenten van het derde jaar Huiswerk, bibliotheek etc.(student kan het zelf bepalen)

Methode

Computer, printer, pen en papier

Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Zelfstandig werken

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 19


Ze moesten de persoon introduceren en verklaren waarom ze deze persoon hebben gekozen. Ze moesten zijn/haar kwaliteiten en kennis beschrijven. Ze mogen zowel een bekend als onbekend persoon beschrijven.

Instructies 1.Bij de uitvoering van de taak let er goed op dat men de specifieke kwaliteiten en vaardigheden beschrijft die als voorbeeld dienen. 2. Op welke wijze kan je deze vaardigheden ontwikkelen? Wat moet je doen om dezelfde persoon te worden? Documentatie

beschrijving

fotos

videos

beschikbaar

geen

geen

Feedback en reflectie van studenten Het was een uitdaging voor de studenten.

Evaluatie en feedback van de docenten E opdracht.Alleen 5 studenten hebben deze oefening uitgekozen. Er waren er maar enkele die hier diep over hebben nagedacht. Ik vind deze oefening echter belangrijk voor alle studenten. Aangezien het vrije keuze was, kozen de studenten een ander Aantekeningen/opmerkingen geen

6. Titel van de oefening: Ontwikkelen van communicatie vaardigheden Pedagogisch doel en te behalen resultaten Presentatie aan groepen studenten

Intwikkelen van communicatie vaardigheden en de stu dent beter leren kennen Vanaf 2e jaars, leeftijd van 15 – 16 jaar

Tijdsduur (minuten) Plenair klassikaal elkaar leren kennen en team building Groepsgrootte Leeromgeving

45 minuten (hele klas) 23 deelnemers

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 20


Tools Methode Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Op school, 2 studenten per tafel Dixit kaarten (plaatjes en sprookjes figuren) eElfstandig werken, verbale uitdrukkings vaardigheden

Uitvoering: Iedere student koos een dixit kaart uit en vertellen aan elkaar waarom ze deze kaart hebben gekozen. Hij/zij geven ook aan welke gevoelens deze kaart oproept bij hen. Hierbij leren ze om zonder spanning tegen onbekende persoon te spreken. Dit kan belangrijk zijn voor het gekozen beroep, omdat ze op effectieve manier met de klanten moeten kunnen communiceren. Instructies 1. Iedere student zoekt een kaart uit. Kies een kaart die je echt leuk vindt en waar je over kan vertellen. Vertel de klas waarom je deze kaart hebt gekozen. 2. Je hebt een minuut om je gedachten it te spreken. De eerste student spreekt vrijwillig en de verlegen studenten laat ik een paar zinnen vertellen. 3. Wat we zien is dat sommige studenten makkelijk praten, maar in een later stadium praten ze toch wel mee. Het is belangrijk dat een secretaresse haar/zijn mening kan uitspreken tegen onbekende personen, en moet soms de mening van klanten kunnen weerspreken. 4. Het spreekt voor zich dat te verlegen personen niet geschikt zijn voor sommige front office beroepen, omdat ze zich niet prettig voelen in hun werk. De werkgever zal deze personen niet willen annnemen.

Documentatie

beschrijving beschikbaar

fotos

videos

geen

Geen

Feedback en reflectie van studenten De meerderheid van de studenten waren blij met deze oefening. Ze vonden het leuk om dit te doen en hun mening te geven. Sommige waren zeer verlegen maar praten uiteindelijk wel. Aan het einde vroegen sommige studenten om nog een gelijk soortige oefening te kunnen doen. Evaluatie en feedback van de docenten I heb mijn doel kunnen bereiken: de studenten waren gemotiveerd, zij konden dit mondeling oefenen. Verlegen studenten konden worden aangemoedigd en konden hun woordenschat verder ontwikkelen. Tevens konden ze de gramatica oefenen, als belangrijk onderdeel van hun beroep: (goede communicatie vaardigheden, goede zinsopbouw, correcte uitspraak en volume, toon aspecten etc..). Ze begrepen dat het belanrijk is om met onbekende personen goed te kunnen communiceren.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 21


Aantekeningen/opmerkingen Om het doel te bereiken hadden de studenten veel tijd nodig. Deze manier om de Dixit kaarten te gebruiken is vrij omslachtig en heeft meer effect bij kleine groepen. Er blijft weinig tijd over voor evaluatie en samenvatting. Deze opdracht kan beter plenaire behandeld worden. Aan het einde van de lestijd, was ik blij vast te stellen dat zelfs de meest verlegen student had gesproken. Maar zij zullen meer moeten oefenen. ( op z’n minst 6 tpt 7 keer).

7. Titel van de oefening: Motivatie en tevredenheid in het werk Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Weten hoe studenten zich op dit moment voelen en vinden van oplossingen.

Presentatie aan groepen studenten

Studenten kantoor assistent

Tijdsduur (minuten)

30 minuten

Groepsgrootte Leeromgeving

5 deelnemers Op school, klassikaal

Tools

Format en instrumenten

Methode

Zelfstandig werk en klassikaal

Instructies

Neem de kaarten en kijk naar het template; aan biede zijde van de kaarten zie je opmerkingen staan- lees beide opmerkingen en maak een keuze- leg de kaart met die gekozen zijde bovenaan ( de kleur helpt je om het geode kleurveld te kiezen- maat lees aub. De tekst, zodat je geen fout kan maken, geniet ervan.

Documentatie

beschrijving

Fotos

videos

Feedback en reflectie van studenten

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 22


De studenten vonden deze oefening leuk; begonnen discussies met z’n twee over de opmerkingen. Evaluatie en feedback van de docenten

Uiteindelijk begonnen de studenten te discussieren over hun positive, hun ontevredenheid, hun toekomst plannen, de voor- en tegens van het beroep, blijf stile n kijk wat er gebeurd, active en inactive deelname. Ik denk dat het goed was om om hen te laten reflecteren over hun eigen situatie. Aantekeningen/opmerkingen

D. METHODEN EN WERKVOORBEREIDING (MODULE 4)

1. Titel van de oefening: dromen over je beroep Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Zoeken naar gebieden in de wereld van het werk dat de studenten geluk kan brengen en kwaliteit van het leven.

Presentatie aan groepen studenten

Studenten, schoolverlaters

Tijdsduur (minuten)

Students before the secondary school leaving mid-level exam Klassikaal

Groepsgrootte

30 minuten

Leeftijd van 18 19

Leeromgeving Tools Methode Pedagogisch doel en te behalen resultaten

13 deelnemers Traditionel opstelling voor frontaal lesgeven

Schoolbord, pen, krijt, papier Presentatie door de docent/trainer

Beschrijving en uitvoering van de oefening Na enige discussie en vragen worden de studenten door de docent gevraagd een profiel van een beroep te maken dat, volgens hen zelf, het beste aansluit bij de persoon. De studenten verzamelen de gegevens van elkaar met elkaar, en daarna schrijven ze afzonderlijk een verslag hierover.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 23


Instructies

Documentatie

1. Welk beroep zou je het liefst willen uitoefenen? 2. Wat is de essentie van het genoemde werk? 3. Wat is volgens jou het meest belangrijke aan dit werk? Creativiteit, image, macht, kalmte, de verhouding inkomsten en vakantie. 4. Waarom zijn ze belangrijk? Hoe verhouden deze zich tot ons eigen beroep? 5. Je notitie over een droom baan wordt op een blanco A4 opgeschreven. beschrijving ja

fotos

videos

neen

neen

Feedback en reflectie van studenten De opdracht was leuk, de studenten hebben het met veel overgave afgemaakt. Op deze leeftijd zijn inkomen en image het belangrijkst. Evaluatie en feedback van de docenten Van alle opdrachten was deze opdracht het meest creatief. De studenten nemen allen enthousiast deel.

Aantekeningen/opmerkingen Verborgen persoonlijke kanten kunnen worden getoond.

2. Titel van de oefening: Een telefoongesprek uitvoeren Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Om de mondelingen communicatie vaardigheden te verbeteren en gebruikmaken van formulieren

Presentatie aan groepen studenten Leeftijd: 18 Tijdsduur (minuten) Groepsgrootte Leeromgeving

Derde jaars

30 min 14 deelnemers Op school

Tools Blanco papier A4 formaat en schrijf gerei en themas

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 24


Methode teamwork, rollen spel De studenten doen tee rollenspelen. De beste manier is om deze conform het echte leven na te bootsen, dit kan voor hun later eleven nuttig zijn. Het doel is om hen te laten ervaren hoe in formele en informele situaties te reageren. Studenten werken in groepen van twee. Het rollenspel heeft twee delen en twee onderwerpen. In het eerste deel kan de student de discussie voorbereiden en het tweede deel moeten ze zonder voorbereiding reageren. De docent deelt A4 papier uit en legt de spelregels uit. Ieder groepje van twee kiest een thema en het spel kan beginnen. De volgende onderwerpen komen aan bod: - Een telefoongesprek doen nav. Een advertentie - Een klacht indienen ( Je moet teveel betalen) - Een afspraak maken bij de doketer - Een electrisch aparaat bestellen van een webshop - De loodgieter bellen ivm. een kapot instrument - Treinkaartjes bestellen - Een taxi opbellen - De brandweer, de politie en een ambulance bellen - Een vriend bellen en uitnodigen voor een feestje Instructies

Documentatie

Instructie 1: In roepje van twee samenwerken en het gesprek voorbereiden. Instructie 2: Je mag hier 10 minuten voor gebruiken. Instruction 3: In de volgende 10 minuten voeren de groepjes het gesporek uit. Instructie 4: Nu kies je een andere thema en voer het gesprek zonder voorbereiding. beschrijving fotos videos

Feedback en reflectie van studenten

Studenten waren geinteresseerd in dit onderwerp. Zij vonden de eerste opdracht van het rollenspel makkelijker. Zij konden zich concentreren en voorbereiden op het gesprek omdat ze aantekeningen vooraf konden maken. Het niet voorbereide gesprek was moeilijk vonden ze.

Evaluation: De oefening is uitstekend om de vaardigheden van de studenten te verbeteren. Studenten voerden geode gesprekken. Ze vonden het samenwerken leuk e nook het oplossen van levensechte problemen. Aantekeningen/opmerkingen

3. Titel van de oefening: zakelijke afspraak maken

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 25


Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Studenten trainen voor sollicitatie gesprekken ( hoe zichzelf voor te stellen, hoe moeilijke vragen te beantwoorden; wat zijn hierbij de moeilijke vragen, hoe om te gaan met stress...). En het krijgen van feedback over sterke en minder sterke kwaliteiten en om deze te verbeteren

Presentatie aan groepen studenten

Deze oefening werd uitgevoerd in groepjes van twee: een deed het verkoop gesprek en de andere een management gesprek.

Tijdsduur (minuten)

1 uur (+ voorbereidingstijd)

Groepsgrootte Leeromgeving

26 deelnemers Op school

Tools

Blanco A4 papier en pen

Methode

Zelfstandig werk (voorbereiding van het gesprek) en rollenspel (na doen van het gesprek), plenaire discussie na het rollenspel

Vooraf aan de oefening: - De verkopende student werd geinstrueerd henszelf te beschrijven en hoe ze een sollicitatie gesprek moesten aangaan. - De manager students werd geinstueerd hoe ze een sollicitatie gesprek moesten aangaan en moesten uitvoeren (vragen voorbereiden en ontdekken van vaardigheden) Op de dag van de uitvoering moesten de manager studenten de rol van recruiters uiotvoeren en de andere studenten de rol van de sollicitant na doen. Afsluitend een planaire discussie. Instructies

De tekst van de instructies zijn: Voor de dag van de uitvoering: Instructie nr. 1: Je bent een recruiter van een bedrijf en gaat twee interviews doen. Bereidt de vragen voor die je wil stellen, op basis van onze voorbereiding. Instructie nr. 2: En je wil solliciteren bij twee organisaties als verkoper en je wordt geinterviewd. Bereidt je antwoorden voor en hou rekening met wat we hebben besproken. Na het gesprek Instructie nr. 3.: Geef aub. Feedback, commentaar, suggesties en verbeteringen... Was hij/zij overtuigend als recruiter? Ben je van plan haar/hem aan te nemen?

Documentatie

beschrijving

fotos

videos

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 26


Feedback en reflectie van studenten

Gecompliceerd spel maar zeer interressant. Alle studenten waren gespannen voor deze gameomdat zoij ook weerwerden gemonitord (als potentiele verkopers en managers). Evaluatie en feedback van de docenten

The studenten waren zeer professioneel tijdens de game. Hert belangrijkse element was dat alle kritiek en commenatren en suggestie constructief waren. Aantekeningen/opmerkingen Het is een complexe oefening om te implementeren omdat je een groep studenten van de opleiding tot manager nodig hebt. Zij kunnen overigens worden vervangen door echte recruiters.

4. Titel van de oefening: Interview (interview door verschillende typen medewerkers te presenteren) Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Ontwikkeling van professionele vaardigheden , het managen van conflict technieken en lichaamstaal.

Presentatie aan groepen studenten Tijdsduur (minuten)

Groepsgrootte

Leeftijd:16-17 jaar 2 uur

10 / D groep

Leeromgeving Tools

Workshop in school Tafels, stoelen

Methode

Situationeel.

Omschrijving en realisering van de oefening: De docent kiest vijf studenten uit. Zij moeten verschillende types baanzoekenden uitbeelden. In deze situationele game, speelt de docent de werkgever. De studenten observeren wat de houding vertelt over een persoon en hoe onze vragen de ondernemer kunnen beinvloeden. Tijdens de evaluatie discussieerden we over verschillende fouten en oplossingsrichtingen.The teacher elicits five students.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 27


Instructies

Documentatie

Observeer verschillende typen werkzoekenden. De instructies van de rollenspel spelersof the role: 1. ZENUWACHTIG (Ben zenuwachtig, bijt op je nagel) 2. CASUAL (zit laconiek, bekijk dingen op de makkelijke manier) 3. ONZEKER (Stel veel vragen, ben professioneel onzeker) 4. ZEKER(Ben stil, overweeg, overleg, ben geinteresseerd) 5. WIJSNEUS (gedrag je pedant, weet alles beter, praar dor iemand heen) Whelke persoon kies je? Waarom? Verzamel de karaktereigenschappen van de ideale werkzoekende. Omschrijving Foto’s Video opnames available

no

no

Feedback en reflecties van studenten Studenten beoordeelden het als interssant, maar tegelijkertijd ook moeilijk om zichzelf in de positie van een andere persoon te bevinden waarvan de manier van denken en het gedrag anders was dan van henzelf. Ze voerden hun opdracht uit, speelden met enige moeite hun rol en in eerste instantie voelden zij zich niet zelfverzekerd in hun rol voor de groep en elkaar. Uiteindelijk raakten zij echt betrokken en lukte het hen de opdracht goed af te ronden. Ze vonden het achteraf interessant om in deze siuaties te zitten. Het as zinvol om de studenten in beweging te krijgen. Hun onderlinge relatie veranderde na deze oefening ingrijpend. Bij voorbeel hun manier van spreken. Evaluatie/docent reflecties Ik denk dat de oefening zeer bruikbaar en succesvol was, zoals het ook heel eenvoudig was om studenten spelenderwijs de impact van van een sollicitatiegesprek en de gevolgen voor de toekomst te laten ervaren. Het was een genoegen om de de studenten spelenderwijs in sommige gevallen echt slim te zien worden en daarnaar ook te handelen. Zij begrepen het belang van de oefening. Een van de studenten vertelde: Je moet vooraf nadenken wat je wil! Situationele rollenspellen maken dat studenten hun uitdaging niet vergeten. Help studenten (situationele games doen) om dt zij altijd veregeten dat de problemen van het onderwijs vanuit het onderwijs ook moeten worden opgelost. Smes doen de studenten altijd vergeten dat de problemen make the students forget about their problems but their current concerns can be felt in them. Het tere van het onderwijs moete worden opgelost en help studenten hun huidige problemen te doen verbeteren aom de rest op te pakken.er zijn vele manieren waarop je kunt leren. School workshop

1. 5. Titel van de oefening: Bezoeken van een reisbureau (nodige de staf uit van een reisbureau) Pedagogisch doel en te behalen resultaten

Communicatie in het Nederlands en een andere taal, begrijpen van vragen in een andere taal (I persoon of via de telefoon en reageren in complexe zinnen.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 28


Presentatie van studenten groepen Soort les, locatie van het curriculum

Duur (minuten)

Cass 10. Bureau secretaresse Professionele reis

16-18 jaar

60 minuten

Groepsgrootte Situatie

12 deelnemers Buiten het klaslokaal,

Materiaal

Kantoor materiaal en inrichting.

Methode

Werken in tweetallen

Omschrijving en realisering van de oefening: We bezochten een reisbureau. Na de organisatorische acctiviteiten, vormden de studenten duo’s. de bereau manager presenteerde de activiteiten (het organiseren van Nederlandse en buitenlandse trips, contacten met klanten in de Nederlandse en buitenlandse taal etc). Daarna losten de duo’s verschillende situationele opdrachten op (bijv. Vragen naar informative in het Nederlands, telefonische dienstverlening in een buitenlandse taal, geven van informatie over een accommodatie). Een van beiden speelde de klant, de ander de administrateur. De bureaustaf corrigeerde de fouten van de studenten (bijv. in de buitenblandse taal). Afsluitend kregen de studenten gerichte feedback. Instructies 1.Observe the information of the office staff! 2. Participate actively in the situational tasks! 3. If you have questions, please, ask! Documentatie

Omschrijving

Foto’s

video opnames

beschikbaar

Nee

nee

Feedback van studenten en reflecties Vergeleken met de twee vorige taken, was dit de meest interessante voor de studenten om te doen, ze namen dan ook zeer actief deel. Ze konden in de praktijk brangen wat zij tot nu toe hadden geleerd , zij onvingen zelfs directe feedback op hun inzet / werk. Evaluatie/reflecties van de docent Vergeleken met de vorige twee opdrachten, vond ik deze de meest bruikbare omdat studenten hun kennis konden tonen in een echte situatie en ze kregen feedback op hun geschiktheid voor deze vacature. nee

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 29


E. EFFICIENCY VAN DE GEDEELDE IDEEEN (MODULE 5)

1. Titel van de oefening: Leren van technieken om conflicten te managen Pedagogisch doel en te behalen resultaten (vaardigheden die deze oefening wil bereiken) Presentatie van student groepen (klas, groep, onderwerp, vakgebied)

Ontwikkelen van beroepsmatige vaardigheden, oefenen met conflict management technieken, herkennen van motivatie, assertiviteit, zelf-verbetering Leeftijd:18-20 jaar / 12/1 office assistenten groep

Het soort les (Professioneel, algemeen, thuiswerk), locatie van het curriculum

Klas beroepsonderwijs / onderwerp: De basis van de communicatie

Duur (minuten)

20 minuten

Grootte van de groep

7 deelnemers

Situatie

School kantoor activiteiten, computer tafel, kantoor opstelling (simulatie)

Gereedschappen

Foto’s geprint op papier, foto’s stellen conflicten voor.

Methode

Klein groepswerk, rollenspel

Omschrijving en realisatie van d e oefening: De studenten vormen twee groepen (3 tot 4 personen) en zij kiezen een foto die ene bepaald coflict voorstelt. Op basis van deze foto kiezen zij de situatie. Ze werken uit welke oorzaak er aan dit conflict ligt en hoe zij het probleem gaan oppakken. Biede groepen spelen de situatie. Aan het einde evaluaeren we de beide gebeurtenissen. We gaan in op wat het conflict veroorzaakt heeft en hoe we dit op een ieffectieve wijze kunnen oplossen (bijv. Hoe een boze klant te woord te staan zonder boos te worden). Ín deze situatie zijn technieken die het conflict managment hanteren zeer belangrijk omdat conflicten veelal het probleem tussen mensen zijn. Via deze oefening leren studenten conflicten in hun toekmstige werksituatie op te lossen.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 30


Instructies

Documentatie

1. Formeer 2 groepen (3-4 personen) 2. Kies één van de zes foto’s op welke je verschillende soorten conflicten kunt zien. Het is je opdacht te raden wat het probleem is. Hoe zou je dat probleem oplossen? Ke krijgt 6 minuten and na deze tijd moet je de situatie in een rollenspel oefenen. 3. De eerste groep oefent de situatie. 4. Hoe demk je dat zij het probleem hebben opgelost? Welk soort gedrag was correct? Wat is het geheim van het op een juiste wijze oplossen van een conflict? Hoe zouden wij de situatie aanpakken? 5. Hierna gaat de tweede groep de situatie naspelen. 6. Laten we de beide rollenspellen gezamenlijk evalueren. Is het conflict op een succesvolle wijze opgelost? 7. Warom is het belangrijk om conflicten op te lossen? Hoe werken conflicten richting de sfeer op een werkplek? We kunnen nu de conclusie trekken dat een werkomgeving zonder conflicten een belangrijke voorwaarde zijn voor het niveau van het functioneren. Omschrijving

Foto’s

beschikbaar

video opnames

2 foto’s

Feedback van studenten en reflecties (mondeling of schrijftelijk) De meerderheid van de studenten was gemotiveerd en wilde grag aan de slag. Enkele studenten waren bereid om voor de groep te gaan staan en zij speelden de situatie succesvol na. Ze realiseerden zich dat deze vaardigheid bealngrijk is voor hun toekmstige baan en dat het zinvol was om hen te zien functioneren in deze situatie en daarmee het conflict op te lossen. Zij bvertlenden mij dat zij moeite hadden met het creeren van een conflict en zich ongemakkelijk voelden binnen het oplossen daarvan. Evaluatie/reflecties van de docent Il kan mijzelf mij doelen voorstellen: de studenten kunne oefenen met conflict management technieken, ze kunnen hun eigen genzen leren kennen en zien / ervaren hoe zij zich in soortgelijke situaties gedragen. De meester studenten waren zich bewust van hun eigen kwaliteiten, verdraagzaamheid en temperament. Tegelijkertijd oefenden zij met mondelinge vaardigheden. Alcdeze onderwerpen zijn belangrijk en ik vond het belangrijk en mooi om te zien dat de studenten de opdrachten op een succesvolle wijze oplosten. Aantekeningen, overige suggeties, naar aanleiding van de gepresenterede oefening: Een gedegen evaluatie en discussie zijn belangrijk omdat deze actibviteiten in hoge mate bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de herkenning van zwakkere kanten in de persoon. Het herkennen van onze sterktes en zwaktes helpen ons onze plek in de werled van het werk te vinden.

2. Titel van de oefening: Het organiseren van een beurs op school met bedrijven Pedagogisch doel en te behalen resultaten (vaardigheden die deze oefening wil bereiken)

Bouwen aan een relatie tussen werknemers binnen bedrijven en studenten en docenten in de school.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 31


Presentatie van studenen groepen (kas, groep, onderwerp, vakgebied) Duur (minuten) Groepsgrootte

Voor een heel studiejaar

Bezoek per klas

Bouwen aan relaties

2 uur per klas

Benodigdheden

Hangt af van het aantal bedrijven met een stand, wij hebben het gedaan met 20 bedrijven, per keer bezocht ene klas van ongeveer 28 studenten de beursvloer.. In een grotere ruimte zijn stands opgebowud waarbinne bedrijven zich presenteren. Studenten en docenten bezoeken de beurs en praten met de bedrijven. Ze krijgen allemaal een speciale opdracht. Stands, grotere ruimte (gymzaal, aula) papier, koffie, thee.

Methode

Individueel en groepswerk.

Voorwaarden

Het organiseren van ene beurs met bedrijven binnen een schools zorgt voor een goede relatie tussen het management van bedrijven en docenten en studenten binnen de school. Docenten moeten de beurs organiseren, heben daarom contacten nodig met bedrijven en krijgt hen daarmee gemotiveerd om ene dag te spenderen aan deze beurs. Bedrijven krijgen hierdoor ene relatie met docenten en studenten. Het is onze ervaring , na de eerste beurs, dat er veel contacten zijn gelegd, studenten raakte meer gemotiveerd om voor een speciale organsatie te gaan werken en bedrijven kregen een beter idee van wat er zich binnend e school afspeelde. Instructies Instructie nr. 1.: bezoek de beurs, maak contact met minimala twee bedrijven, heb ene gesprek met de vertegenwoordiger van deze bedrijven en maak een lijst van positieve en minder positieve aspecten van dit bedrijf. Wat is er speciaal aan dit bedrijf? Waarom zou je er willen werken? Of waarom juist niet? Instructie nr. 2.:bezoek de beurs, leg contact met de vertegenwoordigers van de organisaties en ga met hen in gesprek. Het doel is om ene stageplaats te regelen bij een van de bedrijven. Dus solliciteer! Presenteer jezelf! Documentatie Omschrijving Foto’s video opnames 2 Feedback van studenten en reflecties

Studenten houden van deze manier om contacten met bedrijven te leggen. Omdat het binnen de schol wordt georgansieerd, kunnen ook docenten worden betrokken, die studenten weer kunnen helpen als et erop aankomt om contactenmet de bedrijven te leggen. Afahenkelijk van de leeftijd en het niveau van de studenten, kan de oefening die zij moeten ondernemen in het leggen avn contacten met de bedrijven wijzigen, moielijker worden of just minder moeilijk. Evaluatie, reflectie van de docent: Docenten reageren ook enthousisast op dit beurs-experiment. Het is ene uitdaging om bedrijven uit te nodigen om aan deze beurs deel te nemen, maar als zij er zijn, en er zijn de eerste contacten met studenten, werden ook zeer zeer enthousiast en zullen zij volgend jaar zeker terugkomen. This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 32


Docenten moeten in contact komen met bedrijven en omdat dit ook een van de grote uitdagingen in Nederland is, is de het organiseren van dit soort activiteiten zeer positief ontvangen. Opmerkingen, verdere aanbevelingen in relatie tot het odee / de oefening: Het idee starte in een schol in Amsterdam. Op het moment dat dexze notitie wordt geschreven, organiseren alle scholen in ons netwerk die deelnemen aan dit project een dergelijke beurs in de komende periode. Stages beginnen tegen het einde van de maand juli en daarin passen deze beurzen voor alle betrokkenen perfect!

3. Titel van de oefening: Het organiseren van docentenstages binnen bedrijven Pedagogisch doel en te behalen resultaten (vaardigheden die deze oefening wil bereiken) Presentatie van stduentengroepen (klas, groep, ondetwerp, vakgebied) Duur (dagen) Groepsgrootte Randvoorwaarden

Docenten meer bewiust maken van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

1 week

Afhankelijk van het aantal bedrijven en doecenten dat wil deelnemen. Het organsieren van een stage voor docenten, gebaseerd op hun persoonlijke wensen en behoeften.

Gereedschappen

Bedrijf, docent, tijd

Methode

Inventariseren van beschikbare bedrijven, met informatie over het soort stage dat zij aanbieden, inventarisatie bij doecenten rondom hun wensen en behoeften en het in lijn brengen avn deze twee zaken.

Instructies

Instructie nr. 1.: bedrijven willen meer betrokken worden in de samenwerking met scholen. Docenten moeten meer weten van de laatste ontwikkelingen in de sector waarvoor zij jongeren opleiden. Hoe beter zij weten welke ontwikkelingen relevant zijn voor e sector, hoe beter zij hun lessen kunnen organsieren en presenteren en hoe beter studenten worden opgeleid. Instructie nr. 2.: De Stages worden georgansieerd in een schoolweek of een vakantieweek. Het Ministerie van Onderwijs heeft budget vrijgemaakt om dexe stages te faciliteren. Omschrijving Foto’s video opnames

Documentatie

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 33


Docenten feedback en reflecties

De studenbten in dze situatie zijn docenten. Investeren in docenten is investeren in de kwalitiet van het onderwijs. We hebben al enkele docentenstages georganiseerd an de reactie van de docenten is in het algemeen zeer positief: zij leren veel over en van de laatste ontwikkelingen in dhet bedirjfsleven. Maar zij bvinden het ook uitdagend omdat zij geregeld een beetje verloren raken in het werk binenn en bedrijf. Een groot deel vand e docentenz egt de stage op het laatste moment af vanwege persoonlijke redenen. Deze uitdaging moet nog wordne opgelost. Evaluatie, reflecties van de docent: Informatie vanuti de bedrijven kan direct wordne vertaald naar de lessen van de studenten. De kwaliteit en de motivatie van de docenten zijn in hoge mate toegenomen na deze stage. Notitie, overigens suggesties naar aanleiding van het idee/ de oefening: Tijd is het grootste probleem (uitdaging) bij dit ondetwerp. En dan niet alleen in het werk, maar ook de werktijden omdat veel bedrijven binnen de hospitality sector in de avonduren werken.

4. Titel van de oefening: Digitaal leren voor docenten Pedagogisch doel en te behalen resultaten (vaardigheden die deze oefening wil bereiken)

Docenten leren om de digitale wereld te gebruken meer dan zij nu doen. Het doel van de oefening is om docenten te leren ene beter contact met hun studenten te laten verkrijgen door hen te lleren met en binnen deze digitale wereld.

Presentatie van stduentengroepen (klas, groep, onderwerp, vakgebied) Duur (minuten) Groepsgrootte

120 minuten binnen een trainingssituatie, verschillende herhalingen

Benodigdheden

Het is onze ervaring dat tegelijkertijd 10 decenten deel kunnen nemen aan deze workshop. Na een intake wordt er een praktisch programam gepresenteerd aan de aanwezige docenten hoe zij internet, social media en andere digitale leerinstrumenten op ene betere manier kunnen gebruiken. Telefoon, laptop, PC, Internet.

Methode

Individueel en groepswerk.

Randvorwaarden

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 34


Instructies

Documentatie

Instruction nr. 1.: What digital tools are relavant in class? On which tools do teachers know already whaat they need, on what tools do they want more informaation and knowledge. Leraning to know what your students is working with and how to reach them on a better more effective way. Instruction nr. 2.: Let teachers just surf on the internet: lookign for relevant items. Omschrijving Foto’s video opnames

Feedback van studenten en reflectie

Docenten zijn vaak (ver) achter in het gebruik van de digitake omgeving ten opzichten van hun studenten / leerlingen. Zij missen informatie, weten niet hoe zij de digitale instrumenten moeten gebruiken in de klas en hebben andere problemen die zorgdragen vor ene grotere afstend tussen hen en hun studenten. Dit is niet wenselijk. Deze trainign zal docentenhelpen en meer te weten te komen van het gebruim van relavante digitale instrumenten, tools en dergelijke. Evaluatie, reflecties van de docent: Docenten zijn bang van deze nieuwe digitale instrumenten. Het management van scholen waarmee wij contact hadden binnen de kaders van dit SCOLA project staan zeer open tegenover deze digitale training vor docenten. Notities, aanvullende suggesties in relatie tot het gepresenteerde idee / oefening: Externe partners zoals Compu’Train zijn heel praktusch in hun aanpak in het omgaan met de weerstanden die docenten vaak hebben.

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 35


F. ANNEX (MANUAL) Titel vand e oefening:

Wie ben ik? – Zelf-portret - MANUAL

This project is being funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 36

Vertaling book of ideasnl  
Vertaling book of ideasnl  
Advertisement