Page 1

530000 772559 9

ISSN 2559-530X

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM PLOIEȘTI


“VOICE OF SPECTRUM” Revista Electronică “Voice of Spectrum” ISSN 2559 - 530X / ISSN-L 2559 - 530X Școala Gimnazială Internațională ”Spectrum” Ploiești Numărul 2 - Ianuarie 2018

CUPRINS

www.ploiesti.spectrum.ro “O Şcoală ca o Floare” COLECTIVUL DE REDACȚIE: TUDOR LUMINIȚA MARIA Director Adjunct, Profesor Limba Română VLAD GABRIELA Coordonator, Profesor Limba Engleză DAVID IOANA Învățător, Coordonator PROFESORI COLABORATORI: DAVID IOANA CARPUSOR ANDREEA GHEORGHE ADELINA GABRIELA VLAD ALEXANDRA ZAMFIR ROMANA BULGAREA RAMONA ILIE OPREA TATIANA VIORICA MAFTEI CORINA VISAN TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ: EDUSOFT CORECTURA: CRISTINA ANGHELACHE Secretar

EMOŢIE DE TOAMNĂ.................................................................................................3 LUMEA POVEȘTILOR ................................................................................................4 JOCUL ȘI ÎNVĂŢAREA .............................................................................................5 ACTIVITĂȚI ŞI PROIECTE ALE ELEVILOR .....................................................9 JUDECATA TOAMNEI................................................................................................ 12 SCRIITORII DE AZI, POETII DE MAINE- CREATII LITERARE .............13 SAPTAMANA LIMBILOR MODERNE ...............................................................16 IQSCHOOL COMES TO SPECTRUM COMMUNICATION IN ENGLISH ..................................................................................................................19 “THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE” WITH THE INTERACTING THEATRE COMPANY AT “SPECTRUM” SCHOOL! ..................................22 MOZABOOK UN SOFTWARE PENTRU PROFESORI DINAMICI ȘI ELEVI CURIOȘI .....................................................................................................24 “ OMUL ȘI NATURA”................................................................................................26 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MĂRII NEGRE ..................................................28 SĂ EXPERIMENTAM IN LABORATOR!...........................................................31 ŞCOALA ALTFEL! ......................................................................................................33


AN SCOLAR 2017 - 2018

3

Emoție de toamnă DIRECTOR, PROF. VIORICA PREDA

Nu ne putem gândi la toamnă fără să spunem lui în ceea ce privește nivelul de pregătire al eleșcoală, iar unii dintre noi nu ne putem imagina vilor și formarea unor tineri educați si motivați acest lucru fără să spunem Școala Spectrum. pentru o bună integrare în societate. Ne bucurăm că din ce în ce mai mulți și în primul rând cei care îndrăznesc să ne cunoască direct asociază această școală cu munca de calitate, cu atitudinea pozitivă, cu bucuria, cu speranța, curiozitatea, încrederea, prietenia, curajul. toleranța, generozitatea, inocența, priceperea, consecvența, cu performanța, deci cu SUCCESUL.

Nu este întâmplător că în ultimii doi ani, Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești a ocupat locul al doilea și al treilea într-un clasament județean după media la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a. Pitagora spunea: „Și ca fiu al unei națiuni mici, poți fi mare.”, noi spunem: „Și ca elev al unei școli mici poți fi mare” și ne bazăm spusele pe faptul că elevii noștri după ce trec într-o altă etapă de școlarizare, cea liceală, se bucură de prețuire pentru rezultatele lor.

Emoția de care aminteam în titlu ne dorim să fie una pozitivă, elevii să vină cu bucurie la școală, să învețe să-și depășească propriile limite, să studieze cu pasiune și să se bucure de realizările lor, să aibă încredere în ei, să-și păstreze curiozi- Mi-am dorit întotdeauna ca fiecare elev al școlii tatea specifică copiilor. să gândească peste timp precum Nichita StăSuntem o școală tânără, așa că avem entuzias- nescu, „PENTRU MINE, ȘCOALA A ÎNSEMmul specific tinereții. Cu toții, profesori, elevi, NAT FRUMUSEȚEA UNUI COPAC, SĂDIT DE părinți, dorim același lucru: obținerea succesu- ALȚII ÎN MINE”.


4

EDITIA A 2-A

Lumea poveștilor DE CĂRPUȘOR ANDREEA ÎNV. CLASA A IV-A La vârsta copilariei, poveștile și desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vieții afective a copilului. În această etapă de vârstă se fixează principalele valori și modele de viață, iar copilul se identifică cu personajul care corespunde cu modelul educațional existent. Personajele din basme ne însoțesc în anii copilăriei și ne oferă modele pe care să le urmeze în viața adultă. Poveștile joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul povestilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viață în afară contextului familial. Prin

lupta dintre bine și rău și situațiile conflictuale întâlnite, copilul învață strategii de viață, descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușește comportamente sociale pozitive. Fără a fi obligat să treacă printr-o experiență negativă, copilul poate învață astfel să descopere lumea din jur, oamenii și modul în care aceștia acționează în diferite situații de viață. Multe dintre poveștile pentru copii semnalează, la nivel metaforic, lupta dintre bine și rău, identifică principalele tipologii comportamentale, precum și modul în care anumite situații concrete de viață își pot găsi rezolvarea.


AN SCOLAR 2017 - 2018

5

Jocul și Învățarea DE IOANA DAVID ÎNV. CLASA PREGĂTITOARE

cu cine, rămân nedezvoltați din punct de vedere al personalității. Un copil care nu se joacă nu este un copil normal, iar viața sa ulterioară, de adult, va avea de suferit. A folosi deci jocul, adaptat formelor sale exterioare la scopuri educative precise, înseamna a canaliza in scopuri benefice Jocul presupune un plan, fixarea unui scop și una din energiile cele mai profunde ale copilarifixarea anumitor reguli, ca în final să se poată ei, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea realiza o anumită acțiune ce produce satisfacție. personalității copiilor. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care consa. Adultul se afirmă prin intermediul activități- tribuie la înbogățirea cunoștințelor despre lume lor pe care le desfășoară, dar copilul nu are altă și viață, totodată mărește capacitatea de înțeleposibilitate de afirmare decât cea a jocului. Mai gere a unor situații complexe, creează capacitârziu, el se poate afirma și prin activitatea șco- tăți de reținere stimulând memoria, capacități lară. de concentrare, de supunere la anumite reguli, Copiii care sunt lipsiți de posibilitatea de a se capacități de a lua decizii rapide, de a rezolva sijuca cu alți copii de vârstă asemănatoare fie din tuații - problemă, într - un cuvânt dezvoltă creacauză că nu sunt obișnuiți, fie din cauză ca nu au tivitatea. Fiecare joc are reguli. Atunci când un Omul, prin natura sa, este jucăuș - ”Homo ludens”. Astfel, pe toată durata vieții sale, din copilărie până la bătrânețe, se joacă în permanență, din porniri sau din tendințe interioare sau exterioare, care îi satisfac atât activitatea motrică, cât și pe cea emoțională în scop recreativ.


6

EDITIA A 2-A

copil vrea să se joace cu un alt grup de copii, el acceptă regulile în mod deliberat, voit. Cu alte cuvinte, el va accepta normele stabilite, adoptate și respectate de grupul respectiv înainte ca el să intre în joc. Pentru omul adult, jocul provoacă plăcere, distrează, amuză, contribuind mai ales la reenergizarea sa. Contribuie decisiv și la anularea oboselii, fiind în acest caz un element de psihoterapie. Pentru copil, jocul presupune de cele mai multe ori, pe lânga consumul nervos chiar și la cele mai simple jocuri, și efort fizic, spre deosebire de persoanele adulte unde acesta lipsește cu desăvârșire. Vom vedea foarte des copii jucând fotbal, sau plimbându-se cu bicicleta, și nu jucând table sau șah pe o bancă dintr-un loc liniștit așa cum fac de obicei adulții.

țe diferite pentru joc, pe măsura trecerii de la o etapă la alta a dezvoltării psihice. Copilul mic tinde să participe la jocurile celor mari, dar de multe ori nu reușește să se integreze condițiilor impuse de joc. Un copil cu o personalitate mai puternică nu se resemnează, ci depune eforturi pentru a face față. Ceilalți, cu o personalitate mai slaba, renunță, spunându-și “Ei sunt mai mari, iar eu sunt mic”. Pentru copiii mai mari jocurile ușoare nu prezintă interes, pentru că nu le oferă posibilitatea de a se antrena, de a-și etala puterile cu colegii lor de joc.

Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi imprimă gustul performanțelor precum și mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, penUnele jocuri sunt complicate, altele sunt mai tru sincronizarea acțiunilor proprii cu ale altora, simple. În funcție de vârstă și de capacitatea de în vederea atingerii unui scop comun. Un al treiînțelegere și acțiune, copilul manifestă preferin- lea rând, jocul provoacă o stare de bună dispozi-


AN SCOLAR 2017 - 2018

ție, de voie bună, oferindu-i omului posibilitatea de a uita pentru un timp de toate celelalte și de a se distra,dându-i parcă mai multă poftă de viață. Jocul este una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului. În mod obișnuit o asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acțiune, de mișcare a copilului, fiind o modalitate de a-și consuma energia, sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul liber,și nu numai. Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală și fizică a copilului. Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu și mai atragător, aduce varietate si o stare de bună dispoziție functională, de veselie și bucurie, de destindere, ceea ce previne apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ, el dobândește funcții psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a co-

7


8

EDITIA A 2-A

pilului, sporind interesul de cunoaștere față de joc și aptitudinile celor care se joaca. conținutul ce-i este prezentat. Chateau spunea că jocul oferă posibilitatea apaPrin joc, copii pot ajunge la descoperiri de ade- riției unor potențialitați care se concretizează văruri, își pot antrena capacitatea lor de a acți- selectiv si apare ideea că jocul este o pregatire ona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în pentru muncă. Leontiev sustinea însă , că jofond strategii euristice, în care se manifestă is- cul este o modalitate de exprimare a vieții psitețimea, spontaneitatea, inventivitatea, inițiațiva, hice mai ales la vârsta preșcolară de exercitare a personalitații: originea jocului rezultând din rabdarea, îndrazneala, etc. Jocurile copiilor devin metodă de instruire în ca- decalajul dintre cerințele mediului extern si pozul în care ele capătă o organizare și se suc- sibilitățile copilului. ced în ordinea implicată de logica cunoașterii și a învățăturii. În acest caz, intenția principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci învățătura care pregătește copilul pentru muncă și viață. Jocul nu este o acțiune care are totdeauna o utilitate imediată, dar este generatoare de distracție și reconfortare, de sentimente de plăcere și de bucurie. Datorită spontaneității, jocul reclamă o îmbinare armonioasă între cerințele situației de

Jocul ca activitate didactică specifică, îndeplinește multiple funcții printre acestea aflându-se cea de distracție, de creativitate în conformitate cu vârsta, precum și cea de modelare și formare a personalității copiilor. Încorporate în activitățile didactice, elementele de joc imprimă un caracter mai viu și mai atrăgător, aduc varietate și o stare de bună dispoziție, de veselie, de destindere, prevenind apariția oboselii.


AN SCOLAR 2017 - 2018

Activități și proiecte ale elevilor din clasele mici ÎNV. IOANA DAVID

Elevii claselor primare au pornit într-o aventură fascinantă în lumea dacilor și romanilor, printr-o lecție de istorie aplicată prin joacă și învățătură. Cei mici au învățat lucruri interesante și s-au distrat pe un traseu bine stabilit de la început până la sfârșit, însoțiți de ghizi pe tot parcursul expoziției. Distracția a continuat la locul de joacă pentru copii și la peretele de escaladat, unde fiecare și-a exersat îndemânarea. La final, toți participanții au primit diplome de merit pentru curajul dovedit în fascinanta călătorie în lumea dacilor și romanilor.

Eleva Tudose Ana Gabriela, din clasa a IV-a, a pornit într-o vizită interesantă prin orașul natal,Ploiești. S-a oprit pentru a fotografia fiecare instituție importantă și a reușit astfel să creeze un proiect elaborat, care a stârnit curiozitatea tuturor colegilor.

9


10 EDITIA A 2-A

Elevii claselor 0-4 de la Școala Spectrum Ploiești au participat joi la piesa de teatru “JACK ȘI VREJUL DE FASOLE”. Aceasta este una dintre poveștile nemuritoare ale copilăriei, fiind de această dată pusă într-o nouă prezentare. O poveste emoționantă în care este descris visul micuțului Jack de a zbura sus de tot în înaltul cerului și de a vedea lumea toată. În speranța unui trai mai bun si cu ajutorul unei zane, Jack da dovada de curaj și urcă pe vrejul de fasole unde ajunge pe un taram nebănuit. Bunătatea prințesei, dovedită prin dăruirea unui sac mare cu galbeni, îl ajută pe acesta să-și depășească traiul lipsit de bunătăți. Ilustrarea muzicală subliniază fin diferitele planuri ale acțiunii. Deși băiatul ar putea să primească o avuție întreagă în fiecare seară, mama îl convinge că lăcomia nu face cinste omului. Astfel in spectacol au fost strecurate mesaje precum “orice copil are dreptul sa viseze” ,” deși ești sărac nu contează, doar trebuie să faci precum inima-ți dictează” sau “modestia este dar de pret, iar lăcomia nu face cinste nimănui”.


AN SCOLAR 2017 - 2018

Elevii clasei a IV-a au realizat un poster cu mesaje de multumire pentru profesorii lor, cu prilejul Zilei Educatiei.

La ora de comunicare în limba română copiii clasei pregătitoare au realizat printrun desen sugestiv mesajul poeziei “Gospodina” de Otilia Cazimir.

11


12 EDITIA A 2-A

Judecata Toamnei DE EVA NĂSTASE Era ultima zi de toamnă. Toamna era nerăbdătoare, avea multă treabă de făcut: să pornească stropitorile din cer ca frunzele să ruginească, să pornească moriștile uriașe și să nu uităm să înnegrească norii. Dar a doua zi când voia să înceapă treabă, celelalte anotimpuri o chemară. - Consiliu de anotimpuri! zise Vara. - Despre ce e vorba? întreabă liniștită Iarna. - Cum adică, nu știi? zise Vara de parcă anotimpurile trebuiau să știe. - Despre florile din părul meu? Nu e clar! zise Primăvara. - Ah! Ce mă fac cu voi?! Despre Toamnă! zise Vara. - Despre mine? Am început să mă pregătesc prea târziu? zise Toamna îngrijorată. - Nu! Noi muncim un an întreg, iar tu strici totul! zise Vara nervoasă. - Da, da, chicoti Primăvara. - Eu mă chinui să încălzesc natura, nu să o usuc! - Iar eu să înverzesc frunzele, dar după ce sosești tu, ruginesc din nou. - Și ce? zise Iarna. Ea face parte din ciclul vieții: usucă natura, cad frunzele și Primăvara învie altele. - Ooo! zise Toamna. - Asta are logică. - Ne ierți? Ziseră amândouă în cor. - Da! Și așa există patru anotimpuri care se împăcară și trăiesc fericite!


AN SCOLAR 2017 - 2018

Poezii dedicate educației Scrise de elevii clasei a III-a ÎNV. GHEORGHE ADELINA ȘCOALA DE ALESSIA ȘI SABINA Astăzi noi am învățat înmulțiri, împărțiri, să scriem și să citim, Noi când la școală ne întâlnim suntem veseli și cuminți, Portocaliu e tricoul nostru, sper că așa să fie și al vostru Școala este paradis parcă zici că ești în vis! Noi la școală învățăm și ne jucăm, Cu stiloul pregătit, noi la școală am pornit, Învățătorii sunt exigenți când văd că tu greșești, Toți elevii au pornit spre școala minunată!

ȘCOALA MEA DE DAVID ENE Școala o înveți din mers, Mai întâi ți se pare grea Apoi la un exercițiu spui ha, ha, ha, Asta-i școala mea și n-aș vrea Niciodată să plec din ea!

ȘCOALA ANIMĂLUȚELOR DE ANASTASIA ŞI EVA Doi căței și o pisică stau frumos în băncuța lor cea mică, Ei învață: înmulțirea, împărțirea și scăderea, Dar să nu uităm de adunare că le place cel mai mult, Pentru că o știu de mult! Învață și alfabetul, dar îi încearcă regretul. Nu le place, dar învață pentru că vor să iasă în față Să-l recite chiar pe tot și să se întoarcă la loc Și sunt fericiți că pot!

13


14 EDITIA A 2-A ZIUA EDUCAȚIEI DE IRINA ŞI RADU

ȘCOALA DE DAVID D.

Toți copiii sunt fericiți, Cu ghiozdane pregătiți. Pentru școală mulțumiți, De mână cu părinții mult iubiți!

E timpul școlii Și cartea se deschide Stiloul își pune mina Și după aia scrie.

Sună clopoțelul, Intrăm în noua noastră clasă Cu o nouă față, Și cu multă veselie!

LA ȘCOALĂ DE MUSA

ȘCOALA DE ŞTEFAN Școala vine, Manualele te așteaptă Elevii sunt curioși De materiile neștiute.

Bună, Matei! Bună, Ana! S-a sunat! Hai în clasă! Bine. Avem matematică. Facem înmulțiri și mâine facem împărțiri.

PRIN GÂNDURI TOMNATICE….

ZIUA EDUCAȚIEI DE GABI ŞI ERIKA

Printre frunzele uscate De al primãverii dor, Soarele se pierde parcã Ascultând foşnetul lor.

Toți copiii sunt fericiți Că azi nu învață Prichindeii se adună la rând Pentru o excursie minunată. Cei mari se pregătesc Pentru o activitate în echipă Totu-i dans și armonie Totu-i veselie!

ÎNAPOI LA ȘCOALĂ DE PATRICK Astăzi mă duc la școală Eu învăț de la profesoară: Muzică și mișcare, știință, Română și matematică.

DE MARIA PAUN CLASA A VII- A

Pãsãrile de pe boltã Nu se-opresc din al lor zbor Uitând parcã primãvara, Când ne ciripeau de zor. Noaptea vine, ziua pleacã, Tot mai des, mai des, mai des. Frigul îşi grãbeşte pasul Întinzând bruma din mers. O, tu, toamnã nemiloasã, Rogu-te a mia oarã, Pictoriţa ne- nţeleasã, Adu-ne iar primãvara!


AN SCOLAR 2017 - 2018

Toamna- Crãiasa singurãtãții DE ANDREEA DUMITRESCU, CLASA A VI - A

Murmur de frunze…Țipete lungi de pãsãri ce spintecã cerul plecând spre nicãieri…Priviri înlãcrimate da flori care își numãrã înfiorate ultimele clipe… Toamna…. O, toamnã, tu transformi totul într- un tãrâm al nostalgiei! Oare de ce alungi fãrã milã razele de soare de pe cer și, în schimb, aduci vântul care picteazã cu migalã picãturi mari de ploaie pe geamuri? Oare de ce furi puful pãpãdiilor, ce se rotește prin aer, face piruete și danseazã cu vântul? De ce dezgolești tu, toamnã asprã, copacii de ale lor podoabe, de ce curmi zborul grațios al fluturilor și, mai ales, cum reușești sã împrãștii atâta tristețe într-o lume, pânã mai ieri, plinã de viațã? Am observat cã astãzi, totuși, ai fost mai binevoitoare ca de obicei…Ai pãstrat pe cerul mohorât, ascuns cu sfialã în spatele cenușiilor nori, o razã palidã de soare….un pui de luminã strãvezie. El vegheazã atent o frunzã ruginie, la final de drum, care se agațã cu disperare de creanga unui copac bãtrân. Acesta ofteazã: “Mã vei pãrãsi și tu…” Într-adevar, într-un final, frunza se desprinde alene rãsucindu-se prin aer și, cântãrindu-și cu un murmur cântecul de adio, iși dã ultima suflare, dupã care cade ostenitã la pãmânt. S-a alãturat și ea podoabei foșnitoare a pãmântului umed. Dar ce podoabã minunatã! Deși zdrențuitã, are marginile poleite cu aur și sufletul sângeriu, pãtat cu stropi de smarald. Acum, e liniște pretutindeni…Copiii nu mai zburdã pe afarã….Nu se mai aude decât simfonia singurãtãții, compusã de vântul ce zbuciumã ramurile golașe ale copacilor. Iar noaptea, când stelele se aprind pe cer ca niște felinare, din ochii triști ai acestuia o mare de lacrimi reci și mãrunte se revarsã peste întreaga naturã. Muzica ploii îi trezește dorul de trilurile fermecate ale pãsãrilor, de veșmintele grațioase ale pomilor și de verdele crud al firului de iarbã. Ștergându-și lacrimile, natura îmi zâmbește…Știe cã, nu peste mult timp, totul va reînvia. Abia acum am înțeles cã legile Toamnei nu pot fi schimbate. Și, ca prin miracol, simt parcã aievea mireasma dulce a florii de cais și zãresc un fluturaș zglobiu cu aripi de mãtase ce înfioarã în zbor covorul gros de frunze. “Voi aștepta…” îmi spun, pãtrunzând încet, încet, în lumea viselor.

15


16 EDITIA A 2-A

Modern Languages Week PROF. GABRIELA VLAD

Sãptãmâna limbilor moderne a pus accent anul acesta pe originalitate și creativitate. Posterul realizat de talentata elevã Mârzea Delia de la clasa a VII- a B a evidențiat mesajul activitãților desfãșurate și anume sã ne bucurãm și sã prețuim diversitatea culturalã din școala noastrã. Elevii clasei a VI- a au ales diferite expresii în limba englezã pe care le-au ilustrat lucrând în echipã în timp ce elevii clasei a VIII- a au format douã echipe redutabile în cadrul unui concurs de culturã generalã despre Regatul Unit al Marii Britanii. Fiecare echipã a conceput propriile întrebãri pe care le-a adresat apoi echipei adverse. Efortul tuturor a fost rãsplãtit cu dulciuri și cuvinte de laudã pentru efortul depus. Elevii claselor a VII- a A/B au dat dovadã de multã creativitate, aducând în clasa personaje literare și vedete, dintre care s-au remarcat Hermione Granger din seria romanelor de success “Harry Potter”- interpretatã cu mãiestrie de Maria Pãun, Lady Gaga, prezentatã de Alexandra Iamandi , Michael Jackson- prezentat de Iustin Tudor în pași de dans, Charlie Chaplin prezentat în versuri cu rimã de cãtre talentatul Ștefan Spãtaru și Gretel, prezentatã de Patricia Bârsan într-un minunat costum bavarez. Sãptãmâna s-a încheiat cu cântece, jocuri și veselie la copiii de la ciclul primar, elevii de la clasa a IVa bãtând la ușa copiilor de la clasa I, cântând

“Trick or treat”? Bineînțeles cã au fost primiți cu drag și jocul și cântecele care au urmat au umplut de bucurie sufletele tuturor! Le mulțumesc copiilor pentru implicare și dãruire!


AN SCOLAR 2017 - 2018

17

Die Woche der Fremdsprachen PROF. BULGAREA ROMANA Wir freuen uns jedes Jahr, wenn diese Woche der Fremdsprachen kommt..ohne Bücher und Hefte. Jetzt machen wir noch nicht nur schwierige und langweilige Deutschegrammatikstunde, sondern wir schreiben Projekte über Bräuche, Sehenswürdigkeiten, bekannte Orte und Wichtige Personalitäten des Deutschlandes, Machen Witze und Quizes, wir singen, tanzen und unterhalten uns. Die Schüler der VI.Klasse haben Filmen über ihre Hobbies, Freizeit und Lieblingstiere gemacht und angesehen. Einige haben viel gemalt, die Schülerin Delia Marzea, von VII.B malt eine wunderbare, traditionelle Volkstracht. Eine andere Mitschülerin, Patricia Birsan trägt und beschreibt eine bayerische Tracht; Sie hat an ihrer Schwesters Hochzeit teilgenommen, in München, und hat viel darüber erzählt. Die Kleinere haben Lieder gesungen, sie haben unbekannte Wörter und Wendungen auf Deutsch entdeckt und spielen damit. Das macht den Schülern mehr Spa um Deutsch zu lernen


18 EDITIA A 2-A

Saptamana limbilor moderne... fara manualeeee PROF. ZAMFIR ALEXANDRA Un prilej extraordinar de a pune manualele deoparte, de a iesi din rutina zilnica si de a invata lucruri noi. Am aflat ca Leonardo Da Vinci nu a fost doar un pictor, ci si un matematician, scriitor, muzician si multe altele. Scrisul de la stanga la dreapta, scrisul in oglinda ne-a dat ceva de furca.... sa nu mai vorbim de experimentul: cerneala invizibila unde am scris cuvinte secrete cu bicarbonat si apa, urmand sa aflam mesajul secret cu suc de struguri negri. Ne-am exersat gandirea de detectivi cand l-am cunoscut pe Sir Arthur Conan Doyle si al lui Sherlock Holmes. Am ilustrat Idioms si le-am expus, urmand sa le apreciem cu Onomatopoeia. Ca sa incheiem saptamana, ne-am jucat cantand “Who took the candy from the trick or treat bag?” Clasa a 4-a a vizitat clasa I cu candy si Halloween costumes. Am cantat si ne-am jucat impreuna.


AN SCOLAR 2017 - 2018

19

IQSchool comes to Spectrum Communication in English CRISTINA TOMA- INTERNATIONAL MANAGER IQS GLOBAL

Young people today are highly capable users of communication technologies and social media enabling them to reach new levels of global communication, English being the global communication language, often learned through music, film and social media. This “global village” provides an abundance of technology to communicate WITH and media to communicate THROUGH. IQSchool has been established by IQS Global, uniquely, to provide an international platform where young people can develop skills in WHAT to communicate and HOW to communicate it, in English. These skills will have great impact on

the students’ ability to achieve academically, vocationally and socially. In founding IQSchool, Shimon Kashti has drawn upon some 30 years of business communication experience where accurate, interesting and enjoyable communication, in English, are essentials for success. With this background, IQSchool established a Programme to enable students to participate in live interactive situations that provide stimulating learning opportunities for young minds. To enable students to learn quickly and gain confidence to use what they have learned, the Programme is


20 EDITIA A 2-A

operated on a weekly and monthly basis so that each student achieves personal goals while participating in team achievement in a fun competitive environment. InterAct is the core activity, a web- based forum, operated by an IQSchool Moderator and supported by Spectrum Staff in which the students work in a team of 4 to 6 students from Spectrum School and a team from a school in Israel. Using the live interactive web format, Moderators are able to transport students into a whole new world of learning to communicate in English. Speaking with different people from different backgrounds in a different country with divergent accents pushes students to new levels of understanding and capability.

Typical InterAct sessions last an hour and involve students in conversational activities as well as giving them the opportunity to present on a topic and to engage with a variety of individuals. Confidence building activities that help to increase vocabulary are mixed with comprehension enabling activities. Throughout the Sessions, Moderators, who are native English speakers, engage students to enable them to reduce the impact of any accent on their communications.

Session Activities are customised, by the Moderator, to the needs and skill levels of the students in each Group so that every student can get the most out of participating in the Programme. By making each InterAct Session, different and challenging, students look forward to their next Session and take their learning from each SessiModerators are talented, experienced business on into their daily activities. communicators who are providing a unique interface for students between the educational and Ultimately, confidence is the thing that enables a person to achieve exceptional results, the IQScthe working, living environments. hool Programme gives Spectrum students anoIQSchool moderators provide their time and exther step in being a confident person. perience as a part of the IQSchool programme to “give back to the future”. Taking successful busi- By adding this Programme to Spectrum School ness communicators who want to use the skills activities, we believe that we will add a new level that have brought them success to “give back” to of confidence and skill for our students to take the next generation so that they may achieve to their place in an ever changing, challenging and exciting world. even greater levels.


AN SCOLAR 2017 - 2018

21


22 EDITIA A 2-A

“The Fall of the Roman Empire” with the Interacting Theatre Company at “Spectrum” School! GABRIELA VLAD, ENGLISH TEACHER, “SPECTRUM” SCHOOL

“Laugh while you Learn”- this is the philosophy which the Interacting Company uses in order to bring children and theatre together. Ed Cousins and Patrick Deas, both from Northern Ireland, manage a team of specialist actors/trainers who tour throughout Spain, Europe and beyond. All actors are native speakers, trained to get the best out of every student in a fun and natural way. They came back to Romania with their third theatre tour and arrived in Ploiesti on 1st November.

which the audience were the protagonists- some of the students were called on to the stage to become important characters in the story. The play was designed and adapted for the age of the students and their level of English, as the actual language used was designed to make the story accessible to the beginner and at the same time interesting and fun for the more advanced learners.

The encounter offered an excellent opportunity for students to communicate in another languaThe show they performed for the students in the ge, learning and enjoying this experience at the secondary level was a fully interactive comedy in same time.


AN SCOLAR 2017 - 2018

The show, “The Fall of the Roman Empire”, was based on a disaster at the cinema, which resulted in a clever plan of the two owners of the cinema to entertain the audience. Thus, we met Julius Caesar preparing to cross the Rubicon River, Cleopatra and Marc Anthony, the brave Scottish soldiers. Some of the characters were embodied by our students, chosen to perform together with the Irish actors. Their active participation created an effective learning experience for all students present. “Laugh while you learn” proved to be true for our students, who were very happy to be part of this wonderful experience! Our thanks and appreciation go to Mr. Ed Cousins and his team of actors, we are grateful to have been included in their tour of Romania! I would also like to thank my friend Laura Popenta, English teacher at “George Emil Palade” Secondary School in Ploiesti, who made it possible! The photos will tell you the rest of the story! See you all next year, dear friends!

23


24 EDITIA A 2-A

”Mozabook” Un Software Pentru Profesori Dinamici și Elevi Curioși PROF. RAMONA ILIE Sub sloganul ,,Să facem învățarea incitantă” , MOZAIK Educations a lansat aplicația destinată predării-invățării MozaBook și platforma online MozaWeb, ambele putând fi considerate printre cele mai spectaculoase aplicatii de tip soft educațional prezente pe piața internațională, softul fiind premiat la numeroase și prestigioase concursuri de profil printre care: Academics’ Choice Award Winner, Europeean Business Awards, BettAwaeds

Programul poate fi descărcat de la adresa: http://www.mozaweb.com/ro/

Gândit ca instrument de lucru atât pentru clasă cât și pentru acasă, folosind programul cadrele didactice pot crea caiete sau transforma manualele folosite în clasă în manuale digitale în câțiva pași simpli. Caietele și manualele digitale pot fi îmbogățite cu imagini, desene integrate și o varietate de conținuturi interactive (modele 3D, videouri educaționale, materiale audio, imagini) precum și cu fișe de lucru personalizate create cu ajutorul editorului de teste integrat în mozaBook. Peste 100 de aplicații tematice facilitează înțelegerea și aprofundarea programei școlare.

Întrucât programul suportă funcțiile touchscreen, iar interfața poate fi adaptată la dimensiunea dispozitivului, programul poate fi folosit atât pe tabla interactivă, cât și pe notebook.

Mozabook extinde instrumentele didactice prin opțiunile sale versatile și inovatoare de ilustrare, animare și prezentare. Conținutul interactiv spectaculos, aplicațiile integrate de dezvoltare a competențelor, de ilustrare și de exersare, cât și laboratorul virtual stârnesc interesul elevilor și ușurează înțelegerea și însușirea noțiunilor predate

Sunt puse la dispoziția cadrelor didactice și o serie de manual digitale, disponibile pentru anumite materii În cazul în care cadrul didactic are la dispoziție versiunea electronică a manualului în format PDF, o poate deschide în mozaBook. Softul recunoaște automat imaginile din publicație și le mărește la clic.


AN SCOLAR 2017 - 2018

Foarte utilă ne este și aplicația EDITOR DE TESTE, integrata in program cu ajutorul careia puteți crea fișe de lucru impresionante ușor și rapid, utilizând gama largă de teste predefinite (cu una sau mai multe variante de răspuns, asociere, cuvinte încrucișate, identificarea greșelilor, hărți mute, completarea de tabele, mulțimi, etc.). O fișă de lucru poate conține mai multe tipuri de teste, existând și posibilitatea setării unui timp limită pentru rezolvarea acestora. Testele pot deveni și mai atractive prin selectarea unuia din marea varietate de design-uri incorporate. Se pot crea teste personalizate utilizând imagini, videouri sau materiale audio. De asemenea, puteți importa automat teste predefinite din modelele 3D și instrumentele noastre pe care le puteți modifica sau utiliza imediat.

25

Fișele de lucru create pot fi inserate în paginile corespunzătoare ale publicațiilor mozaBook sau pot fi date elevilor ca teme pentru acasă, pe care aceștia să le rezolve pe mozaWeb. MOZAIK EDUCATION mai oferă și alte aplicații extrem de interesante, pe care vă las să le descoperiți singuri accesând site-ul celor de la MOZAIK. Este de remarcat și numarul mare de tutorial de învățare a aplicațiilor pus la dispoziție producători și disponibilitatea lor de colaborare, producătorii oferind și training la achiziționarea produselor lor. MozaBook este fără îndoială o soluție de top, un program ușor de folosit și spectaculos pentru privitori iar Școala Internațională Spectrum Ploiești este în prezent prima școală din România care folosește acest soft.


26 EDITIA A 2-A

“ Omul și Natura” PROF. OPREA TATIANA

„Totul a ieșit bun din mâinile naturii pentru a degenera în mâinile omului” ( J. J. Rousseau)

Omul este parte componentă a naturii. În ultimii ani se constată o înrăutățire a raportului dintre om și natură, cu toate că s-au luat unele măsuri care să contracareze degradarea mediului înconjurător. În anul școlar 2017-2018, în cadrul Școlii Internaționale Spectrum, s-a derulat proiectul de activitate extrașcolară “ Omul și natura”. Activitatea a fost structurată în trei etape, cuprinzând acțiuni dedicate Zilei mondiale a curățeniei, Zilei mondiale a biodiversității și Zilei mondiale a mediului.

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea gândirii obiective, în perspectivă, a elevilor și formarea unor atitudini ecologice față de mediului înconjurător. Proiectul a urmărit dezvoltarea capacității de comunicare și de asumare a responsabilității față de propria persoană, comunitate, ambient și natură. Prin desfășurarea de activități ecologice variate în școală si în natură, s-au promovat norme de menținere a sănătății omului și a mediului


AN SCOLAR 2017 - 2018

27

înconjurător. Astfel, copiii au desfășurat o cam- festarea unei conduite ecologiste față de pădure, panie de colectare a deșeurilor din curtea școlii. în special, și față de întreaga natură, în general. Totodată, proiectul și-a propus dezvoltarea unor Copiii au lucrat în echipă, au cooperat, dezvolatitudini favorabile pentru îmbunătățirea relații- tându-și încrederea în sine și respectul față de lor dintre om și natură, în vederea ocrotirii ei. toți membrii echipei. Prin acțiunile desfășurate au fost stimulate capacităților creatoare ale elevilor, având ca sursă de inspirație natura. Astfel, elevii au confecționat obiecte din materiale reciclabile, si-au amenajat spatiul verde din curtea scolii.

Prin propuneri, acțiuni și comportamente și-au dezvoltat inițiativa personală și a încrederii în forțele proprii.

Toate activitățile desfășurate în școală trebuie continuate și perfecționate în cadrul orelor de În cadrul proiectului au fost realizate lucrări ar- biologie. Elevul trebuie învățat să aleagă, să fie tistico-plastice în care au fost redate frumusețile selectiv, să gândească în favoarea naturii. naturii și expoziții în vederea mediatizării și pro- Aprofundarea unui astfel de proiect va pregăti movării mesajului proiectului. copilul de astăzi, de la cea mai fragedă vârstă, Rezultatele obținute au fost dobândirea deprin- pentru momentul în care va fi cetățean al unei derilor de a acorda atenție oricărui colț de natu- Europe fără granițe, dar cu reglementări stricte ră, sesizând frumusețea și unicitatea lui și mani- în domeniul protecției mediului înconjurător.


28 EDITIA A 2-A

Ziua Internațională a Mării Negre 31 Octombrie 2017 PROF. VIORICA MAFTEI

Decizia de a aniversa ”Ziua Internațională a Mării Negre” a fost luată la 31 octombrie 1996, la Istanbul, de către reprezentanții statelor riverane Mării Negre :Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina – care au semnat Planul Strategic de Acțiune (PSA) pentru Marea Nea-

gră, un document ce conține cel mai complet set de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea zonei. Grigore Antipa spunea despre Marea Neagră că este unică, Ovidiu a cântat-o în scrierile sale, iar Eminescu a adorat-o.

Marea Neagră. Ştiaţi că…? ... a fost numită marea „Neagră“,cuvantul negru– neagra ar putea fi traducerea vechiului cuvant scitic Axaina; Circulă mai multe legende cu privire la originea numelui pe care marea cea izolată l-a primit în secolul al XV-lea. Unele fac referire la

faptul că marea este foarte periculoasă, că în largul ei furtunile se iscă foarte ușor și sunt foarte violente. O explicație logică este legată strict de poziționarea sa geografică. Marea a fost curtată de greci, apoi de romanii care au numit-o „Pontus


AN SCOLAR 2017 - 2018

Euxinus“ și mai apoi de turci, care i-au spus simplu „Karadeniz“, ceea ce înseamnă „marea întunecată, de miazănoapte“, pentru că era situată la nord de Imperiul Otoman. În antiteză, Mării Mediterane i-au spus „Akdeniz“, adică „marea albă, luminoasă“, pentru că era situată la sud.

29

în locul lui au apărut mai multe mări sau cursuri de apă (Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Mediterană etc) … de-a lungul coastelor Mării Negre, în zona Turciei, trăiesc unii din ultimii vorbitori de limbă greacă pontică? Acest dialect a aparținut comunității grecilor stabiliți în Turcia care însă au emigrat în Grecia după primul război mondial. Astăzi, acest dialect mai este utilizat doar de câțiva vorbitori, în majoritate bătrâni.

… Marea Neagră este cea mai mare structură acvatică anoxică din lume? Termenul de anoxie semnifică un “conținut scăzut de oxigen” sau chiar o “lipsă de oxigen” și peste 90% din apa din Marea Neagră este lipsită de oxigen. Această situație se datorează faptului că apa de la suprafață, care primește oxigen din atmosferă, nu îl poate transfera straturilor acvatice de adâncime din cauza mai multor factori (cantitatea mare de sedimente din apă, densitatea crescută etc

… nivelul de salinitate al apei este unul foarte mic? Acesta se situează în jurul valorii de 17% și este cauzat de numeroasele cursuri de apă dulce care se varsă aici (Dunărea fiind cel mai important dintre ele).

… la adâncimi de peste 200 de metri, apa Mării Negre nu mai conține oxigen iar temperatura apei înregistrează o valoare constantă de 9 grade Celsius? Din această cauză, la adâncimi mari, singurele specii existente sunt bacteriile anaerobe.

… din cauza nivelului scăzut de salinitate, biodiversitatea din Marea Neagră are de suferit? Majoritatea speciilor marine au nevoie de un nivel al salinității de minim 20% pentru a se putea dezvolta corespunzător.

… Marea Neagră este una din cele mai noi mări ale planetei? Specialiștii afirmă că ea s-a format în perioada Mezozoică, atunci când, prin ridicarea uscatului, vechiul Ocean Tethys a dispărut și

… adâncimea maximă a Mării Negre este de 2.200 de metri? Această valoare, mai exact 2.212 metri, este atinsă în apropierea țărmului turcesc al mării.


30 EDITIA A 2-A

… cea mai mare cantitate de apă proaspătă care alimentează Marea Neagră provine de la râurile care să varsă în ea? Astfel, anual, 369 km cubi de apă sunt aduși de râuri iar 224 km cubi provin din precipitațiile atmosferice.

trăiesc în această mare? Cea mai cunoscută dintre ele o reprezintă delfinii. Focena sau porcul de mare, ajunge la aprox. 1.5 m lungime și 30kg. Se pot observa în grupuri la sud de Constanța până la Costinești. Foca călugăr, singura specie de focă din Marea Neagră care, din păcate este pe cale de … anual, prin evaporare, 395 de km cubi de apă se dispariție. pierd din Marea Neagră? ... are rechini! Răpitorul ce se găsește în apele … lungimea coastelor Mării Negre este de 4340 Mării Negre este cunoscut sub denumirea popukm? Suprafața Mării Negre este de 423.000 km lară de „câine de mare“ și măsoară aproximativ în timp ce volumul ei este de 550.000 km. un metru. … există doar trei specii de mamifere marine care Sursa: stiati-ca.ro


AN SCOLAR 2017 - 2018

31

Să experimentam in laborator! PROFESOR CORINA VISAN

Lectia de lucrari de laborator este destinata muncii independente a elevilor, pentru fixarea cunostintelor, pentru formarea priceperilor si deprinderilor practice.

Elevul gândește în raport cu ceea ce a perceput marea deprinderilor practice ale elevilor, având prin senzație directă bazată pe observația reală, la bază intuiția. directă. Experimentul de laborator urmează treptele Experimentul de laborator fiind o metodă de doierarhice ale învățării, conducând elevul de la bândire de cunoștințe și de formare de priceperi observarea unor fenomene chimice pe baza deși deprinderi de muncă intelectuală și practică, permite o intensă activitate a elevilor și o parti- monstrației, la observarea fenomenelor prin accipare deosebit de activă a acestora în procesul tivitatea proprie (apoi la verificarea și aplicarea instructiv - educativ cu pondere deosebită în for- în practică a acestora


32 EDITIA A 2-A

Orice experiment de laborator trebuie să implice procesele gândirii concretizate în interpretarea fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza și comparația datelor experimentale obținute, generalizarea unor cazuri particulare,. Apare astfel posibilitatea formării și dezvoltării capacităților de

transfer și creativitate, deprinderea cu investigația știintifică, crearea condițiilor pentru formarea și dezvoltarea aptitudinilor Experimentul de laborator se concepe astfel încât activitățile independente să solicite în permanență capacitatea de gândire a elevului sa stimuleze curiozitatea.


AN SCOLAR 2017 - 2018

33

A Început Școala Altfel! PROFESOR VLAD GABRIELA

„ȘCOALA ALTFEL” vizează îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale și nonverbale, nivelul creativității prin procesul de învățare prin joc, prinparticiparea copilului la alegerea activităților și a jocurilor,organizarea adecvată a ambientului educativ, flexibilitatea strategiilor de predare-învățare si nu in ultimul rand stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării.

Scopul proiectului „ȘCOALA ALTFEL” vizează îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale și nonverbale, nivelul creativității prin procesul de învățare prin joc, prinparticiparea copilului la alegerea activităților și a jocurilor,organizarea adecvată a ambientului educativ, flexibilitatea strategiilor de predare-învățare si nu in ultimul rand stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării.

extrașcolară, crearea unor activități compensatorii și recompensatorii stabilind astfel un nivel motivațional ridicat pentru participarea la activitățile extrașcolare, activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.

Exercițiile suport de desfășurare a activităților vor urmări atitudinile copilului, spontaneitatea și inițiativa, maniera de relaționare, adaptarea la situațiile propuse, gradul de cooperare și de Proiectul nostru își propune activități de eduatenție. cație informală și nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară, cre- Astăzi ĩn prima zi intitulată ”Întâlnire cu mine area unei motivații optime pentru activitatea ĩnsumi” elevii de gimnaziu au ĩnvățat exersând


34 EDITIA A 2-A

direct cât de important este să ne sprijinim unii pe alții pentru a construi ceva ĩmpreună. Au ĩnvățat cât de important este să fim atenți ĩn fiecare moment al desfășurării unei activități, pentru a putea să o continuăm noi; au ĩnvățat că oricând putem afla lucruri noi despre igiena mâinilor. Întâlnirea cu absolvenții școlii a fost o lecție despre bucuria revederii, despre emoție, despre muncă, seriozitate,responsabilitate, speranță și vise ĩmplinite, care vin ca o consecința a unor atitudini și alegeri potrivite. Toate acestea au fost exprimate și trăite de absolvenți ĩmpreună cu actua-

lii elevi de clasa a VIII-a și părinții lor, pentru a continua buna tradiție a rezultatelor sperate de noi toți. A doua zi a fost dedicată sportului, jocurilor, competițiilor. Elevii, alături de cadrele didactice, au participat cu mare plăcere la toate activitățile desfășurate, ghidați de dl. profesor de educație fizică Nicolae Potinteu. Amintim competițiile de tenis de masă, baschet, fotbal, șah și flotări. Toți copiii au fost implicați si fericiți să se remarce, primind diplome pentru abilitățile lor fizice. Îm-


AN SCOLAR 2017 - 2018

preună, am petrecut o zi frumoasă ĩn aer liber! Compania de teatru ”Interacting Theatre” ne-a vizitat miercuri, 1 noiembrie. Actorii irlandezi au prezentat o piesă de teatru ĩn limba engleză, ”The Fall of the Roman Empire” și ne-au ĩncântat cu prestația lor. Elevii au fost și ei actori, ĩntruchipând diferite personaje ĩn poveste, având astfel oportunitatea să ĩși depășească limitele și să se exprime ĩn limba engleză fluent și spontan. Participarea activă a elevilor a condus la o experiența minunată de ĩnvățare pe care sperăm să o repetăm și anul viitor. Și cel mai important lucru: LAUGH WHILE YOU LEARN! Joi și vineri s-a desfășurat o excursie care a avut ca destinație orașul Sibiu. În drumul nostru am poposit la prima școală românească din Brașov care se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului. Preotul Vasile Oltean a fost un ghid de exceptie care ne-a purtat cu gândul și inima prin trecutul nostru tumultuos. Au urmat Biserica Neagră și Cetatea Făgărașului. La Dumbrava Sibiului am vizitat grădina zoologică, ĩndreptându-ne apoi pașii către Muzeul Brukental, unde copiii au admirat picturi celebre. Excursia s-a ĩncheiat cu vizita la mănăstirea Cozia și cu imaginea Oltului ĩn suflete. S-a ĩncheiat Școala altfel….dar așteptăm cu drag să petrecem din nou timp de calitate alături de colegii și prietenii noștri!

35

Voice of spectrum 2  

Voice of Spectrum 2 Toamna 2017

Voice of spectrum 2  

Voice of Spectrum 2 Toamna 2017

Advertisement