Page 1


Aceasta activitate, organizat de doamna profesoar Socol Elena, i-a propus: eviden ierea efectelor nocive ale unor substan e asupra organismului uman; cunoa terea modului de transmitere a unor boli infec ioase; practicarea unui stil de via

s

tos;

determinarea copiilor de a transpune ĂŽn via informa iile aflate;

sfaturile i

con tientizarea importan ei unui mediu curat i s

tos;

admirarea costumelor ecologice confec ionate de elevi.


Activitatea ss--a desf

urat dup urm torul program program::

1. Expozi ie de afi e i de desene tematice 2. Un vis de copil – St nic Bianca , clasa a VIIIVIII-a C (referat) 3. Un mediu s tos pentru copii – Crâ mariu Elena, clasa a V V--a B (referat) 4. Influen a televizorului i a calculatorului asupra min ii umane – Caprariu Lorena, clasa a VIIVII-a C (referat) 5. Ce este HIV / SIDA? Cum se transmite, cum nu se transmite? – Mustea Elena, clasa a VIIIVIII-a A (referat – dezbatere) 6.Stil 6. Stil de via s tos prin activitate fizic – Lupa cu Alexandra, clasa a VV-a B (referat) 7. Premierea elevilor de la Crosul S ii 8. Stil de via s tos prin alimenta ie s toas – Moc na u Teofana, clasa aV V--a B (referat) 9. Efectele alcoolului asupra organismului uman – C pitanu Dumitri a, clasa a V-a B (referat) 10. Efectele tutunului asupra organismului uman – Bercaru Claudiu – clasa a VII--a A (referat) VII 11. Proces – clasele a V V--a B, a VII VII--a A i a VII VII--a C (dramatizare) 12. Concluzie – Ce este un stil de via s tos? – Tapalag Manuela, clasa a VII VII--a A (referat – dezbatere) 13. Parada costumelor ecologice


Ziua mondiala a sanatatii (2009)  

Aceasta activitate, organizat de doamna profesoar Socol Elena, i-a propus: evidenierea efectelor nocive ale unor substane asupra organismulu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you