Page 1

SFÂNTUL NICOLAE – PRIETENUL I OCROTITORUL COPIILOR

În cinstea marelui ierarh al Mirelor Lichiei, f torul de minuni – Sfântul Nicolae, elevii clasei a-V-a B, de la Grupul colar Roznov, sub îndrumarea profesorului de religie Liche Nu a, au evocat în cadrul Comisiei metodice Religie i Arte personalitatea i activitatea acestui iubit i cunoscut sfânt care str luce te pe cerul credin ei noastre ortodoxe. Elevii au vorbit despre via a i minunile s vâr ite de Sfântul Nicolae i au în eles c el reprezint un model de perseveren în dreapta credin , de iubire fa de Dumnezeu i de semeni, mai ales fa de cei afla i în suferin , precum i un îndemn de a fi mai buni, mai genero i i mai darnici. Urmând pilda luminoas a vie ii Sfântului Nicolae fiecare poate deveni un Mo Nicolae pentru semenii lor, îndeosebi în aceste vremuri grele, când trebuie ne îmbr m în iubire, care este leg tura des vâr irii . La finalul orei s-au citit scrisori i poezii compuse de elevi, adresate Sfântului Nicolae. Participan ii la aceast activitate au fost membrii Comisiei metodice Religie i Arte împreun cu doamna director Socol Elena. Responsabil Comisia metodic Religie i Arte, Prof. Liche Nu a


DE SFÂNTUL NICOLAE În pantofi i în ghetu e, Pe sub pern , în cizmuli e, Mo u-mi las , c sunt bun Ce anume? Nu î i spun. Ei ... El îmi las în galo i, Ursule i de plu , frumo i, Iepura i pufo i, dr gu i Multe dulciuri i p pu i. Iat Mo ul a venit, Mi-a adus ce mi-am dorit rut mâna eu î i spun, tept i pe Mo Cr ciun. Mitroi Iulia Nicola clasa a-V-a B

sfantul-nicolae  

SFÂNTUL NICOLAE – PRIETENUL ȘI OCROTITORUL COPIILOR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you