Page 1

Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

LISTA DISCIPLINELOR la care se susţine examenul de bacalaureat 2011 1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale Filiera, Proba profilul, A: B: C: (probă orală, scrisă şi specializarea probă orală probă orală practică) Toate

Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română

Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale

2. Probele scrise 2.1. Probele comune: Filiera, profilul, specializarea a) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările Limba şi literatura română

Toate

Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

D: probă scrisă/practică

Probă de evaluare a competenţelor digitale

Proba E b) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale Limba şi literatura maternă

2.2.Probele diferenţiate: A. Filiera teoretică: Profilul

Specializarea

Proba E c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare

Umanist

Filologie Istorie Ştiinţe sociale Istorie

Real

Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii

Matematică Matematică

d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie Fizică, Chimie, Biologie, Informatică Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

1


Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

B. Filiera tehnologică Profilul Specializarea

Proba E c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare

Servicii

Tehnician în turism

Matematică

Tehnician în administraţie

Matematică

Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de poştă Tehnician în achiziţii şi contractări Tehnician în hotelărie Tehnician comerţ

Resurse naturale şi protecţia mediului

în

activităţi

Matematică Matematică Matematică Matematică

de

Matematică

d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie,

Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie Logică şi Economie

Tehnician în gastronomie

Matematică

Organizator banqueting

Matematică

Coafor stilist

Matematică

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Tehnician hidro-meteorolog Tehnician chimist de laborator Tehnician analize produse alimentare Tehnician veterinar pentru animale de companie Tehnician în prelucrarea lemnului Tehnician în agricultură

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Tehnician agro-montan

Matematică

Tehnician veterinar Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere Tehnician în industria alimentară Tehnician în agroturism Tehnician agronom Tehnician horticultor Tehnician zootehnist Tehnician în agricultură

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică Matematică Matematică Matematică

Fizică, Fizică, Fizică, Fizică, Fizică,

argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare, argumentare,

Fizică, Chimie, Biologie

Chimie, Chimie, Chimie, Chimie, Chimie,

Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie

2


Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

Tehnic

ecologică Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor Tehnician în industria alimentară extractivă Tehnician pentru animale de companie Tehnician proiectant produse finite din lemn Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare Tehnician de telecomunicaţii Tehnician electronist Tehnician electrotehnist Tehnician operator tehnică de calcul Tehnician în automatizări Tehnician în instalaţii electrice Tehnician electromecanic Tehnician operator telematică Tehnician operatori roboţi industriali Tehnician mecatronist Tehnician proiectant CAD Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Tehnician prelucrări mecanice Tehnician transporturi Tehnician prelucrări la cald Tehnician metrolog Tehnician aviaţie Tehnician instalaţii de bord (avion) Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Tehnician în industria materialelor de construcţii Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Tehnician instalator pentru construcţii Tehnician producţie film şi Tehnician televiziune în construcţii şi lucrări publice audio-video Tehnician multimedia

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică Matematică Matematică

Fizică, Fizică, Fizică, Fizică,

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Matematică Matematică

Fizică, Chimie, Biologie Fizică, Chimie, Biologie

Chimie, Chimie, Chimie, Chimie,

Biologie Biologie Biologie Biologie

3


Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

Tehnician operator procesare text imagine Tehnician poligraf Tehnician producţie poligrafică Tehnician în chimie industrială Tehnician designer vestimentar Tehnician în industria textilă Tehnician în industria pielăriei Tehnician electrician electronist auto Tehnician energetician Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică Tehnician construcţii navale

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

Matematică

Fizică, Chimie, Biologie

NOTĂ: Candidaţii pot alege pentru probele scrise E ) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică şi candidaţilor proveniţi din învăţământul liceal – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în şcoala de arte şi meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului. C. Filiera vocaţională Profilul

Specializarea

Proba E c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare

Artistic

Arhitectură, arte ambientale şi design Arte plastice şi decorative Coregrafie Muzică Arta actorului

Pedagogic

Învăţător - educatoare Bibliotecar-documentarist Instructor-animator

Educaţie fizică şi

Instructor pentru activităţi extraşcolare Pedagog şcolar sportiv Liceu cu program

Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Matematică Istorie Istorie Istorie Istorie

d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie, Geografie, Psihologie,

Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie, Logică şi Economie,

argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie argumentare, Filosofie

4


Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2011 __________________________________________________________________________________________________________

sport Militar Teologic

Matematică-informatică Teologie Ortodoxă Patrimoniu cultural Teologie Romano – Catolică Teologie Greco – Catolică Teologie Baptistă Teologie Penticostală Teologie Adventistă Teologie Unitariană Teologie Reformată Teologie Musulmană

Matematică Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie Istorie

Fizică, Chimie, Biologie, Informatică Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

5

Lista disciplinelor bacalaureat 2011  

Lista disciplinelor bacalaureat 2011