Page 1

FI ŞĂ DE LUCRU Haideţ i să-l cunoaştem pe Goe!

Completaţ i tabelul urm ător!

CITATE „Ca să nu mai rămână repetent şi anul acesta, mam-mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă la Bucureşti de 10 Mai.” „D-l Goe este foarte impacient şi cu un ton de comandă zice încruntat: „Eu vreau să vie!” Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, Pălărie de paie cu inscripţia pe pamglică „Le Formidable”. „Vezi că sunteţi proaste amândouă?” „- Ce treabă ai tu, urâtule?” „ Să oprească! Zbiară şi mai tare Goe, bătând din picioare” „Se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă…” „-Să moară mam-mare? -Să moară!” „-Da pe mamiţica n-o pupi? -Pe tine nu vreau! zice Goe cu umor.” „Se suie în picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul maşinii şi începe să-l tragă.” „Mam-mare doarme în fundul cupeului cu puişorul în braţe.” „E lucru mare cât e de deştept!” „Apoi de! N-a învăţat toată lumea carte ca dumneata „Ce faci, soro, eşti nebună? Nu şti ce simţitor e?”

TRĂSĂTURI ALE PERSONAJULUI

MIJLOACE DE CARACTERIZARE


1. Cum îşi exprim ă autorul sentimentele în aceast ă oper ă literar ă? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Cine povesteşte întâmpl ă rile? _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Care sunt personajele din aceast ă oper ă literar ă? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4. Când şi unde se desfăşoar ă acţiunea? ________________________________________________________________________ 5. Care este ordinea întâmpl ă rilor? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. Ce moduri de expunere a folosit autorul? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


Fisa de lucru  

education, worksheet

Fisa de lucru  

education, worksheet

Advertisement