SCN 5-2013

Page 18

nieuws

Nieuw waarschuwingssysteem voor vastgoedeigenaren en beheerders

O

mgevingsAlert is oorspronkelijk een op de burger gerichte app waarmee men op de hoogte kan blijven van zaken in de eigen omgeving. Denk aan een verbouwing in de straat, een uitbouw bij de achterburen, een plan voor nieuwe industrie of het kappen van bomen. Het zijn zaken die de burger kunnen raken en die – ondanks publicatie in de huis-aan-huiskrant – niet altijd bekend zijn. Kortom, de app OmgevingsAlert voorzag in een behoefte en de ontwikkelaars wonnen hiermee de Nationale App Prijs 2013. Ruim twintig gemeenten zetten de app nu actief in bij de communicatie naar de burgers. Nu is er ook een op professionele gebruikers gerichte website. Christiaan Rasch van OmgevingsAlert vertelt over dit product: ‘Wij merkten naar aanleiding van onze ‘burgerversie’ dat er ook interesse bestond bij professionele partijen die te maken hebben met de openbare ruimte. Een heel ander verhaal, want het gaat dan niet alleen meer om de particulier die wil weten wat er binnen een straal van 500 meter rondom zijn woning gebeurt, maar om een vastgoedeigenaar met vele panden verspreid over een groot gebied. Dat maakt het vele malen complexer om goed op de hoogte te blijven van alle vergunningaanvragen en andere lokale bekendmakingen. En er zijn natuurlijk nogal wat zaken die spelen in de openbare ruimte of in het privédomein, die invloed kunnen hebben op de waarde van je vastgoed. Denk aan het aanvragen van een horecavergunning naast je winkel. Maar ook ontwikkelingen die niet direct plaatsvinden op of naast jouw vastgoed kunnen van belang zijn, zoals veranderingen in de verkeerssituatie. Voor een winkelcentrum kan dit invloed hebben op de bereikbaarheid.’ Vertaalslag OmgevingsAlert heeft het geluk gehad in Syntrus Achmea een welwillende marktpartij te treffen, die bereid was mee werken aan de ontwikkeling. ‘Wij hebben best verstand van de techniek van nieuwe media en van de complexiteit van lokale bekendmakingen en vergunningen, maar de vertaalslag naar deze groep gebruikers is best lastig 18 scn 2013 | 6

Als je buren kernfabriek Nee, OmgevingsAlert is geen vervanging voor de sirene die af zou kunnen gaan bij een calamiteit. Maar het product heeft wel een waarschuwende werking, in dit geval voor vastgoedeigenaren en beheerders. voor een buitenstaander. Daarbij komt dat ook de overheid niet eenduidig met deze informatie omgaat. Er moet dus een vertaalslag gemaakt worden met die data van 350 lokale overheden. En dan zijn er nog de decentrale overheden. Als je als vastgoedeigenaar van alle aanvragen en verstrekkingen op de hoogte wilt blijven, dan is dat bijna ondoenlijk.’ Mcdemo Hoe wordt al deze informatie aan de gebruiker getoond? Christiaan Rasch: ‘Voor de professionele gebruiker vonden wij een internetapplicatie beter dan een app. Overigens is de informatie ook goed op een tablet afleesbaar, dus zo heel veel maakt

Veel zaken in de openbare ruimte hebben invloed op de waarde van je vastgoed

het ook weer niet uit. Als vastgoedeigenaar of –beheerder kun je heel gemakkelijk zelf objecten toevoegen.’ Aan de hand van zijn McDemo laat Christiaan zien hoe deze tool er voor een bedrijf als McDonalds uit zou zien: ‘Het is heel gemakkelijk om de objecten over een aantal gebruikers te verdelen, bijvoorbeeld als een beheerder alleen voor Noord-Holland verantwoordelijk is. De gebruiker wordt dan niet overvoerd met informatie die toch niet onder zijn verantwoordelijkheid valt. Vervolgens kan de gebruiker instellen welke soort informatie getoond moet worden. Bijvoorbeeld omgevingsvergunningen in een straal van 500 meter rondom zijn panden. Of vergunningen waarin het woord ‘winkel’ voorkomt in een straal van 5000 meter. Maar ook drank- en horecavergunningen, bestemmingsplan-wijzigingen, milieuvergunningen, evenementenvergunningen en meer zijn mogelijk. Die kan ik allemaal hun eigen straal en dus importantie meegeven. Wij raden de gebruiker aan om bij wijze van wekelijkse routine het dashboard te openen en te kijken bij welke locaties mutaties staan aangegeven. Vervolgens klik je op zo’n mutatie en zie je wat er speelt. Zo simpel is het.’