Page 1

Лабораторія енергоощадності Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету 1. Інформація про бенефіціара: назва бенефіціара: Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету адреса: Львівська область, м.Стрий, вул.Львівська,169 ПІБ керівника бенефіціара: Дмитришин Василь Федорович – директор Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету ПІБ координатора проекту: Шмілик Олег Орестович, голова Правління ГО "Агенція Регіонального розвитку "Перспектива Стрийщини". Професія – старший інспектор інспекції державного енергетичного нагляду у Львівській області. Телефон: (050) 5 508 508 е-mail: shmilykoleh@gmail.com форма власності бенефіціара: загальнодержавна загальний обіг (у гривнях) за останні 2 роки ( 2011р. - 9688700; 2012 р. - 9919700); загальні активи (в гривнях) за останні 2 роки ( станом на 01.01.2012р - 25744183; на 01.01.2013 р - 26523118); технічне оснащення, що використовується бенефіціаром до реалізації проекту, обладнання, його стислі характеристики, ступінь зношеності (котли, печі, турбіни тощо): 1) теплопостачання забезпечується централізовано від КП "Стрийтеплокомуненерго" 2) електропостачання забезпечується від електричних мереж ПАТ "Львівобленерго" 3) об’єкт "учбова теплиця" забезпечується від водогрійних котлів на деревному паливі Обсяг споживання електроенергії – 500 МВтг/рік обсяг споживання тепла 930.4 МВтг/рік 2. Опис запланованого проекту: В Україні високий рівень енергозалежності економіки (держава споживає щороку приблизно 50 млрд. кубометрів природного газу - це рівень споживання США, Японії, Росії та Німеччини, які виробляють при цьому товарів та послуг у десятки разів більше). Інший аспект складна екологічна ситуація в Україні та світі (у т.ч., збільшення шкідливих викидів в атмосферу від спалювання викопного палива). В Україні та світі існує загострена проблема енергоспоживання та енергоощадності. На місцевому рівні недостатньо організована робота з енергоощадних заходів, що системно дозволило би економити значні кошти місцевих громад та населення на енергопостачання . Недостатньо розвинута система координації діяльності у сфері енергоощадності із іншими суб’єктами. 3.Цілі і завдання проекту 3.1. Цілі: Створити в Стрийському коледжі Львівського національного аграрного університету лабораторію енергоощадності, яка буде слугувати навчальною базою для майбутніх фахівців в питаннях енергоефективності, підвищити енергоефективність Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету, зменшити витрати на оплату енергоносіїв, зменшити вплив від використання енергоносіїв на оточуюче середовище . 3.2. Завдання: 1) Виконати енергоаудит господарства Стрийського аграрного коледжу. 2) розробити стратегію зменшення споживання енергоносіїв 3) організувати теплопостачання теплиці коледжу використовуючи сонячні колектори 4) створити навчальну лабораторію енергоощадності і організувати учбовий процес для студентів аграрного коледжу по енергоаудиту.


Проект відповідає положенням Закону України «Про енергозбереження», державній «Стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», Програмі енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010-2015 роки, де передбачено забезпечення економії бюджетних коштів на утримання бюджетних установ (оплата за енергоносії), за рахунок запровадження, у першу чергу в цілісних майнових комплексах, відповідних енергозберігаючих заходів та проектів, шляхом: • оптимізації генераційних схем (реконструкція теплотрас, локальне забезпечення гарячою водою тощо) та обладнання призначеного для теплозабезпечення об’єктів бюджетної сфери у, т.ч. з їх переведенням на альтернативні види палива та заміною зовнішніх і внутрішніх електромереж; • встановлення приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії; • термомодернізації будівель, у т.ч. : - утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій (стіни, перекриття, дахи); - реконструкція (заміна) світлопрозорих конструкцій; - встановлення вентиляційних систем; • модернізації (заміна) систем опалення ; • заміни ламп розжарювання на енергоощадні лампи. Загальна оціночна вартість проекту 31.000 (євро), ресурси, необхідні для реалізації проекту: кредит МФО (євро) - 0 очікуваний грант Фонду (євро) – 30.000 євро власні кошти Стрийського аграрного коледжу (бенефіціара) (грн. та еквівалент в євро) – 10.000 грн./ 1.000 євро; запланована дата початку реалізації проекту 01.06.2013 року; запланована дата початку експлуатації обладнання – січень 2014 року; Проектом пропонується: - виконати енергоаудит господарства коледжу -розробити стратегію виконання заходів енергоаудиту для підвищення енергоефективності обладнання коледжу - встановити сонячні колектори для забезпечення теплом учбової теплиці коледжу. - організувати учбовий процес для студентів коледжу за результатами виконаного енергоаудиту ( розроблення методички, підручника, стендів з енергоаудитів та засобів підвищення енергоефективності господарства коледжу). Набутий досвід студентами коледжу буде застосований у майбутньому у їхній професійній діяльності. Реалізація проекту не потребує нового будівництва. Теплопостачання теплиць за допомогою сонячних колекторів потребує реконструкції системи теплозабезпечення теплиці і не є складним з технічної точки зору. Кошти гранту передбачається витратити для оплати робіт з енергоаудиту, придбання сонячних колекторів, встановлення акумуляційної ємкості гарячої води.. Обладнання, яке необхідно закупити, та його кількість: - сонячні колектори площею 30 м2, акумуляційну ємкість для гарячої води на 1000 л Для встановлення пропонуються сонячні колектори фірми "Парадігма" Німецького виробника.


Попередні розрахунки оціночної вартості проекту, що включають попередні розрахунки вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виконання Інвестиційні витрати за проектом кошти кредит у МФО (євро) Машини і обладнання Будівлі та споруди Система приєднань і передачі електроенергії Технічний нагляд за виконанням будівельних робот Земля Розробка проектної документації Фінансові нарахування Інше (вказати) ВСЬОГО

власні кошти бенефіці ара (грн.) 0 25.000 10.000 -

грант Фонду (євро)

-

загальні витрати (євро)

26.000 -

-

- 5.000 30.000 10.000

-

5.000 31.000

4. Інформацію про стан розробки та затвердження проектної документації (стадія проектування: ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, проект, робочий проект, робоча документація): Проектна документація не потрібна. 5. Очікувані та розрахункові показники результативності проекту: Наше майбутнє – це діти. Саме дітям дістанеться в спадок наше місто, держава і планета. Саме від наших дітей завтра буде залежати те, яким шляхом піти: далі існувати як цивілізація що паразитує на ресурсах планети бездумно вичерпуючи їх щодня заради власного комфорту, а чи стати на шлях зваженого та поміркованого розвитку не завдаючи непоправної шкоди оточуючому середовищу. Заклавши в їх головах і серцях бережливе ставлення до навколишнього середовища та енергії зокрема, ми робимо не що інше як інвестицію в їхнє ж майбутнє. економічна ефективність проекту: - використовуючи енергію сонця у виробництві тепла для теплиці буде зменшено використання деревини в котлах та зменшено викиди парникових газів - функціонування системи приготування тепла на базі сонячних колекторів передбачає споживання електричної енергії на рівні 50-70 кВт год у рік. Результати впровадження проекту будуть поширені серед серед студентів коледжу для освоєння навиків впровадження у майбутній роботі за професією. ІІ. До проектної пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності, додаються: інформація Стрийської районної держадміністрації про підтримку заходів викладеного проекту для Стрийського регіону. Директор Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

В.Дмитришин

Координатор проекту :

О.Шмілик

проеккт  
Advertisement