Page 16

TEMA

@ KOGNITIV TRÆNING Hvis man som menneske med sclerose gerne vil prøve at træne sine kognitive funktioner og for eksempel blive bedre til at huske og have et større overblik, peger forskning på, at kognitiv træning kan være nyttig. Kognitiv træning kan både være det at holde hjernen i gang for eksempel ved at løse kryds og tværs, læse bøger eller hjælpe sine børn med lektierne. Inden for neuropsykologien bruger man, ligesom når man skal træne hjerneskadede eller mennesker med Parkinson’s, desuden computerprogrammer

@ HVORDAN TESTER MAN, OM FOLK HAR KOGNITIVE PROBLEMER?

specielt lavet til at træne de kognitive funktioner.    Der findes nogle internetbaserede hjemmetræningsprogrammer (på engelsk), hvor man gratis kan få adgang til dele af programmet og træne forskellige kognitive færdigheder, for eksempel: www.cognifit.com www.lumosity.com Det er dog vigtigt at påpege, at det kræver koordinering og vejledning af en fagperson for at få det mest optimale udbytte af online træningsprogrammer.

Neuropsykologer laver det, der hedder en neuropsykologisk undersøgelse, når de skal teste, i hvilken grad folk har kognitive problemer.    Ifølge neuropsykolog Jannie Engelbrecht består en god neuropsykologisk undersøgelse af en grundig udspørgen af en række af de kognitive funktioner. Man spørger for eksempel: Kan du koncentrere dig igennem af at se en hel film? Er du bedre til at huske det, du ser i fjernsynet, end det du hører i radioen?    Desuden spørger neuropsykologen ind til personens baggrund: Hvor lang tid har du gået i skole? Hvad var du

god og dårlig til? Havde du klæbehjerne?    Desuden omfatter en neuro­psykologisk under­søgelse en række psykologiske tests, som vurderer opmærk­som­heds­ funktionerne. Man skal for eksempel sige nogle tal bagfra eller genfortælle en historie, som man får læst op.    Undersøgelsen tager imellem tre og fem timer i alt og bruges typisk, når man har brug for en kognitiv udredning for at vurdere, om en person skal tildeles for eksempel pension eller fleksjob.

Kognitive ­problemer og sclerose Hvad er kognitive problemer, og hvordan viser de sig hos mennesker med sclerose? Lev med SCLEROSE har spurgt Jannie Engelbrecht, som er neuropsykolog på Sclerosehospitalet i Ry.

K

ender du det: Du er på vej ud af døren, du har din jakke på, tasken over skulderen og nøglerne i hånden. Så får du øje på en liter mælk, som står fremme på køkkenbordet. Du lægger nøglerne fra dig og går hen og stiller mælkekartonen ind

16

Scleroseforeningen · Nr. 1 · 2014

i køleskabet. Du vender dig om for at gå ud af døren. Men hvor lagde du nøglen? Langt de fleste mennesker har prøvet at glemme, hvor de lagde nøglerne. Det skyldes påvirkning af de kognitive funktioner, som kontrollerer ens evner til at foku-

sere og holde styr på flere ting på én gang. Særligt når man er træt eller stresset, kan man fungere dårligere kognitivt, og så er det, at mange oplever, at de glemmer for eksempel nøglerne. Men for mange mennesker med sclerose er det ikke bare det

Profile for Scleroseforeningen

Lev med Sclerose Februar 2014  

Lev med Sclerose Februar 2014  

Advertisement