Page 15

Mange mennesker med sclerose oplever forandringer i deres kognitive funktioner, som blandt andet styrer hjernens evner til at plan­ lægge, fokusere og huske. Forandringerne skyldes – ligesom andre symptomer på sclerose – betændelse omkring nervebaner i hjernen.    For nogle betyder det, at hverdagen påvirkes negativt, fordi man for eksempel glemmer aftaler eller har svært ved at føre med i samtaler. Når hverdagen påvirkes negativt er der tale om et kognitivt problem, og forskning på området viser, at mellem 45 og 60 procent af mennesker med sclerose oplever kognitive problemer.

På de følgende sider kan du blive klogere på, hvad kognitive problemer er, og hvad du selv kan gøre, hvis du oplever kognitive problemer. Du kan også læse mere på: www.scleroseforeningen.dk/ kognitiveproblemer

Scleroseforeningen · Nr. 1 · 2014

15

Profile for Scleroseforeningen

Lev med Sclerose Februar 2014  

Lev med Sclerose Februar 2014  

Advertisement