Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Wrocław, dn. 30.03.2013 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 30.03.2013 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z.o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Łukasz Kozak Mieszka I 11/51 32-500 Chrzanów NIP: 767-12-45-123

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5450,10 EUR

2. Kwota uzysku: 2725,05 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2725,05 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 490,51 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 4959,59 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć euro i pięćdziesiąt dziewięć centów)

mLinuga Zleceniodawca

Łukasz Kozak Zleceniobiorca

rachunek_do_umowy_o_dzielo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you