Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Rachunek nr 001/2013 Oryginał Data wystawienia: 30.03.2013 r. Data sprzedaży: 30.03.2013 r. Miejsce wystawienia: Wrocław Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Łukasz Kozak Mieszka I 11/51

Adres:

Chrzanów 32-500

mLingua Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

767-12-45-123

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

778-14-35-103

Uwagi: Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT L. p.

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena [zł]

Wartość

1)

Tłumaczenie pisemne, Karta Praw Podstawowych.doc, PL-NL znaków: 820 660

szt

729

45.03

32826.87

2)

Tłumaczenie pisemne, OBWE.ppt, PL-NL znaków: 9514

szt

8

45.03

360.24

3)

Tłumaczenie pisemne Traktat Lizboński.pdf, znaków: 577 216

szt

513

45.03

23100.39

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

brak 56323.5

pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy przelew

Łukasz Kozak Osoba upoważniona do wystawienia

mLingua Osoba upoważniona do odbioru

56323.5

rachunek  
Advertisement