Page 1

Driedaagse Training Course Programma

Effectieve beleidsontwikkeling met data science Vrijdagen 18, 25 mei en 1 juni Centraal Museum, Utrecht

Doelgroepen: Beleidsmakers Beleidsonderzoekers en data-analisten Strategen Kennis- en Informatiemanagers bij de overheid Organisatie:

In samenwerking met:


Vakdocenten: Jaap van den Herik Voorzitter van Board of Directors Leiden Centre of Data Science (LCDS) en Hoogleraar Juridische Informatica aan Universiteit Leiden. Sunil Choenni Hoofd Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse van het WODC en geaffilieerd aan Leiden Centre of Data Science (LCDS). Niels Netten Onderzoeker en data-analist bij SIBa van het WODC. Clint Pennings Postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, data scientist en expert in R. Bart Custers Universitair hoofddocent en onderzoeksdirecteur bij eLaw (Centrum voor Recht en Digitale Technologie) van de Universiteit Leiden. Anne Fleur van Veenstra Researcher open data en privacy bij TNO. Frank Willemsen Senior research consultant en data-analist bij WODC. Peter van der Heijden Hoogleraar Statistiek en hoofd van Departement Maatschappijwetenschappen en Methoden en Statistiek aan Universiteit Utrecht, hoofd Utrecht Platform for Applied Data Science en voorzitter Adviesraad Methodologie en Kwaliteit van het CBS. Jan van Dalen Associate Professor applied statistics, forecasting and big data aan de Erasmus Universiteit.


Dag 1: Vrijdag, 18 mei 2018 Dagdeel I: Mogelijkheden van data science voor beleidsontwikkeling 09:15

Ontvangst met koffie en thee

09.30

Jaap van den Herik: Welkomstwoord  Kennismaking met de deelnemers onderling  Doelstellingen van de training course en informatie over de andere training course ‘Implementatie van data science binnen de overheid’

09:50

Jaap van den Herik  Wat is een data scientist?  De positionering van data science binnen de overheid

11:00

Pauze

11:15

Sunil Choenni & Niels Netten: Introductie case study  Scenario’s van de bestaande mogelijkheden en valkuilen voor het opstellen van effectieve opdrachten  Uitleg over de beschikbare datasets (gestructureerde, ongestructureerde en semigestructureerde data)  Het leren formuleren van een opdracht voor een data-analyse programma met specifieke beleidsdoelen

12:30

Lunch

Dagdeel II: Experimenteren met data in een beleidsomgeving 13:30

Sunil Choenni & Niels Netten: Werken aan de case study

15:00

Pauze

15:15

Sunil Choenni & Niels Netten: Vervolg werken aan de case study

16:00

Jaap van den Herik & Clint Pennings: Gezamenlijke presentaties  Deelnemers presenteren de geformuleerde vragen aan  Gezamenlijk met de andere training course  Data-scientists gaan met de data aan de slag en leren effectief antwoorden te formuleren

17:00

Einde eerste cursusdag


Dag 2: Vrijdag, 25 mei 2018 Dagdeel III: Beleidsmatige randvoorwaarden voor werken met data 09:30

Bart Custers  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt vandaag in werking; wat betekent dit voor u?  Wat is er nieuw aan de AVG? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen van de nieuwe EU privacy wetgeving?  Wat zijn do’s and don’ts? Hoe kan in de praktijk rekening worden gehouden met de nieuwe wetgeving?

11:00

Pauze

11:15

Anne Fleur van Veenstra  Een Policy Lab voor beleidsmakers en data-analisten  Policy Lab: gecontroleerde experimenten voor het ontwikkelen van datagedreven beleid  Nieuwe databronnen en technologieën voor een versterkt beleid  De drie fasen van het Policy Lab

12:30

Lunch

Dagdeel IV: CBS-data en multivariate data-analyse 13:30

Peter van der Heijden  Collectieve inzichten en analysemogelijkheden  Mogelijkheden van CBS-data  Positionering van Urban Data Centers en andere innovaties  Multivariate data-analyse  Analyse van databestanden in hun mogelijke onderlinge verhoudingen

15:00

Pauze

15:15

Peter van der Heijden: Werken aan case study

16:15

Jaap van den Herik & Jan van Dalen: Gezamenlijk schakelmoment  Gezamenlijk schakelmoment over case voor de deelnemers  Terugkoppeling van data scientists naar beleidsmakers en –onderzoekers  Hoe kan het voorstel worden opgepakt en uitgevoerd?  Wat zijn problemen en oplossingen?

17:00

Einde tweede cursusdag


Dag 3: Vrijdag, 1 juni 2018 Dagdeel V: Data-analyse voor beleidsmakers 09.30

Erwin Folmer  Wat is nu al mogelijk met data?  Beleidsmatige ruimte voor het verwerken van datasets  De uitdagingen bij samenwerking tussen data science en beleidsmakers

10:45

Pauze

11:00

Frank Willemsen  Nieuwe instrumenten voor data-analyse binnen de overheid  Bias en profiling: valkuilen en oplossingen  Nieuwe data-toepassingen en zoektechnieken  Het herkennen en verbinden van verschillende soorten data  Prospective analytics voor beleidsmakers

12:30

Lunch

Dagdeel VI: Afronden en evalueren cases 13:30

Jaap van den Herik & Jan van Dalen: Gezamenlijke presentaties  Presentatie van de casussen; Gezamenlijke bespreking van de uitkomsten van de door deelnemers uitgewerkte casussen van dag één en twee:  Aanpakken van ondervonden problemen en mogelijke probleemoplossende scenario’s;  Algemene evaluatie van de casus; effectieve omgangsvormen tussen beleidsmakers, beleidsonderzoekers en data scientists.

15:15

Pauze

15.30

Jaap van den Herik & Frank Zwetsloot: Terugkoppelingssessie  Evaluatie van de training course met de deelnemers: Welke lessen gaan we in praktijk brengen?  Koppeling van voorgaande onderwerpen aan ervaringen deelnemers  Korte evaluatie & terugblik op onderwerpen van de training course

17:00

Borrel


Algemene informatie

DATA De vrijdagen 18, 25 mei en 1 juni 2018. LOCATIE Centraal Museum Agnietenstraat 1 3512 XA Utrecht

BETALING Betaling dient vóóraf te geschieden. De factuur ontvangt u samen met uw bevestiging en de routebeschrijving. ANNULERING Indien u onverhoopt verhinderd bent de cursus bij te wonen, is het toegestaan een vervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits de naam van de vervanger vóór aanvang van de cursus wordt doorgegeven aan ScienceWorks. Bij annulering tussen 6 april en 27 april wordt €95,- (excl. 21% BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 27 april is restitutie niet meer mogelijk.

ORGANISATIE De cursus is een initiatief van ScienceWorks. ScienceWorks is daarmee verantwoordelijk voor het programma en de organisatie.

CONTACT ScienceWorks Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: E: W:

+31 (0)70 346 25 05 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl

AANMELDING U kunt zich aanmelden via de training course website. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u een bevestiging van deelname en een routebeschrijving. scienceworks.nl/datascience-beleid-2018/ KOSTEN Kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1.650,-. De deelname van leden van onze partnernetwerken bedraagt €1.450,-. In dit bedrag zijn alle lunches, de afsluitende borrel en de cursusdocumentatie inbegrepen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt 10% korting op uw inschrijfkosten bij aanmelding van een andere deelnemer voor de training course 'Implementatie van data science binnen de overheid' die gelijktijdig met deze training course plaatsvindt

Foto: Centraal Museum in Utrecht

Brochure leergang 'Effectieve beleidsontwikkeling met data science'  

Deze leergang vindt plaats op 18, 25 mei en 1 juni 2018.

Brochure leergang 'Effectieve beleidsontwikkeling met data science'  

Deze leergang vindt plaats op 18, 25 mei en 1 juni 2018.

Advertisement