Page 1

Transparante Algoritmes en A.I. voor beter beleid Verantwoord data-gebruik Naar een transparante inzet van data EN voor het bestrijden van maatschappelijke problemen ALGORITMESvoor Donderdag 28 november 2019 maatschappelijke uitdagingen SociĂŤteit De Witte, Den Haag

Onderwerpen publiek-private samenwerking Data-driven policy International best practices Algoritmes Georganiseerd door

Partners van het Data Congres 2018


*bevestigd 09:00 - 09:30

CONCEPT Programma

Ontvangst en Registratie Plenair ochtendprogramma

09:30 – 09:45

Welkomstwoord door de dagvoorzitter: Jeroen van den Hoven, Professor Ethiek en Technologie, TU Delft

09:45 – 10:05

Raymond Knops, Staatssecretaris BZK

10:05 - 10:20 10:20 - 10.35

Pim van der Feltz, CEO Google Benelux

10.35 - 11.00

Internationaal perspectief:

11:00 - 11:20

Q&A

11:20 - 11:45

Pauze

11:45 - 13:00

Parallelsessies – I: PERSPECTIEVEN VOOR EEN TRANSPARANT GEBRUIK VAN ALGORITMES

Internationale perspectieven

Naar transparante algoritmes

Publiek-private samenwerking

Voorzitter:

Voorzitter:

Voorzitter:

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 2:

Spreker 2:

Spreker 2:

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Parallelsessies – II: PERSPECTIEVEN VOOR BELEID

Agendasetting: lokale & regionale uitdagingen (met VNG)

Agendasetting: Nationaal (met Ministerie BZK)

Bestrijding van BIAS bij algoritmes en sensing

Voorzitter:

Voorzitter:

Voorzitter:

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 1:

Spreker 2:

Spreker 2:

Spreker 2:

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

Plenair slotdebat

15:30 - 15:45

Aanbevelingen presenteren vanuit de werkgroepen

15:45 - 16:05

Inleiding op het slotdebat

16:05 - 17:00

Plenair slotdebat met medewerking van leden tweede Kamer

17:00 - 18:00

Receptie

Profile for ScienceWorks

Concept programma Datacongres 2019  

Deze leergang vindt plaats op 18, 25 mei en 1 juni 2018.

Concept programma Datacongres 2019  

Deze leergang vindt plaats op 18, 25 mei en 1 juni 2018.

Advertisement