Page 9

Het bestuur nam in december 2016 afscheid van Maarten Okkersen, die na twee termijnen niet meer verkiesbaar was. De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemde Lous Kerkhof (Oyfo Techniekmuseum) tot opvolger. Het bestuur kwam in 2016 vier keer bij elkaar, de ALV twee keer. De voorjaars-ALV werd gehouden in het Techniekmuseum HEIM, inmiddels omgedoopt tot Oyfo Techniekmuseum. Hier werd uitgebreid gesproken over de vernieuwingen binnen het VSC-project Pop-up Wetenschapper. In november kwam de ALV bij elkaar in het Universiteitsmuseum Utrecht, waar onder andere de VSC-benchmark en het plan ‘Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat’ werden besproken.

Als alternatief realiseert de VSC samen met het NEMO Science Learning Center een kennisdelingsproject rond het ontwerpen van tentoonstellingen.

VSC werkt voor wetenschap Het bijwonen van congressen heeft als doel ontwikkelingen en kansen te signaleren die voor de sector en de leden van belang zijn. Daarnaast bieden zij inhoudelijke achtergrond voor de projecten van de VSC. In 2016 was de VSC aanwezig op verschillende congressen, veelal met een actieve bijdrage aan het programma.

• Ecsite, het Europese netwerk van wetenschapsmusea

De VSC was in 2016 gevestigd in het kantoor van De Nieuwe Collectie aan de Bataviastraat 24 in Amsterdam.

Gesprekken met de SNNC In 2016 zijn verkennende gesprekken gevoerd met de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Deze stichting brengt alle natuurhistorische musea in Nederland samen en heeft een doelstelling die overlapt met die van de VSC. De meeste musea in Nederland zijn aangesloten bij beide organisaties. In december organiseerden SNNC en VSC een gezamenlijke sessie in Naturalis. Daarnaast is gekeken op welke manier verdere samenwerking vorm kan krijgen.

Overleg met NCWT Het bestuur blikte samen met de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT) terug op het afgelopen jaar. Daarnaast is NCWT een belangrijke gesprekspartner bij het tot stand komen van het Jaarplan van de VSC. Met continuïteit en meerjarige financiering als gezamenlijke wens, is in 2016 verkend op welke manier de VSC en NCWT een meerjarenovereenkomst kunnen afsluiten.

Eén project uit het VSC Jaarplan 2016 kon helaas niet doorgaan. Het plan was om met Andrea Bandelli te onderzoeken op welke manieren de VSC-leden onderdeel zijn van ecosystemen rond wetenschap. De benoeming van Andrea Bandelli tot CEO van de Science Gallery International trok een streep door dit project.

9

en science centra, kwam dit jaar bijeen in het Oostenrijkse Graz. Marjelle van Hoorn organiseerde als chair de pre-conference van de Research en Evaluation Group van Ecsite. Daarnaast participeerde zij in verschillende sessies tijdens het congres. Monique Mourits was namens de VSC aanwezig bij een gezamenlijke pre-conference van nationale netwerken. De VSC was aanwezig bij het symposium van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) rond Citizen Science, een ontwikkeling die voor steeds meer wetenschapsmusea relevant is. Marjelle van Hoorn nam zitting in de programmacommissie van de Vakconferentie Wetenschapscommunicatie, die voor de vierde keer door NEMO Science Museum en De Praktijk werd georganiseerd. De conferentie werd gehouden in Utrecht. In het najaar woonde Marjelle van Hoorn het congres van de Engelse Museums Association bij in Glasgow. Het thema van het congres was ‘maatschappelijke impact’. Marjelle van Hoorn maakte deel uit van de klankbordgroep van Leren Doe Je Samen, een project van de gezamenlijke natuurhistorische musea in Neerland (SNNC). Ook voerde zij gesprekken met de SNNC over mogelijke samenwerking in de toekomst. De VSC introduceerde de MuseumJeugdUniversiteit (MJU) bij de KNAW. Dit resulteerde in een partnerschap tussen de MJU en de KNAW. De VSC is partner in het Europese project Hypatia, een project rond wetenschap, techniek, beeldvorming en gender.

VSC_2016 jaarverslag sp  

Dit is het VSC_jaarverslag 2016 met informatie over onze projecten en activiteiten.

VSC_2016 jaarverslag sp  

Dit is het VSC_jaarverslag 2016 met informatie over onze projecten en activiteiten.

Advertisement