Page 5

VOORWOORD Leren de juiste vragen te stellen en de juiste antwoorden te vinden; de nieuwsgierigheid prikkelen; wetenschapswijsheid bijbrengen. Dat is wat de wetenschapsmusea en science centra in Nederland en Vlaanderen (verenigd in de VSC) elk jaar weer doen voor ruim drie miljoen kinderen en volwassenen.

De VSC heeft een sterk jaar achter de rug. Met Natura Docet Wonderryck Twente en Museum Speelklok mochten we twee bijzondere nieuwe leden verwelkomen. Daarnaast bouwden we aan de samenwerking met zowel de MuseumJeugdUniversiteit als de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties. Samen met onze leden werkten we aan de kracht van onze lobby en versterkten we ons gezamenlijke verhaal. Wetenschapswijsheid is hierin het centrale punt.

Met de MuseumJeugdUniversiteit openden we het Academisch Jaar, met vlogger MeisjeDjamila als speciale gast. En we vierden de vijfde verjaardag van ons project Pop-up Wetenschapper met vernieuwingen en extra’s. Zo introduceerden we een nieuwe huisstijl en een nieuwe format met zes extra feestelijke locaties met pop-up wetenschappers en extra activiteiten. We gaan door met veel van deze activiteiten, die mogelijk zijn dankzij de steun van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Natuurlijk doen we dit samen met de 32 publieksgerichte wetenschapsmusea en science centra die het kloppende hart van onze vereniging vormen. Want ook in het komende jaar blijven we ons verknopen en verbinden met essentiële initiatieven rond wetenschapseducatie en -communicatie.

Met een aantal leden legden we de basis voor een eigen Wetenschapswijsheidspel en voor een nieuwe uitgave bij het door ons uitgegeven handboek Een familievriendelijk museum. We ondertekenden de nieuwe fase van het Techniekpact en trokken intensief op met aanjager Doekle Terpstra om met hem draagvlak en enthousiasme te creëren voor het initiatief rond ecosystemen dat wij met NEMO Science Learning Center en Naturalis Nature Learning Center in gang zetten.

Rinke Zonneveld Voorzitter

5

VSC_2016 jaarverslag sp  

Dit is het VSC_jaarverslag 2016 met informatie over onze projecten en activiteiten.

VSC_2016 jaarverslag sp  

Dit is het VSC_jaarverslag 2016 met informatie over onze projecten en activiteiten.

Advertisement