Page 1

Verder in meerwaarde


Titel: Verder in meerwaarde Datum: april 2011 Organisatie: Schutte bouw & ontwikkeling


Inhoudsopgave Deel 1: Introductie

Deel 3: verder in meerwaarde

• Bouw

• Ketenintegratie

• Ontwikkeling

• Bouw Informatie Modeleren (3D-BIM)

• Renovatie Verbouw Onderhoud

• Life Cycle Costing (LCC)

• ASVB

• Unlock de voordelen

Deel 2: waarom opdrachtgevers voor

Deel 4: projecten

Schutte kiezen • Visie op prijs en toegevoegde waarde

• Hobbemastraat - Zorg

• Samenwerking

• Metzo - Onderwijs

• Vertrouwen

• Le Maire - Utiliteitsbouw

• Kennisnetwerk

• Rokade - Gestapelde woningbouw

• Innovatie

• Warnsbornlaan - Grondgebonden woningen


“Altijd hetzelfde doen en dan andere resultaten verwachten�

Einsteins definitie van waanzin


Meer van hetzelfde, daar zit u niet op te wachten. Hetzelfde brengt u immers niet verder. Ontdek wat het betekent om verder te gaan waar anderen stoppen. Nieuwe uitdagingen vragen om een nieuwe aanpak.

Schutte bouw & ontwikkeling is altijd op zoek naar manieren om zaken anders en beter aan te pakken. Met één doel: meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers. Wij treden hiervoor buiten de platgetreden paden, innoveren en gaan altijd verder. Schutte | verder in meerwaarde.

Ook bij de relatief “traditionele” bouwprojecten pakken wij zaken anders aan en creëren wij meerwaarde. Gebaseerd op ruim 85 jaar ervaring. In deel 2 is dit voor u geconcretiseerd. Onze visie op het nieuwe bouwen staat in deel 3 centraal. Laat u verrassen door onze aanpak op het gebied van:

• 3D-BIM • Ketenintegratie • Life Cycle Costing (LCC)

Inleiding


Natuurlijk maken wij onze visie voor u concreet: in deel 4 vindt u een selectie uit onze projectportfolio. Ontdek wat het betekent om verder te gaan waar anderen stoppen. Heeft u vragen, suggesties of ideeĂŤn. Neem dan contact met mij op. Schutte | verder in meerwaarde A. (Arjan) Schothorst Algemeen directeur


Introductie


Bouw Ontwikkeling Renovatie Verbouw Onderhoud ASVB


Bouw


Snel, kwalitatief hoogstaand en binnen budget bouwen. Dat is de basis van onze dienstverlening en het resultaat van meer dan 85 jaar ervaring. Natuurlijk is het bouwen zelf belangrijk. Maar voor opdrachtgevers is de manier waarop wordt gebouwd even belangrijk: effectief samenwerken, snel reageren, problemen voorkomen en/of direct oplossen en open communiceren. Handelend vanuit het belang van de klant, in de geest van het bestek en met een transparant prijsbeleid. De beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. In teams werken wij uiterst praktisch en innovatief aan de mooiste projecten.


Ontwikkeling


Wij zijn een ontwikkelende bouwer. Dit betekent dat wij opdrachtgevers van dienst kunnen zijn ver voordat het op bouwen aankomt. Schutte initieert, ontwikkelt en realiseert projecten in alle variaties: van appartementen tot kantoren, van openbare gebouwen tot winkelcentra, van grondgebonden woningen tot integrale bedrijventerreinen. In nauwe samenwerking met onder andere lokale en provinciale overheden en andere project- en ontwikkelingspartners analyseren wij de behoeftes en bekijken wij de mogelijkheden. Bij dat laatste is een creatieve en integrale ontwikkelingsvisie cruciaal.


Renovatie Verbouw Onderhoud


Verlenging van de levensduur, waardevermeerdering en het verbeteren van de verhuurbaarheid zijn voordelen die Renovatie Verbouw Onderhoud (RVO) voor opdrachtgevers realiseert. RVO werkt onder andere voor kantoorbeheerders, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, professionele opdrachtgevers en de overheid.

Naast het dagelijks onderhoud, de calamiteitenservice en het onderhoud op afroep schakelen steeds meer opdrachtgevers ons in voor het ontwikkelen van een lange termijn visie voor structureel onderhoud. Ook grootschalige renovaties waarbij alleen de kern van een gebouw blijft staan, voeren wij met succes uit. Revitalisering, Meerjaren Onderhoudsplan (MOP), Opwaarderen & Energielabeling en Life Cyle Costing (LCC) zijn belangrijke speerpunten.


ASVB


Schutte is onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) uit ‘s Hertogenbosch: een groep bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen in Nederland, Duitsland en België. Door de krachten te bundelen, maken de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, expertise en ervaring. ASVB geeft een impuls aan de innovatieve ontwikkeling en levert extra financiële draagkracht. Dit is van belang bij grootschalige projecten die een hoge solvabiliteit vereisen. ASVB behaalde onlangs het Dun & Bradstreet Rating 1 certificaat’. Dit betekent dat ASVB als zeer kredietwaardig word beoordeeld: financieel gezond, solide en betrouwbaar.

http://dbnetherlands.dnb.com


Waarom opdrachtgevers voor Schutte kiezen


Visie op prijs en toegevoegde waarde Samenwerking Vertrouwen Kennisnetwerk Innovatie


Visie op prijs en toegevoegde waarde


Natuurlijk bieden wij een scherpe prijsstelling. Sommige situaties vragen nadrukkelijk om deze insteek. Opdrachtgevers ervaren onze open houding qua prijs en budget als verfrissend. De financiën worden open besproken en direct gekoppeld aan kwaliteit en planning. Als het prijstechnisch goed zit, kan alle aandacht namelijk naar het bouwproject. Als omstandigheden veranderen, gaat onze energie naar het vinden van slimme (budgetneutrale) oplossingen.

In toenemende mate zijn opdrachtgevers geïnteresseerd in het totaalbeeld: de aanschafwaarde, de exploitatiekosten en de toekomstige waarde van een gebouw. Schutte bouw & ontwikkeling schetst alternatieve scenario’s en komt met verrassende inzichten. Ook werken wij samen met innovatieve organisaties op het gebied van duurzaam bouwen, energiebesparing en financiering. De focus verschuift van “kaal bouwen voor weinig” naar minimale exploitatiekosten en maximale toekomstige waarde. Kortom: van prijs naar meerwaarde.


Samenwerking


Samenwerken op basis van vertrouwen. Waarde toevoegen en kennis delen. Daar staan wij vierkant achter. De opdrachtgever, de architect, de hoofdaannemer, de constructeur, de installateur en de verschillende (technische) leveranciers maken gezamenlijk een project tot een succes: van idee tot de oplevering. Op projectniveau werkt Schutte bouw & ontwikkeling met Project Start Ups. De betrokken organisaties en personen maken kennis en verdiepen zich in elkaars visie, ervaring en technische kennis. In plaats van “ieder voor zich� stelt Schutte bouw & ontwikkeling de samenwerking centraal: kennis delen, open communiceren en snelle informatie-uitwisseling. Onze visie op het ideale bouwproces laat zich vertalen in ketenintegratie. Samenwerking: pulling together.


Vertrouwen


Vertrouwen. Misschien wel het belangrijkste woord in de bouw. Schutte bouw & ontwikkeling vertrouwt op partners. En omgekeerd geldt hetzelfde. Als je samenwerkt aan (complexe) bouwprojecten moet je blind op elkaar kunnen vertrouwen: afspraken nakomen, kwaliteit leveren, planningen halen en extra inspanningen leveren als de situatie erom vraagt. Bouwen is mensenwerk en mensen werken optimaal samen als ze elkaar vertrouwen. Opdrachtgevers hebben vertrouwen in Schutte bouw & ontwikkeling en onze visie op bouwen. En wij weten hoe het werkt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daarom maken wij het waar. Elke dag opnieuw.


Kennisnetwerk


Op projectniveau is een goede samenwerking essentieel. Maar Schutte bouw & ontwikkeling gaat verder. De echte winst realiseren wij door op structurele wijze samen te werken met (technische) specialisten die precies weten “waar Abraham de mosterd haalt”. Project na project. De klantvoordelen zijn duidelijk: tijdwinst, betere besluitvorming, kostenvoordelen, de juiste kennis “just in time” en teams die goed op elkaar ingespeeld zijn. Wij beschikken over een kennisnetwerk waarbij de deelnemers op verschillende onderdelen waarde toevoegen. Elke partner heeft zijn eigen expertise en levert specifieke kennis waarvan u als opdrachtgever direct profiteert. Wij kiezen voor partijen die echt waarde toevoegen en die het verschil maken. Van toeleveranciers tot onderaannemers, van architecten tot technische adviesbureaus en van energie-specialisten tot financiële instellingen. Kennis delen is macht.


Innovatie


De wereld verandert in een razend tempo. Hetzelfde geldt voor de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Het is voor ons (daarom) een uitdaging om sneller, goedkoper, flexibeler, individueler, energiezuiniger en duurzamer te bouwen. Ook de exploitatiekosten en waarde-ontwikkeling van gebouwen spelen hierbij een steeds grotere rol.

Schutte bouw & ontwikkeling is een open organisatie en werkt als een zender/ontvanger die ervoor zorgt dat wij continue verbonden zijn met de samenleving, de wetenschap, de markt, de praktijk en de opdrachtgevers. Wij willen “zien wat er gaat komen� en hier vervolgens tijdig naar handelen. U ziet dit terug in de projecten.

Ontwikkelingen zien en razendsnel vertalen naar bouwprojecten en dienstverleningsconcepten. Dat is de uitdaging. Schutte bouw & ontwikkeling investeert daarom in de volgende thema’s: Ketenintegratie, Life-Cycle Costing en 3D BIM (Bouw Informatie Modelleren).


Schutte | verder in meerwaarde


Ketenintegratie

Bouw Informatie Modelleren (3D-BIM) Life Cycle Costing Unlock de voordelen


Ketenintegratie


Investeren in de toekomst is investeren in kennis, relaties, projecten en opdrachtgevers. Logisch dat Schutte bouw & ontwikkeling inzet op ketenintegratie. Een manier van werken die gebaseerd is op kennis en vertrouwen. Samenwerking staat centraal: kennis delen, open communiceren, snelle informatie-uitwisseling en op het juiste moment gebruik maken van elkaars kracht. Ketenintegratie is een belangrijk middel om faalkosten te verminderen en de betrokkenheid te vergroten.

De kracht van ketenintegratie zit in de vroegtijdige samenwerking en betrokkenheid van de bouwpartners. Schutte bouw & ontwikkeling investeert ook voor de lange termijn in relaties die geloven in de voordelen van ketenintegratie. Wij bouwen aan structurele samenwerkingsverbanden met (technische) specialisten die complexe bouwprojecten tot een succes kunnen maken.


Succesfactoren ketenintegratie


Onze succesfactoren voor ketenintegratie zijn: een gemeenschappelijk doel, open prijsbeleid, kennis delen, samenwerken, winst realiseren en dit op basis van structurele relaties. Dit levert de volgende voordelen op:

• Betere besluitvorming in de planfase • Kortere doorlooptijd van het bouwproces • Minder faalkosten • Een forse daling van de “vermijdbare kosten” • Het voorkomen van sub-optimalisatie De resultaten van ketenintegratie zijn indrukwekkend: enorme kostenbesparing (-12%), vrijwel géén opleverpunten, bouwproces volgens planning en tevreden bewoners (bron: www.comwonen.nl).

Meer informatie over Schutte en Keteningratie vindt u in onze thema-uitgave “Ketenintegratie: een bewuste keuze”.


Bouw Informatie Modelleren (3D-BIM)


Schutte bouw & ontwikkeling investeert in 3D-BIM. De voordelen van 3D-BIM zijn duidelijk: meer variatie en lagere kosten. Binnen een bouwproces werken verschillende partijen samen om tot het uiteindelijke resultaat te komen: een gebouw. Het unieke van Schutte 3D-BIM is dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. De betrokken partijen werken altijd met dezelfde actuele informatie en iedereen kan “live” volgen wat er gebeurt. Dit leidt tot minder faalkosten.

Schutte bouw & ontwikkeling heeft een uniek woningconcept (intelligent casco) ontwikkeld dat volledig door 3D-BIM wordt ondersteund: AdaptWonen. Geen standaard gevel, geen standaard plattegrond, wel beproefde bouwkundige constructies op basis van SBR - detaillering. Door de combinatie van procesmatig en projectmatig bouwen zijn wij in staat om daar waar gewenst variatie te bieden en daar waar mogelijk industrieel te bouwen. Kortom: meer variatie én lagere kosten voor onze opdrachtgevers. Maak kennis met AdaptWonen: consumentgericht ontwikkelen, bouwen en begeleiden.


Om in de woningbouw echt een sprong voorwaarts te maken, is het nodig om het gehele logistieke proces vanaf het begin fundamenteel anders op te zetten. En dit hebben wij dan ook gedaan. Het resultaat? AdaptWonen met Schutte 3D-BIM: consumentgericht ontwikkelen, bouwen en begeleiden. De voordelen:

Financieel voordeel Een zeer scherpe prijs door lage faalkosten, eerdere cashflow, lage rentelasten, kort kapitaalbeslag, lage advieskosten en een optimum qua investering versus exploitatiekosten en toekomstwaarde.

Maximale keuzevrijheid Vrijheid in architectuur, vrije indeling plattegrond, installatieconcepten, isolatiewaarde, aanpasbare seriegrootte, multifunctioneel en duurzaam, optimum investering versus exploitatiekosten en toekomstwaarde.

Zekerheid Prijszekerheid vanaf het begin. Kosten binnen budget, doorlooptijd volgens planning, processtappen volgens plan, kwaliteitsniveau volgens afspraak, onderhoudskosten op basis van vooraf gemaakte keuzes.

Schutte 3D-BIM


Kwaliteit Waar voor uw geld, lage onderhoudskosten, weinig overlast door een korte ontwikkel- en bouwtijd, weinig opleverpunten door procesbeheersing en vakmanschap.

Snelheid De voorbereidingstijd is met meer dan 5 maanden verkort, de bouwtijd is met meer dan 50% verkort (ten opzichte van een traditioneel bouwproces).

Ontzorgen U geeft aan wat u zelf wilt doen. Schutte verzorgt de rest.


AdaptWonen: omdat iedereen anders is


Schutte AdaptWonen is geheel ontwikkeld in een 3D-BIM en onze procesvoering is hierop volledig aangepast. Hierdoor zijn wij in staat om volledig ketengeĂŻntegreerd te werken, kennis optimaal te delen, faalkosten te verlagen en sneller, kwalitatief hoogstaand en goedkoper te bouwen.

Schutte en conceptwoningen In de markt worden verschillende conceptwoningen aangeboden. Hierbij staat meestal het product centraal: het bouwbedrijf heeft de kennis en de klant kan kiezen uit een beperkt aantal varianten. Schutte bouw & ontwikkeling draait het om. Wat wil de (individuele) klant? Op basis van persoonlijke wensen draait de klant bij Schutte bouw & ontwikkeling aan de knoppen. Het resultaat: een unieke AdaptWoning die maximaal is aangepast aan de individuele klantwensen. AdaptWonen: omdat iedereen anders is.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) & 3D-BIM Schutte bouw & ontwikkeling heeft een heldere visie op CPO-trajecten en verleent verschillende diensten aan deelnemersgroepen. Consumenten maken gebruik van ons 3D-BIM woningconcept. AdaptWonen biedt budgetzekerheid vanaf de start, een snelle realisatie, vergaande mogelijkheden om te variĂŤren en laagdrempelige mogelijkheden om keuzemogelijkheden te visualiseren.


Life Cycle Costing (LCC)


Natuurlijk kan Schutte bouw & ontwikkeling bouwen voor een zo scherp mogelijke prijs. Als de situatie erom vraagt gaan we deze uitdaging graag aan. Maar soms is het voor opdrachtgevers interessanter om verder vooruit te kijken. Wat zijn de kosten gedurende de levensduur van een gebouw? Uw investering vraagt om een lange termijn visie. Een integrale aanpak waarin ontwerp, bouw, onderhoud, revitalisering en verkoop worden meegewogen. Door slim te combineren en te kijken naar de gehele levenscyclus van een gebouw realiseren wij besparingen van 10 Ă 15% gedurende de totale levensduur. Zaken als duurzaam bouwen en energieconcepten worden hierin meegenomen. Schutte kijkt naar aanschafwaarde versus exploitatiewaarde. Op basis daarvan maken wij samen met u een keuze: een bewuste keuze.


Unlock de voordelen


Nieuwe uitdagingen vragen om een nieuwe aanpak. Ontdek wat het betekent om verder te gaan waar anderen stoppen. Schutte bouw & ontwikkeling investeert in de unieke combinatie van Ketenintegratie, 3D-BIM en Life Cycle Costing. “Unlock” de nieuwe voordelen van een nieuwe manier van bouwen:

• In een vroeg stadium een hoge mate van prijszekerheid (investering en kosten) • Betere besluitvorming • Slimme concepten om investeringen rendabel te maken en te houden • Substantieel lagere faalkosten • Een gegarandeerde bouwkwaliteit • Een versnelling: een kortere voorbereidings- en bouwtijd • Een hoge mate van flexibiliteit en toekomstige aanpasbaarheid • Meer keuzevrijheid • Een hoger rendement dankzij een integrale visie op bouwen, • exploitatie en toekomstwaarde


Projecten


Hobbemastraat - Zorg Metzo - Onderwijs Le Maire - Utiliteitsbouw Rokade - Gestapelde woningbouw Warnsbornlaan - Grondgebonden woningen


Hobbemastraat - Zorg


Multifunctioneel gebouw Curans (wat voor zorgdragend staat) heeft een viertal functies, elk met een significantie omvang waarbij sprake is van fysieke integratie van de functies.

1. 51 senioren woningen met zorggarantie van Isala Ouderenzorg; Deze garantie houdt in dat de de bewonders de garantie krijgen dat ze, zelfs bij een verpleeghuisindicatie, in hun woning kunnen blijven. Isala staat in voor de zorg die geleverd moet worden. Of dat nu op afroep is of 24 uur per dag

2. 3. 4. 5.

24 starterswoningen Kinderdagverblijf Mickey’s kinderdagverblijven Zusterspost met een 24-uurs bezetting (=intermuraal) 52 ondergrondse parkeerplaatsen

circa 8403 m² BVO

Directie / Opdrachtgever Woningstichting SWZ te Zwolle Architect De Nijl Architecten te Rotterdam Bouwsom € 7.650.000,00 Start bouw - Oplevering December 2006 – Mei 2008


Metzo - Onderwijs


Het Metzo College voor VMBO onderwijs en publieke sportvoorzieningen in Doetinchem heeft een omvang van 16.400 m2, biedt plaats aan ca. 1.300 leerlingen en heeft 6 verdiepingen. De entree ligt op het middelste niveau en is bereikbaar via een opgetild maaiveld. De entree biedt ruimte voor publieke voorzieningen zoals het bedrijfsrestaurant en de toegang naar de sporthal die zich onder het entreeniveau bevindt. Centraal boven de entreeverdieping zweeft de daktuin van de patio als structurerend en beeldbepalend element. De doelstelling voor het ontwerp was om enerzijds een maximum aan ruimte en flexibiliteit te realiseren en anderzijds een voor leerlingen en docenten herkenbaar eigen leer- en werkdomein te creĂŤren. Winnaar van de Scholenbouwprijs 2006.

Opdrachtgever Stichting CoVoa te Doetinchem Directie Deloitte & Touche ICS Adviseurs te Zwolle Architect (EEA) Erick van Egeraat associated architects te Rotterdam Bouwsom â‚Ź 11.784.000,00 Start bouw - Oplevering September 2004 - Augustus 2006


Le Maire - Utiliteitsbouw


Vlakbij het station in het centrum van Arnhem aan de Amsterdamseweg heeft Schutte bouw & ontwikkeling uit Zwolle kantoor ‘le Maire’ gebouwd, een ontwikkeling van Eurocommerce uit Deventer. Het kantoor met een driehoekige plattegrond heeft een oppervlakte van ca. 12.500 m2 en is ontworpen door de Architecten Cie uit Amsterdam. Bijzonder is de hoogtesprong in het maaiveld om het kantoor heen; deze verloopt over een korte afstand ca. 9 meter in hoogte. Omdat de 5 tot 7 meter hoge keerwand geen horizontale belasting kan opnemen, moet de horizontale gronddruk ten gevolge van het hoogteverschil volledig door de fundering worden opgenomen. Dit betekent dat bijna alle palen onder een hellingshoek zijn geheid. Dit project kent een hoge mate van prefabricage.

Directie / Opdrachtgever Eurocommerce Holding B.V. te Deventer Architect De Architecten Cie te Amsterdam Bouwsom € 17.000.000,00 Start bouw - Oplevering April 2009 – December 2010


Rokade - Gestapelde woningen


De gemeente Groningen wil de stad compact houden door de wijken rond het centrum te verdichten. De manifestatie De Intense Stad in 2003 was het startschot en woontoren De Rokade een van de eerste resultaten. Deze nieuwbouw woontoren van 21 bouwlagen bestaat uit 72 koopappartementen, 2 penthouses, 1.500 m² commerciële ruimte en 72 parkeerplaatsen. De toren staat naast het grondig vernieuwde verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof. Op subtiele wijze zijn Maartenshof en De Rokade met elkaar verbonden. Wonen en zorg lopen hierdoor op een soepele manier in elkaar over. De woningen, vier per verdieping, hebben een L-vormige plattegrond, waardoor de woningen een mooi uitzicht combineren met een zekere mate van introversie. Huidige en toekomstige bewoners kunnen zelf kiezen uit drie verschillende woningindelingen. De gevels, draagstructuur en installaties zijn hierop voorbereid.

Directie / Opdrachtgever De Huismeesters te Groningen Architect Arons en Gelauff Architecten te Amsterdam Bouwsom € 10.330.000,00 Start bouw - Oplevering November 2005 - Juli 2007


Warnsbornlaan - Grondgebonden woningen


Nieuwbouw 34 wooneenheden, bestaande uit 28 sfeervolle en royale twee-onder-eenkapwoningen, 2 vrijstaande villa’s, 4 karakteristieke herenhuizen ( 7809 m²) en 16 appartementen ( 1704 m²) te Schaarsbergen (gemeente Arnhem). Totaal 9513 m². De woningen zijn uitgevoerd in een eigentijdse jaren ‘30 stijl.

Opdrachtgever Projectontwikkeling Spoolderberg IV B.V. te Zwolle Directie Schutte bouw & ontwikkeling te Zwolle Architect Arons en Gelauff Architecten te Amsterdam Bouwsom € 7.875.000,00 Start bouw - Oplevering Juli 2009 – Oktober 2010


Meer informatie? Wilt u meer weten over Schutte bouw & ontwikkeling? Ga dan met ons in gesprek. U kunt rekenen op een inspirerende bijeenkomst. Maak een afspraak en ontdek wat het betekent om verder te gaan waar anderen stoppen. Schutte | verder in meerwaarde

Contactpersonen A. (Arjan) Schothorst, Algemeen directeur D.P. (Douwe) Offringa, Adjunct directeur commercie M. (Marloes) van Drie, Commercieel manager


Contactgegevens Schutte bouw & ontwikkeling Postadres Postbus 569 8000 AN ZWOLLE Bezoekadres Grote Voort 201 8041 BK ZWOLLE T (038) 4274767 F (038) 4211084 www.schuttebouw.nl info@schuttebouw.nl


www.schuttebouw.nl

verder in meerwaarde

Verder in meerwaarde  
Verder in meerwaarde  

Verder in meerwaarde

Advertisement