SCHUNCK* 3.0

Page 1

schunck* 3.0

meerjarenbeleidsplan 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  1


Inhoudsopgave

inleiding 3

1

de missie en visie van schunck* 5

1.1

De missie van schunck* 6

1.2

De visie van schunck* 6

1.3

Ambities 2017-2020

2

3

de functies in 2017-2020 26

bijlagen

3.1

schunck* Bibliotheek

27

3.2

schunck* Muziek en Dans

33

3.3 s chunck* Museum voor Kunst en Stedelijke Beleving

Bijlage 1: Producten en programma van schunck* per afdeling

38

4

bedrijfsvoering 46

4.1 Een goede organisatie en bedrijfsvoering 47 2 schunckelen* 9 2.1

Drie focuslijnen

13

2.1.1  Relevante cultuurproducten

13

2.1.2  Publieksbegeleiding op maat

14

2.1.3  Strategische samenwerkingspartner 15

2.2

Bijzondere aandacht voor…

16

2.2.1  Talentontwikkeling en een leven lang leren

16

2.2.2  De stad als podium

21

2.2.3  De diversiteit van onze doelgroepen

21

4.2 Meerjarenbegroting 2017-2020

48

5 samenvatting: wat is er veranderd in 2020? 49

55

Bijlage 2: Samenwerkingspartners van schunck* 85


Kom binnen in het Glaspaleis, welkom in schunck*!

inleiding

Wij zijn een verrassend veelzijdige, inspirerende cultuurinstelling. In 2009 als multidisciplinaire organisatie opgericht, functioneren wij sinds januari 2016 als een zelfstandige stichting en zijn wij dé centrale ontmoetingsplaats voor kennis, kunst en cultuur in Heerlen. Een gegeven dat – gezien de reacties van onze bezoekers – ook tot ver buiten deze regio bekend is. De ‘ruggengraat’ van schunck* als multidisciplinaire culturele instelling wordt gevormd door vier organisatieonderdelen: schunck* Bibliotheek, schunck* Muziek en Dans, schunck* Museum voor Kunst en Stedelijke Beleving en het overkoepelende schunck* Educatie. Deze verscheidenheid van producten en diensten die wij aanbieden aan een minstens zo grote variatie aan publieksgroepen is de kracht van schunck*. We werken met en voor groepen inwoners aan het wegwerken van taalachterstanden, maar trekken tegelijk een (inter-)nationaal publiek met spraakmakende tentoonstellingen. De komende jaren zetten wij de functies die schunck* vervult nog duidelijker neer. Daarbij bouwen wij onder de titel schunckelen* voort op de overkoepelende synergie die ons zo uniek maakt, en waarmee wij zo veel mogelijk mensen kennis willen laten maken.

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  3


wat ons publiek opviel in 2016: ‘Als er iets bijzonder is aan Heerlen, dan is dat schunck*. Bijzonder gebouw, prettige tentoonstellingen, fijne mensen.’ – Ad H. ‘Ik kom graag in schunck* omdat hier de bibliotheek gevestigd is en ik graag lees. Maar er zijn ook regelmatig andere leuke dingen te doen: muziek, kunst, cultuur, iedereen vindt hier wel iets wat hem of haar aanspreekt. En je kunt er ook lekker eten of een kopje koffie drinken. In de zomer lekker buiten op het terras. schunck* is dus zeker een bezoek waard.’ – Monique K. ‘Ik heb genoten van al die mooie leesavonden. Maar ik heb ook veel geleerd en zeker ook beter leren communiceren. Iets wat ik tegenwoordig steeds meer doe met mijn smartphone. Zonder kun je haast niet meer meedraaien in de maatschappij. Ik ben niet zo kapot van al die apparaten. Maar ik besef ook dat ze belangrijk zijn en dat ik er niet onderuit kan om ze me eigen te maken.’ – Lena R. over taal- en leesbevordering

1 De missie en visie van schunck*

‘Samen met schunck* hebben we de mooiste producties gemaakt, zoals een concert met het Nederlands Blazersensemble en een dansvoorstelling met het Scapino Ballet, inclusief be­­ schilderde decors en filmopnames. Elk aspect van de workshops is inspirerend en zorgt voor wisselwerking: tussen oud en jong en amateur en professional. Zo kan iedereen van elkaar leren!’ – Lian Strijards, secretaris Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Hoensbroek ‘Onze cliënten zijn positief over de workshops in schunck*. De activiteiten bieden niet alleen een leuk uitje, maar verbreden ook hun horizon.’ – Peter Frederix, Bureau Evenementen Mondriaan ggz ‘Wat een inventiviteit gepaard aan stijl, plezier gepaard aan diepgang, idealisme gepaard aan ambitie. [De internationale groepstentoonstelling] Spielerei in schunck* biedt de avantgarde van de kunst in optimale vorm: confronterend, activerend, vrolijk en poëtisch.’ – Domeniek Ruyters in Metropolis M ‘Wij bezochten een uitstekende tentoonstelling van de Bauhaus architect Mies van der Rohe. Daarna hadden we op de bovenste etage een zeer smaakvol diner in Mijn Streek. Dus als je in het zuiden van Limburg bent of in Maastricht, bezoek ook Heerlen en het glazen Paleis schunck*.’ – cameranny44 uit Amsterdam ‘Super! Een reisje naar Heerlen waard! Tot zeker een volgende keer!’ meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  5


1.1  de missie van schunck* schunck* wil dé centrale ontmoetingsplaats voor kennis en cultuur zijn en blijven in Heerlen. Hiervoor bieden we producten en diensten op het gebied van kunst, cultuur, creativiteit, educatie, informatie en erfgoed: vanuit één organisatie, voor een breed publiek en met een onderling samenhangende programmering. In de beleidsperiode 2017-2020 willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken, inspireren en begeleiden bij een volwaardige deelname aan de maatschappij. Kortom:

schunck*: kennis en cultuur, inspiratie en ontwikkeling

In deze afbeelding is schunck* in een cirkeldiagram weergegeven. In de kern bevindt zich de missie van schunck*, daaromheen de verschillende lagen die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien en zo steeds andere doelgroepen kunnen bedienen. De producten en programma’s met de bijbehorende doelgroepen staan in bijlage 1 beschreven. De uitwerking van deze figuur komt aan bod in dit meerjarenbeleidsplan.

1.2  de visie van schunck* De kracht van schunck* ligt in het multidisciplinaire karakter en in de verbindingen die worden gelegd. Tussen kunstvormen zoals beeldende kunst, muziek, dans, literatuur en architectuur. Tussen inspiratie, informatie, schoonheid, verbeelding en een thuisgevoel. Tussen het verleden, het heden en de toekomst en de interpretaties daarvan die tot uiting komen in meningen en overtuigingen. En tussen mensen van hier en van buiten de stad, uit de Euregio en Nederland. Met een divers en gedurfd programma op het gebied van kunst, cultuur en educatie levert schunck* een bijdrage aan zowel maatschappelijke participatie als de duiding van de actualiteit, de verbinding met het verleden en de verbeelding van de toekomst. De programmatische ambitie is zowel lokaal als (inter-)nationaal.

6  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  7


1.3 ambities 2017-2020 schunck* heeft de ambities van de laatste beleidsperiode volledig kunnen realiseren. In de periode 2017-2020 willen wij de volgende doelen realiseren: 1  Een excellent cultureel programma vanuit de verschillende functies. Excellentie meten wij: �  kwantitatief (gebruikersaantallen/deelnemers, additionele inkomsten); �  kwalitatief (peer review, erkenning als cultuurplaninstelling van de Provincie Limburg en landelijk, certificering vanuit relevante brancheorganisaties); �  reactief (persaandacht, feedback van bezoekers, online presentie); �  via storytelling, om de maatschappelijke waarde te benoemen (toegevoegde waarde voor stad, regio en land). 2  Het vergroten van zichtbaarheid en bekendheid, publieksbereik en publieksbinding op lokaal, Euregionaal en landelijk niveau door: �  opzetten en uitvoeren van een plan voor strategische marketing in 2017; �  afronding van een integrale benadering op het gebied van hospitality tot eind 2018; �  een publiek digitaal archief per 2020.

2 schunckelen

3  Het doorvoeren en blijvend actualiseren van de vernieuwingsstrategieën die voor de

onderdelen bibliotheek, muziek en dans, en museum in 2016 ontwikkeld zijn (zie ook hoofdstuk 3). Als dynamische organisatie spelen wij tevens interactief in op actuele ontwikkelingen, in de context van het jaarprogramma. 4  E en optimaal functionerende cultuurorganisatie met creatieve, ondernemende, goed

toegeruste en zelfverzekerde medewerkers. �  We werken op basis van de principes uit het projectmatig werken en zijn een orga­ nisatie die in staat is aanvullende inkomsten te generen en die slimme partnerships aangaat. �  We gaan voor goed functionerende medewerkers, die jaarlijks worden beoordeeld op kerncompetenties zoals klantgerichtheid, samenwerken in teamverband, (cultureel) ondernemerschap, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en betrokkenheid. �  We streven naar een 7,5 als het gaat om de algemene medewerkerstevredenheid en gaan voor een ziekteverzuimcijfer dat lager is dan 4%. �  We maken capaciteit vrij om subsidiemogelijkheden te scannen en ter zake aanvragen te realiseren. Daarnaast gaan we een aantal diensten/producten vermarkten bij organisaties/bedrijven

8  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  9


Het woord schunckELEN* gebruiken wij met een knipoog naar het ‘sjoenkelen’, waarbij mensen samen heen en weer bewegen op walsmuziek. Voor ons staat schunckELEN* voor de overkoepelende samenwerking binnen onze organisatie, die resulteert in unieke en innovatieve programma’s, producten en diensten voor een breed en divers publiek. Het is deze synergie waardoor wij activiteiten kunnen ontwikkelen en aanbieden van de white cube van het museum tot in de woonkamer in de wijk. Inhoudelijk zoeken we bij het schunckELEN* steeds naar sterke en verbindende thema’s met een maatschappelijke relevantie. Deze thema’s kleuren we in. Bijvoorbeeld met vernieuwende cross-overs met een landelijke uitstraling, zoals de Beeldend Boek Biënnale. Met optredens van bekende of minder bekende schrijvers, literaire avonden, (amateur) muziek en dansvoorstellingen, lezingen en performances bij tentoonstellingen. Met debatten rondom maatschappelijke thema’s, rondleidingen, lessencycli en films. En met programma’s voor specifieke doelgroepen vanuit een vernieuwend perspectief, zoals het programma Aad de Haas & Laaggeletterdheid en Care to dance voor mensen met de Ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers. Bij de samenstelling van deze programma’s kijken wij nadrukkelijk ook ‘naar buiten’ en zoeken wij aansluiting bij festivals en manifestaties elders in de stad. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn Books & Bytes, de Kinderboekenweek, Schritt_macher Just Dance! en Cultura Nova. Of vraaggerichte wijkprojecten met een artistieke motor, zoals Superflex en David Bade tekent. En de inrichting van onze ‘Huiskamer voor Heerlen’ op de +1 in het Glaspaleis. schunck* wil dé centrale ontmoetingsplaats voor kennis en cultuur zijn en blijven in Heerlen. Hiervoor bieden we producten en diensten aan op het gebied van kunst, cultuur, creativiteit, educatie, informatie en erfgoed: vanuit één organisatie, voor een breed publiek en met een samenhangende programmering. Onze kracht ligt in het multi­ disciplinaire karakter en in de verbindingen die wij leggen in innovatieve product/marktcombinaties. In schunck* Bibliotheek draait alles om lezen, leren en informeren, met vooral in de wijken veel aandacht voor ontmoeting en participatie. Het vernieuwde schunck* Muziek en Dans biedt een divers en eigentijds programma muziek- en danslessen voor individuen en groepen in alle leeftijden. En schunck* presentatie en collectie groeit verder als Museum voor Kunst en Stedelijke Beleving. Een bijzondere en centrale rol speelt daarbij de afdeling Educatie. Dwars door alle functies heen ontwikkelt en implementeert zij een omvangrijk en toonaangevend interdisciplinair programma aan educatieve projecten en activiteiten in een doorgaande leerlijn: vanuit het onderwijs naar de vrijetijdsmarkt en vanuit de ‘leven-lang-leren’-gedachte.

10  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  11


2.1  drie focuslijnen Onze agenda 2017-2020 is verankerd in drie focuslijnen. Deze aandachtsgebieden worden door de gehele organisatie onderschreven en vertaald naar het aanbod van Bibliotheek, Muziek en Dans en Museum.

2.1.1 focus 1: relevante cultuurproducten Wij hebben al onze activiteiten helder en compact gestructureerd in product/markt­ combinaties (zie bijlage 1). Ons volledige aanbod is relevant en maakt het verschil. Waarom? In onze tijd bezoeken mensen een cultuurinstelling omdat ze iets mee willen maken of iets moois willen zien. Omdat zij zich willen laten informeren, hun blikveld willen verruimen of gelijkgestemden willen ontmoeten. Actief bezoek en participatie in cultuur dragen bij aan de vorming van een gemeenschapsgevoel; cultuurinstellingen fungeren als ontmoetings- en verblijfsplek. Tevens stimuleert het bezoek de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en probleemoplossend vermogen. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept daarbij dat kunst en cultuur daadwerkelijk de hersenen positief stimuleren: kunst en cultuur maken mensen veerkrachtig en gelukkig. schunck* wil dit geluk op een eigenwijze, unieke manier aanbieden aan het publiek. Wij zien schunck* als een plek waar: �  bezoekers een veilige openbare omgeving en een verblijfsruimte aantreffen, die waardevrij en toegankelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, en die ruimte biedt voor studie, actief leren, ontmoeting en interactie. �  ruimte is voor ideeën, discussie, reflectie, verbindingen en betekenisgeving. Een plek waar de bezoeker stuit op vraagstukken die uitdagen en het kritisch denkvermogen aanspreken, en die helpen om eigen keuzes te maken. �  bezinning, interactie, ervaring en beleving centraal staan. �  het publiek aan de hand van objecten, muziek, dans, kunstwerken en verhalen kennismaakt met een bredere blik op de wereld, met de bijzondere verbeeldingskracht van makers en met de unieke betekenis die cultuur geeft aan de wereld waarvan wij deel uitmaken. �  je kennismaakt met verbeelding, vernieuwing, informatie, innovatie en grens­ verleggende projecten, binnen en buiten het Glaspaleis.

12  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  13


�  het collectief (regionaal) geheugen – met o.a. de bibliotheekcollectie, de kunstcollectie

en de aandacht voor het modernistische erfgoed zoals het Glaspaleis zelf – wordt gevormd en ontsloten, en nieuwe erfgoedprogramma’s worden ontwikkeld.

2.1.2  focus 2: publieksbegeleiding op maat De samenwerking tussen onze diverse organisatieonderdelen zorgt ervoor dat schunck* een plek is waar jong en oud geïnspireerd raakt, kennis en ervaringen uitwisselt, bijtankt en gemotiveerd wordt. Zowel offline als online willen we zo veel mogelijk mensen bereiken, ondersteunen en inspireren. Hiervoor realiseren we publieksbegeleiding op maat: �  We werken dialoog-gericht en interactief, op basis van kwesties die leven bij gemeenschappen �  Wat leeft er onder een bepaalde gemeenschap? Waar liggen de behoeften? En welke zaken raken/prikkelen het identiteitsgevoel? Door vanuit deze vragen te opereren, verhogen we de impact en relevantie van kunst, cultuur en kennis voor deze groepen. Daarmee stimuleren we betekenisgeving, publieksactivatie en publieksdeelname én binden we een gemeenschap aan schunck*. �  We vergroten de kennis over onze bezoekers �  We gaan de wensen en behoeften van onze bezoekers continu monitoren. Onder andere middels e-ticketing en bevraging van onze bezoekers, maandelijkse metingen van onze online presence, het realiseren van kruisbestuiving tussen verschillende ‘gemeenschappen’ en een integrale inbedding van marketing en communicatie in onze product/marktcombinatie. �  We versterken onze hospitality �  We willen zo veel mogelijk mensen van mooie ervaringen in schunck* laten profi­ teren. Tegelijk willen we een duurzame relatie opbouwen met ons publiek. De komende jaren gaan we hiervoor aan de hand van een nieuw hospitality-concept de toegankelijkheid van onze producten en projecten verbeteren. Zowel praktisch qua informatie, bewegwijzering, ontvangst, faciliteiten en horeca, als inhoudelijk. De inhoudelijke toegankelijkheid gaan we verbeteren door: [a] een persoonlijke benadering van de bezoekers door medewerkers publieksservice, suppoosten, gidsen en vrijwilligers. [b] gebruik te maken van de kennis, ervaring, betekenisgeving en zelfs objecten die toebehoren aan het publiek, als deel van het artistieke proces en de informatie­ ontsluiting en -creatie.

14  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

De vrienden van schunck* schunck* heeft sinds april 2015 een nieuwe vriendenvereniging, ontstaan vanuit de voormalige vrienden van de stadsgalerij en de vereniging Vitru­ vianum (architectuur). De leden zijn ambassadeurs van schunck*. Zij geven gevraagd en on­­ gevraagd advies en organiseren allerlei activiteiten zoals lezingen, rondleidingen, excursies en symposia. schunck* Businessclub schunck* wil het bedrijfsleven aan zich binden door middel van een Businessclub. De Businessclub creëert een draagvlak voor cultuur, zorgt voor naamsbekendheid, trekt nieuwe commerciële doelgroepen aan, zorgt voor financiële bijdragen, maar denkt bovenal mee bij nieuwe product/marktcombinaties. Doel is om in 2018 een club op te richten van 100 leden, waarbij we streven naar €10K extra inkomsten. Het tijdig betrekken van de Businessclub kan zorgen voor een snellere time-to-market, meer innovatiesucces, betere merk­ reputatie, meer klantenbinding en meer ambassadeurs. Door de Businessclub een actieve rol te geven in de coming soon pmc’s zullen deze een hogere timeto-market realiseren en uiteindelijk meer afgestemde pmc’s opleveren. De available pmc’s zullen hierdoor stijgen.

De prioriteiten van de gemeente Heerlen schunck* verandert de komende jaren nog meer van een aanbodgerichte naar een op interactie gerichte organisatie. Hiermee spelen we in op de prioriteiten van het gemeentelijke cultuurbeleid: �  Cultuureducatie met Kwaliteit �  Cultuurbereik, -participatie en voor­ zieningen in de buurten van Heerlen �  Extrinsieke waarde van cultuur �  Versterken van productieklimaat en talentontwikkeling �  Heerlen = Urban = centrumstad �  Samenwerking in het Zuiden

[c] een vertaalslag van een kunstwerk of concept naar publiek (verhaal) te maken. [d] tentoonstellingen vanuit een toegankelijke basis op te zetten, zoals de interactieve tentoonstellingenreeks Push&Pull of het museum als leeromgeving. [e] de publiekscommunicatie bij tentoonstellingen te optimaliseren; onder andere door aandacht te besteden aan meertaligheid en toegankelijker taalgebruik. [f] ontmoetingen tussen publiek en kunstenaar te organiseren. [g] seriematig te programmeren en daarmee verwachtingen en publieksbinding te creëren. [h] talentontwikkeling te stimuleren, zowel bij publiek en amateurkunstenaars alsook bij professionals. [i] elke tentoonstelling zichtbaar en herkenbaar te positioneren als een duidelijk schunck*-product. �  We versterken onze verankering in de Heerlense samenleving �  Om het bereik in de regio Parkstad te vergroten, zetten we in op het faciliteren van ambassadeurs van schunck* in de vorm van onze vrienden, goed vrijwilligersbeleid en de oprichting van een schunck* Businessclub. Daarbij investeren we in partnerships met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en zorg­ leveranciers, waarin opbrengsten in natura voor leerlingen of cliënten kunnen worden afgenomen in ruil voor een actief ambassadeurschap. �  We willen het merk schunck* nóg scherper positioneren Ter ondersteuning van het programma dat in 2017-2020 voor een scherpere positionering van schunck* wordt opgesteld, sluit de (marketing)communicatie aan met een sterke corporate communicatiestrategie. Speerpunten in deze strategie zijn: –  het vergroten van de naamsbekendheid van schunck* behorend tot de top 5 van Limburgse culturele instellingen; –  het bevorderen van interactie en participatie; –  het insteken op een verhoging van terugkerende bezoekers door kruisbestuiving; –  het inspelen op behoeften en het verstevigen van de relatie met publiek en partners.

2.1.3 focus 3: strategische samenwerking De gemeente Heerlen is en blijft ook na onze verzelfstandiging de belangrijkste partner van schunck*; vice versa sluit schunck* in haar beleid aan bij de prioriteiten in het beleid van de gemeente Heerlen (zie kader). schunck* investeert daarnaast actief in samenwerking met lokale, Euregionale en (inter)nationale partners (zie bijlage 3). Wij doen dit met het oog op onze ambitie om inhoudelijke cross-overs te kunnen realiseren,

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  15


en vanuit de overtuiging dat een gezamenlijk aanbod elkaar versterkt en aantrekkelijk is voor bestaand en nieuw publiek. Voor het inhoudelijk en/of zakelijk realiseren van ons culturele en maatschappelijke aanbod werken we echter ook samen met organisaties uit andere sectoren (buiten de cultuur) in de regio. Deze samenwerking zien we als een voorwaarde voor een relevant programma voor een brede doelgroep. schunck* onderschrijft zo de provinciale doelstellingen voor duurzame samenwerking met instellingen uit andere sectoren en creatieve partners, inclusief het verenigingsleven en amateurkunstverenigingen. Voor de komende beleidsperiode ligt voor de museumfunctie de focus op verdere internationalisering van ons netwerk met vergelijkbare organisaties en (mijnbouw-)regio’s waaraan wij ons en onze context kunnen spiegelen. Hiervoor hebben we in 2017 al een eerste stap gezet door met het Euregionale Very Contemporary Netwerk van veertien instellingen voor actuele kunst een subsidieverzoek in te dienen bij de Europe Cultureregeling.

2.2  bijzondere aandacht voor...

2.2.1  talentontwikkeling en een leven lang leren schunck* hanteert een integrale aanpak van educatie voor alle leeftijden – van peuter tot senior – volgens het concept van de culturele loopbaan. �  Bij de prilste kennismaking met taal en cultuur voor peuters en hun ouders ligt voor schunck* de nadruk op taalontwikkeling. Mede vanwege het relatief hoge percentage laaggeletterden in Heerlen (ruim 16%) zetten wij met onze programma’s in op een preventieve aanpak. De specifieke doelstellingen op dit vlak vindt u terug in hoofdstuk 3.1 over de bibliotheekfunctie. �  In aansluiting op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 1 voert schunck* samen met culturele partners voor het basisonderwijs het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit en een doorgaande lijn in muziekeducatie2 uit. Met beide programma’s stimuleren schunck* en partners uit het cultuur- en onderwijsveld kinderen, leerkrachten en ouders om bij een gevoel voor talent of passie de ontwikkeling door te trekken naar de vrije tijd en buitenschoolse educatie. Dit programma breiden wij de komende periode uit naar meer scholen in Parkstad Limburg. Als

16  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

1 Voor de periode 2017-2020 zal de OC&W-regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voortgezet worden. SCHUNCK* is door de Gemeente Heerlen en Provincie Limburg benoemd tot penvoerder en coördineert vanuit die hoedanigheid het Pit, het proces om tot duurzame en geborgde CmK in het primair onderwijs in Parkstad te komen. In februari 2017 is de subsidieaanvraag van € 1 miljoen ten behoeve van dit traject gehonoreerd. 2 Deze doorgaande lijn bevat het Provinciaal Masterplan Muziekonderwijs DOOR! en de landelijke Impulsregeling Muziek.

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  17


penvoerder van CmK hebben wij de ambitie om in 2020 45 scholen (ca. 8000 kinderen) in Parkstad te bereiken met PIT – Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierbinnen richten we ons op deelname van 20 scholen aan het Heerlense programma Abel; een van de producten binnen CmK. Met onze muziekprogramma’s op scholen koersen wij van acht deelnemende scholen in 2017 naar zestien in 2020. �  Wij besteden veel aandacht aan leesbevordering en leesplezier voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zowel in de vrije tijd als in samenwerking met de basisscholen. �  Jongeren in het voortgezet onderwijs bieden wij telkens nieuwe mogelijkheden voor verdieping, specialisatie en groei middels rondleidingen, workshops, lezingen, debatten, masterclasses, kijkwijzers bij onze tentoonstellingen en maatwerkprojecten vanuit de diverse disciplines. Omdat de focus de komende jaren op educatie binnen het Primair Onderwijs (PO) ligt, streven wij voor 2020 niet naar een substantiële groei van het aantal betrokken Voortgezet Onderwijsinstellingen (VO). Een deelname van 20% van VO-scholen aan schunck*-programma’s is het uitgangspunt, waarbij voor de volgende beleidsperiode op verdere groei en een betere koppeling tussen het PO en het VO wordt ingezet. �  In samenwerking met het voortgezet onderwijs en de vervolgopleidingen op het gebied van bijvoorbeeld dans, muziek, beeldende kunst en architectuur dagen wij talenten en creatieve leerlingen uit om hun ontwikkeling verder vorm te geven binnen diverse talentprogramma’s en -trajecten. �  Voor het hoger onderwijs richten wij ons op bestaande, langdurige samenwerkings­ verbanden/ projecten zoals EAP (Euregionale Architectuur Prijs) gericht op het jonge talent, een belangrijke basis, met name ook in het euregionale veld. Voor het beeldende vak de Arts Academy-docentenopleiding in een halfjaar durend traject rond publieksbegeleiding. Voor de talentklas Muziek en Dans (de voorbereidende vakopleiding) streven wij in 2020 naar meer dan een verdubbeling van het aantal deelnemers (van 10 naar 25). �  s chunck* wil de positie en carrière van kunstenaars/makers/architecten ook naar het afronden van een opleiding versterken. Dit houdt in dat zij denkt vanuit het belang van de maker/architect/kunstenaar. Wat betekent de expositie in schunck* voor de carrière? Welke partners zijn voor de verdere ontwikkeling belangrijk? Welk werk is belangrijk om in de museale collectie te belanden? Zijn er allianties met een ander organisaties aan te gaan waardoor de positie van de maker/architect/kunstenaar naar een volgend niveau getild c.q. geconsolideerd kan worden? Wij geven dit in incidentele projecten vorm. �  De educatie-activiteiten voor de vrijetijdsmarkt concentreren zich op lezingen, cursus-

18  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  19


sen, rondleidingen, workshops en museumeducatieprogramma’s (doe-activiteiten) voor volwassenen en families. Met de hernieuwde aandacht voor families, alsook de toename van het te bereiken aantal museumbezoekers en zakelijke arrangementen streven wij in 2020 naar een toename van onze bezoekers/deelnemers van 10%. Voor een leven lang leren ontwikkelt schunck* in samenwerking met partners zoals HOVO Zuyd en het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad een uitgebreid aanbod van activiteiten, cursussen en workshops voor volwassenen, met speciale aandacht voor de 65+er en kwetsbare groepen die niet vanzelf mee kunnen komen in de snel veranderende maatschappij. Het interdisciplinaire karakter van de lezingen, cursussen, rondleidingen, workshops, symposia, debatten en ontmoetingen met kunstenaars, artiesten en schrijvers zorgt voor een onderscheidend aanbod.

2.2.2  de stad als podium Aansluitend op het gemeentelijk beleid zullen de komende jaren op meer plekken in de stad satellieten van schunck* opduiken. De stad is ons podium. Wij zullen waar het nodig en urgent is in situ actief zijn; vanuit de eigen vestigingen, soms daarbuiten en soms ook buiten de eigen regio. Relevant voor onze plek in de publieke ruimte zijn de kansen die het programmeren biedt voor de beleving van onze stad. Maar, tegelijk gaat ‘de stad als podium’ ook over de huidige schunck*-vestigingen in de wijken. Deze zullen van karakter veranderen, zowel qua locatie(s) als qua omvang in relatie tot de doelstellingen en programma’s die er zijn gepland. De wens om meer samen te werken staat centraal bij deze heroverweging. Waar mogelijk willen we aanbod creëren en aanbieden met andere maatschappelijke partners in de wijken. Alle initiatieven die met onze huisvesting in de wijken te maken hebben, toetsen wij in de komende periode dan ook op levensvatbaarheid: financieel, organisatorisch, ruimtelijk. Het werk in de wijken moet voldoen aan het openbare en laagdrempelige karakter van de dienstverlening.

kengetallen en streefcijfers talentontwikkeling en een leven lang leren

educatie algemeen, onderwijs

2016

2017

2018

2019

2020

Cijfers zijn inclusief: alle acitiviteiten in het primair en voortgezet onderwijs, vanuit alle disciplines (CmK, Abel, muziek­ onderwijs op scholen, rondleidingen biblio­theken, rondleidingen tentoon­ stellingen), uitgaande van twee contactmomenten per leerling

12.381

13.500

15.000

16.500

18.000

Vrije tijdsmarkt

Driver’s seat, cursussen, rond­leidingen, lezingen etc.

3.282

3.500

3.750

4.000

5.250

Zorg- en Welzijninstellingen

Boekenontbijt, open koffie Heerlen

580

600

625

650

675

Aantal deelnemers (Educatie algemeen, onderwijs)

2.2.3  de diversiteit van onze doelgroepen schunck* kiest er in de periode 2017-2020 voor om specifieke doelgroepen centraal te stellen. Enerzijds richten wij ons met onze activiteiten op jongeren en jonge gezinnen (inclusief grootouders), anderzijds op educatieactiviteiten gericht op zorg en welzijn. jongeren & jonge gezinnen In 2017-2018 stellen wij de doelgroep ‘jongeren en jonge gezinnen’ centraal. Deze groep is ten eerste voor de toekomstbestendigheid van Parkstad als krimpregio een om te koesteren. Ten tweede bezoeken veel gezinnen schunck* al vanwege de bibliotheek, muzieken danslessen van de kinderen; dit biedt een mooie uitgangspositie voor kruisbestuiving, in relatie tot het tentoonstellingsprogramma en andere activiteiten in schunck*. Jonge gezinnen en grootouders behoren tot de facilitators van kunst en cultuur (John Falk, Rethinking the Museum Visitor Experience, 2010). Zij denken en kijken vanuit de behoefte en wensen van de ander – het kind – en zien het als een zaak van algehele vorming c.q. goed (groot)ouderschap om belangstelling voor cultuur te koesteren. Tegelijk genieten zij via culturele activiteiten van de mogelijkheden tot sociaal contact, ontmoeting en gezelligheid en staan zij open voor een breed palet aan tentoonstellingen en activiteiten (het ‘product’ zelf is minder van belang). Om jongeren, jonge gezinnen en (groot)ouders aan te spreken en aan hun behoefte te voldoen, zorgt schunck* op praktisch niveau voor

20  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  21


een prettige sfeer die recht doet aan het kind en de (groot)ouder en aan goede faciliteiten rondom de activiteiten, ook qua inrichting. Op de derde verdieping van het Glaspaleis nodigt de bibliotheekvloer met een permanent aanbod voor kinderen deze doelgroep uit om te verblijven. Inhoudelijk maakt schunck* de tot nu toe incidentele activiteiten voor kinderen structureel toegankelijk. De kidstentoonstelling van RASA in 2016 was bijvoorbeeld vanuit praktische en budgettaire redenen alleen voor scholen toegankelijk. Vanaf 2017 gaan we, parallel aan de Kinderboekenweek in het najaar, tweejaarlijks een Beeldend Boek Biënnale programmeren, met een tentoonstelling (in het Glaspaleis én in de wijken) en een omlijstend programma vol luchtige en multidisciplinaire activiteiten alsook een aanbod voor leesbevordering voor jong en oud. De aftrap vindt in 2017 plaats met een tentoonstelling rondom Thé Tjong-Khing. Het doel is een constant en herkenbaar aanbod te realiseren, dat een vaste plek in de jaarlijkse familieagenda krijgt. educatieactiviteiten in relatie tot zorg en welzijn schunck* vervult een belangrijke rol binnen het domein van zorg en welzijn. Met haar wijde vertakkingen in kunst, cultuur en educatie staat schunck* als multidisciplinaire instelling tussen de mensen en kan zij bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie, participatie, zelfredzaamheid, informatievaardigheden en (artistieke) ontplooiing van de mensen in onze stad. Deze programma’s voeren wij uit in samenwerking met instanties binnen het zorg- en welzijnsdomein, waaronder Sevagram, Alcander, Radar, Mondriaan, GGZ, GGD en buurtstichtingen. In de komende beleidsperiode werken we toe naar een structurele rol voor schunck* als cultuureducatiespecialist binnen wijkkernen, brede maatschappelijke voorzieningen en de zorgcoöperaties die de gemeente opricht in de stadsdelen van Heerlen. Kinderen en jongeren, mensen met te weinig taalvaardigheden, inburgeraars, werk­ zoekenden en ouderen komen niet snel naar het Glaspaleis of naar onze bibliotheek­ vestigingen in de wijken. De drempel om hulp te vragen is vaak hoog. In de komende beleidsperiode draaien wij de rollen daarom om. Wij wachten niet tot kwetsbare inwoners van onze stad ons opzoeken, wij en dan met name schunck* Bibliotheek zoekt hen op. Deze ambitie vraagt om: �  samenwerking met partners in de stad, zoals scholen, peuterspeelzalen, welzijns­ organisaties, buurtverenigingen, UWV, Vluchtelingenwerk en het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.

22  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  23


�  het opzoeken van de groepen: op school, de peuterspeelzaal, het consultatiebureau,

in het buurt- of wijkcentrum, in het AZC, in de wijk, bij een werkgever. Ook schunck* Muziek en Dans zal steeds vaker buiten de muren van schunck* (op) treden om de mensen in hun eigen omgeving op te zoeken. Samenwerking op locatie in bijvoorbeeld brede maatschappelijke voorzieningen zien wij als een kans om een grotere groep mensen te bedienen, van 0-100 jaar. In deze culturele en sociaalmaatschappelijke hotspots in de wijken ontwikkelen wij bijvoorbeeld muziek- en dansprojecten voor senioren die nog zelfstandig thuis leven of verbonden zijn aan een zorginstelling. Buiten deze wijkcentra zal de stad in toenemende mate de plek en het decor zijn waar het publiek geniet van voorstellingen, uitvoeringen en concerten van schunck*. Ook bieden we nieuwe technologische en multimediale innovaties aan, zodat wij op het gebied van muziek en dans aansluiten op de veranderende belevingswereld van de klant, die steeds meer gericht is op multi- en sociale media. Denk hierbij aan het concept van de digitale leeromgeving. Met het oog op de landelijke beleidsstimulus Code Culturele Diversiteit reflecteert schunck* actief op aandacht voor integratie en representatie van verschillende gemeenschappen in onze samenleving. Parkstad Limburg kenmerkt zich door een stedelijke, culturele diversiteit in een tamelijk landelijke setting met her en der traditionele wijken en buurten. Deze bijzondere en contrastrijke constellatie is een erfenis van de Nederlandse mijnbouwperiode, die samenging met arbeidsmigratie en de aanleg van tuinwijken rondom relatief ver uit elkaar gelegen mijnzetels. Culturele diversiteit zit dan ook in het DNA van onze Parkstedelijke omgeving. Vanuit deze traditie en met oog op de maatschappelijke actualiteit is diversiteit een belangrijke uitgangspunt in de programmering, activiteiten en het governance-beleid van schunck*. Deze ambitie uit zich o.a. in: �  intensieve samenwerking met ‘grenzen overschrijdende’ kunstenaars; �  het initiëren en organiseren van participatieprojecten in buurten en wijken; �  aandacht aan de werving van werk van eerste/tweede/derde generatie Nederlanders in ons collectiebeleid; �  het adresseren aan verwante thema’s in ons presentatie-, educatie- en bibliotheek­ beleid. Denk aan migratie-/democratiedebatten en workshops met aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterdheid en carrière-coaching.

24  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  25


3 De functies van schunck*

Aanbod vanuit schunck* Bibliotheek 2017 Voor de allerjongsten: �  Boekstart �  Voorleesprogramma’s �  Convenant peuterspeelzaalwerk Voor primair onderwijs –dBoS: �  Boekenhut en wisselkisten �  Boek1Boek (van gemiddeld 10 naar 19 boeken per jaar in 5 jaar tijd) �  Inzet leesconsulenten (op scholen) Voor mensen die moeite hebben met taal, lezen en schrijven: �  Het Taalspreekuur �  Het Taalcafé �  Koken met letters – leeskring voor inburgeraars �  Samen lekker lezen: doorlopende leeskringlijn voor mensen die hun lees-, spreek en luistervaardigheid van de Nederlandse taal willen verbeteren �  Schrijversbezoeken en hertaalde boeken �  Multidisciplinaire projecten met verbindingen naar beeldende kunst en muziek Voor het bevorderen van andere basisvaardigheden: �  Knoppenwinkels �  Klik en Tik �  Leren solliciteren �  Op Weg naar werk �  Digisterker en e-overheid �  Spreekuren schuldhulpverlening of nieuwe media �  Programma rondom mediawijsheid, gezondheid en financiën

26  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

3.1  schunck* bibliotheek De focus van de moderne bibliotheek verschuift van het hebben van een collectie naar het leggen van connectie. De nadruk ligt op het toerusten van mensen met kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, digitale media en basisvaardigheden, op het vlak van cultuur en op het vlak van werk, zorg en gezondheid. landelijke trend Net zoals alle bibliotheken in ons land, bevindt schunck* Bibliotheek zich in een transitie naar een meer verbindende organisatie. Net zoals alle bibliotheken in het land herkennen wij de trend van “ontlezing”, ten gunste van andere vormen van vrijetijdsbesteding. De laatste jaren zijn de lidmaatschappen en uitleencijfers onder de volwassen leden sterk teruggelopen. Gelukkig lezen kinderen wel nog veel boeken, mede dankzij het gratis lidmaatschap, dat hen vanaf de geboorte wordt aangeboden, en het bibliotheek-opschool-werk. Ondanks de teruggang van de meer traditionele functies van de bibliotheek, zoals het uitlenen van media aan volwassenen, vinden wij dat er nog altijd een belangrijke plaats is voor een basisvoorziening als de bibliotheek in de gemeente Heerlen. Taal- en lees­ bevordering en toegang tot onafhankelijke informatie blijven van groot belang. Daarnaast vragen het bevorderen van basisvaardigheden op het gebied van nieuwe media en ICT steeds meer aandacht. Vanuit haar educatieve- en informerende rol kan de bibliotheek hier – ook als intermediair – een belangrijke rol in spelen. nieuw aanbod Het nieuwe aanbod varieert van het beschikbaar stellen van computers en vrijwilligers om mensen te helpen bij het invullen van bijvoorbeeld hun belastingaangifte – vanaf 2017 krijgen de bibliotheken een rol in De Digitale Overheid 2017 – tot aan initiatieven zoals Leren Solliciteren en Op Weg naar Werk, gericht op werkzoekenden. Verder spelen taal­ cafés, leeskringen en multidisciplinaire projecten rondom taal- en leesbevordering een grote rol. Deze activiteiten vragen een flexibele inzet van medewerkers en middelen. Medewerkers worden mobieler, trekken de wijken in, zoeken de samenwerking met andere organisaties in de stad en ‘poppen’ daar ‘op’ waar zij ertoe doen in de ondersteuning van kwetsbare mensen. Daarbij willen we in de huidige wijkvestigingen kranten, publieksinternet, een goede jeugdcollectie en een collectie voor laaggeletterden beschikbaar houden. De bereikbaarheid van alle overige media blijft in stand doordat mensen

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  27


deze kunnen aanvragen en laten bezorgen in het betreffende filiaal. Daarnaast blijven we in samenwerking met vrijwilligers media aan huis bezorgen bij mensen die zelf niet mobiel zijn. lezen, leren en informeren voor het algemeen publiek De bibliotheek draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in algemene zin. In het Glaspaleis – de centrale locatie van schunck* Bibliotheek – hebben we met het oog op ons motto ‘lezen, leren en informeren’ een mooie, actuele en passende media­ collectie opgebouwd. Daarnaast organiseren we hier tal van activiteiten, zoals lezingen en debatten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen. Ook bieden we ruimte aan ontmoeten, studeren en werken. Nadrukkelijk kiezen we bij de ontwikkeling van dit aanbod voor een geïntegreerde aanpak die door middel van co-creatie tot stand komt. Het doel voor de periode 2017-2020 is om een groter publiek te verleiden om het Glas­ paleis als hotspot voor kennis en cultuur in Heerlen en Parkstad Limburg te bezoeken. Hiervoor is het van belang dat de informatiefunctie van de bibliotheek vanuit de uitvalsbasis Glaspaleis stevig in stand blijft, passend bij de vragen en ontwikkelingen van deze tijd. Zo verschaffen we niet alleen toegang tot de digitale (nationale) bibliotheek, maar

kengetallen en streefcijfers bibliotheekwerk 2017-2020 2016

2017

2018

2019

2020

Jeugdleden

6.477

6.300

6.200

6.100

6.000

Volwassenleden

4.554

4.500

4.500

4.500

4.500

926

1.000

1.100

1.200

1.300

3.028

3.060

3.000

2.900

2.800

130.033

125.000

120.000

120.000

120.000

85.714

86.000

86.100

86.200

86.300

Bezoekers bibliotheek in alle vestigingen

218.126

225.000

227.500

230.000

232.500

Leesbevorderingsactiviteiten t/m 14 jaar

2.468

2.500

2.500

2.500

2.500

Lezen en informeren voor 15 jaar e.o. / volwassenen

2.344

2.600

2.800

2.900

3.000

1.841

2.000

2.200

2.400

2.500

Internetleden Boek1Boek-leden: (Bibliotheek op School) Uitleningen Items in mediacollectie

Basisvaardigheden en zelfredzaamheid (incl. geletterdheid)

28  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  29


zorgen we ook voor een goede lokale ontsluiting van digitale collecties, lokaal erfgoed en lokale informatie. Onder andere via een website en sociale media die de verwijsfunctie van de bibliotheek goed gestalte geven. Deze uitbreiding willen we in de vorm van medialab-projecten en een newsroom-functie realiseren. wat willen we bereikt hebben in 2020 binnen de bibliotheekfunctie van schunck*? schunck* werkt in de periode 2017-2020 aan innovaties aan de hand van drie focus­ lijnen. Deze innovaties bieden wij aan naast het doorlopende reguliere aanbod van producten en diensten van de bibliotheek. focuslijn 1: leesbevordering tot 14 jaar

schunck* Bibliotheek verschuift haar focus nog sterker naar leesbevordering voor kinderen in Heerlen. 1  De voorleesexpres is geïntroduceerd in de wijken MSP, Molenberg en Vrieheide [a] in deze 3 wijken hebben we 20 gezinnen bereikt per wijk. 2  Het programma Boekstart is uitgebouwd, om meer gezinnen met kleine kinderen te bereiken: [a] de uitgifte van het boekstartkoffertje verdubbelt en is gestegen naar 40% van de nieuwgeborenen; [b] er is meer programmering in het kader van leesbevordering in jonge gezinnen: een stijging naar 12 activiteiten per jaar in de betreffende wijken. 3  We bereiken veel meer laagtaalvaardige ouders/verzorgers van jonge kinderen en leiden deze door naar passende taalprogramma’s: 45 volwassenen per jaar. 4  Er is nog altijd een sterke focus op het Bibliotheek-op-school-werk: [a] in 2020 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met alle basisscholen in Heerlen; [b] De inzet van leesconsulenten op de basisscholen, die scholen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van leesprogramma’s, is verdubbeld in de jaren 2017-2020 van 3 naar 6 leesconsulenten. focus 2: basisvaardigheden en participatie voor kwetsbare groepen

schunck* bibliotheek bouwt haar programma voor educatieve projecten, gericht op basisvaardigheden en participatie, in de wijken nog verder uit. 5  We hebben een taalcafé geïntroduceerd in alle wijken waar veel kwetsbare doelgroepen zitten (rapport ‘Ken uw doelgroep’);

30  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  31


6  Er is een passende collectie voor laagtaalvaardige lezers in de bibliotheekpunten in

3.2  schunck* muziek en dans

Hoensbroek, Heerlerbaan en Heerlerheide; 7  Het door schunck* ontwikkelde taalaanbod is uitgerold naar alle zes relevante

wijken. In deze wijken worden twee taaltrajecten per jaar uitgevoerd. Dit resulteert in 2020 in 120 nieuwe deelnemers per jaar; 8  In 2020 is het aanbod voor digitale vaardigheden en basisvaardigheden gestroomlijnd tot een samenhangend programma. Dit resulteert in 300 deelnemers in zes wijken per jaar in 2020 en 200 doorstromers naar overig programma van schunck* per jaar; 9  We bouwen de samenwerking met andere maatschappelijke- en welzijnspartners verder uit. Dit resulteert in vijf nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in 2020; 10  In 2020 is het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid in Parkstad vernieuwd en zijn hierin afspraken opgenomen voor iedere deelnemende bondgenoot over te behalen doelen.

schunck* is het enige gecertificeerde opleidingsinstituut op het gebied van muziek en dans in Heerlen. De docenten van schunck* Muziek en Dans beschikken over een gerenommeerde opleidingsachtergrond, een schat aan kennis en kunde en zij geven op een kwalitatief hoog niveau les. Hierdoor weten zij het talent in dansers, zangers en muzikanten maximaal aan te spreken. Ook kunnen zij de juiste verbindingen leggen, zowel met verenigingen en culturele partners (in de vorm van projecten op scholen of in de vrije tijd), als met vervolgonderwijs in binnen- en buitenland. schunck* Muziek en Dans speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de functie van schunck* als vitale ontmoetingsplek en podium van en voor de stad. Regelmatig treden onze leerlingen en docenten op tijdens voorstellingen, festivals en evenementen.

focus 3: lezen en leren voor 14 jaar en ouder / volwassenen

Om veranderingen in de markt, gewijzigde klantbehoeften en een aanstaande gemeentelijke bezuiniging van 3 ton in 2019 het hoofd te kunnen bieden, heeft schunck* reeds in 2016 – 2017 geanticipeerd met een reorganisatie binnen de afdeling Muziek en Dans. Hierdoor zijn we zowel financieel, strategisch als operationeel klaar voor de toekomst.

schunck* Bibliotheek bouwt haar informatiefunctie verder uit. 11  We willen relevante digitale collecties ontsluiten en toegankelijk maken voor inwoners van Heerlen in aanvulling op onze fysieke collectie. We sluiten aan bij minimaal één landelijk thema per jaar en één lokaal thema per jaar; 12  We bouwen ons aanbod van lezingen rondom maatschappelijke thema’s in de wijken verder uit. Dit resulteert in vier lezingen in drie wijken per jaar onder de noemer van ‘Uur van de Buurt’. 13  We laten inwoners van Heerlen kennismaken met nieuwe media en belangrijke digitale ontwikkelingen door middel van workshops voor diverse doelgroepen van 14 jaar en ouder. Dit resulteert in 2020 in acht aansprekende workshops per jaar.

wat willen we bereikt hebben in 2020 binnen de functie muziek en dans? schunck* Muziek en Dans wil iedereen van alle leeftijden de kans geven om kennis te maken met muziek en dans, onafhankelijk van zijn of haar sociale, culturele of maatschappelijke achtergrond. Deze ambitie realiseren wij in de periode 2017-2020 aan de hand van drie focuslijnen. focus 1: een doorgaande leerlijn van binnen- naar buitenschools

Met de scholen in Heerlen stellen we plannen op voor het implementeren van een doorgaande leerlijn Muziek, die aansluit op de behoefte van de individuele school. Hierin vervolgen we allereerst de weg die we in het schooljaar 2015/2016 hebben ingezet met de implementatie van het programma Abel, binnen het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit, (zie ook par. 2.2.1 In dit programma worden muziek en dans geïntegreerd aangeboden in het reguliere curriculum, ter versterking van basisvakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie. In schooljaar 2016/2017 is dit programma uitgebreid naar dertien scholen. In de periode 2017/2020 volgt verdere uitbreiding.

32  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  33


Sinds het schooljaar 2016/2017 voeren we op acht Heerlense scholen projecten binnen het Provinciaal Masterplan Muziekonderwijs DOOR! uit. In dit programma wordt de doorgaande leerlijn muziek verkend in samenwerking met muziekverenigingen en andere organisaties binnen de muziekbranche. Ook dit programma, waarin kinderen kennis­ maken met een keur aan stijlen en instrumenten, ontwikkelen wij verder. Dit gebeurt in 2017 met een overstap van scholen uit de DOOR!-regeling naar de driejarige, landelijke, Impulsregeling Muziekonderwijs van OC&W. De muziek- en danscursussen van schunck* volgen het concept van de culturele loopbaan. In dit programma verschuift de focus gaandeweg van oriënteren en kennismaken, via oefenen en verdiepen naar excelleren en talentontwikkeling: 1  Wij verzorgen deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en docenten in het onderwijs middels consulentschap. 2  Wij bieden specialistisch muziekonderwijs onder schooltijd en in alle leerjaren, in aanvulling op de lessen van de groepsleerkracht. 3  Wij verbinden de binnen- en buitenschoolse muziekeducatie ten behoeve van talentontwikkeling. Dit doen wij middels consulentschap, coördinatie en het slaan van bruggen tussen organisaties en verenigingen, alsook de uitvoering van projecten en programma’s. focus 2: de vrijetijdsmarkt, innovatie en de stad als podium

We gaan het aanbod voor de vrijetijdsmarkt meer flexibel, vraag- en maatwerkgericht vormgeven. In navolging van landelijke en lokale beleidsspeerpunten komt het accent te liggen op talentontwikkeling bij kinderen en jongeren (tot 21 jaar). De cursussen voor volwassenen worden op basis van het gemeentelijke beleid minder met subsidie ondersteund. Er is ons echter veel aan gelegen om het muziek- en dansonderwijs voor iedereen toegankelijk te houden. Hiervoor zal schunck* de tarieven de komende periode proberen te stabiliseren. Om drempelverlagend en kostendekkend te kunnen werken, bieden wij nieuwe lesvormen aan, zoals groeps- en combinatielessen en kort­ lopende cursussen en abonnementen. Ook zoeken we de samenwerking met muziek- en dansaanbieders in de regio. We kunnen elkaar versterken en samen het publieksbereik vergroten. Zo willen wij onder andere aansluiten op de te ontwikkelen Muziekboulevard in Heerlen door poppodium NIEUWE NOR en werken we toe naar intensievere samenwerking met de Stichting Muziekschool Kerkrade.

34  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  35


Na een dalende lijn in leerlingaantallen, die de laatste jaren landelijk te zien is, hebben wij er vertrouwen in dat wij de neergaande curve in de komende jaren geleidelijk zullen ombuigen naar een opwaartse. We verwachten een stijging van 1150 leerlingen in 2017 naar 1300 in 2020. Enerzijds doordat we vanuit de nieuwe projecten op scholen een doorstroom naar de vrijetijdsmarkt kunnen stimuleren. Anderzijds door het doorvoeren van benodigde innovaties in het curriculum en een versoepeling van abonnementsvormen en administratieve processen. focus 3: samenwerking met amateurkunstverenigingen

Het verenigingsleven – met name de harmonie- en fanfaresector (HaFa) – is van oudsher sterk aanwezig in Heerlen en Parkstad. De laatste jaren hebben de orkesten moeite met het werven van nieuwe muzikanten. Sommige orkesten staan zodanig onder druk dat het ‘op orde’ hebben van een speelbaar orkest een opgave is. schunck* gaat helpen om de toestroom van nieuwe leden naar de orkesten te verbeteren, onder andere via school­ projecten. Voor 2020 hebben wij onszelf ten doel gesteld om op zestien scholen muziek­ educatieprogramma’s uit te voeren. Hierbij zullen we de verenigingen die rondom deze scholen gesitueerd zijn zoveel mogelijk betrekken. Daarnaast zien wij een taak voor schunck* weggelegd als het gaat om het bieden van een platform voor ontmoeting en overleg met en tussen de verschillende verenigingen in ons verzorgingsgebied. Niet alleen voor de HaFa-sector, maar ook voor koren en dansverenigingen: wij willen alle verenigingen uit Heerlen verwelkomen.

kengetallen en streefcijfers muziek- en dans

2016

2017

2018

2019

2020

Inschrijvingen Muziek en Dans

1.081

1.150

1.200

1.250

1.300

Deelnemers muziekuitvoeringen

1.694

1.800

1.900

2.000

2.100

Bezoekers uitvoeringen

2.786

3.000

3.100

3.200

3.330

6

10

15

20

25

Contactmomenten ibpo (educatie/basisonderwijs)

3.733

4.000

4.250

4.500

4.750

Geregistreerde bezoekers concerten

2.555

2.750

2.900

3.000

3.100

Talentenklas

36  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  37


3.3  schunck* museum schunck* Museum bestaat uit een presentatiefunctie voor moderne en hedendaagse beeldende kunst, de Gemeentelijke kunstcollectie én een centrum voor architectuur & bouwcultuur. De inhoudelijke focus is gericht op de stedelijke beleving als bepalende factor van onze tijd (Museum van Stedelijke Beleving). Deze wortelt in de architectuur en kunst van de 20ste en 21ste eeuw en de modernistische erfenis die bepalend is voor bouw en het be­houd van het Glaspaleis. Vanuit de actualiteit biedt schunck* Museum een plek voor innovatie, experiment en beeldvorming. Het combineert als kennis-, onderzoeks- en expertisecentrum wetenschappelijk, artistiek en live action onderzoek voor nieuwe ingangen tot complexe onderwerpen. Het instituut museum is in het afgelopen decennium sterk veranderd. De ‘netwerksamenleving’ vraagt om een ‘netwerkmuseum’; een plek waar men samen betekenis geeft op basis van een dialoog en niet langer via de ouderwetse manier van eenzijdig zenden en passief ontvangen. De culturele instelling als plek voor ideeën, als kruispunt en verbinder. Als een plek van toegang (‘access’) tot uiteenlopende zaken zoals kennis, inspiratie, informatie, hulp, bezinning, samenwerkingen en mogelijkheden. De functie van het museum is die van het bewaren en toegankelijk maken van erfgoed: dat van gisteren, maar zeker ook het erfgoed van morgen. Het conserveren en continueren van de ruimtelijke kwaliteit van Heerlen en de regio heeft bij het schunck* Museum bijzondere aandacht vanuit de centrumfunctie voor architectuur. schunck* Museum is zowel cultuurbewaker als cultuurmaker, een vaste waarde in een wereld van vluchtigheid. Het museum in Heerlen heeft een rijke traditie. Al sinds 1945 worden in het stadhuis tentoonstellingen met moderne en actuele beeldende kunst gehouden, in nauwe samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam. Nederlands beroemdste museumman Willem Sandberg, maar ook zijn opvolgers coöpererende in meer dan 40 tentoonstellingen en kunstaankopen met de gemeente Heerlen. In 2020 vieren wij op grootse wijze 75 jaar museaal tentoonstellings- en verzamelbeleid van beeldende kunst in Heerlen én het 25 jarige bestaan van het architectuurcentrum. Dat Heerlen een interdisciplinair, vooruitstrevend presentatie- en kenniscentrum voor museum voor moderne en hedendaagse kunst, architectuur en stedenbouw en een

38  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

Aandacht voor ons modernistische erfgoed Voor schunck* en Heerlen is het modernisme erfenis en inspiratiebron tegelijk; zowel sociaal cultureel als stedenbouwkundig. Wij willen ons publiek – uit Heerlen en van verder – daar graag in meenemen. Het Glaspaleis verscheen in 1999 als een van de weinige Nederlandse gebouwen op de lijst van 1000 belangrijkste bouwwerken van de 20e eeuw, opgesteld door de International Union of Architects. Het gebouw wordt in één adem genoemd met de belangrijkste monumenten van het Nieuwe Bouwen, zoals het Rietveld-­ Schroderhuis (Utrecht), het Sanatorium Zonnestraal (Hilversum) en de Van Nelle­ fabriek (Rotterdam).

Gemeentelijke kunstcollectie heeft, komt voort uit een historie die destijds een ‘behoorlijk vooruitstrevende stap’ (Manifest Culturele Lente 1, 2012) was. schunck* Museum heeft haar wortels zowel in de moderne en hedendaagse beeldende kunst (Stadsgalerij, 1986) als in architectuur en stedenbouw (Vitruvianum, 1995). In het verlengde daarvan en met het oog op de ontwikkelingen bij hedendaagse makers is er sinds de oprichting van schunck* in 2009 ook aandacht voor kunstvormen op én over de grenzen van verschillende disciplines, de cross-overs. Sinds 2014 worden de cross overs ook buiten het culturele veld in nieuwe, vaak maatschappelijke, domeinen aangegaan. In de periode 2017-2020 ambieert schunck* de tentoonstellings- en museale functie van beeldende kunst, architectuur en bouwcultuur alsmede de kunstcollectie onder de nieuwe inhoudelijke focus van ‘Museum van Stedelijke Beleving’ te verankeren in Heerlen als basisvoorziening, als cultuurplaninstelling van de Provincie Limburg en als deel van de Stedelijke Cultuurregio Zuyd. Belangrijk speerpunt is daarvoor om de cultuurhistorische achtergrond van deze streek te koesteren en op de kaart zetten. Heerlen en schunck* gelden als centra van modernistisch erfgoed en als plekken die zich kenmerken door vernieuwing, ondernemerschap en stedelijke ontwikkeling. Heerlen en schunck* staan daarmee in de traditie van het moderne denken en van stedelijkheid, zoals die zich internationaal in het begin van de vorige eeuw ontwikkelden en waarop tot op de dag van vandaag wordt voortgebouwd. Vooruitgang, innovatie, en esthetisch idealisme zijn sleutelbegrippen

3 ‘Randland is an experiment area where shrinkage is the guiding principle for the design of the society’. S. Meier, N. Reverda & D. van der Wouw, Rooilijn 9/112015. ‘De Randstad kan echt niet zonder de rest – om te eten, wonen, recreëren – voor voldoende energie, natuur, cultuur. In het Randland liggen prachtig mooie delen van Nederland en is er volop ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Maar om die ruimte tot waarde te maken, moeten er wel men­ sen zijn die ervoor willen zorgen.’ www.volkskrant.nl/opinie/kloof-tussenrandstad-en-randland-wordt-steedsdieper~a4473841/

Waar toen de industrialisering de toon zette, hebben we tegenwoordig te maken met de gevolgen van die ontwikkeling en de transitie naar een kennismaatschappij. De sporen van deze omwenteling toen én nu zijn nog altijd zichtbaar in de gebouwde omgeving, de cultuur en kunsten. Zo zijn ook de huidige ideeën over urban schatplichtig aan deze eerste fase van verstedelijking en het modernisme. De botsing of juist het naast-elkaar-bestaan van modernistische opvattingen en lokale traditie maakt het centrum van Heerlen en de regio Parkstad een uniek deel van het Nederlandse ‘Randland’3. schunck* wil deze onderscheidende stedelijke ontwikkelingen van Heerlen traceren, labelen en tonen. In de komende vier jaar adresseren we deze onder de noemer ‘Stedelijke Beleving’ middels tentoonstellingen en evenementen binnen en buiten het Glaspaleis.

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  39


architectuur & stedenbouw beleid 2016-2020 Het Architectuurcentrum Vitruvianum – opgericht in 1995 en sinds 2003 gehuisvest in het Glaspaleis – is in januari 2009 volledig opgegaan in schunck*. schunck* Architectuur & Stedenbouw richt haar aandacht niet alleen op de eigen huisvesting – het Glaspaleis, een van de 1000 belangrijkste gebouwen van de 20e eeuw volgens de International Union of Architects – maar ook op de rijke fysieke erfenis in de regio uit diezelfde periode van het modernisme. De artistieke en culturele oriëntatie ligt op de avant-garde en op de mentaliteit en idealen van het modernisme. Vooruitgang, innovatie, en esthetisch idealisme zijn hierbij de sleutelbegrippen. De sector Architectuur & Stedenbouw in schunck* opereert als een (eu-) regionaal presentatie- en expertisecentrum op het gebied van architectuur en stedenbouw, bezit een kleine vakbibliotheek en ziet een belangrijke rol in het conserveren en continueren van de ruimtelijke kwaliteit van Heerlen en de regio. Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen (RWTH en FH Aachen, Universiteiten van Hasselt en Luik, Maastricht Academy of Architecture alsmede TU Eindhoven) en andere culturele partners uit de Euregio, zijn daarbij van onmiskenbaar belang, zoals lang­­ durige projecten als de Euregionale Architectuur Prijs aantonen. schunck* Architectuur wil toekomstig nog meer met partners uit dit netwerk gaan samenwerken – met name op het gebied van onderzoek – en deze coöperaties verder uitbouwen. De inhoudelijke, projectgerichte samenwerking met de IBA Parkstad vormt een ander speerpunt gericht op het lokaal en regionaal gebied dat tot en met 2020 bijzondere aandacht vraagt. Het activiteitenspectrum van schunck* Architectuur & Stedenbouw omvat tentoon­ stellingen, kleine producties, lezingen en podiumdebatten, rondleidingen en workshops, publicaties en architectuurprijzen, symposia en excursies die allemaal het blikveld op (de eigen) bouwhistorie en toekomstige ontwikkelingen kunnen verbreden. Actuele thema’s, talentontwikkeling, onderzoek en de kruisbestuiving met andere disciplines blijven belangrijke aandachtspunten in de architectuur programmering van schunck* in de komende jaren.

40  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  41


wat willen we bereikt hebben in 2020 binnen de functie museum? focus 1: artistiek-inhoudelijk richtinggevende projecten

Behalve voor oeuvre- of solo-exposities staat het ‘museum als plek van ideeën’ centraal in thema-tentoonstellingen waarin de focus gericht is op een historisch aanknopingspunt. Eens in de twee jaar realiseren we een zogeheten blockbuster, die voldoet aan de volgende critera: �  De beleving staat centraal; we zoeken naar een optimale interactie tussen de artistieke productie en de (toekomstige) bezoeker. Een voorbeeld hiervan is onze Push&Pullreeks. �  We streven naar cross-overs en interdisciplinariteit; hiervoor sluiten we aan bij de verschillende disciplines in onze organisatie en volgen we de actualiteit in de kunsten. �  De tentoonstellingen zijn gerelateerd aan de stad en de instelling. Wij ambiëren een actieve rol in lopende dynamieken als IBA Parkstad en het Urban Bidboek. Daarbij hoort ook aandacht voor kunstenaars, makers en creatieven uit de eigen contreien, en het promoten van hun werk. Zoals bijvoorbeeld bij de Parkstad Limburg Prijs. �  In lijn met de kenmerken van de stad Heerlen (vernieuwend, ondernemend en grensverleggend) is er sinds 1945 bijzondere aandacht voor actuele kunsten en de ontwik­ keling daarvan, alsook voor hedendaags en toekomstig talent. Het museaal beleid stoelt sinds 1986 op deze waarden. focus 2: op het maatschappelijk domein gerichte projecten

We organiseren projecten die aansluiten bij vraagstukken die spelen in de regio maar een bovenregionale relevantie kennen. Deze projecten komen voort uit het (mijn)verleden en hebben de potentie om een verandering te bewerkstelligen. Bijzondere aandachtspunten hierbij zijn: �  De publieke ruimte; we kijken naar kansen die het programmeren van deze projecten biedt voor de beleving van onze stad, of met betrekking op het bewaren van kunst in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn de projecten van David Bade in de stad en de muurkunstwerken. �  Het ontsluiten van onze collectie moderne en hedendaagse kunst met op de maatschappij gerichte projecten. Deze projecten verbinden de gemeenschap met de collectie, zodat deze ni et alleen als gemeenschappelijk bezit, maar ook als collectief belang wordt ervaren.

42  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  43


focus 3: projecten met een internationale oriëntatie

schunck* Museum duidt in haar programma globale ontwikkelingen, zij thematiseert deze en geeft ze lokaal een plek. Op die manier worden globale relaties en verbanden zichtbaar en slaan wij een brug tussen gemeenschappen en culturen. Trefwoorden voor de uitvoering van deze projecten zijn: toegang (acces), postdigitaal, eigenaarschap (owner­­ship) en delen & samenwerken (sharing) op basis van nieuwe collaboratieve sociale modellen. Tegelijk is het zaak voor een cultuurinstelling om jezelf te positioneren ten opzichte van de wereld en een internationaal netwerk van gelijkgezinde te onderhouden. Dat is een vereiste in onze geglobaliseerde omgeving. schunck* Museum is de instantie om Heerlen op de kaart te zetten met projecten die zich substantieel onderscheiden vanwege een bovenregionale uitstraling. schunck* maakt hiervoor deel uit van het Very Contemporary Netwerk van veertien Euregionale instellingen voor beeldende kunst verspreid over drie landen (en vier talen). Voor het najaar van 2018 staat vanuit dit netwerk een grootschalige tentoonstelling rond kunst- en graffiti-icoon Jean-Michel Basquiat op de planning; wij verwachten met deze blockbuster een bezoekersaantal van 15.000 en verslaglegging in zowel de nationale als internationale pers te kunnen realiseren.

Voor de periode 2017-2020 streven wij voor de museumfunctie naar: �  In 2019 dingen wij mee als cultuurplaninstelling van de Provincie Limburg en als deel van de Stedelijke Cultuurregio Zuyd. �  s chunck* Museum wordt opgenomen in de gemeentelijke basisinfrastructuur (zoals schunck* Bibliotheek en schunck* Muziek en Dans daar ook deel van uitmaken). �  De huidige bezoekersaantallen stijgen naar 50.000 bezoekers per jaar.

kengetallen en streefcijfers museumfunctie 2016

2017

2018

2019

2020

37.645

35.000

45.000

40.000

50.000

Geregistreerde bezoekers lezingen

2.659

2.000

2.500

2.500

3.000

Educatie gerelateerde activiteiten incl. rondleidingen

11.829

11.000

13.000

11.500

14.000

Geregistreerde bezoekers tentoonstellingen

focus 4: het modernistische erfgoed van heerlen opsporen, bewaren en ontsluiten

Heerlen heeft veel erfgoed en architectuur dat stamt uit de periode van het Modernisme: kunst, architectuur, maar ook literatuur, muziek en dans. Met een focus op kunst en architectuur zetten wij ons ervoor in om dit erfgoed op te sporen, te ontsluiten en te verankeren in het collectieve geheugen. Deze opdracht pakken wij op in lijn met de gemeentelijke Erfgoednota. Ook de collectie moderne en hedendaagse kunst (momenteel met een omvang van 1045 inventarisnummers) is een belangrijk deel van ons erfgoed. Het realiseren van een groter, adequaat depot voor de gemeentelijke kunstcollectie is een must voor de komende vier jaar om dit erfgoed te kunnen bewaren. De voorbereidingen voor een uitvoeringsplan zijn reeds gestart; hierin staat het doorlopend zichtbaar en toegankelijk maken van deze collectie voor het publiek centraal. Tot slot is er nog op het gebied van erfgoed de relatie tot het mijnverleden van de regio, dat in het bijzonder naar voren komt in het Glaspaleis. Het ontstaan van dit gebouw valt direct te herleiden tot de sociaaleconomische voorspoed van de stad in de jaren 30 van de vorige eeuw en de vooruitstrevende (avant-gardistische) ideeën die daarmee samenhingen.

44  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  45


4 bedrijfsvoering

4.1  een gezonde organisatie schunck* draait bijna volcontinu: overdag, in de avonduren en in de weekends, in het Glaspaleis en in de diverse vestigingen. Dat vraagt om een goede, efficiënt ingerichte organisatie.

wat willen we bereikt hebben in 2020 binnen de bedrijfsvoering? focus 1: we bevorderen het gebruiksgemak en comfort in het glaspaleis

Het intensieve gebruik van het Glaspaleis staat soms op gespannen voet met het monumentale karakter van het gebouw en de daaraan verbonden wettelijke (kwaliteits)eisen. Het Glaspaleis als iconisch monument heeft karakteristieke elementen die bijzondere aandacht in het onderhoud vragen. focus 2: we investeren in creatieve, ondernemende, goed toegeruste en zelfverzekerde medewerkers

schunck* investeert in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers. We werken aan een flexibele, publieksgerichte en kostenbewuste organisatie door in te zetten op projectmatig werken, scholing en begeleiding van medewerkers in combinatie met een nauwkeurige monitoring van management informatie (uren, middelen, resultaat). Jaarlijks besteden we 2% van de loonsom aan opleiding en ontwikkeling van ons personeel. Sinds 1 januari 2016 fungeert schunck* als een zelfstandige Stichting. De Stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder. Daarnaast is door de Stichting en het college van B&W van de gemeente Heerlen een Raad van Toezicht ingesteld om schunck* te controleren en bij te staan. schunck* werkt op basis van de Governance Code Cultuur. Deze code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. schunck* heeft vanaf het moment van verzelfstandiging een eigen ondernemingsraad bestaande uit 7 medewerkers. In goed overleg tussen bestuurder schunck* en de bestuurder wordt nieuw beleid vorm gegeven en strategie bepaald. De ondernemingsraad behartigd naast het bedrijfsbelang de belangen en rechtspositie van de medewerkers en brengt een goede balans tussen beide aan.

46  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  47


5

4.2  de meerjarenbegroting 2017-2020 De gemeentelijke subsidie neemt af. Er wordt minder subsidie ontvangen voor de muziek­­ school (€ 300.000,- vanaf 2019) en voor de bibliotheekhuisvesting (€ 25.000,- in 2016 oplopend tot € 100.000,- in 2020). De overige baten fluctueren. Dit komt omdat niet jaarlijks, maar tweejaarlijks een groot evenement plaatsvindt. In 2016 was dit de tentoonstelling rond het werk van de architect Mies van de Rohe, in 2018 is dit Jean-Michel Basquiat. Daartegenover staat dat we een licht positieve trend verwachten bij het binnenhalen van externe middelen. Resultaten worden echter pas zichtbaar als een project inhoudelijk en financieel is afgerond. Het gevolg hiervan is dat projectbudgetten worden overgeheveld over de jaargrenzen. De projectlasten van CmK zijn in 2017 lager in verband met de opstart; de baten zijn overeenkomstig naar beneden bijgesteld en overgeheveld naar 2018. De opbrengsten van de collectiebeheersovereenkomst zijn ondergebracht bij de overige baten en niet bij de gemeentelijke subsidie. De pensioenlasten stijgen en de personeelskosten dalen, met name door bezuinigingen bij de muziekschool. De huisvestingskosten worden lager. We gaan minder vierkante meters huren en huren goedkopere locaties. De ICT-infrastructuur en telefonie worden ontvlecht van de gemeente Heerlen. Dit is budgettair neutraal meegenomen in deze meerjarige raming.

samenvatting:

Wat is er veranderd in 2020?

meerjarenbegroting 2017-2020 op hoofdlijnen

Gemeentelijke subsidie Overige baten (1 en 2)

2016

2017

2018

2019

2020

7.979.000

7.847.000

7.642.000

7.292.000

7.292.000

1.887.000

1.631.000

1.886.000

1.729.000

1.933.000

Totale Baten

9.866.000

9.478.000

9.528.000

9.021.000

9.225.000

Personeelskosten (3)

5.450.000

5.440.000

5.100.000

5.000.000

5.025.000

Huisvestingskosten (4)

1.498.000

1.463.000

1.410.000

1.385.000

1.360.000

Overige materiële kosten (5)

2.918.000

2.575.000

3.018.000

2.636.000

2.840.000

Totaal Lasten

9.866.000

9.478.000

9.528.000

9.021.000

9.225.000

48  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  49


schunck*: kennis en cultuur, inspiratie en ontwikkeling schunck* is in 2020 dé centrale ontmoetingsplaats voor Heerlen en omgeving op het gebied van kennis en cultuur. schunck* biedt tal van producten en diensten aan: vanuit één organisatie, voor een breed publiek en met een samenhangende programmering. schunck* Educatie ontwikkelt en implementeert een omvangrijk en toonaangevend interdisciplinair programma aan educatieve projecten. In dit programma is extra aandacht voor talentontwikkeling en ‘een leven lang leren’. In schunck* Bibliotheek draait alles om lezen, leren en informeren. In relevante wijken van Heerlen zetten we ons in samenwerking met maatschappelijke en educatieve partners in voor de ondersteuning en ontwikkeling van kwetsbare doelgroepen: kinderen en jongeren, laaggeletterden, inburgeraars, werkzoekenden en ouderen. De activiteiten kunnen zowel in bibliotheekpunten als bij partnerorganisaties plaatsvinden. Op meer plekken in de stad zullen satellieten van schunck* opduiken. In het Glaspaleis, in het centrum van de stad, blijft een volwaardige bibliotheekfunctie beschikbaar voor alle burgers; met een actuele mediacollectie, ruimte voor studie, activiteiten en een programma gericht op lezen, cultuureducatie en inspiratie. Vanuit deze basisvoorziening is de informatiefunctie van de bibliotheek, ook ten aanzien van nieuwe media, een belangrijk speerpunt. Dit, met het oog op de algemene opdracht van de bibliotheek op het gebied van lezen, leren en informeren.

en architectuur. Tussen inspiratie, schoonheid, verbeelding en een thuisgevoel. Tussen het verleden, het heden en de toekomst. Tussen mensen van binnen en van buiten de stad, uit de Euregio, uit Nederland en tussen verschillende groepen uit de maatschappij. Met een divers en gedurfd, interdisciplinair programma op het gebied van kunst(-,) cultuur en educatie levert schunck* een bijdrage aan zowel maatschappelijke partici­ patie als ook aan de duiding van de actualiteit, de verbinding met het verleden en de verbeelding van de toekomst. Deze ambitie is zowel regionaal als (inter)nationaal. Aan het einde van de komende beleidsperiode kan schunck* ondernemend en flexibel inspelen op de – alsmaar veranderende – wensen en behoeften van de maatschappij. De van oudsher aanbodgerichte benadering, die eigen is aan een museum, muziekschool en bibliotheek, heeft plaatsgemaakt voor een meer vraag gerichte aanpak. Dat betekent, dat wij de diensten gaan leveren waar mensen om vragen en behoefte aan hebben, op plekken waar mensen komen en die aanspreekt. Zichtbaar en herkenbaar. Voor een breed publiek. Online én offline. In centrum en wijken. Met aandacht voor lokaal erfgoed. En op basis van een efficiënte bedrijfsvoering.

schunck* Muziek en Dans biedt een divers en eigentijds programma muziek- en danslessen voor individuen en groepen in alle leeftijden. En schunck* Museum heeft zich ontwikkeld tot Museum voor Kunst en Stedelijke Beleving. Deze ambitie past bij de behoefte in de Heerlense samenleving om meer aandacht te besteden aan het eigen erfgoed, en bij de tijdgeest waarin mensen vooral naar musea gaan omdat ze iets willen beleven, iets moois willen zien, hun blikveld willen verruimen. Onze kracht ligt in het multidisciplinaire karakter en in vernieuwende verbindingen die wij kunnen leggen tussen kunstvormen zoals beeldende kunst, muziek, dans, literatuur

50  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  51


bijlagen

52  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  53


Bijlage 1

Bijlage 1

producten en programma van schunck* per afdeling

speerpunten / pmc’s educatie 2017-2020

Bijlage 2 Samenwerkingspartners van schunck*

> educatie algemeen Doelformulering De afdeling educatie in schunck* ontwikkelt en organiseert educatieve programma’s voor een breed en divers publiek – qua leeftijd, interesses en niveaus. De doelgroepen bevinden zich zowel binnen de vrijetijdsmarkt als binnen het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties – in de leeftijd van 0 tot 100. Vanuit en rondom de verschillende kunstdisciplines in schunck* brengen wij producten en diensten voort in de vorm van lezingen, cursussen, rondleidingen, workshops, voorlichtingen, symposia, debatten en (voor het onderwijs) lessencycli en -trajecten. Dit doen we in samenwerking met en / of in opdracht van organisaties binnen het cultuur-, onderwijs-, zorg- en welzijnsdomein. Voor de periode 2017-2020 hebben wij de volgende speerpunten in beleid geformuleerd: 1  Verbreden en verdiepen Cultuureducatie met Kwaliteit in het onderwijs. 2  Ontwikkelen / implementeren doorgaande lijn in talentontwikkeling. 3  Ontwikkelen educatief programma van producten en diensten rondom erfgoed. 4  Verhogen cultuurparticipatie onder bewoners van de stad en haar wijken. 5  Verbreding en verankering van multi- en interdisciplinaire programma’s binnen het zorg- & welzijnsdomein. 6  Blijvende aandacht voor toegankelijkheid tentoonstellingen voor een breed publiek. 7  Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan aanverwante evenementen in de stad 8  Bijdragen aan uitbreiding netwerk en aanbod zakelijke markt

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  55


producten 2016

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

1  Structureel implementeren en borgen Cultuur­

2  Toewerken naar een doorgaande lijn in

3  Ontwikkelen en borgen educatief programma van

4  Verhogen cultuurparticipatie bij bewoners van

educatie met Kwaliteit in het onderwijs.

talentontwikkeling

producten en diensten rondom thema erfgoed,

de stad en haar wijken, met als doel: stimuleren

vanuit speerpunten Lokaal en Provinciaal Erfgoed­

zelfredzaamheid, optimisme en zich verbonden

beleid.

blijven voelen met elkaar en leefomgeving

product

product

>  Een doorgaande leerlijn binnen het Rijksprogramma

>  Vanuit bestaande programma’s en netwerken in vve via

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CmK) in het primair

po naar vo en vervolgopleiding maken we de verbinding

product

product

onderwijs, waarin alle kunstdisciplines vakoverstijgend

tussen

• Erfgoedlijn binnen CmK / Abel doorontwikkelen

>  Duurzame, in de lokale infrastructuur ingebedde, multi-

en duurzaam ingezet worden.

verschillende onderwijsfasen enerzijds en naar de buiten-

• vo programma ‘identiteit i.r.t. mijnhistorie’ ontwikkelen

en interdisciplinaire programma’s (cultuureducatie,

Als projectleider van het programma Abel / Heerlen:

schoolse beoefening anderzijds, met de volgende schakels:

• Inhaken op regionale / provinciale thema’s, zoals in 2017

geletterdheid, leesbevordering, mediawijsheid, informa-

• 2016-2017: 12 scholen

• Provinciaal Masterplan Muziekeducatie door! / Impuls

• 2015-2016: 6 scholen

Muziekonderwijs (Meer muziek in de klas)

• 2016-2017: 12 scholen

• Cultuureducatie met Kwaliteit / Abel

• 2017-2020: 20 scholen

• Driver’s Seat; jongeren-ervarings-traject cultuursector • Maatwerk-Partnerschool-programma’s voor het voort-

>  Als penvoerder CmK / Parkstad vanuit het platform Pit: • 2017-2020: van 10 in 2017 naar 45 scholen in 2020

gezet onderwijs (bijv. eindexamenpresentaties beeldende vakken)

het 150 jarig bestaan van Limburg met een programma • Inrichten van een multimediale documentatieruimte over Heerlens Erfgoed • Het faciliteren van / bijdragen aan activiteiten van

• Zorg- en welzijnsorganisaties (oa de zorgcoöperaties in oprichting) • Seniorenverenigingen

(amateur-) erfgoedorganisaties of – actoren (heemkunde-

• scholen

verenigingen, Veldeke, schrijvers etc.)

• buurtwerk

• Ontwikkelen activiteiten en producten (applicaties) t.b.v.

• Leertrajecten studenten abkm

beleving en ontsluiting van lokaal erfgoed (Glaspaleis als

doelgroep

• Conservatorium vooropleiding /talentenklas

monument, beeldende kunstcollectie)

>  Basisscholen, leerkrachten, kinderen in groepen 1 t/m 8

• Bijdrage aan op te richten productiehuis voor podium-

van het basisonderwijs (en hun ouders)

tievaardigheden) met en voor:

• (muziek-) verenigingen • Amateurkunstveld >  Cultureel- artistieke projecten met maatschappelijke

kunsten

doelgroep

relevantie, inspelend op beoogde beleving uit het

• Samenwerking Arcus College: stage- en werkervarings-

>  Een divers publiek qua leeftijd, achtergrond en kennis­

concept- Urban Bidbook, rekening houdend met multi­-

plekken

niveau. Zowel binnen onderwijs als vrijetijdsmarkt. Met

-etnische karakter van de stad en speerpunt erfgoed

primaire aandacht voor de jongere generatie.

[in co-productie met afdeling Presentaties schunck*].

doelgroep

Speciale aandacht gaat uit naar programma’s binnen de

>  Van peuter tot jongvolwassene.

Brede Maatschappelijke Voorzieningen – vanuit de diverse schunck*-disciplines. doelgroep >  De bewoners van de woonwijken en stadsdelen van Heerlen: • Families /gezinnen • Jongeren • Zelfstandig wonende ouderen • Vluchtelingen met een status • Ouderen in zorgcentra

56  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  57

producten 2016

doelstellingen/prestaties


producten 2016

doelstellingen/prestaties

5  Verbreding en verankering duurzame en multi-/

6  Blijvende aandacht voor toegankelijkheid

• Ontmoetingen tussen publiek en kunstenaar(s)/maker(s)

doelstellingen/prestaties

stimuleren tbv verlagen drempel. (Bv. Kunstenaar in de

7  Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan

interdisciplinaire programma’s binnen zorg &

tentoonstellingen vanuit strategisch museum­

wijk> Matthijs de Bruijne, Superflex, David Bade tekent

schunck*-verwante evenementen in de stad.

welzijnsdomein, waarbij kunst en cultuur ingezet

educatiebeleid.

Heerlen onder de tafel.) doel

worden voor maatschappelijke doelen. product >  Naar behoefte ontwikkelde / aangeboden programma’s

product

doelgroep

> bijdragen aan een creatieve en levendige sfeer in de stad

>  Ontwikkelen / aanbieden van activiteiten, programma’s

>  Alle leeftijden, zowel voor onderwijs als vrijetijd en

> een breed publiek laten kennismaken met onze producten

en producten (applicaties) t.b.v. een breed publiek

zakelijk, met aandacht voor gezinnen en families.

en diensten

borgen cq verduurzamen en doorontwikkelen naar

[in coproductie met de afdeling Presentaties].

behoefte, zoals:

Bijvoorbeeld:

product

• Muziekluistersessies (divers, op maat per genre/thema)

• Programma’s gericht op speciale doelgroepen, oa laag­

>  Vanuit het educatieve producten- en dienstenaanbod

• Ouderenkoor • Bewegingslessen voor ouderen • Parkinson-danstraject i.s.m. Care to Dance • In onderzoek: Time Slips, verhalen maken en vertellen met dementerenden. • Ontwikkelen aanbod voor bewoners azc (multidisciplinair) • Oriëntatie naar nieuwe mogelijkheden m.b.t. museumrondleidingen (Visual Art Strategy) • voorlezen aan ouderen (zorgcentra)

geletterden / leesbevordering. • Koppeling naar CmK programma voor het po (receptieve en reflectieve kunstbeleving) • (digitale) Kijkwijzers Voortgezet onderwijs • Aansluiten bij landelijke activiteiten zoals de Museum-

spelen wij graag in op evenementen met ‘plug-ins’, ‘pop-ups’, workshops, mobiele acts et cetera. Bijvoorbeeld: Jaarmark / Cultura Nova / Park City Live >  Maar ook eenmalige events. We spelen daarbij in op de ‘Urban’- thematiek.

week, Kids Museumweek etc. • Vaste items: museumtas en bouwplaats (kinderen/families)

doelgroep >  Alle leeftijden / interessegebieden

• App gebouw • Nieuwe media: onderzoeken gebruik smartphone en apps voor experimenteren met andere vormen van

doelgroep >  Mensen die verbonden zijn aan zorg- en welzijns­ organisaties, zoals:

bemiddeling tentoonstelling naar publiek • Dialooggerichte en/of interactieve rondleidingen

doelstellingen /prestaties

• Verschillende niveaus van (tekst)informatie in de ten-

8  Aanbod zakelijke markt

• Verzorgingstehuizen (o.a. Sevagram)

toonstelling, zowel voor de algemeen geïnteresseerde

• GGZ-instellingen (Mondriaan Zorggroep)

als voor de verdieping zoekende kunstkenner

• Instellingen voor mensen met verstandelijke / lichamelijke beperking • Nieuwkomers: vluchtelingen / asielzoekers • Toon Hermans Huis Heerlen

• Verdiepende publieksprogramma’s: rondleidingen,

product >  Personeelsbijeenkomsten, teamuitjes en arrangementen.

lezingen, ontvangsten, masterclasses, app/nieuwe media, audiotours etc. • Bij elke tentoonstelling een lezing voor een breed publiek die informatief van aard is en aansluit bij zowel

doelgroep >  Commerciële partijen: bedrijven, verenigingen, alsook groepsbezoeken in de vrijetijdsmarkt.

de tentoonstelling als bij maatschappelijke tendensen of actuele vraagstukken.

58  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  59

producten 2016

doelstellingen/prestaties


doelstellingen/prestaties

product

1  Taal- en leesbevordering, een zeer belangrijk

>  Voorleesexpress; onderzoek naar het opstarten van een

speerpunt voor schunck* is leesbevordering.

pilot i.s.m. Peuterspeelzaalwerk en bmv msp met als

Doelformulering

Met plezier lezen betekent méér lezen. Meer lezen leidt

resultaat een gezamenlijke aanvraag voor een gemeente-

Vanuit de hoofdnoemer ‘Lezen, Leren, Informeren’ zijn de volgende educatieve speerpunten

tot betere prestaties op gebied van woordenschat, spel-

lijke startsubsidie.

voor het bibliotheekwerk in Heerlen beschreven:

ling, grammatica en schrijven. Schunck werkt aan het

doelgroep

>  Taal- en leesbevordering;

bevorderen van leesplezier door het uitvoeren van een

>  Peuters, ouders en leiders van het Peuterspeelzaalwerk

>  Educatieprogramma’s gericht op participatie, zelfredzaamheid en basisvaardigheden. Binnen

doorlopende leerlijn op het gebied van taal- een lees­

dit speerpunt krijgen de programma’s die gericht zijn op het bevorderen van geletterdheid en

vaardigheid. De doorlopende leerlijn is gericht op doel-

product

mediawijsheid (informatie- en digitale vaardigheden) extra focus.

groepen van vroeg- en voorschoolse educatie tot en

>  Oriëntatie op aanbod voor en samenwerking met het vmbo

met volwasseneneducatie.

– pilot projecten, in samenhang met / perspectief tot ons

Een zeer belangrijk speerpunt is leesbevordering in de breedste zin van het woord en voor alle

cultuureducatief aanbod voor deze doelgroep. Voorbeeld:

leeftijden. schunck* werkt aan het bevorderen van leesplezier door het uitvoeren van een door-

‘dBos vmbo’, onderzoek van mogelijkheden voor een pilot.

lopende leerlijn op het gebied van taal- een leesvaardigheid. De doorlopende leerlijn is gericht op

product

doelgroep

doelgroepen van vroeg- en voorschoolse educatie tot en met programma’s voor senioren, maar er

>  Leesbevorderingsprogramma’s voor scholen, door middel

>  Leerlingen en leerkrachten van het vo

ligt een belang­rijke focus op het Bibliotheek op School-werk voor het primair onderwijs.

van de Bibliotheek op School / Boek1Boek en Boekenhut: doelgroep

product

>  Kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs

>  Activiteiten en evenementen die het lezen en het leesplezier stimuleren, waaronder Boekenweek, Nederland

product

leest, thema-maanden, Kinderboekenweek, leesfeesten,

>  Leesbevordering voor de allerkleinsten, d.m.v. Boekstart

Nationale Voorleeswedstrijd en Nationale Voorleesdagen,

Voor de bredere promotie van BoekStart wordt ingezet

Festival van het Leren en het ondersteunen van diverse

op een activiteitenprogramma op alle bibliotheekfilialen.

leesclubs op diverse locaties

Daarnaast worden ook partners als Peuterspeelzaalwerk

>  Nieuw: lezingenformat gericht op actualiteit, erfgoed,

en het consultatiebureau betrokken bij de actieve

landelijke acties en gerelateerd aan schunck* exposities,

promotie van BoekStart.

die mensen met uiteenlopende interesses verbindt.

doelgroep >  Ouders van baby’s en peuters

doelgroep >  Volwassenen

product >  Lingua Bambini / taal- en leesbevorderingstraject. doelgroep >  Peuters, ouders en leiders van het Peuterspeelzaalwerk

>  In vestiging Glaspaleis met name: kunst- en cultuur­ liefhebbers >  Waar mogelijkheden zijn worden andere doelgroepen betrokken. >  In de vestigingen in de wijken worden activiteiten meer gericht op kwetsbare groepen (bijvoorbeeld laag­ geletterden)

60  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  61

producten 2016

> educatie bibliotheek gerelateerd


producten 2016

doelstellingen/prestaties

> educatie muziek & dans

2  Educatieprogramma’s gericht op participatie, zelfredzaamheid en basisvaardigheden Doelformulering product

De afdeling Muziek & Dans ontwikkelt en organiseert muziek- en dansonderwijs voor zowel de

>  Programmering rondom mediawijsheid en digitale- en

vrijetijdsmarkt als (muziek- en zang-) verenigingen en onderwijs.

informatievaardigheden

Naast en gekoppeld aan het lesaanbod organiseert de afdeling ook op regelmatige basis leerlingen­

O.a. Klik en tik, Digisterker en Leren solliciteren.

uitvoeringen, concerten en voorstellingen op verschillende plekken in de stad.

doelgroep >  De nadruk ligt op kwetsbare groepen en instanties die

Het centrale doel is het stimuleren van talentontwikkeling bij kinderen in onze gemeente. Hiertoe

nog niet de know how of mogelijkheden hebben om aan te

wordt de traditionele focus op instrumentaal 1-op-1 onderwijs in de vrijetijdsmarkt verlegd naar

haken in de veranderende mediale wereld en op het vlak

innovatief en duurzaam onderwijs voor jeugd en jongeren, zowel binnen- als buitenschools. In een

van digitale vaardigheden.

doorgaande lijn binnen het onderwijs en met dwarsverbanden naar de vrijetijdsmarkt wordt talent ontdekt, ontwikkeld en doorgeleid naar kunstencentra, verenigingen en vervolgopleidingen.

product >  Programmering rondom voorkomen en terugdringen

Concreet onderscheiden wij twee hoofdlijnen voor de komende periode:

van laaggeletterdheid en verdere uitwerking van de

>  Doorontwikkeling muziek- en dansonderwijs op scholen

Taalhuis-activiteiten en inloopspreekuren, participatie

>  Innovatie en flexibilisering aanbod vrijetijdsmarkt

in het Taalakkoord en samenwerking in de arbeidsmarkt­ regio Zuid-Limburg doelgroep

Hierbinnen zal multi- en interdisciplinair en coördinerend gewerkt worden, wat een versterkt programma en vergroot publieksbereik betekent.

>  Volwassenen, laaggeletterden, inburgeraars / vluchte­lingen (i.s.m. coa / azc / Vluchtelingenwerk) >  Bondgenootschap geletterdheid Parkstad (o.a. i.s.m. Alcander) >  Partners in de arbeidsmarktregio

62  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  63


producten 2016

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s voor

Het bieden en begeleiden van kwalitatief goed en

Programma’s en projecten voor het Voortgezet

Talentontwikkelingsprogramma’s op het snijvlak van

peuterspeelzalen.

duurzaam muziek- en dansonderwijs op scholen.

Onderwijs

binnen- en buitenschools

Doelstelling: prille kennismaking met muziek (is het meest

In aansluiting op zowel de landelijke kaders van het Minis-

effectief op zo vroeg mogelijke leeftijd) en taal- en lees­

terie van ocw (Handreiking Muziekonderwijs), alsook het

product

producten

bevordering.

Provinciaal Masterplan Muziekonderwijs door!.

Alhoewel er veel aandacht uitgaat naar het Primair Onder­­

>  Leerling uitvoeringen (de stad als podium)

wijs vanuit muziek- en cultuureducatie, zal ook het vo

>  Talentklas

product

producten

bediend blijven worden. Ambitie is het intensiveren van de

>  Musicalclass

>  Een multidisciplinaire aanpak, waarbij muziek, dans en

>  Lessencycli muziek- en dans binnen de multidisciplinaire,

trajecten met het vo en de samenwerkingsverbanden uit

>  Muziektheater

doorgaande leerlijnen van het Rijksprogramma Cultuur­

te breiden met specifieke aandacht voor het museum en

>  Voorbereiding op vakopleiding

educatie met Kwaliteit (o.a. het model abel)

talentontwikkeling na schooltijd (bijv. lessen door instru-

>  Bandcoaching, i.s.m. Parkstad Popstad en poppodium

taal elkaar versterken i.s.m. bibliotheek en Cubiss. doelgroep >  Peuters binnen vestigingen pwh

>  Lesprogramma’s muziekonderwijs in doorgaande leer­

mentalisten, bandcoaching en bandplay i.s.m. poppodium

nieuwe nor (Kegelpaleis)

lijnen, (Masterplan door! en Impuls Muziekonderwijs)

nieuwe nor / Kegelpaleis) – binnen een doorgaande leer-

Waar mogelijk in cross-overs met andere disciplines en pro-

in aansluiting op de vraag van de school.

lijn, in aansluiting op enerzijds andere onderwijslagen en

gramma’s in schunck* en in de stad.

Bestaande schoolprogramma’s zoals Geef het Door,

de vrije tijd. doelgroep

instrumentale lessen, Young Brass en Klassenmuziek 6.0. zullen hierin geïntegreerd worden

doelgroep

>  Kinderen en jongeren < 21 jaar

>  Voortgezet Onderwijs Rol schunck* m&d: • Consulentschap en deskundigheidsbevordering groepsleerkrachten po; • De verbinder van de binnen- en buitenschoolse educatie; • De ontwikkelaar en uitvoerder van lessen, workshops en projecten. doelgroep >  Kinderen in het primair onderwijs, groepen 1 t/m 8)

64  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  65

producten 2016

doelstellingen/prestaties


producten 2016

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Toegankelijk, aantrekkelijk en eigentijds

Passende programma’s voor speciale doelgroepen

(gecertificeerd) cursusaanbod voor de vrije tijd. product product

Workshops en lessen

>  Muziek- en danslessen met aanvullende ensemblemogelijkheden in diverse abonnementsvormen vanuit

doelgroep o.a.

de volgende disciplines:

>  Senioren

• Dans- en bewegingslessen

>  Bejaarden (in verzorgingstehuizen)

• I nstrumentale en vocale lessen (inclusief musical)

>  Dementerenden

•P op & Rock

>  Vluchtelingen / asielzoekers

•H aFaBra

>  Parkinsonpatiënten >  g gz-patiënten

producten, diensten en doelgroepen die vanuit de afdeling publiek & informatie worden verzorgd > publiek & informatie: front office bibliotheek Doel

doelgroep

Vanuit de hoofdfunctie ‘Lezen, Leren, Informeren’ zijn voor het bibliotheekwerk in Heerlen de

>  < 18 jaar vrijetijdsmarkt

volgende speerpunten beschreven: 1  s chunck* biedt laagdrempelige toegang tot media, informatie en ruimte voor studie en ontmoeting op diverse locaties in de stad (bibliotheek- en informatiediensten), zowel fysiek als digitaal; 2  schunck* werkt mee aan taal- en leesbevordering; 3  s chunck* ontwikkelt educatieprogramma’s gericht op participatie, zelfredzaamheid en basisvaardigheden. De uit deze speerpunten voortvloeiende dienstverlening en programmering wordt vanuit de frontoffice van het Glaspaleis en drie vestigingen in de wijken uitgevoerd en ondersteund door de medewerkers van, en faciliteiten in de betreffende frontoffices. Meer en meer werken deze medewerkers ook op locaties buiten de eigen vestigingen om de (educatieve) programmering uit te voeren.

66  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  67


producten

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Media, Studie en Verblijf

Dienstverlening onderwijs

Informatie-diensten

product

product

product

product

>  Het beschikbaar stellen en uitlenen van een actuele

>  De ontwikkeling en het aanbieden van aangepaste

>  Uitvoering van het Bibliotheek-op-School-werk, onder

>  Het ondersteunen en beheren van informatieve loketten

fysieke collectie boeken, kranten, tijdschriften en dvd’s. doelgroep >  Alle leeftijden / uitlenen: alleen leden

diensten en media voor specifieke doelgroepen, zoals Boek

andere door het uitvoeren van het bijbehorende logistieke

aan Huis en aangepaste media c.q. media-op-maat.

proces, het beheren van de bijbehorende collectie en de

in Heerlen en Parkstad.

doelgroep

inzet van leesconsulenten ten behoeve van de scholen.

doelgroep

>  Bibliotheekleden met een visuele of andere beperking,

Hierbij hoort ook de uitvoering van de dienstverlening

>  Volwassenen (ondersteuning cjg, wmo)

product

leden die slecht ter been zijn. Leden die beperkt taal­

>  Het versterken van aandacht voor digitale bronnen en

vaardig zijn. Inburgeraars.

collecties. Deze toegankelijk maken en ontsluiten voor de

aan het Peuterspeelzaalwerk in Heerlen. doelgroep

gebruikers van de bibliotheekdiensten; zowel online als

product

op de bibliotheekvloeren.

>  Het bieden van ondersteuning bij en de uitvoering van

doelgroep

alle bibliotheekgerelateerde educatieve projecten

>  Nadruk op volwassenen, maar deels ook alle leeftijden

(zie het tabblad Educatie bibliotheekgerelateerd), zowel

>  Kinderen en leerkrachten van de basisscholen in Heerlen, met speciale aandacht voor de leescoördinatoren van de scholen. >  Kinderen en leiders van de peuterspeelzalen in Heerlen.

in vestigingen als op locatie. product

doelgroep

>  Het beschikbaar stellen van studieplekken, publiekspc’s,

>  Alle leeftijden

mobiele devices en vrije wifi voor toegang tot het internet doelgroep >  Jongeren en volwassenen

product >  Het bieden van ruimte aan samenwerkingspartners voor de uitvoering van maatschappelijke projecten en dienstverlening, zoals StudieMax, schuldhulpmaatje,

product >  Hulp bij informatievragen van bezoekers van de bibliotheek

de Knoppenwinkel, de Taalhuispartners doelgroep >  Maatschappelijke samenwerkingspartners

doelgroep >  Alle leeftijden product >  Ontsluiting van en toegang tot collecties van andere instellingen en bibliotheken doelgroep >  Alle leeftijden

68  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  69

producten 2016

doelstellingen/prestaties


doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Beleid ontwikkelen en bewaken

Innovatietrajecten

Doel

product

product

Aansturing van het bibliotheekwerk van schunck*, vanuit zowel de afdeling

>  Bibliotheekbeleid 2017-2020 in een jaarplan gericht en

>  Afstemming met diverse samenwerkingspartners in de

gedetailleerd uitwerken en implementatie aansturen

stad en het initiëren van maatschappelijke projecten,

Publiek & Informatie als vanuit Educatie en een aanzet tot innovatietrajecten.

doelgroep >  Inwoners gemeente Heerlen

met name op het vlak van welzijn en cultuur. doelgroep >  Inwoners, wijken, stichtingen en bedrijven in gemeente

product

Heerlen

>  Samenwerking in Federatie Parkstad Limburg Bibliotheken, Vereniging van Limburgse Bibliotheken, afstemming met

product

diverse overheden en een aantal landelijke netwerken,

>  Doorgaande ontwikkeling ‘Medialab’, informatieve digitale

waaronder de Brede Bieb.doelgroep

projecten, in samenwerking met creatieve partners en

doelgroep

collega-bibliotheken in de regio. Ontsluiting van de digi-

>  plb, vlb, vob, kb en landelijke netwerken

tale wereld in de dagelijkse fysieke wereld, met name in de frontoffices van de bibliotheek in combinatie met educa-

product >  Certificeringstraject voor schunck* Bibliotheek (voorjaar 2017) doelgroep >  vob / landelijk netwerk

tieve trajecten. doelgroep >  Alle leeftijden, met speciale aandacht voor jeugd en jongeren

product

product

>  Uitwerken marketingbeleid voor bibliotheekdiensten in

>  s chunck* Interactief; doorgaande methode-ontwikkeling

Heerlen, met bijzondere aandacht voor het uitdragen

voor het beschrijven van maatschappelijke effecten van

van de missie van het bibliotheekwerk in Heerlen (inclusief

projecten.

alle nieuwe producten en diensten die daar bij horen).

doelgroep

Daarnaast de communicatie met de leden van de biblio-

>  Volwassenen, met speciale aandacht voor kwetsbare

theek verbeteren.

ouderen en projecten in het sociaal domein

doelgroep >  Inwoners gemeente Heerlen met bijzondere aandacht voor de leden van de bibliotheek.

product >  Participatie in en ondersteuning van wijkgerichte projecten doelgroep >  Doelgroepen in de wijken

70  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  71

producten

> p ubliek & informatie: beleidsontwikkeling bibliotheek


doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Ontvangst en informeren

Hospitality en Hostmanship

Doel

product

product

Informeren, ontvangst en ondersteuning van bezoekers, klanten en gasten, stimuleren van

>  Het informeren van bezoekers in het Glaspaleis en het

>  Implementatie van de in 2016 ontwikkelde hospitality-

ontmoeting en verblijf, beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten in het Glaspaleis en

bieden van ondersteuning bij toegang tot bibliotheek­

de vestigingen van schunck*.

diensten, educatieve diensten en bezoek aan tentoon­

doelgroep

stellingen, museumruimtes en andere activiteiten en

>  Medewerkers en klanten

concepten voor schunck*.

programmering. doelgroep

product

>  Bezoekers Glaspaleis

>  Het aanbieden van aantrekkelijke (educatieve) arrangementen in combinatie met ruimteverhuur en/of horeca. doelgroep >  Bezoekers Glaspaleis product >  Herinrichting van de begane grond van het Glaspaleis inclusief betere dienstverleningsconcepten en beweg­ wijzering. doelgroep >  Medewerkers en bezoekers Glaspaleis product >  Ontwikkeling van betere digitale ondersteuning van bezoekers. doelgroep >  Medewerkers en klanten

72  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  73

producten

> p ubliek & informatie: front office algemeen


producten

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Verkoop producten van schunck* / merchandise

Verhuur van ruimtes en aanbod arrangementen

product

product

>  Ontwikkeling van de bescheiden (museum)winkelfunctie

>  s chunck* verhuurt een deel van haar ruimtes die niet

van schunck* waar producten van schunck* en samen-

permanent in eigen gebruik zijn voor kortdurend gebruik

werkingspartners verkocht worden.

aan andere culturele, educatieve of maatschappelijke partijen, waar mogelijk in combinatie met een educatief

doelgroep

product markt combinaties 2017-2020

> presentaties

arrangement. schunck* presentaties richt zich op de duiding en betekenisgeving van de actualiteit, het verleden

>  Bezoekers Glaspaleis en Heerlen doelgroep

én als lab voor de toekomst op het gebied van kunst, architectuur en stedenbouw. Naar binnen en

>  Culturele, maatschappelijke en educatieve partijen in de

naar buiten toe houden wij de vinger aan de pols van de artistieke vernieuwing, relevante vraag­

regio

stukken en rake onderwerpen en zetten deze op de agenda.

doelgroep

schunck* staat midden in de maatschappij en richt zich vanuit haar talrijke tentoonstellingen en

>  Zakelijke markt

evenementen zowel op kort lopende projecten alsook op langere (meerjarige) termijn ontwikkelingen. Met op de mens gerichte onderwerpen en kunstprojecten zoeken wij actief de verbinding tot de andere schunck* afdelingen als bakermat van innovatie en onderscheidende kwaliteit. Het presentatiebeleid is aansprekend, scherp en dynamisch en gerelateerd aan de eigen moderne en hedendaagse kunstcollectie. Bijzonder oog is er voor artistieke crossovers, voor publieksparticipatie en interactie, talentontwikkeling en persoonlijke ontmoetingen. De inhoudelijk nieuwe focus op ‘stedelijke beleving’ adresseert sociaal-maatschappelijke vraagstukken uit de directe leef­ omgeving van mensen uit deze regio, die exemplarisch kan zijn voor eerder decentrale, postindustriële gebieden c.q. het ‘Randland’.

> collecties Het beheren, tonen, onderzoeken, uitbreiden, uitlenen en ontsluiten van de hedendaagse moderne kunstcollecties van de gemeente Heerlen conform museale maatstaven. Hiervoor is het realiseren van een nieuw depot een vereiste. Specifieker omvat het collectiebeleid 2017/2018 een vernieuwing bij de deelcollectie cross-overs, het deelprogramma Coöperatie Collectie en de geïntensiveerde samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam.

74  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  75


presentaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Presentaties van eigen collectie in het Glaspaleis

Drie exposities van de collectie Aad in de presentatie­

Twee collectietentoonstellingen in de

Uitbreiding van de collecties met gemiddeld

ruimte op de 4de verdieping, met focus op vernieu­

centrale hal van het stadhuis

5 tot 10 nieuwe werken per jaar

product

product

>  2016: Sandberg, het Stedelijk Museum Amsterdam &

>  Kunstcollectie Heerlen

product

wende vormen van collectieontsluiting die het

>  Schilderijen in div. lokalen Glaspaleis

maatschappelijk belang van de collectie agenderen

doelgemeenschap

product

>  schunck* bezoekers

>  2016:

>  Liefhebbers beeldende kunst en design

Heerlen (18 feb-4 sept) >  2017: Nieuwe collectieaankopen (17 sept 2016-feb 2017)

doelgemeenschap

• Passie II (5 feb-29 mei)

>  2018: n.t.b.

>  alle inwoners Gemeente Heerlen,

• Uit de huiskamers van Heerlen (3 juni-2 okt)

>  2019: n.t.b.

>  alle bezoekers schunck* en Stadhuis, de Collectie

>  2017:

>  2020: n.t.b.

Nederland

• De bibliotheek van Aad (7 okt 2016-29 jan 2017) >  2018: n.t.b.

doelgemeenschap

>  2019: n.t.b.

>  Beeldende kunst voor alle leeftijden > Parkstedeling

doelgemeenschap >  Beeldende kunst voor alle leeftijden > Regionaal > Parkstedeling >  Liefhebbers Aad de Haas collectie

76  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  77

presentaties

doelstellingen/prestaties


presentaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Opdoen van nieuwe allianties voor het collectioneren,

Onderzoek en experiment m.b.t. collectiewerk.

Bijdrage aan algemeen en artistiek schunck* beleid

3-4 spraakmakende projecten met bovenlokale,

tonen en promoten van hedendaagse kunst

Bruiklenen aan publiek en het bevorderen van de

en overkoepelende projecten.

nationale en (Eu)regionale uitstraling, met de focus

zichtbaarheid van de collectie buiten schunck* product >  2015/2017/2019: verzorgen tentoonstelling regionaal toptalent bij Rabobank Westelijke Mijnstreek Sittard doelgemeenschap >  Klanten en managers van het bedrijf

op cross-overs of de actualiteit in de museumruimte product

product

>  uitzetten en bewaken van de artistieke koers.

product

>  2016: ‘David Bade tekent Heerlen onder de tafel’

>  verantwoordelijk voor Inhoudelijke innovatie, het volgen

>  2017:

• Kunstwerken in de publieke ruimte.

van de artistieke en culturele actualiteit en het vertalen

• Frank Havermans: Solo

• Presentatie van collectiewerk thuis bij geportretteerde.

ervan naar de organisatie.

• Randland

>  zitting in de werkgroep herinrichting

• Biënnale van het Beeldende Boek: Thé Tjong-Khing

>  initiator van grensverleggende projecten, met name op

• Wild Card

het gebied van het schunck*elen.

>  2018:

>  input en inspiratie voor andere afdelingen.

• Mies van der Rohe Award

>  projectmotor van schunck*: presentaties en collectie

• Jean Bernard Koeman: Nomadic Mountains

initieert en voert de meeste projecten uit.

(27 mei-30 sep 2018)

>  houdt contact met de lokale achterban en gemeen­ schappen, maar ook met het landelijke (vak)publiek en

doelgroep

kennisnetwerken.

>  Beeldende kunst en architectuur voor alle leeftijden / euregionaal / nationaal / specifiek regionale doelgroepen

doelgroep >  schunck* intern en extern

78  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  79

presentaties

doelstellingen/prestaties


presentaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

1 blockbuster-tentoonstelling per 2 jaar in het

3 presentaties met grote lokale aantrekkingskracht in

3 interactieve, op de beleving gerichte installaties

Kunst- en architectuurprojecten met een

museum, de vitrine en +1

de vitrine

met regionale en landelijke uitstraling op de gratis

uitgesproken maatschappelijke relevantie

toegankelijke ruimtes +1 en/ of vide

product

product

product

>  2018: Jean Michel Basquiat (o.v.b.)

>  2017:

>  2020: n.t.b. doelgroep >  Iedereen, landelijke en internationale aandacht bij pers en bezoekers

>  2017: product

• Bernadinuscollege

• Frank Havermans: Solo

>  Absolute Event Horizon 2: Pontus Alv

• Superflex: Voortzetting Graven naar een Nieuw Lotbroek

• Post Industrials: Heerlense subculturen uit de jaren 80

>  Marius Packbier: Being Close

> 2018:

>  RAAAF: End of Sitting

• Mies van der Rohe Award: De Klusflat • Jean Bernard Koeman: Nomadic Mountains

• Euregionale Architectuurprijs (Maastricht) doelgroep >  Experience zoekers / ontdekkers

doelgroep

bij de bmv Hoensbroek • Poppenhuizen

doelgroep >  Vraag gericht met oog voor doelgroep en locatie

>  Beeldende kunst voor alle leeftijden / Parkstedeling

80  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  81

presentaties

doelstellingen/prestaties


presentaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

doelstellingen/prestaties

Jaarlijkse opdracht voor een muurschildering voor het

Onvoorziene, op de actualiteit inspelende

Presentaties van eigen collectie in het Glaspaleis

3 exposities van de collectie Aad in de presentatie­

trappenhuis + deel entreehal

presentaties

product

product

>  Schilderijen in div. lokalen Glaspaleis

product

>  2017: Roland Schimmel

>  1 x jaar

>  2018: Nieuwe aankopen in het museum

>  2018: vernieuwing van het kabinet

>  2019: Georg Korsmit

doelgroep

doelgroep

doelgroep

>  2020: n.t.b.

>  Nader te bepalen, specifieke doelgroep

>  schunck* bezoekers

>  Beeldende kunst voor alle leeftijden

>  Liefhebbers beeldende kunst en design

> Regionaal

ruimte op de +4 product

>  2018: Femmy Otten Ntb

doelgroep

> Parkstedeling

>  s chunck*looppubliek, restaurantbezoekers, fans van

>  Liefhebbers Aad de Haas collectie

muurschilderingenliefhebbers beeldende kunst en architectuur

82  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  83

collecties

doelstellingen/prestaties


collecties

doelstellingen/prestaties

2 collectietentoonstellingen in de centrale hal van het

Uitbreiding van de collecties met gemiddeld 5 tot 10

stadhuis

nieuwe werken per jaar

product

product

>  2017: Nieuwe collectieaankopen

>  Kunstcollectie Heerlen

Bijlage 2 samenwerkingspartners

>  2018: Investeerders van de Parkstad Limburg Prijs tonen hun aankopen

doelgroep >  Alle inwoners Gemeente Heerlen, alle bezoekers

doelgroep

schunck* en Stadhuis, de Collectie Nederland

schunck* heeft sinds 2014 actief geïnvesteerd in samenwerkingen met lokale, euregionale, landelijke en internationale partners. Wij doen dit vanuit de ambitie voor inhoudelijke cross-overs,

>  Beeldende kunst voor alle leeftijden

maar ook vanuit de overtuiging dat een gezamenlijk cultureel en educatief aanbod elkaar versterkt

>  Parkstedeling

en bijzonder aantrekkelijk voor bestaand en nieuw publiek is. Zeker als het om organisaties buiten het eigen culturele veld gaat. doelstellingen/prestaties

Wij werken voor het inhoudelijk en/of zakelijk realiseren van ons aanbod samen met een groot

Verzorgen interne bruiklenen kantoren

aantal partners: lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk en internationaal. Hieronder lichten

Gemeente Heerlen

wij deze samenwerkingsrelaties, in willekeurige volgorde, nader toe:

product >  Kunst in kantoren doelgroep >  Directie gemeente Heerlen en College b&w en hun gasten

84  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  85

samenwerkingspartners

doelstellingen/prestaties


samenwerkingspartners

gemeente heerlen

programmering van jongeren­

wijkvereniging mariagewanden / hoensbroekse amateur kunst

Opdrachtgever Partner op het vlak

accommodatie ‘The Flash’ met het

Doorlopend gezamenlijk cultureel

van specifieke maatschappelijke

bibliotheekwerk in Heerlerbaan.

activiteitenprogramma voor wijk­

gericht op zelfredzaamheid en participatie. Gezamenlijke huisvesting en

thema’s zoals bevorderen geletterd-

bewoners.

st. kunstencentrum signe Incidentele inhoudelijke samen­ werking

poppodium nieuwe nor & aangesloten partners bij parkstad popstad

Intensieve samenwerking binnen

Samenwerking op projectbasis en

vlak van leesbevordering (Bibliotheek-­

en zelfredzaamheid.

binnen muziekeducatie. In de toe-

op-School) en mediawijsheid.

parkstad limburg theaters

voor cliënten van Mondriaan.

Samenwerking op projectbasis en intensief binnen Cultuureducatie met

komst wordt gestreefd naar nauwe

Kwaliteit.

samenwerking omtrent de plannen

Samenwerking op het vlak van basis-

binnen ‘Cultuureducatie met Kwali-

en financiële vaardigheden.

stichting promotie limburgse kunstenaars

rabobank westelijke mijnstreek

voor de Muziekboulevard in, en nabij

peuterspeelzaalwerk te heerlen

het huidige Kegelpaleis in Heerlen.

Samenwerking rondom taal- en lees-

rien Romijn), Bonnefanten Museum

bevordering. = klantrelatie.

en Museum De Domijnen.

Partner in de gezamenlijke organisa-

teit’ Samenwerking in de beleefroute: ‘2000 jaar Heerlen in een halve dag’.

hovo zuyd

Collectieproject i.s.m. dsm (Catha-

vluchtelingenwerk heerlen

tie van lezingen en cursussen voor

hs zuyd arts faculty

Samenwerking op het vlak van taal-

volwassenen.

Het ontwikkelen van een leertraject

citaverde college heerlen

bureau europa

i.s.m. schunck* voor studenten van

Meerjarige samenwerking binnen

Samenwerking op inhoudelijk vlak

museumplein limburg

de Docentenopleiding Beeldende

ckv projecten.

voor iba Gebrookerbos en gezamen-

Partner op het vlak van mijnerfgoed,

Kunst en Vormgeving (fade). Daarbij

vaardigheden, participatie en basisvaardigheden.

Particuliere stichting van bedrijfs­

lijke organisatie lezingen/themareek-

brede maatschappelijke voorzieningen

techniek en technologie.

dient de locatie schunck* ook als

Parkstad Limburg Prijs voor jonge

Partner binnen ‘Cultuureducatie met

onderwijslocatie voor een dagdeel

masterplan muziekeducatie door! [[provinciaal?]]

kunst, ter waarde van €10.000.-,

Programma’s op locaties in de wijken,

Kwaliteit’.

per week tijdens het project.

Ontwikkeling en organisatie van een

uitreiken.

vanuit de diverse disciplines in

eigenaren, die om de vijf jaar de

sevagram

werking.

Programma’s gericht op participatie

Gezamenlijk activiteitenprogramma

relatie tot het thema erfgoed en

Verkenning voor langere samen­

radar

patie.

schuldhulpmaatje heerlen

Gezamenlijk Project in 2016.

educatie, ckv en projecten en op het

mondriaan ggz

Samenwerking op projectbasis in

van eyck academie

respectievelijk cultuur- en muziek­

heid en maatschappelijke partici­

historisch goud

onderwijsstichtingen innovo, movare, lvo, svopl en scholen binnen hun koepels.

nederlands mijnmuseum

universiteit maastricht

Hoensbroek-Zuid, msp).

Entreebeleid & wederzijds gratis

macch (Maastricht Center for Arts

Langdurig samenwerkingsverband

over migratie en een Zorgsymposium.

vrije academie zuid-oostelijke mijnstreek (vazom)

nieuwe werkwijze voor Muziek­

schunck*. (locaties o.a. Aldenhof,

sen of symposia zoals symposiumdag

onderwijs op scholen in Heerlen.

Samenwerking op het vlak van beel-

stichting muziekschool kerkrade

toegang.

and Culture, Conservaton and Heri-

zorgcoöperatie hoensbroek

Incidentele samenwerking op

tage)?????

schunck* is ketenpartner in de zorg-

relatie tot mijnerfgoed programma’s.

cultura nova

aanbod, ‘Cultuureducatie met

brasserie mijn streek

arcus college

pilot in Hoensbroek op het vlak van

Samenwerking in de beleefroute:

Afstemming en gezamenlijk ontwik-

Kwaliteit’ en op termijn mogelijk ook

Samenwerking op het vlak van

Werkervarings- en stageplaatsen

culturele activiteiten voor wmo-

‘2000 jaar Heerlen in een halve dag’.

kelen van programma voor weder-

wat betreft de bedrijfsvoering.

marketing­communicatie en verhuur-

studenten.

gerechtigden, naast Radar, Alcander

zijdse versterking. Samenwerking op

Delen van marketingkennis en

arrangementen in het Glaspaleis.

marketing gebied.

onderzoek naar gezamenlijke

rondom de organisatie van activiteiten en projecten voor ouderen.

alcander

savelberg klooster

pelijke organisaties.

Samenwerking in de beleefroute:

Langdurig samenwerkingsverband rondom de organisatie van projecten

86  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

‘2000 jaar Heerlen in een halve dag’.

vrije tijd en binnenschools.

Samenwerking binnen het cursus­

projectniveau. Potentiële partner in

en overige medische en maatschap-

dende workshops en projecten in

campagnevoering.

bagels & beans Samenwerking op het vlak van evenementen in het Glaspaleis.

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  87

samenwerkingspartners

regio


samenwerkingspartners

humanitas

werking in beleefroute: ‘2000 jaar

Workshops bij bso’s en Kinderdag-

Heerlen in een dag’.

Samenwerking in diverse thematische

verblijven.

de 5 basisbibliotheken van parkstad: schunck* te Heerlen,

euregio

Openbare Bibliotheek Brunssum,

schap in Eupen ikob.

collection Luik, La Châtaigneraie Luik, Museum van De Duitstalige gemeen-

superflex en iba gebrookerbos

Bibliotheek Kerkrade e.o., Bibliotheek

eap; euregionale architectuur prijs

Landgraaf-Onderbanken en Open-

Samenwerking met opleidings­

nak Neuer Aachener Kunstverein,

schunck* initieerde met het Deense

bare Bibliotheek Nuth werken al vele

instituten voor architectuur in Aken,

Leopold Hoesch Museum Düren,

kunstenaarscollectief superflex in

jaren samen in de Federatie Parkstad

Hasselt, Maastricht & Luik binnen

Ludwig Forum Aken. Kunsthaus nrw

rondleider of workshopgever bij

het kader van m2015 Jaar van de

Limburg Bibliotheken (plb). Binnen

een rondreizende jaarlijkse prijs voor

Kornelimünster Aken.

SCHUNCK*.

Mijnen en met steun van de Provincie

deze Federatie zijn de abonnementen

afgestudeerden in de architectuur .

Nederland:

programma’s zoals Dutch Mountain Film Festival en de cursus Literaire film.

zzp-ers in de culturele sector

bondgenoten aanpak laaggeletterdheid

Werkzaam als museumdocent,

Arcuscollege, Bibliotheek Brunssum, Bibliotheek Kerkrade e.o., Bibliotheek

Duitsland:

Limburg: ‘Graven naar een Nieuw

en tarieven geharmoniseerd, er wordt

Geïnitieerd en sinds 25 jaar georgani-

Museum De Domeinen, Van Eyck

Lotbroek’. Het resultaat is een actieve

samenwerkt in de Parkstad-biblio-

seerd door schunck*. Andere

Academie, Marres, Bureau Europa.

banken, Cubiss/Bibliotheekhuis

diverse (zang)koren heerlen e.o.

en samen met de buurt vormgegeven

theekwebsites, er is 1 gezamenlijke

partners: Rheinisch-Westfalische

Limburg, cmww Brunssum, cnv

Producties en podia (bijv. Kerst­

ontmoetingsplaats voor de wijk

pas en de leden van de bibliotheken

Technische Hochschule Aachen,

schritt_macher festival

Vakcentrale Vertrouwenspersonen

concerten).

Nieuw Lotbroek/Heerlen Noord.

kunnen in iedere vesting in Parkstad

Fakultat fur Architektur, Universiteit

Gezamenlijk programma ontwikkelen

terecht voor alle diensten en pro­

Hasselt, Faculteit Architectuur en

met o.a. Parkstad Limburg Theaters

Nuth, Bibliotheek Landgraaf-Onder-

Limburg, Euricon, Gemeente Heerlen, Gemeente Voerendaal, Gemeente

orlando festival

kunst, Fachhochschule Aachen,

Heerlen, Stadt Aachen en de fabrieks-

Facilitering van ruimtes voor

schunck*/ bureau europa / van eyck academie driehoek

ducten. Daarnaast samenwerking

Brunssum, Gemeente Kerkrade,

rondom de Taalhuizen en het biblio-

Maastricht Academy of Architecture,

hal Stahlbau Sprang & Co in het

Gemeente Landgraaf, Gemeente

concerten & samenwerking voor

Krachten bundelen om de ‘zachte

theek-op-school-werk.

Faculty of Arts, Zuyd Hogeschool,

Duitse Aken.

Onderbanken, ggd Zuid-Limburg,

de Samenspeeldagen.

kant van de stedenbouw’ een plek binnen iba Parkstad te geven.

isdbol, Kinder Opvang Kerkrade, Lions Clubs International, Meander

wmc

Hulp thuis, Ossel Schoonmaakbedrijf,

o.a. satelliet concerten, eventueel

Rabobank Parkstad Limburg, Relim,

opening en / of seniorenorkest.

overlegplatform marketing muziekscholen zuid limburg

Université de Liège, Faculté d’Archi-

incredible

tecture, Architektenkammer nw,

ludwig forum aachen (d)

Samenwerking op gebied van pro-

Dusseldorf.

Samenwerking tijdens de tentoon-

grammering van evenementen zoals het Holy Moly festival.

stelling Mies van der Rohe in 2016;

flacc genk (b)

verdere strategische afstemming wordt onderzocht.

schunck* en Kumulus initieerden

Kunstenaarswerkplaats ten behoeve

een overlegplatform voor marketing­

van de productie van nieuwe werken

Steunpunt voor Mantelzorgers

platform voor amateurkunst heerlen

afdelingen van de Muziekscholen

& artists in residence; faciliteren en

european heritage label

Parkstad, Texplain, uwv werkbedrijf

schunck* woont -op aanvraag-

in zuid limburg. Platform voor kennis-

samenwerking m.b.t. tentoonstellingen

Samenwerking voor erkenning van

Heerlen, Vluchtelingenwerk Limburg,

bijeenkomsten bij en/of initieert deze.

deling en onderlinge versterking door

schunck* Heerlen, Stichting abc, St. Peuterspeelzaalwerk Heerlen,

Welzijnsgroep Parkstad, wozl Onder­­

regionaal erfgoed tussen iba

samenwerking.

very contemporary netwerk

Parkstad, Erfgoedcel Mijnerfgoed

hoge fronten/lieke benders

Samenwerking op inhoudelijk, educa-

Mine en Zweckverband Aachen e.a.

Gezamenlijke programmering.

tief en marketing vlak. Grootschalige

plb (Parkstad Limburg Bibliotheken)

manifestatie in 2018.

parkstad limburg prijs

voor ‘Care to Dance’ (bewegen voor

heerlense musea: savelbergklooster thermen museum nederlands mijnmuseum schunck*

Leden:

De stichting Promotie Limburgse

parkinsonpatiënten en mantel­

Gezamenlijke marketingspanningen

België: ciap, Centrum voor kunst

Kunstenaars werd in 1985 opgericht en

zorgers).

voor Heerlen als attractie. Samen-

en design, z33 (allen Hasselt), space

is actief op het gebied van Beeldende

steuning bv, St. Lezen & Schrijven.

gotra Samenwerking en locatieverhuur

88  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

Genk, Museumplein Kerkrade, Blegny-­

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  89

samenwerkingspartners

stichting filmhuis de spiegel


samenwerkingspartners

provincie

lijkse Parkstad Limburg Prijs, voor

Samenwerking in innovatieprojecten,

nationaal

onder begeleiding van the Alignment

stichting leergeld

House en stuurgroep, hun krachten

partnerschap in het betrekken van

stedelijk museum schiedam

bundelen om de lokale positie van

financieel kansarme kinderen bij

Collectievorming.

openbare bibliotheken te versterken

culturele activiteiten.

logistiek en onderzoek.

jonge kunstenaars uit Nederlands en

iba parkstad

Belgisch Limburg. De Parkstad Lim-

Superflex project maakt deel uit van

eci roermond

burg werd in 1996 opgestart om een

iba’s kandidaatproject Gebrookerbos.

Verkenning van de mogelijkheden

brug slaan tussen jonge kunstenaars,

Samenwerking binnen European

om op tentoonstellingsvlak samen te

via zuyd

het bedrijfsleven, de overheid en het

Heritage Label.

werken.

Cross-over werkplaats voor podium-

studiemax

Scholingsnetwerk Kunstencentra

publiek.

Locatieverhuur van representatieve

kunsten.

Samenwerking op het vlak van huis-

Limburg

ruimtes in Glaspaleis.

en door te ontwikkelen.

vvv zuid limburg

skl

werkbegeleiding voor kansarme

Partnerovereenkomst ter bevordering

adviescommissie collectie

platform cultuureducatie limburg

van marketingcommunicatie van

Internationaal gevierd kunstenaar

regio parkstad.

Klaas Kloosterboer maakt deel uit van

hobeon

Een platform voor kennisdeling en

Parkstadnacht 2017.

de schunck* adviescommissie voor

Certificering muziek en dansschool.

monitoring van CmK voor penvoer-

kinderen in de wijken.

aankopen, evenals Catharien Romijn,

afgevaardigden van o.a. het Huis voor

huis voor de kunsten limburg

de Kunsten, dckl, provinciale musea,

Inhoudelijke, beleidsmatige en

onderwijsstichtingen, kunstvakoplei-

programmatische samenwerking

framer framed amsterdam

dingen, pabo, en , penvoerders CmK

vanuit de diverse kunstdisciplines

Framer Framed is een jong, inter­

lkca

en door!

(muziek, beeldende kunst, literatuur

nationaal opererend platform op

Landelijk kennisinstituut cultuur­

en poëzie).

broedplaatsterrein dat zich richt op

educatie en amateurkunst.

ders CmK (de kunstencentra), met

conservator van de dsm bedrijfs­

cultuurconnectie

collectie.

Advies en samenwerking op het gebied van benchmark en cao

dckl en aangesloten kunstencentra

de rol van kunst in een globaliserende

Directeurenoverleg Kunstencentra

nieuwe doelgroepen en het betrek-

limburgse bond voor muziekgezelschappen

Limburg; kennisdeling, samenwerking

ken van de niet-klassieke kunstconsu-

Gezamenlijke muziekprojecten/

en gezamenlijke profilering.

menten staan centraal.

producties met als doel het vernieu-

samenwerking. Interculturaliteit,

wen, verbinden en versterken van de

vlb

vob

Vereniging van Limburgse Biblio­

Vereniging van Openbare Bibliotheken

theken. Kennisdeling, samenwerking

Nederland. Kennisdeling en samen-

intro in situ uit maastricht

en gezamenlijke profilering binnen

werking in de bibliotheekbranche.

Gezamenlijke muziekprojecten/

de provincie Limburg.

Gezamenlijke innovatietrajecten.

producties.

cubiss

bredebieb

Provinciale ondersteuningsorgani­

Een samenwerkingsverband waarin

hafabra verenigingen heerlen

satie voor het bibliotheekwerk.

een groep openbare Bibliotheken,

Opleiding/producties/samenwerking.

90  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020

blaasmuziek.

meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020  91

samenwerkingspartners

Kunst, met name met de vier jaar-


samenwerkingspartners

internationaal

conservering vs. anderzijds het de vraag naar diversiteit in de program-

gebrookerbos

mering te onderzoeken. Hoofd­

Beoogd Europe Culture netwerk

partners: Street Art Communication,

project in samenwerking met

Kosice (Slowakei) ; Jens Besser, Riesa

Gemeente Heerlen.

Efau (Raum City Bilder, Dresden,

Gebrookerbos is een methodiek, een

Duitsland; Stadt Lodz, Michal Biezynski

ontwikkelstrategie voor het gebied

(eerst galerie urban forms, ambtenaar

Heerlen-Noord. Uitgangspunt is niet

van de stad Lodz voor muurschilde-

het vormen (of bouwen) van iets

ringen); Blank Canvas Festival, Riga;

nieuws op een lege plek, maar het

Vilnius Street Art festival, Polen;

omvormen van een bestaande plek

Open Walls Conference, Barcelona.

tot iets nieuws. Een belangrijke suc-

Andere partners: Black Circle Festival

cesfactor hierbij is een bottom-up

(Blazej Rusin, Ukraine); Prof. Javier

aanpak: het betrekken, en activeren

Abarca, Madrid, Spanje; Pietro Rivasi,

van bewoners en ondernemers die

Icone Festival, Modena, Italië.

zich betrokken voelen bij deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan. *Collectie – diverse bruikleennemers

dutch mountain film festival dmff

*Tentoonstellingen – diverse bruikleengevers

Gezamenlijke inhoudelijke programmering

pro freestyle Gezamenlijke inhoudelijke programmering

international mural project Beoogde Europe Culture aanvraag. Nieuw opgericht initiatief c.q. kennisplatform om op het internationale fenomeen van street art/graffiti/ mural festivals in Europa te reflecteren en het vraagstuk van enerzijds

92  meerjarenbeleidsplan schunck* 2017-2020


meerjarenbeleidsplan 2017-2020