PÅ DEN ANDEN SIDE Smagsprøve

Page 1

JENS SCHULTZER JENS SCHULTZER

Tanker Tankerog oginspiration inspirationtil tilat atskabe skabestørre størreog ogvarig varigsucces succes gennem lykke og kærlighed gennem lykke og kærlighed


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

1.

OM at skabe rigdom

x

Der var engang, i et fjerntliggende land, en ung mand, som gik ud i skoven og sagde til sin åndelige mester: ”Jeg ønsker at være grænseløst rig, og med denne ubegrænsede rigdom ønsker jeg at hjælpe andre og helbrede verden. Vil du fortælle mig hemmeligheden om, hvordan man bliver rig?” Og den åndelige mester svarede: ”Der er to gudinder, som findes i alle menneskers hjerte. Alle er forelskede i disse ophøjede væsener. Men der er en bestemt hemmelighed, som du bliver nødt til at kende, og jeg vil fortælle dig, hvad den er. Selv om du elsker begge gudinderne, må du være mere opmærksom på den ene af dem. Det er gudinden for kreativitet og visdom, og hun hedder Sarasvati. Efterstræb hende, elsk hende og giv hende din opmærksomhed. Den anden gudinde, som hedder Lakshmi, er rigdommens gudinde. Når du giver Sarasvati mere opmærksomhed, bliver Lakshmi frygtelig jaloux og giver dig mere opmærksomhed. Jo mere du bejler til gudinden for visdom og kreativitet, jo mere vil rigdommens gudinde bejle til dig. Hun vil følge dig, hvor som helst du går og aldrig forlade dig. Og den rigdom, du ønsker, vil være tilgængelig for evigt.”

2


Indhold

Endorsements

4

Fordord

11

Prolog

17

1. Nye kriterier for succes og de fem gaver 23 Lykke er drivkraften

24

De fem gaver

26

2. Ledelsens historiske udfordringer 31 Intet varer evigt

31

Forandringsparathed

32

Ă…benhed

33

Kreativitet

36

Kulturel diversifikation

37

Etik

38

Hvad er en virksomhed?

39

Nye ledelsesformer

42

3


3. Vi har en krop, men er en sjæl 45 Det bevidste menneske

45

Gruppers bevidsthed

49

Bevidsthedsformlen

52

Bevidsthedsmodellen

54

Virksomhedens bevidsthedsniveau

64

Bevidsthedsområderne

68

4. Den lykkelige virksomhed 79 Virksomhedens kærlighed – din styrke

80

Lykkens matematik

83

Gaverne

90

Viljen til resultater

101

Sjælen og vejen til lykken

103

Kontrollér dit ego

108

5. Det magiske rum 111

Magiens ingredienser

112

Adgang til magien

115

Den typiske industrialdervirksomhed

119

Følelsernes univers

120

Åndens domæne

125

Laterna magica og uendeligheden

4

127


6. Fra idĂŠer til virkelighed 131 At lede med glĂŚden

133

V-faktoren

140

Transformationen

144

SuccesfĂŚlden

151

Den virtuelle organisation

157

Logos og mythos

162

Det transparente

164

7. Lederens ansvar og ansvarlighed 171 Ansvarlighed for alle

172

Ansvaret for fremtiden

176

Epilog

179

Ordliste

183

Symbolforklaring

191

Litteratur

195

Noter

199

5


J e n s S c h u lt z e r : P책 d e n a n d e n s i d e

6


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

endorsements

”PÅ DEN ANDEN SIDE” sætter ledelse i nyt perspektiv Jens Schultzer sætter helt nye ord, billeder og modeller på, hvordan man ved ny tankegang og de ubevidste følelsesområder skaber det ”magiske rum”, hvor alt lykkes, og succes og kreativitet giver energi til fortsat udvikling af virksomheden. Per Ladegaard Koncerndirektør, Nykredit Viser vejen mod den lykkelige virksomhed I ”PÅ DEN ANDEN SIDE” præsenterer Jens Schultzer tanker og følelser, som på mange direktionsgange vil være helt nye og i første omgang måske virke lidt skræmmende, men ultimativt kommer mange forhåbentlig til at gå vejen mod ’den lykkelige virksomhed’, som Jens Schultzer viser.” Kirsten og Peter Pruzan Forfattere af bl.a. ”Ledelse med visdom” Fantastisk bog der ikke kan undgå at få betydning Det var en dejlig oplevelse at læse ”PÅ DEN ANDEN SIDE”. En fin balance mellem det lette og indlysende, der bare synker ind, og det mere mættede stof. En fantastisk bog som simpelthen ikke kan undgå at få betydning. Malene Frandsen Executive coach og procesleder, Konsulentgruppen Hvidehus

7


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

På en gang fremmed, fascinerende og inspirerende I ”PÅ DEN ANDEN SIDE” konkretiserer Jens Schultzer, hvordan spirituel ledelse skaber værdi og resultater i en organisation. Det er i virkeligheden grundforskning i en endnu ukendt begrebsverden – på en gang fremmed, fascinerende og inspirerende. Kai Hammerich Managing director, Russell Reynolds Associates En betydningsfuld bog der vil gøre en forskel Med ”PÅ DEN ANDEN SIDE” har Jens Schultzer skrevet en betydningsfuld bog – betydningsfuld på mange fronter. Dels er de principper og tankemåder, Jens beskriver, helt universelle; dels er de helt nødvendige at have med som en del af vores fremtid. Denne bog burde være pensum på ethvert studium, som har med mennesker at gøre. Vi har alle et ansvar for at gøre denne verden til et bedre sted at leve. Som leder har man et endnu større ansvar, da den påvirkning og indflydelse, man har på andre, er mere markant. Henry Brooks Adams (1838-1918) skrev engang: “A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.” Efter min overbevisning vil man med denne bog i tankerne nemmere kunne gøre en betydelig positiv forskel i denne verden. Jeg har læst rigtig mange management-bøger, men aldrig en bog, der som denne på så overbevisende måde vil sætte læseren i stand til at gøre sin forskel. René Viborg Direktør, Zylinc A/S

8


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

På den anden side af traditionel ledelsesfilosofi og virksomhedsteori ”PÅ DEN ANDEN SIDE” tager fat i både helt nye og fremtidige ledelsesmæssige udfordringer og introducerer samtidig begreber for fremtidens virksomhed som medmenneskelighed, kærlighed, lykke – frem for kun profit. Begreber som ”det magiske rum”, ”den lykkelige virksomhed”, ”følelsernes univers” og ”åndens domæne” præsenteres som de overraskende værktøjer, der skal sikre en virksomhed succes. Bogen er i bogstaveligste forstand på den anden side af traditionel ledelsesfilosofi og virksomhedsteori. Christian Have Kommunikationsrådgiver, indehaver af Have PR og adjungeret professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og Institut for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved Copenhagen Business School. Forfatter til bl.a. ”Drømmen om berømmelse - den nye sammenhængskraft” En krævende bog med et dybt indblik Grundlæggeren af Heinz sagde for mange år siden: ”Heartpower is stronger than horsepower.” ”PÅ DEN ANDEN SIDE” er en koncentreret bog om bl.a. dette tema, hvor man inviteres til et indblik i Jens Schultzers verdenssyn og udbyttet af hans mangeårige erfaring med topledelse kombineret med Østens visdom. For en oldtidsnørd som mig er det inspirerende læsning, ikke mindst fordi dette emne historisk set har været fremme med stor styrke flere gange. Det har virket for mange store ledere, men druknede med jævne mellemrum i materialisme. Ulrik Bülow CEO, Otto Mønsted A/S

9


J e n s S c h u lt z e r : P책 d e n a n d e n s i d e

10


FORORD of candles can be lit from a single candle, ” Thousands and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” Buddha

L

ige siden industrialderens fødsel i midten af 1800-tallet har vi haft et forholdsvist fastlåst billede af, hvad en virksomhed er. Det billede vil jeg gerne slå nogle revner i. Det er som et foto fra den tid: falmet, stivnet og kunstigt. Det kan endda være svært at se, hvad det egentlig forestiller. På samme måde er fortidens virksomhedsopfattelse næppe særlig velegnet til at møde fremtidens udfordringer. Jeg ved ikke, hvilken model der er svaret, men jeg har nogle idéer og tanker, som jeg gerne vil dele med dig, og som måske kan skabe omridset af et helt nyt og mere tidssvarende billede af en virksomhed. Først og fremmest mener jeg, at vi trænger til et nyt billede, fordi omstændighederne er anderledes og vil blive det endnu mere i fremtiden. Når vi ændrer billedet af virksomheden, må vi nødvendigvis også ændre den måde, vi leder den på. Eller omvendt – hvis vor ledelse var anderledes, blev vore virksomheder det sikkert også – og forhåbentlig til det bedre. Hvis vi så på virksomhederne fra en ny vinkel, fra en anden side, kunne vi også lede dem fra denne anden side.

11


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Jeg tror, at vi er nødt til at ændre hele grundlaget for hvorfor og hvordan, vi driver virksomheder. De mange kriser, konkurser og retssager, vi har været igennem, er for mig et tydeligt tegn på, at noget er rivende galt. Og det, der er galt, tror jeg, er prioriteringen. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvordan vi driver vore virksomheder, men hvorfor. Det er derfor, jeg kalder denne bog for ”PÅ DEN ANDEN SIDE”. For der må være en anden side af en virksomhed. En side med medmenneskelighed, kærlighed, medfølelse og lykke som vejen til succes og ikke blot fokus på kortsigtet profit. Målet må være at skabe det ”magiske rum”, hvor succes skaber succes i en fortsat kreativ, udviklende og resultatskabende proces. Dette magiske rum nås kun, hvis virksomhedskulturen bevæger sig op over de konventionelle ydre succeskriterier såsom penge, status, magt og begær. Men det kræver indsigt og fokus på det ubevidste i det menneskelige og ledelsesmæssige samspil. Jeg vil forsøge at åbne et rum, hvor magien trives. Den magi der er så vigtig for at skabe udvikling, nytænkning, motivation og kreative kræfter. Og tegne omridset af et rum, hvor der råder sand visdom, og hvor kærligheden trives. Hvorfor? Fordi vi har bydende behov for at satse på andre værdier. Vi er nødt til at ændre prioriteter, så vi også tager hensyn til de indre kriterier for succes: lykke i form af kærlighed, glæde og fred. Så den vej, vi skal gå, er ikke en smertens vej. Nej, det er en vej mod større indsigt, empati, kærlighed og lykke. For når vi opfylder vores indre succeskriterier, bliver vi samtidig bedre til at skabe fysiske resultater.

12


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Til at illustrere nogle af disse tanker og idéer har jeg samlet en række meget forskellige eksempler, der er placeret i de enkelte kapitler i bogen. De er løsrevne glimt fra den virkelige verden, som er sprunget mig i øjnene som interessante og inspirerende. Derfor er denne bog tænkt som et diskussionsoplæg eller som inspiration til dine egne overvejelser om din virksomheds fremtid. Det er dig, der skal drage konklusionerne, for det er kun dig, der kan gøre det for dig selv. Det er dig, der skal vurdere, hvad disse tanker og forslag kan bruges til, for det er dig, der står i vadestedet og skal over på den anden side. Mit håb er, at bogen vil sætte noget i gang. Det, jeg gerne vil sætte gang i, er dine tanker og drømme. For det er dem, der skaber fremtiden. ”PÅ DEN ANDEN SIDE” er ikke en lærebog eller en håndbog. De beretter jo om det, som ledelsen allerede har oplevet. Det er hverken videnskab, teori eller et færdigstøbt koncept. Det er kun tanker. Ganske vist er det tanker udsprunget af praktiske erfaringer fra et langt og indbringende liv som leder. Men det er intet monopol på nogen sandhed. Det er sandheden om denne bog. Den handler om sandheden. Den handler om at se bag facaden, om på den anden side og så lede derfra. Det, tror jeg, betaler sig! Denne bog er en sag mellem dig og mig. Det er mine erfaringer og fordybelser, men det er din bearbejdning af materialet, der skaber resultaterne.

13


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Jeg har fået hjælp fra mange sider. Både lærde, erfarne, belæste, innovative og kreative mennesker har hørt og læst om mine tanker og givet deres råd og besyv med på vejen. Blandt de mange vil jeg især takke Ulrik Bülow, Flemming Enevold, Malene Frandsen, Kai Hammerich, Vibeke Hartkorn, Christian Have, Jan Hegnsvang, Per Ladegaard, Christian Mørck, Kirsten Pruzan Mikkelsen, Peter Pruzan, Derek Seagrief, René Viborg og ikke mindst Birgitte Mørck Schultzer og mine børn Anders, Malene, Sebastian og Martin. Deres bidrag har været uvurderlige, og det er jeg taknemlig for. De deler den hæder, denne bog måtte modtage, mens ansvaret og kritikken skal rettes mod mig. Jeg håber, de næste sider vil være inspirerende og udbytterige for dig. God fornøjelse.

Jens Schultzer

14


J e n s S c h u lt z e r : P책 d e n a n d e n s i d e

15


J e n s S c h u lt z e r : P책 d e n a n d e n s i d e

16


PROLOG

I

ndustrialderen og informationssamfundet har beriget en stor del af verden med materiel velstand ud over alle grænser. Vore virksomheder har været i stand til at producere langt mere, end vi har brug for til dagen og vejen. Fra at være et landbrugssamfund, der knap nok kunne brødføde sig selv, har vore virksomheder skabt et overflodssamfund på mindre end 200 år. I industrialismens guldalder midt i 1940’erne, en tid præget og mærket af 2. verdenskrig, formulerede den amerikanske psykolog Abraham Maslow note 1 det, han opfattede som de grundlæggende menneskelige behov. De er vist i figuren af ”Maslows behovspyramide”. De mest basale såsom føde, tøj og sikkerhed er nederst og skal iflg. Maslow opfyldes, før man kan tilfredsstille de højere behov. Selvom der allerede dengang var kritik, så er Maslows hierarki af menneskelige behov blevet et fast element i en stor del af den traditionelle psykologi- og ledelseslitteratur og har bidraget væsentligt til den opfattelse af virksomheden og dens rolle, som vi har i dag. Og det er i høj grad Maslows basale behov, som vort industrisamfund så fuldt ud har været i stand til at dække for mange af os.

17


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Maslow’s pyramid of needs

5

Need for self-realisation

4

Need for self-esteem/need for performance

3

Social needs

2

Need for safety and security

1

Physical needs

– Til trods for at vi for længst har forladt industrialderen, er vort syn på virksomheden, dens ledelse og rolle i samfundet dog stadig præget af industrialismens tankegang. Informationsalderen, som har bevirket store teknologiske ændringer, har ikke rykket væsentligt ved industrialderens fortsatte dominans inden for ledelsestænkning. Vi opererer stadig med processer, organisationsdiagrammer, kommandoveje, return on investment (ROI) og vækstfilosofier, som vi gjorde i industrialderen.

18


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Vor opfattelse af virksomheden og dens natur har heller ikke ændret sig væsentligt. I århundreder har vi haft et relativt fastlåst billede af, hvad en virksomhed var, og hvilken rolle den spillede i samfundet. Erhvervslivets rollefordeling mellem ledere, medarbejdere, forhandlere, kunder, aktionærer osv. har ligget ret fast. Det samme gælder virksomhedernes forhold til samfundet og det offentlige. Vi har oplevet, hvordan aktionærinteresser har hindret virksomheder i at udvikle sig på langt sigt og har ført til, at mange lederes tidshorisont er fokuseret på det næste kvartalsregnskab. Hvad denne holdning fører til, taler for sig selv, ellers er der blot et ord til at illustrere det med: finanskrise. Vi går fra krise til krise og konflikt til konflikt med stadig kortere mellemrum og stadig dybere konsekvenser. Samtidig står vi over for en række menneskeskabte problemer såsom forurening, klimaændringer, befolkningstilvækst, fattigdom, overforbrug af energi m.m., som vil kræve helt enestående indsatser fra os alle i de kommende år. Læg dertil den formentlig største udfordring, som vi først nu er ved at fatte omfanget af: ressourcemanglen. Ikke alene ødelægger vi jorden, vi sløser også med de begrænsede råvarer, vi har til rådighed, og det gælder ikke kun olie, men metaller, mineraler osv. Hvis de øvrige 2/3 af jordens befolkning skal have den samme materielle levestandard, som vi har, produceret på den samme måde, så løber vi simpelthen tør for ressourcer. Vi må spørge os selv, om vi som ledere og virksomheder er tilstrækkeligt godt klædt på til at møde de udfordringer, som vi står over for i en stadigt accelererende global udvikling med nye markedskræfter og -aktører, klimatruslen, ressourceknaphed osv.

19


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Ud over disse næsten gigantiske udfordringer står vi over for et mætningsfænomen. Mange markeder er efterhånden overmættede med de traditionelle industriprodukter, så der er ikke megen vækst at hente her. Derfor ser vi en tendens til monopolisering. Virksomhederne er desuden blevet så rationelt styrede, ressourcerne så begrænsede og energi- og miljøkrav stigende, at der ikke rigtigt er plads til meget mere vækst. Mange succesfulde virksomheder er efterhånden så veldrevne, at der ikke er meget mere rationaliseringspotentiale tilbage. Desuden er disse virksomheder efterhånden så guidelinestyrede og veldrevne, at de er blevet kedelige at arbejde for. I deres iver efter vækst og kvartalsoverskud har de mistet gnisten – det nye, det uopdagede element, som fik de gode medarbejdere til at opleve arbejdet som noget nyt, udviklende og spændende. Samtidig med dette mætningsfænomen er forandringshastigheden vokset eksponentielt ikke mindst som følge af den altdominerende globalisering. Konstant, eksponentielt stigende forandringshastighed og en stadig tiltagende globalisering er udfordringer, som industrialderens ledelsesfilosofier er dårligt rustet til at håndtere. Årsagen er bl.a., at de er rettet mod varetagelse af egeninteresser, ensretning og standardisering, og dermed er de ikke i deres grundfilosofi gearet til den verden, som kommer. En verden hvor fællesskabets interesser skal opfyldes før egeninteresserne, samtidig med at menneskene kræver at blive set og respekteret for deres særegenhed.

20


J e n s S c h u lt z e r : På d e n a n d e n s i d e

Vore dages ledere har en tendens til at opfatte virksomhederne som faste størrelser, men dermed risikerer de at udspille deres rolle. Fremtiden stiller krav om helt anderledes og mindre faste strukturer. En forudsætning for succes i den ”nye” verden er en ændret holdning til, hvordan succes defineres, og dermed er en ændring af erhvervslivets succeskriterier også nødvendig. Hidtil har vi været drevet af kriterier såsom vækst, overskud og egoistisk tilfredsstillelse af behovene i Maslows pyramide. Det er dagens målsætninger for de fleste virksomheder, deres ejere og ledelse og dermed også for deres medarbejdere. Det er min opfattelse, at vi i dag står på eller meget tæt på toppen af, hvad disse kriterier skaber mulighed for. Vi kikker billedligt talt ind i væggen. Hvis vi skal videre i udviklingen af vore virksomheder og samfundsøkonomien, er der behov for et paradigmeskift både i virksomhedskonceptet, ledelsesfilosofien såvel som de succeskriterier, der skal drive udviklingen. Nu står valget mellem udvikling eller afvikling.

21


J e n s S c h u lt z e r : P책 d e n a n d e n s i d e

22


1.

Nye kriterier for succes og de fem gaver

x

I

stedet for udelukkende eller primært at fokusere på de ydre succeskriterier, repræsenteret af Maslows behov, så er vejen til udvikling af vore virksomheder en højere satsning på, hvad jeg vil betegne som de indre succeskriterier. Lad mig allerede nu slå fast, at mine tanker og idéer om fremtidens ledelse ikke er tænkt som et komplet alternativ til nuværende ledelsesprincipper. Du skal ikke smide det væk, som du har lært og erfaret. Jeg forkynder heller ikke en total forkastelse af de principper og resultater, som industri- og informationsalderen har beriget os med. Min holdning er, at der er brug for et supplement – en bedre balance mellem ydre og indre succeskriterier, og i nogle tilfælde en opprioritering af principper, som hidtil har været negligeret. Det handler om at udvide ledelsesfilosofien med et åndeligt aspekt. At tilføre værdier, der rækker ud over Maslows pyramide og tilfører virksomheden og dens medarbejdere helt nye værktøjer og udfoldelsesmuligheder. Der er succeskriterier, som kan gøre os lykkeligere, og som samtidig giver mulighed for, at vi oplever større og mere stabil succes end den, vi kender i dag. Det er kriterier, som er mere i overensstemmelse med fremtiden og dens udfordringer. Men som også er forenelige med en virksomheds aktiviteter. Der findes allerede virksomheder, som drager nytte af dem. Som oplever at være i det magiske rum, hvor kreativiteten blomstrer, alt lykkes, og alle er lykkelige.

23