Den usynlige Leder-smagsprøve

Page 1

J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Den usynlige leder OM INTUITIV LEDELSE OG DET BIOLOGISKE BREDBÅND Af Jens Schultzer 1


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

” Det handler om holisme

– om at gøre plads til hele mennesket. Ikke kun til den rationelle del af os med vore teknologiske og professionelle kvalifikationer, men også de underliggende egenskaber, som i virkeligheden er dem, der giver os vor fremdrift. Vor kraft, aura, energi, kreativitet, intuition, glæde og følelser. Når vi giver plads til alt dette, begynder vi at kunne udnytte vort fulde potentiale, og så vil vi have ubegrænsede ressourcer – også i arbejdet.

2


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

PROLOG 6

Ved Kai Hammerich FORFATTERENS FORORD

9

Hvorfor endnu en bog om ledelse?

INTRODUKTION 15

1

Introduktion til usynlig ledelse og mind economy

MÅLET 21

De 5 påstande om usynlig ledelse

2

EN VERDEN AF LAVE

25

Tidsånden og tingenes tilstand Ego og ledelse

3

LEDERENS FORDOMME

15 fordomme om ledelse

FREMTIDENS KRAV OG MULIGHEDER

4

Fremtidens krav og muligheder Nye drivkræfter Be happy: Maslow eller ej Udfordringer til fremtidens ledere

3

39

53


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

5

JEG, VI OG VERDEN

75

Den anden pyramide Ledelse og transcenderende behov Virksomhedsmodellen Niveaubestemt ledelse

6

BEVIDSTHEDEN OG LEDERENS REJSE 97

Modellen Lederens rejse Det sjette gear Broen til højere bevidsthed

7

8

DET BIOLOGISKE BREDBÅND 115 Intuition i ledelse Den rene bevidsthed Adgangen til den rene bevidsthed Lyt til kroppen Case story: Nokia Alps SAILING MASTER METODEN 135

Lederens 3 roller Virksomhedsrollen Innovationsrollen Lederen som sailing master Lederens nye værktøjer

4


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

9

10

DE 10 BUD OM LEDELSE 165 Autenticitet eller autoritet Praktiske værktøjer til usynlig ledelse DEN USYNLIGE LEDER 183 Få øje på det usynlige Historien om en soldat

EFTERSKRIFT

189

Den, der har evnerne, har pligten

APPENDIX 193 TAK

196

LITTERATUR

197

NOTER

199

5


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

PROLOG af Kai Hammerich Da Jens bad mig læse manuskriptet til Den usynlige leder, var jeg spændt på, hvad den ville indeholde. Som ledelsesbog finder jeg Den usynlige leder banebrydende, men også lige i tidsånden. Den beskriver efter min opfattelse ideer og metoder inden for ledelse, som lige er på trapperne. Ideer som fremsynede, progressive virksomheder kan få stor gavn af, men som langt fra er en del af ledelsesteoriernes mainstream. Jeg kender Jens både som leder og menneske. Som leder har han vist, at han kan styre både de bløde og hårde værdier med succes i virksomheder som f.eks. Nokia. Og da jeg har haft Jens som coach, ved jeg, hvor god han er til at viderebringe sin brede, filosofiske indsigt og sætte sig ind i andre menneskers situation. Jens tror på værdibaseret ledelse og har et positivt menneskesyn, men i Den usynlige leder går han mig bekendt længere end de fleste andre ledere. Jens introducerer en helt anden måde at lede på. Det virker simpelt, men har dybe konsekvenser for lederen og den måde, virksomheder ledes på. Ud over en holistisk indfaldsvinkel og spirituelle overtoner bringer Jens nye elementer ind i ledelse. Som sådan er disse elementer slet ikke nye. De har eksisteret i al evighed, men at arbejde konsekvent med dem i professionel ledelse er noget helt nyt, selvom vi godt kan genkende dem fra enestående ledere, der er blevet idealer og har fået et velfortjent eftermæle.

6


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Når man beskæftiger sig med virksomhedskultur og ledelse både fagligt og af personlig interesse, kan man ikke lade være med at nikke genkendende til Jens’ fem tankevækkende påstande. Det er provokerende at påstå, at man kan opnå mere ved at gøre mindre; eller at ikke-handling undertiden kan være den eneste rigtige løsning. Men selvom det strider mod mange lederes natur, så er der jo en sandhed i det. Man skal vide, hvornår man som leder skal sætte ind og hvordan. Og vi har nok alle oplevet, at tingene skal have tid til at finde et nyt leje, og så præsenterer løsningen sig af sig selv. Jens beskriver den moderne leder som en sailing master, der leder gennem fælles værdier, respekt for individet, sandheden og kærligheden – og så ved at træde til side og lade de mest kompetente komme til. Jens’ sailing mastermetode opfatter ledelse som at sætte en båd i vandet. Man giver den et skub i den rigtige retning, og så lader man den sejle selv. Ligesom de øvrige påstande om, at man kun kan træffe en beslutning i nuet, og den eneste, man kan lede, er sig selv, fører alle frem til hjørnestenen i Jens’ ledelsesfilosofi: Det biologiske bredbånd. Hjernen har en enorm kapacitet, som vi ikke bruger. Når vi f.eks. har et svært problem at løse, så arbejder hjernen med det for sig selv, uden vor bevidsthed. Vi ved ikke, hvad den gør, men den gør det, og resultatet kommer bare, f.eks. når vi har sovet på det. Det er intuitiv ledelse. Det er disse uendelige ressourcer, som Jens løfter sløret for og sætter i et ledelsesperspektiv. Vi skal have tillid til og stole på intuitionen. Den kan bruges som et redskab i det daglige og åbner døren til hjernens ubegrænsede og ubevidste ressourcer – det biologiske bredbånd.

7


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Den usynlige leder er en moderne måde at lede en progressiv, multikulturel virksomhed med kreative og innovative mennesker, der har værdier og selvrespekt. De lader sig ikke hundse med command and control. De ledelsesprincipper, Jens lægger frem i Den usynlige leder, er en dejlig oplevelse både for lederen og de ledede. Det er kunsten at lede. Det er måden at lede veluddannede mennesker, så de går i flok og får virksomheden til at virke i harmoni. Den usynlige leder henvender sig ikke til alle. Der er nogle, for hvem disse principper er fremmede og svære at acceptere rent rationelt. Men jeg tror og håber, at rigtigt mange progressive ledere vil nyde bogen og høste de mange fordele for dem selv, deres medarbejdere, familie og omgivelser, som Jens giver værktøjerne til. London, september 2009

Kai Hammerich er managing director i Russell Reynolds Associates, som er en førende global virksomhed inden for rekruttering af CEOs, bestyrelsesmedlemmer og andre unikt kvalificerede ledere. Kai har base i London og har blandt andet ledet firmaets globale teknologisektor. Han har omfattende ledererfaringer som CEO i Maconomy og fra stillinger i Apple, EMEA, Hewlett-Packard og fra Russell Reynolds Associates, hvor han åbnede deres første nordiske kontor i 1997 i København. Han har en MBA med udmærkelse fra Kellogg School of Management og er cand.oecon. fra Århus Universitet.

8


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Forfatterens forord times of change, learners inherit the Earth, ” Inwhile the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists.

Eric Hoffer (1902-1983) Forfatter og filosof

D

er er skrevet mange bøger om ledelse, så hvorfor føje endnu en til det allerede omfattende bibliotek af udmærkede bøger om emnet? Mit svar er naturligvis, at jeg mener, jeg kan bidrage med noget nyt til de kompetencer, som vore ledere allerede har. Mange dygtige ledere opdager en dag, at de har nået toppen af deres performancekurve. De har prøvet alt, hvad de har lært gennem deres uddannelse og dagligdagens erfaringer. De føler, at de trænger til et frisk pust, ny inspiration eller nye værktøjer, som bedre svarer til fremtidens øgede krav. Tilsvarende er der mange virksomheder, der sidder fast i produktudvikling, eller har en organisation, hvor man føler, at der ikke rigtigt sker noget. Energien er gået, og det samme gælder for nogle af de bedste kolleger.

9


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Medarbejderne får ikke tilstrækkelige udfordringer. Og det er svært at finde eller holde på de gode talenter. Men mest af alt føler mange ledere, at de er dårligt rustet til de krav, som fremtiden vil stille til dem. Krav fra kunderne, medarbejderne, omgivelserne, ejerne, samfundet, miljøet osv. De føler, at de store omskiftninger sker for hurtigt, er for vidtrækkende og uforudsigelige. Det er simpelthen svært at følge med – endsige komme på forkant – i disse konstant omskiftelige tider. Hvor finder man et fast holdepunkt eller lærer at afdække fremtidens krav og muligheder? Nye tider kræver nye ledere eller nye ledelsesformer. Holder vi fast i fortidens metoder, bliver vi siddende i fortiden. Der er intet galt i alt det, vi har lært op til nu, men det vil ikke være tilstrækkeligt i fremtiden. ”Business as usual” er kommet til kort og er ikke længere tilstrækkeligt til at bringe virksomheden videre. Markedet og samfundet udvikler sig med rivende hast, og hvis virksomheden skal være på forkant, så kræves et kvantespring. Men hvor skal det komme fra? Hvor finder man det? Hvilken vej skal man gå for at komme på det rette spor? Det har været mit held at være netop i de situationer, hvori mange ledere befinder sig i dag. F.eks. var mobiltelefonbranchen i 1990’erne i samme uforudsigelige, omskiftelige og dynamiske tilstand, som mange markeder er på vej mod i vore dage. Så mine erfaringer fra branchen svarer til de udfordringer, som fremtidens ledere vil møde eller allerede har stiftet bekendtskab med. I modsætning til mange andre forfattere, vil jeg ikke tilbyde et komplet system til bedre eller mere effektiv ledelse. Jeg vil derimod præsentere

10


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

dig for en ny måde at se ledelse på. En ny måde at se lederens rolle og en alternativ sammenhæng at placere virksomheden i. Jeg håber at kunne appellere til alle ledere uanset deres placering i virksomheden, organisationen, myndigheden osv. Og uanset om du er topleder, mellemleder, afdelingsleder eller selvstændig, så er der en leder i os alle, som vi selv har ansvaret for at udvikle. For mig er virksomhedsledelse i høj grad et spørgsmål om holdning og etik. Men denne bog handler ikke kun om det. Den har også en række helt konkrete værktøjer, du kan bruge i den udstrækning, din situation berettiger det. Hver for sig er der ikke noget nyt eller revolutionerende i de fakta og metoder, jeg bringer frem i de næste kapitler. Det er derimod nyt at sætte det i sammenhæng med erhvervsvirksomheder og at forsøge at sætte det i et ledelsesperspektiv, der er gearet mod fremtidens krav og ikke sidder fast i fortidens ledelsesfilosofi. Du vil se din virksomhed og din rolle i den i et nyt perspektiv, og jeg vil provokere dig og udfordre dine forudfattede meninger om ledelse, virksomhed, samfund, ja, hele måden at tænke og se verden på. Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved noget af den virkelighed, du er vant til, og åbne dørene til en verden, som de fleste succesrige virksomhedsledere ubevidst har oplevet, men måske næppe erkendt eksistensen af. At lede på denne måde er et spørgsmål om tro. Om at tro på sig selv og sine muligheder og acceptere forhold, som man måske ikke kan forholde sig til med fornuftens brug. Men dette er hverken religion eller et 12 trins selvhjælpsprogram. Det

11


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

er heller ikke en erstatning for god gammeldags industrialderledelse. Jeg beder dig ikke om at smide al din lærdom og alle dine færdigheder i skraldespanden. Vi skal bruge al vor viden og alle de teknikker og metoder, som ledere i generationer har beriget os med. Men vi er nødt til at erkende, at der skal mere end det til at blive fremtidens leder. Det er dette ekstra, som jeg forsøger at komme med et bud på. Jeg vil præsentere dig for en metode og nogle værktøjer, som netop tillader dig at blive en bedre leder, at opnå bedre resultater, gøre mindre og alligevel blive tilfreds og lykkelig. I modsætning til mange andre bøger om ledelse så bygger denne ikke på en teori, som jeg er gået ud i verden for at finde eksempler på. Faktisk er mine metoder og værktøjer et resultat af mange års succesfuldt lederskab i flere førende virksomheder i forskellige lande, kulturer og markeder. Det er en ledelsesform, der har bevist sine muligheder og succes, hvorefter jeg har studeret og læst mig til, hvorfor det er gået sådan. Med andre ord er teorien udviklet efter, at metoden har haft succes i det praktiske liv. Jeg måtte nemlig erkende, at mine metoder ikke var meget værd for andre, medmindre jeg kunne finde og opbygge en teoretisk ramme for mine principper og evt. kunne finde holdepunkter for dem hos andre ledelsesfilosoffer og -tænkere. Jeg har søgt en forklaring på den ekstra dimension, som skabte de markante resultater på topniveau i multikulturelle organisationer såsom ISS,

12


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Nokia og andre fremsynede virksomheder, der satsede på global brand building, multikulturelle værdier, og som i høj grad var afhængige af innovation og nytænkning. Denne søgen efter et idémæssigt grundlag blev en rejse over flere år fra det ene kontinent til det andet, fra bog til bog, kursus til kursus, mentor til mentor. En stor del af denne indsigt er opnået gennem mine dybtgående studier af transcendental psykologi. Jeg har her – og hos mange nutidige forfattere af grænseoverskridende ledelsesprincipper – fundet de enkelte byggesten, der indgår i det større billede, som jeg her tegner, og som i sin helhed mig bekendt ikke findes andre steder. Denne bog er for lederen og virksomheden af i morgen. Den er for ledere, der vil noget, og som ikke er bange for at prøve noget nyt. Vi må tænke fremad. Hvis vi ikke har et åbent sind og er klar til at omfavne det nye, så får vi svært ved at følge med den stigende forandringshastighed. Kun med nye metoder og idéer kan vi følge med i de nye tider.

” Opportunities multiply as they are seized.” Sun Tzu (ca. 5. årh. f.kr.) Kinesisk militær strateg

13


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

14 14


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Introduktion

er så min hemmelighed, ” Ogenher meget enkel hemmelighed: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det, der er væsentligt, er usynligt for øjet.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Forfatter til Den lille prins

D

et, der er væsentligt, er usynligt for øjet, siger ræven til den lille prins i den franske forfatter og pilot Antoine de Saint-Exupérys mesterværk Den lille prins. Det samme kan man sige om lederens rolle i fremtidens samfund. Her er det væsentlige også usynligt, uhåndgribeligt, gemt under overfladen eller bag et slør af fordomme. Det væsentlige er usynligt for øjet. Det befinder sig på andre planer end vor håndgribelige, fysiske hverdag. Disse forhold kan ikke ses med vort rationelle øje. Vi må tage andre midler i brug, for som ræven siger: Kun med hjertet kan man se rigtigt! Vort samfund og dets institutioner – herunder virksomheder i alle former – er i en konstant forandring, der er dybere og hurtigere, end vi har oplevet det nogensinde før i historien.

15


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

Industrialderen, som har præget samfundet i næsten to århundreder, er afløst af informationssamfundet, der – efter de flestes mening – synger på sidste vers. Hvad vi vil kalde samfundet af i morgen, kan alle gætte på. Mit bud er mind economy. Fordi vi vil sætte mind over matter. Og mind economy er både væsentligt og usynligt for øjet. Mind – fordi det er medarbejdernes og lederens mind – hjerne, følelser og mentale kvaliteter, der bliver vigtigere end faglige, håndgribelige kvalifikationer. Mind – fordi det er billedet af virksomheden i kundernes og omgivelsernes hoved, der bestemmer virksomhedens succes, eller om den overhovedet bliver accepteret og får lov til at eksistere. Mind – fordi det er den etiske holdning og værdierne i hovedet på leder og medarbejder, der er bestemmende for overlevelse i et stadigt mere holdningsorienteret samfund. Mind – fordi det er virksomhedens kultur, der kommer til at styre den mod succes eller fiasko snarere end hierarki, processer og kommandoveje. Mind economy – fordi det er disse faktorer, der udgør virksomhedernes aktiver i højere grad end kapital, også når det gælder virksomhedens resultater. Vort samfund, virksomhederne og deres ledere vil blive målt op mod disse usynlige værdier: etik, kultur, miljø, ansvarlighed, balance, at tjene mennesker og menneskeheden, at være til for andre og sætte andre før sig selv, at skabe harmoni frem for konflikt. Det er ikke kun et spørgsmål om resultater, men også med hvilke midler, man har opnået dem. Om man har taget hensyn eller været hensynsløs.

16


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

DEN USYNLIGE LEDER

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.

Anonym

Den usynlige leder – det lyder som et paradoks især i vore dage, hvor synlighed for enhver pris ofte sættes over alt andet. Så hvad mener jeg med den usynlige leder? Jeg mener ikke den skjulte leder, eller den hemmelige leder, der i fordækthed meler sin egen kage. Selvfølgelig skal lederen være til stede, træffe beslutninger, lede udviklingen, allokere ressourcer, finde og udvikle medarbejdere osv., men den usynlige leder er til stede på en helt anden måde end traditionelle ledere manifesterer sig, og hans eller hendes bidrag til organisationens udvikling bliver anderledes, end hvad vi har været vant til. Når ledere i dag udvælges, ses der meget på, om de har viljen til at bruge magt. Denne parathed skal naturligvis være der, ellers får lederen ikke jobbet. Den usynlige leder er ikke bange for at træde i karakter, men han bruger ikke sin magt så øjensynligt, men bag kulisserne. Han ved godt, at de bedste og mest holdbare beslutninger kommer, når medarbejderne selv kommer frem til dem. Og hvis de ikke får denne aha-oplevelse af sig selv, så må lederen hjælpe dem på vej. Den usynlige leder er ikke den

17


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

autokratiske kommandør, men en sailing master, der inspirerer, motiverer og lader medarbejderne komme til deres fulde ret. Se mere om sailing masteren i kapitel 8. Med den usynlige leder mener jeg lederen, der erkender, at der er elementer i ledelse og udvikling, som ikke er synligt med vor konventionelle, rationelle tankegang. Morgendagens ledere vil ikke være synlige med store biler, prangende kontorer, privat jet, imponerende titler og andre magtsymboler. Ej heller vil lederen være at se på toppen af kransekagen i et omfattende hierarki holdt sammen af regler, kommandoer, indre konflikter, karriereræs og bonusordninger. De principper, fremtidens ledere vil gøre brug af, er heller ikke sådan at få øje på i konventionel forstand. Det er principper, der på mange måder adskiller sig fra lærebøgernes, og som bruger metoder, der ikke lige er til at få øje på. Baggrunden for den usynlige leder er et paradigmeskift i vort omgivende samfund og kultur, der i stadig højere grad vil lægge vægt på mindre håndgribelige faktorer i stedet for konkrete regnskabstal. Det er disse usynlige faktorer, der vil bestemme virksomheders skæbne mere end deres overskud og udbytte. Det er omgivelsernes kulturelle og moralske accept, der vil bestemme virksomheders eksistens, og det er deres evne til at tilfredsstille helheden og medarbejdernes transcenderende behov, der bliver afgørende for deres fremtid. I konkurrencen om de stadig mere kræsne kunder vil så uhåndgribelige

18


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

elementer som innovation, autenticitet, tillid og relationer spille en større rolle end de synlige faktorer såsom pris og tekniske specifikationer. Lederens rolle vil ændres fra at være autokraten, der kontrollerer og udsteder ordrer, til at blive virksomhedens kultur- og værdibærer. Kultur og etik vil blive virksomhedernes vigtigste aktiver, og det er disse usynlige ressourcer, fremtidens leder skal udvikle, pleje og kommunikere. Og det vil i høj grad ske med usynlige midler. Fremtidens leder er den uselviske leder, der anvender mindre håndgribelige midler i en tid, hvor uhåndgribelige værdier spiller en afgørende rolle for virksomheders fremtid. Hans eller hendes opgave bliver at se det usynlige, føle det uhåndgribelige og opnå det umulige.

19


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

20


J E N S S C H U LT Z E R : D E N U S Y N L I G E L E D E R

1. Målet De fem påstande om usynlig ledelse, og hvordan de kan føre til bedre beslutninger og bedre ledere.

Some men see things as they are and say, ‘Why?’ I dream of things that never were and say, ‘Why not?’

George Bernard Shaw (1856-1950) Irsk forfatter

U

synlig ledelse er meget forskellig fra konventionelle ledelsesprincipper. Det skyldes bl.a., at usynlig ledelse tager udgangspunkt i den verden, vi er på vej ind i, og ikke den, vi kommer fra. Nye tider kræver nye idéer og nye ledelsesmetoder. Set med industrialderens briller vender den usynlige leder alt på hovedet. Det gælder ikke mindst holdningen til lederrollen, og hvordan den prioriteres og praktiseres. Vil du skabe resultater eller ej? Hvis svaret er ja, så må du tænke fremad og forsøge at skabe lederen og virksomheden af i morgen. Og i sagens natur må den nødvendigvis se anderledes ud end den, vi kender i dag. Forestil dig at opnå succes ved at gøre mindre. Det er en drøm for langt de fleste virksomhedsledere.

21