Page 1

Stichting Kick

presenteert:

l a v i Fest

i

jun

3 ur 2 u g 00 a d . ij Vr 0-21 0 . 5 1

tuu l u C

k rie b a rf

Zaterda g 24 ju ni 10.00 -17.00 uur

DRU t Ulf

ang Toeg is* Grat Loon en

l van . *Pau el €4 p.p o b r Wa

Meld j e nu a a n o www. taalst p aal aanme tjes.nl/ lden


Kinderdagopvang De Vlinder: “Taal heb je overal bij nodig”

Goede taalontwikkeling bij kinderen is belangrijk. Petra Schwartz, eigenaresse van KinderOpvang De Vlinder in Gendringen zegt hierover; ”Taal is belangrijk, want je hebt het overal bij nodig. Denk niet dat taalontwikkeling pas begint bij het naar school gaan. In het eerste levensjaar leert een kind heel snel en heel veel en wordt de basis gelegd voor later. Spelend leren helpt om een rugzakje vol zelfvertrouwen te vullen.” Petra Schwartz heeft zelf vijf op-

groeiende kinderen. Als moeder, maar ook vanuit haar kinderopvang praktijk, heeft zij veel kennis en ervaring op het gebied van taalontwikkeling en de mogelijke valkuilen. “Wij zitten regelmatig met andere partijen zoals het consultatiebureau, andere kinderopvangorganisaties, de basisscholen, middelbare onderwijs en de bibliotheek gezamenlijk met de gemeente aan tafel om eventuele problemen rond taal bij jonge kinderen al snel in beeld te hebben zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.” Maar ook buiten het onderwijs om is taal een erg belangrijk aandachtspunt binnen KinderOpvang De Vlinder. “Omdat wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn, zijn we in de gelegenheid om extra aandacht aan onze kinderen te geven. We zingen veel met elkaar, praten veel en natuurlijk lezen we ook veel voor.

En het grappige is dat kinderen heel snel van elkaar dingen oppakken en overnemen. Het is belangrijk dat je je als kind gewaardeerd voelt. Dat kan je ontdekken als je mensen om je heen hebt die het waardevol en leuk vinden om met je te praten en naar je te luisteren. Positieve aandacht geven aan je kind is cruciaal in de ontwikkeling. Een kind vindt het heerlijk om thuis interactief bezig te zijn met ouders en andere opvoeders. Het helpt je kind om op te groeien tot een persoonlijkheid die zichzelf kan en durft te zijn in alle omstandigheden.”

Professioneel & VVE

Plezier & Ontwikkelen

Hoge Kwaliteit & Voordelig Tarief

Partner in opvoeden

KINDEROPVANG DE VLINDER particulier kleinschalig kinderdagverblijf Veldweg 3 7081DS Gendringen M 06 23869602 E info@devlinderkinderopvang.nl W www.devlinderkinderopvang.nl


Wethouder Van De Wardt: ”Blijf lezen!” Wethouder Peter van de Wardt, die onder andere onderwijs in zijn portefeuille heeft, is bijzonder enthousiast over het Taalstaaltjes Festival en het Taalstaaltjes scholenproject dat daaraan vooraf gaat. “Het Taalstaaltjes project bevordert de taalcreativiteit binnen de scholen, stimuleert de taalontwikkeling bij jonge kinderen en is uitstekend georganiseerd door een groep betrokken en leuke mensen. Mooi toch?”

“Het Taalstaaltjes festival is een unieke manier om aandacht te schenken aan taal.”

De wethouder is van mening dat onze taal verloedert. “Taal is aan erosie onderhevig, dat klinkt misschien iets netter”, nuanceert van de Wardt zijn eigen woorden, waarmee hij indirect aangeeft hoe veelzijdig onze taal is en hoe je met andere woorden hetzelfde kan zeggen. ”Voeg daarbij het feit dat 15 procent van de inwoners van Nederland laaggeletterd is en dat dit percentage stijgt en je hebt de argumenten om bij jonge kinderen aan goede taalontwikkeling te doen bij elkaar.” Taalontwikkeling is dus bijzonder belangrijk. Jong geleerd is in dit geval oud gedaan. “Het bijhouden en onderhouden van je woordenschat is belangrijk. Dat begint al als peuter. Neem als ouders de tijd om elke avond je kinderen iets voor te lezen. Het is goed voor hun taalgevoel maar ook zeer waardevol binnen de ouder-kind relatie”, adviseert van

de Wardt. “Ik sta soms verbaasd over het tempo waarmee onze taal achteruit holt. De nieuwe generatie denkt in plaatjes en niet in praatjes of woorden. Dat beperkt je op den duur in je communicatiemogelijkheden en die blijven belangrijk om met mensen om je heen (familie, vrienden en collega’s) te kunnen communiceren.” Het Taalstaaltjes festival is een unieke manier om aandacht te schenken aan taal. Ik ben aangenaam, verrast over de wijze waarop dit festival is opgezet en de veelzijdigheid die er te vinden is. Een groot compliment voor iedereen die er voor of achter de schermen aan heeft meegewerkt is dan ook wel op zijn plaats”, aldus Van de Wardt.

Peter van de Wardt

Colofon Redactie & Advertentieacquisitie Schrijven en Doen Vormgeving Renske Hobelman Oplage 21.200 exemplaren Verspreidingsgebied Gemeente Oude IJsselstreek

Uitgever Achterhoek Nieuws b.v. (0544) 80 10 10 www.achterhoeknieuws.nl Taalstaaltjes festival is een initiatief van stichting Kick (zie pagina 10)

s c h r i j v e n e n d o e n brengt woorden tot leven


Lionsclub Doetinchem Ondersteunt van harte het Taalstaaltjesfestival Lionsclub Doetinchem is één van de serviceclubs die in Doetinchem actief zijn. Het doel van de club is, naast het verstevigen van de onderlinge vriendschap, om zich actief in te zetten voor goede doelen in de (plaatselijke) gemeenschap met een maatschappelijke, culturele en/of sociale betekenis. Taalstaaltjes is zo’n doel.

“When there’s a need, there is a Lion” Info: www.lionsclubdoetinchem.nl Welkom bij Boekhandel Rutgers! Heel veel keuze, alleen al in jeugdboeken: voorleesboeken, boeken op leesniveau, geschenkboeken, prentenboeken, buggyboekjes, zomerboeken en winterboeken, moppenboeken, onderwerpboeken. Maar ook leuke taalspelletjes, quiz, kwartet, Lezen brengt je in een andere wereld, in een woordzoekers, memory, Legoboeken andere situatie of in met blokjes en jeugd-tijdschriften. een andere tijd De enige echte Kinderleesclub voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Met zes keer per jaar een leuke clubmiddag waar je elke keer een prachtig boek mee naar huis krijgt. Andere activiteiten: uitnodigen van kinderboekenschrijvers, KinderBoekenWeek; voorlezen tijdens de ‘Voorleesdagen’ en sinterklaas, boekenacties als ‘Geef Mij Maar een (Prenten)Boek’, en natuurlijk meedoen met Taalstaaltjes! Neem een gedicht op zicht waar je voor zwicht en lees deze licht

Zaterdag om 14:00 uur signeert Paul van Loon zijn boeken in onze stand!


houdt cultuur levend KiCK staat voor Kind Cultuur en Kunst. Al sinds 1990 werd er in de (toen nog) gemeente Gendringen aandacht besteed aan het vergroten van het ‘cultuur’ gevoel bij kinderen van de basisschool. Ook de gemeente Wisch had een soortgelijk initiatief. Na de fusie van beide gemeenten is de stichting KiCK gevormd, die met dezelfde doelstelling alle 21 basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek stimuleert en inspireert om cultuur in de breedste zin van het woord te promoten. “Elke school heeft een interne cultuur coördinator (ICC-er) die als taak heeft om het door KiCK ontwikkelde materiaal en initiatieven binnen de school een plaats te geven in het lesprogramma”, aldus KiCK voorzitter Jan Hesseling uit Doetinchem. “Samen met de ICC-ers plannen wij een cultuurmenu. De scholen conformeren zich aan het jaarlijkse programma. Hierdoor is het mogelijk de scholen een palet aan kwalitatief goede activiteiten aan te bieden. Per jaar wordt één van de volgende disciplines uitgelicht: muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans, drama of literatuur. Daarnaast verzorgt KiCK het programma cultureel erfgoed”, aldus Hesseling. “In zes jaar tijd maakt ieder schoolkind dus kennis met alle cultuurdisciplines en we hopen dat ze daar iets van meenemen in de rest van hun leven.” “Dit jaar is gekozen voor literatuur. In samenwerking met Theo Soontïens en Pieter van Dijk is het literaire programma TAALSTAALTJES voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld. Iedere maand komt er een filmpje van een bekende kinderboekenschrijver die door

leerlingen van één van onze scholen is geïnterviewd, de klas binnen met een literaire opdracht. Op alle scholen zijn voorstellingen gespeeld als inleiding op het Taalstaaltjes project.” Hesseling is blij met de manier waarop Taalstaaltjes is vormgegeven. “Alle vormen van taal en schrijven komen aan bod. Dat is mooi. Want niet iedereen is een verhalenschrijver, er zijn gelukkig ook dichters en liedjes schrijvers.” Waar Hesseling ook bijzonder over te spreken is, is de samenwerking met de Hogeschool Iselinge in Doetinchem. “De toekomstige meesters en juffen zijn vol enthousiasme aangehaakt bij Taalstaaltjes en hebben als thema: ‘Mijn pen heeft iets te vertellen’ opgezet om kinderen uit te dagen creatief te schrijven.” De basisscholen die meedoen krijgen een kant-en-klaar projectplan aangeboden en dat gebeurt tijdens een centrale ontmoeting waarin het thema op verschillende manieren wordt afgetrapt. “Dat inspireert en helpt om zelf het thema op maat in te vullen. Door er met andere ICC-ers over te spreken komen er mooie dingen

naar boven.” Na de zomervakantie staat het thema ‘Kunst’ centraal en zijn er mooie samenwerkingsverbanden vastgelegd met diverse musea in Nederland. “Maar eerst het Taalstaaltjes Festival beleven, dat heeft nu de prioriteit”, vindt Jan Hesseling.

“De toekomstige meesters en juffen zijn vol enthousiasme aangehaakt bij Taalstaaltjes en hebben als thema: ‘Mijn pen heeft iets te vertellen’


mAakt Theater schrijft Teksten maakt films verzint originele projecten en voert ze uit Leert Kinderen acteren In hun spel En in hun leven LEerT LeErkrachten over TaAl, Theater en Film en over creativiteit En hoe je al die dingen De kinderen kunt leren !Weet je hoe belangrijk! Het Tweede Bedrijf kun je bereiken en boeken via info@het2ebedrijf.nl – 06-51707168 – via facebook


Programma vrijdag 23 juni Inleiding programma Beste festivalgangers! Voor je ligt het programma van het festival. We hebben ons uiterste best gedaan om een zo compleet mogelijk programma samen te stellen. Er is voor ieder wat wils: er zijn voorleeswedstrijden, bijzondere taal- en dichtworkshops, schrijvers, signeersessies en lezingen. Zoek maar uit en dompel je onder in dit festival waar taal centraal staat! Heel veel plezier! Pieter, Theo en Jan

Rabobankzaal 15:00 opening door Otwin van Dijk 16:30 voorleeswedstrijd ronde 1 19:00 voorleeswedstrijd ronde 2

Popzaal 20:00 rapper YES-R

Foyer 15:30 tot 21:00 lopende gedichten met light t-shirts

Conferentiezaal

Voorplein

15:00 tot 17:00 repetitie KinderPOPkoor 15:00 tot 21:00 tekst-tentoonstelling

19:00 tot 21:00 workshop graffiti Cas Bekker

Bibliotheek 16:30 tot 21:00 leesloungen met een hapje en drankje 17:30 & 18:30 & 19:30 moeders en leerkrachten lezen voor


Programma zaterdag 24 juni Rabobankzaal

Foyer

10:00 Warboel 11:00 voorleeswedstrijd halve finale 14:00 voorleeswedstrijd finale 15:30 uitvoering KinderPOPkoor

10:00 tot 16:00 boekenmarkt, boeken kopen, lenen of ruilen 11:30 tot 12:30 signeren Nanda Roep 12:30 tot 13:30 signeren Martine Letterie 14:00 tot 15:00 signeren Paul van Loon 16:00 sluiting festival door Hanz Mirck

Popzaal 11:00 Paul van Loon met band 13:00 Paul van Loon met band

ROC Ruimte 10:00 & 12:00 & 14:00 taaldruk-werkplaats

Bibliotheek 10:00 tot 16:00 leesloungen met een hapje en drankje 10:30 & 12:00 & 13:30 & 14:30 moeders en leerkrachten lezen voor

Lounge 10:00 & 12:30 & 14:30 raamgezichten 11:00 & 13:30 & 15:30 wat zeg jij nou? 10:00 tot 16:00 geheimschrijvers

Beschuitbus 11:00 & 13:00 & 15:00 PLINT-print, verbeeldt je tekst

Botervloot

Broodtrommel

10:30 tot 11:00 helpdesk voor schrijvertjes door Nanda Roep 11:00 tot 11:30 zelf je boek uitgeven door Nanda Roep

12:00 lezing Martine Letterie 14:00 schoonschrijven

Conferentiezaal 11:00 lezing 1 welke boeken moet ik kopen? 12:00 repetitie KinderPOPkoor 13:30 lezing 2 E-Book, of de geur van echte boeken 15:00 lezing 3 lezen, leren en stimuleren 10:00 tot 16:00 tekst-tentoonstelling

Braadpan 10:30 & 11:30 logopedie Karin Gelinck 12:00 tot 16:00 De nieuwe Van Dale


Plattegrond DRU Cultuurfabriek fonteinplein Foyer

bibliotheek

schaftlokaal lift lift wc wc

hoofdingang

popzaal voorplein

rabobankzaal

1e verdieping ROC ruimte

2e verdieping Broodtrommel conferentiezaal lounge

wc

Beschuitbus

braadpan

botervloot


www.kick-oude-ijsselstreek.nl

Stichting KiCK verzorgt het cultuurmenu voor twintig basisscholen in de gemeente Oude-IJsselstreek. KiCK stimuleert samenwerking tussen het primair onderwijs en de (lokale) kunst- en cultuurinstellingen en individuele kunstenaars.

HET KICK CULTUURAANBOD: •

Muziek

Audiovisuele kunst

Dans

Drama

WIJ PARTICIPEREN GRAAG LOKAAL en doen dat o.a. met:

Literatuur (taalstaaltjes)

• De

Beeldende kunst

• Muziekverenigingen

DRU cultuurfabriek

• Het • De

en schutterijen

filmhuis

oudheidkundig vereniging

• Kunstvereniging

breekijzer

• Monumentale

gebouwen zoals het Hofshuus

• Instellingen

zoals de gemeente en de bibliotheek

CULTUREEL ERFGOED: KiCK verzorgt het programma ‘cultureel erfgoed’ in samenwerking met: •

ICER

MARKT 12 AALTEN

HUIS BERGH

MIN40CELSIUS

WARBOEL

• Openluchttheater

Engbergen

www.kick-oude-ijsselstreek.nl

Het evenement TAALSTAALTJES is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van : RABOBANK, VSB FONDS, LIONS ROTARY EN PRINS BERNHARD CULTUURFONDS


Taal helpt bij vertellen eigen verhaal Wetenschapsjournalist Mark Mieras is er duidelijk over: ”Taal wordt op school vaak veel te technisch benadert. Uiteraard zijn spelling en grammatica belangrijk, maar taal is zoveel meer. Daarom is Taalstaaltjes ook een perfecte manier om kinderen op een andere manier met taal bezig te laten zijn. Een manier die ze uitdaagt en prikkelt en helpt om sneller en leuker te leren.”

zelf emoties leert te beschrijven. In een film worden emoties getoond maar niet verwoordt. Lezen helpt bij het benoemen van de”, aldus Mieras: “En dat helpt om controle te krijgen over die emoties. “Natuurlijk zijn beelden en video’s ook verhalen en kunnen ze zeker bijdragen aan taalverbetering en taalbeleving.”

Volgens Mieras is het belangrijk dat iedereen een goed taalgevoel heeft. “Taal is een hulpmiddel om je eigen verhaal te vertellen. Als je je eigen verhaal kan vertellen krijg je een positiever zelfbeeld en sta je steviger in je schoenen”, meent Mieras Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een goed verhaal te vertellen hebben niet voor één gat zijn te vangen. “Onderzoek rond de impact van 9/11 in New York heeft aangetoond dat, op het moment dat het gruwelijk tegenzit in het leven, mensen met een goed eigen verhaal minder lang bij de pakken neerzitten en sneller in de draad weer op te pakken.” Mieras is blij met het Taalstaaltjes project. Bij de kick-off van Taalstaaltjes in september 20916 heeft hij een lezing gehouden voor alle interne cultuur coaches (ICC-ers) van de diverse deelnemende basisscholen. ”Juist de basisschool is een belangrijke periode in het leven

om het werken met taal te stimuleren. Daar is veel te lang te weinig aandacht voor geweest. Ouders moeten zich bewust zijn dat zij een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van taalgevoel bij hun kinderen. Ga met regelmaat het gesprek met je kinderen aan en stel vragen als: “Wie ben je?” en “Wat zijn je idealen?” “Dat helpt kinderen om hun eigen levensverhaal te vormen. Een verhaal dat klopt, dat voortdurend wordt aangevuld en deels herschreven, maar dat altijd helpt om intrinsiek gemotiveerd te blijven.” Opgroeien in de beeldcultuur hoeft niet per definitie slecht te zijn. “Het grote verschil is, dat je door te lezen

Mieras adviseert ouders om veel voor te lezen en ook tegenover kinderen een rijke taal te gebruiken. Neem ze serieus, praat over hun gedachten en idealen. “Je kan er nooit te vroeg mee beginnen en het helpt je kind om, als het in de puberteit komt, het eigen verhaal helder te hebben. In die fase van het leven gebeurt er zóveel in een puberhoofd, ze denken dan eindeloos na over van alles. Wie dan in staat is om zijn of haar eigen levensverhaal te verwoorden heeft een streepje voor.” Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige en gespecialiseerd in hersenonderzoek. Meer over hem is te vinden op www.mieras.nl


Meer kunnen met je bankrekening

en baas zijn over je eigen geld.

Of je nu spaart of regelmatig iets koopt, je bent oud genoeg om zelf te gaan bepalen wat je met je geld doet. Daarom krijg je bij je Rabo JongerenRekening een pinpas en toegang tot de bankieren app. Heb je ‘t zelf in de hand. Vraag jouw rekening aan op rabobank.nl/jongerenrekening

Begrijpen wat je wilt. ZĂł dichtbij. Rabobank Graafschap.


Filminterviews Kinderen en lezen is gelukkig nog steeds een goede combinatie. Met het Taalstaaltjes project zijn kinderen uitgedaagd om zelf te gaan schrijven. Maar dat is best lastig als je het nog nooit gedaan hebt. Daarom zijn er een aantal enthousiaste, ‘goed gebekte’ jonge meiden op pad geweest om een aantal kinderboek schrijvers te interviewen en op die manier te ontdekken wat er nou zo mooi is aan het schrijven. We stellen er hier graag drie aan je voor. Als je de QR-codes scant met je smartphone dan krijg je de interviews op je scherm.

JAnneke Heins

Fiep Marneth

Maaike Baten

Janneke Heins is twaalf en zit op de Knienenbult school in Westendorp. Zij schrijft zelf verhalen en een van die verhalen staat zelfs al in een echt boek. “Dat verhaal ging over een vos met laserogen. Nu ben ik op school bezig met een nieuw verhaal en daar zijn al vijftien bladzijden van klaar.” Janneke vond het daarom erg leuk om kennis te maken met een paar kinderboekenschrijvers. “Het interview met Dolf Verroen was leuk, maar ook een beetje lastig want hij was een beetje doof. Maar Dolf had wel heel veel verhalen om te vertellen en daarom werd het toch een leuk interview.” Als Janneke tijd heeft leest ze de boeken van ‘Dummie de mummie’ en ‘leven van een loser’.

Fiep Marneth is elf jaar en zit op de Woelwaters in Ulft. “Mijn juf vertelde in de klas dat er kinderen werden gezocht om interviews te doen. Ik heb me aangemeld en ben toen uitgekozen. Dat vond ik erg leuk.” Fiep heeft zelf vragen bedacht en is bij een paar schrijvers thuis geweest. “Het interview met Hans Hagen was erg leuk. Dat was in een huisje bij het water en we moesten wachten tot het donker werd en de maan te zien was. Want we hadden wat vragen over het boek ‘Yuna’s maan’. Fiep weet nog niet of ze zelf ooit een boek gaat schrijven. Ze leest wel heel veel. “Ik ben nu de boeken van de Harry Potter serie en de boeken over Doktor Proktor aan het lezen.”

Maaike Baten (12 jaar, OBS Op Koers Varsseveld) heeft twee kinderboekenschrijvers geïnterviewd. “Ik ben bij Dolf Verroen en Hanneke de Jong geweest en dat was erg leuk.” Wat Maaike vooral opviel was het feit dat de schrijvers soms veel tijd nodig hebben om een goed boek te schrijven. “Soms doen ze er wel twee jaar over, dat had ik niet verwacht.” De kans dat Maaike zelf gaat schrijven is niet zo heel groot. “Ik vind het wel leuk om verhalen te bedenken, maar niet om ze op te schrijven.” Lezen doet Maaike wel graag. Vooral de boeken van ‘de Grijze jager’ van John Flanagan vindt ze leuk. “Daarin gebeuren spannende dingen.

Scan hier de QRcodes voor de interviews

Scan hier de QRcodes voor de interviews


Vrijdagavond 23 juni 20:00 in de popzaal kaarten via www.drucultuurfabriek.nl/agenda

Wij gaan voor lezen

Er liggen duizenden geweldige verhalen op jou te wachten in de Bibliotheek

Gekkoo Gekkoo is een ontwikkelplek waar je jezelf kunt laten zien en kunt uitdrukken wat er in je leeft. We bieden een veilige plek met goede docenten. We geven lessen en maken producties op speciale plekken in de regio.

Alleen op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni

Respect en aandacht voor elkaar zijn erg belangrijk bij Gekkoo. Je kunt je aanmelden voor Theaterfabriek Gekkoo, Filmfabriek Gekkoo en Dansfabriek Gekkoo.

op een nieuw jaarabonnement, u betaalt slechts â‚Ź 24,50

Meespelen bij Gekkoo kan vanaf jaar. Ben je ouder dan 18, geef je dan op voor Gekkoo GROOT. We geven lessen aan jongeren met beperking bij Gekkoo UNIEK. Kijk snel op www.gekkoo.nl en meld je aan!

Speciale aanbieding: 50 % KORTING

( betaalwijze uitsluitend automatische incasso)

De Bibliotheek in de DRU is extra lang open vrijdag 23 juni tot 21.00 uur zaterdag 24 juni tot 15.30 uur


Taalstaaltjes Festival is podium voor schrijvers in de dop De theatermakers Theo Soontiëns en Pieter van Dijk zijn het volledig met elkaar eens: ”Zonder taal geen theater” en “Met taal kan je beelden creëren.” Taal als onderdeel van cultuuronderwijs op basisscholen is voor hen van wezenlijk belang. “Cultuur moeten we koesteren, taal is daarbij een belangrijke vorm en daarom zijn wij samen met de Stichting KiCK het afgelopen schooljaar met Taalstaaltjes actief geweest en wordt het festival een mooie afsluiting hiervan.” Bij het begin van het schooljaar 2016-2017 is het thema ‘Taal’ geïntroduceerd bij alle interne cultuur coördinatoren (ICC-er) van de scholen. “Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft bij de kick-off de aanwezigen het belang van cultuureducatie op basisscholen voorgehouden en dat was een eyeopener voor iedereen die met kinderen en

THEO soontiëns

onderwijs te maken heeft”, vertelt Van Dijk. In september 2016 heeft Van Dijk een drietal voorstellinkjes gemaakt die op alle basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek te zien zijn geweest. “Op die manier konden we kinderen motiveren om zelf te gaan schrijven, in welke vorm dan ook”, aldus Van Dijk. “Taal is zó belangrijk, maar dat besef is er niet bij iedereen. Onze manier van leven verandert steeds meer van letters naar beelden en plaatjes. Een echt verhaal schrijven, met pen en papier bijvoorbeeld, is bijna verleden tijd. Maar wat is nu mooier dan een leeg vel vol met lijntjes te vullen met een verhaal dat voor altijd blijft bestaan?”, vragen beide theatermakers zich af. Om de kinderen te blijven inspireren zijn er maandelijks video’s op de Taalstaaltjes website geplaatst van interviews die door twee kinderen zijn gehouden met kinderboekenschrijvers als: Bette Westera, Hanneke de Jong, Hanz Mirck, Hans Hagen en Dolf Verroen. Het Taalstaaltjes project heeft mooie verhalen opgeleverd, die zijn allemaal te lezen op de website www.taalstaaltjes.nl. Gaandeweg het jaar zijn er ook steeds meer gedichten geschreven en dat inspireerde Theo en Pieter om op elke school een ‘schooldichter’ aan te stellen. “Dat is voor sommige scholen nog een brugje te ver gebleken, maar op andere scholen is daar leuk op gereageerd”, kijkt het tweetal terug.

pieter van dijk

Tijdens het afsluitende Taalstaaltjes Festival komen alle vormen van schrijven aan bod en kunnen kinderen en hun ouders zich op allerlei creatieve manieren uitleven en laten inspireren. “Het wordt een groot ‘DOE’ festival waarbij niemand aan de kant hoeft te blijven staan. Maar niets moet, alles is vrijblijvend”, benadrukken Pieter en Theo, die het festival georganiseerd hebben. “Het festival is vooral bedoeld als impuls om kinderen te leren schrijven en biedt een podium aan hen die dat al doen. Schrijven opent je wereld en het is een goede manier om uiting te geven aan dat wat er binnen in je borrelt. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter dat het is en des te makkelijker wordt het om dat je hele leven te blijven doen.”


Special taalstaaltjes definitief lr  
Advertisement