Page 5

BODEMKWALITEIT

Maar hoe kan je op basis van artikel 42 BBK verplicht worden te melden als saneringslocaties zijn uitgesloten van het BBK? Dit komt omdat deze toepassing is vastgelegd in Bbk art. 35c, dat stelt dat het toepassen van grond (zijnde een afvalstof) in een

NUMMER

4•2011

nuttige toepassing valt onder Bbk. Dat lijkt dan weer in tegenspraak te zijn met de regel dat een saneringslocatie buiten het Bbk valt en ook buiten een BKK. De regels van saneringsplan en BKK-bodembeheerplan moet daar toch gevolgd worden? In dit geval: de afwerking zoals vastgelegd in saneringsplan moet worden gevolgd. Los van de hele discussie over deze specifieke locatie: Aanvullen saneringskuip

Hoe moet men dan omgaan met het aanvullen van een saneringskuip: –– is de melding voor toepassing verplicht? Ja voor Bbk en Wbb? –– moet de kwaliteit in overeenstemming met de functie zijn? bepaalt saneringsplan tijdens sanering, Bbk na sanering. Tenzij bij plan Bbk wordt gehanteerd? –– moet de kwaliteit in overeenstemming met de lokale achtergrondwaarden zijn? nee, maar kan plan wel eisen? –– mag in een saneringsplan een afwijkende kwaliteit aanvulgrond opgenomen zijn (in relatie tot functie/achtergrondwaarden) zolang er maar geen risico’s optreden? ja als saneringsplan dat toestaat binnen de risicoafweging? Mischa Hermelink

Discussieert u mee? Reageert u eens op onze website of in de vorm van een artikel in volgende blad?

     

Inhoudelijke cursussen op maat, in company of open inschrijving?    

Asbestherkenning in de bodem Deze cursus is specifiek gericht op het herkennen van asbest in  de bodem. Aan bod komen o.a. het ontstaan en de toepassingen van asbest, het herkennen van asbest  (met veel praktijkvoorbeelden), het wettelijk kader en de veiligheids‐ en gezondheidsrisico´s. 

Besluit bodemkwaliteit 1‐ tot 6‐daagse Een cursus die echt inhoudelijk op alle aspecten van  het besluit en de regeling ingaat. Ook worden onder meer monstername, het toetsen (aan Bbk/Bsb),  IBC‐bouwstoffen, certificering, Bodemkwaliteitskaart en handhaving uitvoerig behandeld.  

BRL’en 9335, 7000, 6000, 2000  Alle medewerkers van organisaties in het bezit van deze BRL’en 

dienen op de hoogte te zijn van de ins&outs van de inhoud van deze BRL’en en protocollen om te kunnen  voldoen aan Kwalibo. De praktische uitvoering en knelpunten worden ook behandeld.  

Voor de vakman: Bijscholing in en oefenen met de regels van het Bbk.   Op deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de regels van het Bbk en de Rbk.  In de namiddag wordt er geoefend met het toetsen aan deze regels. 

Kijk op www.schreurs‐opleidingen.nl of bel met 0495‐452836 en voor nadere info over vorm, inhoud, data  en overige vragen 

5

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Vakblad Bodemkwaliteit 2011-4  

December 2011 editie van het Vakblad Bodemkwaliteit, uitgebracht door Schreurs Uitgeverij BV

Advertisement