Page 1

Amsterdam, 9 oktober 2013

Beste leden van de vereniging voor christelijk basisonderwijs Instituut Schreuder, Graag nodigen we jullie uit voor de ALV waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen. Agenda ALV donderdag 7 november 2013 Locatie: Instituut Schreuder Datum: 7 november 2013 Tijd: 20.00-22.00 uur 1) 2) 3) 4)

Agenda vaststellen (allen) Verslag van het bestuur over gang van zaken van de vereniging Verslag Commissie van Toezicht Financiële verantwoording laatste boekjaar. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beheer. 5) Verkiezing nieuwe bestuursleden Karen Morpurgo (P&O) en Carla van Lier (Communicatie) vervanger voor Marloes Pomp. 6) Wat verder ter tafel komt

Wij hopen op een grote opkomst, Tot ziens, Bestuur IS (Menno van der Horst, Jan Chris Lefering, Cornélie Goede, Tamara Meiling, Bart van Tuinen, Anja van Andel)

Agenda Algemene Leden Vergadering  

7 november 2013