Page 1

Nieuwsbrief 1

21 april 2013

De 2-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

In deze nieuwsbrief • • • • • •

Beste ouders De studiedag van 13 mei Koningsspelen en sponsorloop Dank u!! Het welkomsgevoel Belangrijke data

Beste ouders Nog een week en het is al weer meivakantie. Twee weken genieten van, hopelijk, het mooie weer en het voorjaar. U zult het niet geloven, maar na de meivakantie hebben we nog maar 8 weken te gaan tot de zomervakantie. De tijd gaat erg snel, maar er moet in deze korte periode ook nog ontzettend veel gebeuren. Op dit moment zijn we bezig met de indeling van de formatie (welke leerkracht staat in welke groep?) en worden de eerste voorbereidingen al getroffen voor de organisatie van het komende schooljaar. Het is opvallend hoeveel ouders op Facebook zitten. Er wordt levendig gecommuniceerd tussen de leerkrachten en de ouders en de ouders onderling. Van het woord van de week bij de kleuters tot huiswerk in de bovenbouw. Ook foto's van de vele activiteiten worden vaak op de dag zelf al op Facebook geplaatst. In deze nieuwsbrief veel informatie over de festiviteiten rond Koningsdag op 26 april. Ik wens jullie namens het team gezellige weken toe en we zien elkaar weer op 14 mei (13 mei = studiedag) bij de voordeur van de school.

Let op: Noteer in jullie agenda: thema avond 3 juni met o.a. bekendmaking groepsindeling en workshops. Otto Vrijhof

De sponsorloop en de Koningsspelen Deze week staat voornamelijk in het teken van de sponsorloop en de Koningsspelen. Vrijdag 26 april verwachten we vele ouders die langs de zijlijn alle kinderen komen aanmoedigen. De organisatie heeft wat averij opgelopen. Het oorspronkelijke idee was, net zoals vorig jaar, alle activiteiten op het Museumplein plaats te laten vinden. Echter, het Museumplein is bezet als gevolg van alle voorbereidingen voor het optreden van o.a. Andre Rieu. Dus daarom moesten we in alle haast zoeken naar alternatieven. En die hebben we gevonden. De Koningsspelen worden voor groep 6, 7 en 8 gehouden in sporthal Zuid. De andere groepen vermaken zich in en rond de school. De sponsorloop wordt gehouden in het Vondelpark. Dus kleedjes en toeters mee en aanmoedigen maar. Jullie krijgen deze week nog een brief mee waar de exacte tijden en locaties in staan. Voor nu weten we in ieder geval:


2

Voor de groepen 1 t/m 5: 09.00 uur: Groepen 1 t/m 5 Koningsontbijt op school 09.45 uur: De kinderen van de groepen 1 t/m 5 genieten van allerlei Koningsspelletjes op school. 12.00 uur: Koningslunch (zelf meenemen) 13.30 uur: Sponsorloop Groepen 1 en 2 lopen een parcours bij de school. Groepen 3, 4 en 5 lopen vanaf 13.00 uur naar het Vondelpark. 14.30 uur: Terug naar school en afsluiting. Voor de groepen 6, 7 en 8: 08.30 uur: Kinderen van deze groepen die niet zelf naar sporthal Zuid gaan verzamelen om 08.30 uur op school. 08.45 uur: Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 verzamelen bij sporthal Zuid. 09.00 uur: Koningsontbijt. 09.30 uur: Koningsspelen 12.00 uur: Afhankelijk van het weer gaan de kinderen onder begeleiding MET DE TRAM naar school of rechtstreeks naar het Vondelpark. Dus allemaal OV KAART meenemen. 13.30 uur: Sponsorloop 14.30 uur: Terug naar school en afsluiting. En‌niet te vergeten:

IEDEREEN VERPLICHT IN ORANJE KLEDING. Zorgen jullie er voor dat de kinderen flink wat sponsors verzamelen? We willen graag net zoals vorig schooljaar weer een leuk bedrag bij elkaar lopen. Het doel? Inrichten van het Schreuder-theater en nieuwe computers!!

De studiedag van 13 mei a.s. De dag na de meivakantie start het team met een studiedag. Op deze dag krijgt het team o.a. voorlichting en training over de volgende onderdelen: ZIEN! ‌ is een webbased pedagogisch expertsysteem voor het primair onderwijs en richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het programma ondersteunt leerkrachten in het hele proces van signaleren tot en met handelen. Op basis van een intelligente vragenlijst komt het systeem met een leerling- of groepsprofiel. Bijzonder is dat ZIEN! op basis van het leerling-profiel met richtinggevende uitspraken komt. Bij elke uitspraak worden doelen gegeven. Hierin wordt op concrete wijze uitgelegd hoe je hier met een leerling aan kunt werken. Ook op groepsniveau biedt ZIEN! concrete handreikingen om het klimaat te optimaliseren. De opbouw van ZIEN! brengt hiermee het realiseren van een passende leeromgeving voor iedere leerling dichterbij. Sinds januari 2012 hebben wij ParnasSys als administratiesysteem. Daarom is het programma ZIEN!! een prachtige aanvulling. De middag staat in het teken van de verdere implementatie van de nieuwe rekenmethode en de leerlijnen van Alles Telt. Ook de kleuterleerkrachten buigen zich over de rekenleerlijnen.


3

Dank u!! Beste ouders, Jullie enthousiasme voor de actie: 'Schenk een boek aan de bieb', heeft onze schoolbibliotheek 65 (nieuwe!) boeken opgeleverd. Wij zijn hier als school (en biebcommissie!!!) ontzettend blij mee. Dat geldt ongetwijfeld binnenkort ook voor jullie kinderen. Zodra alle boeken gekaft zijn, worden ze op de tafel van uw kind neergelegd, zodat hij/zij als eerste zijn/haar geschonken boek kan lezen. Daarna gaan alle boeken richting schoolbibliotheek en kunnen alle kinderen van school ervan genieten!! Wij willen jullie dan ook hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid! Uiteraard zijn jullie uitgelezen kinderboeken nog steeds welkom. Met vriendelijke groet, Hadewych, Marion en juf Caroline

Het welkomsgevoel Al enige tijd is de werkgroep ouderbetrokkenheid bezig om plannen te ontwikkelen waarbij kinderen en ouders nog beter betrokken raken bij onze school. Natuurlijk helpt het enorm dat de school een uitstekend rapport heeft ontvangen van de onderwijsinspectie en dat de onderwijsexperts van het KBA zich zo lovend hebben uitgelaten over onze onderwijskwaliteit. Maar dat is voor ons niet zichtbaar genoeg. De werkgroep heeft gemeend het welkomsgevoel bij kinderen en ouders te versterken door de gang naar de hal een kindvriendelijker aanzien te geven. Misschien heeft u al gemerkt dat onze conciĂŤrge Jaap de gang al mooi heeft geschilderd. Vanaf aankomende maandag 22 april gaan Femke en Liesbeth (2 ouders van de werkgroep) onze rups in het groot op de muur van de gang schilderen. Deze rups moeten alle kinderen ouders naar boven leiden. Het ligt verder in de bedoeling dat er in de rups foto's en werkjes van de kinderen worden opgehangen. Femke en Liesbeth, ontzettend bedankt voor jullie creatieve inzet!!

Belangrijke data 26 april 27 april t/m 12 mei 13 mei 13 mei 14 mei 15 mei 13 t/m 16 mei 23 mei

Koningsspelen en sponsorloop Meivakantie Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij van school. Bestuursvergadering Start CITO entreetoets groep 7 Internationale dag van het gezin Avond-4-daagse Werkgroep ouderbetrokkenheid


4

Het Koningslied Daar sta je dan Je zag dit moment al zo vaak in je dromen En daar is t dan De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier

Ik zal niet rusten tot het waar geworden is En als je ooit je weg verliest Ben ik je baken in de nacht Ik wijs je de haven in de duisternis Ik zal strijden als een leeuw Tot het jou aan niets ontbreekt

Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?

Hou je veilig zo lang als ik leef

Daar sta je dan Ieder mens heeft een taak in dit leven

Drie vingers in de lucht, kom op, kom op

Alles gedaan om je voor te bereiden

De W van Willem is de W van wij

Daar is het dan

Heel Oranje staat zij aan zij

Je belooft dat je alles zult geven

De W van water waar we niet voor wijken

Iedere stap die je zette die leidde naar hier En kijk om je heen Wij lopen met je mee Door de regen en de wind Zal ik naast je blijven staan Ik bescherm je tegen alles wat komt Ik zal waken als jij slaapt Ik behoed je voor de storm Hou je veilig zo lang als ik leef Een strijd, twee levens We staan voor elkaar, niet te breken Een vlag, twee leeuwen Met elkaar in de zon en de regen

De W van Willem

We leggen het droog en we bouwen dijken De W van welkom in ons midden Tot welke God je ook moge bidden De W van Willem De W van wakker, stamppot eten Miljoenen coaches die beter weten De W van altijd willen winnen Wat het ook is waar wij aan beginnen De W van wij zijn een met elkaar Met de schouders naast elkaar En dus roepen we vandaag van Door de regen en de wind

Zij aan zij, borst vooruit

Zal ik naast je blijven staan

Trots als een pauw, dit is ons geluid

Ik bescherm je tegen alles wat komt

En hoe klein we ook zijn

Ik zal waken als jij slaapt

Onze daden zijn groot

Ik behoed je voor de storm

Gaan niet onderuit

Hou je veilig zo lang als ik leef

Voor jou, mijn kind

Laat me weten wat je droomt

Voor m'n pa, voor m'n ma

Waar je hart zo naar verlangt

Loop voor jou door de wind en regen

Ik zal niet rusten tot het waar geworden is

En zal achter je blijven staan Ik draag een vaandel met jouw naam Geloof in jou zolang we bestaan Ik bouw een dijk met m'n blote handen En hou het water bij jou vandaan Laat me weten wat je droomt Waar je hart zo naar verlangt

En als je ooit je weg verliest Ben ik je baken in de nacht Wijs je de haven in de duisternis Ik zal strijden als een leeuw Tot het jou aan niets ontbreekt Hou je veilig zo lang als ik leef Maar helaas, het lied 'bestaat' niet meer‌‌


5

Bestuursleden:

• • • • • •

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT

Anja van Andel: onderwijs

Cornelie Goede: Secretaris Jan-Chris Lefering: Penningmeester Bart van Tuinen: Juridische zaken Marloes Pomp: Communicatie en Marketing Tamara Meiling: P&O

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Emmy van Dullemen: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 7) Anne van de Acker (groep 5) Liesbeth Feilzer (groep 3)

Ouderraad: Jacobien Geel: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Nieuwsbrief 21-04-13  

Nieuwsbrief 21-04-13