Page 1

Nieuwsbrief 1

18 februari 2013

De 2-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

In deze nieuwsbrief • • • • • • • •

Beste ouders Te laat komen? Nieuws uit groep 8 Facebook Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) Het CITO leerlingvolgsysteem Geef een kind een onvergetelijke vakantie Belangrijke data

Beste ouders De periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie was dit keer wel erg kort. In slechts 6 weken hebben de kinderen en het team een aantal stevige klussen moeten klaren. In de eerste plaats zijn we weer gestart met de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. De kinderen van groep 8 hebben de drie dagen van eind CITO toets goed doorstaan. Tevens is voor het team de afgelopen week een spannende week geweest vanwege de monitor die onderwijsexperts van het KBA afgelopen dinsdag hebben afgenomen. In deze nieuwsbrief geven wij jullie van al deze zaken meer informatie. De kinderen van groep 8 nemen hierin wel het grootste deel voor hun rekening. Zij hebben flink gehoor gegeven aan mijn oproep om stukjes aan te leveren voor deze nieuwsbrief. In april '13 gaan we weer, net zoals vorig schooljaar, een grote sponsoractie organiseren. Binnenkort krijgen jullie daar meer over te horen. Doel van de actie is om de hal aan te kleden en computers voor de kinderen aan te schaffen. Veel leesplezier, Otto Vrijhof

Te laat komen? Het valt ons weer op dat steeds meer kinderen te laat op school komen. Het is voor de kinderen die op dat moment midden in een instructie zitten erg storend als de deur regelmatig open gaat omdat er weer eens een kind te laat is. Ook voor het kind zelf is het niet prettig omdat het belangrijke instructie misloopt. De kinderen die te laat komen worden altijd geregistreerd. We hebben de afgelopen periode al regelmatig ouders hierover aan moeten spreken. Op 19 maart a.s. komt de inspecteur weer langs. We weten uit ervaring dat de inspecteur erg let op effectieve leertijd. Kinderen die te laat komen missen een deel van deze effectieve leertijd. Vervolgens vraagt de inspecteur aan ons om de ouders op te voeden in het op tijd laten komen van hun kind. Iedereen begrijpt dat wij dit niet gaan doen. Maar iedereen begrijpt ook dat ook dat hier verandering in moet komen. De komende weken gaan we ouders en kinderen die te laat komen aanspreken.


2

Nieuws uit groep 8 Veel kinderen uit groep 8 hebben een stukje geschreven over hun ervaringen van de CITO eindtoets. Tussen de andere berichten door kunnen jullie hun verhalen terugvinden. DE CITO Dag 1: We zijn bezig met de eerste CITO dag de taken waren: Taal 1, rekenen 1 en taal 2. We waren best zenuwachtig voor de toets maar het viel hartstikke mee want je mocht snoep meenemen en eten en je hoefde alleen maar rondjes in te kleuren. De vragen waren makkelijk en als je er een niet wist dan gokte je wel een vakje en had je 25% kans dat je het wel goed heb. We waren ook al om half 1 uit dat was erg fijn konden we lekker uitrusten, Dag 2: Iedereen is gisteren vroeg naar bed gegaan zodat dat we vandaag weer helemaal fit zijn. De taken van vandaag waren: Studievaardigheden 1, rekenen 2 en studievaardigheden 2. We mochten weer snoep eten en waren een stuk minder zenuwachtig dan gisteren. Dag 3: Vandaag hebben we de laatste dag van de CITO toets gemaakt. Het was best spannend omdat we nooit meer in ons leven zo’n CITO toets gaan maken. De laatste taken waren: Taal 3, rekenen 3 en taal 4. En toen de CITO af was schreeuwden we allemaal KEIHARD zodat alle spanning eruit was.

Dinsdag 5 feb zijn we begonnen met de Cito toets.We moeten alles in kleine vakjes invullen in de letters:a,b,c en d.Veel kinderen zij nerveus,maar dat ging alweer snel over.We mogen maximaal vijf snoepjes per dag meenemen,En als de Cito voorbij is zijn we om half een vrij en de rest heeft nog gewoon school.tips zijn om vooral kauwgompjes te nemen want dan blijven je kaken bewegen en je hersen blijven dan ook werken(klinkt wel een beetje raar).het niveau dat je in groep zeven krijgt blijft dus je kan nooit een lager niveau krijgen,maar wel gewoon je best doen!!!.ga vooral vroeg naar bed zodat je goed uit gerust bent want straks val je in slaap tijdens de toets.het is leuk om half een vrij te zijn,maar je moet wel stil zijn in de gang want alle anderen klassen zijn gewoon nog aan het werk.we hopen dat groep zeven volgend jaar ook goed slaagt in de Cito,maar dat zou vast wel lukken.

Groetjes Caitlin & Gillian

Door Jack van de Esschert en Floris Daniels

Facebook Wij zijn verheugd te kunnen melden dat steeds meer ouders gebruik maken van Facebook en lid zijn van de besloten pagina's van de groep van hun kind. De leerkrachten verstrekken steeds weer informatie die voor u van belang is. Zo sturen bijvoorbeeld de leerkrachten van de groepen 1/2 wekelijks informatie over 'de letter van de week' en geeft de juf van groep 6 een reminder aan de ouders over huiswerk en aanstaande toetsen. Ook het eerste Schreuderjournaal is verschenen en de nieuwsbrieven, zoals eerder aangekondigd, worden via Facebook verspreid (ouders kunnen een papieren exemplaar afhalen bij de administratie). Indien jullie horen dat ouders nog geen lid zijn spoor ze dan ook om dit vooral wel te doen. Communicatie is voor ons een groot goed en we willen zoveel mogelijk ouders iedere keer weer bereiken in het belang van de kinderen.


3

CITO Toets De dagen voor dat de CITO toets was begonnen waren er veel kinderen ziek. Gelukkig was iedereen op de 1e toetsdag er wel. De eerste toets vonden veel kinderen makkelijk. Maar de 2e en 3e (Rekenen en Taal) vonden veel kinderen moeilijker. Van de juf mochten wij 5 snoepjes meenemen voor tijdens de CITO. En we waren om 12:30 vrij. Op de 2e toetsdag hadden we de vakken Studievaardigheden en Rekenen (2x Studievaardigheden en 1x rekenen). De meeste kinderen waren niet meer zo zenuwachtig. En vonden de vakken moeilijker dan op de 1ste toetsdag. Op de 3e toetsdag hadden we de vakken Taal 3, Rekenen 3 en Taal 4. Taal 3 was vooral woordenschat en een beetje Begrijpend Lezen. Rekenen vonden de meeste kinderen makkelijk. Bij de eerste opdracht van taal 4 moest je de woorden op de goede plek zetten. En bij de andere opdrachten waren er vragen over het verhaaltje. Toen de toets klaar was, was iedereen blij dat de CITO toets klaar was. En de meeste kinderen hadden genoeg van de snoepjes. Om 12:30 waren we weer vrij en was dit onze laatste CITO toets van ons hele leven! Op naar de middelbare school!

Van Bo

Kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam (KBA) We kunnen jullie met veel genoegen vertellen dat de onderwijsexperts erg veel verbeteringen zien in de kwaliteit van het onderwijs op de Schreuderschool. Op dinsdag 12 februari hebben de onderwijsexperts van het KBA weer een bezoek gebracht aan de school. Doel: in kaart brengen van de vorderingen van de verbeterplannen. Even als memo: In september '11 is het team gestart met een intensief verbetertraject om het onderwijs zo snel als mogelijk op een hoger niveau te brengen door middel van de inzet van nieuwe methodes en trainingen. In de afgelopen 1 ½ jaar heeft het team ontzettend veel tijd en energie gestoken in de vernieuwingen. Zo hebben we de volledige taal-leeslijn van groep 1 t/m 8 in een nieuw jasje gestoken, hebben we een nieuwe rekenmethode aangeschaft en zijn de leerkrachten getraind in de nieuwste vorm van instructie geven. Dit alles heeft geleid tot een aantrekkelijke vorm van onderwijs voor de kinderen, gekoppeld aan prima resultaten. Vanzelfsprekend zijn er weer nieuwe punten waar we als team de komende periode mee aan de slag kunnen. Zo gaan we ons de komende tijd richten op de ontwikkeling van een nieuwe weektaak, waarbij de kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen voor het leren. Ook willen we nog meer te weten komen over de manier waarop de kinderen leren. Dit zorgt er voor dat we de kinderen nog beter kunnen begeleiden. In juni '13 komen de experts weer langs. Dit was weer een groot succes op weg naar de beste school in Amsterdam Zuid!! De CITO toets Groep 8 maakt elke jaar de CITO toets. Die toets bepaalt je niveau voor de middelbare school. De onderdelen zijn taal, rekenen en studievaardigheden. De toets duurt in totaal drie dagen en elke dag doe je er drie. Eerst oefen je met toetsen van de voorafgaande jaren. Daardoor wordt het makkelijker en weet je hoe de CITO werkt. In het begin waren we zenuwachtig maar als je eenmaal bezig bent verdwijnen de zenuwen en ben je heel erg geconcentreerd. Op de eerste dag hadden we de taken Taal 1, Rekenen 1 en Taal 2. Op de tweede dag hadden we de taken Studievaardigheden 1, Rekenen 2 en Studievaardigheden 2. En op de laatste dag hadden we Taal 3, Rekenen 3 en Taal 4. Het voordeel van de CITO is dat je snoep mee mag nemen en eerder uit bent. De CITO toets is veel makkelijker dan die we hebben geoefend en je hoeft nergens nerveus voor te zijn.

Het CITO leerlingvolgsysteem Florence & Sunny TD


4

In de maand januari maken alle kinderen weer de toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Twee keer per schooljaar worden de kinderen vergeleken met de landelijke resultaten van de toetsen. Deze toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd, zodat we weten waar de kinderen de fouten maken. Nog belangrijker voor ons zijn de diepteanalyses. We proberen dan antwoord te krijgen op de vraag waarom de kinderen de fouten maken die ze maken. Als we inzicht krijgen in de manier van denken kunnen we daar invloed op uitoefenen en ze de juiste manier van denken (en vervolgens handelen) aanleren. Tijdens de rapportgesprekken proberen we samen met jullie als ouders dit te bespreken. Ook jullie kunnen je kind thuis helpen om de hiaten in de leerstof op te vullen. Vraag daarom vooral om advies van de leerkracht. Immers, in goede samenwerking bereiken we het maximale resultaat!!

Geef een kind een onvergetelijke vakantie! Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders voor ruim 2 weken Europa Kinderhulp geeft kwetsbare kinderen de vakantie van hun leven. Ruim twee weken mogen ze genieten van een zorgeloze vakantie bij vakantieouders. Onbezorgd kind zijn. Het lijkt misschien zo gewoon maar voor veel kinderen is dit niet zo gewoon. Niet ver van u vandaan leven kinderen die het helemaal niet leuk vinden om 6 weken vrij te zijn van school. Thuis is het allemaal niet zo geweldig. Niemand die voorDe zeCITO-toets zorgt. Weinig speelruimte of Voordat de CITO-toets oefenden we met de geen mogelijkheden. In de meeste situaties ontbreekt het aan aandacht en begon, structuur. hele klas oude CITO-toets boekjes uit 2006, 2007, Het gaat om kinderen van 5 tot 15 jaar waar het thuis heel anders toegaat dan bij u. Hele 2008, 2009, 2010 en 2011. Maar sommige dagen voor de computer of TV gaat immers ook vervelen. Oudere die veelal oefenden ookkinderen thuis. Sommige namenvoor bijles, zodat de kleintjes moeten zorgen. Kinderen die wonen in kindertehuizen. Kortom ze misschien een hogerkwetsbare advies en score konden kinderen die moeten opgroeien in zorgelijke situaties. krijgen. Sommige kinderen waren heel zenuwachtig

en andere weer niet. Toen de CITO-toets begon, mog je vijf snoepjes per dag meenemen. Voordat de U kunt eens overwegen om één van deze kinderen een CITO vakantie In de in januari en moesttejegunnen. scholen bezoeken zomervakantie. Bij u thuis. Voor een kleine drie weken. Een bed, een extra bordje, een februari. De eerste was op 5 februari. Op de beetje extra aandacht. Geen luxe fratsen of dure uitstapjes maarCITO-toets gewoon meedraaien in het eerste dag deden we één keer rekenen en twee gezin. Met weinig kunt u veel betekenen voor een kind. keer taal. Veel kinderen dachten dat het heel Afgelopen jaren hebben we onze oproep gedaan via scholen. Hierop kregen we veel reacties moeilijk zou zijn maar uiteindelijk viel het toch wel en hebben we een heel veel kinderen een onvergetelijkemee. vakantie kunnen aanbieden. We hopen dat er ook dit jaar vakantieouders zijn die zich aanmelden. De tweede CITO-toets dag was op 6 februari. We hadden twee keer studievaardigheden en één keer rekenen. De tweede dag was niet zo bijzonder als Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks zo'n 2000 kinderen de eerste dag. in Nederland op vakantie kunnen. Veel kinderen wordenOp weer uitgenodigd in hun de derde CITO-dag, dat was op 7 februari, hadden we twee keer taal en één keer rekenen. We zijn blij dat de CITO-toets is afgelopen en we hopen op een goed advies! Door: Louise, Hesoo en Rio


5

vakantiegezin van afgelopen jaar. Voor de andere kinderen zijn we op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen. Durft u en uw gezin de uitdaging aan? Europa Kinderhulp Noord Holland Ellen Koek Tel: 0251- 21 25 00 Gert Pool Tel: 023- 527 25 60 e-mail: noordholland@europakinderhulp.nl internet: www.europakinderhulp.nl

Belangrijke data 25 februari 26 februari

4 maart 5 maart 7 maart 11 maart

Bestuursvergadering Koffieochtend door de OR en aansluitend in gesprek met directeur Otto Vrijhof Vergadering ouderraad Werkgroep ouderbetrokkenheid Groep 7 naar de Muziekfabriek Bestuursvergadering

CITO-toets Dag 1 Angel: Het is super spannend dat we nu de echte CITO-toets maken. Het leuke is dat we 5 snoepjes mochten eten tijdens de CITO. In het begin was ik super zenuwachtig, maar Naomi had concentratiesnoepjes meegenomen en raar genoeg kon ik mij concentreren. Na de eerste taak was ik heel erg opgelucht en begon ik het eigenlijk leuk te vinden. Dag 2 Faith: Ik vond het niet meer zo spannend, want ik was er al een beetje aan gewend. Ik was nog wel een beetje zenuwachtig, maar dat is normaal. Nog voor de CITO-toets gingen we oefenen met de juf. Dus de meeste vragen snapte ik wel. Natuurlijk waren er ook nog moeilijke vragen bij. Dag 3 Angel: Na de laatste taak was ik opgelucht dat het over was. Ik verheug me nu op kamp en de musical. Maar het meest op kamp.


6

Cito Toets Dag 1: Onze eerste toetsdag, ik was er niet zo zenuwachtig voor maar dat verschilt per kind. En jij hoeft er ook niet zo zenuwachtig voor te zijn want het advies dat je bij de entreetoets hebt gehaald kan nooit omlaag gaan alleen maar omhoog. Het moeilijkste onderdeel vond ik zelf het rekenen. Gelukkig waren niet alle vragen bij rekenen even moeilijk anders was ik nooit klaar geweest. Door Cito worden er altijd een paar hele moeilijke vragen tussen gestopt. Ik vind het wel fijn dat we van tevoren hebben geoefend want dan weet je een beetje wat voor vragen er bij de officiĂŤle toets worden gevraagd. Dag 2: Gelukkig de tweede dag zit er al weer op. We hebben vandaag 2 keer studievaardigheden gedaan en 1 keer rekenen. De eerste Studievaardigheden was best makkelijk en rekenen ook maar de tweede studievaardigheden was knap lastig. Uiteindelijk moest ik een beetje opschieten om het nog op tijd af te krijgen, maar het is me gelukt. Morgen de laatste dag en daarna in het weekend lekker feesten. Ik heb er zin in. Dag 3: Jeeeeeeeeeeh, eindelijk klaar. Vandaag was de laatste dag van de Cito toets. Het was een stuk makkelijker dan dag 1 en 2. Ik ben super blij dat het eindelijk klaar is. Tussen 4 en 8 maart krijgen we de uitslag. Ik kan echt niet wachten. Het waren 3 hele drukke dagen, maar iedereen heeft het gehaald. En dat is iets om heel blij over te zijn.

Einde Ella Korenberg


7

Bestuursleden:

• • •

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT Cornelie Goede: Secretaris Jan-Chris Lefering: Penningmeester Bart van Tuinen: Juridische zaken Marloes Pomp: Communicatie en Marketing Tamara Meiling: P&O

Anja van Andel: onderwijs

• •

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Emmy van Dullemen: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 8) Anne van de Acker (groep 5) Liesbeth Feilzer (groep 3)

Ouderraad: Jacobien Geel: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Nieuwsbrief 18-02-13  

Nieuwsbrief 18-02-13