Page 1

1

Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

13 juli 2012 De 2-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief ●

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Beste oudersOuderbetrokkenheid Eindfeest in Frankrijk Korte terugblik Het komende schooljaar ’12-‘13 Dank en waardering

Nieuws van het bestuur Nieuws uit groep 2/3 Huiswerkklas op IS Een supermanier om samen met je kind te spelen en te leren Nieuws uit groep 5 Oproep De formatie voor het schooljaar ’12-‘13 Verzuim Belangrijke data

Beste ouders “Betrokkenheid en professionaliteit met een goede balans tussen aandacht voor het individu en het belang van de groep” (Femke Giese, moeder van Daan in groep A). Deze samenvatting heeft Femke mij teruggegeven naar aanleiding van de thema avond van 3 juli. Treffend en tegelijkertijd vatten wij het op als een groot compliment. Deze samenvatting is precies zoals wij ons onderwijs en de omgang met de kinderen en jullie als ouders vorm willen geven. Natuurlijk wel naast de missie die door het team en bestuur wordt onderschreven: “Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt”.


2

Inderdaad, het was een fantastische avond waarin we hebben aangetoond 80% van onze ouders te kunnen binden aan de school. Maar het mag natuurlijk niet eenmalig zijn. Het voornemen is om dat in de komende jaren vol te houden. Op 1 oktober 2012 ontvangen wij het keurmerk ‘ouderbetrokkenheid’ van de Stichting LLO (leraar – leerling – ouder). In de maand september wordt er een audit afgenomen door 2 onafhankelijke personen vanuit LLO. De 10 criteria worden ter hand genomen en de school wordt langs deze meetlat gelegd. Vanaf 1 oktober, met het keurmerk in de hand, werken wij de komende 4 jaar structureel aan ouderbetrokkenheid. Oproep: Ouders die intensief mee willen denken in de vormgeving van de ouderbetrokkenheid op onze school worden van harte uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep. De groep wordt voor de vakantie samengesteld. In deze groep zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd. Een aantal keren per schooljaar wordt er een bijeenkomst gehouden en worden de criteria uitgewerkt. Deelnemers kunnen zich melden bij de directie of via info@schreuderschool.nl. Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie de criteria nog eens uitgeschreven.

Eindfeest in Frankrijk Ook kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd eindfeest rond het thema ‘Frankrijk’. Het was erg druk en gezellig. Vele activiteiten, een drankje en een hapje en het uitzonderlijk mooie weer zorgden voor een wederom geslaagd evenement. Veel dank aan de leden van de werkgroep en de ouders die ons enorm hebben geholpen; het was weer TOP!! Korte terugblik In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar blik ik graag even terug. Eigenlijk kan ik er heel kort over zijn. We hebben enorme vooruitgang geboekt op alle terreinen:


3

Onze activerende en gedifferentieerde manier van lesgeven. De resultaten als gevolg van de nieuwe methodes Veilig Leren Lezen en Estafette. De doorgaande lijn van ons klassenmanagement. De persoonlijke ontwikkeling van alle juffen (en een meester) en het team als geheel. Het nog steeds enorm groeiende leerlingenaantal, waaruit blijkt dat we goed in de markt liggen (met dank aan de vele ouders die de rol van ambassadeur op zich nemen). Daardoor hebben we juf Marlou een tijdelijke aanstelling kunnen aanbieden. ● Het aanstellen van een goed gekwalificeerde intern begeleider (meester Elwin). ● De groeiende ouderbetrokkenheid (met als absoluut hoogtepunt de thema avond van 3 juli). ● De 5 nieuwe bestuursleden die zich hebben gemeld om de continuïteit te kunnen waarborgen. ● De groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een digitaal schoolbord (de laatste twee worden donderdag 19 juli geplaatst als resultaat van de sponsorloop). En zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarbij waren er dit schooljaar vele hoogtepunten. Ik noem de kerstviering in de Westerkerk, de sponsorloop (opbrengst € 10.500,-!!), de schoolreisjes, de culturele uitstapjes, het eindfeest, de thema avonden, etc. ● ● ● ● ●

Het komende schooljaar 2012-2013 Ook wil ik graag kort vooruit kijken naar het komende schooljaar. De volgende onderwerpen zullen veel aandacht krijgen: ● De implementatie van een nieuwe rekenmethode. ● De verdere verdieping van onze instructievaardigheden. ● Passend Onderwijs. ● Ouderbetrokkenheid: overhandiging keurmerk op 1 oktober. ● ICT. ● Het groeiende leerlingenaantal. ● De komst van een nieuwe kleutergroep ergens halverwege het schooljaar.

De verdere profilering in het stadsdeel.De herinrichting van de hal met podium en geluidsinstallatie. En ook hier kan ik nog wel even doorgaan. ●

Dank en waardering


4

Ik wil vanaf deze plek alle actieve ouders enorm bedanken voor hun steun. Ook natuurlijk de OR en MR leden die zich van hun beste kant hebben laten zien. In het bijzonder noem ik de bestuursleden Menno, Tamara en Marloes, die voor een groot deel de kar met z’n drieën hebben getrokken. Petje af!! Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken naar het team van de school. Hun enorme werklust en motivatie heeft mede geleid tot dit succesvolle schooljaar!! Prettige vakantie allemaal. Gezond en voldaan zien we elkaar weer op 3 september. Otto Vrijhof

Alle groep 8 leerlingen hebben een plek in het VO! Veel succes allemaal!

Nieuws van het bestuur Beste allemaal, graag willen we vanuit het bestuur een ieder bedanken voor de inzet het afgelopen jaar. Onze school zit in de lift en dat was zonder het enthousiasme, de toewijding en het harde werken van het team en de directie nooit gelukt. Onze ambitie is groot en we begrijpen dat we veel vragen. Daarom ook zijn we ontzettend trots op de kwaliteitsresultaten die we gestaag boeken als IS. Naast het team en de directie bedanken we natuurlijk ook het KDV, de BSO, de NSO, de OR, de MR, de financiële commissie, de ICT-commissie, de marketing commissie, de versier commissie, de overblijf en alle ouders, opa´s en oma´s en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten in- en om de klas en de school. Dat er flink gewerkt wordt aan professionaliteit en positieverbetering binnen het IS blijft niet onopgemerkt. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen groeit nog immer. In juni informeerden wij jullie dat het met 3 actieve bestuursleden kwalitatief niet verantwoord is om het IS te besturen. We waren dringend op zoek naar aanvulling tot een volledig bezet bestuur om de continuïteit van de school te waarborgen. Het verheugd ons dat er tijdens de laatste ALV van 3 juli j.l. maar liefst 5 nieuwe bestuursleden zijn benoemd!! In de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar zullen zij zichzelf introduceren. We zijn onze 5 nieuwe collegae dankbaar dat ze de stap hebben gezet en kijken uit naar een prettige samenwerking. Als laatste willen we jullie een update geven over de onderzoekscommissie, welke in kaart zal brengen wat de voorwaarden en de mogelijkheden zijn voor het IS om de continuïteit ook op de lange termijn te waarborgen. De MR draagt zorg voor het samenstellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie, waarin afgevaardigden zullen


5

plaatsnemen vanuit het team, de MR, het bestuur, de commissies, etc… Deze onafhankelijke onderzoekscommissie zal worden gevraagd advies uit te brengen aan het bestuur en zich inhoudelijk richten op beantwoording van vragen als: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

tegen welke problematiek loopt het IS als eenpitter aan op de korte en lange termijn; welke oplossingen zijn er; zijn er mogelijkheden om het eenpittersbestaan ook op de lange termijn te kunnen handhaven, wat zijn hiervoor de vereisten; wat zijn de voor- en nadelen van een eventuele fusie voor ouders, leerlingen, kwaliteit van onderwijs, het team, financiën, etc.; welke criteria houdt IS aan voor passendheid van fusiepartners; welke fusiepartners zijn er dan vervolgens beschikbaar (welke grote partijen, welke kleine partijen); zouden bepaalde vormen van samenwerkingsverbanden een optie zijn om de continuïteit te waarborgen (zo ja, welke criteria, welke opties); het gesprek aangaan met andere eenpitters, hoe doen zij het; het gesprek aangaan met verschillende scholen die eerst eenpitter waren en nu een andere vorm hebben aangenomen (samenwerkingsvorm zijn aangegaan/een fusie zijn aangegaan), wat is hun ervaring.

Genoeg te doen dus!! Ook het komende schooljaar zullen wij ons weer vol overgave, met een flink gevuld bestuur, inzetten voor onze prachtige school.

We wensen jullie allemaal een welverdiende vakantie!! Bestuur IS.

Nieuws uit groep 2/3 We hebben het geklaard in groep 2/3. Een spannend en leuk jaar voor ons allemaal. Heerlijk om groep 3 ook nog wat meer mee te kunnen nemen in de spelvormen bij het leren. Spelend leren is toch iets heel moois en vooral natuurlijk! En de kinderen van groep 2 hebben een graantje mee kunnen pikken van groep 3. Deze week was er weer eens zo’n ander mooi moment van samenwerken en rekening houden met elkaar. Groep 2 speelde even met lego en Knexx en groep 3 was bezig in het werkboekje van de leesmethode. Zachtjes spelen en fluisteren, zodat groep 3 toch door kon werken! Zo’n klein maatschappijtje in je klas. Dan voel ik me blij en bevoorrecht om dit mooie werk te mogen doen! Mooie vakantie allemaal. Juf Hildegard PS: Grapjes:


6

En waarom zat groep 3 zo gezellig te grinniken vandaag?: Zora vroeg zich af waar de prins was van het…principe! Heerlijk lachen allemaal! (in de lesuitleg had ik de uitdrukking ‘in principe’ gebruikt)

Huiswerkklas op de Schreuderschool Voor de bovenbouw (groep 6,7,8) wil de Schreuderschool in het nieuwe schooljaar een huiswerkklas starten. Dit zal op twee dagen na schooltijd plaatsvinden (van 15:30-16:30). De prijs per uur zal liggen op een bedrag tussen 7,50 en 10 euro (afhankelijk van het aantal leerlingen). Het maximaal aantal leerlingen per begeleider is 6. Mocht u interesse hebben voor de huiswerkklas dan vernemen wij dat graag via de groepsleerkracht of Intern Begeleider.

Een supermanier om samen met je kind te spelen en te leren ! Een van onze actieve ouders stuurt aan de klassen van haar kinderen altijd de reclame voor Ambrasoft rond, maar eigenlijk vindt zij dat alle ouders dit voor hun kind moeten kopen. Over ouderbetrokkenheid gesproken: dit is een supermanier om samen met je kind te spelen en te leren! Haar kinderen vinden het heel leuk om te doen en als ouder ben je ook ‘bij’ met waar ze ongeveer zijn en je kan echt met ze extra oefenen. Mocht dat nodig zijn: de kids die al verder zijn kunnen op hun eigen nivo verder. Ideaal…Het belangrijkste is het plezier! Voor groepen groep 3 t/m 8 is er het ‘Familiepakket’ (€ 29,95) en voor groep 1-2 is er ‘Woordenschat’. Ambrasoft “Familiepakket 1213” (groep 3 tot en met 8) Rekenen, tafels, taal, lezen, werkwoordspelling: uw kind kan het allemaal oefenen met Familiepakket 1213. De honderden uitdagende oefeningen bieden uw kind urenlang speel- en leerplezier en volgen ook precies het niveau van uw kind. Samen met de digitale vriendjes Tom en Tamira is uw kind klaar voor de lesstof op school En via het internet speelt uw kind samen met kinderen uit het hele land. Zes onderdelen, 250 oefeningen: de verschillende onderdelen zijn allemaal op ingenieuze wijze met elkaar verbonden. Ze zijn bovendien nauwkeurig af te stemmen op elke schoolsituatie. Zo werkt uw kind aan die onderdelen waar hij of zij op school ook mee bezig is. Met als gevolg, een optimaal leereffect! Bestellen: Familiepakket 1213 is direct online te bestellen voor € 29,95. Het pakket wordt geleverd op DVD-ROM. Voor sommige online onderdelen in het pakket is een internetverbinding nodig. Ambrasoft “Woordenschat” (groep 1 en 2) De allerjongste kinderen breiden spelenderwijs hun woordenschat uit met WoordenSTART. Het eerste blok bevat drie thema's elk op een cd-rom en een prachtig prentenboek (€ 29,95).

Nieuws uit groep 5


7

In groep 5 hebben de kinderen in groepen gewerkt aan het maken van de Eiffeltoren. De opdracht was: * teken de Eiffeltoren. * knip strookjes papier en plak die in kruisjes op de staanders. * teken in de Eiffeltoren iets wat typisch bij Frankrijk hoort. Deze prachtige kunstwerken worden als versiering gebruikt voor het Eindejaarsfeest van 6 juli. juf Anne

Oproep ●

Wij zijn op zoek naar schoonmaakouders die de leerkrachten kunnen helpen met het schoonmaken van het lokaal en de materialen. Jullie kunnen je melden bij de leerkrachten.

Op 19 juli in de middag gaan de groepen 3 en 6 verhuizen. Daar hebben we graag wat hulp bij nodig. Jullie kunnen je melden bij de leerkrachten. Indeling van de school vanaf 3 september? ● De 5e verdieping de groepen 6, 7 en 8 (groep 6 in het midden). ● De 4e verdieping de groepen 4A, 4B, 5 en de BSO in het grote lokaal. ● De 3e verdieping groep 3, de nieuwe teamkamer in het tussenlokaal en een vrij lokaal bestemd voor de instroomgroep halverwege het schooljaar. ● De 2e verdieping de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C en de BSO in de oude teamkamer. ● De 1e verdieping het KDV en de ingang. ● Op verdieping -1 de gymzaal.

Verzuim In schooljaar 2012-2013 gaan wij maandelijks absentieoverzichten aan de leerplicht ambtenaar versturen. De school is wettelijk verplicht verzuim te melden. Voor het basisonderwijs geldt: 16 uur komt overeen met ongeveer 5 dagdelen. Bij 16 uur absentie wordt u opgeroepen door de leerplichtambtenaar en kunt u


8

een forse boete opgelegd krijgen.Meldtermijn voor leerlingen onder de 18 jaar: de Leerplichtwet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/geldigheidsdatum_Artikel21)

Belangrijke data 17 juli 21 juli t/m 2 september

Afscheidsavond groep 8 Zomervakantie

Het team wenst alle schoolverlaters het allerbeste op de nieuwe school. We hebben jarenlang erg veel plezier beleefd aan jullie als onze leerlingen. We hopen daarom dat jullie nog eens terug zullen komen en jullie een update geven hoe het met je gaat. Natuurlijk zijn jullie altijd welkom op feesten zoals de kerstviering in de Westerkerk en het eindfeest. Ook is facebook een leuke manier om ons op de hoogte te houden. Nogmaals heel erg veel succes!!!

Bestuursleden: Menno van de Horst: Voorzitter Tamara Meiling: P&O Marloes Pomp: Communicatie Cornelie Goede: secretaris

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Emmy van Dullemen: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 8) Anne van de Acker (groep 5) Liesbeth Feilzer (groep 3)

Ouderraad: Jacobien Geel: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

Doelstelling keurmerk Stichting LLO (www.stichtingllo.nl) De doelstelling van het keurmerk van Stichting LLO is scholen stimuleren een gezond klimaat tussen leerlingen, ouders en leraren te realiseren. Dat vraagt van iedereen een inspanning, met name voor de leraren en de ouders die samen verantwoordelijk zijn voor de beste leeromgeving van de leerlingen. Bovendien heeft iedere leerling recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Verder is het keurmerk een garantie voor ouders dat uw school de samenwerking tussen school en ouders goed voor elkaar heeft. De school wordt immers eens per 4 jaar getoetst of zij nog voldoet aan de 10 criteria die de Stichting LLO stelt om het keurmerk te mogen verkrijgen. Deze 10 criteria zorgt voor een samenwerking die zich kenmerkt door de drie pijlers van Stichting LLO: 1. Samen verantwoordelijk 2. Gelijkwaardig


9

3.

Verantwoordelijk voor elkaar

Criteria keurmerk Stichting LLOŠ 1. De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. 3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. 4. Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. 7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. 8. Iedereen kan zien welke officieel gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen. 9. De opkomst bij bijeenkomsten met leerlingen en/of ouders is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. 10. Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). Borging: Na het ontvangen van het keurmerk blijft deze vier jaar geldig. Na deze vier jaar zal er een nieuwe keuring plaatsvinden.

nieuwsbroef 13 juli 2012  

13 juli 2012

Advertisement