Page 1

Nieuwsbrief 1

1 september 2013

De 3-wekelijkse nieuwsbrief van de Schreuderschool.

Onze kinderen zitten op een school waar met bezieling, respect en samen werken kwaliteit wordt bereikt.

In deze nieuwsbrief • • •

Beste ouders Space scooters De school open en dicht

• •

Bericht uit groep 3 September 2013

Beste ouders, Het schooljaar is al weer een paar weken oud. Het lijkt echter alsof we al veel langer bezig zijn. Ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke en ontspannen vakantie hebben gehad. Tot nu toe heb ik van de vele ouders alleen maar leuke verhalen gehoord. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de geweldige opening van het schooljaar. Het weer mocht de pret niet drukken en AT5 had weer een leuk item (filmpje staat op Facebook). De presentator van AT5 was nogal onder de indruk van onze school. Dat bleek uit een telefoontje een paar dagen na de opening van AT5. Men wil over een aantal weken een uitzending op locatie opnemen over onze prachtige school. Ik hou jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. We zijn het schooljaar erg goed begonnen. De sfeer is goed, de lokalen zijn leerrijk aangekleed en we mochten weer veel nieuwe kinderen verwelkomen. Helaas kregen we in de vakantie ook het bericht dat juf Annelie nog steeds onvoldoende hersteld is. We hopen haar snel in ons midden te hebben. Juf Judith, nu eindelijk een gediplomeerd leerkracht, vervangt juf Annelie op een uitstekende manier. Ook meester Amenzou, onze conciërge, zit nog in de ziekenboeg. We hebben in meester Jaap een zeer waardige vervanger. Ook hebben we weer 2 LIO studenten in ons midden. Juf Saskia in groep 1/2B en meester Martijn in groep 5A. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan jullie voor. De komende weken staan in het teken van de inrichting van het Schreudertheater. We hebben inmiddels een expert gevraagd ons de adviseren in de slechte akoestiek van de hal. Binnenkort gaan we om de tafel om de plannen in te vullen. Inmiddels heeft ook iedereen, met enige vertraging van de drukker, de jaarkalender ontvangen. De intakegesprekken, gepland in de week van 26 augustus, hebben we nog niet gevoerd. De tijd was tekort (en de kalender te laat) om dit goed voor te bereiden. Een aantal onderdelen uit de maand september zal ik in deze nieuwsbrief verder toelichten. Ik wens jullie, namens het team, bestuur, OR en MR, een bijzonder leuk schooljaar toe. Met vragen en problemen kunnen jullie je altijd wenden tot de leerkrachten en de directie. Otto Vrijhof, directeur


2

Space scooters Nogal wat kinderen gaan tegenwoordig naar school op een Space scooter. Vorig schooljaar hebben we afgesproken dat alle stepjes, scooters, skate borden, etc. in de gang naar de gymzaal konden worden geparkeerd. Inmiddels loopt het aantal behoorlijk op. Daarom willen wij aan iedereen die op de Space scooter naar school komt deze op slot te zetten voor de school i.p.v. in de school. In het kader van de brandveiligheid mogen er geen doorgangen belemmerd worden. Dat was vorige week helaas wel het geval. Dank voor jullie begrip.

School open en dicht Natuurlijk weten jullie het allemaal, maar wij verzoeken alle ouders en kinderen om ruim op tijd aanwezig te zijn. Dat betekent dat alle kinderen 's morgens om 09.00 uur in het lokaal aanwezig moeten zijn als we de lessen starten. Dus stap om uiterlijk 08.55 uur de school in. De leerplicht heeft aangekondigd binnenkort (wanneer vertellen ze nooit) te controleren op telaatkomers. Zij werken met gele kaarten … Om 15.15 uur (of iets later) zijn alle kinderen weer buiten. Om 15.30 uur gaat de deur dicht en kan er niemand meer naar binnen (behalve de kinderen van de BSO). De deur wordt ook niet meer open gedaan. De ervaring van vorig schooljaar heeft geleerd dat er met name na schooltijd nogal eens ongewenste gasten de school inkomen. We hebben al diverse nieuwe laptops moeten aanschaffen nadat ze gestolen waren. En ook hier … dank voor jullie begrip.

Bericht uit groep 3 Groep 3 is voor veel kinderen erg spannend! Aan andere kinderen wennen, twee nieuwe juffen, oefenen met langere tijd op je stoel zitten, een eigen tafeltje met een laatje en een kastje en dan in korte tijd al heel veel leren.... De kinderen leren hun eerste letters en woorden!! In de eerste week zijn er al een aantal woordjes geleerd: "ik" en "maan". Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een roos mee naar huis gekregen, omdat ze ook al het woordje "roos" hebben geleerd. Ook leren ze in kern 1 van Veilig leren lezen de woordjes: • vis - sok – aan – pen - en. Aan de hand van deze woorden leren de kinderen letters. Deze letters spreken ze uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. De kinderen zeggen mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Ook hebben de kinderen al geoefend met hun toverboekje. Bij elk woord die de kinderen leren krijgen ze een letter die ze in hun toverboekje kunnen doen. Doordat de letters los te bewegen zijn leren de kinderen dat je al snel nieuwe woordjes kan maken. Wij gaan er in ieder geval een heel gezellig jaar van maken! Groep 3


3

September '13 September 2013 Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag Zondag

Week 35

01

Week 36 02

04

03 Verkiezingen leerlingenraad

Verkiezingen leerlingenraad

05 Verkiezingen leerlingenraad

06 Verkiezingen leerlingenraad

07

08

Verkiezingen leerlingenraad

OR

Week 37 09

10

11

12

13

14

15

17 Prinsjesdag

18

19

20

21

22

28

29

Inloopochtend groepen (09:00-10:30): Inloopochtend voor ouders, kijken in de groepen. BV

Week 38 16 In gesprek met... (09:00-10:00): Ouders kunnen in gesprek met o.a. directie over zaken die spelen.

Week 39 23

Leerlingenraad

Schoolreisje Nieuwsbrief

Informatie avond

24

25

26

27 CREA MIDDAG

ALV

Week 40 30

Verkiezingen leerlingenraad: 2 t/m 6 september Komende week vinden er verkiezingen plaats in de groepen 3 t/m 8. Ieder groep vaardigt een leerling af in de Leerlingenraad. De Raad staat onder leiding van juf Mary en vergadert iedere maand en houden daarmee de officiële vergadertafel in de teamkamer bezet. In deze raad worden zaken besproken die in de klas leven. Dat kunnen goede ideeën zijn, maar ook kan er kritiek geleverd worden op zaken die in de school plaatsvinden. Wij wensen de toekomstige Leerlingenraad heel veel succes in deze belangrijke taak. Inloopochtend groepen: 9 september tussen 09.00 en 10.30 uur. Wij kunnen ons voorstellen, dat jullie het interessant en leerzaam vinden eens een kijkje te nemen in de groep jullie kind. Dat kan een paar keer per schooljaar. Op 9 september is de eerste keer. Wij vragen jullie de interesse tijdig aan te geven bij de leerkracht. Als er 20 ouders tegelijkertijd op bezoek komen is dat wel erg veel. In gesprek met …: 16 september tussen 09.00 en 10.00 uur Een aantal keer per schooljaar kunnen jullie als ouders in gesprek gaan met de directie, de IB-er, de creatief cultureel coördinator of een andere functionaris in de school. Het gesprek gaat nooit over kinderen, maar altijd over beleid, acties, sfeer in de school, etc. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er informeel over allerlei zaken gesproken en kunnen jullie alle vragen kwijt. Dit keer gaan jullie in gesprek met de directie.


4

Schoolreisje: 17 september De schoolreis commissie brengt jullie binnenkort op de hoogte van de organisatie. Informatie avond: 19 september Op deze avond krijgen jullie een veel informatie over de werkwijze en de gebruikte methodes in de groepen. Op deze avond verwachten wij dat alle ouders aanwezig zijn. Dus: regel een oppas. Het gaat over het onderwijs aan jullie kind(eren). Binnenkort krijgen jullie daar meer over te horen. NOTEER WEL ALVAST IN JE AGENDA!! ALV: Algemene Leden Vergadering Twee keer per schooljaar organiseert het bestuur een ALV. In deze ALV wordt verantwoording afgelegd over het beleid en kan er over bepaalde onderwerpen een besluit worden genomen door de leden van de vereniging. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging. Crea middag: Over de crea middag hebben jullie inmiddels een brief ontvangen van onze creatief cultureel coördinator juf Olga. We hebben hulp nodig en creatieve ouders vragen wij om een onderdeel van crea middag voor hun rekening te nemen. De kinderen vinden het altijd een feest.

Volgende nieuwsbrief in het weekend van 21 september met o.a. nieuws uit de groepen 5A en 5B!

Nog een keer de opening van het schooljaar zien?

http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/12691

Bestuursleden:

• • •

Menno vd Horst: Voorzitter en ICT Cornelie Goede: Secretaris Jan-Chris Lefering: Penningmeester Bart van Tuinen: Juridische zaken Marloes Pomp: Communicatie en Marketing Tamara Meiling: P&O

Anja van Andel: onderwijs

• •

MR ouderleden: Martijn Winnen: Voorzitter Wybe van Wijngaarden: Vicevoorzitter Emmy van Dullemen: Secretaris MR teamleden: Nancy van Geene (groep 8) Anne van de Acker (groep 5) Liesbeth Feilzer (groep 3)

Ouderraad: Jacobien Geel: voorzitter Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad.

01 09 2013  

nieuwsbrief 01-09-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you