Jubilæumsbog - Schou

Page 1

Schou 100 år

En ny generation er på vej. Johannes Emil Wengler Schou, født d. 9. september 2010. Søn af Jacob Schou. Barnebarn af Jørgen Schou.

1912

2012

Schou 100 årForord Kære familie, venner, nuværende og forhenværende medarbejdere, samarbejdspartnere og alle andre, som måtte læse denne bog.

Der er sikkert rigtig mange gode fortællinger og sider af hele historien, som ikke er nævnt, men jeg føler, at vi her har et fint overblik og en god indsigt i, hvordan udviklingen har bragt os hen, hvor vi er i dag.

I dette år 2012 er det 100 år siden, at min bedstefar Johannes Schou valgte at bosætte sig og starte virksomhed i Vamdrup. Det synes jeg bør markeres, og jeg har med denne bog gjort et forsøg på at skildre familievirksomheden, som den har forgrenet og udviklet sig gennem de 100 år. Fra starten med Johannes Schou videre med min far Andreas Schou og til mine virksomheder, som de er i dag.

Jeg vil gerne takke min svigerfar Jens Henneberg for at have påtaget sig den store opgave, det har været at skrive denne bog. Og samtidigt vil jeg gerne takke alle dem, som har bidraget med fotos og historier. God fornøjelse! Jørgen Schou Tågerup, december 2012

1


JOHANNES SCHOU KOMMER TIL VAMDRUP Året er 1912. Det er i de gode tider før første verdenskrig, hvor verden endnu ikke er gået af lave. Den lille grænseby Vamdrup har på det tidspunkt Danmarks største godsbanegård, og det er en by i stærk fremdrift. Den ligger jo strategisk godt, ganske nær den tysk-danske grænse.

Det er en ganske beskeden begyndelse, men fremskridtets vej har nu engang altid været: Først krybe og dernæst gå. Og også dette uanselige udgangspunkt skulle vise sig at blive Vamdrups største erhvervssucces i forrige århundrede, hvor Schou-dynastiet gennem flid og årvågenhed gennem tre generationer satte sine umiskendelige spor i den lille stationsby.

Det har den 26-årige handelsuddannede Johannes Schou fra Kolding et vågent øje for, så han flytter i 1912 fra Kolding til Vamdrup og slår sig ned i Vestergade 14. Her åbner han en købmandsbutik. Astrid Balle, født Schou fortæller: ”Far havde købt hus, og hans far var en velhavende mand, og der er ingen tvivl om, at far har lånt af ham.”

For den lille købmandsbutik er imidlertid ikke nok til at tilfredsstille den driftige forretningsmands virketrang. Han har planer, mange planer, langsigtede og kortsigtede, og han har modet til at realisere dem. Han bygger og investerer, og i 1915 flytter han ind i Vestergade 18, som han har ladet bygge til beboelse, og her udvider han sin forretning med en materialhandel, hvorfra han sælger bl.a. upræparerede medicinalvarer, kemikalier, harpiks og farvestoffer. Og forretningen går strygende, og det giver blod på tanden: en materialhandel er slet ikke nok for den ambitiøse handelsmand. Han har en sjælden tæft for, hvad der er brug for, og han tænker i nye baner. Derfor etablerer Johannes Schou en farvehandel i Vestergade 16 i Vamdrup. Og midt i byggeriet og udvidelserne og alle de mange planer får han også tid til at tænke på andet end at pleje forretningen.

Johannes Schou med frue uden for Vestergade 16, Vamdrup. 2


Johannes Schou, født den 22. december 1885. Søn af vognfabrikant Knud Bertelsen Schou, Hvidsminde Mark, Kolding og dennes første hustru Maren.

3


Vestergade 16-18, Vamdrup.

Han træffer Bothilde Kirstine Marie Lauritsen, der er født i Gelballe den 11. marts 1888. Hun blev døbt i Skanderup Kirke den 25. marts 1888 og voksede op på ”Trøllundgaard” mellem Hejnsvig og Vorbasse. Hun er datter af direktøren for cikoriefabrikken i Vamdrup, Anders Lauritsen, og da der bliver tale om gensidig sympati mellem de to unge, indgår de den 20. december 1914 ægteskab.

Samstemmende fortæller Anna Winther, født Schou: ”Far var meget missionsk, og han kom fra et missionsk hjem. Det gjorde mor også, men hun var nok ikke så strengt missionsk som far, men deres religiøse indstilling prægede vores hverdag. Det var jo med bordbøn før spisningen og læsning af en lille tekst efter maden. Jeg kan huske, at jeg havde en veninde, som var godt forkælet, og hendes far havde en bil. Så var jeg en søndag eftermiddag inviteret med ud at se en eller anden harmløs film i Kolding – men om jeg måtte! Alene det at komme ud at køre i bil! Men der blev ikke snakket mere om det, men jeg ærgrede mig. Men fars ord var lov – og mor bøjede sig.”

Astrid Balle husker fra sin barndom: ”Mor var også fra et missionsk hjem, men hun var ikke så hård i det missionske som far, men vort barndomshjem var da præget af det missionske. Mor læste altid et stykke fra en andagtsbog ved middagsbordet, når vi fik varm mad sammen med kommiserne, og hvem der ellers var nede i forretningen:

Hensynet til andre skulle gå forud for egen vinding, lærte børnene.

Før maden sagde mor: ”Herre, vil du velsigne os og alle dine gaver”, og når vi havde gæster, sang vi før maden:

Astrid Balle fortæller: ”Til jul skulle vi altid tømme vore sparebøsser sammen med far, og så sagde han: ”Og så skal vi lige finde ud af, hvor mange penge ”Kristeligt Dagblad” skal have til alle deres fattige mennesker”. Og så kunne vi sidde til sidst med bare en sølle tier og skulle købe alle de gaver for den.”

I Jesu navn går vi til bord at spise, drikke på hans ord, dig, Gud til ære, os til gavn, så får vi mad i Jesu navn

Hjemmet var absolut patriarkalsk. Anna Winther fortæller: ”Far styrede økonomien – også den private. Mor skulle spørge om penge, men han var bestemt ikke smålig – og vi børn fik også, hvad vi skulle have. Alle vi børn var i øvrigt hjemmedøbt – mor skulle jo, som skik og brug var, ligge i barselsseng i de her ti dage.”

Fars ord var lov. Mor protesterede ikke.”

4


Vestergade 16, Vamdrup

børnene (forrest Johannes og Kristine Schou med u med Johannes fra venstre): Erik, Kristine Scho u med Andreas på skødet, Marie, Johannes Scho tre):Knud, Maren foran sig, Astrid. (Bagest fra vens ” og Laurids. Sofie, Anna – også kaldet ”Søster,

Bagest fra venstre: Erik, Andreas, Johannes, Maren Sofie, Astrid og Knud Forrest fra venstre: Kirstine Schou, Laurids og Anna.

På den anden side: Rutten med pengene var en uskik. Astrid Balle fortæller: ”Vi fik ikke badeværelse, mens far levede, men lige overfor i Nygade lå badeanstalten, og der gik vi over – og vi kunne godt være tre i samme bad, og det kostede en krone.” Med Kirstine Lauritsen kommer to nye mellemnavne ind i Schou-familien, idet hendes mor er født Ane Sophie Geltzer. De tre yngste af ægteparrets fem sønner har alle fået slægtsnavnet Geltzer, mens Andreas Schou er den eneste af børnene, der har videreført både Lauritsen-navnet og Geltzer-navnet. Man skal kendes ved sine rødder!

5

Regninger fra materialhandlen og lakfabrikken.


sig. nere tager til us brevhoved. net Jørgen se ar eb rn ba Johannes Scho m us logo, so Johannes Scho I midten ses

Men bl. a. Johannes Schou giver ikke op. For ham er der straks tale om nye udfordringer, og han bliver med sin store foretagsomhed og iderigdom en løftestang for den industrielle udvikling i byen.

Johannes Schou har en udviklet sans for, hvad der i givne situationer er behov for, og med den første verdenskrigs udbrud opstår der snart mangel på en lang række varer, som tidligere importeredes, bl. a. krydderier, kaffe og kakao. Han får hurtigt bygget en krydderifabrik i Jernbanegade over for Vamdrup banegård. Her fremstiller han en lang række surrogatvarer.

Der skal tages fat, og han er om nogen med til at grundlægge det, der bevirker, at Vamdrups industrielle udvikling ikke går i stå. Erhvervslivet i Vamdrup får optimismen tilbage - den er ikke en by i stagnation.

Da verdenskrigen slutter i november 1918, falder behovet for surrogatvarer efterhånden, og i 1920 lukker Johannes Schou fabrikken: nu kan man jo igen købe rigtig kaffe og kakao, og man kan atter få de originale krydderier. Fabrikslokalerne bliver derefter omdannet til lejligheder til husvilde. Genforeningen i 1920 betyder efter resultatet af afstemningen i de to zoner i Sønderjylland den 10. februar og den 14. marts 1920, at grænsen flyttes længere mod syd.

Tværtimod udvikles erhvervslivet, og det bliver til gavn for hele området. Johannes Schou er ikke en hjemmefødning. Der er en verden uden for Vamdrup, og der er frem for alt en verden uden for Danmark. Han tænker europæisk, og nu er grænserne igen åbne. Europa kalder med sine handelsmulig-

Det får desværre stor betydning for den driftige handelsby Vamdrup, der pludselig ikke længere kan lukrere af at være en grænseby med en central placering. Nu begynder en nedgangsperiode.

heder.

Sortimentet var bredt, bl.a. kaffe. 6


Astrid Balle, født Schou, ledsagede ofte sin far under hans ophold i Sæby. Hun fortæller: ”Jeg skulle også drikke det møgvand, som smagte af jeg ved ikke hvad.” Og Johannes Schou rejser ud for ved selvsyn at konstatere, hvilke indkøbsmuligheder der er for en købmand, en materialist og en farvehandler. Han bliver en foregangsmand. Især har Tyskland, Holland og Schweiz hans forretningsmæssige interesse. Men så indhenter skæbnen den driftige handelsmand. I 1925 får han konstateret tuberkulose, og senere angribes han af grøn stær. En øjenoperation i København mislykkes, og han er fra nu af blind resten af sit liv, men han fortsætter ufortrødent sit arbejde, støttet af sin hustru. Børnene fortæller samstemmende, at han aldrig beklagede sig. Det lå ham så fjernt. Hans sygdom var hans lod. Samtidig foretager han årligt, ledsaget af et af sine børn, en rejse til Sæby, hvor han indlogerer sig hos den lokale avisredaktør og i øvrigt rekreerer sig ved byens berømte jernkilde.

Sæby Jernkilder fotograf: Carl Th. Poulsen, Nordjyske.dk

7


Endvidere rekreerer han sig jævnligt for tuberkulosen på Vejle Fjords Sanatorium. Her var han kommet allerede siden 1920. Der foreligger således et brev, formet som et formanende og taknemmeligt digt på en halv snes strofer og sendt fra sanatoriet til Kirstine i anledning af hendes 33 års fødselsdag. I brevet står bl.a.

”V.F.S. d 10. Marts 1921. Min egen elskede Hustru. I Dag et nyt Aar begynder for dig min elskede Ven. Det som er svundet, jeg tænker ej, du ønsker at leve igen. Du ønsker vel at Livet var levet bedre med Gud Men takker for hver Gang du fulgte din Herres og Mesters Bud. Takker fordi du følte din Faders Kærlighed. Takker fordi han hjalp dig og ledede dine Fjed.” Og brevet slutter: ”Derfor med ham du trøstigt begynder din Dag og dit Aar. Med ham, din Frelser, kan du tale om alt. Han al Ting til Bunds forstaar. ’Min elskede lille Hustru. Til Lykke jeg ønsker dig. Hav Tak! Hav Tak! Gud signe dig for alt hvad du er og var for mig. Du ved jo at mine Ønsker om alt det bedste jeg ved Og mine Bønner dig følger. – Gud velsigne dig og bevare dig og lede dine Fjed. Philipp. 4.4 og 13. Vor Herre Jesu Kristi Naade være med dig. Din egen Johannes.”

Johannes Schous håndskrevne digt.

8


Sygdommen slår ham langtfra ud. Hans virkelyst er uindskrænket. Selvom han er blind, deltager Johannes Schou ufortrødent i forretningens drift. Han er altid aktiv og sætter en ære i stadig i vid udstrækning at være en selvhjulpen mand. Når der kommer repræsentanter med f. eks. tapeter, fortæller Kirstine Schou ham om farverne og mønstrene, og ud fra disse oplysninger vælger han de tapeter, han ønsker at føre og sælge i sin butik, husker Astrid Balle.

I 1926 begynder han produktionen af en ny, revolutionerende fernistype, der tørrer på en 3 – 4 timer. Produktet kunne ikke undgå at blive en succes, for den langsomt tørrende fernis var alle husmødres skræk, fordi den var flere dage om at tørre. På den måde begynder Johannes Schou sin fabrikationsvirksomhed af klar, hurtigttørrende gulvlak. Handelen går så godt, at der må ekspertise til for at produktet kan videreudvikles. Omkring 1930 bliver en tysk ingeniør inden for farve og lak derfor fast knyttet til fabrikationen, og det er fra nu af ham, der suverænt kører hele det tekniske koncept. Men der er mere at hente i Tyskland, for den hurtigttørrende fernis bliver optakten til endnu en succesfuld produktion. Johannes Schou allierer sig med flere tyske eksperter, og i et nært samarbejde med dem udvikler han nye produkter i både tørfarver og i maling.

Varerne blev transporteret rundt i hestevogn. 9


Billeder fra Johannes Sch

ou Farve- og Lakfabrik.

Han karakteriseres i nekrologer som en mand med en umådelig stærk vilje, så stærk, at næsten intet kunne standse ham

Det betyder alt sammen, at firmaet udvikler sig så hurtigt og så meget, at Johannes Schou pludselig må erkende, at han står som leder af et firma med over en halv snes medarbejdere, samtidig med at han har sin farvehandel i Vestergade 16 at skulle passe. Også material- og købmandshandelen i Vestergade 18 bliver større og større. Noget må der ske, og det bliver en omstrukturering, og i 1928 ansætter Johannes Schou Jens Kristian Nielsen fra Brande som forretningsfører i farvehandelen i Vestergade 16. Material- og købmandshandelen i Vestergade 18 bliver købt og drevet af købmand Thomas Ryelund.

Andreas Schou og hans søstre Astrid Balle og ”Søster” er ikke ganske enige i vurderingen af Johannes Schou.

J. K. Nielsen har allerede i begyndelsen af trediverne fået bil. Forretningsgangen skal ændres: det er fint med udsalget i Vamdrup, og det går strygende, men fra nu af skal der også drives opsøgende virksomhed. J. K. Nielsen begynder at køre rundt til egnens malermestre, hvor han snart bliver et kendt ansigt.

Ingen af dem er i tvivl om hans dygtighed og forretningsmæssige tæft, men de to søstre har et mindre kritisk syn på ham som far og menneske end Andreas Schou, der som den yngste følte, at Johannes Schou var dominerende og krævende og måske lige frem undertrykte sin hustru. Andreas Schou mødte hos ham det dømmende og det hårde og en kristendom, der var fyldt med pligt og med krav, og som var en integreret del af hverdagen.

Også Kirstine Schou er en slags repræsentant, og hun rejser rundt for at sælge varerne, bl. a. kit, til større kunder som FDB. Sammen med J. K. Nielsen driver hun faktisk forretningen med Johannes Schou som leder og eneejer frem til den 25. april 1939, da Johannes Schou dør i sit hjem efter et hjertestop.

10


Johs. Schou Farve- og Lakfabrik, Vamdrup, Jernbanegade, hvor Q8 ligger i dag.

11


En mor og hendes sønner Herefter sidder Kirstine Schou i uskiftet bo med de to ejendomme og Johs. Schou Farve- og Lakfabrikken på Industrivej. Hun er en dame med stor værdighed; hun har autoritet, og hun har en enestående karisma, fortæller Bodil Schou. Dertil kommer, at hun er utrolig dygtig og effektiv: hun har født 9 børn, hun har styret hjemmet med en blind ægtefælle ved sin side og i øvrigt deltaget med stort engagement i den daglige drift af det efterhånden ganske omfattende forretningsunivers.

er måske nok i mindre grad købmand. De to brødre aflønnes som ansatte i firmaet, den ene som tekniker, den anden som købmand. Men Kirstine Schou er stadig drivkraften, og hun har fin fornemmelse for at finde gode samarbejdspartnere, og her kommer i første og afgørende omgang J. K. Nielsen ind i billedet som en altafgørende og betydningsfuld faktor. I 1951 kaldes Andreas Schou hjem, og dermed træder yngste søn ind på scenen. Andreas Lauritsen Geltzer Schou er født den 27. juli 1926. Han er handelsuddannet, og det har tidligt ligget i kortene, at han skal overtage lakfabrikken. Derfor kommer han som 16-årig tre år i lære hos købmand Asger Nielsen i Østergade i Vamdrup. Han har i ballasten en præliminæreksamen fra Vamdrup private skole.

Kort sagt: hun skulle det hele – og hvor utroligt det end lyder: hun kunne det hele!

Efter læreårene bliver han kommis i Haderslev hos købmand Oluf Thielst i 1 år: Så kalder militæret. Det bliver for ham en ny og overraskende oplevelse. Han befinder sig godt, og han bliver stærkt opfordret af sine foresatte til at gå officersvejen. Han slår til og kommer ind på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Han har bestemt sig for, at han vil forsøge at gøre militær karriere. Og Officersskolen giver ham en betydningsfuld baggrund, for her uddanner man nemlig ledere, og den uddannelse får betydning for hans virke i fremtiden. Han befinder sig virkelig som

På kontoret er der ansat en bogholder, og i 1946 kommer der en sekretær til, bl. a. igennem et årstid en vis Bodil Marie Andersen, der er født d. 14. oktober 1930, som senere giftede sig til navnet Bodil Schou. I ægteskabet er der 9 børn, og samme år, som Johannes Schou dør, kommer den ældste søn, Knud Bertel Schou hjem fra Svendborg. Han er blevet udlært som farvehandler. Også den næstældste søn, Laurids kommer hjem. Han er en dygtig tekniker, udlært og perfekt, men han

fisken i vandet på Frederiksberg Slot.

12


Kirstine Schou.

13


Fire generationer: Oldemor Elisabeth Olsen, født Jensen, Bodil Schous mor Ellen Andersen, Bodil Schou og Bodil og Andreas Schous første barn Marianne.

Derfor er det kun modvilligt, at han accepterer at vende tilbage til Vamdrup, for han er godt på vej med sin officersuddannelse på Frederiksberg Slot; han mangler kun et par år. Men han presses hårdt af bl. a. familiens tredjeældste søn, den handelsuddannede Erik Geltzer Schou, som har fravalgt købmandskabet og i stedet er gået i gang med en teologisk uddannelse. Men der en nu også noget, der trækker, for Andreas Schou har mødt Bodil Marie Andersen, datter af hestehandler Anders Georg Andersen fra Vamdrup, så han slår ikke mindst af den grund til og vender så tilbage til sin barndoms by, hvor Bodil og han bliver gift den 19. juli 1952. Og det får betydning for Andreas Schous fremtidige virke.

At både Bodil og Dres, på trods af at de begge er i besiddelse af en vis utålmodighed og rastløshed, i dag kan se tilbage på en tilværelse, hvor de i fællesskab har opnået stor anerkendelse for deres resultater, vidner om et ægtepar, for hvem livet aldrig bliver kedeligt.” Det er her nødvendigt at komme ind på familiens religiøse tilhørsforhold.

Knud Koch-Jensen gør det op således: ”Det er min formening, at Bodil gennem årene i vidt omfang har bistået Dres og bl. a. været det følelsesmæssige bagland i forretningsmæssig henseende, og det på en positiv engageret måde med sin personlige udstråling og interesse for andre mennesker.

Bodil Schou tilhører den mere grundtvigiansk orienterede retning i byen, mens Andreas Schou er rundet af den indre missionske gren. Det hører med til billedet af familien, at de religiøse spørgsmål aldrig har givet anledning til polemik: Man har i største forståelse respekteret hinanden, fortæller Bodil Schou. Men der skal ikke herske tvivl om, at Indre Mission har haft en overvældende betydning ikke alene for Andreas Schou, men for Vamdrup

Knud Koch-Jensen.

14


Hestehandler Anders Georg Andersen.

Bodil og Andreas Schou.

som helhed. Det var Indre Mission, der sad med flertallet i sognerådet, og det var den religiøse retning, der beklædte posten som sognerådsformand. Også Johannes Schous hjem var præget af Indre Mission. Børnene kom i KFUKs eller KFUMs ungdomsafdelinger, og de var med i den grønne spejderbevægelse, ligesom de gik i søndagsskole. Det indre missionske samfund var et centralt omdrejningspunkt i Johannes Schous tilværelse.

15


Der foreligger en lang række religiøse digte fra hans hånd, bl.a. et, han har skrevet, da han ikke kunne deltage i en julefest: Hilsen til Samfundets Julefest med Ønsket om Guds Velsignelse.

Elim.

I) Til Festen hvortil I er samlet I Tanken jeg drager hen Og hvorhen mit Øje sig vender, det møder Ven efter Ven. II) Jeg hører Lovsangen stige For min Frelser i Guds Søn, Og Tanken drages opad i Tak og i Bøn. III)

Takker fordi det lød til mig Engelens dejlige Bud. Takker fordi der en Plads staar beredt til mig derhjemme hos Gud.

Johannes Schou var ikke-ryger og medlem af ”Blaa Kors”, og han var primus motor i foreningens opkøb af Vamdrup Hotel, som omgående blev omdannet til et afholds- og missionshotel med den tidligere bogholder og forpagter Søndergaard som bestyrer.

IV) Takker for alle I kære Der paa Bønnens Arme os bær Tak fordi min Hustru og jeg en Plads i Guds Børneflok har. V)

Da Genforeningen i 1920 var en realitet, blev grænsestationen flyttet til Padborg, og så stod Vamdrup pludselig tilbage med sin ”Postvilla”. Her havde postpersonalet indtil nu kunnet indlogere sig i et døgn eller to, når de kom langvejs fra til Danmarks sydligste jyske grænsestation, før de returnerede hjem.

Bede, at vi som kan glædes Ej glemmer de andres Nød der knuges af Sorger, af Fattigdom, Sygdom og Død.

Hvad skulle man kunne bruge bygningen til? Johannes Schou var endnu engang initiativtageren: Igennem ”Kristelig Sanatorieforening” fik han i 1933 omdannet den tomme villa til et rekreationscenter og et hvilehjem for kvinder, der var blevet angrebet af tuberkulose. ”Elim” kom dette indre missionske hvilehjem til at hedde; det blev opkaldt efter israelernes anden lejrplads efter udvandringen fra Ægypten.

VI) Naar saa efter Festen I skilles Og til Eders Hjem I gaar Jeg beder om Guds Velsignelse over Eders Hjem i det nye Aar!

Det fungerede frem til 1959. Da havde det udspillet sin rolle som efterbehandlingssted for de tuberkuloseramte, for tuberkulosen var udryddet i Danmark. Men stedet har stadig en funktion. Det fungerer

Hjertelig Hilsen Eders Johs. Schou. Es. 43-21: Det Folk jeg har dannet mig de skulle fortælle min Pris!

nemlig i dag som plejehjem. Og man har ikke glemt initiativtageren. Den 23. november 1985 blev der på plejehjemmet afsløret et maleri

16


Konvolut med po ststem

pler af IC3 toget ”Johannes Schou” .

af hjemmets stifter, Johannes Schou. Kunstneren var maleren Viggo Kragh-Hansen. At Johannes Schou og hans betydning ikke er glemt i Vamdrup, vidner endnu en markant begivenhed om. Så sent som den 2. november 1991 markerede man endnu engang Johannes Schous betydning for Vamdrup, idet DSBs IC3 tog MFA5045 fik navnet ”Johannes Schou” på Vamdrup Station. Men tilbage til det firma, som Johannes Schou stiftede. Firmaet omdannes nu pr. 1. december 1952 til et aktieselskab med Andreas og Laurids Schou som sidestillede direktører. De fordelte opgaverne imellem sig. Andreas Schou var først og fremmest købmanden, og han stod bl. a. for bogholderiet og kontoret, mens Laurids Schou var teknikeren. På det tidspunkt var Kirstine Schou på grund af en tiltagende demens langsomt på vej ud af firmaet, og hun kom på plejehjemmet ”Lille Veum”, hvor hun døde den 25. december 1960.

Johannes Schou, malet af Viggo Kragh-Hansen.

17


Andreas Schou.

Laurids Schou. Knud B. Schou til venstre.

Vamdrups sognerådsformand, stolefabrikant Rasmus Karl Sørensen blev den første formand for bestyrelsen. Den bestod ud over formanden af de tre brødre Knud, Laurids og Andreas Schou. Det var et glimrende valg af formand, for fabrikant Sørensen var en mand med en fornem forretningsflair, og han var primus motor, da firmaet blev vurderet, og ejendommen skulle sælges til de to direktører. Knud Schou ønskede samtidig at træde ud af firmaet, og han overtog i stedet for farvehandelen i Vamdrup.

Samarbejdet mellem Andreas og Laurids Schou holdt i 10 år

fra LEGO til at stille den kaution, der var nødvendig, for at han kunne overtage firmaet. Den 29. november 1961 skiltes de to brødre derefter via en skriftlig kontrakt i fuld gensidig forståelse og uden nogen form for bitterhed. Kontrakten giver bl. a. Andreas Schou forkøbsret i 20 år til fabrikken, hvis den skal sælges. Der er eksempler nok på, at penge kun vil rulle udad. Her er et eksempel på det modsatte. Og bag det hele mødet mellem principper og menneskelighed og i Andreas Schous verden altid med menneskeligheden som det primære, det faste og det bærende princip. Det er et af de besnærende egenskaber hos ham.

Samtidig fik Anna Schou som arv Vestergade 18, som hun derefter omgående afhændede. I 1961 prøvede Andreas Schou at give Laurids Schou et tilbud om at rejse, idet han gav ham et kontant bud på overtagelse af firmaet. Ville Laurids Schou ikke acceptere tilbuddet, var Andreas Schou villig til at sælge sin del af firmaet for samme beløb til Laurids Schou. Ordensprincippet skal have sin ret. Men Laurids Schou havde ikke i sinde at slippe firmaet, og han fik Gotfred Kristiansen

18


En isenkræmmer skabes I begyndelsen af 1962 køber en anden LEGO-broder, Gerhard Kristiansen, en isenkram engrosforretning i Kolding, og han beder Andreas Schou træde ind i bestyrelsen. Forretningen ligger i Laasbygade 30 og hedder ”Nielsen og Skov Pedersen”.

”Andreas ønskede at blive selvstændig og takkede nej”

Gerhard Kristiansen begynder med at købe legetøj, for han mener, at legetøjsfabrikanterne vil levere varerne billigere til en engrosforretning end til en detailforretning. Den antagelse viser sig imidlertid ikke at kunne holde stik, og det forventede økonomiske udbytte udebliver.

Compagni, at han kunne blive ansat i Solar. Andreas ønskede at blive selvstændig og takkede nej.” Her oplever man for første gang virkelig den schouske kolossale livstrang og behov for selvudfoldelse. Andreas Schou har altid kunnet lide og altid været god til at snakke med folk, men han har også været god til at kunne trække sig tilbage og tænke over, hvad der er

Andreas Schou har imidlertid fået blod på tanden. Han mener, at forretningen har en lang række kvaliteter, og han vil af den årsag gerne købe firmaet; han spørger derfor Gerhard Kristiansen, om han vil sælge forretningen. Svaret er positivt, og så køber Andreas Schou i 1963 ”Nielsen og Skov Pedersen” i Kolding.

blevet sagt. Man skal ikke glemme, at hans tavshed også har fylde; den har vægt, og den har styrke. Og han satte sig konkrete mål, bl. a., at han, inden han rundede de halvt hundrede år, ville være ejer af en ”Jaguar”. Som så meget andet realiserede han også dette mål. Det, han startede i 1963, skulle vise sig blot at være begyndelsen til en rivende udvikling, som jo senere blev videreført af hans søn Jørgen Schou.

”Men forinden”, fortæller Carsten Ørssleff, ”tilbød Jacob Jørgensen fra Nordisk Solar Carsten Ørssleff.

19


Med Vamdrup som hovedsæde Andreas Schou flytter i 1966 firmaet til Vamdrup. Lokalerne i Laasbygade er ikke mere tidssvarende, og han vil gerne have, at hans firmas bygninger kommer til at ligge mere frit. Samtidig kræver det stigende antal biler på grund af den økonomiske opgang i landet som helhed bedre parkeringsforhold. Han beslutter sig derfor til at vende hjem til Vamdrup for at bygge på den adresse, hvor bygningerne i ekspanderet form ligger i dag:

Vamdrups tidligere borgmester, MF Mike Legarth gør det op således: ”Andreas Schou har haft uvurderlig betydning for Vamdrup kommune. Schou-koncernen har genereret høj beskæftigelse og stor udvikling i lokalområdet. Virksomheden har været byens stolthed igennem årtier.

Industrivej 36, og nu hedder det ”Schou Isenkram”

Vi taler normalt ikke om penge i sådanne sammenhænge, men det skal stå lysende klart, at alene Schou-koncernens skatteprovenu gav Vamdrup kommune store økonomiske fortrin.”

Mike Legarth.

Andreas Schou er en fremsynet mand, og han øjner muligheder i at købe op. I 1967 køber han M. C. Christiansens isenkramforretning i Tønder. Han nedlægger straks firmaet for at lade det fusionere med ”Schou Isenkram” i Vamdrup. Knud Koch-Jensen har kendt Andreas Schou i snart et kvart århundrede: ”Jeg har værdsat vort venskab, der bygger på både forretningsmæssige og personlige relationer. Jeg har oplevet Dres som et spændende menneske, der åbent og ærligt tackler tingene på en entusiastisk måde. Andreas Schou ved rejsegildet for det nye byggeri på Industrivej.

20


Forretningsmæssigt er han med udgangspunkt i sin begejstring for nye projekter kombineret med risikovillighed og en trang til at være med i hvad som helst et menneske med udstråling og et menneske, som man lægger mærke til. Kendetegnende for Dres som ejerleder for sine forskellige virksomheder har været hans evne til både at sætte sig i førersædet med sine faste meninger, sin viljestyrke og sin store energi forbundet med en large og tillidvækkende indstilling til andre. Dres er kort sagt en mand af gammel dyd og dansk oprigtighed baseret på redelighed og troskab.” Nu går det nemlig hurtigt. Nogle tal kan belyse den hovedkulds udvikling, firmaet er inde i. Andreas Schou udvider efter kort tid med 600 kvadratmeter, så at firmaet nu disponerer over i alt 2000 kvadratmeter. Det slår imidlertid ikke til, og snart må han yderligere leje sig ind i et pakhus på omkring 800 kvadratmeter. Det ligger centralt og hensigtsmæssigt tæt på Banen. Sortimentet udvides med rivende hast. Firmaet kan i slutningen af tresserne tilbyde omkring 8.000 forskellige artikler inden for glas og porcelæn, køkkenudstyr og værktøj, gaveartikler og hvidevarer.

Schou Isenkram på Industrivej efter udvidelsen med 600 kvadratmeter.

21


Ordrerne strømmer ind: kapaciteten er nu oppe på mellem 150 og 300 hver dag. Det kræver mandskab: firmaet beskæftiger omkring 1970 22 ansatte, og herudover er der engageret 5 repræsentanter. I 1974 beslutter Andreas Schou sig for at foretage endnu en udvidelse af sortimentet. Han får eneforhandling i Danmark af have- og campingmøbler og af telte fra en af de førende europæiske fabrikker inden for branchen, nemlig ”Rinco Camping Sport”, der har hjemsted i Holland.

Tragedien indtræffer Der er imidlertid sket en katastrofal begivenhed i det oprindelige firma, som Johannes Schou havde stiftet. Den 4. september 1966 omkommer Laurids Schou ved en drukneulykke, og Andreas Schou tilbyder enken, Nina Schou sin assistance, men Nina Schou ønsker selv at overtage lakfabrikken for at føre den videre. Der er på det tidspunkt endnu 16 år tilbage af den indgåede kontrakt, der bl. a. giver Andreas Schou forkøbsret til fabrikken. Nina Schou kører herefter lakfabrikken videre.

Andreas Schou ”prøver” de nye campingmøbler.

22


Men så rammer endnu en katastrofe familien. Den 28. oktober 1972 bliver Nina Schou dræbt ved en trafikulykke, og efter begravelsen henvender et medlem af bestyrelsen, direktør Villy Sørensen fra København, sig til Andreas Schou for at forhøre sig, om der er en mulighed for, at Andreas Schou omgående vil tiltræde som direktør:

”Det ved jeg sørme ikke – så bliver det i hvert fald kun som halvdags”, lyder svaret. Villy Sørensen accepterer. Og nu begynder en ny og endnu mere travl og endnu mere krævende tid for Andreas Schou. Han begynder den 1. januar 1973 som halvdagsdirektør på lakfabrikken, men han opdager hurtigt, at en halvdagsstilling ikke er nok til det krævende arbejde, han kan se ligger forude, så kort tid efter køber han fabrikken og står nu pludselig som ejer af to virksomheder. På lakfabrikken forestår et større stykke oprydningsarbejde. Han opdager hurtigt, at fabrikkens interne arbejdsgang er utidssvarende, og han foretager en kraftig rationalisering og ajourføring af den og reducerer dermed medarbejderstaben. Samtidig tager han også fat på det ikke ganske tidssvarende produktionsapparat.

23


”Johannes Schou farveog lakfabrik” er hermed i stand til at producere den rette farve inden for lak, og under opsvinget i 70´erne og 80´erne bliver fabrikken den førende herhjemme”

Fra isenkram til Farver og lak Andreas Schou arbejder en tid med begge kasketter på, men snart bliver han mere engageret i lakfabrikken end i isenkramforretningen. Den kører udmærket, mens der er en masse, der skal rettes op på lakfabrikken.

Andreas Schou har satset rigtigt, da han gjorde den til en ren specialfabrik, der kun henvender sig til de store fabrikker, mens malermestrene nu må finde andre steder at købe deres varer.

Derfor ansætter han direktører på isenkramafdelingen. Han køber endvidere isenkramafdelingen hos ”Fogh & Mørup” i København, og til at passe den ansætter han K. Madsen, som går ind for selvbetjeningsideen, og som senere vender tilbage til Vamdrup.

”Johs. Schou Farve- og Lakfabrik” er altså nu en ren industrifabrik. Men Andreas Schou vil mere, og han begynder yderligere at producere pulverlak som den eneste fabrik i Danmark. Som en uvurderlig medarbejder har han tidligt ansat den tysk uddannede farve- og lakingeniør Helmut Kersting som teknisk direktør på fabrikken.

Vel er Andreas Schous engagement stærkest i lakfabrikken, men isenkramafdelingen bliver ikke glemt. Såvel lakfabrikken som isen-

Der er således idel fremgang for ”Johs. Schou Farve- og Lakfabrik”. Derimod er der problemer med ”Schou Isenkram”. Flere gode, ledende

kramafdelingen udbygges, og en ny fabrik til Johs. Schou Farve- og Lakfabrikken bliver købt på tvangsauktion i 1979 og ombygget og moderniseret i det følgende år. Den ligger i Lunderskov. Andreas Schou er nu begyndt at producere vandbaserede lakker, og de passer ikke med de maskiner, der bliver brugt til de oliebaserede farver. På laboratoriet i Vamdrup udvikles recepter og produkter, der tilrettes efter behov i samarbejde med kunden, f. eks. B & O og Danfoss. På laboratoriet var ansat et halvt hundrede medarbejdere. ”Johannes Schou farve- og lakfabrik” er hermed i stand til at producere den rette farve inden for lak, og under opsvinget i 70´erne og 80´erne bliver fabrikken den førende herhjemme. Helmut Kersting.

24


medarbejdere forlader firmaet, fordi de er på det rene med, at Andreas Schous yngste søn Jørgen Schou, der er i videreuddannelse i Canada og i Hjørring, på et tidspunkt vil vende hjem og blive leder af ”Schou Isenkram”, og dermed er deres fremtid låst i firmaet.

Udvidelsen omfatter nye kontorer, mere lagerplads og plads til fremstilling af en ny pulvermaling, i øvrigt den første produktion af den art i Danmark. Det bliver V. Sørensen og Møller Nielsen, Kolding, der får hovedentreprisen.

I 1985 investerer Andreas Schou 20 millioner kroner i en udvidelse på 2600 kvadratmeter. Fabrikken består i forvejen af 3500 kvadratmeter

I mange år var Vamdrup vandtårn virksomhedens vartegn.

25


Overskrift fra ”Erhverv Syd og Sønderjylland – Nov. 1985.

Andreas Schou ved overrækkelsen d. 31. maj 1990.

På dette tidspunkt beskæftiger virksomheden 60 medarbejdere, og årsproduktionen for 1984 var på 4000 tons lakker – nok til at dække et areal på 40 millioner kvadratmeter. Hovedaftagere er danske virksomheder, men mange af dem eksporterer, så Vamdrupfabrikkens produkter finder vej til lande verden over. Man regner med, at omkring 80 % af lakkerne ender i udlandet. den 10. maj 1990 modtager Johs. Schou Farve- og Lakfabrik ISO 9001 certificering.

drer det finske firma navnet til ”Teknos Schou” og senere til ”Teknos”. Andreas Schou er dermed færdig i familiefirmaet Johs. Schou Farve- og Lakfabrik, men han bygger året efter over for den solgte fabrik en ny fabrik, hvor han i fem år producerer trykfarver til papir og pap. Den fabrik sælger han i år 2000 til BASF. Andreas Schou har altid tænkt langsigtet.

den 10. maj 1990 modtager Johs. Schou Farve- og Lakfabrik ISO 9001 certificering.

Mike Legarth karakteriserer Andreas Schou således: ”Andreas Schou har som person den meget gode egenskab, at han kan tale med alle – uanset samfundslag og politisk observans: Andreas er ikke kun afholdt af byens borgere, fordi han er en succesfuld erhvervsmand.

Den bliver givet til firmaer, der har klart beskrevne forretningsgange, og som viser, at forretningsgangene bliver overholdt. Tildelingen fandt sted den 31. maj samme år. I 1990 sælger Andreas Schou ”Johs. Schou Farve- og Lakfabrikken” til den finske farvefabrik ”Teknos”. ”Teknos” er interesseret, fordi den også

Andreas er kendt for at have et forbilledligt tillidsforhold til sine medarbejdere, men også konkurrenter udtrykker dyb respekt og beundring for både forretningsmanden og personen Andreas Schou. Eksempelvis var Andreas Schou også som folkevalgt lokalpolitiker i sognerådet på god fod med sine politiske modstandere. Andreas Schou nyder stor respekt i Vamdrups befolkning for sine mange gode egenskaber. An-

producerer pulvermaling. Nu har den chancen for at kunne overtage Danmarks eneste fabrik med samme program. Efter overtagelsen æn-

dreas Schou er min personlige ven, og jeg sætter stor pris på hans engagement og gode råd om alle livets forhold.”

26


Artikel fra Folkebladet Sydjylland – 1. februar 1990.

27


Fra venstre: Annette, Anders, Jørgen og Marianne.

Og Knud Koch-Jensen mener: ”Gennem årene har Dres også undervejs påtaget sig rollen som rebel, når han eksempelvis involverede sig i kommunalpolitik og brancheforeningsopgaver, hvor han på sin sædvanlige myndige måde tog kampen op med kreative tanker og nye ideer for at sikre en fortsat positiv udvikling i overensstemmelse med sin grundholdning.”

Den 27. september 1995 bliver Andreas Schou udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen, og på sin 80-års fødselsdag i 2006 bliver han af Vamdrups borgmester Mike Legarth ophøjet til byens første og

Allerede i halvfjerdserne, og det vil sige, før Bodil Schou og han har rundet de halvhundrede år, begynder de at tænke på det generationsskifte, der jo på et tidspunkt skal finde sted. De fire børn: Annette, Marianne, Anders og Jørgen Schou får B-aktier. Selv beholder han og Bodil Schou 20 % i A-aktier, og da han i 1994 sælger Johs. Schou Farve- og Lakfabrikken, tilfalder der børnene nogle penge.

”At sønnen Jørgen så med succes har kunnet videreudvikle deres virksomheder, kan de nu glæde sig over og være stolte af”, vurderer Knud Koch-Jensen”

Andreas Schou med Dannebrogsordenen d. 27. september1995.

28


”Spiren”

eneste æresborger. Begrundelsen er, at han gennem mere end en menneskealder har været en central figur i Vamdrup og et forbillede for såvel etablerede erhvervsfolk som for egnens iværksættere. Ligeledes fremhævede borgmesteren i sin motivationstale familien Schous engagement i velgørende formål, der gennem store og små kulturelle og sociale initiativer er kommet byens borgere til gavn. Bodil og Andreas Schou Fonden bekoster således i 1990 Tove Skov Larsens 2,5 m høje støbejernsfigur ”Spiren”, der blev opstillet i rundkørslen i Vamdrup bymidte i forbindelse med en renovering af vejnettet i byen. I samme område etablerede fonden en legeplads med Kompan-legetøj. Mike Legarth gør det op således: ”Bodil og Andreas Schou fonden har ligeledes sat sine tydelige spor i Vamdrup kommune, og familien huskes for deres betydelige velgørenhed – et af byens vartegn er børnenes legeplads i bymidten, og det er et markant eksempel på velgørenheden.” Ligeledes har Fonden doneret et haveanlæg ved plejehjemmet ”Vesterled” i Ødis. I begyndelsen af 90´erne bliver Andreas Schou malet af Tommy Storkholm fra Aarhus, og maleriet hænger i dag på Teknos farve/lakfabrik i Vamdrup. Der har altid midt i alvoren og de seriøse forretninger været et anstrøg af festivitas over Schou´erne. De runde fødselsdage er blevet fejret med manér. Andreas Schou, malet af Tommy Storkholm.

29


Familien Schou samlet på Fænø til Bodil Schous 80 års fødselsdag. Sommeren 2010.

30


Lars Larsen mindes Andreas Schous 70-årsdag på ”Royal Oak”: ”Da festen skulle være sluttet, sad vi nogle stykker tilbage sammen med Dres – bl. a. ECCO skos stifter hr. Toosbye. Det var på det tidspunkt, hvor han lige var startet med golfsko – og dem var han meget begejstret for. Efter en tid blev det for meget for fødselaren, så han sagde lidt drilsk, at verdens bedste golfsko var ”Foot Joy”. Det fik gamle Toosbye op i det røde felt.

”Jeg tror faktisk, at Dres stadig går og venter på et par nye sko og kan måske endda affinde sig med et par ECCO!”, slutter Lars Larsen.

”Har du dem med her?”, spurgte han, selvom det jo ikke er normalt, at man går rundt med sine golfsko til en rund fødselsdag, men Dres mente nu nok, at de var ude bag i bilen. ”Så hent dem!”, sagde Toosbye. Og det gjorde Dres så og foreviste dem med stor stolthed og fremhævede ”Foot Joy”s fænomenale kvalitet, vandtætte og med lædersåle i stedet for ECCOs syntetiske sko. Det behagede ikke ligefrem skomageren, som bad om at låne en. Og var der noget, Toosbye vidste noget om, ja, så var det alverdens skos fordele og svagheder. Med tre fingre tog han ”Foot Joy”-skoen og knækkede lædersålen og gav herefter Dres en ECCO-sko og bad ham gøre det samme, hvilket han naturligvis ikke kunne.

Lars Larsen.

31


Andreas Schou og Jørgen Schou har igennem årene haft gode og nære rådgivere og bestyrelsesmedlemmer, som har haft stor betydning for firmaets udvikling og succes: Bestyrelsesmedlemmer

Rolf Haugstrup.

Jens Ole Nielsen.

Møller H. Merrild.

Jørgen Riis Christensen.

Niels Hofman Laursen.

Jens Bolding Jensen.

Bodil Schou.

Birgitte Schou.

Knud Koch-Jensen.

Carsten Ørssleff.

Arne Bang Mikkelsen.

Jens Heimburger.

Finn Lernø.

Niels Bo Andersen.

Søren Bonde.

Konsulenter

Aksel Høi-Hansen.

32


Per Gundtoft. Jens Malling Pedersen, arkitekt MAA – født i Odder den 31. august 1920, død i Vejle den 5. marts 2008.

”Royal Oak Golf Club” Per Guntoft, der senere bliver greenkeeper på en af verdens mest kendte og respekterede golfbaner, Valderama i Spanien, bliver tilknyttet som konsulent.

Rødding Kommune henvender sig i sidste halvdel af firserne til Andreas Schou for at forhøre sig om, hvorvidt han kunne være interesseret i at etablere en golfbane på Jelsgaards jorder ved Jels Nedersø. Andreas Schou er med på ideen. Der er tale om et større projekt, der tager sin begyndelse i 1988. Da erhverver han et areal på 70 ha ved Jels Nedersø, og han henvender sig til arkitekt Jens Malling Pedersen for at forhøre sig om, hvorvidt han kunne tænke sig at udarbejde planer for en virkelig kvalitetsbane på det let kuperede terræn.

33


34


”seks af disse greens har en sønær placering, som ikke bare øger sværhedsgraden, men som også er en fryd for øjet”

”Royal Oak”.

Da banen er klar, er den opbygget efter international standard, og som den første i Danmark er den blevet anlagt efter amerikansk USGA-standard med meget store greens på ca. 700 kvadratmeter i gennemsnit. Yderligere har seks af disse greens en sønær placering, som ikke bare øger sværhedsgraden, men som også er en fryd for øjet. 78 sandbunkers er med til at variere hullerne, og et automatisk vandingsanlæg sørger for, at tees, greens og fairways altid er grønne. Banen har 18 huller og par 72, og den er almindelig anerkendt for at være en af Skandinaviens mest velplejede baner med nogle af de hurtigste greens i Europa. Fra starten blev Flemming Frahm ansat som golfmanager; han har gennem alle årene ydet en stor indsats for golfbanen og altid været højt respekteret af såvel medlemmer som gæster. Han har levet sig så meget ind i arbejdet, at han nærmest betragter Royal Oak som sin golfbane. I mange situationer har han personificeret Royal Oak i golfkredse i en så-

så blev man typisk mødt med bemærkningen:

”Det er nede ved ham, den lange…”.

dan grad, at hvis man sagde, at man kom fra Royal Oak, Flemming Frahm.

35


Jakob Schou Jespersen.

Poul Schlüter og Andreas Schou.

Banen har fået sit navn, Royal Oak, fordi kong Christian den Tiende på Jelsgaards jorder plantede et egetræ i forbindelse med Genforeningen, da han den 9. juli 1920 red over den gamle grænse for to dage senere at være med til at fejre genforeningen med en fest på Dybbøl. Træet står den dag i dag på det, der siden er blevet til det 15. hul.

Banen bliver indviet den 9. maj 1992, hvor daværende statsminister Poul Schlüter og Andreas Schous ældste barnebarn Jakob Schou Jespersen slår de første slag. Fra starten har det været konceptet, at Royal Oak er erhvervslivets golfbane. Man adopterede begrebet Company Day efter amerikansk forbillede og var med dette koncept banebrydende i Danmark. Der er gennem årene afholdt over 2000 af disse Company Day arrangementer, hvor virksomheder inviterer og er sammen med kunder og leverandører i et afslappet miljø for at ”networke” med golfspillet som omdrejningspunkt.

Poul Schlüter.

36


Annette Schou har gennem mange år været tilknyttet den daglige drift af Royal Oak. I en periode også som direktør.

Royal Oak har sidenhen lagt græs til adskillige mesterskaber. Mange professionelle golfspillere og de bedste amatører har på et eller andet tidspunkt i deres karriere prøvet kræfter med banen. Spillere som Thomas Bjørn, Søren Hansen, Steen Tinning og Anders Hansen har været blandt gæsterne.

udfordret på et meningsfuldt niveau. Roughen er f. eks. klippet ned i de områder, hvor mere ”dødelige” golfspillere normalt færdes, mens den er efterladt uklippet i de zoner, hvor den professionelle spiller med et lidt skævt slag måtte lande.

Man kunne så tro, at når de absolut bedste golfspillere finder Royal Oak udfordrende, så ville banen nok være for svær for almindelige spillere, men det er heldigvis ikke tilfældet.

Royal Oak har i dag ca. 400 medlemmer og besøges årligt af 8.000 – 10.000 betalende gæster. Resultatet er blevet en afbalanceret højkvalitetsbane, der stadig har formået at bevare fokus på erhvervslivet.

Man har nemlig fra familien Schous side været opmærksom på den risiko, og derfor har man været lydhør over for bemærkninger fra banens brugere og gæster, professionelle såvel som amatører. Denne dialog har ført frem til en bane, som har fundet sit format med et nøje afbalanceret grundlag, hvor alle typer golfspillere bliver

37


Frank Lundsberg.

Martin Heiden Nielsen.

Banen er anerkendt for at være en af Skandinaviens mest velplejede baner med nogle af de hurtigste greens i Europa.

Mitchell Davis.

Klaus Skeem.

Chefgreenkeeper gennem alle årene er den amerikansk fødte Mitchell Davis. Klaus Skeem er i årene 2007 til 2011 direktør på Royal Oak. I 2011 bortforpagtes driften af Royal Oak til Proark Golf PLUS mens familien stadig ejer bane og bygninger. I forbindelse med bortforpagtningen

udnævnes Frank Lundsberg til Golfmanager. Proark Golf PLUS går dog konkurs i 2012, og driften af Royal Oak er igen tilbage hos familien Schou. Som ny Golfmanager ansættes Martin Heiden Nielsen, som hidtil har været Royal Oaks Golf Pro.

38


Andreas Schou, fotograferet i 2010 på en af verdens mest spektakulære tees:”Extreme 19th” på bjerget ”Hanglip Mountain” hvortil der alene er adgang med helikopter. ”Extreme 19th” ligger 400 meter over greenen på Legend Golf & Safari i Sydafrika.

39


Jens Pedersen.

Gram Skovdistrikt I 1991 køber Schou-familien Gram skovdistrikt af kammerherre, godsejer Peter Collet, Katholm.

Medarbejderstaben varierer mellem 5 mand i hverdagen og 45-50 mand i pyntegrøntsæsonen.

Skovene dækker et areal på 802 ha. Til skovene er knyttet syv huse; det ene af dem er et skovfogedhus, og som skovfoged er på købstidspunktet ansat Aage Lauesgaard. Han bliver den 1. februar 1995 afløst af Christian Hermann Nielsen. Samtidig med Christian Hermann Nielsens ansættelse bliver området anerkendt som et praktiksted, der er godkendt til uddannelsen af skovarbejdere med skovbrug som speciale.

Alt tegner lyst og positivt, men så hjemsøges Sønderjylland af århundredets storm i december 1999.

Endvidere udføres der entreprenørarbejde for omkringliggende pri-

Selvom staten ydede tilskud, viste det sig at koste mere at rydde op

vate skove. Christian Hermann Nielsen ønsker imidlertid på et tidspunkt at søge nye udfordringer uden for Gram Skovdistrikt, og han fratræder derfor den 31. marts 2011. Efterfølgende ansættes Jens Pedersen som driftsleder og skytte.

og at plante, end salget af tømmer kunne indbringe. Prisen på tømmer raslede ned, da der pludselig var et kolossalt overskud af det på markedet.

350 ha med træer væltede, dvs. omkring en tredjedel. Der er tale om 80.000 kubikmeter fladefald, der måtte sælges dels som palletræ, dels som tømmer til Norge, Sverige, Østrig og Tyskland samt i Danmark. Alt i alt forårsagede orkanen et tab på ca. 13 millioner kroner i 1999 værdi.

Men nu skulle der så plantes igen, og man stilede som helhed efter at plante stormsikker skov. Der er udlagt over 100 ha til produktionsskov i plantagerne, hvor der dyrkes juletræer og pyntegrønt. Arealerne er anlagt, så at de giver gode muligheder for jagt og for herlighedsoplevelser. Der blev plantet biologisk korrekt, idet man plantede eg, bøg og ask i Storskoven, der ligger på en bakkeø.

Gram Skovdistrikt er det største privatejede skovdistrikt i Sønderjylland

40


Familiens jagthus, Krogslund.

41


Jørn Kjær ved et af de gamle træer, som overlevede stormen i 1999.

Skovrider Keld Welling, Holckenhavn var i et par år efter stormfaldet i 1999 tilknyttet Gram Skovdistrikt som konsulent, men han holdt op, da man var blevet færdig med tilplantningen efter stormfaldet. Der er de fleste steder tænkt på jagten, dels er der anlagt mange åbne områder, dels er der udlagt vildtagre, og endelig er der lavet brede spor, alt sammen noget, der giver god jagt- og ejerglæde. I Gram Skovdistrikt er der nemlig store mængder rådyr og et betydeligt antal krondyr, samt relativt mange dådyr, som for tiden er totalt fredet i det sønderjyske område.

Bodils andel heri, bl. a. under vore jagter i Sydafrika. Her oplevede jeg, at Bodil uanset sin eventyrlystne natur hensynsfuldt accepterede vore daglige jagter med stor tålmodighed, uanset dagene nok var noget monotone for hende.”

Knud Koch-Jensen fortæller: ”Igennem vort golf- og specielt jagtsamvær har jeg lært Dres at kende på det mere personlige plan.

Med denne specielle og meget velvalgte gave gjorde Peter Bjørnshauge Jensen da også Andreas Schou en stor glæde.

Og der er traditioner. Til Andreas Schous 70-års fødselsdag i 1996 komponerede Peter Bjørnshauge Jensen ”Gram Schou Hymne”, som komponisten, der er Danmarksmester i jagthorn i fire år i træk fra 1992 til 1995, gerne blæser til jagterne i Gram Skovdistrikt.

Her indeholder Dres et meget stort jagtinstinkt, hvor hans jagttrofæer dokumenterer, at han også på dette område er initiativrig og har haft stor succes. At han under vore jagter så også har afsløret både utålmodighed og temperament, når alt ikke forløb planmæssigt, er kun med til at beskrive det sande billede af Dres, der i enhver situation ønsker at yde sit bedste for opnåelse af et godt resultat. Når jeg tænker tilbage på Dres´ og mine fælles positive jagtoplevelser, må jeg også her nævne

42


af Kronhjort nedlagt Jacob Schou i Gram Storskov.

BÃ¥lpladsen.

e. Gram Schou Hymn

Parade ved Krogslund.

43


Sønnen Jørgen Schou fører familietraditionerne videre Og initiativlysten følger ham. Noget skal ske!

I 1990 stiftes Jørgen Schou Holding A/S, idet Jørgen Schou, kraftigt tilskyndet af sin far, køber sine tre søskende og sine forældre ud af Schou Isenkram A/S. Han finder frem til sin farfars, Johannes Schous logo, og da initialerne passer som fod i hose også til ham, bruger han det fremover som sit eget logo. Der er således tradition og fornyelse i en gavnende vekselvirkning i Jørgen Schous virke. Der er

Han har allerede som barn og som ung mange jern i ilden. Han passer Shell-tanken i Vamdrup, men ser hurtigt, at der i den forbindelse er muligheder for at tjene en ekstra skilling, så han etablerer en havemøbeludstilling foran tanken og sælger også fra den. Allerede som nyslået teenager har han fået fri fra skolen for at kunne deltage i sin fars indkøbsrejser til Fjernøsten og de østeuropæiske

forankring i fortiden og uhildet udsyn til fremtiden.

lande, så familien har fulgt Peder Laales ordsprog om, at det skal tidligt krøges, som god krog skal blive. Selv mener Jørgen Schou, at disse rejser og de mange intense samvær med hans far har betydet alt for ham som leder. Han kom i lære, og hans far har for ham været en formidabel læremester, som gav ham de rette udfordringer på de rette tidspunkter.

Jørgen Schou er på det tidspunkt 30 år, har en matematisk studentereksamen fra Kolding Gymnasium i 1979 og en højere handelseksamen fra Niels Brock i 1980. Men allerede i folkeskolen er initiativlysten slået igennem. Han søsætter projekter, der kan gavne eleverne og i øvrigt give profit til elevforeningen. Han er elevrådsformand og sidder som sådan med i

Umiddelbart efter Niels Brock fik Jørgen Schou arbejde ved Nederup Agencies, som repræsenterede fabrikker i hele verden med specielt fokus på Japan og Tyskland. Her var Jørgen Schou blandt andet med

skolenævnet. Samtidig engagerer han sig som redaktør af skolebladet

at udvikle Mads Stage-stellet, der stadig er at finde på markedet.

44


Jørgen Schou på kontoret i Vamdrup i 1995.

Jørgen Schou som student i 1979.

I 1981 bliver han direktør for Schou S-lager, og for at få samlet erfaring rejser han i 1982 til Canada og USA, hvor han arbejder som volontør ved ”Home Hardware” i Canada. Han besøger her diverse farve- og lakfabrikker, samt grossister inden for non-food. Kontakten til ”Home Hardware” blev lavet via Knud Petersen som på det tidspunkt var direktør for DIFA. Man kan undre sig over, at netop USA og Canada er udvalgt til disse besøg, men det skyldes, at han ingen adgang havde til de europæiske fabrikker inden for farve og lak og isenkramgrossister, da man – ogmed rette, skulle det jo vise sig - i ham så en mulig konkurrent. ”Home Hardware” havde i særlig grad Jørgen Schous interesse, da firmaet ejede omkring 1000 butikker, og det havde sin egen farve- og lakfabrik.

45


”de bliver gift den 23. marts 1986 i Ugilt Kirke”

Schou S-lager, det tidligere Fogh & Mørup, var et selvbetjeningslager i Albertslund.

Dette år i USA og Canada fik en ganske særlig betydning for Jørgen Schous videreudvikling som forretningsmand; han lærte her bl. a. at tænke stort og globalt. Han vender derpå tilbage til Danmark i 1983 og får ansættelse ved Hjørring Erhvervsråd. Carsten Ørssleff husker: ”Vi mødtes første gang, da Jørgen var erhvervsrådssekretær i Hjørring, til de berømte nytårsballer på Vendelbohus. Det fortælles af Hjørringenserne, at Jørgen allerede som ung var meget aktiv. Som erhvervskonsulent arrangerede han besøg på Børsen, for at erhvervsfolk i Hjørring kunne lære om eksport. Erik Lytzen fortæller om en tur til København, hvor Jørgen havde arrangeret fly fra Sindal, fordi det skulle være fra den lokale flyveplads. Jeg lærte Jørgen bedre at kende, da han blev medlem af Danske Aktive Virksomhedsledere, hvor vi sad en del år i bestyrelsen sammen.” I 1984 vender han så tilbage til sin hjemegn hvor han tiltræder jobbet som salgschef i Schou Isenkram A/S. Han vender dog ikke tilbage alene, for under sit ophold i Hjørring har han truffet Birgitte, datter af børnehaveklasseleder Karen Henneberg og studielektor Jens Henneberg, Hjørring, og de bliver gift den 23. marts 1986 i Ugilt Kirke. Karen og Jens Henneberg.

46


Fra venstre: Christian, Andreas og Jacob.

De har sønnerne Jacob, Andreas og Christian

Christian, født i 1988.

Andreas, født i 1986.

Jacob, født i 1982.

47


Schou Isenkram A/S’ medarbejdere 1992.

Fra Schou Isenkram A/S til Schou Company A/S Det viser sig, at Jørgens solide ballast kommer firmaet til gode. Omsætning i Schou Isenkram A/S er på tidspunktet, hvor Jørgen Schou køber, omkring 80 millioner kr., der er et lager på 6550 kvadratmeter og

Der var milepæle undervejs, og de blev markeret over for medarbejderne på behørig vis. Blandt andet med champagne til alle i måneder med omsætningsrekorder og lignende.

41 medarbejdere. Firmaet markedsfører godt 6000 varenumre, omfattende havemøbler, køkkenudstyr og campingartikler samt el-artikler.

Schou kan bryste sig af mange både 10 års, 25 års og 30 års jubilarer gennem tiderne, men d. 2. januar 2012 kunne lagermedarbejder Ole Jacobsen som den første fejre 40 års jubilæum.

Men ved en energisk indsats og en god portion nytænkning lykkes det Jørgen Schou i de kommende år ikke alene at stabilisere firmaet, men også at skabe en støt stigende omsætning, der i 2007 nærmer sig milliarden. Lagerkapaciteten hedder nu 22.000 kvadratmeter, og der er 120 medarbejdere.

Ole Jacobsen.

48


”Denne vækst er i høj grad drevet af gode og loyale medarbejdere. Uden dygtige medarbejdere havde Schou Isenkram A/S og Schou International A/S aldrig nået så flotte resultater” siger Jørgen Schou.

Fra venstre: Lars Gregersen. Ansat hos Schou d. 1. august 1985 og nu Business Unit Manager hos HP Schou A/S . Jørn Busch. Ansat hos Schou d. 14. september 1976 og nu Produktchef hos HP Schou A/S. Thomas Lyckhage. Ansat hos Schou d. 1. august 1997 og nu Business Unit Manager hos HP Schou A/S.

49

Jane Boye Christiansen. Ansat 1. maj 1989 og nu regnskabschef hos Jørgen Schou Holding A/S.

Asger Sørensen. Ansat hos Schou d. 1. august 1994 og nu lagerchef hos HP Schou A/S.


Et eksempel på firmaets salgssucceser: El-tandbørster indkøbt i Hong Kong. Her er det daværende salgschef Benny Jacobsen, som er fotograferet på lageret i 1989.

Tiderne skifter bindelser til indkøbene. Jørgen Schou rettede blikket mod Det fjerne Østen, først og fremmest Kina og Taiwan.

I Jørgen Schous tid omdefineres firmaet over en årrække, således at det får status som internationalt handelshus, idet markederne hele tiden udvides, og faggrænserne/varegrænserne ændres, så firmaet nu arbejder både med leverancer fra eget lager til kunden og leverancer direkte fra leverandøren til kunden.

Nu signaleres ”globalt” gennem navnet ”Schou International A/S”, der er navnet på den del af virksomheden, som beskæftiger sig med de direkte leverancer fra producent til kunde: kunderne skal serviceres på tværs af landegrænser, og det skal kunne gå hurtigere, for de store kunder kræver hurtigere, større og billigere leverancer, og derfor er det nødvendigt at kunne levere varerne i hele containere direkte fra producenten til kunden.

Schou Isenkrams lager, showroom og kontorer på Industrivej i Vamdrup.

En anden medvirkende årsag til den ændrede firmastruktur er Murens fald i 1989 og de østeuropæiske styrers opløsning. Herefter må firmaet foretage en gennemgribende ændring af sin indkøbspolitik. Indtil da havde de væsentligste indkøb fundet sted i DDR og i Polen, samt i andre østeuropæiske lande, men det skulle hurtigt vise sig ikke længere at være rentabelt. Altså måtte man ud for at etablere nye handelsfor-

Jørn Busch bliver manden, som tager sig af ”Schou International A/S”, som stiftes i 1989.

50


Også tidens krav til varer ændrer sig Der rejser sig i forbindelse med den voksende velstand i samfundet et stigende krav på markedet om kvalitet, og Jørgen Schou er parat: Han har allerede langsomt, men sikkert opprioriteret den kvalitative side af sine produkter. Ligeledes har han tidligt haft øjnene åbne for såvel miljøkrav som humanitære forventninger til fremstillingen af de varer, han køber ude i verden. I samhandelsaftalerne med leverandørerne til Schou Isenkram A/S stiller han krav om garanti for, at de leverede varer er produceret efter de internationalt gældende regler, det vil bl.a. sige, at varerne ikke må være produceret som børnearbejde.

Men den forretningsmæssige succes skyldes nok også Jørgen Schous evne til og interesse for at opholde sig centralt, hvor der er mulighed for gode kontakter og dermed for nye forretninger. Hør engang, hvad Lars Larsen kan berette:

”Schou-koncernen og Jysk har haft et fantastisk samarbejde gennem årtier – og til fælles gavn. Det er blevet til handler for adskillige milliarder”

I det hele taget har det altid været af stor betydning, at der er blevet stillet krav til produktionen i forhold til de holdningsændringer, der har fundet sted hos såvel forbrugere som leverandører og importører.

Jørgen Schou har et sikkert øje for udviklingen, og Adspurgt om, hvad der har affødt succesen svarer han: ”Jeg har altid forsøgt at være på forkant med udviklingen og tilpasse mig markedet”

Sådan et samarbejde kommer ikke af sig selv – det kræver menneskelig forståelse og gensidig respekt, og det har der været mellem Jørgen og mig.

51


Håndslag på en handel. Lars Larsen, Aage Nielsen, Jysk og Jørgen Schou på messe i Köln i 2011 sammen med ejeren af Schous største kinesiske leverandør China Arts Li Ren og WilliamWang.

Udsnit af brochure fra Schou Isenkram A/S.

Jeg mødte Jørgen første gang på en havemøbelmesse i Köln for en snes år siden.

tiden gøre sig selv bedre og billigere. Men lidt ros kan han vel godt tåle: han har klaret opgaven til vor fulde tilfredshed! Jahh ..nogle år mente han nu ikke, at det var til hans tilfredsstillelse.

Jysk var lige begyndt at sælge havemøbler – og var helt uden erfaring inden for branchen. Jørgen lokkede mig ind på sin stand med et godt tilbud på en hængesofa. Jeg forklarede ham, at vi ikke handlede med grossister, da de jo var et fordyrende mellemled, men dygtig købmand som han jo er, fik han mig alligevel ind på sin stand til et glas vin … eller to … eller tre … eller? Og som tiden gik, fortalte han om sin fantastiske virksomhed, og hvor klogt det ville være for Jysk at have én tæt samarbejdspartner, som kendte branchen, og han garanterede, at jeg ikke selv ville kunne finde varerne billigere. Det troede jeg selvføl-

Det var år, hvor han havde givet os faste priser på plastmøbler, og priserne på råvarer pludselig steg. Vi købte jo ind – år før levering på grund af de voldsomme mængder, Jysk kunne aftage. Men det skal han have, den kære Schou:

”En handel er en handel, uanset om det så er en skidt handel. Vi har altid fået vore varer til tiden og til aftalt pris, uanset hvor ondt det må have gjort, og det er nok også derfor, vi handler sammen den dag i dag.”

gelig ikke på, men det endte da med, at jeg købte hængesofaen – og en hel masse andre havemøbler til en forfærdelig masse millioner. Nu var vi spændte på, hvad kunderne sagde, men de var begejstrede for både pris og kvalitet, så herefter var det ikke så svært for Jørgen at sælge os endnu flere havemøbler – og det har han gjort lige siden – flere og flere hvert år, så at Schou i dag hører til blandt Europas største havemøbelgrossister. Men med årene fik Jysk – eller Dynehandleren, som Jørgen yndede at kalde mig – jo større og større indsigt i branchen, så han skulle hele

52


Jan Laxholm og Jørgen Schou i 1995.

Samstemmende fortæller initiativtageren til stiftelsen af ”De Aktive Isenkræmmere” i 1989 Jan Laxholm: ” Vi fik øjnene op for Schous netværk, og da Jørgen Schous indstilling om, at der altid skulle være to tilfredse partnere i enhver handel, harmonerede med vores, fandt vi hurtigt sammen, ikke blot som gode forretningspartnere, men også som venner i et fortroligt forhold, hvor et ord var et ord. Vi havde i ”De Aktive” en stor fornøjelse en gang om året: Det var, at udnævne ” Årets Leverandør ”. Det var naturligvis en meget nøje udvalgt leverandør, som skulle have ydet en stor indsats for De Aktive Isenkræmmere det år - Jørgen Schou & Co., fik den udnævnelse to gange på 7 år - nemlig i 1995 samt i 2002.

vi var i gang med. Det var så meningen, at vi skulle hyre en coaster til at sejle pallerne hjem til Danmark. Vi havde bare glemt i vores glædesrus, at vi kun var 10-12 butikker og hver butik dengang kun var 200-300 m2. Vi købte hele dynen i superhumør, men næste dag efter en brat opvågning til virkeligheden måtte jeg gå de tunge skridt til Jørgen og bede om godt vejr, idet vi nu efter tågerne havde lagt sig, kun kunne ”nappe” de ca. 450 paller. Jeg skal lige sige, at 450 paller også var for meget for os dengang.

Fra en af vores rejser til Portugal, kan jeg især huske en speciel episode. Vi ankom til en keramikfabrik i det sydlige Portugal. Forinden havde vi prøvesmagt alle hvid- og rødvine, samt portvine som vi kunne finde i området, inden vi ankom til fabrikken. På fabrikken stod der 875 paller med restkeramik på en stor grund udenfor fabrikken. Hver palle målte 220 cm i højden og der var alt, lige fra tallerkner til æggebægere.

Jørgen Schou sagde, det bare var i orden, men sådan er det, når man prøver at være stor Det samarbejde og venskab, der blev bygget dengang, har vi aldrig glemt - og det består stadigvæk.”

Efter lidt diskussion frem og tilbage over resterne af de vine, vi havde indkøbt - og drukket - fandt vi viseligt ud af, at det var et superkøb

53


Pakkeriet Som et led i branchens omskiftelighed og de stadig stigende krav fra kunderne om, at de leverede varer skal tage sig godt ud, indser man, at det er formålstjenligt at etablere eget pakkeri. Derved bliver det muligt at emballere varerne, så de fremstår i et ”look”, som den enkelte kunde selv kan definere. Kunden får med andre ord nu pludselig mulighed for ”private label”.

pakkeriet har brug for og hvor mange.

Verner Andersen.

I 1999 er der således ansat 11 medarbejdere i pakkeriet, de fleste er i fleksjob, nogle er i jobtræning, og to er ansat på ordinære vilkår på firmaets lager.

Til at løse denne specialopgave udnævnes den mangeårige medarbejder og tidligere lagerchef Verner Andersen

Dermed er Schou Isenkram ifølge den redskabspjece, som Det nationale Netværk af Virksomhedsledere og Socialministeriet har udsendt, blandt de tolv danske virksomheder, som er fremhævet, fordi de har iværksat en sideproduktion, beregnet for medarbejdere, der ellers ville have haft vanskeligt ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

og han etablerer snart et tæt samarbejde med Virksomhedscentret i Vamdrup, VIVA. Det er VIVAs centrale opgave at rekruttere de bedst egnede medarbejdere til pakkeriet, og fordi Verner Andersen skaber så tæt en menneskelig kontakt, ved VIVA til enhver tid, hvilken slags medarbejdere

54


Jesper Lundgreen.

Peter Nolsø.

Bjørn Østrem.

Schou i vore nabolande De større markedsandele gør, at man også i Norge kan udvide og den norske agent for F&H opkøbes. Den tidligere ejer Bjørn Østrem, ansættes som leder og fortsætter i det allerede etablerede showroom i Oslo, og fem sælgere bliver tilknyttet firmaet i Norge, her iblandt Steiner Larsen, som længe har arbejdet for Schou i Norge som sælger. Men administrationen og ekspeditionerne foregår fra hovedsædet i Vamdrup.

Mats Carlsson.

Steiner Larsen var med til at etablere markedet i Norge og har været ansat siden 1. oktober 1988.

Det skal vise sig at blive den perfekte ledelseskombination, idet Jens Bolding Jensen bliver manden, der konsoliderer det, der allerede er skabt, så at de indre rammer følger med i takt med udviklingen. Jens Bolding Jensen fortæller om sit første møde med Jørgen Schou: ”Han mente, at nu skal firmaet koncentrere sig om det, der allerede er skabt. Men jeg blev hurtigt klogere, for at stoppe op er inderst inde ikke efter Jørgen Schous sind. Der skal ske noget - og det gør der.”

Det svenske marked åbnes i samme periode, men det viser sig hurtigt, at det er sværere at vinde fodfæste på det svenske marked, så man vælger ret snart at lukke det nyetablerede showroom og i stedet for etablere et agent-samarbejde med Mats Carlsson.

”Jørgen Schou har lidt travlt,” fortæller Jens Bolding Jensen efter den første ansættelsessamtale.

Der etableres ligeledes et agentsamarbejde med Peter Nolsø på det Færøske og Islandske marked. Schou Germany GmbH etableres med Jesper Lundgreen ved roret, og der åbnes showroom i Berlin. Firmaet ekspanderer så hurtigt, at behovet for en stærk administrativ meddirektør opstår, og i 1994 ansættes som økonomidirektør Knud Lomborg, der i dag i øvrigt er direktør for F & H. I 1996 er cand. oecon. Jens Bolding Jensen, der har en baggrund som International controller hos Dandy A/S og økonomichef hos Brdr. Løvbjerg A/S, kaldt til ansættelsessamtale med Jørgen Schou, og han ansættes som

”Han skal til Afrika, og i januar 1997 har han erhvervet farmen ”Marula” og endvidere etableret sig i Sverige med showroom i Stockholm og ansat 2 sælgere. Jo, der skete noget, og der blev ved med at ske noget. Det var rigtig spændende år. Jørgen Schou er altid kreativ, altid nytænkende og altid på vej mod nye ideer”, slutter

økonomidirektør samme år.

Jens Bolding Jensen.

55

Jens Bolding Jensen.


Schou Norge, Oslo.

Schou Norges showroom, Oslo.

Jørgen Schou ønsker også at afprøve det amerikanske marked, og stifter i 2006 Schou USA med hjemsted i Greensboro, North Carolina sammen med sin fætter Niels Winther, som er bosiddende i USA

til en agentvirksomhed, så derfor beslutter Jørgen Schou i 2005 at ændre firmaets navn til ”Schou Company A/S”.

Det samme sker i Sydafrika, hvor man kommer ind på markedet gennem en dansk agent, Jan Graabæk, som har etableret sig i Cape Town.

Lars Larsen kommenterer udviklingen således: ”Jørgens lille ”isenkrambutik” voksede jo voldsomt sammen med Jysk, og det gjorde jo pludselig, at han blev en stor grossist, som var attraktiv for de fleste fabrikker rundt i verden.

Firmaet er jo efterhånden blevet mere og mere internationalt orienteret, og ”Schou Isenkram” kan i internationale sammenhænge give forståelsesproblemer, ligesom ”Schou International” udelukkende associeres

Og med storindkøb følger også bedre priser, så han blev bedre og stærkere år for år – ikke blot over for Jysk, men også over for alle konkurrenterne. Jørgen og jeg så snart, at det var en

win-win-situation, også for Schous øvrige kunder, idet de fik bedre og bedre priser. Det var medvirkende til, at Schou kunne ekspandere til det svenske, norske og tyske marked. Ja sågar til USA og Sydafrika.”

Niels M. Winther.

Jan Graabæk.

56


”Schou Ejendomme A/S” I takt med firmaets vokseværk etableredes Schou Ejendomme A/S i 2004. ”Schou Company A/S” er nu så velkonsolideret og støt voksende, at man oplever, at pladsen endnu engang er for trang.

Andreas og Christian sammen med Jørgen Schou står som ejere med hver 25 %. Hurtigt blev hallerne gjort klar til, at ”Schou Company A/S” kunne anvende dem til sit store lager. Til besiddelsen er der et jordtilliggende på 33 ha, som plantes til med juletræer.

Der er ikke flere udvidelsesmuligheder i Vamdrup, og Jørgen Schou beslutter derfor at fremtidssikre virksomheden ved at opkøbe en stor lagerbygning på 28.000 kvadratmeter, det tidligere ”Danogips” i Vojens.

”Schou Ejendomme A/S” har yderligere købt 500m2 showroom i Guangzhou i Kina. Disse bygninger lejer man nu ud til HP Schou A/S.

Som køber står det nystiftede firma ”Schou Ejendomme A/S”, hvori der er tale om et delt ejerskab, idet Jørgen Schous tre sønner Jacob,

HP Schous lager på Tingvejen i Vojens.

HP Schous showroom ligger i denne bygning i Guangzhou, Kina.

57


r men

D. 10. maj 2010 blev Jørgen Schou 50 år. JydskeVestkysten bragte denne artikel.

måneder som å TV2 Nyheelse klokken s Krab-Johankærmen. ke været god erkendelsen fra Johansen til Me-

b-Johansen e i år farvel til m nyhedschef på itiken for at bli-

OY-UCA.

ar tiltrådte han rt på 22-nyheonschef. Han m chef. erede ikke med t, siger Anders en til MediaRB

DER

en hædrer rjyder

ordinator i Aabenne Ejnar Schmidt, ar fået dronninstmedalje i sølv, ører ved Belø A/S obsen, Løgumklot den kongelige medalje med kroRB/JV

RDEN

timester and

ge Bjørn Tegner nævnt til ny politirønland. Han er tidpolitimester i Grønblev sidste år udadministrationschef . Nu vender han tilolitiet, denne gang len, foreløbig for an har tidligere væved politiet i Næstt- og Vestjyllands t i Rigspolitiet og RB dvokaten.

ofessor

hef for Sekretariatet pæisk MTV-samarbejdhedsstyrelsen candh.d. Finn Børlum Kriudnævnes til adjunofessor ved Det dsvidenskabelige Fayddansk Universitet, r området anvendt dstjenesteforskning cinsk teknologivurdet er tredje gang Finn Kristensen udnævnes ngeret professor ved sk Universitet. Hver er af fem års varig-

Børlum Kristensen har ret en lang række vibelige artikler og mendbøger. Han er endviedlem af en lang rækonale og internationale indenfor MTV – den ale koordination af mek teknologivurdering .

som Jørgen er her fotograferet i det privatfly, , flyet” i or han ejer en lille andel af: ”et haler og n Larse mener han. De øvrige ejere er Lars Jørgen Schou fylder 50 år mandag.

Handel er den røde tråd i hans liv 50 ÅR I MORGEN: Jørgen

Schou, Tågerup, er en engageret og nærværende købmand. Han har arbejdet i Canada og Hjørring inden han vendte hjem og købte familievirksomheden. Han er først og fremmest købmand. Sådan beskrives Jørgen Schou, Tågerup, Tågerupvej 32, Sommersted, som på mandag fyli der 50 år. Handel er den røde tråd hans liv. Jørgen Schou er født og opvokset i Vamdrup, yngste søn af Bodil og Andreas Schou, som ejede både byens farve- og lakfabrik og grossistvirksomheden Schou Isenkram. Fra han var lille afslørede Jørgen Schou sit handelstalent, når han sammen med sin søster solgte forskellige ting for at skaffe sig lommepenge. Han rejste tidligt med sin far ud på indkøbsturene og var meget fortørnet, da han – fordi han e kun var 16 år – ikke kunne komm med ind i Taiwan. Han arbejdede som ung for en isenkramgrossist i Canada og som erhvervsrådssekretær i Hjørring, men kom for 26 år siden tilbage til

familievirksomheden. For 22 år site den købte han og hustruen Birgit gården Tågerup, selv om hans far rykke fandt det betænkeligt, at de de syd for Kongeåen, skønt det i kilometer ikke er langt fra Vamdrup.

International handel

Da farve- og lakfabrikken i 1991 blev solgt, købte Jørgen Schou isenkram-delen af familien og døbte den senere om til Schou Company. Det var hans evner og handelstalen, der udviklede virksomheden fra en lille isenkramgrossist til en international handelsvirksomhed , med datterselskaber i Kina, Norge Sverige, Tyskland og USA og repræsentationer flere andre steder. Hans personlighed prægede virksomheden og skabte en speciel ånd, der gjorde, at nøglepersoner blev i virksomheden i mange år. i Jørgen Schou var også engageret brancheforeningen IGP (Isenkram, en i han hvor Glas og Porcelæn), periode var formand. I 2007 solgte han virksomheden til ASKO. Han er stadig medejer af firmaet Tradewind, som ASKO etablerede som moderselskab for Schou Company og HP Værktøj. Det er den førende handelsvirksomhed på det nordiske marked inden for non-food produkter. Jørgen Schou sidder i bestyrelsen og bistår virksomheden med sin store

købmand, som kan se muligheder ne, men også se forhindringerne og overvinde dem. Han er sælger af typen, der kan sælge sand i Sahara. Som chef er han krævende, dygtig og fantastisk motiverende. Han er et meget vidende menneske, nærværende og altid 100 procent til stede når han taler med folk. Han har han et stort netværk og støtter og hjælper altid sine venner. Han kan omgås alle – fra de royale til fejedrengen på gulvet – og er aldrig snobbet eller hoven. Og så er han til fest og farver. Men han er også ofte involveret i fundraising for velgørenhedsorganisationer. På sine mange rejser i Østen så han et behov for hjælp til i uddannelse af unge plantage-børn Malaysia. Han har i mange år sponseret et Schou Learning Center i Borneo. Ud over at følge sønnernes ridestævner interesserer han sig for golf og jagt. Jagtinteressen har blandt andet ført til en jagtfarm i Sydafrika, hvor han og Birgitte gerne tilbringer de kolde vintermåne der. Golfen dyrkes på Royal Oak etabfar hans Golfbane i Jels, som lerede i 1992. Den er kendt som en 100 procent til stede af Danmarks bedste golfbaner. JørJørgen Schou er hjemme for at fejgen Schou driver den sammen re fødselsdagen, men ellers er med sine tre søskende, sin mor og reje mang rigtig af t hans liv præge far. Det er da også på netop Royal sedage, for han foretrækker at se Oak, at fødelsdagen skal fejres tingene med egne øjne. med familie og venner. Han er først og fremmest en god

indkøbskompetence. Han beholdt tillige den del, der hedder Schou USA, som han driver sammen med sin fætter Niels Winther. Her sælges havemøbler og mærkevarer tilpasset det ameri kanske marked. Under selskabet en Schou Holding har han desud Schou China Sourcing, et par finansielle selskaber samt et ejendomsselskab. Den nyeste aktivitet under selskabet er kød en gros-virksomheden BPI – Best Poultry International – der handler med kød over hele verden. Her er Jørgen Schou bestyrelsesformand. Sammen med Flemming Schouboe har han etableret firmaet Schou & Skouboe, som driver hingstestation og ridecenter på Tågerup. Det giver ideelle rammer for sønnerne Andreas og Christian på 23 og 21 år, der satser på en international karriere inden for ridebanespringning. Selv om sønnerne står for det daglige arbejde, og det er deres mor, de har hesteinteressen fra, så går Jørgen Schou engageret op i firmaet. Den ældste søn, . Jacob på 27 år, læser i København

58

Jørgen Mads Clausen.


”På rejser til Kina sammen med Jørgen ser man den store berøringsflade, han har. Det er en fornøjelse at se ham tackle leverandører”

På et tidspunkt beder Jørgen Schou Carsten Ørssleff om at indtræde i sin bestyrelse. Dermed kommer de hinanden nærmere, og Carsten Ørssleff oplever, at ”Jørgen er meget flittig og har et stort handelsta-

Det har været en fornøjelse at lære Jørgen godt at kende og opleve hans evne til at få ting til at gro”, konkluderer Carsten Ørssleff.

lent: Hans netværk er meget stort, og Jørgen bruger networking længe, inden begrebet blev opfundet. At have et stort netværk kræver, at man skal være sammen med sine forbindelser, og at ens hustru også deltager. Det gør Birgitte i mange af disse arrangementer, og hun er et stort aktiv for Jørgen. På rejser til Kina sammen med Jørgen ser man den store berøringsflade, han har. Det er en fornøjelse at se ham tackle leverandører. Det, der har overrasket mig mest, er hans evne til at tage hurtige beslutninger i handelssituationer. Jørgen har et fantastisk handelstalent, som han har arvet dels fra sin far, dels sikkert også fra sin moders hestehandlerfamilie.

59


”Altid var hun parat til at bakke op om far” fortæller Jørgen Schou.

Det falder helt i tråd med Knud Koch-Jensens betragtning: ”Min vurdering af Jørgens succes er, at den i høj grad baserer sig på en fra Dres nedarvet egenskab som købmand og problemløser.

forskellig vis bekræfter, at Jørgen er i balance med sig selv, hvilket er det modsatte af at være sig selv nok”, slutter Knud Koch-Jensen. Og netop denne balance har vist sig at være essentiel i alle livets forhold. Jørgen Schou nævner selv, at hans mor i høj grad var medvirkende til den balance. ”Hun var der altid for mig og mine søskende, hun skabte den ro og stabilitet, der var behov for, og hun vidste, hvordan man holdt sammen på familien”.

Uanset Jørgen vedvarende fostrer nye, spændende ideer og dermed til tider har flere bolde i luften end Dres i sin tid antagelig ville have accepteret, har han dokumenteret evnen til at investere sine penge rigtigt. At han ved siden af sit omfattende forretningsmæssige engagement så også forstår at tage sig af sin familie og glæde dem på

Bodil og Andreas Schou. Her fotograferet ved rejsegilde på den nye lagerhal på Farve-Lakfabrikken i 1990.

Bodil Schou.

60


A5 Isenkram SCHOUæsker

01/03/05

14:49

Side 1 A5 Hovedponsor

Annoncer fra Schou.

01/03/05

15:04

Side 1

®

SCHOU ISENKRAM A/S Industrivej 36 6580 Vamdrup Tlf. +45 76 93 93 93 Fax +45 76 93 93 02

HOMEPAGE www.schou.com

®

A4 SCHOU annoncer

®

konceptet omfatter mere end 500 varenumre indenfor isenkram – funktionelle kvalitets varer i en moderne emballage

11/04/06

er Scandinaviens største privatejede isenkramgrossist med 105 ansatte. Sortimentet omfatter alt i køkkenartikler, plast, gaveartikler, glas, porcelæn, havemøbler og fritidsartikler.

17:13

Side 1

I godt købmandskab ved man, hvor man har hinanden. Derfor er tillid, ærlighed og omhyggelighed en vigtig del af kerneforretningen. Når du oven i dette lægger teknologi, leveringssikkerhed, service, nytænkning, et mangfoldigt design og spændende koncepter, får du Schou Company. Din leverandør af outdoor, indoor og inspiration til at skabe den sammenhæng, kunderne vil ha’.

I n d u s t r i v e j 3 6 · 6 5 8 0 Va m d r u p · T l f . : 7 6 9 3 9 3 9 3 · Fa x : 7 6 9 3 9 3 0 2 H o m e p a g e : w w w. s c h o u . c o m · Industrivej 36 · 6580 Vamdrup · Denmark · Tel. +45 76 93 93 93 · Fax +45 76 93 93 00 · www.schou.com

61

®


Schou Company Sælges

”H.P. Værktøj A/S” er Skandinaviens største firma inden for værktøj og have/fritid. Det har sit hovedkontor og centrallager på 50.000 kvadratmeter i Børkop og kontorer i såvel Sverige som Finland. ”Osjord A/S” er Norges største grossist inden for værktøj.

Endnu engang drevet af sin forståelse for markedet og sin sans for at vælge det rette tidspunkt indser Jørgen Schou, at tiden er inde til forandringer. Han tager en stor og alvorlig beslutning, da han i 2007 vælger at sælge firmaet, som opkøbes af ”Dansk Generationsskifte A/S”, i dag investeringsselskabet ”ASKO A/S”. Det ejes af Flemming Skouboe og Georg Gundersen. ”ASKO A/S” køber yderligere ”H.P. Værktøj A/S” og ”Osjord A/S” i Norge og samler de 3 virksomheder i moderselskabet ”HP Schou”. Ejerne Hans Petersen, Ivar Gundersen og Jørgen Schou bliver medejere af det nye moderselskab. I dag ejer Jørgen Schou 18% af firmaet.

Osjords lager og showroom i Stavanger, Norge.

HP Schous nuværende lager i Børkop.

62


HP Schou A/S’ domicil på Nordager 31 i Kolding.

Jørgen Schou har aldrig sluppet sit tidligere firma helt: han fortsætter som bestyrelsesmedlem og er i dag endvidere konsulent. Samme år erhverver han Toldbodgade 10 i Kolding, hvor han indretter sig med kontorer til Jørgen Schou Holding A/S. Med sig tager han sin sekretær Anette Vendelboe Andersen, der fortsat er ansat i samme stilling. Da han sælger ”Schou Company A/S”, afhænder han ikke ”Schou USA”, og der oprettes nu en række nye selskaber, for en pensionisttilværelse stemmer ikke overens med Jørgen Schous temperament.

Anette Vendelboe Andersen.

Toldbodgade 10, Kolding.

63


Jesper Engsig Christensen.

Knud Beer.

Jørgen Schou Holding • Schou Holding A/S • Schou I/S • Schou Golf K/S • Royal Oak K/S • Gram Skovdistrikt • Bodil og Andreas Schous Familiefond • Schou Invest Kolding A/S • Boligejendomme Prenzlauer Berg GmbH • Herkules Immobilien Investment GmbH • Schönhagen wellness Dörfer GmbH • Svanen Kaution A/S • Standpark Friedrichskoog Spitze GmbH • Svanen Property Holding A/S

Ved salget i 2007 ansættes som adm. direktør Knud Beer, der er uddannet revisor, på en på åremålsansættelse, der udløb ved årsskiftet 2011/12. Som hans efterfølger ansættes Jesper Engsig Christensen, der kommer fra en stilling hos DONG Energy Power. Han er oprindelig uddannet inden for revisorbranchen, og efterfølgende har han læst til cand. jur. og virket som advokat. Jesper Engsig tiltræder den 1. november 2011 for at sikre en glidende overgang, inden Knud Beer fratræder stillingen.

Firmaet administrerer nu de nye selskaber under Jørgen Schou Holding A/S. • Schou & Skouboe A/S • Schou Equestrian A/S • Schou Ejendomme A/S • Schou China Sourcing Ltd. • Schou USA LLC. • Toldbodgade Finans A/S • Marula Game Farm Ltd. • Cooperstown Investments Ltd. • Femijo 2003 SL. • Andreas Schou Holding ApS • Christian Schou Holding ApS • Jacob Schou Holding Aps • Landbruget Tågerup • Tågerup Holding A/S

Ferielejligheder, Gollwitz, Poel.

64


Aswin-von-Roden Strasse, Hannover.

Schou Invest Kolding A/S Schou Invest Kolding A/S er stiftet i 2008 i forbindelse med Knud Beers ansættelse som administrerende direktør for holdingselskabet. Selskabets aktiviteter indbefatter ejerskab af andele i de virksomheder, som Knud Beer erhvervede af sin tidligere arbejdsgiver Nic. Christiansen i forbindelse med sin fratrædelse.

ejendomme med omkring hundrede lejligheder i Berlin og i Hannover. Hertil kommer ”Boligejendomme Prentzlauer Berg GmbH”, der står som ejer af omkring halvanden hundrede et- og toværelses lejligheder i Berlin, samt ”Strandpark Friedrichsko- og Spitze GmbH” med en lille snes luksussommerhuse ved den nordtyske vadehavskyst.

Således er aktiverne nu delt, så Jørgen Schou ejer 70% og Knud Beer 30%. Investeringsselskabet deltager i en række aktiviteter, bl. a. ”Herkules Immobilen Investment GmbH”, der står som ejer af bolig

Endelig er der ”Svanen Property Holding A/S” med henblik på renovering af en hovedstrøgsejendom i Berlin og ejerskab af godt tyve ferielejligheder på Østersø-øen Poel ved Wismar i Nordtyskland.

Warschauer Strasse, Berlin.

Sommerhuse Friedrichskoog.

65


Schou USA

Chris Curran.

Schou USA’s stand Market messen i Chicago 2009.

”Schou USA” blev stiftet i 2006 med hjemsted i Greenboro, North Carolina, og det sælger produkter fra Schou Company A/S i USA. Firmaet ejes af Jørgen Schou sammen med hans fætter Niels M. Winther, der har sit hovedkontor i Canton i Ohio. Chris Curran er ansat som direktør og er i dag endvidere medejer.

Ideen bagved var, at Schous dansk designede havemøbler skulle sælges i USA. Ideen holdt dog ikke på trods intensiv marketing og etablering af et landsdækkende agenturnet.

Bedre går det med det samarbejde ”Schou USA” har med den kendte amerikanske sanger Jimmy Buffett. Han har sit eget brand: ”Margaritaville”, der repræsenterer en tilbagelænet og afslappet strandstil, som appellerer til den brede befolkning med drømme om hvide sandstrande, kølige drinks og en afslappet livsform. I 2009 får ”Schou USA”, verdenslicensen på alle produkter til Margaritaville Outdoor, dvs. havemøbler, strandartikler og - kort sagt - alt, hvad der nu engang hører til en udendørs livsstil. Chris Curran (nr. 2 fra venstre) med en del af Schou USA salgsteamet på National Hardware Show i Las Vegas 2011. 66


log 2012.

ata tgate” postordrek Forsiden af ”Fron

Schou USA’s stand på National Hardware Show i Las Vegas i 2009.

Der er brugt mange timer på design, på forhandling med de rigtige fabrikker i Kina, på prøvepræsentationer til de store kæder og på markedsbearbejdning. Resultatet er, at der nu er et bredt Margaritaville produktsortiment klar til markedsføring. Med firmaet bragt salgsklar vælger Niels Winther og Jørgen Schou i 2012 at afhænde firmaet til Rio Brands, som er en stor amerikansk virksomhed, der også har licensen for ”Tommy Bahama” på strandmøbler.

67


Ib Henrik Rønje.

I 2009 indgår Jørgen Schou Holding A/S et samarbejde med Jamie Oliver og får verdenslicensen på Jamie Oliver Outdoor produkter og krydderurter og -planter.

Planter og krydderurter er givet i sublicens til GASA Group, som er den absolut stærkeste på sit felt i Europa. Jamie Oliver er et navn, der er kendt i hele verden, men specielt i Europa og Commonwealth landene, og som nu er rask på vej ind på det amerikanske marked, selvom amerikanerne ikke har helt det samme forhold til Jamie Oliver som europæerne.

Dette samarbejde opstår på baggrund af Jørgens venskab med Ib Henrik Rønje, der er medejer af ”Jamie Oliver Licensing Limited”, som ejer licensrettighederne til Jamie Olivers produkter. Jørgen Schou vælger at samarbejde med forskellige virksomheder som han giver sublicenser til. Havemøbler og haveredskaber sælges i Danmark og Norden først og fremmest i samarbejde med HP Schou A/S. I Storbritannien, hvor Jamie Oliver naturligvis er et meget stort navn, sælges møblerne med firmaet ”Hartman UK” som samarbejdspartner. De er stærke på det britiske marked.

Hartman UK – Deep Seated Sofa Bench.

68


Jamie Oliver, med et udvalg af HP Schous produkter.

69


Tågerup

Jørn Olsen. Gårdens dygtige og trofaste bestyrer. Heste har altid været en stor del af Birgittes liv.

Privat har Jørgen Schou-familien etableret sig på gården ”Tågerup”, som erhverves i 1988.

Slægten Emmiksen dukker op i sidste halvdel af 1300-tallet, og Emmike Esbernsen må ved midten af 1400-tallet have ejet hovedgården Refsø som hovedbesiddelse, og herudover ejede han sandsynligvis ca. 77 gårde inden for Gram Herred.

Her får familien mulighed for ar dyrke hustruen Birgittes mangeårige interesse for heste, og der avles i en årerække adskillige gode dressurheste. En del af gårdens jord har gennem alle årene været forpagtet ud til Knud Sejer Sørensen, og sideløbende er der startet juletræsproduktion på gården. Siden 1997 har Jørn Olsen været gårdens faste omdrejningspunkt, idet han som bestyrer på Tågerup sørger for, at alt på gården fungerer.

Tågerup er antagelig blev omdannet til hovedgård senest i begyndelsen af 1500-tallet. Gården nævnes første gang i 1540´rne, hvor Hans Munk til Krogsgaard (efter hovedbesiddelsen Krogsgaard i Tjæreborg), der var søn af Peder Munk til Krogsgaard, og Mette Emmiksdatter, ejede gården, og det er muligt, at den først er opstået som hovedgård under ham.

Ifølge Aage Houken ”Håndbog i danske stednavne” fra 1956 består navnet Tågerup af et mandsnavn og endelsen -thorp, der kommer af det tyske ord Dorf, og som også kan have betydningen ”gård”, og som sprogligt bliver videreudviklet til –rup. Mandsnavnet er det oldnordiske Tubbi, som er en kortform af Thubern. Vi ved at gården i 1580 hed Tabdrup eller Taabdrup, og i 1584 omtales den som Thobberup.

Mette Emmiksdatter har arvet Tågerup efter sin far Emmike Esbernsen til Refsøe 1475 efter tidens arveretslige regler i Jyske Lov om broderlodder og søsterlodder, hvor broderlodden var dobbelt så stor som søsterlodden.

Navnet giver imidlertid et fingerpeg om, at der er tale om en oprindelig landsby, der er nedlagt til fordel for hovedgården. Det var ikke usædvanligt på Haderslevegnen, at landsbyer blev nedlagt til fordel for hoved- eller ladegårdsdrift.

70


Henrik Fangel skriver i ”Sønderjyske årbøger” fra 1972 om ”Slægten Emmiksen og dens gods”: Tågerup fotograferet af Sylvest Jensen i 1947. Bygningerne ligger omkring en meget stor gårdsplads, med hovedbygningen tilbagetrukket og omgivet af træer. Den preussiske domæneforvaltning anvendte 55.000 mk på avlsbygningerne, således den store lade, men Tågerup er ikke domineret af den tyske byggestil. Driftsbygningerne er nu renoverede og et ridehus er opført.

71


Tågerup set fra haven i 2011.

Deres søn, Christen Munk (ca. 1520 – 1579 og begravet i Aarhus Domkirke), der var statholder i Norge og kendt som Akershuses forsvarer i den store nordiske krig, arvede derefter gården.

I 1629 var Simen Juel forpagter. Under det 17. århundredes svenskekrige forfaldt gården, men forpagteren Lorentz Nielsen opførte nye bygninger, som den efterfølgende forpagter Heinrich Wemmering i 1690 overtog for 428 rigsdalere.

Hans datter Else Christendatter Munk (1547 – 1630), der i 1602 var blevet gift med Christopher Gersdorff (1575 – 1635), tilskødede kongen, Christian den Fjerde, Tågerup den 18. december 1604, mod livsvarig brugsret af Lønborg bispegård, nu ”Lønborggård” syd for Skjern. Netop Frederik den Anden og Christian den Fjerde havde på grund af hertugdømmernes deling i 1544, hvor såvel Haderslev Len som Tørring Len tilfaldt kong Hans den Ældre, opkøbt gårde og jorde.

I 1777 afstod kronen fra den 286 tønder land store forpagtergård, som udparcelleredes, og den tidligere forpagter Gyde Gydesen købte stamparcellen. Senere ejedes gården af Baltasar Holst og af Bendix Bendsen, som i 1806 solgte Tågerup til overførster og kammerherre Caspar Hermann von Krogh (1784 – 1866), som i 1856 solgte gården til agent Nicolai Nyholm.

Hermed fik kongerne vital interesse for denne del af hertugdømmet, og de skaffede sig store samlede godsområder tæt på de kongelige residenser Koldinghus og Haderslevhus, dels for at få samlet deres bøndergods i nærhed af de to slotte, dels for at få skaffet et samlet jagtrevir på den skovrige egn.

Eduard C. L. Kuhlmann var ejer af gården fra 1866 til 1894, og i de første fire år byggede han den arkitektonisk specielle hovedbygning. Hans svigersøn Conrad Hoffmann ejede gården til 1906. Derefter blev ritmester Gustav J. A. Martens ejer, og han solgte i 1913 gården til den preussiske regering for en halv million Reichsmark. ”Tågerup” blev derved en domænegård, og det vil egentlig sige, at der er tale om en jordejendom, som tilhører kronen, dvs. staten. Ved Genforeningen i 1920 overtog den danske stat forskellige domænegårde. Ordet domæne er fransk og betyder krongods. Det kommer af det latinske ord dominium, der betyder herredømme.

Gården var derefter kongelig forpagtergård.

72


TÃ¥gerup i 2011.

73


Tågerups arbejdsheste, 10 spand med hver sin karl, står her foran den gamle hovedbygning d. 7. maj 1927. Forrest ses forvalteren i lyst tøj og på trappen 3 af pigerne.

Efter krigen i 1864, da Danmark tabte Sydslesvig, ønskede Preussen at få det nyerhvervede land hurtigst muligt gjort så tysk som gørligt. Man efterlevede ganske enkelt Bismarcks berømte ord om, at hvad

Men frem til 1893 skete der nu ikke stort: ca. 78 % af de sønderjyske gårde var på dansksindedes hænder, mens de tysksindede kun ejede omkring 17 %.Derfor gjorde man sig store anstrengelser for at få så

den tyske ørn har slået sine kløer i, slipper den aldrig mere. Og det er vel også rigtigt, at den, der ejer jorden, ejer landet.

mange ejendomme som muligt over på tyske hænder, og staten købte en række større gårde op til overpris. De gårde blev til domænegårde,

74


og der var i Sønderjylland i 1920 36 domænegårde, hvoraf de 25 lå i Haderslev Kreds. Disse gårde blev så bortforpagtet til tyskere.

Ved spisningen sad de på nummererede pladser ved det lange spisebord i stuehusets høje kælder.

”Tågerup” er den næstsidste domænegård, der bliver opkøbt. Det sker i 1913, da ejeren ritmester Gustav Martens sælger gården for de 500.000 Reichsmark til Preussen for de 285 ha jord, hvoraf de 40 ha var skov, og bygningerne uden besætning og inventar. Valutakursen var fra 1896 til 1916 89 øre for en Reichsmark. I 1916 faldt den til 61 øre, og i 1919 begyndte det drastiske kursfald, der i 1923 resulterede i, at Reichsmarken blev værdiløs.

Køkkenet havde en madelevator, der førte maden op til herskabets spisestue, hvor der var et talerør eller en kaldetragt, så at herskabet kunne henvende sig direkte til personalet i køkkenet.

I 1912 vedtog den tyske landdag ”Lov om styrkelse af tyskheden i nogle landsdele”, den såkaldte ”Bindelov”. Loven omfattede naturligvis også Sønderjylland, og i løbet af kort tid blev 359 ejendomme i landsdelen omdannet til Rentengut, dvs. rentegårde, hvor den tyske stat ydede lån til at udstykke store gårde til mindre landbrug. Lånene var klausulerede, således at fremtidige ejerskifter skulle godkendes af staten. På den måde sikrede staten sig, at rentegårdene kunne forblive på tyske hænder. Og i 1913 udskilte staten tre rentegårde fra ”Tågerup” på Taagerupvej 4 og Kærgaardsvej 4 og 6 på 27 – 30 ha pr. styk.

Den danske stat overtager ved Genforeningen i 1920 domænegårdene og forpagter dem ud. ”Tågerups” første danske forpagter er Terkild Terkildsen, der i 1923 efterfølges af Kristian Skou fra ”Lille Grundet” ved Vejle. Han er forpagter til 1931, da statens jordlovsudvalg foretager en større udstykning, hvorved der oprettes 13 statshusmandsbrug på 8 – 10 ha pr. ejendom. I en kort periode bestyrer J. H. Boysen gården, men samme år sælger staten ”Tågerup”, der nu er på 165 ha, hvor af

Domæneforpagter var på Tågerup fra 1913 til 1920 den tidligere ejer ritmester Gustav Martens. Det var da en gård med stort folkehold, 14 karle nævnes der i 1902.

de 40 ha er skov, til Christian Have for 182.000 kr.

75


Christian Have driver selv gården frem til 1944, da han forpagter gården til Frede Dall Johansen, der så i 1965 køber gården. I 1970 nedbrændte det karakteristiske stuehus, der var opført mellem 1866 og 1870. Det lå fornemt tilbagetrukket i sin have, og det udgjorde sammen med avlsbygningerne et herskabeligt anlæg. Avlsbygninger er opført i røde sten i mønstermuring og tækket med pap, mens kornladen var af brædder med paptag. Kostalden var indrettet med jernbjælker og hvælvinger. Stuehuset, der nok havde en høj kælder af røde sten, var opført i en høj etage med trempel, dvs. støttestolper, og med et galleri af blændinger, som var udsmykket med enkelte vinduer, og ligesom de kraftige pilastre var af røde sten. Mod gården var en frontispice, dvs. et trekantet eller fladbuet gavlfelt med fremspringende kanter, ført op i to etager med indgang i en tresidet niche over en høj stentrappe. Det skiferhængte saddeltag prydedes af tolv skorstene med takkede kroner.

Omkring 1990 købte Jørgen Schou af Jels Savværk det bjælkehus, der i en årrække havde stået der. En plade på huset fortæller hvorfor: ”VINTERHUS Dette hus med al indbo, er lavet af eet træ, en af landets største ædelgraner plantet år 1800 i parken på Taagerup. Træet: 170 år, 35 m høj, diameter i 10 meters højde 128 cm, indhold 23 kbm. Huset bygget 1977, 5 x 8 m. alt i 13” planker Og på taget lagde vi pap,

Frede Dall Johansen lod det nye stuehus bygge i typisk 70er stil med fladt tag. 1988 sælger han så gården til Jørgen Schou.

og lod det tjære.”

76


Tågerup i 2011.

Udbygningerne var ved Jørgen Schous overtagelse faldefærdige, men langs af sted er de blevet genopbygget og derefter indrettet til stutteri, ligesom stuehuset har undergået en gennemgribende moderniserende renovering i 2009-2010. Tågerup i 2011.

77


”Schou & Skouboe A/S” Familiens 2 yngste drenge Christian og Andreas gribes også af interessen for heste.

Det bliver dog springsporten, der ”fanger” dem, og det viser sig snart, at de begge har talent for sporten.

Bo Kristoffersen.

Jens Trabjerg.

Kim Kjærgaard.

Efter endt studentereksamen har begge drenge et stort ønske om at fortsætte i hestebranchen, og i 2008 etableres firmaet ” Schou & Skouboe A/S”, som ejes af Jørgen Schou og Flemming Skouboe i fællesskab.

Allerede som ponyryttere bliver de en del af det danske landshold med adskillige danske og nordiske mesterskaber til følge, og de fortsætter forløbet som både juniorryttere og youngriders.

Idéen bag firmaet er at kombinere springsport og avl og at skabe en sportsstald, hvor hestene uddannes målrettet mod den internationale springscene, og Christian og Andreas ansættes til at virkeliggøre dette mål.

Trænere var gennem en årrække Kim Kjærgaard, Jens Trabjerg og Bo Kristoffersen, som alle tre på professionel vis medvirkede til drengenes uddannelse.

78


Christian, danmarksmester i 2003 pĂĽ ponyen Taagerups Buachalan.

Andreas, danmarksmester i 2002 pĂĽ hesten Carlo Colucci. Hesten hjembragte flere sĂĽvel danske som nordiske mesterskaber til begge drenge. 79


Hingsten Uno’s Safier har gennem flere år været en fast del af det danske landshold. Han var bl.a. med til at sikre Danmark adgang til Superligaen. Andreas, danmarksmester, i 2009 på hingsten Uno’s Safier.

Jens-Erik Majlund, generalsekretær for Dansk Rideforbund.

Jens-Erik Majlund, generalsekretær i Dansk Rideforbund udtaler: ”Andreas og Christian har gennem flere år hørt til toppen af dansk springsport – både nationalt og internationalt. Præstationerner fra ungdomsårene har fulgt brødrene til seniorårene, hvor de senest har ydet en flot indsats gennem den danske superligadeltagelse i 2011 og ved EM i Madrid samme år. Andreas og Christian har trods deres unge alder opnået en stor erfaring, og når vi er ude, går de målrettet og engageret til opgaven – både som individuelle atleter og som holdkammerater med teamwork i centrum.”

80


Andreas og Uno’s Safier ved EM i Madrid i 2011.

DM 2011 på Tågerup.

DM 2011 på Tågerup.

I 2007 Startes hingstestation med hingste fra verdens førende blodlinjer inden for springavlen. Dette tiltag foretages ud fra et ønske om at knytte sport og avl endnu tættere sammen, idet hingstenes uddannelse rettes mod konkurrencebanernes krav.

81


Christian og Coronada ved Superligaen i Falsterbo 2011. OgsĂĽ Christian reprĂŚsenterede Danmark bl.a. i Falsterbo, London og Dublin samt ved EM i Madrid.

82


Da det danske hold vandt ”Promotional League Final” i Barcelona, gav det Danmark adgang til Superligaen 2011. Holdet bestod af – fra venstre – Emilie Martinsen, Tina Lund, daværende landstræner Achaz von Buchwald, Thomas Sandgaard og Andreas Schou.

4

HEST OG KÆLEDYR

To brødre i EM-KAMP FÆLLES DRØM: Andreas og Christian Schou er begge udtaget til EM i ridebanespringning i Madrid, som kan udløse en billet til OL i London.

D JydskeVestkysten 4. sept. 2011.

et er en drøm, der kan gå i opfyldelse, men der skal kæmpes for den. Brødrene Andreas og Christian Schou, som står for ridecentret og hingstestationen Schou & Skouboe på Tågerup nær Kolding, er begge af Dansk Rideforbund udtaget til det danske hold, der skal kæmpe ved EM i Madrid fra den 13. til den 18. september. Det er samtidig chancen for at sikre sig en billet til

De to brødre Christian og Andreas har stor glæde af hinanden. De bruger hinanden som sparringspartnere, så de optimale løsninger kan findes.

OL i London næste år, men det bliver svært, erkender Andreas Schou. – Vi må bare gå efter det og kæmpe for det, siger han. Det er helt fantastisk, at vi er udtaget begge to og får lov til at ride sammen til EM. Vi drømmer begge to om at komme til OL i London, og det her er den eneste chance, vi har for at kvalificere os. Det danske hold skal placere sig mellem de syv bedste for at sikre sig en OL-

Christian (t.v.) og Andreas Schou på hjemmebanen på Tågerup. Nu går turen til Madrid, hvor de begge skal med i kampen om EM.

plads. Der er kun plads til syv europæiske nationer ved OL, og de fire pladser er allerede væk: England, Frankrig, Belgien og Tyskland kvalificerede sig nemlig allerede ved VM i Kentucky i fjor. Så der er kun tre pladser tilbage.

Superleauge I fjor kvalificerede det danske hold – med Andreas på holdet – sig overraskende til Nations Cup Superleague, og selv om det har været hårdt og svært, er Andreas ikke i tvivl om, at det har været gavnligt for både heste og ryttere at konkurrere på det plan. Det er virkelig topryttere, man møder her. Superleaguen kører over otte runder. De to brødre har været med til hver tre af de indledende runder og var så begge med i finalen i Rotterdam. – Det er dejligt, at vores heste efter en så hård sæson stadig kan være i fin form, siger Andreas, som skal have den 10-årige alvshingst Uno’s Safier med til

Knyt et tættere bånd til din hest

83

Madrid, mens Christian skal riden den 11-årige hoppe Coronada. Andreas, der lige er fyldt 25 år, har prøvet at ride EM en gang før, da han deltog individuelt i Windsor i 2009, mens det er første gang, 23-årige Christian skal ride EM for seniorer.

Lær at forstå din hest bedre og skab en tillid og forståelse imellem jer. Dette gavner jer i den daglige håndtering fra jorden - men også i det ridende arbejde. • Kurser og enetimer indenfor hesteadfærd og kommunikation imellem hest og ejer • Kurser og enetimer indenfor trailerlæsning - skab tryghed hos hesten når den skal læsses og transporteres. • Kurserne er for både børn, unge og voksne. For yderligere information: Maj-Brit Rønnov Tlf. 51501487 · majbrit_roennov@me.com Har afholdt flere kurser på Uddannet v. Kelly Marks / England. Har indtil nu opnået rideskoler og ”Monty Roberts Preliminary Certificate of Horsemanship”. Er der ud over ansvarlig for ridelinjen på Fjordvang Ungdomsskole private steder.

BESØG VESTJYSK HUNDESALON

Det danske springhold Det danske hold til EM er det samme, som red Nations Cup Superleague-finale i Rotterdam. Det består ud over Andreas og Christian Schou af Emilie Martinsen, Camilla Enemark og Torben Frandsen.

En anderledes hundepension

Mulighed for at holde en aktiv ferie, i meget store løbegård, i selvskab med andre venlige hunde. Endvidere opdræt at af allergivenlige designer racer, »Goldendoodles« og »Labradoodles«.

Se meget mere om os på vores hjemmesiden

www.specialdogs.dk

PÅ GENSYN

Mvh Hundepsykolog Jeanette Larsen, Ølgod. Tlf. 30551312

Dyrlæge

Marianne Grønn Prior


Andreas, vinder af DM på Chigaco.

Andreas, vinder af DM på Agenda.

Christian, vinder af Nordisk Mesterskab for hold.

Gennem årene er det blevet til mange sejre til brødrene Andreas og Christian. Den succesfulde hingst Cosmeo er efter Contender, som hører til blandt de hingste, der har lavet flest internationale topheste i verden. Christian, vinder af MA ved hingstekåring i Herning.

84


DM 2011 på Tågerup.

Stalde og ridehal på Tågerup i 2011.

Arenaen i Odense Congres Center.

I 2011 indvies nye stalde, ridebane og ridehal. Firmaet ”Schou & Skouboe A/S” har efterhånden nået en anseelig størrelse med omkring 75 heste og 14 medarbejdere, omfattende hestepassere, staldpersonale, ryttere, inseminør samt administration, og råder i dag over alle de faciliteter, en moderne ”stald” kan ønske sig for en optimal drift inden for sport, avl og formidling af konkurrenceheste.

Et andet aktiv i ”Schou & Skouboe A/S” er deres aktieandele i JBK Horseshows, som ejes sammen med Jens Trabjerg og Bo Kristoffersen. Selskabet har med tiden udviklet sig til at være arrangør af internationale stævner. Hvert år afvikles således en afdeling af World Cup i dressur i Odense Congres Center samtidig med et internationalt springstævne.

Det seneste tiltag for stedet er, at man i forbindelse med den store udvidelse i 2011 begynder som stævnearrangør.

I 2011 afholdt JBK europamesterskaber for juniorer og Young Riders i dressur på Broholm Slot. Som kronen på værket arrangerer man i august 2013 europamesterskaberne i Herning.

Første stævne blev DM-stævnet i 2011 – en aktivitet, stedet er velegnet til, og en aktivitet man ønsker at udvide. Et tilsvarende stævne fandt sted i 2012.

europamesterskabet i 2013 bliver en oplevelse For livet Europamesterskabet bliver ridesportens internationale højdepunkt i 2013 - og så på dansk grund! Verdens bedste ryttere mødes i helt unikke rammer, og de danske topryttere melder sig i medaljestriden

Jens-Erik Majlund:

Efter OL og VM er Europamesterskabet det mest prestigefyldte indenfor ridesporten. Stort set hele verdenseliten samles i Danmark i 2013 for at konkurrere på absolut højeste niveau.

”I 2011 kastede Schou & Skouboe sig ud i en ny disciplin, da de trådte ind i gruppen af stævearrangører. Og med et særdeles velafviklet DM i springning for både seniorer, ungryttere, juniorer og children, der nåede nye standarder, viste de, at det er en disciplin, de mestrer til fulde.

verdenSeliten mødeS Indenfor alle discipliner stiller de bedste ryttere op og det betyder skarp konkurrence, drama og spænding hver dag under EM. De danske ryttere har de seneste år vist gode takter med en række fine resultater ved internationale konkurrencer. Finpudsningen er allerede i gang og forventningerne er store. Med op til

Vi er glade for, at Schou & Skouboe også har sagt ja til at tage værtsrollen for mesterskaberne i 2012, 2013, 2014 og 2015, og vi ser frem til

15.000 tilskuere i ryggen er rammerne i hvert fald klar til kamp for danskerne. underholdning for alle Ridesporten favner bredt og tilbyder både drama og underholdning for alle, også for mennesker, der ikke selv rider. Foran Tv bliver de fleste bidt af ridesporten. De forskellige discipliner tilbyder noget for alle: Spring indeholder det klassiske konkurrenceelement og giver et sug i maven, når hest og rytter skal nå nye højder for at vinde. dressur repræsenterer ridesportens elegance og fascinerer med samspillet mellem hest og rytter. para dressur for handikappede betyder ikke, at konkurrenceelementet er sekundært. Tværtimod. Og så er det altid imponerede at se et menneske med et handicap i samarbejde med hesten.

Verdenseliten samles til EM, bl.a. vores egen prinsesse Nathalie. titel og preSenting partner Vi tilbyder vore partnere at være Titel eller Presenting Partner for de forskellige konkurrencediscipliner. Det er et samarbejde, der betyder, at virksomheden får ejerskab på den valgte disciplin, bl.a. synliggøres virksomhedens eller produktets navn i arenaen og på al trykt materiale m.m.

Medaljerne ved Europamesterskabet overgås kun af OL og VM.

endnu flere gode oplevelser i Sommersted.” 12

EM 2013 i Danmark og Herning er båret af stærke kræfter. Udover det internationale rideforbund, FEI, Dansk Ride Forbund og JBK Horse Shows er også Sport Event Denmark og Herning Kommune dedikeret til at lave det bedste Europamesterskab nogensinde.

Brochure for europamesterskaberne i 2013.

85


Jens Bolding Jensen.

Jacob Schou.

I Juli 2010 køber Schou & Skouboe A/S en tredjedel af aktierne i fødevarevirksomheden BPI A/S af Harboes Bryggeri A/S. (Best Poultry International), hvis primære formål er handel med fødevarer. Sortimentet består ud over kylling og mejeriprodukter, af lam, fisk, oksekød og svinekød.

For Jens Bolding Jensen, der i 12 år var hos Jørgen Schou, er ringen sluttet: Han er i dag direktør i BPI A/S. leverancer fra leverandør til kunde. Det er i store træk verdensmarkedspriser og dermed et særdeles transparent marked, der stiller store krav til kompetence, effektivitet, fleksibilitet og beslutningsevne.

Direktør Jens Bolding Jensen fortæller: ”Selskabet handler globalt og har således ca. 90 % af afsætningen og stort set hele varekøbet uden for Danmark. Udover afsætning i Skandinavien og EU er markederne i Mellemøsten, Afrika og Fjernøsten i fokus, ligesom de globale indkøbsmuligheder løbende forandrer sig og det er derfor vigtigt at have en bred leverandørkreds. Kunderne er dels dagligvarebranchen, dels i stor udstrækning produktionsvirksomheder og grossister.

Aktiviteterne er dog blevet udvidet med en afdeling for produkter til catering markedet i Skandinavien, hvilket indebærer lager- og logistikfunktioner på de nære markeder. Jørgen Schous ældste søn, cand. merc. Jacob Henneberg Schou er ansat i firmaet. Generelt brandes BPI via forpakningen – og ikke mindst på det skandinaviske marked er brandingen et vigtig parameter i BPI’s succes. Mængden af varer, der sælges med BPI logoet, vil med tiden give yderligere præferencer for

Selskabets core business er international bulk-trading, dvs. direkte

86


Kyllingespyd fra BPI A/S.

Udviklingen siden opstart og forventet udvikling frem til 2015.

produkter fra BPI og dermed understøtte den positive udvikling. BPI har gennemgået en markant vækst, og har ambitioner om en fortsat markant sund vækst, hvor der til stadighed tænkes langsigtet. BPI har de samme kendetegn, som bl.a. også Schou Company havde. Kunden og leverandøren er i fokus, og der opbygges tætte forhold, gerne såvel handelsmæssige som personlige – devisen er, at det skal være profitabelt – og det skal være sjovt. Købmandsskabet er det bærende element, og dermed er medejerskabet af BPI en naturlig del af Jørgen Schous interesser. BPI deltager årligt på de store fødevaremesser, blandt andet Anuga i Køln, SIAL i Paris samt Gulfood i Dubai.

BPI har i 2011 43 ansatte og har kontorer og repræsentationer flere steder i verden: Brasilien, Tyskland, Tyrkiet, Ukraine, Sverige, Argentina og Polen.

Hovedkontoret ligger på Vestagervej på Østerbro i København, og der er yderligere en afdeling i Middelfart, hvor aktiviteterne inden for mejeriprodukter varetages.”

87


BPI hovedkontor i København

BPI afdelingskontor i Middelfart

BPI drives med Ole Hansen, der har hovedaktieposten, som administrerende direktør og Jørgen Schou som formand. Ole Hansen, i øvrigt én af Jørgen Schous nære venner igennem mange år, er en erfaren herre i ”kødbranchen”, blandt andet som direktør i DAT-Schaub, der havde en omsætning på over 2 mia. kroner.

store internationale netværk til stadighed udvikler nye markeder både indkøbs- og salgsmæssigt. Det globale marked for fødevarer er generelt stigende, og det forventes at fortsætte i takt med, at nogle af de fattigere områder i verden bliver bedre stillet og dermed køber mere kød (det kaldes lidt populært fra ”ris til gris” eller ”from wheat to meat” udviklingen).

I takt med væksten i BPI er Ole Hansens opgave i udpræget grad blevet forretningsudvikling, hvor BPI ikke mindst via Ole Hansens

Fra venstre: Jens Bolding Jensen, Ole Hansen og Jørgen Schou.

88


Marula ”Marula Game Farm Ltd” i Sydafrika ejes af Jørgen Schou sammen med Lars Larsen fifty-fifty. Farmen ligger på et plateau 1300 meter over havet, og det givet et behageligt klima, samtidig med at området er frit for malaria. Geografisk er farmen placeret ca. 40 km nord for Polokwane, det tidligere Pietersburg, i Limpopo-provinsen. Farmen er på omkring 400 ha og som alle game farms i landet omgivet af hegn. Terrænet er let kuperet med mange buske og træer, og det er derfor særdeles velegnet til pürschjagt. Ud over et rigt fugleliv er der bl.a. de østafrikanske antilopeart oryx, waterbuck, impala, stenbuk, duiker, zebra, kudu, gnu, giraf, red hartebeest, sabelantilope, blisbuk!

Der kan jages året rundt på Marula, men sæsonen fra april til oktober er den bedste.

89


Flemming Skouboe.

Men lad nu alligevel Flemming Skouboe få det sidste ord. Han giver denne karakteristik af dynastiet: ”Schou-familien fra Vamdrup blev altid omtalt med stor respekt, når man som jeg var født og opvokset i nabobyen Lunderskov. De gjorde det godt, sagde man. Siden fik jeg lejlighed til at lære Schou´erne bedre at kende og fik dermed også indblik i, hvad der gemte sig bag det gode renommé. Først var der ”Dres”, som jeg hyggede mig med på jagt- og golfture i ind- og udland, og siden blev det Jørgen, som jeg i dag også er kompagnon med i flere virksomheder.

Allerede inden man får foden inde for hos familien Schou, hæfter man sig ved deres udadvendte og generøse facon. Et muntert, virksomt liv, synes at være deres motto, for det er aldrig kedeligt i deres selskab. De er det, man på nudansk kalder ”good company”. Uanset om det er fornøjelse eller forretning, så står Jørgen som sin far for solidt gammeldags købmandskab, hvor der knyttes tætte bånd til væsentlige kunder og leverandører. Men den vanlige gemytlighed er bestemt ikke en hindring for det faglige. For den i andre sammenhænge lidt bløde familiefar er under forhandlinger benhård og nærmest utrættelig ned i mindste detalje – til han med løftet højre hånd er klar til håndslaget. Måske også derfor de har gjort det så godt, Schou´erne”.

Man hæfter sig også ved de stærke, familiære bånd. Her er blod virkelig tykkere end vand og sammenholdet udadtil urokkeligt.

90


Jens Henneberg.

Det har været en spændende og udbytterig udfordring at skrive denne bog, og jeg takker Jørgen Schou for opfordringen til at skrive den og for den tillid, han har vist mig, ved at turde lægge arbejdet i mine hænder. En fundamental forudsætning for en bog som denne er, at man har uhindret adgang til de nødvendige kilder. Den mulighed har jeg haft.

Flemming Skouboe Carsten Ørssleff Lokalhistorisk arkiv på Kongeåmuseet og til Anette Vendelboe Andersen for fornem tilrettelæggelse og ­behageligt samarbejde.

Derfor retter jeg en stor tak for imødekommende åbenhed og hjælpsomhed til:

Nørre Kragvad i december 2012 Jens Henneberg

Bodil og Andreas Schou Birgitte og Jørgen Schou Astrid Balle

For uddybende oplysninger henvises til:

Anna Winther Samt en tak for beredvillige bidrag fra Jens Bolding Jensen Knud Koch-Jensen Lars Larsen Jan Laxholm Mike Legarth Jens-Erik Majlund

www.jamieoliver.com www.margaritavilleoutdoor.com www.schou-skouboe.com www.bpi.nu www.jbkhorseshows.dk www.osjord.no www.royaloak.dk www.vision3000.dk

www.hpschou.com

91


92Schou 100 år

En ny generation er på vej. Johannes Emil Wengler Schou, født d. 9. september 2010. Søn af Jacob Schou. Barnebarn af Jørgen Schou.

1912

2012

Schou 100 år


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.