Page 1

Vreemde stenen Tussen de vele voorwerpen die in Skara Brae gevonden zijn, waren vier stenen ballen die met ongebruikelijke vormen bewerk t waren. Soortgelijke stenen zijn ook gev onden op andere prehistorische locaties in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn zor gvuldig met vakmanschap ontworpen en ui tgekerfd. Deskundigen kunnen slechts gok ken waarom de stenen gemaakt zijn en waarvoor ze bedoeld waren. Het kunnen godsdienstige of magische voorwerpen zijn geweest, of stu kken decoratieve kunst.

Het dak van dit huis in Skara Brae verdween lang geleden, maar de vorm ervan is nog te zien. Op de grond in het midden van het huis is een haard waar een vuur zou hebben gebrand.

EN FEIT --- --- --- --- -

--- --- --- ---

Skara Brae is het best bewaarde Neolithische dorp in het noorden van Europa. Het Neolithicum duurde van ongeveer 4500 tot 1700 v.Chr.

17


VERDWENEN: een stad van de Inca's In de vijftiende eeuw heersten de Inca’s over een enorm keizerrijk in Zuid-Amerika. Hun vaderland lag in het huidige Peru, en hun hoofdstad heette Cuzco. In het noordwesten van Cuzco lag een vallei. In de bergen daaromheen bouwden de Inca’s een prachtig landgoed voor hun keizer.

Machu Picchu

Locatie: Machu Picch u, Peru. Tijd: rond 1450.

Keizer Pachacuti was een machtige leider. Onder zijn bewind veroverden de Inca’s nieuwe gebieden tot hun keizerrijk 4000 kilometer lang was, van Colombia in het noorden tot aan Chili in het zuiden. Rond 1450 besloten ze een koninklijk paleis voor Pachacuti te bouwen. Het moest een plaats worden waar hij zich kon ontspannen, een flink eind van de drukke stad Cuzco vandaan. Ze besloten het landgoed te vestigen boven de vallei van de rivier de Urubamba, vijf dagen lopen van Cuzco vandaan.

18

De Tempel van de Zon werd gebruikt om Inti, de zonnegod van de Inca’s, te vereren. Twee keer per jaar scheen de zon door een raam precies op een grote steen die in de tempel lag.


Keizer Pachacuti de Inca’s. Pachacuti werd in 1438 keizer van aarde doet Zijn naam betekende ‘Hij die de jaar als schudden’. Pachacuti regeerde 33 zijn lange een krijgsheer. Aan het begin van maar een regeringsperiode waren de Inca’s ika. Maar kleine groep mensen in Zuid-Amer rlanden, Pachacuti versloeg groepen in buu hun gebied. waardoor hij de baas werd over jk. Tegen de Zo stichtte hij het Incakeizerri de Inca’s tijd dat hij stierf had Pachacuti Zuid-Amerika tot het belangrijkste volk van gemaakt.

De Inca’s bouwden meer dan 140 stenen gebouwen op een hoge bergketen tussen twee heilige bergen. Eén van deze bergen heette Machu Picchu. Na verloop van tijd werd het koninklijk landgoed ook Machu Picchu genoemd. Meestal woonden er maar een paar mensen in Machu Picchu, maar als Pachacuti kwam logeren kwamen er wel 1000 mensen met hem mee. Pachacuti stierf in 1471. De Incakeizers die na hem kwamen gebruikten Machu Picchu ook, maar niet lang. In 1532 vielen de Spanjaarden Peru binnen, op zoek naar goud en andere kostbaarheden. Ze veroverden het keizerrijk van de Inca’s. De Spanjaarden plunderden veel steden. Machu Picchu werd niet geplunderd, simpelweg omdat ze de stad nooit vonden. Ongeveer 100 jaar nadat ze Macchu Picchut gebouwd hadden, verlieten de verslagen Inca’s Machu Picchu. De jungle overwoekerde alles en de gebouwen van Machu Picchu verdwenen uit het zicht. Spaanse troepen overmeesteren Atahualpa, de laatste keizer van de Inca’s. Zij brachten hem kort daarna ter dood, (1533). Daarmee kwam er een eind aan het machtige Incarijk.

19


TERUGGEVONDEN:

Machu Picchu Terwijl de eeuwen voorbijgingen, bleef Machu Picchu een geheime, verborgen plaats, waar maar weinig mensen iets van wisten. Toen archeologen en ontdekkingsreizigers echter geïnteresseerd raakten in de Inca’s, begonnen ze in de wouden en de bergen van Peru naar de ruïnes van hun steden te zoeken. In 1911 ging de Amerikaan Hiram Bingham naar Peru. Hij dacht dat er misschien wel Incaruïnes zouden zijn in een nog niet onderzocht deel van de vallei van de rivier Urubamba. Bingham trok het dichte regenwoud in met een team van andere onderzoekers. Ze werden vergezeld door dragers die hun gereedschap en bagage droegen. Na een tocht van verschillende dagen vertelde een boer Bingham iets over Incaruïnes heel hoog op een steile berg die door het woud overgroeid was. Samen met de boer en een Peruaanse soldaat begon Bingham aan zijn zoektocht.

De meeste gebouwen van Machu Picchu werden gebouwd van steenblokken. Deze blokken werden zorgvuldig op maat gesneden zodat ze in elkaar pasten zonder dat daarbij enig verbindingsmateriaal nodig was.

Hiram Bingham

20

Hiram Bingham (1875-1956) was een geschiedenisleraar uit de Ver enigde Staten die belangstelling had voor de ges chiedenis van Zuid-Amerika. Hij werd opgewo nden van de gedachte verdwenen Incasteden te vinden in delen van Peru waar nog geen onderzoek was gedaan. Toen hij bij Machu Picchu kwam, dac ht hij dat hij Vilcabamba, het laatste bolwer k van de Inca’s, had gevonden. In werkelijkhei d lag de verdwenen stad Vilcabamba in een andere vallei.


Ze klommen meer dan een uur, tot ze in de wolken stonden. Een jongen die er woonde voegde zich bij hen en leidde Bingham bij het laatste deel van de klimtocht. Tot Binghams stomme verbazing kwamen ze bij een serie met stenen muren omheinde terrassen, die als reusachtige traptreden uit de berg omhoog leken te komen. Terwijl hij zich een weg baande door dikke bamboestruiken en warrige wijnranken, zag hij muren, ruïnes van huizen, tempels en binnenplaatsen. Bingham zei later dat hij ‘helemaal betoverd’ was door wat hij toen zag. Hij ging in de jaren die daarop volgden verschillende keren terug. Toen hij het kreupelhout en de giftige slangen verwijderde, kwamen de gebouwen van Machu Picchu tevoorschijn. Bingham noemde het ‘De Verdwenen Stad van de Inca’s’.

EI EN -- -- --F -- -- --T -- -- -- -- -- -- Deskundigen denken da t de meeste van Machu Picc hu’s inwoners stierven do or de pokken, die ze opliep en door contact met buitenla ndse reizigers.

Op deze foto is duidelijk te zien dat Machu Picchu een geïsoleerde locatie op een berg is. De Verdwenen Stad van de Inca’s ligt 2430 meter boven de zeespiegel. Dat is hoog genoeg om bij sommige mensen hoogteziekte te veroorzaken.

21

Verdwenen en teruggevonden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you