Page 1

m e a h plein T

maakt leren ronduit leuk!

leren en werken rond 12 motiverende thema’s kerndoelendekkend voor wereld- en kunstzinnige oriëntatie in de bovenbouw

er nog bet ler! én actue

met veel aandacht voor taal: schriftelijk en mondeling effectief in combinatiegroepen, betaalbaar aandacht voor meervoudige intelligenties

? G N A H N E M A S N I S J I W ONDER ert! e v i t o m n e r e l h c s i t a m e h T


Thema plein

maakt leren ronduit leuk!

Methode overboord

Thematisch leren mot

?!

iveert!

Thematisch onderwijs voor de bovenbouw, up-to-date, motiverend, effectief Themaplein is een methode voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs waarmee uw methoden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en ook voor de creatieve vakken overbodig worden! De leerinhouden zijn afgestemd op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. In 12 thema’s maken uw leerlingen zich de vakkenkennis en vaardigheden eigen en werken gemotiveerd alleen of samen aan de taken in de thema’s. Bij het leren en werken worden gericht meerdere ‘intelligenties’ van kinderen aangesproken. Themaplein biedt ook de oplossing om projectonderwijs op een professionele wijze een plek te geven: methodeaanvullend. Na het succes van werken rond thema’s in de onderbouw, klinkt steeds vaker de roep om deze vorm van onderwijs door te trekken naar de bovenbouw. Het lesmateriaal van Themaplein speelt in op deze behoefte. De zaakvakken, creatieve vakken en taalvaardigheden worden niet langer als losstaande activiteiten aangeboden, maar zijn met elkaar verweven in een overkoepelend en betekenisvol thema. Het is aan te raden dat er nog een methode taal en rekenen naast gebruikt wordt. Themaplein is ontwikkeld voor de bovenbouw, groep 7 en 8. Bij een andere themaverdeling kan ook groep 6 aanhaken. In Themaplein kunnen leerlingen in verschillende hoeken aan de slag met de werkbladen, opdrachtkaarten, een digitale leeromgeving en hun eigen portfoliomap. Volop uitdagende activiteiten die aansluiten bij het thema! Naast het eigen maken van kennis is er tijdens het werken met een thema ook aandacht voor het ‘werken aan’ vaardigheden. Zo leren de leerlingen onder andere om te gaan met informatiebronnen samen te werken met anderen, eigen werk te presenteren, zorg te dragen voor het materiaal en op zichzelf te ­reflecteren. Op die manier is Thema­plein bij uitstek geschikt als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast leerlingmateriaal is er bij ieder thema een hand­leiding voor de leerkracht. De voorbereidingstijd wordt hiermee tot een ­minimum beperkt.

De thema’s die aan bod komen, zijn: 1

mode

2

wonen

3

sport & spel

4

heelal

5

hersenwerk

6

taal & teken

7

reizen

8

natuurkrachten

9

voeding

10

water

11

vrede & vrijheid

12

oranje boven


Thema plein

WERKEN MET...

maakt leren ronduit leuk!

Het thema waarbij de opdrachtkaart hoort. Pictogram dat de duur1 van de opdracht aangeeft en de soort opdracht.

Werken vanuit opdrachten aan een ‘portfolio’ Leerlingen werken een thema uit aan de hand van 10 ­opdracht­­kaarten, met werkblokken, met de online d ­ igiomgeving en met de leerkrachtsuggesties in de handleiding. Zo vult zich per thema een ‘leerling-portfolio’. Hiernaast ziet u een voorbeeld van een opdrachtkaart, met de vaste indeling Nieuwsgierig?, Ontdekken en Leren.

Duur van de opdracht 1 blokje tot 1 uur. 2 blokjes 1 tot 2 uur. 3 blokjes 2 uur of langer. Soort opdracht 1 poppetje: individueel 2 poppetjes: tweetallen 3 poppetjes: groep

Door de diversiteit in de opdrachten, de mogelijkheid om hier alleen en samen aan te werken, de ‘intelligenties’ die worden aangesproken én de intrinsieke motivatie die deze werkwijze oplevert, verwerven uw leerlingen de kennis, vaardigheden en attitudes die niet alleen 100% aansluiten bij kern- en tussendoelen maar bovendien ook beter beklijven dan bij het werken met de ‘traditionele’ methoden. De doelen wereld- en kunstzinnige oriëntatie komen binnen elk thema verdeeld over de opdrachtkaarten aan bod. Er zijn drie opdrachtkaarten die bij elk thema terugkomen: de (taal) kaarten Themawoorden en Spreekwoorden en de kaart Onderzoeksvraag.

Hierin is de tijd voor het uitvoeren van de extra opdracht niet meegerekend.

1

Het vak waar de opdrachtkaart bij aansluit.

Het materiaal dat nodig is om de opdracht uit te voeren. Onderverdeeld in kopieer/werkbladen en overige materialen.

Leren vanuit thema’s in een ‘vakken-samenhang’ ­motiveert bovenbouwleerlingen enorm. De toetsing gebeurt met de thematoets uit de handleiding. Uiteraard speelt de ­beoordeling van de portfolio’s ook een belangrijke rol bij de toetsing. Voor scholen met combinatiegroepen 7-8 of 6-7-8 is deze wijze van werken zeer geschikt. De 12 thema’s zijn ook te verdelen over groep 6 tot 8. Elk thema is uitgebreid uitgeprobeerd op meerdere scholen.

Het onderwerp dat de opdrachtkaart behandeld.

Het nummer van de opdrachtkaart (deze correspondeert met de werkbladnummering in het werkblok, maar de volgorde in werken is vrij).

1

THEMAWOORDEN

Inleiding op de opdracht.

Mode In sommige dikke woordenboeken staan wel meer dan 200.000 woorden! Al die woorden uit je hoofd kennen, dat lukt je niet. Maar met deze opdrachtkaart leer je er weer een paar nieuwe woorden bij. Woorden die allemaal met het thema mode te maken hebben. Nieuwsgierig 1 2

Vakgebied Taal Materiaal Kopieer/Werkbladen • 1.a. Themawoorden W • 1.a. Nakijkblad themawoorden Overige • Woordenboek • Pen

Bekijk de woorden op het werkblad: themawoorden. Van welke woorden denk je de betekenis te weten? Zet hier een sterretje voor.

Ontdekken 3 4 5 6

Zoek de betekenis van de woorden op in het woordenboek. Schrijf de betekenis in het vakje achter de woorden. Vraag om een nakijkblad aan je juf of meester en controleer je antwoorden. Van sommige woorden dacht je de betekenis te weten. Hier heb je in de vorige fase een sterretje voor gezet. Had je gelijk?

Stapsgewijze uitleg van de opdracht in drie fasen.

Leren

Materiaal Extra Kopieer/Werkbladen • 1.b. Woordzoeker W

7 8

Overige • Pen • Kopieerapparaat

Vouw het werkblad nu dubbel op de middellijn. Oefen de betekenis van de woorden. Als je een betekenis niet meer weet, kun je altijd even op de achterkant spieken.

Extra Maak met de themawoorden een woordzoeker. Gebruik hiervoor het werkblad: woordzoeker. Je mag ook zelf nog woorden bedenken die met het thema mode te maken hebben. Kopieer je woordzoeker een paar keer en laat andere klasgenoten je woordzoeker oplossen. Natuurlijk mag jij de woordzoekers oplossen die door jouw klasgenoten zijn gemaakt.

Het materiaal dat nodig is om de extra opdracht uit te voeren. Onderverdeeld in kopieer/werkbladen en overige materialen.

Extra opdracht (Niet op alle opdrachtkaarten aanwezig)

Themaplein... maakt leren ronduit leuk! 3

cAMOuflAgE

OluNifORM

HET scHO Mode

Mode

het dragen Zeeland is wat alië en New is er al heel Canada, Austr in Nederland Engeland, jouw normaal. Ook rm. Wat is In landen als luniform heel het schoolunifo van een schoo over het invoeren van erd gediscussie mening?

DE pRuikENTijD

4

Thema plein

6 DigiTAlE Een verkeersleider is gekleed in een cAop,TW extra knal oranje hesje. zodat de mensen hem Al Hiermee valt hij goed kunnen daarentegen niet k Mode zien. Een boswac opvalle

n. Zijn kleding hter wil als het bos. Met heeft daarom het dragen van dezelfde kleuren bepaalde kleding zorgen dat we de aandacht trekken kunnen we er dus voor net zo. De meeste , of juist niet. In ig of tegenbepaalde namen is hebben geschieden de natuur werkt t of je voor uit de Nieuwsgier dieren vallen liever ie vraag en en de Gouden Vakgebied Sommige perioden react dit vermommen. Middeleeuw niet op. Dit doen tijd, de eerste interviewerwe de Romeinse Andere dieren en eenZo ze door zich te kennen t. Wat zou jouw verded gekregen. Natuur Hoe dit precies eenwe de naam de Pruikentijd loopt op straat op die de tijd uniform ben rt fgaat over ord Misschie igen zich door bewust wél zit? Met deze chool 1 Stel: je je antwo Deze opdrachtkaa op te vallen. n htkaart opdrac Eeuw. n van het s heb je het over na. Schrij leeswel podium het invoere eneen te lang leer je hier meer niet M gegeven. de dus hebben er Mode od Nieuwsgierig Materiaal e ontwerpe nieuwste mode s op televisie over. zijn? Denk Vakgebied gezi showen, r. je. Kopieer/Werkb jij voor mod Zo’n podium noe ontworpe en. Modellen die kladpapiert Taal laden n door een Nieuwsgierig men we op een 1 Bij camouflage toekoms e-ontwerper. Je een catw • 6. Soorten cam bekende denk je de overandere waarsct hijnlijk gaan uit alk. In gaa die De manier ouflage waarop modewe door ons zal kleden is onder Vak t niet preek afhankelijk nad boeken van onze e opvallen in de Met deze aan die zien W gebied informatiev en ren die Ontdekken enkele en aantal s n over hoe deze opdracht natuur. In deteke dit teke door henke over dit Materiaal ziet e enten 1 Blader globaal onze rnetsites die religie m. Jesmaak, en onze cultuur. Maar inleidin spee n je opun kleu dat sommige ning gmaa ook de seizoenen hebben en argum Kunstzin enkele inte de mod hebk je voor entueel ook rkbladen choolunifor papier.ren dieren klas genoten n. enten Bezoek ev nige orië 2 e er in de l Overige zichzel je echter kunnen Pruikentijd. vervolge argum Kopieer/We Vakgebied rkblad: het s invloed op de manier enten geving van doermen waarop W we ons Themaplei kleden. In de zomer kleden we ntatie Kun jij deze manier vKom f besche de digi-om n dit door ns eenlezen orbeeld via deze argum oluniform kwolkjes staan ook. Zo 2 Pak het we juist wél op en jouw an gaan, bijvo an cam PowerPo e vormen v rm. Lees onderwerp deze spree ouflage maken te vallen. immers heel s. Probeer • 3. Het scho Geschiedenis oud uitlegg anders daneen beeld t lunifoons in de winter. een voorbeeld Ook de kledingbranche speelt • Enkele afbeeldingen van ers, int pres schoo Ac wolkjes. In jullie en? Mi es de kopje Mat het opa’sce kunt noemen? sschien dat je eriaal met entatie. ren van ensso Bekijk de plaatjes en le vanzomercollectie en de wintercollectie. De z’n allen hierop in. Zo kennen verschillende ren de ires’szo zelfs we Al jouw niet meoma Nieuwsg tegen het invoe ook een digit dieren Kopieer alskijke tegen het invoe enten ijd.je voor of ierig n de Pruikent ale er ha naa /We zomeropruiming Ontdek ge en de • winteropruiming. catw Internet Maar hoe komt het eigenlijk dat uit nd r de argum rkbladen ken opdra Overi Materiaal alk. goed door. chreven of na over de • 7.a. Silh chtka het mode tasjes, riepresentatie? goed heten we ons dus luchtiger kleden? En waarom is heb je opges in de zomer warmer nu eenshet ouet me best. men, art ga beeld ren van is 1 Wat • Kladpapier Kopieer/Werkbladen 3 Bij stap 1 Denk invoe Va het bent. isje Mi voo strop kgeb • 7.b. Silh rm weg je va g over WPak he Ontdekken je meninhet ier in de winter kouder zodat we de dikke truien weer uit de kast halen? Materia Vakgebied dasse ied publie sschien te n ouet jon 3 t werkblad: soo elkaar. r soort kledin het schoolunifo • Lijntjes pap • 4.a. De Pruikentijd W al Extra en. Blijft wordt katoen ee denken g is kop d er door. gen4Ku rten camoufla verko Door het uitvoeren tzinnig Wns . Met n en sierad vanop internet een aantalnauwkeurig Lees it mo proefjes, vind je een antwoord op dezeOverige jouw entijdje net hebt gelez lfde? Aardrijkskunde ge. n eig de etekst op dit cht!ment in d in de boeken en • Pen • 4.a. Nakijkblad de Pruik die werkbla oriën pe arm entijdse behulp va en zijn rm hetze e mhip 2 Lees nu de informatie Overige vragen! volgende drie elkaar. ode Nieuw tatieOntdek d door en bespre ? Bespre schoolunifo armba n deze eksg band naar informatie over de • Kosteloos mat deier informatie met ken Mater ek d 3 Ga gericht op zoek strit me eriaal• Kled opstand. ig aks we iaal t nd maken. Materiaal ingcatalo mode, het bestuur, de • Lijm l aan Ko onderwerpen: deNieuwsgierig Overige gus / Fo Engeland en op een Leren 1 Bij pie naar steekwoord • 2 en Teke het win Doe je aantal er/ een lder Hoe Leren geled Kopieer/Werkbladen 4 Schrijf van elk onderwerp npapier jaar mode zal de mod • Schaar • 8. Arms Werkblad kelen A5 form • Informatieve boeken is een half normaalste denk • (Kleur)p e er over kunn en d hier een aat ba of vriendin. luniform de • 5.a. Rechte en schuine je vo en lez tien, otloden s ndje in naar 5 In de v 1 schoo Heb jij typische zomer- en winterkleding in de kast ligg beste vriendkladblaadje twin oral aa • Internet en? Heb je ook n van een knopse heb een kled goed over na. orige fa entig, te • Compute of je vriend 4 Stel: je W of zelfs , zijn is het drage n Miss je vriend nken zonnestralen ing cata ekt dat 2 Blade 6 Pak nu de afb en3W je ontd r / Powe Over chie vraagtkleding die je in beide seizoenen draagt? Bespreek dit met elkaar. ding er vier . n kun ook acvijftigkle • Kladpapier jaar logu verhuisd. Daar soo M r n een brief

Mode

klEDiNg EN sEizOENEN

5

ARM

bAND

EN

maakt leren ronduit leuk!

N E T R A A K T H OPDRAC

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

7

8


Thema plein

WERKBLoKken

maakt leren ronduit leuk!

Werkblok als hulpmiddel Voor iedere leerling is er een ‘scheur-werkblok’ dat ze nodig hebben. De stevige bladen zijn voorgeperforeerd en kunnen in een eigen port­foliomap verzameld worden. Het maken van de werkbladen kan ook worden opgenomen in een weektaak: zo wordt takentijd thematijd! De werkbladen in het blok sluiten aan op de opdrachtkaarten. Naast een doelenoverzicht vooraf zijn er ook verdiepingsbladen en een oefentoets opgenomen. Zo worden opbrengstgericht werken en differentiëren een­voudig mogelijk. en Spel oefenToeTS SporT kopieerblad

5 SpelregelS (1) kopieerblad Klaarzetten van het spel • Leg het spelbord op tafel zodat ied ereen er goed bij kan. • Leg de vijf informatiekaartjes op de kop en aan de bovenkant van het spelbord. • Leg de zandloper, de dobbelsteen en de pion nen eveneens aan de bovenkant van het spelbord. Doel van het spel

doelen

Thema ple in

Het spelbord bestaat uit de vijf Olympische ringen. Elke ring staat voor een categorie die te heeft met de geschiedenis van de Olympische rden antwoord)maken Opdrachtk aart Spelen. Namelijk: de klassieke Olympische Dit moet ik kunnen of weten Opdracht 1 Themawoo ord (2 punten per goed Spelen, de moderne om het goede antwo Olympische Spelen, het pentatlon, winnaars de zin? Zet een cirkel van toen en Nederlands Welk woord past bij bekendste atlete. Per categorie / moet je vragen beantwoorden. Je kunt deze vragen en. Biceps Ik weet de betekenis van enkele woorden die te maken hebben goed zijn bovenbeen opkom Themawoo van beantwoord zijde en door rden eerst achter de de informatie aan lezen de informatiekaartjes. Elke vraag die met het thema te sport vervelende spierpijn enop spel. je juist beantwoordt, wordt door de spelleider 1) Daan voelde een weggestree van Ik kan het scorebord. Heb je alle vragen juist maken vanpthet woordenbo ek als naslagwerk. Supporter / Doping beantwoord? Zorg dan dat je degebruik Hamstrings pion zo snel mogelijk naar de medaille en middelen gebruikt. verplaatst. Degene die geschorst. Hij had verbod met zijn pion als eerste op Record Ik weet de betekenis de medaille 2) De topsporter werd staat, isvan seconden. Conditie / de enkele winnaarspreekwoo twee rden van met het die spel. te tijd maken beste erde zijn Spreekwoorden hebben met het thema sport en spel. rblad s / Blessure 3) De schaatser verbet kopiee erblad door haar enkel. Tricep rijd lelijk Start van het spel Ik kan gebruik maken van het spreekwoo de wedstkopie rdenboek als naslag4) Lianne zakte tijdens k aan. Supporter / Coach werk. • Gooi allemaal een kee gde zijn team fanatie r met de dobbelsteen. Degene met het hoogs 5) De trainer moedi te aantal ogen wordt n. spelleider. Als ke spelleider stel je deje vragen Ik weet en streep je hoe een kruiswoord de goed muur ra beantwoord puzzel enoot nu moet de oplossen.e vragen weg van sg er het len kla scorebord. woord rden bil De overige je goede raadsel Kruiswoord Ik kandeelnemers een korte, zijn spelers. krachtige (Max. 3 spelers woord en schrijf het omschrijvin n. Laat Opdracht 2 Spreekwoo en 1 spelleider). uders en g bedenken voor een • De spelleider pakt de v streep door het foute n wijze Biceps ht 1 je scho ragenkaart en het scorebord. woord. klopt iets niet. Zet een ar bove en rg dat Opdrac na woord Zo . spreek lm deze an eid In • Iedere speler pakt een Ik pion en ze kan een puzzelwoor handpa uur sta t deze op édenboek rmoeidh én van de z warte vakke gebruiken goed antwoord) laat je als n op het sp naslagwerkelbord. n. n een m kken. . Spierve • De spelers krijgen voordat het spe achter. (2 punten per te uit en laat za ch starte rug tege og l begint, kor of at je t de tijd om ho woord igt pw de vijf infor et er Goede matiekaartjes door te sto Ik kan een nieuw spel spelen door eerst m bu Ga m lezen. De spelleider draait schoud n en de je je ar de spelregels goed door de zandloper drie maal om. Is de zandloper arm op er dat Spreekwoord voor de derde keer ek legge lezen. leeg, dan moeten alletespelers Strek je en zond een bo de informatiekaartjes terug leggen. Blessure kunt till ndpalm Ik weet meer over de klassieke tillen. moet de bal verwachten. t boek • De jongste speler mag gooit en Wie in je ha Olympische he nd Spelen het spel ve je en ken rvolgens be co de se e lang begrippen: Olympia, ter ginnen. verering van de goden, Theodosius, 776 kijken. Meet ho eerblad Je in de mond laten tenpien minuko Spelregels algemeen v. Chr. maar om het geld. Ik weet meer over de moderne Olympische Niet om de knikkers, het boek Spelen en ken de • Begin je beurt door te gooien met d Ik kon schaal . e dobbelste begrippen: 2 keer! hebt. uit en. eg Athene, n je die Pierre Coach ls at ne de we Coubertin, ter verbroedering van de e • Het aantal ogen op de d Roeien met de pedde acroba rsonen knipt en en be obbelsteen volken, lad de pede 1896. geeft aan hoeveel vakjes je de pion moet verp uitge van je n van de et op: de arm t voor één jes laatsen. • Je mag de ieerb derdele l nu ga t lgt: leg pion zowel Olympische at nd moeElkaar ga rech de schuld toewerpen. Ikvooruit als a weet meerchteruit ver Spelen Spel rton. L S over het pentatlon kop als vo nde on plaatsen. D stoel.prBa en e richting d ken de begrippen: ha ie je kiest m e ditva ikpenvr stoelp.en oet je per vijfkamp, rschilleht 2 er op stevig ka n de L3 beurt wel vasthoudenhardlopen, je al. k een ro 6 Je ije 2 m Do . Je mag dus metsc Opdrac niet drie stappen ip de ve verspringen k in. tafel. Paen , speerwerpe n ov vooruitn,om gleunn.ing E M vervolgens discuswerp Prik nu en,twee eg ha n gede rdele worstelen, stappen 1) Kn de rurd ur zescleu ne al op we de achteruit ht n ele kle be ha te on gaan. de ac , 708 e v. kr Chr. en te 1 ek d Spier elen uit enweeg de armen de rug nnen ondeje kunt op ak vast. n Spel N rd n person atjes in zit met karto . I etitie Spele 2) Tr str als • Op elk vakj de en Comp iSche te e mag maa rd m t Ik on olymp weet r één pion s meertaan. Komt ord) p nop de ist zo ha ko aad nie n. over de winnaars Opdracht 3 jouw pion o vanp een vakje ip de Leg eeprikpen ga chtobo toen en ken E stoelde de begrippen: 5 waar al ee dr indrukke ve 8 (2 punten per goed antwo vu n pion van een t je re 3) Kn tegenspeler staat, danéén p van de een S T winnaar, rg dapie horen dezelfde kleur. mag on erbla.dDuw met je je dezeolijftak, Knoo gouden pion ‘slaan’ billen mes, en op ééntempel iets uit Geef de vakjes die bij elkaar Zeus, van devan aak metzitten.n Zo gratiszetten. chaal k zwarte et jeee ist . eten vakjes draad. U N het ko • Op de kruispunten mag robaat Spelen 4) M nietpmm en je kiezen w drinken, vrijstelling een vu et o njij de weegs ag ro van je op gaat. het betalen elke richting E elen va en tot ng E N n de ac van belasting, Moderne Olympische m el egevnenen je mde 4 Een kruisp een vrouw kil unt staat vo onderd handzij or één vakje. n aa nden va ge st aan tot h • Jouw pion staat in de m N L7 kiezen A oeveen bewegen. uit de e exact het stad. 11 edaille als j t de ha Blankers-Koen va flezen ar zeje schoot lig aantal oge n Fanny nn da wa n gooit dat ne Zeus ku rg K nodig is. Go de van ar l p Zo oi je teveel op en en be noot a de rom Tempe da weet ogen ogen, dan moet je hetIkaantal meer dat overjeFanny ikker in Blankers-K tie m klasgevrij van robaat. pr S am oen Condi ar en té teveel ac gr ken 13 de hebt begrippen: gegooid sa rtin de de verder lopen. n aak Pierre de Coube A N sprinten, hoogspringen, verspringen, Laat jemoeten dat de 10 nden va Vijfkamp 5) M vier gouden medailles in komen kilo ten P ematen 9 or de ha rtonen. oe voor De vraagteken vakken Londen, vliegende huisvrouw, standbeeld Rotterdam. De led t O ikker do t kan ve De Grieken . Dit m en toje ten nie De vliegende huisvrouw n satépr et lijm indrukk T ht! n kuns Prik ee • Een vakje met een vraa lad klein be schaal ewic baat zij gteken bete Ik weet an. n de weegnd wat hetkent dat je Pentatlon verschil iseen vraag m en een tussen willekeurige msg R ommig6)e ag beantwo je acro ieerb O Olympische Spelen r staIk eke a orden. (Je b ha en p aa ko onwillekeurent hier en Klassi a r! ige o elk de h niet aa 12 ien t 15 toe verplicht). spieren. kE m as g. S e lic at draa P Doping l nu na draaien an j B17 weEgin Olijftak baat ga • De spelleider pakt de v . De 7) . Druppe gd en… E e % v Ikragenkaart weet dat spieren de acro en leest de samenwerk n nen vraag voor gedroo en en passend b kan eenij het numm t 40 Mvoor b voorbeeld geven T l. en van er van het iere n be d is op 14 vakje liefs waar je op Spieren in ons aan de hand van de spieren in mijn bovenarm op tafe lichaam e sp n werkhand en e S nt elijk lijm ghtoe3 aar 16 O g e be m ri rm t d (biceps a m dig en triceps). to u ac n Sen n staat en behorende bij je a E illekeu Ikde weet rarm. wat hetvan chtshan rme zorg en h 8)p ier.Wacht Opdr categorie verschil is waar tussen de ring n in l en rode spieren. eten. r onde je witte op staat. s eer je re e vo n doG is het sterkst iere we w piere spierba je linke • Beantwoord je de vraag rm opm goed antwoord) Ik weet Opdra n. Z Kctie. Ze dat training, n jecht 4 Wie rm wann goed, dan voeding U ekeurige e sp E emen zet de spell en rusttreep door d bovena Omtrek belangrijk zijn te staan? (2 punten per lfde met eider een s l. Ben om de spieren iere n ondera piere ze s19 ld d eze vraag o p het tringsn er op de lijntjes komen n hetze k van je Hams op tafe Welkebawoord scorebord. sterker te maken. it no e sp rechter 50 s grijke fu oorbee en moete . De R’n onwill ok! Doe da eboog ier l. de omtre Leg je er 6 ilt. D pieren urig zo n je ell BijvI een sp eetlint n je de vraag handig? elan eve ed o jij w k va Ik n • . m kunne weet s Beantwoord leke ks b g o op t welke n aa nt a skelet n il N lin twee n g ons a e manieren m v ee n fout, dan m pu we spierpijn re dat g oet je een beurt oversla w e o )w Ben je et de aar an. kan ontstaan. vuist en oot met oet eeft G euriA orbeeld zorgen er namelijk voor (On en e t aanstu bent m tot een t is m klasgen o ns h n hebb belangrijke functie. Ze ier d nw illeAk s ren. 18 tshandig Ik weet wat het verschil spieren hebben een me Laat je n da je hand en v n we bewust aanstu an je e sp ijn oM ch l ewu Onze E Thema kunne e . re a is d n tussen Mode b Ba m willekeurige . t . spiere je en e n r is en Een e spiere onze n et onwillekeurige rm z e as ige van Th a plein n je ee r linkera wannee spieren. hart © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl ierbal m am enk ____________. Somm en v ez n ku n seintj maakt leren ronduit leuk! dan wordt deze met je terarm n je sp rdoo _______________ te d t. Je 20 naS licha pez Al d iere e Record je rech tzelfde trek va daa je een spier samentrekt, Ik weet dat spieren samenwerken en n met in je gen heb hoO eft je sp even e ekt Zet nu _____________. Als t de om kan een voorbeeld geven e dan he iere ten ren van de _______________ e spieren komen er ier tr meetlin zeg ng . Sp r bij igt, n zit spie ndig? Do aan de hand van de spieren in mijn bovenarm Dit noemen we cm et een e sp n flinke inspanning van d Acrobaat ene r te l bu iere ste ging linksha t je e (biceps en triceps). ove enoot m hers ______________. Bij ee er. D e sp ewe amsdee mee _____ sg r da k z ts b Ik ___. weet __ en e r e kla wat e het _____ _____ ie verschil ik d d je in is ie tussen witte en rode spieren. r __________ __________ cm on Laat n. D en d l komt jij er licha dere sp Maa heet _______________ Ik weet dat training, voeding en rust belangrijk erk z tabel in. dat piere korter een ee van deze afvalstoffen an zijn om de spieren der zijn w rstaande dat afvalstoffen vrij. Eén msd elets ze een zon sterker te maken. oet taal te onde orgt haa e sk ordt de r is cmrter Suppo e zon art d l tenslot et d et lic ervoor z aarvoo w Ik weet op welke twee manieren spierpijn we d rder Vu Je h Hori n. H en m kt, dan kan ontstaan. die a kt. D nde men ren r h weg e o e e e ie ie s tr o tr rb b p s p p n en lets is ve n. De s h weer bice ps, dan venarm arm un je02 r sam t • www.schoolsupport.nl n bo e k e upport k e d Schools h Ske © e v tre o m plein Om ice mte an Als uw l zic spie je b ps. The maakta leren de b eraa een 04 l waara n niet d amsdee van l ronduit leuk! Je g . Als je trice ekt dan ant Thema Mode ne ha dee spierba e de enk en ntr ams 7 ekke at dit lic tallen. Omtrek Transpireren bov bott en w r same licha maa0r tr ee n de e oem en d het en zorg rom in tw spier aa rm n ps hard 9 il aan a r lle 0 ch n o a rs e o Ve nen daa trice Thema Mode bov iet v . De n e n je e d kun rm s n a rk u Thema plein 1 n va Als © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl er d n we 1 bove maakt leren ronduit leuk! ant rm. kan je piere derk de a ig. S oorbeeld13n de on n buigt s l Tricep nod upport.n bijv r aa 4 eps, da chools ie m w.s p e 1 s Ne port • ww e tric . De d hoolsup s Sc n p © 16 bice trekt da en . sam ema plein 18 e arm Th maakt leren ronduit leuk! kt d hoolsupport.nl stre © Schoolsupport • www.sc 19 hema plein

T? (1) TerkS S T e h S

1 Themawoorden

7 wie i

ie 1)

aaT

a

dra

m haa

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Thema

aal

Mode

T

Thema Mode

ic Vert 01

03 05 06 08 10 15 17

B

ps

trice

ekt

ma

The

k!

t leu

maakt

ps tr

ice De b

. De

ken

k in ema ple Th

Stre

12

n. uige

DENBLOK

(1)

ier 6 Sp

20

WERKBLA

ic

nS l

no en i

it leuk!

i

u 4 kr

en rondu

leren

rondui

.

men

t sa trek

Thema

port

lsup

choo

©S

rt.nl

uppo

ools

w.sch

• ww

maakt

Mode

en.

sam e

Mod

.nl

port

lsup

choo

ww.s

rt • w

uppo

ools

Sch

uit leuk!

leren rond

rt.nl

olsuppo

w.scho

rt • ww

olsuppo

© Scho

ema plein Th

ema

L SPE & RT SPO Th

or Swo

maakt ler

□ □ □ □ □

ob 8 acr

erS

l (v dSe

□ □ □ □

Thema Mod

e

Thema Mode

maakt leren ronduit leuk!

Opbrengstgericht werken aan leerdoelen aan de hand van een doelenoverzicht, een oefentoets en een eindtoets en een proces- en productgerichte portfoliomap!


Zit jouw juf of meester je wel eens achter de broek als jij er met de pet waarin een kledingstuk naar voren komt. Over deze spreekwoorden gaan naar gooit? we het in deze opdrachtkaart hebben. Aan het eind van deze les kun je vast en zeker een antwoord geven op de gestelde vraag! Vakgebied In bovenstaande zin staan twee spreekwoorden. Spreekwoorden worden maakt leren ronduit leuk! Taal veel gebruikt in de Nederlandse taal. Er bestaan ook veel spreekwoorden Nieuwsgierig waarin een kledingstuk naar voren komt. Over deze spreekwoorden gaan we het in deze opdrachtkaart hebben. Aan het eind van deze les kun je vast Materiaal 1 Eén van jullie pakt spreekwoordenkaart A. De ander pakt en zeker een antwoord geven op de gestelde vraag! Kopieer/Werkbladen Vakgebied spreekwoordenkaart B. Je mag niet op de kaart van de ander kijken. Handleiding met kopieerbladen • 2.a. SpreekwoordenTaal 2 Kies om de beurt een spreekwoord van je eigen kaart en beeld deze uit. In de handleiding voor de leerkracht vindt u ook kopieerbladen. Deze Nieuwsgierig bladen kaart A W Je mag er niet bij praten. De ander probeert te raden welk spreekwoord moeten bijvoorbeeld na het kopiëren geknipt en gelamineerd worden, of • 2.a. SpreekwoordenMateriaal wordt uitgebeeld. bevatten de eindtoets. Deze bladen zijn dus voor de leerkracht en zijn1niet in van jullie pakt er Eén spreekwoordenkaart A. De ander pakt kaart B W Kopieer/Werkbladen de werkblokken voor de leerlingen opgenomen. spreekwoordenkaart B. Je mag niet op de kaart van de ander kijken. Ontdekken • 2.b. Spreekwoorden 2.a. SpreekwoordenIn de handleiding en • ook aan de linkerkant op de opdrachtkaart2 wordt Kies om de beurt een spreekwoord van je eigen kaart en beeld deze uit. mode K nodig is. kaart A W of kopieerblad genoemd wanneer een werkblad Je mag er niet bij praten. De ander probeert te raden welk spreekwoord 3 Pak allebei het werkblad: spreekwoorden mode. • 2.b. Nakijkblad • 2.a. Spreekwoordener wordt uitgebeeld. 4 Op het werkblad zie je een aantal spreekwoorden staan. Sommige van spreekwoorden kaart B W deze spreekwoorden heb je zojuist uitgebeeld. Digi-omgeving bij elk thema! Ontdekken • 2.b. Kaarten memory spel • 2.b. Spreekwoorden 5 Maar wat betekenen deze spreekwoorden eigenlijk? Zoek de betekenis Themaplein is up-to-date, schreven we al, en dan is een digi-omgeving mode K op in een spreekwoordenboek. Noteer de betekenis onder de natuurlijk onmisbaar. 3 Pak allebei het werkblad: spreekwoorden mode. Overige • 2.b. Nakijkblad spreekwoorden op het werkblad. Op dit digitale leerplein vinden leerlingen nogmaals hun doelen, maar ook het werkblad zie 4 Op je een aantal spreekwoorden staan. Sommige van 6 Vraag om een nakijkblad aan je juf of meester en controleer je antwoorden. • Spreekwoordenboek spreekwoorden een woordweb, een woordenlijst, links naar filmpjes, websites en informatieve deze spreekwoorden heb je zojuist uitgebeeld. boeken en ook een interactief reactieformulier. • Pen • 2.b. Kaarten memory spel 5 Maar wat betekenen deze spreekwoorden eigenlijk? Zoek de betekenis Als leerkracht vindt u hier een aansprekende startactiviteit om het thema in Leren op in een spreekwoordenboek. Noteer de betekenis onder de te leiden en ook nog eens handige registratielijsten, zoals een registratieblad, Materiaal Extra Overige spreekwoorden op het werkblad. toetsing en een planningslijst. 7 De spreekwoorden van het werkblad en hun betekenissen staan op de 6 Vraag om een nakijkblad aan je juf of meester en controleer je antwoorden. Kopieer/Werkbladen • Spreekwoordenboek NIEUW! Aan Themaplein zijn nu ook actuele nieuwsberichten passend kaarten van het memory spel. • 2.b. Spreekwoorden • Pen 8 Pak de memory kaarten, schud ze door elkaar, en leg ze met de tekst bij een thema gekoppeld! Leren mode W naar beneden op tafel. Materiaal Extra 9 Zoek nu het spreekwoord en de juiste betekenis bij elkaar, door om de 7 De spreekwoorden van het werkblad en hun betekenissen staan op de beurt twee kaarten naar keuze om te draaien. Horen de kaartjes bij elkaar? Overige Kopieer/Werkbladen kaarten van het memory spel. Dan mag je ze houden en nog twee kaartjes omdraaien. Horen de kaartjes • Tekenpapier of lijntjespapier • 2.b. Spreekwoorden Kaar 8 Pak de memory kaarten, schud ze door elkaar, en leg ze met de tekst ten mem niet bij elkaar? Draai ze dan weer terug. De ander is nu aan de beurt. ory Spe • Kleurpotloden of pen mode W l naar beneden op tafel. 10 Het spel is afgelopen als er geen kaartjes meer op tafel liggen. De Zoek nu het spreekwoord en de juiste betekenis bij elkaar, door om de Spe9lbo rd winnaar is degene met de meeste kaartjes. beurt twee kaarten naar keuze om te draaien. Horen de kaartjes bij elkaar? Overige Wie kaat st 11 Speel dit spel minimaal twee keer. Niet verd moet de er Dan mag je ze houden en nog twee kaartjes omdraaien. Horen de kaartjes bal • Tekenpapier of lijntjespapier springen verwacht dan de en niet bij elkaar? Draai ze dan weer terug. De ander is nu aan de beurt. polsstok • Kleurpotloden of pen lang is Extra 10 Het spel is afgelopen als er geen kaartjes meer op tafel liggen. De winnaar is degene met de meeste kaartjes. In spreekwoorden hebben we te maken met figuurlijk taalgebruik. Figuurlijk 11 Speel dit spel minimaal twee keer. Elkaar de Roeien m bal is het tegenovergestelde van letterlijk. Met figuurlijk taalgebruik bedoel je et de toewerpe riemen di n e je niet precies wat je zegt. Kies nu een spreekwoord uit van het werkblad. Extra hebt Maak een tekening van de letterlijke betekenis. Je krijgt vast en zeker een heel grappige tekening! In spreekwoorden hebben we te maken met figuurlijk taalgebruik. Figuurlijk Een balle is het tegenovergestelde van letterlijk. Met figuurlijk taalgebruik bedoel je tje over Tegen de Extra iets opgo oien stroom niet precies wat je zegt. Kies nu een spreekwoord uit van het werkblad. oproeien Maak een tekening van de letterlijke betekenis. Je krijgt vast en zeker een Heb jij wel eens iets beleefd wat goed bij één van de spreekwoorden past? heel grappige tekening!

Thema plein

kopieerbl

© Schools

upport •

www.sch oolsupp

ort.nl

ad

G N I V E G M O I G I D N E L E E U T C A , G N I D I E L HAND


Thema plein

maakt leren ronduit leuk!

erlingen le t s a a n ­ : leerlingen w u o b n e v ekt u ook o d b t n e ll ­ o á n r e o r o e V ief excell linkers! b t i u e h c die cognit s i e en techn v e i t a e r c de

IN DE PRAKTIJK Welke leerlingen? Themaplein is geschikt voor álle bovenbouwleerlingen in groep 7 en 8. Alle leerlingen hebben namelijk ­vragen, en willen onderzoeken, weten en leren. Het lesmateriaal van Themaplein sluit aan bij deze behoeften. Ook kunt u er voor kiezen om al in groep 6 te beginnen met thema’s, zodat u niet 2 x 6 thema’s per jaar doorwerkt, maar 3 x 4. Ook is het mogelijk om thema’s als uitdagend materiaal aan te bieden voor plusleerlingen in groep (5 en) 6. De thema’s zijn flexibel in te zetten, dus zo kunt u zelf kiezen welke thema’s u in welke groep aan bod laat komen. U kunt daarbij ook denken aan één of twee aansprekende thema’s voor uw groep 8 na de cito-toets. U hoeft dan geen school te zijn die themagericht werkt, maar u biedt dan als het ware een soort extra lespakket aan waarbij u nog wel aan zinvolle doelen werkt in uw groep 8! Welke didactiek? Het lesmateriaal van Themaplein is ontstaan en opgebouwd rond de ­principes van werken in hoeken. Leerlingen gaan in verschillende ­hoeken aan de slag met opdrachtkaart, werkbladenblok of kopieerblad en de digitale leeromgeving en leggen bij voorkeur hun eigen portfoliomap aan. Vooraf aan elk thema krijgen de leerlingen informatie over wat ze moeten ‘kunnen en kennen’: het doelen­ overzicht is altijd de eerste bladzijde van het werkblok. Zo kunt u effectief en opbrengstgericht werken! Natuurlijk staat het u vrij om de methodiek te gebruiken zoals u het in uw school prettig vindt. Omdat het materiaal van Themaplein flexibel materiaal is, zijn er verschillende organisatiemodellen mogelijk. Tip van de auteur: minilesjes! Wees betrokken bij het leerproces van leerlingen en ontdek welke ­vragen er omtrent een thema nog bij de leerlingen leven. Beantwoord deze ­vragen door het geven van korte, informatieve, klassikale lessen: de mini­ lesjes. Behandel in deze minilesjes ook de actuele nieuwsberichten die ­betrekking hebben op het thema (en die nu ook per thema in de digi-omgeving zijn toegevoegd).

Auteur Marieke Penninga “De kracht van het thematisch onderwijs sprak mij vanaf het allereerste begin enorm aan. De betrokkenheid van de leerlingen was vele malen groter dan die van de leerlingen op scholen waar met standaard vakmethoden werd gewerkt. De leerlingen kwamen spontaan met materiaal aanzetten dat aansloot bij het te behandelen thema. Voorwerpen van thuis, boeken uit de bibliotheek, artikelen uit de krant... noem maar op. Ik besloot mijn eigen lesmateriaal te schrijven. Dit resulteerde in Themaplein. Het lesmateriaal sluit aan bij de kerndoelen, biedt uitdagende activiteiten en werkvormen en neemt de leerkracht een groot gedeelte van de voorbereiding uit handen.”


Op schoolsupport.nl vindt u de meest actuele informatie, waaronder een handige kostencalculator! Code THP01 THP02 THP03 THP04 THP05 THP06 THP07 THP08 THP09 THP10 THP11 THP12 THP015 THP025 THP035 THP045 THP055 THP065 THP075 THP085 THP095 THP105 THP115 THP125 THP0125 THP0225 THP0325 THP0425 THP0525 THP0625 THP0725 THP0825 THP0925 THP1025 THP1125 THP1225

Artikel Themaplein Mode - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Wonen - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Sport & Spel - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Heelal - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Hersenwerk- handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Taal & Teken - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Voeding - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Verschijnt zomer 2014 Themaplein Water - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Oranje boven - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Verschijnt voorjaar 2014 Themaplein Reizen - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Themaplein Vrede & Vrijheid - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Verschijnt voorjaar 2015 Themaplein Natuurkrachten - handleiding, kaarten en digitaal verwerkingsmat. Verschijnt najaar 2014 Themaplein Mode - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Wonen - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Sport & Spel - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Heelal - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Hersenwerk - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Taal & Teken - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Voeding - werkbladenblok, 5 st. Verschijnt zomer 2014 Themaplein Water - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Oranje boven - werkbladenblok, 5 st. Verschijnt voorjaar 2014 Themaplein Reizen - werkbladenblok, 5 st. Themaplein Vrede & Vrijheid - werkbladenblok, 5 st. Verschijnt voorjaar 2015 Themaplein Natuurkrachten - werkbladenblok, 5 st. Verschijnt najaar 2014 Themaplein Mode - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Wonen - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Sport & Spel - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Heelal - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Hersenwerk - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Taal & Teken - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Voeding - werkbladenblok, 25 st. Verschijnt zomer 2014 Themaplein Water - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Oranje boven - werkbladenblok, 25 st. Verschijnt voorjaar 2014 Themaplein Reizen - werkbladenblok, 25 st. Themaplein Vrede & Vrijheid - werkbladenblok, 25 st. Verschijnt voorjaar 2015 Themaplein Natuurkrachten- werkbladenblok, 25 st. Verschijnt najaar 2014

Prijs € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50 € 64,50

thema-overzicht

Werken en leren rond thema’s motiveert Werken met een thema maakt leren ronduit leuk. Het is een vorm van onderwijs die: • Aansluit bij de leefsituatie, actualiteit en/of omgeving van de leerlingen. • De vakken met elkaar integreert, dit zorgt voor een logische samenhang tussen de activiteiten. • Veel uit leerlingen zelf laat komen, met vrijheid om eigen ideeën en suggesties aan te dragen. • Iedere leerling voldoende uitdaging biedt, opdrachten zijn zo opgesteld dat ieder dit naar eigen niveau, interesse en tempo kan uitwerken. • Naast basiskennis ook aandacht heeft voor vaardigheden, zoals het leren omgaan met informatiebronnen, samenwerken en reflecteren! Elk thema bestaat uit: • Handleiding met toets • Werkbladenblok met gevarieerde opdrachten voor de leerling • ±10 opdrachtkaarten die de leerlingen kunnen pakken om uit te voeren (in viervoud met de handleiding meegeleverd zodat er altijd voldoende kaarten zijn) • Licentie waardoor leerlingen in de omgeving mijn.schoolsupport.nl nog veel meer informatie kunnen halen! Wat dacht u van extra opdrachten (oefen­­­­toetsen, verdiepingsstof ), interessante links passend bij het thema (filmpjes, wikipedia), materiaal voor bijvoorbeeld een eindpresentatie (boeken, websites), en ook actuele nieuwsberichten met verwerkingsmogelijkheden op het gebied van woordenschat en tekstbegrip die passend zijn bij de thema’s! * Schoolsupport en auteur Marieke Penninga zijn op zoek naar pilotscholen die de laatste thema’s willen uitproberen. Mail naar info@schoolsupport.nl als u geïnteresseerd bent!


Thema plein

maakt leren ronduit leuk!

Meer weten? Beoordelen? Bestellen? Een brochure als deze veroudert snel. Kijk daarom op onze website voor de meest actuele informatie over ­Themaplein: www.schoolsupport.nl/themaplein. Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, blijft u automatisch op de hoogte van het laatste nieuws!

ONDERWIJS IN SAMENHA

Thematisch leren mot

NG?

iveert!

Werken met? Beoordelen kan door een periode met een thema in uw groep 7 of 8 te werken. Wij stellen d.m.v. een zichtzending één tot drie Themapakketten naar keuze ter beschikking voor een periode van maximaal 3 maanden.. De benodigde werkblokken voor de leerlingen bestelt en betaalt de school zelf en u gaat van start met uw leerlingen. Daarna beslist u of u Themaplein invoert. De andere optie is ‘met recht-van-retour’. Deze geeft u een volledig beeld van de o ­ pzet en de gebruiks­ mogelijkheden van ­Themaplein. U kunt dan van een ­thema de handleiding, de opdrachtkaarten en een werkblok inzien, maar niet uitproberen. Bestel gemakkelijk via onze website! Als u na ontvangst toch wilt afzien van uw bestelling, stuurt u de materialen terug en crediteren wij binnen twee tot drie dagen. Kies voor één van de twee opties en maak kennis met deze motiverende, vakoverstijgende methode!

Ook bestelbaar via uw schoolleverancier!

www.schoolsupport.nl

FOL10b

Uitgeverij Schoolsupport T (+31)-(0)30 209 08 10 E info@schoolsupport.nl www.schoolsupport.nl

Themaplein folder  

Onderwijs in samenhang? Thematisch leren motiveert!

Themaplein folder  

Onderwijs in samenhang? Thematisch leren motiveert!

Advertisement