Page 1

IK BEGRIJP HET!

NEDERLANDS LEZEN VOOR ALLE NIVEAUS

Lezen, woordenschat en begrijpend lezen op niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

plus (V)SO NT2

VMBO

TERUGBLIKKEN

TEN BIJ EIGEN INTERESSES EN LEEFOMGEVING

DIE AANSLUI VOOR ELKE LEERLING INTERESSANTE TEKSTEN

ENDE LEESSERIE

VOOR VERSCHILLENDE LEESNIVEAUS EEN PASS

LEZEN WORDT LEUK, BOEIEND, UITDAGEND EN

MOTIVEREND!


IK BEGRIJP HET! Lezen, woordenschat en begrijpend lezen op niveau

IN DEZE FOLDER

7

SCHOOLSUPPORT HELPT … LEZEN OP EIGEN NIVEAU LEERLINGEN EXTRA HELPEN OF EXTRA UITDAGEN AANSLUITEN BIJ INTERESSE EN LEEFWERELD VAKOVERSTIJGEND LEZEN WOORDENSCHAT ONTWIKKELEN

TITEL

VOOR WIE?

INHOUD

KERNDOELEN*

ZINDER

6, 7, 8, plus, (v)so, NT2, onderbouw VMBO 4, 5, 6, 7, 8, plus, (v)so onderbouw VMBO

Lezen, woordenschat en oriëntatie op mens en wereld Begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling (korte teksten) Leesserie rond de vensters en canon van de geschiedenis Makkelijk lezen serie

4-6-7

ABCDE... ik begrijp het

2 TERUGBLIKKEN KOKKEL-REEKS

3, 4, 5, 6, 7, 8, (v)so, NT2, onderbouw VMBO 5, 6, 7, 8, (v)so

4 - 6 - 9 -12

3 7

4 - 51 - 52 - 53

11

9

15

*ga voor de kerndoelenverantwoording naar www.schoolsupport.nl

EN VERDER ... BIJ WIJZE VAN SPREKEN WOORDEN SPREKEN ELKE DAG PUZZELEN SPIK EN SPEK

6 10 14 18

MEER WETEN, BESTELLEN OF BEKIJKEN? U bestelt series op www.schoolsupport.nl of bij uw schoolleverancier. Meer informatie, zoals voorbeeldpagina’s kunt u vinden op: www.schoolsupport.nl/zinder, www.schoolsupport.nl/abcde, www.schoolsupport.nl/terugblikken en www.schoolsupport.nl/kokkelreeks.


LEZEN, WOORDENSCHAT EN DE WERELD ZINDERENDE LEESSERIE!

ZINDER Zinder 9+, 10+ en 11+ boeit kinderen van 9 tot 14 jaar met een nieuwe 30-delige leesserie en evenzoveel werkboekjes. Zinder vergroot het wereldbeeld van deze leerlingen met thema’s mens & maatschappij en natuur & wetenschap. Zinder breidt zo de woordenschat van leerlingen uit en verbindt begrijpend lezen met oriëntatie op mens en wereld. Dat is Zinder. Drie leesseries over uiteenlopende informatieve onderwerpen en werkboekjes per titel gericht op oefening en verdieping. De aantrekkelijke leesboeken, met harde kaft, krijgen elke leerling aan het lezen. Er zijn steeds twee leesboeken rond één thema, compleet met werkboekjes, in kleur! De leesboeken van Zinder bestaan uit aansluitende en interessante teksten over mens en wereld. De werkboekjes staan vol met oefeningen en opdrachten rond woordenschatverrijking en wereldoriëntatie. Zinder is ook zeer geschikt voor de klassebieb en inzetbaar met én zonder werkboekjes.

5

6

7

8

NT2 PLUS

(V)SO

VMBO

www.schoolsupport.nl/zinder

3


MENS & MAATSCHAPPIJ NATUUR & WETENSCHAP

ZINDER 9+

ZINDER: lezen, woordenschat ... ZOWEL MENS ...

... ALS NATUUR

MENS & MAATSCHAPPIJ NATUUR & WETENSCHAP

ZINDER 10+

4 ZOWEL MAATSCHAPPIJ ...

... ALS WETENSCHAP


... én oriëntatie op mens en wereld SAMEN!

3 Woorden sa ind de sleutel!

MENS & MAATSCHAPPIJ

In de 4 5 6

admiraal (d) barak (e) gladiator (m)

1 2 3

me twee kolommen Hieronder staan rd en woord naar woo potloodlijn van steen bad pluim olijf donke stap vervu as pan rook huis slaven schri aarde olie lucht mark dak laag hand m ook kan ellen Woorden samenst n! lijne de naamwoord. Trek

Bronzen beeld met n vaak een binnenplaats en lderd, Romeinse huizen hadde waren fresco’s geschi een tuin. Op de muren Sommige d met mozaïeken. de vloeren waren versier de ramen. Zo zorgden ze voor huizen hadden tralies ken. kon worden ingebro ervoor dat er niet

mensen tegen dieren of Rome die vocht m iemand in het oude ...... iator........................... glad........ tuin ........ enplaats en een binn een en midd huis met in het ...... een groot ........... ................................ ne officier bij de mari ...... de hoogste ........... ................................ n toffe ings voed ...... rijk aan ........... ................................ en wonen pen tijdelijk in kunn gebouw waar groe ...... houten keet, ........... ................................ en en brokken steen ...... kleine stukk ........... ................................ .... ................................ Het woord is: ........ ZINDER mens en

delf roof hang

3

maatschappij

egd

4 In de as gel

Werkboekje 1 In 14-01-2009 10:13:57

de as gelegd.indd

ma sto toc go ov ho ba st w g

wandel vaar bak loop waak schok maal

Werkboekje 1 In

l

woord gloedwo tekst kom je het

woo samengesteld Gloedwolk is een rd. een nieuw woo vormen samen iend gloe kent hier een g Gloedwolk bete (stoom) maar een waterdruppeltjes l verplaatst na een die zich razendsne

puin (r) villa (o) vruchtbaar (d). Fresco’s

NATUUR & WETENSCHAP

ZINDER 11+

2 Wat is wat en v

de as gelegd.indd

4

3

5 4 Vroeger en nu, kies het beste antwoord!

4 vervolg

De mensen in Pompeï bedachten stapstenen om droge voeten te kunnen houden bij hevige regenval en andere vormen van wateroverlast.

11 vervolg

De gladiatoren trainden in de buurt van hun barakken. De gevechten werden in een amfitheater gehouden. Zo’n theater bood plaats aan 20.000 toeschouwers. Gladiatoren moesten ook vechten tegen dieren, zoals leeuwen en beren.

De geplaveide straten van Pompeii hadden een hoge stoep. Sommige straten hadden een oversteekplaats van stapstenen - zo hield je je voeten droog!

Doordenken Mensen die aan de ander e kant van de aarbol wonen, worden ook antipoden genoemd. wel Dit is een ander woord voor tegenvoeters.

Je leest hier over gladiatoren en over de manier waarop zij toeschouwers vermaakten. Wat vind jij eigenlijk van deze gevechten?

Voor

Enne… denk nu niet dat een antilope tegen lopen is. Integendeel, die kan tussen de 70 en 80 km per uur lopen. Zie ook: www.dier-en-n atuur.info.nl

Tegen

2 Bijna tien eeuwen geleden woonden bewoners in het noorden van Nederland ook dicht bij de zee. Omdat er in die tijd nog geen sterke en hoge dijken waren, hadden de mensen vaak last van overstromingen.

a boksen

Welke oplossing bedachten zij om zich te beschermen tegen wateroverlast? Als je het echt niet weet, zoek het dan op. Omcirkel je antwoord. a golfbrekers

b schermen

Werkboekje 1 In de as gelegd.indd 5

b terpen

Wat is jouw mening over stierengevechten?

c bruggen

ZINDER mens en maatschappij 5

6 In de as gelegd

14-01-2009 10:14:07 Werkboekje 1 In de as gelegd.indd 6

c stierengevechten

Que j’aime à faire connaît re un nombre utile aux sages 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 De zin betekent ongeve er: dat ik het leuk vind een nuttig getal uit de wetens te kennen! chap Marieke van Hagen vond de volgende zin: Kyk, ’t moet u zeker verheug en te kunnen geven dit getal. Tel de letters van de worden .

Zoek op

Zoek op internet wat de diameter (= doors nede) van de aardbol ook op wat de omtre is. Zoek k (langs de evenaar) van de aardbol is. Als je goed met een rekenmachientje kunt omgaan, dan kun je komen dat de omtre erachter k ongeveer 3,14 maal de doorsnede is. Dat de vaste verhouding getal geeft tussen de diameter en de omtrek van een cirkel aan. Laat hierna zien hoe je hebt gerekend: ..................... km omtre k gedeeld door 12.757 km doorsnede = .......... .........

Welke gevechten van nu kun je vergelijken met de gevechten van de gladiatoren van toen? Omcirkel het juiste antwoord.

Méér aandacht voor woordenschat vanaf groep 5/6 Scholen kunnen niet meer om de noodzaak van woordenschatontwikkeling heen. Bij een deel van de kinderen gaat dit vanzelf, bij een groot deel niet. Méér lezen en gevarieerder lezen door gemotiveerd lezen.

Doordenkertjes

Het getal Pi is een oneind ig getal. Dat betekent dat er véél meer cijfers achter komma staan dan de twee de (,14) die hiervoor staan. In de wetenschap wordt getal Pi in allerlei bereke het ningen gebruikt. Dan zijn die twee cijfertjes achter komma lang niet voldoe de nde. Maar om nou zonder rekenmachientje het getal tot 10 decimalen achter Pi de komma (3,1415926535 ) uit het hoofd te kennen daar is een trucje voor! ? Nou, Leer het volgende kromm e Franse zinnetje uit je tel de letters van de woorde hoofd en n.

Anti betekent ‘tegen’ en poden betekent ‘voeten ’. Andere voorbeelden met anti: • anti-terreur • anti kernenergie Je kent er vast nog meer!

5x Mens en Maatschappij met 5x Natuur en Wetenschap Elke niveauserie van tien boeken bevat vijf titels Mens en Maatschappij en vijf titels Natuur en Wetenschap. Twee titels vormen samen een koppel en gaan vanuit eigen invalshoek in op een gemeenschappelijk thema.

Zoiets wordt een ezelsbru ggetje genoemd. Een ezelsbr uggetje is een hulpmiddel om iets te onthouden wat je gemakkelijk vergeet. Heb je bijvoorbeeld moeite de volgorde van de Wadde om neilanden te onthouden? Dan heb je misschien hier aan: TVtas, dat zijn de beginle wat tters van de namen van je deze: ’t kofschip. Nee? die eilanden! Misschien ken Vraag dan aan je leerkra cht wat het betekent! Gebrui je zelf wel eens een ezelsbr k uggetje om iets te onthou den? hieronder op: Ja? Schrijf ‘m dan

Dat vaste getal wordt kortweg geschreven als P (Grieks voor Pi). Met dit vaste getal kun je heel veel leuke bereken ingen maken. Denk maar aan hoevee l meter je aflegt als je een rondje in een draaimolen maakt. Of hoeveel kilomet er de maan in één rondje om de aarde aflegt als je weet dat de maan op 384.000 kilometer van de aarde staat.

14-01-2009 10:14:11

14 In de as gelegd

Werkboekje 1 In de as

gelegd.indd 14

............................................

............................................

............................................

............................................

...

............................................

............................................

...

............................................ ............................................ ............................................ ... Wil je nog meer weten over leuke ezelsbruggetjes. Kijk dan op www.ezelsbrug getje.nl.

14-01-2009 10:14:27 Werkboekje 1 In de as

ZINDER mens en maatscha gelegd.indd 15

ppij 15

14-01-2009 10:14:27


ook verkrijgbaar bij uitgeverij

KENNISMAKEN?

Bij wijze van spreken:

Meer informatie, overzichten van alle titels en voorbeeldpagina’s vindt u op www.schoolsupport.nl/zinder. Bestel desgewenst een serie met recht-van-retour.

Verrijk je woordenschat met 400 spreekwoorden en gezegden Woordenschatontwikkeling is hot. Met Bij Wijze Van Spreken vergroten leerlingen actief hun woordenschat. Door te oefenen met spreekwoorden en gezegden op een structurele manier. Kennen, herkennen en toepassen van spreekwoorden verrijkt het taalgebruik van kinderen enorm! Voor wie is Bij Wijze Van Spreken? Bij Wijze Van Spreken is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5. In relatief weinig tijd en met een voor de leerkracht, minimale inspanning, kunnen kinderen aan de slag met tien spreekwoorden per maand. Dit betekent 100 spreekwoorden per leerjaar. Waaruit bestaat Bij Wijze Van Spreken? Een aanpak die werkt en bestaat uit: Handleiding: bevat belangrijke informatie voor de leerkracht. Werkbladen met antwoordbladen: leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. Geplastificeerde oefenkaarten: deze hangt u op in de klas. Kaartspel: motiverende oefenvorm. Aftekenlijsten: leerlingen houden bij welke spreekwoorden en gezegden ze al kennen!

6

Waarom ZINDER? prikkelt leerlingen en zet ze aan tot verdieping biedt vakoverstijgend zelfstandig werken op niveau krijgt elke leerling aan het lezen bevat uitdagende en gevarieerde opdrachtvormen oefent woordenschat en breidt het uit een aanwinst voor elke (klasse)bieb! 6

7

8

plus (V)SO NT2

VMBO

BWS01

Bij wijze van spreken, kopieermap

â‚Ź 69,50


BEGRIJPEND LEZEN OP EIGEN NIVEAU et!

h p ij r g e b ik … E D C B A B23 De jammeren

de stem va

Zoekt uw school een motiverende begrijpend lezen methode ter aanvulling of vervanging van uw begrijpend lezen methode? Met de boeiendste teksten die bovendien het wereldbeeld van kinderen vergroten? Zoekt u aansprekend zelfstandig werkmateriaal om leerlingen vanaf groep 4 mee te laten oefenen? Zoekt u geschikte teksten voor Ralfi lezen of audio bij begrijpend lezen teksten voor dyslectische leerlingen? Eén ding is zeker: met de teksten van ABCDE… ik begrijp het! boeit u elke leerling en met de opdrachtkaarten en de audio-opties werkt u gericht aan woordenschatontwikkeling en een beter taalbegrip.

n Rixt

aadsel

Kruiswoordr 1

3 2

4 6

5

9

7 11

8

10

ING HANDLEID Pauline Roosegaa

14

15

13

bestelcode: BGL30 isbn: 90-86640-338

rde Bisschop

12

16

17

18 20

9

21

ABCDE... upport © Schools

van erende stem

B 23 De jamm

ools • www.sch

22-05-2007

4

jpend

| Abimo Uitgeverij

20-12-2006 17:23:33

DING.indd 1

OMSLAG HANDLEI

09:40:56

LEVERBAAR MET HOUTEN BOX

Rixt7 7

rijp het! u ABCDE... iklezbeneg op eigen nivea zelfstandig begri

het! ik begrijp

upport.nl

De serie bestaat uit vijf tekstniveaus A, B, C, D en E ingedeeld op basis van de ‘clibindeling’van het Cito. Per niveau krijgt u tenminste 24 inspirerende en informatieve teksten, waarvan 4 toetsteksten. Daarnaast zijn beschikbaar: handige antwoordboeken per niveau, audio cd’s (mp3) per niveau, houten opbergkisten, een uitgebreide handleiding met didactische en methodische verantwoording, scorekaarten, klassikale oefenteksten en de antwoorden van de toetsteksten.

5

6 7

8

VMBO

(V)SO

PLUS

www.schoolsupport.nl/abcde

7


ABCDE ... ik begrijp het!: begrijpend lezen is weer leuk! TEKSTKAARTEN AA

9 789086 642069 bestelcode: BGL90

Pauline Roosegaarde Bisschop

| Abimo Uitgeverij

AABCDE... ik begrijp het! zelfstandig begrijpend lezen op eigen niveau

A 12 min tekstkaarten.indd 1

30/11/09 16:33

TEKSTKaarTEn E

TEKSTKAARTEN C

Pauline roosegaarde Bisschop

Pauline Roosegaarde Bisschop

bestelcode: BGL95 isbn: 90-86640-176

bestelcode: BGL93 isbn: 90-86640-184

8

| Abimo Uitgeverij

ABCDE... ik begrijp het!

| Abimo Uitgeverij

zelfstandig begrijpend lezen op eigen niveau

C tekstkaarten.indd 1

aBCDE... ik begrijp het! zelfstandig begrijpend lezen op eigen niveau

01-09-2006 08:39:42

NIVEAU AA ABCDE tekst

AVI oud

Cilt (index leestechniek)

Clib (index begrijpend lezen)

Voor groep

AA A B C D E

4 5-6-7 6-7-8 7-8-9 9 9+

E4 M5 E5 M6 E6-M7 E7-E7+

M4-E4 E4-M5 M5-M6 M6-M7 M7-M8 E8-E8+

4-5 5 5-6 6-7 7-8 8-8+

Nieuw: serie AA voor uw leeszwakke leerlingen Op verzoek van scholen die met ABCDE werken hebben we een serie AA kaarten toegevoegd. Lage avi (3,4,5) en hoge motivatie is een zeer geschikte combinatie voor oudere leeszwakke leerlingen en desgewenst voor begrijpend lezen in groep 4. Deze serie bestaat uit 12 tekstkaarten met bijbehorende opdrachtkaarten en antwoordenboek.

NIEUW!


VAN AA, A EN B ...

9

Begrijpend luisteren? Ja! Begrijpend luisteren en begrijpend lezen hebben meer gemeen dan men vaak denkt. Beide hebben in feite dezelfde doelstelling, namelijk het betekenis geven aan een tekst door deze te verbinden met al aanwezige kennis. Schaf de luistercd’s bij ABCDE... Ik begrijp het! aan en besteed ook aandacht aan begrijpend luisteren!

TOT C, D EN E


KENNISMAKEN?

ook verkrijgbaar bij uitgeverij

Meer informatie, overzichten van alle titels en voorbeeldpagina’s vindt u op www.schoolsupport.nl/abcde of abcde.nu. Ook kunt u een kennismakingsmap bestellen.

Een origineel en effectief middel voor het juiste gebruik van voornaamwoorden Woorden spreken helpt met zowel de morfologie als de syntaxis van de volgende voornaamwoorden: persoonlijke, wederkerend, wederkerig, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoord. De aansprekende en humoristische illustraties, de doorzichtige sheets en de verschillende spelmogelijkheden maken het geheel tot een vernieuwende uitgave, eenvoudig in te zetten door RT-ers, leerkrachten en natuurlijk logopedisten in basis- en speciaal onderwijs. De kleurrijke oefenbladen op A4-formaat bevatten elk 16 illustraties. Onder de illustraties kunnen met de bijbehorende doorzichtige sheets de juiste (invul)zinnen geplaatst worden. Met de complete oefenbladen (zinnen en illustraties) kunnen spellen als Lotto en Memory gespeeld worden, ook in groepsverband.

10

Waarom ABCDE? zelfstandig begrijpend lezen op eigen niveau werken aan woordenschatontwikkeling met de boeiendste korte teksten! inzetbaar vanaf groep 4 tot in onderbouw voortgezet onderwijs ook methodevervangend in te zetten voor extra oefening én extra uitdaging veel tevreden gebruikers: een motiverende aanpak die werkt! 4

5

6

7

8

plus (V)SO VMBO

Waaruit bestaat Woorden Spreken? Het materiaal bestaat uit: 19 geplastificeerde bladen in kleur, met per blad 16 oefeningen (met illustraties per oefening); 19 transparante sheets met gedeeltelijke zinnen; 19 geplastificeerde oefenbladen voor gebruik tijdens de spellen; 5 toetsbladen (geplastificeerd, in kleur); een handleiding van 4 pagina’s. Digitaal oefenmateriaal Binnenkort is er voor individueel én digibordgebruik digitaal oefenmateriaal bij deze uitgave beschikbaar. Hierbij kunt u denken aan luisteroefeningen, combineeroefeningen en spellen als Memory.

WSP01

Woorden Spreken pakket, voornaamwoorden

€ 79,50


TERUGBLIKKEN

DE GESCHIEDENIS LEZEND ONTDEKKEN TERUGBLIKKEN

Terugblikken is een prachtige, unieke serie prentenboeken en leesboeken die aansluit bij de canon van de Nederlandse geschiedenis. Met deze serie krijgt uw leerling op een makkelijke en vooral motiverende manier een goed overzicht van de hele geschiedenis. De serie prentenboeken is voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Voor deze kinderen is er een keuze gemaakt voor 10 bijzondere verhalen die elk gekoppeld zijn aan één van de tien tijdvakken uit de canon van de Nederlandse geschiedenis. De boeken zijn prachtig geïllustreerd.

11

Voor de kinderen van 8-13 jaar zijn er de tiendelige series 1 en 2 van Terugblikken. Uiteindelijk komen er 50 leesboeken. De boeken zijn lekker leesbaar, overzichtelijk ingedeeld en bevatten de mooiste verhalen uit verschillende tijdvakken van de Nederlands geschiedenis. Het taalgebruik is eenvoudig, waardoor de boeken voor veel leerlingen toegankelijk zijn. Achter in elk leesboek staat informatie over de tijd waarin het verhaal speelt en museumtips. 3

4

PLUS

5

6

7 (V)SO

8

VMBO

NT2

www.schoolsupport.nl/terugblikken


INFORMATIE ....

TERUGBLIKKEN 7+

Terugblikken: van spannende leesboeken ...

... EN VERHALEN

TERUGBLIKKEN 10+

12

Een unieke serie prentenboeken en leesboeken die aansluit bij de canon van de Nederlandse geschiedenis.


TERUGBLIKKEN prentenboeken

... tot avontuurlijke prentenboeken

TERUGBLIKKEN

Met deze unieke leesserie daagt u uw leerlingen (vanaf groep 3) uit om zich te verdiepen in de onderwerpen van de geschiedeniscanon. Het doel van de geschiedenisreeks Terugblikken is het levend maken van de geschiedenis, door deze om te zetten in spannende, boeiende en ontroerende verhalen. Terugblikken begint met een serie prentenboeken voor kinderen vanaf 6 of 7 jaar. Voor de leerlingen is het een eerste kennismaking met de geschiedenis, dus die moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn! In vergelijking met andere lees- en prentenboeken hebben deze boekjes nog iets unieks. Achter in elk boekje wordt informatie gegeven over de tijd waarover het verhaal gaat, zowel met tekst als met beeldmateriaal. Zo kunnen de kinderen het verhaal n贸g beter begrijpen en worden ze nieuwsgierig gemaakt om nog meer over deze tijd te lezen.

AANTREKKELIJK EN LEERZAAM

13


TERUGBLIKKEN

KENNISMAKEN?

ook verkrijgbaar bij uitgeverij

Meer informatie, overzichten van alle titels en voorbeeldpagina’s vindt u op www.schoolsupport.nl/terugblikken. Bestel desgewenst een serie met recht-van-retour. Voor elk thema uit de belevingswereld van een kind een geschikte puzzel? Kies Elke dag puzzelen 1! Voor elke gelegenheid in het jaar een geschikte puzzel? Kies Elke dag puzzelen 2! Kinderen leren met puzzelen problemen oplossen, doorzetten en natuurlijk zijn puzzels ook heel geschikt voor werken in tweetallen. Eenvoudig zoeken, eenvoudig openen en eenvoudig printen of kopiëren! Er zijn twee niveau’s puzzels: voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en voor kinderen van 9 t/m 11 jaar. Voor elke puzzel is een aparte oplossing (op de cd-rom) toegevoegd.

14

Voorbeelden van thema’s zijn: eerste schooldag, dierendag, herfst, Sinterklaas, winter, Kerst, carnaval, lente, Pasen, moederdag, schoolreis, kleding, verkeer, beroepen, sport, wonen, naar de kapper, groenten, circus en nog vele anderen...

Waarom TERUGBLIKKEN? boeiend tot de laatste zin verbindt lezen met geschiedenis ideaal als voorleesserie zelfstandig lezen 3

4

5

6

7

8

plus (V)SO NT2

VMBO

EDP11

Elke dag puzzelen 1 (boek + CD-rom)

€ 26,50

EDP01

Elke dag puzzelen 1 (CD-rom)

€ 16,50

EDP12

Elke dag puzzelen 2 (boek + CD-rom)

€ 26,50

EDP01

Elke dag puzzelen 2 (CD-rom)

€ 16,50


MAKKELIJK LEZEN VOOR OUDERE LEZERS KOKKEL-REEKS

Lezen is een hele opgave voor kinderen die daar moeite mee hebben. De succesvolle 17-delige Kokkel-reeks maakt lezen ook voor deze leerlingen leuk. De fictie verhalen zijn namelijk speciaal geschreven voor dyslectische kinderen of oudere kinderen met een flinke leesachterstand. Kokkel leesboeken zijn er daarom vanaf AVI-M3, zijn leuk om te zien en lezen ‘makkelijk weg’. De verhalen zijn spannend en met vaart geschreven. Ze bevatten veel actie, dialogen en concreet taalgebruik. De bladzijden zijn rustig voor de ogen vanwege de donkerblauwe letters en illustraties, gedrukt op licht getint papier. Ook regelafstand en lettertype zijn afgestemd op de moeilijke lezersgroep. PLUS

5

7

6

8 (V)SO

www.schoolsupport.nl/trailblazers

15


KOKKELS: slepen je mee in een spannend avontuur

16

BESTEL DE

NIEUWSTE DRIE KOKKELS VOORDELIG SAMEN

Fragment uit: KOKKEL-gedichtenbundel Wat praat je?

Beestje bij beetje - Frank Eerhart

Mijn knuffels gaan mijn kamer uit de leukste maakt een raar geluid die mag nu mijn mascotte zijn gaat overal mee naar toe ik denk dat hij me zal beschermen ik weet alleen niet hoe

in een kraan op koninginnedag ligt alles wat de deur uit mag puzzels auto’s skippybal ik weet al wat ik roepen zal je krijgt er gratis een knuffel bij koop het hier bij mij


Boeken uit de Kokkel-reeks: zijn geschikt voor dyslectische kinderen, kinderen met een taalachterstand of kinderen die om wat voor reden dan ook graag makkelijke boeken lezen;

zijn op leesniveau getest door de KPC Groep te ‘s Hertogenbosch en door de Stichting Makkelijk Lezen. Bijbehorende vignetten, LAT en het keurmerk Makkelijk Lezen, zijn toegekend en op de boeken aangebracht;

zijn spannend en met vaart geschreven; hebben een laag leestechnisch niveau, onder andere door woord- en zinslengte, in relatie tot de beoogde leeftijdsgroep. Daardoor zijn ze niet te kinderachtig;

maken weliswaar deel uit van een reeks, maar zijn los van elkaar te lezen en ogen als ‘gewone’ boeken; bevatten aantrekkelijke illustraties bij elk hoofdstuk. De tekeningen maken nieuwsgierig en verduidelijken de tekst;

bevatten veel actie, dialogen en concreet taalgebruik. Er komen niet te veel personen in voor; sluiten jaarlijks met nieuwe titels aan bij het thema van de kinderboekenweek. Dat maakt het mogelijk om speciaal activiteiten te organiseren tijdens de kinderboekenweek voor kinderen die moeite hebben met lezen. Daarbuiten zijn ze uiteraard ook uitstekend te gebruiken;

RUSTIGE LAY-OUT Die komt tot in het water van de rivier. De muur is al heel oud. Hij zorgt er nu voor dat je niet naar beneden kunt vallen. ‘Ik wil je iets laten zien’, zegt opa tegen Mo. ‘Iets wat je thuis niet hebt. Ik heb een slot voor de deur.’ Mo kijkt naar opa. Maakt hij een grap? Iedereen heeft toch een slot voor de deur? Mo heeft zelf een sleutel. Dan wijst opa naar rechts. ‘Kijk maar.’ Aan de overkant van de rivier staat een kasteel. Een heel groot kasteel. ‘Dat is een kasteel’, zegt Mo. Iris lacht. Ze kent de grap van opa al. ‘Dat is óók een slot!’ roept ze. ‘Slot is een ander woord voor kasteel!’ Dat wist Mo niet. Nu moet hij ook lachen. Inderdaad. Het kasteel staat bij opa voor de deur. Opa heeft dus een slot voor de deur!

uit: KOKKEL-leesboek: Een vlieg op je vork Kari zit aan tafel en wil iets zeggen. ‘Ho,’ zegt Koen. ‘Niet met volle mond praten. ‘ Na het eten heeft Koen een vraag. ‘Wat wilde je zeggen, Kari?’ ‘Te laat, ‘ zucht Kari. ‘Er zat een vlieg op je vork.’

zijn rustig voor de ogen door de donkerblauwe letters en illustraties, gedrukt op licht getint papier. Dit geeft minder contrast dan zwart-opwit. Ook regelafstand en -breedte, lettertype en vormgeving zijn afgestemd op de doelgroep.

Fragment

es door. n’, gaat Lo et iets doe ‘Maar ik mo knikt. an Meester Sin school te maken?’ t me het ‘Heeft e. een slok the Loes neemt zacht. ’, zegt ze ‘Met Dekke kijkt op. an Meester Sin ‘Dekke?’ haar lip. r is. Loes bijt op st spijt van dat ze hie haa Ze heeft er ten. an. est eens we mo meester Sin kke De ?’, vraagt met Dekke er is at ‘W ...’ ‘Nou, kijk t. zel Loes aar op ballet.’ glas thee in. ‘Dekke zit t nog een an schenk Meester Sin ‘Ballet? Wat leuk! over.’ hij nooit iets Daar zegt ost. dat ze blo spaan. Loes voelt lf een klik hze zic dt Ze vin door. an vraagt Meester Sin ballet?’ op ook h ‘Jij zit toc glas. naar haar ’ Loes staart kke danst? gek dat De . ‘Vindt u het loopt naar de keuken an s. Meester Sin bord lekker een terug met Hij komt 40

17

‘Gek? ? Welnee! dat gek zijn Waarom zou stuk koek. een Hier, neem .’ jes wit zo Je ziet zoet. kt en is erg De koek pla smakt Loes. ‘Lekker’, stig. an kijkt ern Meester Sin ?’ em ble het pro ‘Wat is nu zegt Loes. ‘Honaf!’, koek r mond vol Ze heeft haa gel. aan haar beu Sinan. Het kleeft agt meester vra ?’, ‘Honaf k thee. snel een slo Loes neemt ‘Jonas!’ haar stopt. dat er me ts Nu is er nie

17


ook verkrijgbaar bij uitgeverij

KENNISMAKEN? Meer informatie vindt u op www.schoolsupport.nl/kokkelreeks. Bestel desgewenst een serie met recht-van-retour.

AVI-lezen voor kinderen eind groep 2 en groep 3, nauw aansluitend bij de belevingswereld van deze leeftijd: dat bieden de eerste drie series van elk zes Spik en Spek AVI-boekjes! Geschreven door AVI-specialisten, geïnspireerd door Marc de Bel die Spik en Spek creëerde.

18 18

Op niveau, leuk, in kleur en zeer betaalbaar! Deze nieuwe leesserie voor beginnende lezers biedt: gemakkelijke verhalen, perfect op het niveau afgestemd; verhalen die afgestemd zijn op de belevingswereld van het kind; grote spreiding van boekthema’s en fraaie illustraties; opdrachten achterin de boekjes (!); drie series van elk 6 boeken: AVI-1/-start, AVI-2/-M3 en AVI-3/-E3; serievoordeel 6 boekjes voor de prijs van 5!

Waarom de KOKKEL-REEKS? boeiende boeken met een laag leesniveau makkelijk lezen vanaf AVI-M3 speciale bladspiegel helpt bij het lezen meer dan 1000 scholen gingen u voor! 5

6

7

8

(v)so

De kleurrijke boekjes hebben een harde kaft en zijn gebundeld in een handige en aansprekende leesbox van elk 6 titels. SPS10

Spik en Spek, Leesbox AVI 1/ Start

€ 47,50

SPS20

Spik en Spek, Leesbox AVI 2/ M3

€ 47,50

SPS30

Spik en Spek, Leesbox AVI 3/ E3

€ 47,50


IK BEGRIJP HET!

ARTIKELCODE

TITEL

PRIJS

ZIN01

ZINDER Basisset 9 / 10 / 11+

€ 575,00

ZIN02

ZINDER Schoolset 9 / 10 / 11+

€ 1550,00

ZIN450

Zinder 9+, Leesboeken - serie 10-delig

€ 97,50

ZIN550

Zinder 10+, Leesboeken - serie 10-delig

€ 97,50

ZIN650

Zinder 11+, Leesboeken - serie 10-delig

€ 97,50

ZIN04

Zinder 9+, Startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 199,00

ZIN05

Zinder 10+, Startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 199,00

ZIN06

Zinder 11+, Startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 199,00

ZIN455

Zinder 9+, Werkboeken - serie 10-delig + 1 hl

€ 34,50

ZIN555

Zinder 10+, Werkboeken - serie 10-delig + 1 hl

€ 34,50

BESTELLEN OF BEKIJKEN?

ZIN655

Zinder 11+, Werkboeken - serie 10-delig + 1 hl

€ 34,50

BGL65

ABCDE Schoolset

€ 1565,00

U bestelt series op www.schoolsupport.nl of bij uw schoolleverancier.

BGL60

ABCDE Startset/Werkset IB/RT (A-D;1-12)

€ 275,00

BGL61

ABCDE Basisset (A-E, 1-24)

€ 575,00

BGL62

ABCDE Aanvulset (A-D 13-24; E1-24)

€ 365,00

BGL69

ABCDE Basisset Compleet Voortgezet Onderwijs

€ 365,00

BGL01 t/m -05

ABCDE basisset (A t/m E) p.s.

€ 119,00

BGL011

ABCDE Extra set AA

€ 69,00

BGL40

ABCDE Kennismakingsmap Basisonderwijs

€ 34,50

BGL41

ABCDE Kennismakingsmap Voortgezet Onderwijs

€ 29,50

BGL79

ABCDE Luister je mee, cd A t/m E

€ 89,50

BGL71 t/m -75

ABCDE Luister je mee (A t/m E) p.s.

€ 19,50

KIS02A

Houten opbergkist A4+

€ 16,50

BGL992

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (set 30 stuks)

€ 69,00

BGL991

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (set 5 stuks)

€ 12,50

TBL51

Terugblikken - Leesserie 1 (10-delig)

€ 125,00

TBL52

Terugblikken - Leesserie 2 (10-delig)

€ 125,00

TBL50

Terugblikken - Prentenboekenserie (10-delig)

€ 145,00

KOK61

Set van 15 Kokkels

€ 169,00

KOK02 t/m -17

Kokkel leesboek (1 t/m 17) p.s.

€ 12,50

KOK60

Kokkelreeks, deel 15, 16 en 17

€ 35,50

Lezen, woordenschat en begrijpend lezen op niveau

Uitgeverij Schoolsupport Tel.: (+31)-(0)594-500145 Fax: (+31)-(0)594-528099 E-mail: info@schoolsupport.nl www: www.schoolsupport.nl

19

TERUGBLIKKEN


IK BEGRIJP HET! Lezen, woordenschat en begrijpend lezen op niveau

Uitgeverij Schoolsupport Tel.: (+31)-(0)594-500145 Fax: (+31)-(0)594-528099 E-mail: info@schoolsupport.nl www: www.schoolsupport.nl Postadres: Postbus 21, 9800 AA Zuidhorn Bezoekadres: Industrieweg 5, 9804 TH Noordhorn

(Begrijpend) lezen en woordenschat  

Folder_NL3.indd 1 20-1-2010 21:42:11 2 5 8 3 6 VOOR ELKE LEERLIN G INTERES SANTE TEKSTEN DIE AANSLU ITEN BIJ EIGEN INTERES SES EN LEEFOM GEV...