Page 1

Een ijsbeer zwemt ook om schoon te worden en af te koelen. Daarna rolt hij in de sneeuw. Zo droogt hij zijn pels.

15


Kijk uit! Een ijsbeer wordt kwaad als een andere beer eten steelt. Hij gromt, sist en klakt met zijn tanden. En hij gaat op zijn achterpoten staan.

16


Soms vechten de beren met elkaar.

17


Grote kleintjes

18

In de winter graaft een vrouwtje een hol in de sneeuw. In dit hol krijgt zij kleintjes.


Een kleine ijsbeer noem je een welp. Meestal worden er twee welpjes geboren. Ze blijven in het nest tot de herfst. Ze drinken melk van hun moeder.

Daarna gaan ze de wereld ontdekken!

19

Grote beesten