Page 1


Wat is bio-energie?

Kernenergie

Alles dat afkomstig is van planten en dieren wordt biomassa genoemd. Biomassa kun je gebruikten om bio-energie te produceren. Daarbij komt niet meer kooldioxide vrij dan wanneer de biomassa op natuurlijke wijze zou vergaan. Omdat het afkomstig is van dingen die opnieuw groeien zou je biomassa een vorm van duurzame energie kunnen noemen. De meest gebruikte vorm van biomassa is hout. Veel mensen koken op houtvuur of verwarmen er hun huizen mee. In veel energiecentrales zijn hout en plantaardig afval de belangrijkste brandstof. Van biomassa kun je ook vloeibare biobrandstoffen maken in de vorm van plantaardige olie uit bijvoorbeeld afval van suikerriet. Je kunt biobrandstoffen mengen met of gebruiken in plaats van diesel.

Een kerncentrale heeft een reactor waarin uranium als brandstof gebruikt wordt voor de productie van stoom. Met die stoom worden net als in centrales die fossiele brandstoffen gebruiken turbines aangedreven voor de productie van elektriciteit. Kernenergie is niet duurzaam omdat de hoeveelheid uranium op aarde beperkt is en ooit op zal raken. Kerncentrales produceren geen CO2 en dragen dus niet bij aan de opwarming van de aarde. Maar ze produceren wel levensgevaarlijk afval dat meer dan 10.000 jaar radioactief blijft. Ook de opslag ervan is een groot probleem waar men nog geen oplossing voor heeft gevonden.

Nader toegelicht: atoomsplitsing In een kernreactor wordt warmte geproduceerd door uraniumatomen te splitsen. Daarbij komt energie vrij. Dit moet met de grootst mogelijke voorzichtigheid gebeuren omdat er anders levensgevaarlijke radioactieve stoffen in het milieu terecht kunnen komen.

Biogasgenerator voor de productie van energie op het platteland van Nepal.

18

Bij verhitting van biomassa in een afgesloten vat komt er een gas vrij. In arme landen gebruiken veel boeren dit biogas om te koken en hun huis te verwarmen. Op vuilnisbelten kan op grote schaal biogas worden opgevangen om als brandstof gebruikt te worden in energiecentrales.

Kerncentrale aan zee.

19


Waterkracht Water kan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit. Waterkracht is een duurzame vorm van energie. Om een waterkrachtcentrale (HEP) van water te voorzien wordt er in een rivier een dam aangelegd waardoor er een stuwmeer ontstaat. Het water ervan kan gecontroleerd worden doorgelaten voor de productie van elektriciteit met behulp van turbines en generatoren. Ook golven kunnen energie leveren. Door hun op- en neergaande beweging kunnen ze een zuiger in een buis naar beneden duwen. Met de verplaatste lucht kan een turbine worden aangedreven.

Volgens veel mensen staan de kosten van een HEP-project in geen verhouding tot de schone elektriciteit die zo’n project oplevert.

Zonne-energie

Op veel plaatsen is het weer zodanig dat zonne-energie lonend is. Het is een duurzame vorm van energie die op veel manieren kan worden toegepast. Je kunt het met spiegels naar ĂŠĂŠn punt leiden en gebruiken voor verlichting, verwarming en om te koken. In een zonne-energiecentrale wordt warmte gebruikt voor de productie van stoom om turbines aan te drijven.

Grote constructie met zonnepanelen voor de opvang van zonne-energie.

In huizen kan zonne-energie gebruikt worden om water te verwarmen. Men laat koud water door buizen in panelen op het dak lopen en door de zon verwarmen. Het warme water gaat meteen naar een speciale opslagtank.

Nader toegelicht: zonnepanelen Bij de aanleg van dammen komen grote stukken land onder water te staan. Bij grote projecten verdwijnen akkers en hele dorpen onder water en gaat de leefomgeving van veel planten en dieren verloren. Kleine dammen zijn minder rampzalig voor het milieu en de mensen die er wonen.

20 20

In zonnepanelen zitten cellen die gemaakt zijn van een speciaal materiaal, silicium. De panelen zetten het zonlicht dat ze opvangen meteen om in elektriciteit. Ze zijn echter heel duur en je hebt er veel nodig om je hele huis van stroom te voorzien. Voordeel is dat je ze overal kunt gebruiken, dat ze heel lang meegaan en dat zonnewarmte gratis is.

21

Goed omgaan met het milieu  

jonge onderzoeker

Goed omgaan met het milieu  

jonge onderzoeker