Page 1

Het belangrijkste wat je leert op school in schema’s en tabellen

!

Leesstr ateg ieë n

n e k e i p S g a m 2

1

Het belangrijkste wat je leert

54

55

56

67

68

80

dedan je ouders gewend zijn!) manier un Meetk k n ke Ertrebestaat ook een Spiekboekje rekenen Spiekboekje G omrafie enz. met alles wat je op school r! 2 × 5 × leert over rekenen. Ook het Spiekboekje rekenen en mee 20 is

REKENEN

geeft uitleg op de manier een andere manier dan en tabellen

je

op de basisschool in schema’s

REKENEN

Spiekboekje rekenen vind je de belangrijkste die je op de basisschool leert over rekenen htelijk bij elkaar. Zo kun je makkelijk iets opzoeken kelijk iets uit je hoofd leren. k is ingedeeld in schema’s en tabellen. ts zoekt, kijk je voorin de inhoudsopgave of de woordenlijst. Daar staat het nummer van de e waar je de uitleg over dat onderwerp vindt.

32

62

72

82

81

92

43

53

83

93

55

65

74

75

84

85

94

95

20

Teksten

47

48

49

50

56

57

58

59

60

66

67

68

69

70

76

77

78

79

80

86

87

88

89

90

96

97

98

en meer!

4 5

50

5× 8 10

40 30 10

enz. 20 25

40 50

enz.

20 0

10 x

9x

2x

overzichtelijk

99 100

omtrek Grafieken

gele tegels blauwe tegels

Artikelcode SPR01 9 789461 752529 >

en meer! 80 100

40

39

46

Meetkunde

die jij kent.

je ouders gewend zijn!)

Er bestaat ook een Spiekboekje taal met het belangrijkste wat je op de basisschool leert over taal. Ook Spiekboekje taal is overzichtelijk ingedeeld in schema’s en tabellen.

18/09/14 11:47

appel banaan perzik sinaasappel

cover.indd 1

80 100

n?

en tabellen

30

29

38

7x

10

9

19

28

37

36

45

64

18

27

26

35

54

8

7

17

16

25

44

63

73

6

5

15

34

33

52

61

Maten91

24

23

22

31

Breuken71

straal

14

13

12

21

diameter

4

3

2

1

11

Getallen 41 42

51 Bewerkingen

sscholen worden verschillende methoden gebruikt voor rekenen. Het ene boek gebruikt dere woorden dan het andere boek. In het ekje rekenen worden de woorden van allerlei nde methoden gebruikt, dus ook de woorden wend bent.

Je schrijft woord anders wat je hoort.

Het belangrijkste wat je leert

rd: elwoo oid de vorm + d volto +) ik(ge-

f da

Je schrijft het woord anders dan wat je hoort.

Zinsdelen Woordenschat

4ingedeeld8 in schema’s, 25 tegelsen tabellen. gele lijsten 10 5 s blauwe tegel enz. 2× 5×

40 50

Le es

basisschool in schema’s en tabellen

Als o

Spelling Woordsoorten

69

(Dat is soms een andere

angrijkste wat je leert op de

tabellen

ter

e iam

d

50 40

al

stra

SBR01 ikelcode

789 461

1

20 10 0

752 529

appel

perzik banaan

school

gen

50 40 30 20 10 0

sinaasappel aan perzik appel ban

uit Lievelingsfr

9

16

17

18

19

71

53

52

63

62

72 82 92

65

64

74

73

75

84

83 93

94

04:27

85 95

67

66

77

76

87

86

97

96

www.schoolsupport.nl/spiekboekjes

60

69

68

79

78

89

88 98

70 80 90

99 100

f dan

?

Beknopte, visueel opgezette boekjes met alle basisschoolstof voor taal en rekenen gepresenteerd in schema’s, lijsten en tabellen en voorbeelden. De leerstof taal, spelling en rekenen worden met verschillende termen (uit 2 × 5 × verschillende methoden) aangeboden, dus het maakt niet uit welke methode u gele tegels 4 op school gebruikt. 8 blauwe tegels 5 Met Spiekboekjes helpt u leerkrachten, uw leerlingen én misschien ook de 10 of de vrije inloop. ouders die graag hun kind helpen bij het huiswerk

50

59

58

57

56

55

54

40

49

48

47

46

30

39

38

37

20

29

28

27

36

45

44

43

1/10/14 04:26

it op onze

8

35

34

33

l sinaasappe

>

Lievelingsfru

Aantal leerlin

1/10/14

23

Als o

n ieë teg ra st

Artikelcode SBT01 9 789461 752536 6 >

30

7

26

25

24

Spieken mag niet, maar onze 91 Spiekboekjes zijn wel heel handig om k tre even iets uitgelegd te krijgen. om

18/09/14 14:26

spiekboekje taal cover.indd

61

81

TA A L

Medeklinkers: w,, z m,, nn,, pp,, rr,, ss,, tt,, vv,, w m b, cc,, dd,, ff,, gg,, hh,, jj,, kk,, ll,,

79 Op scholen worden verschillend 66 53 78 65 52 e methoden 90 77 (boeken) 64 51 89 gebruikt voor taal. Het 76 63 ene 88 75 62 boek gebruikt soms 87 andere100 74 61 99 86 woorden dan het andere 73 98 85 boek. 72 97 84 71 eter 96 In het Spiekboekj 83 e taal worden 95 82 de94woorden diam van alle 81 93 methoden gebruikt, dus ook de 92 woorden die jij gewend 91 bent. Dit boekje legt alles ook uit op de manier die jij al gewend bent. stra

piekboekje

op school in schema’s en

Spiekboekje

9x 10 x 2x

-n tussen

43 len 42 Getal 41 kingen er ew B en Breuk Maten

15

42

41

Spiekboekjeje 7x

14

32

31

bellen op school in ta ’s en schema’s en tabellen schema hool in rt op sc t je lee wa grijkste et belan

RE

13

22

21

Het belangrijkste wat je leert

In het Spiekboekje taal is alles te vinden wat kinderen op de basisschool (en daarna) leren voor taal, over10 zichtelijk bij elkaar. Zo kun je makkelijk8 iets9 opzoeken en 20 7 makkelijk iets uit je hoofd 19 6 leren. 18 5 30 17 Het boek is ingedeeld3 in 4 29 16 schema’s, 28 en tabellen. lijsten 15 2 40 27 14 1 Als je iets zoekt, 39 26 13 kijk inhoudsopg 38ave of 12 je in de 25 in de 50 37 24 11 woordenlijst. Daar 49 36 23het staat nummer 48 35 22 van 60 47 de bladzijde 34 21 waar je de uitleg over dat33 59 46 onderwerp 58 45 32 vindt. 70 57 44 31

4

10

6

en helpt leerlingen, leerkrachten (en ouders!) 12

11

51

TA oAeLk SpiekKbENEN

3

5

Je schrijft het woord anders dan wat je hoort.

2 × 5 ×

enz. 20 25 enz.

www.schoolsupport.nl

40 50

80 100

7x

10 x

9x

2x

Spiekboekjes folder (FOL66)  

Spieken mag! en helpt leerlingen leerkrachten (en ouders!)

Spiekboekjes folder (FOL66)  

Spieken mag! en helpt leerlingen leerkrachten (en ouders!)

Advertisement