Page 1

RAA

S O O R E D N I T HO cito: een niet te missen kans! C S N E E K! mmen à la Redactieso

VIJF VOORDELEN:

redactiesommen n va en rs ee eh b en en Beter begrijp E6 en M7-M8) 5(E s u ea iv n ee tw op g Oefenin nonderwerpen ke re n te or so 5 or vo u Oefenboeken per nivea rekenonderwerp er p lp u h er le en g n ri ve acti Mét handige voorkennis or zelfcontrole vo rs ke ra ek d co k oo en Naast antwoordenboek

eKken r t f a n e n e l L e opt VERMENIGVULDIGEN EN DE LEN PROCENTEN EN BREUKEN

geld T E M N REKENE

REKENE

DOELTREFFEND!

N MET MAATE ENHED EN

www.schoolsupport.nl


RAAK!

RAAK! is doeltreffend! Additionele leerlijn, rekenvraagstukken op de cito-manier, afgestemd op de Referentieniveaus.

Er z n t en oefenboeken n deze RAAK! Redact esommen- n De v f versch ende onderwerpen d e op twee n veaus (groep 5/6 en groep 7/8) aandacht kr gen z et u h er

RAAK! Redactiesommen voor E5/E6

RAAK! Redactiesommen is een additionele leerlijn rond

61

62

71

82 92

16 26

17

18

27

28

9 19 29

MMEN

20

34

35

36

37

38

39

40

44

45

46

47

48

49

50

53

54

55

56

57

58

59

60

63

64

65

66

67

68

69

70

73

74

75

76

77

78

79

Met de redactiesommen in dit boek oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken. En dat op de cito-manier! Leerlingen leren volgens vaste stappen om opdrachten goed te lezen. Ze leren om er de juiste informatie uit te halen en om die informatie zo te gebruiken dat ze het juiste antwoord kunnen uitrekenen. Deels door meerkeuzevragen, deels door open vragen, maar altijd volgens een vaste structuur. De oefenboeken RAAK redactiesommen zijn inzetbaar naast alle methodes en bieden extra oefening op het gebied van rekenen. Uitstekend geschikt om de cito-toets vraagstellingen te trainen. In de remedial teaching kunnen de boeken als herhalingsstof of extra stof gebruikt worden, in de klas als zelfstandig te verwerken stof. Er zijn tien oefenboeken in deze RAAK-lijn. Vijf verschillende onderwerpen, die op twee niveaus aandacht krijgen. In elk oefenboek loopt de moeilijkheidsgraad op. • Optellen en aftrekken, zowel op E5-E6 niveau als op M7-M8 niveau • Vermenigvuldigen en delen, zowel op E5-E6 niveau als op M7-M8 niveau • Procenten en breuken, zowel op E5-E6 niveau als op M7-M8 niveau • Rekenen met geld, zowel op E5-E6 niveau als op M7-E8 niveau • Rekenen met maateenheden, zowel op E5-E6 niveau als op M7-M8 niveau Voorkennisactivering en leerhulp: ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, waarop uitgelegd wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. Daarnaast zijn aan elk oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen zien welke stappen ze moeten nemen om de som goed aan te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd hebben, kunnen ze de flappen naar binnen vouwen zodat ze ook zonder de hulp de sommen de baas zijn! Zelfcorrigerend: de antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter te verdienen valt. Zijn alle antwoorden juist gegeven, dan kan er van de letters een woord gemaakt worden. Het oefenboek is dus grotendeels zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de code…

80

R

83

84

85

86

87

88

89

90

94

95

96

97

98

99

100

Schema’s optellen en aftrekken

9+3

9+4

2+9

3+9

4+9

8+3

8+4

8+5

3+8

4+8

5+8

7+4

7+5

7+6

4+7

5+7

6+7

6+5

6+6

5+6

9+5

9+6

9+7

9+8

5+9

6+9

7+9

8+9

8+6

8+7

8+8

6+8

7+8

9+9

7+7

R

RAAK!

K

11-2

12-3

13-4

14-5

11-3

12-4

13-5

14-6

11-4

12-5

13-6

14-7

11-5

12-6

13-7

14-8

11-6

12-7

13-8

14-9

11-7

12-8

13-9

11-8

12-9

15-6

16-7

17-8

15-7

16-8

17-9

15-8

16-9

MM

18-9

PROCENTEN EN BREUKEN DEN AATEENHE M T E M N REKENE ld REKENEN MET ge 15-9

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling. RAR021 • 5 ex: RAR21 ARTIKELCODE

11-9

MM

R

RAAK! R AAK!

titel RAAK! Redactiesommen optellen en aftrekken E5-E6 auteurs Harold Ottens en Hanneke Munnich redactie Femke Winkels [Schoolsupport] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] opmaak Inge Hassink [Icarus] i.s.m. Peggy Van Eyck [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl vertegenwoordiging België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

AFTREKKEN

RAAK! Redactiesommen is ontwikkeld omdat veel leerlingen bij

MM

K

RAAK!

opteLlen en aftreKken

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN OPTELLEN

9+2

K

R

RAAK! R AAK!

HANDIGE HULP

MMEN

Lekker veel oefenen met redactiesommen… cito-toetsen de baas!

93

RAAK!

K

REDACTIESO

opteLlen en aftreKken

30

33

43

R

AAK!

REDACTIESO

10

treKken opteLlen en af

72

81 91

25

8

10 20 30 40

52

15

24

7

10 20 30 40 50 60 70 80 90

51

14

23

6

10 20 30 40 50 60 70 80 90

13

22 32 42

5

K

RAAK!

10 20 30 40 50 60 70 80 90

12

21 31 41

4

x

R

K

MM

10 20 30 40 50 60 70 80 90

11

3

RAAK! R

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2

OEFENBOEK E5-E6

K

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

R

RAAK!

10 20 30 40 50 60 70 80 90

RAAK!

HANDIGE HULP Honderdveld

www.schoolsupport.nl

redactiesommen vanaf groep 5 Leerlingen krijgen oefenstof aangeboden op belangrijke onderwerpen als optellen en aftrekken vermenigvuldigen en delen procenten en breuken rekenen met geld en rekenen met maateenheden De boeken zijn 100% afgestemd op de Referentieniveaus Rekenen

OEFENBOEK E5-E6

9 789086 644582 >

RAAK! Redactiesommen voor M7/M8

ZA ZA

ZO ZO ZO MA MA MA DI DI DI

WO WO WO DO DO DO VR VR VR ZA ZA ZA

ZO MA DI ZO ZO MA MA DI DI

WO DO VR WO WO DO DO VR VR

ZA ZA ZA

ZO ZO

MA MA

DI DI

WO WO DO DO VR VR

ZA ZA

ZO

MA

DI

WO

DO VR

P PO UL RE E H BA IG W N ! ND OU PE HA UITV FLAP

: 1 000

inhoud

km3

inhoud

kl

gewicht

hl

x 10

hg

: 1 000

dam3

x 1 000

: 10

: 10

kg

: 1 000

hm3

x 1 000

x 10

dal

x 10

: 10

dag

: 10

: 10

g

: 10

dg

x 1 000

: 10

cl

x 10

cm3

x 1 000

: 10

dl

: 1 000

dm3

x 1 000

: 10

l

x 10

: 1 000

m3

x 1 000

: 10

ml

x 10

: 10

cg

: 10

: 1 000

mm3

kwartaal, titel RAAK! Redactiesommen rekenen metMoeilijker: maateenheden M7-M8 etmaal auteurs Albert Lubberink en Hanneke Munnich een kwartaal = ¼ jaar = 3 maanden redactie Femke Winkels [Schoolsupport] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] = 24 uur opmaak Inge Hassink [Icarus] i.s.m. Peggy Vaneen Eycketmaal [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl vertegenwoordiging België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net © Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

= 13 weken

ARTIKELCODE RAR028 • 5 ex:

RAR28

RAR28 COV Raak rekenen met maateenheden.indd 1

RAR30 COV Raak rekenen met geld.indd 1

Weegschaal

B

Weegschaal

C

Weegschaal

D

Weegschaal

b c d

C

64 tegels

© Schoolsupport D 72 tegels– Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

staat dezemet maateenheden tekst. Hoeveel gram vitamine RAAK - Rekenen C zit er in 100 milliliter sap?

A B C D

3,5 gram 0,35 gram 0,035 gram 0,0035 gram

- Opdrachten

- M7

Schaalverdeling 0

aanbevolen dagelijkse

OP RAR030 • 5 ex: RAR30P UL RE E H BA IG UW EN ! 9 789086 O >P 645763 ND 645824 HA UITV FLAP

s

r ARTIKELCODE

7

Voedingswaarde per 100 ml energie 171KJ, 41kcal eiwit 0,7g koolhydraten 8,6g waarvan suikers 8,6g vet – waarvan verzadigd vet – voedingsvezel 0,2g natrium 0,001g vitamine C ca. 35 mg* * = 58% van de

in de winkel van Zwinkels de verwarming aan. Om 18:30 uur gaat hij weer uit. Op donderdag koopavond, is het dan blijft de verwarming uur aan. Op tot 21:30 zondag is de winkel gesloten. Per uur verbruikt de verwarming gemiddeld 5m 3 gas. Hoeveel moet Zwinkels in de maand juni 2013 betalen? 1m 3 gas kost € 0,60.

op plek 2

t

u

6. Op een pak sinaasappelsap

spelcomp

g

a

titel RAAK! Redactiesommen rekenen metegeld en tijd M7-M8 a 5. InAlbert de gang Lubberink f auteurs en Hanneke Munnich van het oude herenhuis gaat Harmen zwarte g en witte zoalsWinkels redactie liggen Femke [Schoolsupport] op de tekening. tegeltjes leggen. Hoeveel witte tegels Ze op plek 2 h Harmen moet omslag Marino Pollet [Schoolsupport] in totaal bestellen? opmaak Inge Hassink [Icarus] i.s.m. Peggy Van Eyck [Schoolsupport] 16 tegels uitgever A Schoolsupport, www.schoolsupport.nl B 32 tegels vertegenwoordiging België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

op plek 10

1 000

A

1 cm

B D

P

m

€ 845,50

n o p

10. De kleine Hélène

© Schoolsupport – www.schoolsupport.nl

8

is geboren op 28 mei 2012. Binnenkort is zij precies Op welke datum - M7 1000 dagen oud. Opdrachten is dat? en Tijd RAAK - Geld Tip: Zoek thuis of op internet een kalender van 2012. A

t

B op plek ?

C

hoeveelheid

D

op plek 4

e f g

RAAK - Rekenen

met maateenheden

- Opdrachten -

Ik heb de code M7

13

48

RAAK - Geld

gekraakt:

en Tijd - Opdrachten

2

- M8

h 3

4

5

6

7

8

9

10

op plek 9

1 –– 11

2 5 5

10

2 2

4

10

20

25

4

dus nog

2

10

4

© Schoolsupport – www.schoolsupport.nl

4

2 –– 4

25

–– 10

De tel

De noeme 2 x 10 = 20

50

5 2

5

20

4 ––

6 –– = 1 ––

9/07/14 14:59

19 februari 2015 19 maart 2015 28 mei 2015 25 juli 2015

1

O LP HU ARE N!

B E IG W ND OU PE HA UITV FLAP

9/07/14 14:57

r s u

€ 675,75 € 712,50

C € 748,50 Als er 1 : 1 000 bij een schaalstok staat, betekent dat in dit geval:

1 cm op de kaart is in het echt 1 000 cm

10

P PO UL RE E H BA IG W N ! ND OU PE HA UITV FLAP

50

81 82 83 84 85 86 87 88 89

80

800

10 20 30 40 50 60 70 80 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79

70

700

10 20 30 40 50 60 70 80 90

d

c b

a

A

mg

9 789086 645800 645763 >

:

P PO UL RE E H BA IG W N ! ND OU PE HA UITV FLAP

100

100

1000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

900

90

ZA

200

WO WO DO DO VR VR

500

ZO ZO MA MA DI DI

1 000

ZA

1 –– 8

De teller is groter dan de noemer.

0,01

DO VR

2

WO

4

DI

4

10

MA

6

––

Een hele is

20

ZO

1 –– 7

1 –– 10

De noemer (4) past 1 x in 4. Dus je kunt er 1 hele uithalen.

40

16-9

15-9

1 –– 5

De helen uit breuken halen

100

15-8

18-9

rekenen met geld en tijd

5

ZA

10

DO VR

25

WO

50

DI

100

MA

200

ZO

200

ZA ZA

500

WO WO DO DO VR VR

500

ZO ZO MA MA DI DI

1 000

ZA ZA

1 000

WO WO DO DO VR VR

0,05

ZO ZO MA MA DI DI

0,02

ZA ZA ZA

2

WO WO DO VR WO DO DO VR VR

5

ZO ZO MA DI ZO MA MA DI DI

10

ZA ZA ZA ZA

20

WO WO DO DO DO VR VR VR WO WO DO VR

50

ZO ZO ZO ZO

100

ZA ZA ZA ZA

2

WO DO VR WO DO VR WO WO DO DO VR VR

4

ZO MA DI ZO MA DI ZO ZO MA MA DI DI

10

WO WO WO DO DO DO VR VR VR ZA ZA ZA

20

ZO ZO ZO MA MA MA DI DI DI

40

ZA ZA

100

WO WO DO DO VR VR

200

ZO ZO MA MA DI DI

5

ZA

10

DO VR

25

WO

50

DI

100

MA

MMEN

200

ZO

REDACTIESO

rekenen met maateenhed en

500

ZA

10

DO VR

20

WO

50

DI

100

MA

200

ZO

500

ZA ZA

1 000

WO WO DO DO VR VR

20

ZO ZO MA MA DI DI

40

ZA ZA

100

WO WO DO DO VR VR

200

ZO ZO MA MA DI DI

500

ZA ZA ZA

1 000

WO WO DO VR WO DO DO VR VR

50

ZO ZO MA DI ZO MA MA DI DI

100

ZA ZA ZA ZA

250

WO WO DO DO DO VR VR VR WO WO DO VR

500

ZO ZO MA MA MA DI DI DI ZO ZO MA DI

1 000

ZA ZA ZA ZA

100

WO DO DO VR VR WO DO VR WO WO DO VR

200

ZO MA MA DI DI ZO MA DI ZO ZO MA DI

500

WO WO WO DO DO DO VR VR VR ZA ZA ZA

1 000

ZO ZO ZO MA MA MA DI DI DI

5,00

ZA ZA

2,00

WO WO DO DO VR VR

1,00

ZO ZO MA MA DI DI

0,50

ZA

0,20

DO VR

0,20

17-9

61 62 63 64 65 66 67 68 69

40

WO

RAAK!

HANDIGE HULP

1 –– 4

een groter bedrag?

0,10

17-8

16-8

MMEN

REDAC rekenen met geld en tijd TIESO MMEN

rekenen met maateenheden

DI

x

10,00

16-7

15-7

REDACTIESO

0,01

ZA

0,02

DO VR

0,05

WO

0,10

DI

0,50

MA

dingen

1,00

ZO

2,00

ZA ZA

5,00

WO WO DO DO VR VR

10,00

ZO ZO MA MA DI DI

20,00

15-6

600

60

ZA ZA

MA

DI DI DI DI

10 20 30 40 50 60 70 80 90

51 52 53 54 55 56 57 58 59

WO WO DO DO VR VR

ZO

MA MA MA MA

500

50

ZO ZO MA MA DI DI

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ZA ZA

41 42 43 44 45 46 47 48 49

WO WO DO DO VR VR

50,00

13-9

12-9

11-9

ZO ZO MA MA DI DI

2

12-8

11-8

ZA ZA

5

11-7

RAR22 COV Raak optellen en aftrekken.indd 1

WO WO DO DO VR VR

100,00

14-9

DI DI

2

14-8

13-8

MA MA

4

14-7

13-7

12-7

ZO ZO

10

13-6

12-6

11-6

ZA

200,00

12-5

11-5

DO VR

5

11-4

WO

RAAK!

HANDIGE HULP

10

14-6

MMEN

25

14-5

13-5

DI

1 –– 2

REDACTIESO

500,00

13-4

12-4

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84

2

12-3

11-3

1x7= 2x7= 3x7= 4x7= 5x7= 6x7= 7x7= 8x7= 9x7= 10 x 7 = 11 x 7 = 12 x 7 =

procenten, breuken en verhou

OEFENBOEK M7-M8

RAAK!

H Breukencirkels

x7

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

5

11-2

MA

PROCENTEN EN BREUKEN EENHEDEN T A A M T E REKENEN M ld REKENEN MET ge

AFTREKKEN

1x6= 2x6= 3x6= 4x6= 5x6= 6x6= 7x6= 8x6= 9x6= 10 x 6 = 11 x 6 = 12 x 6 =

10

7+8

7+7

x6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20

6+8

5+6

1x5= 2x5= 3x5= 4x5= 5x5= 6x5= 7x5= 8x5= 9x5= 10 x 5 = 11 x 5 = 12 x 5 =

50

6+7

6+6

9+9

x5 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

1 000,00

7+6

5+7

6+5

8+9

8+8

x4 1x4= 2x4= 3x4= 4x4= 5x4= 6x4= 7x4= 8x4= 9x4= 10 x 4 = 11 x 4 = 12 x 4 =

50,00

5+8

7+5

4+7

9+8

7+9

8+7

1x3=3 2x3=6 3x3=9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27 10 x 3 = 30 11 x 3 = 33 12 x 3 = 36

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

20,00

4+8

7+4

9+7

6+9

8+6

1 x 2= 2 x 2= 3 x 2= 4 x 2= 5 x 2= 6 x 2= 7 x 2= 8 x 2= 9 x 2= 10 x 2 = 11 x 2 = 12 x 2 =

100,00

3+8

9+6

5+9

ZO

OEFENBOEK OEFENBOEK M7-M8M7-M8

400

MMEN

9+5

x3

x2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

500,00

8+5

1 x 1= 2 x 1= 3 x 1= 4 x 1= 5 x 1= 6 x 1= 7 x 1= 8 x 1= 9 x 1= 10 x 1 = 11 x 1 = 12 x 1 =

200,00

4+9

8+4

baas!

RAAK! R AAK! 31 32 33 34 35 36 37 38 39

9+4

3+9

8+3

ngen

www.schoolsupport.nl

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN OPTELLEN

9+3

2+9

RAAK!

HANDIGE HULP

10 20 30 40 50 60 70 80 90

REDACTIESO

Schema’s optellen en aftrekken

9+2

OEFENBOEK M7-M8

RAAK!

30

zes miljard

TIESOMMEN

VERMENIGVULDIGEN EN DELEN

300

6 000 000 000

x1

MMEN

procente REDAC n, breuken en verhoudi

Lekker veel oefenen met redactiesommen… cito-toetsen de

10 20 30 40 50 60 70 80 90

zestig miljoen zeshonderd miljoen

www.schoolsupport.nl

In deze boeken leren de leerlingen volgens vaste –terugkerende– stappen goed lezen en de juiste informatie te halen uit de verhaalsommen om zo het goede antwoord te vinden Deels door meerkeuzevragen deels door open vragen maar altijd volgens een vaste structuur

RAAK!

HANDIGE HULP

zeshonderdduizend zes miljoen

21 22 23 24 25 26 27 28 29

600 000 6 000 000 60 000 000 600 000 000

baas!

20

5

zesduizend

zestigduizend

EN

200

6 000

1 van de 4 vakken is gekleurd. De verhouding is dan 1 op de 4. Dat is ¼ = 0,25 = 25%.

opteLlen en aftreKken

10 20 30 40 50 60 70 80 90

, 1

treKken opteLlen en af

“drieduizendtweehonderdachtenveertig en vijftien honderdsten”

Grote getallen

60 000

MMEN

VERMEN REDAC IGVULDI GEN EN DELEN TIESO MM

Lekker veel oefenen met redactiesommen… cito-toetsen de

REDACTIESO

Oefenen met verhaalsommen Verbanden tussen schrijfwijzen Oefenen met verhaalsommen Met de redactiesommen in dit boek oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke Met de redactiesommen in dit boek oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken. En dat op de cito-manier! Leerlingen moeten hun rekenkennis leren toepassen. rekenvraagstukken. En dat op de cito-manier! Leerlingen moeten hun rekenkennis leren toepassen. Daarvoor moeten ze een situatie kunnen vertalen naar een som. Dat geldt voor x 11 x 12 x 13 x8 x9 x 10 echte Verhouding Breuksituaties en voor Kommagetal Percentage Daarvoor moeten ze een situatie kunnen vertalen naar een som. Dat geldt voor echte situaties en voor verhaalsommen. In toetsen, zoals die van het Cito LOVS (de entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8), verhaalsommen. In toetsen, zoals die van het Cito LOVS (de entreetoets in groep 1 x 11 = 11 1 x 12 = 12 1 x 13 = 13 1x8= 8 1x9= 9 1 x 10 = 10 7 en de eindtoets in groep 8), krijgen leerlingen ook verhaalsommen voorgelegd. Dit boekje geeft een ruime hoeveelheid verhaalsommen krijgen leerlingen ook verhaalsommen voorgelegd. Dit boekje geeft een ruime 2 x 11 = 22 2 x 12 = 24 2 x 13 = 26 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20 hoeveelheid verhaalsommen om te oefenen. Het stappenschema helpt de leerling om de verhaalsommen 1 3 x 11 = 33 3 x 12 = 36 3 x 13 = 39 3 x 8 = 24 3 x 9 = 27 3 x 10 = 30 systematisch aan te pakken: 0,5 om te oefenen. Het stappenschema helpt de leerling om de verhaalsommen –– 50% 1 op de 2 systematisch aan te pakken: eerst goed lezen, heel goed bedenken wat de vraag is en 4 x 11 = 44 4 x 12 = 48 4 x 13 = 52 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 10 = 40 wat je al weet, dan de som eerst goed lezen, heel goed bedenken wat de vraag is en wat je al weet, dan 2 opschrijven en oplossen. de som opschrijven en oplossen. 5 x 11 = 55 5 x 12 = 60 5 x 13 = 65 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50 Niveaus 6 x 11 = 66 6 x 12 = 72 6 x 13 = 78 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 1 % 1 Niveaus De verhaalsommen in dit oefenboek voor groep 7 en 8 zijn 0,33 (afgerond) 33 1 op de 3 –– –– gebaseerd op het type opgaven van de Cito LOVS7 x 11 = 77 7 x 12 = 84 7 x 13 = 91 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 De verhaalsommen in dit oefenboek voor groep 7 en 8 zijn gebaseerd op het 3 3 toetsen M7, E7 en M8 (u kunt er voor kiezen om al in B8 met M8 opdrachten 8 x 11 = 88 8 x 12 = 96 8 x 13 = 104 type opgaven van de Cito 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80 aan de slag te gaan en te toetsen). LOVS-toetsen M7, E7 en M8 (u kunt er voor kiezen om al in B8 met M8 opdrachten 9 x 11 = 99 9 x 12 = 108 9 x 13 = 117 De delen M7 en E7 komen overeen met referentieniveau 1F (Advies commissie 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 1 aan de slag te gaan en Meijerink), hier gaat het om0,25 het –– 25% 1 op de 4 te toetsen). 10 x 10 = 100 10 x 11 = 110 10 x 12 = 120 10 x 13 = 130 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 De delen M7 en E7 komen overeen vermenigvuldigen van een getal met één cijfer maal een getal met twee of drie met referentieniveau 1F (Advies commissie Meijerink), hier 4 of een getal van twee cijfers 11 x 10 = 110 11 x 11 = 121 11 x 12 = 132 11 x 13 = 143 11 x 8 = 88 11 x 9 = 99 gaat het om het uitvoeren van eenvoudige berekeningen binnen de context cijfers maal een getal van twee cijfers, delen met getallen met maximaal drie van verhoudingen, ook met mverhoudingen. Deel M8 cijfers delen 12 x 10 = 120 12 x 11 = 132 12 x 12 = 144 12 x 13 = 156 12 x 8 = 96 12 x 9 = 108 door een getal met aalsoen procenten 1 ligt op referentieniveau 1S en bevat rekenen met percentages, ook met lsom maximaal twee cijfers, al dan niet met een rest. De eerste1series 0,2 20% e Verhmoeilijke op de 5 opgaven doen een –– beroep op hoofdrekenen, getallen en het omzetten van breuken, verhoudingen en percentages. De Grot te verhaa handig rekenen en Opd schatten.rach De tweede n tenseries maken leerlingen door kolomsgewijs5of cijferend te rekenen op De gro en hale papier. Deel M8 ligt op referentieniveau 1S en bevat grotere getallen en complexere1 € 7,00. Praktisch 1 per blik: 1. Beatrix 4 blikk = pretpark! N! 0,125 12 –– % ––situaties. 1 op de 8 llen kosten werd in Naar het Leerlingen ALE Leerlingen leren in dit oefenboek volgens vaste stappen opdrachten betalen! leren in dit oefenboek volgens vaste stappen opdrachten goed te lezen. Ze leren 1980 gekroond s r de 1. Tennisba 60 000 goed te lezen. Zezestigduizend halen, 3 8 2 Zij is 33 3 BET leren om de juiste ekerPraktisch om de juiste ongevee blikken. jaar tot koningin. was daar Nu: 4 blikken informatie uit opdrachten te halen en om die informatie zo te gebruiken dat gratis informatie uit opdrachten rs aan het koningin rsleren in ditInoefenboek koopt 24 te halenDe volgens en om end bezo Leerlingen vaste stappen die informatie geweest. opdrachten goed te lezen.1Ze leren om de juiste zo tekomma gebruiken dat ze het juiste antwoord kunnen ze het juiste welk jaar antwoord kunnen Kalender plaats van de Hoe vaak past een bedrag in b Deucy tal bezoekehet aantal bezoeke Voorvoegsels Prijzen pretpark: b betalen? deed zij 600 000 zeshonderdduizend Tennisclu € 29,Tienduiz ad van zwem- informatie uitrekenen. Deels door meerkeuzevragen, deels door open vragen, 5 jaar: tennisclu uitrekenen. Deels door meerkeuzevragen, afstand 0,1 10% 0 t/m 1zoop de 10 dat ze het–– om dievan informatie deels door open vragen, maar altijd volgens een vaste structuur. helft van uit opdrachten te halen en te gebruiken maar altijd volgens een vaste structuur. moet de juiste antwoord kunnen Kinderen de troon? ad. 31,50 Hoeveel jaar: buitenb € Deelkaart succes! 11 10 De oefenboeken RAAK redactiesommen zijn inzetbaar naast uitrekenen. buitenb Deels door t/m oefenboeken 6 De RAAK A meerkeuzevragen, redactiesommen Doe je het x 10 dan gaat komma 1en plaats naar rechts. jaar: deels door open vragen, maar altijd volgens bezocht zijngetal inzetbaar 1947 naast alle methodes 6 000 000 allede Het nieuwe is een groot methodes en zowelzes Kinderen zowel voormiljoen een vaste structuur. endste klassikaal gebruik voor vanaf 12 klassikaal gebruik vooral Opdrachten Snoek € 29,tienduiz ad werd en 14 jaarFEBRUARI n en kinderen geschikt, als ook voor zelfstandig gebruik en voor het oefenen in het kader van De oefenboeken geschikt, B de1953 10 als ook voor zelfstandig RAAK redactiesommen JANUARIbad De JANUARIek blijkt FEBRUARI JANUARI MAART MAART APRIL APRIL Doeper jepersoon het getalhet : 10oefenen dan gaatinde plaats naar links. gebruik zijn inzetbaar MAART werd deFEBRUARI en voor 1 naast Volwassene hetkomma kader 1van enAPRIL korting remedial teaching. zowel remedial Het buitenb teaching. Kilo betekent duizend n tussen A € 168,tussen 1 kwartaal € 2,50 0,01 1% k –– voor klassikaal gebruik 1 op alle de methodes 100 Uit onderzo Deze maand 60 onderwerpen, 000 000 zestig miljoen Er zijn tien oefenboeken in deze RAAK-lijn. Vijf verschillende C zelfstandig als ookrs), voor jongeren 2003 rs) en gebruik en voor het oefenen in het kader van remedial duikplan geschikt, r geteld. door kindere 84,55+-ers: Er zijn tien oefenboeken in deze RAAK-lijn. Vijf verschillende onderwerpen, die op twee niveaus aandacht die op twee niveaus aandacht 1. In de schouwburg 100 teaching. B € bezoeke de extra hoge personen: Hecto betekent honderd = 3 maanden trekkers :1 :2 vanaf 20 :3 :4 :5 :6 : 7 zijn 985 zitplaatsen. D bezoeke 8. krijgen. In elk oefenboek loopt de moeilijkheidsgraad op. Er tienbezoeke oefenboeken inrs).deze RAAK-lijn. Vijf verschillende onderwerpen, die op twee niveaus aandacht loopt de moeilijkheidsgraad op. Groepen krijgen. In elk oefenboek ad zijn(4609 20 jaar (22112013 dat vooral ligweide de grote 1/5 van de zitplaatsen 600 000 000 zeshonderd miljoen C € 126,Hoeveel plaatsen e binnenb de 14 en (2289 bezoeke en vooral Deca betekent tien = moeilijkheidsgraad 13 weken is leeg. ouders naar krijgen. en de luxe zomer was het : het aanIn elkersoefenboek loopt de 1 : 1= 1 2 : 2= 1 3 : 3 = 1D € 140,4 : 4= 1 5 : 5= 1 6 : 6= 1 7 : 7 =zijn1 leeg? • Optellen en aftrekken, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau met hun • Optellen op. 50-pluss Vink ad zwomm u rs). jaar) gaan en aftrekken, zowel op M7-M8 zijn. Deze minder populair r De niveau als op E5-E6 niveau Deci betekent een tiende 6 000 000 000 zes miljard bezoeke en Eva (4 2 : 1= 2 4 : 2= 2 6 : 3= 2 8 : 4= 2 10 : 5 = 2 12 : 6 = 2 14 : 7 = 2 p In het binnenb Supe per stuk jaar) • Vermenigvuldigen en delen, zowel op M7-M8 niveau • Optellen (3965 • Vermenigvuldigen delijk en (10 aftrekken, en o A Nullen erbij of eraf zowel delen, ers opd-M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau dui zowel 800 is dat? als op E5-E6 niveau op E5-E6 niveau 1. Sam € 0,30op M7-M8 niveau als 50-pluss 3 : 1= 3 6 : 2= 3 9 : 3= 3 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3 18 : 6 = 3 21 : 7 = 3 Centi betekent een honderdste• Procenten, breuken Hoe duur h • Vermenigvuldigen • Procenten, breuken en verhoudingen, zowel op M7-M8 a juli zei zwemba t. B en verhoudingen, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau (Procenten en 2. het pretpark. zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau op plek dat maanden delen, 4 : 1= 4 8 : 2= 4 12 : 3 = 4 16 : 4 = 4 20 :etsen 5 = 4verkoch 24 : 6 = 788 4 28 : 7 = 4 2 breuken) i niveau als op E5-E6 niveau (Procenten en breuken) Milli betekent een duizendste• Rekenen met geld en tijd, zowel op fi deze kranthet inen r Breuken In de drukke • Procenten, • Rekenen met geld en tijd, zowel op M7-M8 niveau etsen. 2 verhoudingen, M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau (Rekenen met geld) 5 : 1= 5 10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4jaar = 5120 000 zowel op M7-M8 25 : 5 = 5 he fi30 :C6 = 200 5 Supe Willems ’t Groentje als op E5-E6 niveau als op E5-E6 niveau (Procenten en breuken) Procenten rs aan rbreuken niveau op plek (Rekenen met geld) t? 35 : 7 = 5 4 stukss elektrisc r zijn dit bezoeke 92,directeu verkoch Er ijnlijk per zijn s De € • Rekenen met maateenheden, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau A • Rekenentotaal • Rekenen met maateenheden, zowel 6 : 1= 6 12 : 2 = 6 18 : 3 = 2.6 24 : 4die = 6fietsen 30 : 5 = 6 er dit36jaar :D6 = 197 6 42 : 7 = 6 € 1,28 niveau als metaantal geld en tijd, Wit waarsch zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau (Rekenen op E5-E6 niveau km op M7-M8 kg zijn dat het APRIL met geld) van lsJUNI MEIad deze zomer AUGUSTUS JUNI JUNI JULI JULI JULI MEI MEI JANUARILekker FEBRUARI MAART APRIL JANUARI JANUARI FEBRUARI MAART MAART APRIL Vermenigvuldigen met behulp van het positieschema fietsen t Lekker veel oefenen met redactiesommen… cito-toetsen gaan: ‘AAUGUSTUS 1AUGUSTUS 7 : 1= 7 14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 60%28 : 4 = 7 he 35 : 5= 7 42 : 6 = 7 49 : 7 = 7 veel B € 121,oefenen met FEBRUARI • Rekenen redactiesommen… met maateenheden, Spaghet buitenb zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau nd zou –– elektrisc cito-toetsen de baas! Voorkennisactivering en leerhulp: ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, de Voorkennisactivering = 100% : 1 100% baas! ti (zak) ijsjes uit!’ elfduize gratis en leerhulp: ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, waarop uitgelegd v 8 : 1= 8 16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 Hoeveel 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8 48 : 6 = 8 1 56 : 7 = 8 waarop uitgelegd op plek ? C € 89,50 over de Wokgroe delen ween : 10 : 10 wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. Voorkennisactivering 10 hm 10 hg 1 oktober. ieder€onderwerp 1,99 Oefenen met verhaalsommen nte leerhulp: Oefenen met verhaalsommen/contextopgaven op 9: 1= 9 18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9 54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 begint met een voorkennispagina, waarop uitgelegd gebeurt, Daarnaast zijn D € 116,- wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. Daarnaast zijn aan elk elk ad sluit (zak) • Het is handig om ruitjespapier teaan gebruiken. Tomaten Referentiematen 1 1 € 2,00 oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen wordt in welke saus 10 : 1 = 10 20 : 2 = 10 30 : 3 = 10 : 4000 = 10 50 : 5 = 10 : 6 = 10 70 : 7 = 10 situaties Het buitenb de de redactiesommen in dit boek oefenen leerlingen volop met het oplossen leerlingen A 4072 –0 De sommen Met de redactiesommen als deze tegen kunnen –– –– oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen 2. 60Hoeveel (pot) zien welke stappen ze moeten nemen Met hetMar zien– 0 komen. Daarnaast = 100% :in2dit boek50% oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke naar om de procent korting? van moeilijke kunnen somonder H, Tientallen onder T, enz.). Geraspt welke stappen ze moeten nemen om 10 vakerdam • Zet de getallen recht onder elkaar (Honderdtallen 2 zijn aan elk 2 de som wel10 11 : 1 = 11 22 : 2 = 11 33 : 3 = 11 : 4 000 = 11 55 : 5 = 11 66 : 6 = 11 77 : 7 = 11 dag 2,50 e kaaswaarop de €leerlingen goed aan te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd oefenboek flappen € 6,20 kt B 4460 bevestigd rekenvraagstukken. En dat op de cito-manier! Leerlingen moeten hun rekenkennis leren toepassen. rekenvraagstukken. goed aan te pakken. Wanneer inleerlingen kunnen zien welke stappen ze moeten nemen om dit seizoen (zakje) En dat op de cito-manier! Leerlingen moeten hun rekenkennis leren toepassen. hebben, kunnen ze de flappen stappen geautomatiseerd naar de som hebben, kunnen ze de flappen naar 10 Dede 12 : 1 = 12 24 : 2 = 12 36 : 3 = 12 48 :48 4 =000 12 60 : 5 = 12 72 : 6 = 12 84 : 7 = 12 € 2,49 Gro gaan. na vandaag • de Zetbaas het zijn! grootste getal altijd boven. Daarvoor wil binnen vouwen zodat ze ook zonder de hulp de sommen goed C sina aan 1 zullen te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd moeten ze een situatie kunnen vertalen naar een som. Dat geldt voor echte A 20% 1 1 1 1 flappen binnenuitvouwen Daarvoor 3 keer de hulp opgave zodat ze welzonder 250,-? de baas zijn! hebben, ze een:situatie kunnen asa ent Totaal ze de–– kunnen de naar moeten ebo€sommen situaties en voor –– –– –– 000 = 100% 4 25% vertalen naar een som. Dat geldt voor echte situaties van Sam ppevan en voor ze dit seizoen nogook 10 m 10 g D 70 Snoek de hulp te kopen Zelfcorrigerend: de antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, binnen vouwen zodat ze ook gezin 4 4 4 verhaalsommen. • Let op: weet wat een getaltelkens waard een is (honderdtallen, tientallen enz.) B 40% d Dezonder In toetsen, 1 meter is een grote stap ls: zoervaak naar de sommen de baas Zelfcorrigerend: zoals die van het Cito LOVS (de entreetoets in groep 7 en de eindtoets oenkaart dat 2. Het verhaalsommen. In toetsen, zoals die van het Cito LOVS (de entreetoets in groep zijn! 4 de antwoorden waarbij :8 :9 : 10 : 11 : 12 : 13 bestaan veelal letter te Korti zwemba ad in groep 8), 2,80 meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter te Ze denkenin groep 7 en rs van de eindtoets ng: 15% 8),een gezinsseiz in het hele seizoen € uit Binnenb ij verdienen valt. Zijn alle antwoorden juist gegeven, dan kan Zelfcorrigerend: C 25% pretpark. krijgen leerlingen ook verhaalsommen voorgelegd. Dit boekje geeft een ruime hen om bezoeke de antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter € 200,verdienen • Begin (onderste) eenheden. er vanbij dede Zijn alle letters gezin krijgen een woord antwoorden leerlingen ook verhaalsommen voorgelegd. Dit boekje geeft een ruime hoeveelheid er voor valt. gemaakt worden. Aantal juist gegeven, hele hoeveelheid dan te kan er van verhaalsommen 1 1 1 1 1 1 1 1 de letters een het 422 woord 10 dm 10 dg gemaakt 8 : 8 = 1 9 : 9 = 1 2 10 : 10 = 1 11 : 11 = 1 12 : 12 = 1 13 : 13 = 1 voordelig worden. mag verhaalsommen o OKTOBER NOVEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER –– –– –– –– DECEMBER –– –– –– –– Het oefenboek is dus grotendeels zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de D€ 600,-. MEI om te oefenen. Het JUNI JULI verdienendvalt. Is het AUGUSTUS AUGUSTUS MEI MEI JUNI JUNI JULI JULI 15% Zijn alle antwoorden =Het 100% :8 12,5% € 160,juist gegeven, dan kan oenkaartWaar stappenschema helpt Het oefenboek de leerling om deAUGUSTUS is dus code… om te oefenen. verhaalsommen zelfcorrigerend, en motiverend!a Kraak de code… 8er van 8 de 8letters 8 een8woord 8 gemaakt 8 8 worden. systematisch aan teBuitenba stappenschema helpt de leerling om de verhaalsommen systematisch normaal26 : 13 = 2 zijngrotendeels 16 : 8 = 2 18 : 9 = 2 20 : 10 = 2 22 : 11 = 2 gezinsseiz 24 : 12 = 2 pakken: de sinaasappels 1 582 e x 10 x 10 ? 2 meter is de hoogte van de deur willen. Met een aan te pakken: Het oefenboek nbike kost Super is dus eerst goed lezen, heel goed bedenken wat de vraag is en wat je al weet, dan korting. naar verhouding op plek zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de code… Degrotendeels als ze maar e cm 24 : 8 = 3 27 : 9 = 3 30 : 10 = 3 33 : 11mountai =3 36 : 12 = 3 15%39 : 13 = 3 Wit rondt eerst goed lezen, heel goed bedenken wat de vraag is en wat je al weet, dan de som opschrijven en809 724 10 cg oplossen. pretpark Maand a 3. Een je echter D H T E op plek 7 de totaalprij week? de somhet 1 1 1 opschrijven Hoeveel krijg en oplossen. + 0 het goedkoopst10 +0 r ? 32 : 8 = 4 36 : 9 = 4 40 : 10 = 4 44Deze : 11 =week 4 –– –– –– 48 : 12 = 4nbike deze A Super 52 : 13 = 4 1 225 krijgt hij s af. = 100% : 3 33,33% voordelige 618 Hassan De is Niveaus Vink mei terug? 3 3 3 Niveaus r betaalt oenskaart 40 : 8 = 5 45 : 9 = 5 50 : 10 = 5 55 : 11 =duur 5 is de 60mountai : 12 = 5 65 : 13 = 5 1 5 2 met een B ‘t Groentje voordelige 3 786 gezinsseiz is niet Hoe briefje 1 255 mm 10 mg 48 : 8 = 6 1 vierkante decimeter is ongeveer de oppervlakte De verhaalsommen in dit oefenboek voor groep 7 en 8 zijn gebaseerd op het juni titel RAAK! Redactiesommen optellen en aftrekken M7-M8 titel 295 A RAAK! Redactiesommen vermenigvuldigen en delen RAAK! Redactiesommen procenten, breuken en10 verhoudingen M7-M8 A ja, een titel van 10 M7-M8 oenskaart De verhaalsommen in dit oefenboek voor groep 7 en 8 zijn gebaseerd op het 54 : 9 = 6 60 : 10 = 6 66 : 11 = 6 72 : 12 = 6 3. In78groep : 13 =76zitten 30 leerlingen. niets type opgaven van de 3 Cito De Groenteboer type opgaven een gezinsseiz 1 1 1 euro.–– 1 1 1 Ze hebben fruit, de Cito C Marjanne 1 juli B nee, vanauteurs koek –– –– –– –– –– LOVS-toetsen auteurs Marjanne van Gameren en Hanneke Munnich auteurs Marjanne van Gameren en Hanneke Munnich van Gameren en Hanneke Munnich 56 : 8 = 7 63 : 9 = 7 70 : 10 = 7 77 : 11 = 7 500,- 84 : 12 = 7 91 : 13 7 bij zich van de hand van een volwassen persoon M7, 2E7 en M8x(u kunt er voor kiezen om al in B8 met M8 opdrachten of = p niets Wat heb je mee : 6(u kunt16,67% LOVS-toetsen = M7,100% E7 en M8 875Bte 1 euro voor de kleine er voor kiezen om al in B8 met M8 opdrachten aan de slag te gaan enDte De Markt aan de slag te gaan1en 6 6 6 6 6 6 A =€8 pauze. voor de kleine pauze? 64 : 8 = 8 72 : 9 = 8 80 : 10 = 8 88 : 11 96 : 12 = 8 104 : 13 =leerlingen 8 Hoeveel ad: toetsen). De delen4M7 en E7 komen overeen met referentieniveau 1F (Advies augustus er redactie Femke Winkels [Schoolsupport] redactie Femke Winkels [Schoolsupport] redactie Femke Winkels [Schoolsupport] C 2x2 r jaar), toetsen). De delen M7 en E7 komen overeen met referentieniveau 1F (Advies hebben voor de buitenb commissie Meijerink), hier gaat8 euro B = 9€ 550,-108 : 12 = 9 : opa (65 kleine pauze 72 : 8 = 9 81 : 9 = 9 90 : 10 = 9 99 : 11 117 :bij 13 zich? =9 commissie Meijerink), septemb over het niets hier gaat ing[Schoolsupport] 1 –– 1 –– 1 –– 1 –– 1 –– 1 –– 1 –– 1 –– 1 omslag Marino Pollet [Schoolsupport] omslagD 9 Marino Pollet omslag Marinovolgende Pollet [Schoolsupport] s het om 11 personen (39 jaar), euro e opmerk –– € 530,het om om eenvoudige 2 x 50 1 0 het maken0van eenvoudige berekeningen met lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en temperatuur = 100% situaties, :9 11,11% C= 10 . 80 : 8 = 10 1 liter is de inhoud van een gewoon pak melk 90 : 9 = 10 100 : 10 = 10 110 : 11 120 : 12 = 10 130 : 13 = 10 waarin jaar), moeder berekeningen uit de met geld of tijd gemaakt moeten worden. 9 9 9 9 9 9t 9 9 9 volgend Deel bestaat M8 ligt t er geteld’ vader (42i.s.m. en Eyck [Schoolsupport] a opmaak Inge Hassink [Icarus] i.s.m. Peggy Van Eyck [Schoolsupport] opmaak Inge Hassink [Icarus] i.s.m. Peggy Van Eyck [Schoolsupport] opmaak Inge Hassink [Icarus] SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER in betekenisvolle op plek ? OKTOBER NOVEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER DECEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER 3 Peggy situaties. Ook moeten jaar) Van jaar), staat de Ik krijg88terug: leerlingen veelvoorkomende Verhulst bezoek : 8 = 11 99 : 9 = 11 110 : 1 0= 11 121 : 11D= 11€ 510,132 : 12 = 11 143 : 13 = 11 is het vandaag? kl=m km2 maateenheden op referentieniveau 1S en bevat complexere situaties met geld en tijd.. kunnen omrekenen. Arthur (8 tante (40 artikel Deel endste 2 0 op 0 h A 27 kinderen 5. Hoe warm s 3. De familieuitgever (10 jaar), nen? www.schoolsupport.nl kranten uitgever b 9. (42 jaar), uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl 2 x 100 M8 ligt tienduizSchoolsupport, referentieniveau 1S en laat leerlingen ook werken met minder courante Vincent www.schoolsupport.nl 96 : 8 = 12 108 : 9 = 12 120 : 10 = 12 132 : 11 = 12 144 : 12 = 12 156 : 13 = 12 In het als werd jaar), oomDe 90Schoolsupport, Ik geef: kleuters 1 k 1 1 1 1 1. maten r –– (13 jaar), van basisschool ton ende hectare. artikel verscheBelgië: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net oma (63 B –– –– –– –– Praktisch = 100% : 5 3 kinderen 20% maand c vertegenwoordiging vertegenwoordiging vertegenwoordiging België : Abimo Uitgeverij, www.abimo.net 10 x 2 2 0 het pretpark. ‘Het Juf Marloes jaar), Charlotte ‘Deze 5 5 5 5 1,5 liter is de inhoud van een grote fles frisdrank België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net is het kranten 10Avontuur’ hl gaan knutselen 100 hm2=ha : 10 : 100 kniptnaar h 5op dagje p Sophia (18 g voor elke kleuter A3 15 graden 6. Praktisch C Ik moet betalen: op plek 5 maand 3. De dorpen plek ? 1 kind gaan een Leerlingen leren in dit oefenboek volgens vastee stappen ZeHoeveel met touw. b In welke 4 stukken opdrachten goed te lezen. Ze leren Amelvee jaar). op plek (3 © meter betalen? 10 x 50 5 0 deSchoolsupport juiste touw © Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker © Schoolsupport – Alle voorbehouden, m.u.v. de1rechthebbende – touw Alle rechten m.u.v. r r (3rechten Sanneom B1 171 graden D 30 kinderen vande worden heeft Jufvoorbehouden, Leerlingen – 0 g gebruiker – 00 517 inwoners leren in0dit oefenboek volgens vaste stappen opdrachten goed te lezen. Ze leren 1 l –– 1 –– 1 gebruiker 1 –– 1 –– 1 –– 1 25rechthebbende ze bij elkaar centimeter. Marloes samenge opdrachten 5 ex: RAR26 • 5 ex: RAR24uit = te halen 10% –– –– –– 22 –– –– en om die informatie zo te gebruiken dat ze het juisteHoeveel moeten RAR024informatie RAR022 • 5 ex: RAR22 om de juiste 100% : 10 totaal dal en Stekelenb 10 dam2=a ARTIKELCODE RAR026 •100 ARTIKELCODE voegd die beschikt over een kopieerlicentie voor die beschikt over )een kopieerlicentie voor de instelling. die beschikt over eeninkopieerlicentie antwoord s nodig? voor de instelling.  kunnen C 10graden het nieuwe 10 ARTIKELCODE 10 10 10 tot informatie 10dex instelling.  100 1 0 0 0 € 8,95 uit opdrachten roek (7 10 10 10 10 10 te+halen en om die informatie zo te gebruiken dat ze het juiste A 100 meter s uitrekenen. Deels door meerkeuzevragen, deels door open vragen, maar altijd A juliantwoord kunnen dorp ongeveer één groot dorp: 1 kilogram is het gewicht van een pak suiker 481 inwoners s t 6 volgens een vaste structuur. Amelbroe D 12 graden op plek 3 ) ? op plek uitrekenen. augustu Deels 4 door meerkeuzevragen, deels door open vragen, maar altijd volgens k! Hoeveel B t B een 3 2 1 8 2 90 De 315,oefenboeken meter 1 inwoners 1 1 1 1 1 1 RAAK € vaste 100 m =ca 10 l=dm zijn inzetbaar naast alle methodes en zowel voorA klassikaal berstructuur. A 11 000 –– –– –– –– –– –– –– = 100%redactiesommen :7 14,28% septem heeft De oefenboeken RAAK redactiesommen zijn inzetbaar naast alle methodes Cgebruik 900 meter 7 7 7 7 7 7 7 geschikt, als ook voor zelfstandig gebruik en voor het oefenen in het kader van donkergrijs = fruit en zowelCvoor klassikaal € B € 310,B gebruik 15 a 12 000 remedial teaching. D D oktober lichtgrijs = koek 200 gram is het gewicht van een appel 9 789086 geschikt, 9 789086 645763 9 10 meter 645749als> ook voor zelfstandig gebruik en voor het oefenen in het kader van remedial 645763 > 100 dm2 m - M7 35 Er zijn tien>oefenboeken in deze RAAK-lijn. Vijf verschillende onderwerpen, die 29€ 12,45789086 645787 10 dl C € 334,teaching. C 9 000 verhaalso - E7 b wit = niets uitleg - M8 op twee niveaus aandacht Er zijn tien oefenboeken in deze RAAK-lijn. Vijf verschillende onderwerpen, die verhaalsom - De grote korte D € 305,op twee niveaus aandacht en met krijgen. D 10 500 oefenboek per kilo. In elk4. Kijk goed loopt x 10 ldigen en Delen - De grote x 100 en aftrekken c moeilijkheidsgraad op. € 5,75 naar dede kost € 17,52 schaalstok. Hoe gen - Opdracht krijgen. In elk oefenboek loopt de moeilijkheidsgraad op. - Optellen a ver wonen Willemijn RAAK 100 cm2 10 cl 4. Het lievelingseten en verhoudin Tip: gebruik je liniaal 6. Filet americain RAAK - Vermenigvu d op plek 8 Annemarie ongeveer • Optellen en aftrekken, +0 + 00 van Eveline ,isbreuken zowel op en volg M7-M8 niveau als op E5-E6enniveau de weg. e koopt 100 gram. uit elkaar? Je van een pizza ofRAAK - Procenten pizza. Wat heeft ze liever: 5/10 a • Optellen en aftrekken, zowel op M7-M8 niveau als op 10. Siska fi de betalen? deel helft Eeuw, jaar, maand, dag, uur,6 kwartier, minuut, seconde je • Vermenigvuldigen E5-E6 niveau van etst 3,9 kilometer en delen, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau een pizza? o 100 mm2 10 ml=cm3/cc Hoeveel moet RAAK in een kwartier. b • Vermenigvuldigen en delen, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau Hoeveel fietst Optellen Metriek stelsel • Procenten, breuken en verhoudingen, zowel op RAR24 COV Raak vermenigvuldigen en delen.indd 1 RAR26 COV Raak procenten en breuken.indd 9/07/14 14:35 9/07/14 14:38 i en aftrekken zij in een uur op1plek A de helft c M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau (Procenten en breuken) - Opdrachte 8 getallen? als zij in hetzelfde d • Procenten, breuken en verhoudingen, zowel op M7-M8 een niveau eeuwals = op 100 jaar n - M7 maar goede • Rekenen met geld en tijd, zowel op M7-M8 niveau 6 E5-E6 niveau (Procenten en breuken) tempo doorfi A € 1,75 op plek B 5/10 deel op E5-E6 niveau (Rekenen met geld) e als staan alleen 8. Gisteren etst? e ……………… Het metriek stelsel gebruiken we bij lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. • Rekenen met geld en tijd, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau (Rekenen kwam Hans . kilometer • Rekenen met maateenheden, zowel op M7-M8 niveau als op E5-E6 niveau b In welk antwoord 7 minuten te met geld) B € 17,50 C maakt niet uit, laat voor de f trokken. Om het is hetzelfde eenalsjaar = 12 maanden of 365 dagen • Rekenen met maateenheden, zowel op M7-M8 niveau trein, die om 11 10:51 uur kwam € 63,25 op E5-E6 niveau d C € 0,75 op plek10:21 uur was € 3,55 de volgende Voorkennisactivering en leerhulp: ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, g vertrein. Hoe € 64,25 A € 1,05 waarop uitgelegd lang heeft Hans r D € 7,52 op plek 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 € 2,55 Voorkennisactivering en leerhulp: ieder onderwerp begint Handige maten gewacht? A 23 minuten een met maand is 30 of 31 dagen wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. een voorkennispagina, lengte waarop uitgelegd € 64,25 B € 1,05 Daarnaast zijn aan elk € 4,55 wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. B 27 minuten km hm dam m dm cm mm oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen zien welke stappen € 64,25 Daarnaast zijn aan elk C € 1,05 ze moeten nemen € 1,55 de som 22 om oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen C 30 minuten eenzien uurwelke = 60 minuten x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 RAAK - Vermenigvuldi goed bij aan2 kg? D € 0,95 stappen te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd hebben, kunnen i ze moeten nemen om de som RAAK - Procenten, gen en Delen ze de flappen naar breuken en verhoudingen D 51 minuten - Opdrachten goed aan te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd hebben, m zit het dichtst € 63,j - Opdrachten binnen vouwen zodat ze ook zonder de ze de 1- E7dm³ = 1 liter = 1000 ml flappen naar hulp de sommen de baas zijn! 7. Welk gewicht M7 11 mooie kwartier is ¼ kunnen uur = 15 minuten binnen vouwen zodat ze ook zonder de hulp de sommeneen folder een : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 : 100 k de baas zijn! Zelfcorrigerend: antwoorden A de ziet in de bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter te 200 meter uter. Hij Zelfcorrigerend: de antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, oppervlakte 1 hectare = 100 are = 1 hm² Nu is deze l spelcomp op plek 8 telkens een letter te verdienen valt. Zijn B 300 uter € 140,-. voor een allemeter antwoorden juist gegeven, dan kan er van de letters een woord gemaakt worden. geld: een minuut = 60 waarbij seconden km2 hm2 dam2 m2 dm cm2 mm2 verdienen valt. Zijn alle antwoorden juist gegeven, dan kan en telt zijn de spelcomp Jesse spaart d er van de letters een woord gemaakt worden. C dus 400grotendeels Het oefenboek is meter 1 ton = 1000 kg of 100 000 euro7. aanbieding. Normaal kost 9.Jesse leegt zijn spaarpot zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de code… x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 x 100 Het oefenboek is dus grotendeels zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de ‘s Morgens € 63,-. f om 09:00 uur D 500 meter code… uter maar zet men 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

MMEN

opteLlen en aftreKken

10

h

RAAK!

HANDIGE HULP Tafelkaart

100

4

t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

3

E

REDACTIESO

10 20 30 40 50 60 70 80 90

T

D H T E t h i e i o u o i n e n e n z d n h n d t e d e e e n r a d e r d d l e n d t t l n s a a e t Lekker veel oefenen met redactiesommen… cito-toetsen de baas! l l n e l l n Oefenen met verhaalsommen e e Met de redactiesommen in dit boek oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke n rekenvraagstukken. En dat op de cito-manier! Leerlingennmoeten hun rekenkennis leren toepassen. Daarvoor moeten ze een situatie kunnen vertalen naar een som. Dat geldt voor D H T Eechte situaties t hen voor verhaalsommen. In toetsen, zoals die van het Cito LOVS (de entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8), krijgen leerlingen ook verhaalsommen voorgelegd. Dit boekje geeft een ruime hoeveelheid verhaalsommen om te oefenen. Het stappenschema helpt de leerling om3de verhaalsommen 2 4 8 , 1 5 systematisch aan te pakken: eerst goed lezen, heel goed bedenken wat de vraag is en wat je al weet, dan de som opschrijven en oplossen. Niveaus “drieduizendtweehonderdachtenveertig en vijftien honderdsten” De verhaalsommen in dit oefenboek voor groep 7 en 8 zijn gebaseerd op het type opgaven van de Cito LOVS-toetsen M7, E7 en M8 (u kunt er voor kiezen om al in B8 met M8 opdrachten aan de slag te gaan en te toetsen). De delen M7 en E7 komen overeen met referentieniveau 1F (Advies commissie Meijerink), hier gaat het om het vertalen van eenvoudige situaties naar berekeningen, met getallen tot 10 000, waarbij de Grote getallen leerlingen soms de uitkomst globaal moeten beredeneren, onder meer door schattend rekenen. Deel M8 ligt op referentieniveau 1S en bevat complexere situaties met getallen tot 1 miljard. 6 000 zesduizend Praktisch

0

H

t i e n d e n

Getallenlijn

D

REDACTIESO

h o n d e r d s t e n

E e n h e d e n

OEFENBOEK M7-M8

RAAK!

RAAK! R AAK!

HANDIGE HULP

0

T i e n t a l l e n

OEFENBOEK OEFENBOEK M7-M8M7-M8

RAAK!

HANDIGE HULP

Verhoudingen

www.schoolsupport.nl

H o n d e r d t a l l e n

RAAK!

RAAK! R AAK!

HANDIGE HULP

Tientallig stelsel

www.schoolsupport.nl

D u i z e n d t a l l e n

OEFENBOEK OEFENBOEK M7-M8M7-M8

RAAK!

RAAK!

10 20 30 40 50 60 70 80 90

OEFENBOEK M7-M8

RAAK!

HANDIGE HULP

Tientallig stelsel

www.schoolsupport.nl

het maken van cito-redactiesommen problemen ondervinden De rekenvaardigheden die hierbij om de hoek komen kijken zijn bij leerlingen niet altijd even goed ontwikkeld Met de redactiesommen in deze oefenboeken oefenen leerlingen volop met het oplossen van moeilijke rekenvraagstukken En ontwikkelen daarbij een bepaalde manier van oplossen

over.

Er blijft du

25 –– = 10


Werken met... RAAK! De RAAK!-oefenboeken zijn inzetbaar naast alle methoden rekenen en bieden extra oefening op vijf grote rekenonderwerpen, elk onderwerp op het niveau E5-E6 en op niveau M7-M8:

rkte opd

En vergeet de flappen aan je boek niet. Ook daar vind je handige hulp.

racht

De im Als je de stappen heel vaak hebt geoefend, kun je verhaalsommen straks ook zonder hulp oplossen! porteur van scoo ters geef Hoeveel t deze m betaal je aand € 20 deze maa 0,- korting nd voor . deze scoo STAP 1 Lezen A B C ter? A € 1 29 5,Lees de som 2 keer. Begrijp je wat je Begrijp je niet wat je B € 1 795,moet doen; ga dan moet doen; naar STAP 2. leesCde som dan nog € 1 595,€ 1 39 5,eenD(paar) keer. € 1 575,-

B

m 2 keer.

STAP 2

Hoe ga je die informatie gebruiken? Welke som(men) heb je nodig?

Kladblok

STAP 4

Schrijf de uitkomst op een goede manier op. STAP 5

Controleren

Schrijf de uitkomst netjes in je rekenschrift. Denk hierbij aan toevoegingen als dat nodig is! (m, cm, €, l, dl, … etc). STAP 6

Lees de vraag nog eens uit je boek. Kijk naar je antwoord: kan dit er uit komen?

Schrift Schrift

STAP 8

Wat?

Kladblok

STAP 3

Reken de som(men) uit op het kladblaadje.

STAP 7

2

A Lees de so

Kladblok

Schrift

STAP 8

Schrijven

Lezen

Welke informatie heb je al?

Kladblok

STAP 7

Uitkomst

STAP 1

Kladblok

STAP 6

Kladblaadje

Wat moet je te weten komen?

Boek

STAP 5

Hoe?

Schrift

STAP 4

Wat weet ik?

Kladblok

STAP 3

Wat?

Kladblok

STAP 2

Kladblok

Ook is het mogelijk in een lagere groep een leerling uit te dagen met deze tekstsommen. De boeken met verschillende onderwerpen zijn op E5/E6 en op M7/M8-niveau. Dit wil zeggen dat de oefenboeken zowel in groep 5 en 6 als in groep 7 en 8 inzetbaar zijn.

Uitgewe

Je zult merken dat je veel hulp hebt aan het schema hieronder.

Kladblok

Met de boeken kunnen vraagstellingen volgens de cito-toets getraind worden. In de remedial teaching kunnen de boeken tevens als oefen- en herhalingsstof gebruikt worden, in de klas als zelfstandig te verwerken rekenmateriaal. U kunt zelfs kiezen om klassikaal of in groepjes aandacht te besteden aan het maken van redactiesommen, want de rekenvaardigheden die hierbij om de hoek komen kijken, zijn bij leerlingen niet altijd even goed ontwikkeld…

Stappen bij verhaalsommen

Kladblok

Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Procenten en breuken Rekenen met geld Rekenen met maateenheden

In de boeken wordt gewerkt met een handig stappenplan. Dit bestaat uit 8 stappen:

Boek

• • • • •

Handig stappenplan

Wat moet

Wat weet

ik?

rting

Welke inf

or

De scooter matie heb je al? ko De korting st nu € 1 595,-. deze maa nd is € 20 0,-

Hoe ga je die informa We tie

lke som( gebruik € 1 595,- men) heb je nodig? en? - € 200,=

Kladblaa

dje

Reken de

som(men)

uit op he 1 595 – 20 t kladblaa dje. 1 500 – 20 0 = 1 595 – 20 0 = 1 300 1 395 = € 0 = 1 395 1 395,-

Schrijf de

€ 1 395,Schrijven

B m le ee

je te weten

Hoeveel be taal je voor komen? deze maa deze scooter nd? met de ko

Hoe?

Uitkomst

Begrijp je wa moet doen t je ; naar STAP ga dan 2.

uitkomst

op een go

ede manie

r op.

Schrijf de uitkomst ne Denk hie rbij aan to tjes in je rekensch evoeginge rift. A € 1 29 n! 5,B € 1 79 5,C € 1 39 5,D € 1 57 5,Lees de vra ag nog ee eruit kome ns uit je bo n? ek. Kijk na Bijvoorbeel ar je antw d: oo

O

Controle

ren

rd: kan Ik maak de woord is da controlesom door terug te rek n € 1 595, enen. Het juiste ant€ 1 395,+ 1 395 + 20 € 200,- = 1 300 + 20 0 = 1 395 + 20 0 = 1 500 Mijn antw 0 = 1 595 = € 1 59 oord is go 5,-. ed!

RAAK - Optellen en aftrekken - Stappen bij verhaalsommen

RAR22a RAAK_optellen_7&8 2

Het stappenplan is nog uitgebreider, maar wordt hier gedeeltelijk afgebeeld. RAR22a

RAAK_o

ptellen_7&8

9/07/14 17:16 3

RAAK - Op

tellen en

aftrekke

n - Uitge

werkte op

dracht -

M7


Werken met... RAAK! Inclusief voorkennisactivering en leerhulp Ieder onderwerp begint met een voorkennispagina, waarop uitgelegd wordt in welke situaties de leerlingen sommen als deze tegen kunnen komen. Ook wordt handige rekenhulp, zoals het metriek stelsel, aangestipt. De boeken bevatten waar nodig relevante illustraties bij de sommen. Daarnaast zijn aan elk oefenboek flappen bevestigd waarop de leerlingen kunnen zien welke stappen ze moeten nemen om de som goed aan te pakken. Wanneer leerlingen de stappen geautomatiseerd hebben, kunnen ze de flappen naar binnen vouwen zodat ze ook zonder de hulp de sommen de baas zijn!

5. Katriena zoekt een koelkast die onder het aanrecht past. In een advertentie voor koel­ 850×550×612. Hoeveel liter is de totale inhoud van de koelkast?

Motiverende oefeningen, vaak aan de hand van meerkeuzemogelijkheden

A

28 l

o

B

280 l

p

C

2 800 l

r

D

28 000 l

t

op plek 3

6. 10 zoetjes wegen 1 gram. Hoeveel weegt één zoetje?

Inoefenen basisleerstof rekenen

A

10

B

gram

a

1,0

decigram

t

C

1,0

milligram

u

D

0,01 gram

s

op plek 10

7. Adri zoekt hout voor zijn open haard, Hij ziet een mooie aanbieding van een pallet met 1m3 hout. Dat is net zo veel als ………………………………

Betekenisvolle situaties In de boeken gaan leerlingen zoveel mogelijk aan het rekenen met betekenisvolle problemen, zoals rond een schoolreisje, een verhuizing, een zwemclub, een feestje… Ook hebben de sommen vaak kinderen in de hoofdrol en zullen uw leerlingen zich daarmee identificeren. Dus laat uw leerlingen rekenen met dozen rond een verhuizing, rekenen met geld bij een schoolreisje, optellen en aftrekken met groente en fruit, het percentages fietsers in een stad berekenen, klokkijken omdat ze een bus of trein moeten halen et cetera en u zult merken: ze gaan er voor!

Zelfcontrole: letters verzamelen om een woord te maken

kasten ziet ze staan: afmetingen (h×b×d) in mm:

A

100 liter

o

B

250 dl

d

C

1 000 liter

a

D

2 500 dl

e

op plek 2

8. Uit de krant:

Aanbieden realistische contexten

Een ton is… A

1 000,-

p

B

10 000,-

r

C

100 000,-

i

D

€ 1 000 000,-

k

op plek 6

RAAK - Rekenen met maateenheden - Opdrachten - M8

RAR28a RAAK_maateenheden_7&8 43

43

11/08/14 10:05


n Redactiesommen en cito-toetse beter de baas!

De grote verh

aalsom

Tienduizend be zoekers

Het nieuwe buitenb bad De Snoek is ad van zwemtal bezoekers was een groot succes! daar ongeveer de Deze maand wer helft van het aan d de tienduizendste tal bezoekers aan bezoeker geteld. het buitenbad. Uit onderzoek blijk dat vooral de extr t a hoge duikplank en de luxe ligweide Het buitenbad wer de gro d voo te trekkers doo zijn. Deze zomer r kinderen tussen ral bezocht was het binnenbad de 10 en 14 jaar duidelijk minder (4609 bezoekers) populair: het aan , jongeren tussen de 14 en 20 jaar (2211 bezoekers) en 50-plussers (2289 bezoekers). In het binnenbad zwommen vooral 50-plussers (3965 bezoekers).

Zelfcontrolerend en zelfcorrigerend! De antwoorden bestaan veelal uit meerkeuzemogelijkheden, waarbij telkens een letter te verdienen valt. Zijn alle antwoorden juist gegeven, dan kan er van de letters een woord gemaakt worden. Het oefenboek is dus grotendeels zelfcorrigerend, en motiverend! Kraak de code… Ook zijn antwoordboeken die synchroon van opzet zijn aan de oefenboeken: alles staat zo aangegeven zoals leerlingen de bladzijde zelf zouden invullen. Wel zo handig.

Volgens de referentieniveaus De wet referentieniveaus is sinds 2010-2011 van kracht. In de jaren erna zijn toetsen aangepast aan de referentieniveaus en zijn scholen verplicht om een centrale eindtoets rekenen/ wiskunde in te voeren. Zo’n eindtoets geeft de leerlingen en de school inzicht in de beheersing van de referentieniveaus rekenen. Zo hopen we met z’n allen het niveau van basiskennis en basisvaardigheden te verbeteren en een doorlopende lijn naar het voortgezet onderwijs (en verder…) te verzorgen.

Uitleg

In de drukke maa nd directeur Willem juli zei zwembads in deze krant dat het totaal aantal bezoekers aan het buitenbad deze zomer waarschijnl ijk over de elfduize nd zou gaan: ‘Als dat gebeurt, delen we grat Het buitenbad slui is ijsjes uit!’ t op 1 oktober.

ar. ige rekena oefenen! Hallo ijver n: ekje gaat oeilijk zij in dit bo n best m Fijn dat je mmen) ka (verhaalso en m om dacties en van re Het mak e lang. t verhaaltj Soms is he es goed. verhaaltj Lees de n. el getalle en? verhaal ve ze gebruik Maand er in het e moet je Vaak staan dig en ho heb je no mei n ? lle en ta mee mak Welke ge er je t oe juni mmen m Welke so kijken. be t goed moe juli e je erg afieken di augustus llen of gr be ta , a’s m september an er sche Soms sta

1 225

2 422

3 786

1 582

3 295

724

1 875

618

1 255 hebt. je nodig ht. s zijn die de opdrac re plaatje 1. In het kra ook ande aken van ntenartikel staa bij het m Er kunnen en t de lp vol he gende opmerk ‘Deze maand je goed ing over het bui werd de tien Ze kunnen tenbad: zal de leeftijdsgroep 0-17 duizendste bezoeker get el eld’. an. ers In welke maand is het kra 7. Met hoeve gainwon ntenartikel ver ker goed afnemen? veer ze t onge sch 2031 he l ene tot n? jaar van 2017 nen za ke re at denk uitrekenen, dus A juli stap uit ga Tip: Je moet het ongeveer stap voor sommen en. ! B r van augafrond Als je de ustus aan de juiste manie oek leren DE UITWERKING dit oefenb in je n! ga C september n Dat X leuk zij st be en De tienduizendste m RKING bezoeker kwam in aadsels. D DE dactiesom oktUITWE ober september. Tot en d kt rekenr A 1 050 ken dat re aa er m ware met augustus m 0999 115 bezoeker 13n er Je je 2017: in l aantal inwoners 0-17 X s (809 + 1 225 + 3 et cijfers. m En dan zu n 800 1 B ele 786 + 3 295 = 9 m zz 297 115). op plek 5 n het pu X aantal inwoners 0-17 in 2031: 11 r Je bent aa C 2 000 inwoners 11 300, 13 100 - 11 300 = 1 800 297 11 g: 100, 13 da 099 13 e D 2 300 k je ieder aa m ls se Deze raad

nkel In de wi eken ko Ik wil 30 l . Hoevee uitdelen et ik pakken mo kopen?

Je ziet de

y’s Je hobb ze Ik wil al de en. Spelletjes nten lez boekenen es jaar van 65 eveel puen t2000 mann pten Hoin ReceRAR2 da l bladzijd an Hout ee or ga er ev s vo den keRAAK_optellen_7krijg ik Ho woon 2a InIk2010 en? wil 5 ca &8 15 eel dat sam oep? zijn jdsgr en. Hoev dig woord?er in deze leefti kkeel ? waren ba en vrouw no Hoevren heb ik eie

ntie Op vaka ete8. mo n aargeld Hoe ver van Met je sp eigen tv n we rijden m naar Ik wil ee heb al rda ste Ik n. Am ? kope rd en l en terug aa sse sp ge Bru l veel A 2 440 n. Hoevee gekrege g sparen? e no 000di moet ik els.BFijn2om

hele dag

overal om

aads en rekenr

je he

dingen zijn twee

:

belangrijk

C

2 040

D

2 400

r. K - Optellen en aftr en oudeRAA ekken

b je een Soms he ine nodig! ch rekenma

9/07/1

alle leeftijdsgroepen 0-17 jaar en 18-64 jaar

B C RAR22a

RAAK_

&8 optellen_7

1

D

DE UITWERKING er 11 000 0-17 jaar en 65+ zijn allebei ongeve

18-64 jaar en 65+ 0-17 jaar en 65+

akt: Ik heb de code gekra

op plek 3

aalsom - M7

15

en er in 2017 verwacht?

DE UITWERKING 52 395 - 13 099 = 39 296

8

1

2

3

4

5

6

7

d

r

a

a

d

l

o o

9/07/14 17:16

op plek ?

a X e X u X o

18 jaar en ouder word

39 296 …..…..…..….. inwoners

Xl

- De grote verh

t X v X w X

feningen Bij die oe 1 lezen! . laadje. g drachten 1. Goed n - Uitle een kladb van de op groot: aftrekke uik altijd len en het maken oepen waarschijnlijk even jdsgr - Optel 2. Gebr RAAKleefti ezier bij de volgende zijn pl 2031 el In 9. ve es en 4 17:16 Veel succ

A

h X k X g

s

ch! fenen to

te oe al goed op school DE UITWERKING 4 440 – 2 000 = 2 440

van 10. Hoeveel inwoners

Zet u ook in op kennis en vaardigheden? Zet in op RAAK! Redactiesommen!

Aantal bezoek ers van zwemba d De Snoek Buitenbad Binnenbad 809

9

s

op plek 7


? n te ie h sc ! K A r R e e m A No g Oefenen op onderdelen volgens een vaste structuur. Een gevarieerd aanbod voor groep 1 – 8 op specifieke onderdelen voor (individuele) training.

18A

1 3

6

0

8

4

2

5

10 7

2

7

3

6

6 4 4

9

10

4 5

reken

Hoofd

7

8

9

3

16A

2

5

0

8

5

9

8

7

2

2 7

3

6 2

kenen Hoofdre

10 - 3

4tot 3

6 5 5 5 10 7

9 43 5 6 9

2

10 7

6

4

2

5

Hoofdrekenen

6 9

tot 10 - 3

7 2

3 8

11 7

3

5

17A

9

6 8 2

9 4

0

6

10

3 7

2

10

3

kenen Hoofdre

5 4 6

15A

4

3

1

9

-3 tot 10

5 9 3 64 7 3

2 4

1 tot 10 - 3 Hoofdrekenen

2

8 9

2

1 8

4 7

10

4 8

10

8

3

8

7

2

9 4 6

3 6 8 7

8

10 8

1 9

7

89

2

2

5 3 5 4

5 10

10 7 3 5 4 7 1 3

8

4 1

7

5

6

2 10

Score

8

4

1

3 9

3

6 en (antwoord ) 9

9 4Groep 5Klas

eraf tot 10

een

2

in, teken

verbind!

antwo en goede om het ven erbij kring

Score

e opga

uit, vul

engd

Reken uit,

Gem

vul in en

ord

n) oorde (antw en kleur in!

10 eraf tot

Klas Groep

Naam

5

8

3

6

57

9

(antwoord en)

3

eraf tot 10

verbind!

vul in en

Gemeng de opgaven

Reken uit,

0 10

6

9

7

5

4 10 8

1

3

Score

0

9

2

3 4 7

Klas

1 9

Groep

4

5 3

2

5 9 7

2 5

Naam

Naam 2 10 Hoofd

4

7

2

8

19

9 6

10 5

en tot

10 -

2

7 Gemeng 5 de opgaven

Score

2

5 10

Klas Groep

5 een

n) oorde (antw en kleur in! tot 10 ord en erafgoede antwo om het ven erbij kring

e opga

in, teken

20

1 4 1

4 1 2

reken en tot

7

2

6

5

1

uit, vul

7 5

2

1

4

9

6

10

3

3 1 6

1 3 5

2 0 3

engd

8

3

101 21

2 2 2 4

3 1 4 09

3

9

10

Reken

9

6

4

7

5

61 6

3

p

7

6 8

1

1 3

9 2

8 3

6 5 5

1 2 4

3 1 2

0 2 3

7 3

10 4

3 1 5

Hoofdrekenen tot 10 -2

1 2 1

1 5 1

2 2 4

Gem

2

8

10

10 7

8 41 2 5

Hoofdrekenen tot 10 -2

kleur

4

2

7 7

1 2 3

1 2 2

2 3 5 5 2

3 10 2 42 9

1 4 38 6

Reken Naam

4

3

2

6

0

8

10

4

6

2

2

8

0

6

6 4

in!

j

4

: erbi

kleur

ven

5

in en

pga

vul

Tot 10 eraf T

9 ingo

Naam

n uit,

4 -1 n tot 10 Hoofdrekene

e

Scor

Klas

7 5

10 5

j

in!

ven 3 10 : erbi

in en

pga

vul

n uit,

Kett ingo

Reke

Naam

Score

Scor

Klas

Klas

Groep

8 2p

Groe

Reken uit, vul in en verbind! Naam

2

Kett

Reke

17A

e

-1 n tot 10 Hoofdrekene

4 1

7

5

4 6 2

8 7

Tot 10 eraf T

Naam

7

Groe

Klas Groep

9 3

Reken uit, vul in en verbind!

18A

4

3

5

6

1

8 10 2

1

5 2 3

9 7 2 3

0

6

5

7

1

-1

n tot 10 Hoofdrekene

2 2

6 7 1

5

7

9 4

0 3

3 2

n Hoofdrekene

01A

Naam 6

Score

8

3

1

Klas

Groep

rden)

een kring

vul in, teken

0, 1 of 2

Reken uit,

2 5 2 9 9 7 2 2 3 7 1 0 1 3

Score

4

tot 10 - 1

6

5 1

8

Reken uit,

7 1

6 0 1 1 en eraf 5 erbij (antwoo

om

8

5

2

10

9 6

0

11

1

7

3

5

4

3

2

16

14

22A

12

-2

14

19 1 4

tot 20 kenen

20 14

16

11

20 3 3 20

19 2Hoofdre 1

20 2 7

6

16 20 14

12

15

11

11 2013

13

4

14 20

11

10

15

9

12

tot 20 - 2

20 3 5

13A

Hoofdrekenen

5

13

12

15 20

15

20 1 6

19 0 4

19 3 4

10 20

2

18 20

21A

13

-2

12

11 20 13

10

tot 20 - 2

19 4 2

tot 20

20 19 13

19 4 5

20 5 2

7 20 5 4 1 0

2 0

kenen

9 0

0 11

3 0 7 0

4 0 5 0

Hoofdre

0 6

0

0 10

11

16

15

20 4 1

19 4 3

19 0 3 0 8

13

11

16

12

13

15

20 18 Score 10

8 0 10

Klas

12 20 1 0

0 10

Groep

13

100

203 3 4

19 2 7

17 20

4

11

19 5 3

20 2 3

7 10 20 Kettingopga 9Reken ven eraf 20 uit, vul in en 13(antwoorden ) verbind!

16 20 15

10

11 20

6

12 20

1514 20

12

1

20 4 4

19 1 3

0

20 20

) 15 20 6 0 2 0

14

20 50 6 4

4 0 19 3 2

20 3 6

3 0

Hoofdrekenen

8 0

0 11

ven eraf (antwoorden

in en70verbind!

9 0 15

10

11

12

14

2 Kettingopga

Reken uit, vul

10

9 4

11

8 1

7

10

6

5

15 20 1

oorde

19 20

Reken

4

16 20

(antw en, erbij in! kleur in en Stipsomm uit, vul

Naam

Naam 17 20

3

Score

Score

8 Klas

n)

Klas

Groep

oorde

5

Groep

Reken

(antw in! en, erbij kleur in en Stipsomm uit, vul

Naam

Naam

10

22A

6

7

5

9

-5

en tot 20

Hoofdreken

-5

Klas Groep

21

tot 20 - 5

Hoofdrekenen

en tot 20

5

17

6

22

tot 20 - 5

Hoofdrekenen

21A

Hoofdreken

7

Hoofdrekenen

tot 20

enen

Hoofdrek

5

-3

18

16

17 11

20 10

15 14

13 12

9

15

Stap voor stap leren hoofdrekenen tot 10 en 20 www.schoolsupport.nl/RAAK!+Hoofdrekenen 13

4

8

14

12

13

15

10

7

nde getallen

uizen

7

de ontbreke

Rekenh

Naam

Schrijf

getallen

n) n (antwoorde op en verbind!

Schrijf de ontbrekende

Naam 12/05/10 13:48

Rekenhuize

23A

7

20 6

20 - 4

13 9

nen tot

14

20 20

Hoofdreke

20

11 16 15 14

18 8 13

18 19 1 6 11 18 Klas Groep 7 7 5 Score 18 8 5 5 19 Naam 2 10 6 5 3 18 1 15 Groep 19 op en verbind! 2 Klas 4 8 6 19 Score 7 4 8 18 Rekenh 8 5 uizen 19 Schrijf de ontbrekende 14 2 2 12 2 18 getallen 18 op en verbind! 8 54 3 8 8 5 7 5 2 59 19 3 18 7 2 19 18 19 6 5 7 18 1 6 11 8 19 6 5 8 7 1918 3 3 8 4 4 12 1 3 14 19 4 14 11 6 19 18 18 12 3 3 7 104 8 188 6 19 1 19 3 9 713 18 24 4 15 15 0 6 18 1 816 81 18 19 11 6 13 8 4 19 14 19 18 2 2 9 7 3 16 12 3 4 1819 5 2 5 12 2 11 2 15 1 13 14 3 4 13 19 18 8 6 18 11 1 19 6 5 1 0 16 8 4 18 19 15 4 4 19 18 6 4 2 7 5 8 2 5 19 7 18 7 3 6 8 4 9

Klas Groep

19 3 3 13 getallen

n) n (antwoorde op en verbind!

Schrijf de ontbrekende

Rekenhuize

Naam Score

12

24A

8

11 14 10

6 18 5

3 16 7

20

17

20

3

18

16 4

20

1309 2

20

12 8

tot 20 - 4

14 6

20

Hoofdrekenen

20

9

18

2

9 789086 642335

tot 20 - 4

9

20

5

nen tot

11

12 15

Hoofdreke

16 20

20

11 149

20

3

6

8

17

4

2

7

7

14

20

16

13 20

11

9

13

205

16 6

5 20 12

19 1

14

12 20 4

8

5

15

3

7

6

13

20

3

8

7

12

20 3 2

8 7

12 4 19

11

ARTIKELCODE RAR15

17

3

20 20 12

6

4

169

kruis aan!

4

vul in en

6

17 16 13

20

8 Klas

4

13

den)

en (antwoor 7 Stipsomm

Reken uit,

9

13

2 6 1815

Score

15

9

Klas Groep

Groep

Reken

uit,

eraf mmen Stipso vul in en verbind!

Naam

11

Score

7

6

155

6 7

9

15

9

20 - 4

5

11

4 19 9

16

17 3 11

8

4

8

Score

-3 tot 20 enen Hoofdrek 19A

3

8

4

7

5

9

5

Score

12

11

Klas

9

17den)

kruis aan!

en (antwoor

vul in en

Stipsomm

Reken uit,

7

7

Groep

11

Naam

7 8 15

n)

Klas Groep

20 - 1

8

6

5

15

Groep

12

8

15

Reken

Naam

16

uit,

7

20A

18

7 9

9 8

10

13

17

12

16 15

eraf mmen Stipso vul in en verbind!

9 20

14 11

19

17

2 9 11 6 9

Hoofdrekenen

15

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

5 8 13

9 12 16 11

raak covers.indd 8

Naam

17

16

tot 20 - 3

4 9

Hoofdrekenen

6 8 05 13

14

8 9 13 4

3 8 tot 20 - 3

17 14

14

44 8

8

7

6

11

15

12 9

9 8 5 10 13 17

12

5 911

14 12 5

16 8 6

7 9

6 8

13

15

7

17

in!

18

8 19

167

20

4 129 9

18

17

20 19 14

10

© Schoolsupport

9 789086 642328

12/05/10 13:48

0

Score

1 20 - 1 Hoofdreke nen tot

4 20 17A

8 16

16 4

20

-1

11

20

n tot 20

18

17

9

12 10

0

3

16 14 20

Hoofdrekene

20

20

20

5

4 3

1

0

7

2

8

nen tot

6

9

Hoofdreke

4

9

7

Score

6

7 Klas

18

20

10

13 15 12 9 2 3 8 14 12 7 5 11 7 8 15 11 319 9 5 9 14 14 6 11

9 3

11 6

Klas

Groep

5 8 9 11 17

n)6

in!

oorde 8

11 4

kleur

13

in en

erbij (antw

uit, vul

8 of 9

Reken

5 8 11 6 3 9

9 6

11 2

11

12 6 15 2 9 8 5

Klas

Groep

9 3

oorde 13 n) 6in en11 kleur

Reken uit, vul

18A

5

7 4

8

16

6

-1

14

9

n tot 20

10

6

10

20

Hoofdrekene

20

20

13

20

8

07A

7

3

12

16

20

17

13 3

19

4

1

20

20

20 17 2

14

3

11 20 20 6

15 19 11

14

17

4

, erbij en

13

12

in, teken

20

9

17 14

20 mmen

9 10

0

18 uit, vul 11

15 16

8

13

5

7

2

Stipso

19 Reken

9

1 10 6

3

12

19

15

in!

15 11 4

7

5

12 3

antwoor d en kleur

18

13

Klas

kring om

het goede

2 20 14 eraf3(antwo 17 een orden)

10 1610 2

4 17 18 13 2 20 20

19

15 4

Groep

14

Naam

Reken uit,

3

6

5

0

1 10

7

9

20

3

20

4

2

11

10 2

17 14 9 3 8

19

15194 1

20

20

16 4

20

0

5

mmen

uit, vul

Stipso

Naam

Reken

15

19

16 3

16 Score

15

13

11 2

12 2

den)

erbij (antwoor 2, 3 of 4 vul in en kleur in!

06

9

11

16

12

7

14 4

13

4

12 5

8 6

6

15

6 15 8

17 5

12

Score

12 3

14

8

Score

16

9

18

13

7

en kleur in! Klas

goede antwoord

9 6

kring om het

6 erbij en eraf

in, teken een

13

8 5

Reken uit, vul

2, 3, 4, 5 of

Naam

Score Klas

7 4Score

12

Groep

en kleur in! goede antwoord 6 erbij en eraf 2, 3, 4, 5 of in, teken een kring om het

erbij (antw

uit, vul

Naam

Naam

8 of 9

ARTIKELCODE RAR14

19

02

Reken

port.nl hoolsup - www.sc upport

lsupport.nl port - www.schoo Schoolsup

Schools port.nl hoolsup - www.sc upport

Schools

12

raak covers.indd 7

14A

08A

16 18

14

10 12 19

17 20

12 9

Score

9 11 13

18

d en kleur

14

Klas

16 2

11 3

Groep

18

20 15 12 320 2

15

13 2

, erbij en eraf (antwo in, teken 4 16 12 een kring orden) 20 om het goede 18 2 antwoor

in!

20

15

13 14 19

16

15 18

17 11

10

18

14 4

den) Reken uit,

erbij (antwoor 2, 3 of 4 vul in en kleur in!

Schoolsup

Score Klas

lsupport.nl ort - www.schoo Schoolsupp

port - www.scho

olsupport.

port.nl hoolsup

nl

Groep Naam Score Klas Groep

Naam

drie

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

upport.nl

rt - www.schools Schoolsuppo

5/07/13 15:19

titel RAAK! Rekenen tot 20 #5 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

l

4

olsupport.n

atie -

www.scho

and coördin

port -

raak covers.indd 6

Oog-H

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

Schoolsup

4/07/14 13:14

Verbetering oog-handcoördinatie en de fijne motoriek www.schoolsupport.nl/RAAK!+Oog-handcoordinatie -1

© Schoolsupport

3

nd coördin

- www.schoolsupport.nl

atie -

titel RAAK! Rekenen tot 20 #4 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

ARTIKELCODE RAR13

9 789086 642311

28 9 27

Oog-Ha

Schoolsupport

coördinatie

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

ort.nl

Oog-Hand

13

- www.schoolsupp

raak oog-hand covers.indd 2

© Schoolsupport

29 19 20 21 28

12 5 29 23

15 21

Schoolsupport

raak oog-hand covers.indd 1

5 3 19 4 17

11 18 24 20

30 25

23 26 6 2

1 15

17 25

9 789086 642977 -2 coördinatie Oog-Hand

3 18 30 15

17 23 24 27

14 29 29 26

20 28

26 13

6

9 789086 642960

9 10 16

13 18 27 2 1 4 30 17 16 25 25 5 30 13 21 22

l

21 8 11 22 14 28 12

28 8 26 19 15 22 4

7 27 3 13

2 16 14

olsupport.n

18

23 6 10

www.scho

17

24 1 19 7

ARTIKELCODE RAH02

09

port -

19 27

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

ARTIKELCODE RAH01

Schoolsup

titel RAAK! Oog-hand coördinatie #3/4 concept Michael Junga omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 20 #1 erbij en eraf 2, 3 en 4, met analogie; stipsommen en aanvullen tot 20 #2 erbij en eraf 3, 4 en 5; stipsommen tot 20 #3 erbij en eraf 2 t/m 9 in geleidelijke opbouw #4 erbij en eraf, met tientaloverschrijding en aanvullen #5 erbij en eraf met moeilijke opgaven support.nl ort - www.school

titel RAAK! Oog-hand coördinatie #1/2 concept Michael Junga omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

titel RAAK! Rekenen tot 20 #3 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

Schoolsupp

Groep

- www.schoolsupport.nl

Naam

Schoolsupport

20 10

support.nl

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 20 #1 erbij en eraf 2, 3 en 4, met analogie; stipsommen en aanvullen tot 20 #2 erbij en eraf 3, 4 en 5; stipsommen tot 20 #3 erbij en eraf 2 t/m 9 in geleidelijke opbouw #4 erbij en eraf, met tientaloverschrijding en aanvullen #5 erbij en eraf met moeilijke opgaven

9

ort.nl

Score

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 20 #1 erbij en eraf 2, 3 en 4, met analogie; stipsommen en aanvullen tot 20 #2 erbij en eraf 3, 4 en 5; stipsommen tot 20 #3 erbij en eraf 2 t/m 9 in geleidelijke opbouw #4 erbij en eraf, met tientaloverschrijding en aanvullen #5 erbij en eraf met moeilijke opgaven

29

- www.schoolsupp

11 4

16

Schoolsupport

3

pport.nl

21

5 15

t - www.schoolsu

#3/4 Oog-Hand coördinatie 3/4

#3/4 Oog-Hand coördinatie 3/4

Schoolsuppor

Hoe komt en trek de 12 vogel bij met rechte het lijnen nest? Neem 3x de drie kleurpo weg naar het nest. tlooden 22

6 2

ort - www.school

Klas

of!

1 8

N

Schoolsupp

Groep

Doolh

26

REKENE

Hoofdrekenen tot 20 #5

- www.schoolsupport.nl

30

7

je

moeilijke opgaven erbij moeilijke opgaven eraf moeilijke opgaven erbij en eraf gemengde opgaven erbij gemengde opgaven eraf gemengde opgaven erbij en eraf gemengde opgaven erbij met 20 gemengde opgaven eraf met 20 erbij en eraf met 20 rekenhuizen rekenhuizen rekenhuizen tweetalkaart: tekstopgaven erbij en eraf tweetalkaart: tekstopgaven erbij en eraf tweetalkaart: aanvullen tot 20 tweetalkaart: aanvullen tot 20

Schoolsupport

23

Score 14

#1/2 Oog-Hand coördinatie 1/2

1

02A

1 0

7

0

6

4

2

5

0

5

1

3

7

6

8

4

Klas

3 1

Groep

Score

het goede 9 en 7 9 Score 8 1 antwoord kleur in! 2 0, 1 of 2 erbij en 3 8 1 9 2 1 3 Reken uit, 1eraf (antwoo 1 vul 2 9 1 10 in, teken 4 rden) 10 een kring om het 2 0 2 goede antwoord en kleur 4 1 57 in! 1 8 0 9 1 10 8 0 7 2 75 4 2 85 15 16 8 6 1 7 4 10 1 5 1 1 0 32 1 4 2 2 1 4 12 6 8 1 99 1 10 3 1 6 0 9 10 0 8 4 2 5 5 2 3 6 7 10 0 1 3 1 6 4 9 1 34 5 6 1 7 1 7 6 1 7 35 4 2 1 1 6 9 8 4 2 2 2 7 2 9 7 7 18 8 1 1 6 1 6 2 8 0 4 10 5 9 1 9 1 1 0 10

10

2

Klas Groep

1 1 den) 1 erbij (antwoor kleur in! vul in en

Naam Score Klas

rt.nl uppo ools .sch t - www ppor

olsu

Groep

den) 1 erbij (antwoor kleur in! vul in en

Reken uit, Naam

Naam

Schoolsupport -

lsupport.nl

ort - www.schoo

Schoolsupp

Scho

www.schoolsupport.nl

nl olsupport. port - www.scho Schoolsup

10

ort.nl - www.schoolsupp

een

9

Schoolsupport

support.nl rt - www.school

24

13

Klas

Maak af!

Ga met

Schoolsuppo

teken na en kleur in!

l olsupport.n www.scho

12 14

potlood daarna mooi over de stippellijnen Overzicht beschikbare titels Oog-handKleur coördinatie in! .

#1/2 Oog-Hand coördinatie 1/2

N

Hoofdrekenen tot 20 #4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hoofdrekenen tot 20 #5

het figuur overnemen! maak af!

REKENE

www.schoolsupport.nl

09 11 12 14

Overzicht beschikbare titels Oog-hand coördinatie

rekenen

Naam

N

Hoofdrekenen tot 20 #5 inhoud

RAAK!

RAAK!

25

V Verbind en liniaal. tijd hebt. potlood a in als je mandal

N

erbij eraf erbij en eraf stipsommen erbij stipsommen eraf stipsommen, erbij en eraf kettingopgaven erbij kettingopgaven eraf kettingopgaven erbij en eraf aanvullen tot 20 stipsommen stipsommen tweetalkaart: erbij en eraf met tientaloverschrijding tweetalkaart: erbij en eraf met tientaloverschrijding tweetalkaart: kettingopgaven met tientaloverschrijding tweetalkaart: kettingopgaven met tientaloverschrijding

Hoofdrekenen tot 20 #4

t! r pun t naaeen punpunt. Neem Vanpunt V met de Kleur Groep

www.schoolsupport.nl

Naam

twee cirkels!

AAK!

REKENE

rekenen

Groep

Klas

doolhof!

09 11

N

REKENE

Hoofdrekenen tot 20 #3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

EXTRA OEFENING

R RAAK!

RAAK!

Ga eerst rechte lijnen! rek mooie Trek

AAK!

REKENE

Hoofdrekenen tot 20 #4 inhoud

Hoofdrekenen tot 20 #3

01 02

enfifiguur 03 nem 05 het guur in het ernaast. overovernemen overstippellijn. Neem het figuur over de Het met 06 08 wat hoort Naam je potlood bij elkaar?

2, 3, 4, 5 of 6 erbij 2, 3, 4, 5 of 6 eraf 2, 3, 4, 5 of 6 erbij en eraf 4, 5, 6 of 7 erbij 4, 5, 6 of 7 eraf 4, 5,6 of 7 erbij en eraf 6, 7 of 8 erbij 6, 7 of 8 eraf 6, 7 of 8 erbij en eraf 8 of 9 erbij 8 of 9 eraf 8 of 9 erbij en eraf tweetalkaart: erbij en eraf met tientaloverschrijding tweetalkaart: erbij en eraf met tientaloverschrijding tweetalkaart: kettingopgaven erbij en eraf tweetalkaart: kettingopgaven erbij en eraf

www.schoolsupport.nl

van punt naarGroep punt!

Score Klas

#4 Naam

puzzel teken na, teken zelf!

N

Hoofdrekenen tot 20 #3

rdinatie #3/inhoud 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

rekenen

Score

12 14

trek een lijn! maak af!

inkleuren!

03 05 06 08

maak af! puzzel! teken na en kleur in!!

OOG-HAND coö oog-hand coördinatie #3/4

09 11 12 14 #2 01 02

01 05 06 08 09 11

www.schoolsupport.nl

inkleuren maak af en kleur in! teken na!

oog-hand coördinatie #1/2

www.schoolsupport.nl

01 02 03 05 05 08

REKENE

COÖR

DINATIE #3/ 4 OOG-HAND coö rdinatie #1/ 2

inhoud #3

12/05/10 13:47

EXTRA EXTRA OEFENING OEFENING

R RAAK!

RAAK!

OOG-HAND

#1/2

RAAK! RAAK!

RAAK!

RAAK!

COÖRDINATIE

RAAK! R AAK!

12/05/10 13:47

EXTRA OEFENING EXTRA OEFENING

port -

raak covers.indd 5

EXTRA OEFENING

EXTRA OEFENEN

Schoolsup

OEFENEN EXTRA EXTRA OEFENEN

ARTIKELCODE RAR12

9 789086 642304

- www.schoolsupport.nl

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

Ook bestelbaar als Printboek Online!

Schoolsupport

- www.sc

ort.nl

upport

- www.schoolsupp

Schools

Schoolsupport

© Schoolsupport

9 789086 642298

raak covers.indd 4

support.nl

ARTIKELCODE RAR11

rt - www.school

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

Schoolsuppo

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 20 #1 erbij en eraf 2, 3 en 4, met analogie; stipsommen en aanvullen tot 20 #2 erbij en eraf 3, 4 en 5; stipsommen tot 20 #3 erbij en eraf 2 t/m 9 in geleidelijke opbouw #4 erbij en eraf, met tientaloverschrijding en aanvullen #5 erbij en eraf met moeilijke opgaven

titel RAAK! Rekenen tot 20 #2 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

© Schoolsupport

l

RAAK! Visuele waarneming

olsupport.n

titel RAAK! Rekenen tot 20 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

www.scho

Overzicht beschikbare titels en onderwerpen Hoofdrekenen tot 20 #1 erbij en eraf 2, 3 en 4, met analogie; stipsommen en aanvullen tot 20 #2 erbij en eraf 3, 4 en 5; stipsommen tot 20 #3 erbij en eraf 2 t/m 9 in geleidelijke opbouw #4 erbij en eraf, met tientaloverschrijding en aanvullen #5 erbij en eraf met moeilijke opgaven

port -

15/09/10 15:27

N

Schoolsup

ing - 1

REKENE

Hoofdrekenen tot 20 #2

- www.schoolsupport.nl

Waarnem

3, 4 of 5 erbij 3, 4 of 5 eraf 3, 4 of 5 erbij en eraf erbij eraf erbij en eraf stipsommen, erbij stipsommen, eraf stipsommen, erbij en eraf kettingopgaven erbij kettingopgaven eraf kettingopgaven erbij en eraf tweetalkaart: gemengde opgaven erbij en eraf tweetalkaart: gemengde opgaven erbij en eraf tweetalkaart: kettingopgaven erbij en eraf tweetalkaart: kettingopgaven erbij en eraf

Schoolsupport

twee

ort.nl - www.schoolsupp

Visuele

09

OOG-HAND

pport.n

g-1

Visuele Waarnemin

09

inhoud

hoolsu

-3

#1

t - www.sc

ming

RAAK!

suppor

01 15/09/10 15:28

Visuele waarneming vergroten www.schoolsupport.nl/RAAK!+Visuele+waarneming Waarne

EXTRA OEFENEN

School

Schoolsupport

port.nl - www.schoolsup

9 789086 642533

06

Visuele

N

Hoofdrekenen tot 20 #1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hoofdrekenen tot 20 #2

r m s

De letters antwoo

raak visuele waarneming covers.indd 1

N

REKENE

www.schoolsupport.nl

o

hand

ARTIKELCODE RAV01

AAK!

REKENE

inhoud

RAAK!

rekenen

r

2, 3 of 4 erbij, met analogie 2, 3 of 4 eraf, met analogie 2, 3 of 4 erbij en eraf, met analogie 2, 3 of 4 erbij 2, 3 of 4 eraf 2, 3 of 4 erbij en eraf aanvullen tot 20 stipsommen, eraf stipsommen, erbij en eraf kettingopgaven erbij kettingopgaven eraf kettingopgaven erbij en eraf tweetalkaart: erbij en eraf, met analogie tweetalkaart: erbij en eraf, met analogie tweetalkaart: erbij en eraf tweetalkaart: kettingopgaven erbij en eraf

Hoofdrekenen tot 20 #1

b

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hoofdrekenen tot 20 #2

www.schoolsupport.nl

inhoud

© Schoolsupport o –uAlle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker t die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

van de juiste rden vormen samen een woord:

N

Hoofdrekenen tot 20 #1

b i

EXTRA OEFENING

R RAAK!

rekenen

REKENE

b

e g

Visuele Waarneming - 3

Schoolsupport

kleur.

downloadbaar: overzichtskaart en extra tweetalkaart. Visuele Waarneming #1 d maakt deel uit van een rvierdelige s serie, die oploopt in moeilijkheidsgraad.

9 789086 642557

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

dezelfde

zijn

titel RAAK! Visuele Waarneming #1 concept Michael tJunga e d redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag MarinonPollet [Schoolsupport] m uitgever Schoolsupport,rwww.schoolsupport.nl distributie België h : Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

raak visuele waarneming covers.indd 3

l

hun randen

es

downloadbaar: overzichtskaart en extra tweetalkaart. Visuele Waarneming #3 maakt deel uit van een vierdelige serie, die oploopt in moeilijkheidsgraad.

u k

ort.nl

en geef

EXTRA OEFENING EXTRA OEFENING

RAAK!

bij elkaar

?

Zoekplaatj

o

titel RAAK! Visuele Waarneming #3 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

ARTIKELCODE RAV03

- www.schoolsupp

Zoek ze

e

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

Schoolsupport

Tweetalkaart: Waar is mijn schduw?

Tweetalkaart: Waar l n is hetzelfde figuur? h Tweetalkaart: Waar staat hetzelfde huis?

m f

l

EXTRA OEFENING

kijken hetzelfde?

drie dezelfd e plaatjes

15

t

pport.n

Score

Welke smileys

hier één, twee of

16

f

hoolsu

Klas

Smileys Zie je

Dit kopieerboek bevat u tevens 14 nakijkbladen. Onder mijn.schoolsupport.nl

zijn

12/05/10 13:47

Groep

Score

adsel

mu i s

Dit kopieerboek bevat tevens 14 nakijkbladen. Onder mijn.schoolsupport.nl

t - www.sc

in.

voertuig

n

Voertuige

Klas

Pla

17

het mooi

12/05/10 13:46

RAAK!

Tweetalkaart: Waar is mijn schaduw? Tweetalkaart: Vervormde vlinders Tweetalkaart: Doorgeknipte sterren

en kleur

ARTIKELCODE RAR03

9 789086 642281

Zoek hetzelfde

Groep

atje Zoek figuren in het sragrote vlak

Zoek figuren in het grote vlak1 Antw oorde n Zoek figuren in het grote vlak

RAAK!

15 16 17

Naam

© Schoolsupport

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

raak covers.indd 3

RAAK! Hoofdrekenen tot 20

Naam

Welke smileys kijken hetzelfde? Welke handen zijn hetzelfde? Zoek dezelfde taartvormen

12/05/10 13:46

suppor

10

11 12 13 14

Score Groep

Teken wat ontbreekt Naam

Zie jij de letters?091

Zoek acht verstopte letters, teken de omtrek van elke letter en kleur ze mooi in.

9 789086 642274

School

Teken wat ontbreekt

08

Zie jij de letters? Plaatjesraadsel

Hoe liggen de puzzelstukjes? Wat een lijnen!

titel RAAK! Rekenen tot 10 #3 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

ing #1

Score Klas

Plaatjesraadsel Plaatjesraadsel Hoe staan de driehoeken?

13 14

Klas

ARTIKELCODE RAR02

.nl olsupport - www.scho

07

Groep

tweetal kaart gemengde kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart gemengde kettingopgaven: erbij en eraf

pport

Zoek de vier verborgen vierkanten Teken wat ontbreekt

27 28

Overzicht beschikbare titels en onderwrepen Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2 #2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

Schoolsu

05 06

tweetal kaart gemengde opgaven: erbij en eraf tot 10 tweetal kaart gemengde opgaven: erbij en eraf tot 10

Stap voor stap leren hoofdrekenen tot 10 en 20 www.schoolsupport.nl/RAAK!+Hoofdrekenen

06

-2

visuele wa arnem

ort.nl

Zie jij de letters?

Zoek dezelfde vlinder Zoek de vier verborgen driehoeken Zoek de vier verborgen cirkels

- www.schoolsupp

07 08 09 10 11 12

Naam

ing #3

Zoek hetzelfde voertuig

02 03 04

raak covers.indd 2

Visuele Waarneming

VISUELE WAARNEMING #1

Zie ik dubbel? Zie jij de letters?

01

g #1

www.schoolsupport.nl

05 06

visuele wa arnem

inhoud

RAAK!

RAAK!

Figuren Figuren Zie ik dubbel ? Zie ik dubbel ?

visuele waa rnemin

VISUELE WAARNEMING #3

www.schoolsupport.nl

01 02 03 04

RA AAK! R A K!

RAAK!

inhoud

EXTRA OEFENEN

09

RAAK! g #3

-2 ing rnem Waa ele Visu

EXTRA OEFENEN EXTRA OEFENEN

Schoolsupport

ing - 1

15/09/10 15:28

raak covers.indd 1

port.nl

Waarnem

© Schoolsupport

Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

9 789086 642267

04

15/09/10 15:27

- www.schoolsup

Visuele

ARTIKELCODE RAR01

gemengde opgaven erbij en eraf tot 10 gemengde kettingopgaven erbij

gemengde kettingopgaven eraf gemengde kettingopgaven erbij en eraf

25 26

Schoolsupport

g-1 Visuele Waarnemin

EXTRA OEFENEN

titel RAAK! Rekenen tot 10 #2 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

© Schoolsupport Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

9 789086 642540

01 raak visuele waarneming covers.indd 2

tweetal kaart kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart kettingopgaven: erbij en eraf

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

ARTIKELCODE RAV02

9 789086 642533

raak visuele waarneming covers.indd 1

27 28

Overzicht beschikbare titels en onderwrepen Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

gemengde opgaven erbij tot 10 gemengde opgaven eraf tot 10

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

ARTIKELCODE RAV01

visuele waa rnemin

dieren,

Zoek vier verstopte mooi in.

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

28

Overzicht beschikbare titels en onderwrepen Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

1 ze Zie jij de dieren? van elk dier en kleur teken de omtrek

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

.nl

titel RAAK! Visuele Waarneming #2 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

titel RAAK! Visuele Waarneming #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

27

Klas Groep Naam

zijn

aanvullen tot 10 eraf met 10

kettingopgaven: eraf kettingopgaven: erbij en eraf

tweetal kaart: erbij en eraf tot 10 tweetal kaart: erbij en eraf tot 10

olsupport

kleur.

eraf met 10 erbij en eraf met 10

- www.scho

hun randen

09 10

REKENE

Hoofdrekenen tot 10 #3

pport

en geef

3, 4 of 5 erbij en eraf tot 10 erbij

Schoolsu

bij elkaar

05 06 07 08 11 12

aanvullen tot 10 en eraf met 10 kettingopgaven: erbij

25 26

N

3, 4 of 5 erbij 3, 4 of 5 eraf

ort.nl

Zoek ze

Tweetalkaart: Hoofdletters

Tweetalkaart: Waar is hetzelfde figuur? Tweetalkaart: Doorgeknipte dierfiguren

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

26 Score

downloadbaar: overzichtskaart en extra tweetalkaart. Visuele Waarneming #2 maakt deel uit van een vierdelige serie, die oploopt in moeilijkheidsgraad.

tot 10 eraf tot 10 erbij en eraf

REKENE

Hoofdrekenen tot 10 #2

01 02 03 04

Hoofdrekenen tot 10 #3

Zoek de juiste figuren

15 16 17

Dit kopieerboek bevat tevens 14 nakijkbladen. Onder mijn.schoolsupport.nl

zijn

n

hore oten ke sl Wel kaar? bij el

tot 10 erbij

N

Hoofdrekenen tot 10 #3 inhoud

www.schoolsupport.nl

14

Naa

0, 1 of 2 erbij 0, 1 of 2 eraf

makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

25

m

Score

07 08 09 10 11 12

0, 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij

21 22 23 24

Klas

kijken hetzelfde?

dezelfde

Tweetalkaart: Waar is hetzelfde figuur? Tweetalkaart: Waar staat hetzelfde huis?

Dit kopieerboek bevat tevens 14 nakijkbladen. Onder mijn.schoolsupport.nl

downloadbaar: overzichtskaart en extra tweetalkaart. Visuele Waarneming #1 maakt deel uit van een vierdelige serie, die oploopt in moeilijkheidsgraad.

15 16 17 18 19 20

n met slote lfde deze lijn. ind Verb rechte een

Groep

Welke smileys

N

rekenen

Van welk figuur is er maar één? Zoek de juiste driehoeken

Smil Zoek de juisteeys puzzelstukjes

2 erbij en eraf

0, 1, 2 of 3 erbij

0, 1, 2 of 3 eraf 0, 1, 2 of 3 erbij en eraf

RAAK!

RAAK!

Zoek figuren in het grote vlak Tweetalkaart: Waar is mijn schduw?

Klas ep Gro

12 13

2 eraf

11 12 13 14

Klas

Van welk figuur is er maar één?in. Naam het mooi en kleur voertuig hetzelfde VanZoek welk figuur is er maar één?

10 11

n

Voertuige

2 erbij

REKENE

Hoofdrekenen tot 10 #1

01 02 03 04 05 06

REKENE

Hoofdrekenen tot 10 #2

Groep dier Zoek het verstopte Zoek het verstopte dier

08 09

Naam

07 08 09 10

N

Hoofdrekenen tot 10 #2 inhoud

www.schoolsupport.nl

07

Teken wat ontbreekt Teken wat ontbreekt Welke smileys kijken hetzelfde? Welke handen zijn hetzelfde? Zoek dezelfde taartvormen Zoek figuren in het grote vlak Zoek figuren in het grote vlak

re Sco Score

1 erbij 1 eraf 1 erbij en eraf

AAK!

rekenen

Zoek dezelfde vlinder Zoek het verstopte dier

01 02 03 04 05 06

EXTRA OEFENING

R RAAK!

RAAK!

14 15 16 17

05 06

N

Hoofdrekenen tot 10 #1

ing #2inhoud

Hoofdrekenen tot 10 #1

07 08 09 10 11 12 13

Zoek dezelfde poppetjes Zoek dezelfde sloten

visuele wa arnem

www.schoolsupport.nl

Zoek de vier verborgen vierkanten Teken wat ontbreekt

03 04

ing #1

EXTRA OEFENING EXTRA OEFENING

AAK!

REKENE

rekenen

05 06

Zoek het verschil Zoek het verschil

EXTRA EXTRA OEFENING OEFENING

R RAAK!

RAAK!

Zoek de vier verborgen driehoeken Zoek de vier verborgen cirkels

01 02

VISUELE WAARNEMING #2

03 04

g #2

visuele wa arnem

inhoud

REKENE

www.schoolsupport.nl

Zoek hetzelfde voertuig Zoek dezelfde vlinder

VISUELE WAARNEMING #1

01

RAAK! RAAK!

RAAK!

visuele waa rnemin

g #1

www.schoolsupport.nl

visuele waa rnemin inhoud

02

RAAK! R AAK!

RAAK!

RAAK!

RAAK! Hoofdrekenen tot 10 EXTRA OEFENING

EXTRA OEFENEN

- www.schoolsupp

OEFENEN EXTRA EXTRA OEFENEN

N DE E E IN

Schoolsupport

RAAK! Oog-handcoördinatie EXTRA OEFENEN

T S O H OO C S R

12/05/10 13:49

Printboeken Online (digitale versies van kopieer­ boeken) zijn direct online beschikbaar via  mijn.schoolsupport.nl (onze verzamelplaats voor digitale leermiddelen). Na bestelling van een Printboek Online heeft u direct toegang tot de uitgave met uw Schoolsupport inlog. De online uitgave kunt u meteen gebruiken op uw computer en digibord. En natuurlijk kunt u het hele boek of bepaalde bladzijden printen. Het Printboek Online is alleen bestemd voor gebruik op uw locatie (en bij u thuis). Licenties voor Printboek Online gelden 5 jaar.


RAAK! Redactiesommen zijn te bestellen als set of als losse boeken. Handig zijn de sets met 5 oefenboeken, waarmee 5 leerlingen tegelijk kunnen werken. Ook zijn er ib/rt-, klas- en schoolsets beschikbaar met flinke setkortingen.

IB/RT-set

Groep 5/6-set

Artikel-/besteloverzicht Code

Artikelomschrijving

Prijs (2014) € 169,00

RAR31

RAAK! Redactiesommen IB/RT-set 20 dlg.

RAR32

RAAK! Redactiesommen Groep 5/6 - set 35 dlg.

€ 235,00

RAR33

RAAK! Redactiesommen Groep 7/8 - set 35 dlg.

€ 235,00 € 625,00

RAR34

RAAK! Redactiesommen Schoolset 90 dlg.

RAR029

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 5/6 1 ex

€ 14,50

RAR29

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 5/6 5 ex

€ 34,50

RAR29A

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 5/6 AB

RAR21

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 5/6 5 ex

€ 34,50

RAR021

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 5/6 1 ex

€ 14,50

RAR21A

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 5/6 AB RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 5/6 5 ex

€ 34,50

RAR023

RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 5/6 1 ex

€ 14,50

€ 8,95

€ 8,95

10 x 1 exemplaar oefenboek

5 x 5 exemplaren E5-E6 oefenboeken

RAR23 RAR23A

RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 5/6 AB

10 x 1 exemplaar antwoordenboek

2 x 5 exemplaren E5-E6 antwoordenboeken

RAR25

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 5/6 5 ex

€ 34,50

RAR025

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 5/6 1 ex

€ 14,50

RAR25A

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 5/6 AB

35-delig

RAR27

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenh. 5/6 5 ex

€ 34,50

RAR027

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenheden 5/6 1 ex

€ 14,50

RAR27A

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenh. 5/6 AB

€ 8,95

RAR22

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 7/8 5 ex

€ 34,50

RAR022

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 7/8 1 ex

€ 14,50

RAR22A

RAAK! Redactiesommen Optellen/Aftrekken 7/8 AB

RAR24

RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 7/8 5 ex

€ 34,50

RAR024

RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 7/8 1 ex

€ 14,50

RAR24A

RAAK! Redactiesommen Vermenigvuldigen/Delen 7/8 AB

RAR26

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 7/8 5 ex

€ 34,50

RAR026

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 7/8 1 ex

€ 14,50

RAR26A

RAAK! Redactiesommen Procent/Breuken 7/8 AB

RAR28

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenh. 7/8 5 ex

€ 34,50

RAR028

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenheden 7/8 1 ex

€ 14,50

RAR28A

RAAK! Redactiesommen Rekenen Maateenh. 7/8 AB

€ 8,95

RAR030

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 7/8 1 ex

€ 14,50

RAR30

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 7/8 5 ex

€ 34,50

RAR30A

RAAK! Redactiesommen Rekenen met Geld 7/8 AB

€ 8,95

20-delig

Groep 7/8-set

Schoolset

5 x 5 exemplaren M7-M8 oefenboek

2 x 5 x 5 exemplaren oefenboeken [alle oefenboeken 5 keer]

5 x 2 exemplaren M7-M8 oefenboek 35-delig

2 x 5 x 4 exemplaren antwoordboeken [alle antwoordboeken 4 keer] 90-delig

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

EEN SCHOT IN DE ROOS

mmen RAAK! oRedvactieso erzicht


S O O R E D N I T O H C S N E E ! K RAA Waarom kiest u voor RAAK!? Optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, procenten en breuken, rekenen met geld en rekenen met maateenheden oefent u gericht met deze ‘trainingsboeken’. • • • •

Honderden bladzijdes aan redactiesommen om te oefenen Tien boeken op twee niveaus met oefening volgens een vaste aanpak Voorkennisactivering, stappenplannen en codekrakers voor zelfstandig werk Vraagstellingen volgens cito zijn te trainen!

A RA

K!

Daarom kiest u voor RAAK!

Meer weten? Beoordelen? Bestellen?

Informatie en bestellingen Uitgeverij Schoolsupport T 030 2090810 info@schoolsupport.nl www.schoolsupport.nl

Vertegenwoordiging België: Abimo Uitgeverij T 03 760 3100 info@abimo.net - www.abimo.net

Ook leverbaar via uw gespecialiseerde schoolleverancier.

FOL62

Een brochure als deze veroudert snel. Kijk daarom op onze website voor de meest actuele informatie over RAAK! Redactiesommen: www.schoolsupport.nl/raak!+redactiesommen. Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief blijft u automatisch op de hoogte van het laatste nieuws! Op schoolsupport.nl kunt u RAAK! Redactiesommen ook bestellen met recht-van-retour. Als u na ontvangst toch wilt afzien van uw bestelling, stuurt u de materialen terug en crediteren wij u binnen twee tot drie dagen. De kosten van de retourzending zijn voor de school. Maak zo nodig gebruik van deze mogelijkheid.

FOL62 RAAK Redactiesommen  

Folder

FOL62 RAAK Redactiesommen  

Folder

Advertisement