Page 1

N E Z E L D N E P J I b EGR NIVEAUs! 5 P O , O VOOR V

inform

ig

rbod

ove

1

naar r. sers niet was dan rs sombe r? Ga wasse glazenwasse . er glazenworden zonder ramen de en of moed die stad n van . oning 2 vader van weste rotsen Is je a. Want zijn grotw kale n ten berge l hoge, Mater n daar n je in de overa gels. stad De huize zijn nte waari witte de stad en roofvo gestee wen a is een Om zacht n zwalu een: ken. n. 5 Mater stad Bari. wone haven oven cirkele n uit kalkst uithak iken monn . Later n 3 bestaa holen kunt Daarb k huize dit gebiedin de rotsen Die rotsenkkelij n echte en in ten er kken, ginge vrij gema kwam in de holtes maak e eeuw gewoon r uit. Ze vertro 10 ze achtst verde monniken In de woonden holtes Toen de wonen. hele Eerst en ze die n n. , e, waar ruimt een groot groev zelfs kerkein die huize En n. In einde van. e mensen één kleine leefde voeten het t uit s gewon samen Aan het bestaa 15 n rond. oning huisdieren moeder. werd ’s nacht kippe ste grotw n en Zo’n en én hun n vader Daari scharrelden onder bed en. De gezinn bed sliepe een kistje. r het broed breed bed stond . Onde eieren te ikt het gelegd op 20 van te kind een hen werd gebru jongs zat daarlinnenkast oudere huis de Vaak het n. voor van de lade laats hoek van het varke of In een de geit als slaapp ikt als ren. kinde stro voor e werd gebru 25 hoekj lag wat ander Een n. keuke

A02

Glazen

atieve

tekst

n. binne lucht winter 5 r en en frisse licht In de zomes. Niet zo’n g. eur kwamvochti n Celsiu dan ook en de voord oning n grade en waren door vijftie grotw Alleen in die ongeveer n. De mens e plek Het was er altijd om te wone ander het op een besloot was hetde plaats n liever izen. gezon rlijk gelede verhu ziek. jaar ten zou natuu vaak Daar vijftig ers moes , zou t kiezen a. Zo’n ewon neergezet. de sassi, n. en, Mater de grotb n flats moch neme oning Wie n dan in dat estuur de stad werde de grotw een kijkje er 35 wone enteb Maar r kan geme rand vander zijn. reizige de gezon Iedere Aan het levennog altijd. er zijn in Italië. 40 a ligt Mater

6

30

7

ntiegroet

.

tenkaart

Maak

de opdrach

Tijd

over?

Kijk

5

bij Extra.

ABCD

TWEE

E

in stappen! Snappen

10

Lieve opa Het is heelen oma, vaak naar warm. We gaan hebben het strand. Gisteren we dacht dat inktvis gegeten . Ik het vies is lekker! was, maar Griekse niet zo kaas vind het lekker. ik Vanavo zwemw nd is edstrijd in het bad er een doe mee! en ik Groetje s, Bas

t

rt.nl

• tekst:

door

Rindert

Kromhou

oolsuppo pport

• www.sch

1

sfeero

23 juli 2012 Hoi Samira! Het is hier !! we gaan heet!!!! Vandaag 35°C snorkel en. Er waren zijn geen Nemov isjes, maar andere wel veel mooie vissen. best leuk, Snorkel maar je je rug insmere moet wel en is goed n. Ik kan nog maar alleen ojee, witte op mijn buik liggen: buik, haha! dat het Samira ________ Ik hoop leuk Zehar ________ Tot snel!! is in Marokk ________ o!!!!! ________ Bosboom ________ XOXOX ________ straat 15 OXXXX ________ XXOOO Britt ________ 7867 GG ________ OOO ________ Voorbu (PS Nog ________ rg geen leuke ________ jongen Nederla ________ Griekse gezien nd ________ hoor!!! ________ !) ________

15

atieve

tekste

20

n

25

as in de brand erk in de vuurw door Molen hien

nd!

B03

Bra

pierde brand opllen bij and n geva Bronde

de uur kon 1.00 . Rond . Even fel. Gelukkig blussen controle heel was vuur snel onder in het gebouwte l leeg De brand er het de brandmensen was nog bleek helemaa brandwe nacht dat er gew in de angst er het gebouw de brand. was Geen is een l. 10 zaten. Maar igd door Dat and. feestzaa . beschad de zijn. naast is hersteld. l is ergin Het Schateil en ligt schade duidelijk schade De feestzaa niet kinderen tot de is er Ook dicht bent l voor is nog 15 speelha l blijft ontstaan ingen een is is Scheven Het De speelha van wel. . De de brand Hoe strand pier vast palen op het je de staat op het strand ooit ook ken ’. Het rd over staan een Als je t, dan pier en 20 gewees ‘gebouw de bouleva Op de casino de brand lang vanaf zee in. bij hoog, nt, een igd de loopt stuk pier beschad open. heel een restaura niet weer s, een zijn de van . gewoon winkeltje en. Die deel 25 uitkijktor dinsdag gestaan – Een n er 2011 in brand g op en gingen heeft vlamme ingen van maandade g 5 septemb De brand Scheven de nachtacht sloegen 1 Maanda pier. van e in pier middern op de zien. gebeurd te Het . Rond l, midden dinsdagfeestzaa strand goed de het 5 uit vanaf was

Oude 8 april

molen

2012

missc

is maandag was – In Friesland . De molen er niets afgebrand tijd was

© Schoolsu

helemaal half uur 1 Zondag een molen een oud. In 225 jaar over. van meer

5

Hij had Burum. half rond plaatsje in het brand begonerop af, maar stond uur De r kwam een half ‘Windlust’. Na

De molen De brandwee de naam aan doen. avonds. elf ’s er niets meer t in elkaar. brand die kon het monumen hoe de ns. zeker helemaal wel vermoede jongens nog niet Maar er zijn een aantalin het dorp. . Het is dat afstak gevonden kon ontstaan. ners zagen zijn vuurwerk brand Buurtbewode brand ook vuurpijlen in de zijn voor pijlen 15 vlak de molendoor deze Vlakbij kan den. De molen aangehouhadden gevlogen. en jongens jongens twee heeft jaar oud. De afgestoken politie 14 geweest. hadden 20 De zijn 12 en vuurwerk molen zijn Ze dat ze . Het van de bekend in de buurt onderzoekworden dat ze met het mensen nieuwe bezig is nog er nog meer om een politie dat plannen 25 De gebeuren Er zijn al kan den. aangehou te bouwen. molen

35

________

________

2

45

50

Mannen , het is hier waanzin Volgend jaar zeker mee! moeten jullie nig! Tof weer, aflopen langzaa de strande en veel n, helder m watersp water orten. Grieken zijn goedlac En de een mens hs. Wat wil Bo en David ________ Groetje nog meer? ________ s, ook voor Stramd ________ van paps en________ mama Visgooy ________ en Cindy. ersdwar ________ PS. Was sstraat ________ het leuk 17 ________ in Spanje? 2213 SJ ________ Venlo

4

________

pport •

www.scho

olsupport

________

Ollanda ________ ________

________

________

.nl

________

Snappen

10 stortte

proep

25 - 7 ende tekst 2012, Lieve mensen,Pyros Dank je wel voor jullie fantastis cadeau, we genieten che teugen 3 er met van! Ons volle appartem heerlijk, met een ent mooi panoramis uitzicht (ongevee ar zoals van deze de voorkan ansicht). t wandele Elke n we richting ochtend winkeltj strand en es. het badplaatOm 12 uur gaan we in Fam. Ter sje koffiedri ________ terrasje Haar ________ in de schaduw nken op een ________ 40 rustig aan ________ . We doen p/a Rodond ________ in de drukken het ________ met al een endron ________ de hitte. 4811 geweldig ________ 3434 ZZ je wel. We ________ e vakantie Al Lelystad ________ zien elkaar , dank Groetjes ________ weer snel. , Corrie ________ Holland ________ en Jos ________ 30

Opa en ________ oma Grevela ________ ________ ar________ Bonteko ________ e 26 ________ ________ ________ 2233 XY ________ ________ Zetdam ________ ________ Ollandi ________ a ________ ________ ________

© Schoolsu

inform

offline en online!

C33 Een vaka

4

in stappen! Maak

de opdrachte

nkaart.

Tijd over?

Kijk bij

Extra.

ABCD E TWEE

.

tenkaart

Maak

de opdrach

Tijd

over?

Kijk

bij Extra.

ABCD

TWEE

E

in stappen! Snappen

rt.nl oolsuppo pport

• www.sch

© Schoolsu

infor

E19

lf in

dego

Kou

Eers

st ve tek

nd

erla

Ned

euw

ze e

n de

lf va

go ude

te ko

matie

temp.

min.

gem.

temp.

max.

20

temp.

lsius n Ce grade

1 l: niet ciee eurt is offi 15 – Het Het geb 2012 degolf. ft met een ruari hee 5 feb in een koumaken 7. te zit Zondag in 199 10 dagen 2 1 NederlandNederlandtste was van het vijf laa dat olf als En in drie den vaak olf. De koudeg nacht. -10 gra koudeg een 5 van st. Dag en zijn dand. 5 Er is sprakeaar vrie het kouder gehaal lijk elk et 3 nacht achter hten mo d makke in de dste 0 st kend die nac . Dat wer wee d de kou ar lief Celsius elopen d wer daar ma jaar is 27 het afg Lelysta werd 10 Het was koud. In eten, het afgelopen -5 m De . ral extree atuur gem er nul t. Voo euw 4 tempergraden ondd gewees men. proble ad. Sner hele r 22,9 t zo kou voo van geh voo d ook -10 t over het nie zorgt veel las weeken uren 15 degolf ft er van het deden er kou hee De nsen keer begin het ver aan het mige me -15 de door en zorgde files. Som en. : treinen s war lange is te kom bij de en wissel daaromveel 5 20 om thu men den r en -20 proble storing nen kon den daa e trei rs had erlands grote er veel Veel Ook reizigeop de Nednformeerd waren geraakt. den kou en. s n geï zen t red boo t rore en a nie en nie bev en. Dui 6 25 niet rijd . Velen wardat ze bijn er wel van n, om ke treinen dat de last nt ege me wel orw Spo over het mo t. t op kom werden eindig en nul olf r bov deg 30 De kou ur wee atu temper

overtu

tekst

ior Uni!

e Jun e met d

Doe me

!

het zelf

eleef D35 B

igende

B

5

er al

klaar voor? um bbelg belbu len? n Boe uitgeval Gek vaen niet bang t! ui ed go ng Dat komt rpakki actieve e

10

n de kZon code va or Frea unieke de kaartje vo Met de ee het tw krijg je prijs*! ef lve ha en bele voor de der blij en moe kZone!! vader in Frea k je je Zo maa perleuke dag su jij een

15

20

begrijpend lezen volgens de Referentieniveaus gebaseerd op de nieuwste inzichten elke leerling oefent op eigen niveau efficiënt en motiverend om mee te werken

2

j en ji

ar r info na .nl um or mee r Surf vo belbubbelg et plezie

oe

www.b

lgum,

ubbe Boebelb

ubbels

megab

m

um

lbubbelg

g Boebe

kin 1 verpak koop van *bij aan

1 1

weten al willen ur? Altijd ieuwd hoe DNA wat avontu je ben wel toe aan en wij niet? Ben n e zomer eis! Ben jij dez koe hooi kan ete dekkingsr een ont m op aro e wa d van de . Ga dan me de werel eruit ziet? slag bij o.a en lang in k je 3 dag it. Je gaat aan de apsmuseum. site ior Uni dui sch s ens de Jun een echte univer en en het Weten lekker vie Tijd ium met app 5 ap aan wetensch s in het laborator r een handje bij. wetensch geo , efje daa skunde diergenee t verrassende pro appers helpen je eer ep sch te weten Je combin 5/6 en gro . Ech ep k. gro zoe juli deren uit veldonder 10 en 11 isschoolkin ats op 9, al voor bas en en vindt pla 10 dag i is specia Junior Un gramma duurt 3 pro 7/8. Het sterdam Am eit Universit t, waar? Wie, wa € 50,00 juli 9, 10, 11 15 , groep 7/8 rUni Groep 5/6 book.com/Junio www.face

3

r? Kijk

ppen!

n in sta

Snappe

Maak de

art.

htenka

opdrac

Tijd ove

© Sch

oolsup

port

• ww

w.scho

olsu

ppo

1

3

2

n in

Dage

4

5

and

de ma

12

ri 20

februa

ra.

Tijd

stappe

rt.nl

4

www.schoolsupport.nl bij Extra.

AB CD E

TWEE

art.

nka

k de

Maa n!

n in

ppe

Sna

rachte

opd

r? Kijk

bij Ext

ove

AB CD

TWE

E

E


b E G R IJ P E N D L E Z E N! V O O R V O, O P 5 N IV E A U s

Volgens de Referentieniveaus, up-to-date, persoonlijk, efficiënt Leerlingen testen en hun achterstanden in kaart brengen is één ding. Maar hoe krikt u vervolgens het leesniveau van elke leerling omhoog naar Referentieniveau 1F en 2F? Met ABCDETWEE! ABCDETWEE maakt doorlopende leerlijnen basisonderwijs – voortgezet onderwijs mogelijk. Daarbij zijn de teksten afgestemd op de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Er zijn 180 zakelijke en fictionele teksten, verdeeld over een breed scala aan tekstsoorten.

vertaalt recent wetenschappelijk ABCDE onderzoek naar leesontwikkeling in praktische handvatten voor uw (steun)lessen. De methode gaat uit van inzichten over cultural literacy (Donald Hirsch), hardopdenkend leren lezen (Jeffrey Wilhelm) en leesstrategieën waarvan het effect is bewezen (Kees Vernooy, Paul Filipiak). TWEE

In ABCDETWEE vindt elke leerling een eigen leerlijn. Er zijn vijf niveaus. De leerling kiest binnen zijn niveau teksten die hem aanspreken – onderwerpen genoeg! Is het niveau te hoog gegrepen, dan zet hij eerst een stapje terug. Zijn de resultaten goed, dan zoekt hij het hogerop.

Avi (technisch lezen)

Clib (begrijpend lezen)

Referentieniveaus taal

A

M5 - M7

5-7

B

E5 - E7

6-8

<1F

C

M6 - Plus

7 - Plus

1F

D

E6 - >Plus

8 - >Plus

<1S

E

M7 - >Plus

Plus - >Plus

1S niveauschema

Met ABCDETWEE werkt u efficiënt. De leerlingen werken zelfstandig, kijken hun werk na en houden hun scores bij. De teksten en opdrachten staan op kaarten die onder de leerlingen rouleren. Daardoor heeft u genoeg aan één of enkele sets en is ABCDETWEE een voordelig pakket.


Tekstkaarten niveau + volgnummer

Tekstkaarten Op de methodesite kunnen de leerlingen alle teksten laten voorlezen. Ook staan alle teksten op meelees-cd’s.

tekstkaart tekstsoort

C36 Weg met die teek!

voorkennisactivering + tekst beluisteren online verwijswoord

Kennisontwikkeling Uit onderzoek (Donald Hirsch) is bekend dat de kennis van de wereld de sleutel is tot begrijpend lezen. Kennisontwikkeling verbetert direct de ontwikkeling van het leesbegrip. Maar ook indirect, want leerlingen gaan vloeiender lezen en ontwikkelen hun woordenschat. De makers van ABCDETWEE trekken daar de consequenties uit: • veel informatieve teksten over een scala aan onderwerpen • geluidsopnamen om mee te lezen en vloeiender te leren lezen • altijd een opdracht voor woordenschatontwikkeling

titel

5

10

15

regelnummer 20

uitbreiding woordenschat

25

30

verduidelijkende tekst

Help! Een teek! Een teek ziet eruit als een bruinzwart spinnetje. Van maart tot november leeft hij in bossen, struiken en hoog gras. Soms is een teek besmet met een bacterie, de Borrelia burgdorferi. Door een tekenbeet kan die bacterie in je lichaam terechtkomen. De meeste mensen (en dieren!) die hiermee besmet zijn, worden niet ziek. Maar in sommige gevallen veroorzaakt de bacterie de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme 3 tot 21 dagen nadat je bent gebeten door een teek, kan rond de plaats van de beet een rode, ringvormige huiduitslag ontstaan. Dat is het eerste teken van een besmetting met de Borrelia burgdorferi. Je kunt je ook grieperig voelen. Ga meteen naar de dokter. Hij zal je antibiotica geven om de bacterie te doden. Hoe eerder je je laat behandelen, hoe groter de kans dat je niet de ziekte van Lyme krijgt. Als je die eerste tekenen mist, kun je enkele weken of maanden na de beet last krijgen van pijn in je arm of been. Je hebt dan de ziekte van Lyme. Later kan de ziekte chronisch worden. Je hebt dan huiduitslag, altijd pijn in je armen en benen en moeite om je evenwicht te bewaren. In dat stadium van de ziekte is behandelen veel moeilijker. Geef een teek geen kans De beste manier om besmetting te voorkomen is nooit de natuur ingaan. Maar dat is zonde! Probeer daarom de teek te slim af te zijn. Blijf op de paden en draag bedekkende kleding. Bijvoorbeeld dichte schoenen, een lange broek, een shirt met lange mouwen en een pet. Stop je broekspijpen in je sokken. Ga je naar een gebied met veel teken, gebruik dan een insectenwerend middeltje. Dat kun je kopen bij de apotheek of drogist. Controleer elkaar bij thuiskomst op teken. Kijk vooral op plekjes waar het lekker warm is, zoals knieholtes, oksels, liezen, hals en achter de oren. Zie je een teek? Verwijder hem dan zo snel mogelijk!

35 1

Hoe verwijder je een teek? 1. Bewerk de teek van tevoren niet met alcohol, olie, nagellak of andere middeltjes. Door het gebruik van deze middelen kan de teek juist de inhoud van zijn speekselklieren en darm in je huid brengen. Daardoor kan de infectie ontstaan.

6

alineanummer

40

2. Pak je huid op zo’n manier vast dat er een ‘heuveltje’ ontstaat. 2

45

7

3. Houd met je andere hand de tekentang tussen je duim en middelvinger vast. Druk met de wijsvinger op het achterstuk van de tang: de grijper gaat nu open.

8

50

4. Plaats de grijper voorzichtig over de teek heen, zo dicht mogelijk op de huid. Laat de grijper vervolgens sluiten.

10

55

5. Draai de vastgeklemde teek een kleine slag naar links en een kleine slag naar rechts. Hierdoor komt de teek gedeeltelijk los. Trek hem daarna recht naar boven met een paar voorzichtige rukjes uit de huid.

11

60

6. Het snuitje van de teek kan afbreken. Dat is niet erg, omdat het niet besmet is met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De snuit zal vanzelf uit de huid komen, net als een splinter.

9

3

4

5

7. Desinfecteer de bijtplek na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium. Schrijf de datum van de beet in je agenda.

Snappen in stappen!

Maak de opdrachtenkaart.

12

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE TWEE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

verwijzing naar stappenkaart, opdrachtenkaart en online extra’s

meer lezen

vergroting kennis van de wereld

ontwikkeling woordenschat

Wist u dat... vlot lezen één van de belangrijkste voorwaarden is voor begrijpend lezen? begrijpend lezen dé kritische factor voor schoolsucces is?

vloeiender lezen

ontwikkeling begrijpend lezen ontwikkeling leesbegrip volgens Donald Hirsch


Eén vaste stappenkaart stappenkaart Stappenkaart Voor het lezen 1

Waar gaat deze tekst over?

5

Ik denk ______________________________________________________

leesstrategieën

Tips Lees de titel. Heeft de tekst tussenkopjes? Lees dan ook die tussenkopjes. Bekijk de afbeeldingen.

6

Waaraan doet het onderwerp van de tekst je denken?

7

8

q

Wat is de hoofdgedachte van de tekst? Vat de tekst in enkele zinnen samen.

schrijfdoel eigen oordeel

Wat wil de schrijver met de tekst bereiken?

Wat vind je van de tekst? Ik vind ______________________________________________________

tijdens het lezen Begrijp je wat je leest?

hoofdgedachte

De schrijver wil ________________________________________________

Het onderwerp doet me denken aan _______________________________

3

hoe is de tekst opgebouwd? Inleiding: r. _____ tot r. _____ Kern: r. _____ tot r. _____ Slot: r. _____ tot r. _____

_____________________________________________________________

Deze tekst gaat over ____________________________________________ 2

tekstopbouw

na het lezen

Eén vaste stappenkaart De leerlingen oefenen leesstrategieën waarvan het effect in onderzoek is bewezen (Kees Vernooy, Paul Filipiak): voorkennis gebruiken, voorspellen, verbeelden (visualiseren) en jezelf vragen stellen (de vier V’s).

ja

q

nee

Tips Kijk eerst wat je wél begrijpt. Moeilijke stukjes: lees die nog een keer langzaam. Moeilijke woorden: bedenk wat het woord kan betekenen. • Lees een stukje verder of juist een stukje terug. • Lukt dat niet? Zoek het woord dan op in het woordenboek. Bekijk het filmpje over leesstrategieën op mijn.schoolsupport.nl.

Tips Denk aan het onderwerp van de tekst. Denk aan de hoofdpersonen. Ben je het eens of juist niet eens met de tekst?

Weet je het nog? voorkennis gebruiken voorspellen

4

Wat is belangrijk in de tekst?

verbeelden

_____________________________________________________________

vragen stellen

Tips Maak een schema. Lukt dat niet? Vraag dan je leerkracht om een voorbeeld. Denk hardop, ook in duo’s!

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Maak de opdrachtkaart.

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE TWEE

Hardopdenkend leren lezen Het helpt als een leerkracht – een ervaren lezer – zijn kunstje voordoet aan de leerling, die het begrijpend lezen nog niet goed beheerst. Dit hardopdenkend leren lezen (modelen; Jeffrey Wilhelm) staat bij ABCDETWEE centraal in de opbouw van leesstrategieën. In filmpjes op de methodesite wordt voorgedaan hoe dit werkt.

methodesite

Wist u dat... leesstrategieën bijna alleen worden aangeleerd door directe instructie?


Opdrachtkaarten voor elke tekst opdrachtkaart voorkant

betekenis geven op microniveau (gatentekst) betekenis geven op macroniveau (husselzinnen)

Methodesite Op de methodesite vinden de leerlingen hulpmiddelen voor, tijdens en na het lezen, zoals filmpjes waarin het hardopdenkend lezen wordt voorgedaan. Voor de docent zijn er downloadbare documenten van o.a. de kruiswoordraadsels.

woordenschat oefenen

opdrachtkaart achterkant

oefenen met verwijswoorden

informatie vergelijken (meerkeuze) direct een kaart zoeken

open vragen (o.a. over signaalwoorden)

kruiswoordraadsel: contextzin en omschrijving

Wist u dat... 25% van de brugklassers leest op niveau groep 6 basisschool? kroontjesvragen bieden meer uitdaging

29% van de jongens in het voortgezet onderwijs (bijna) nooit leest?


In de praktijk Hoe werkt u met ABCDETWEE in de praktijk? •

Klassikale momenten U helpt de leerlingen op weg met de introductielessen. Daarna werken ze zelfstandig en kunnen ze terugvallen op de uitlegkaart. Door hardopdenkend lezen doet u voor hoe de leerlingen te werk kunnen gaan bij het lezen. Daarbij toont u de filmpjes op het digibord. Individueel werk U helpt de leerlingen met de keuze van een tekst op hun niveau en noteert wie welke tekst gaat doen. De leerlingen schrijven op overtrekpapier of met uitwisbare stift op de opdrachtkaarten. (Ook werken in een schrift is mogelijk.) Ze houden op hun aftekenlijst bij welke kaart ze doen en bij welke opdracht ze zijn. Alle opdrachten klaar? Dan zelf nakijken in het antwoordenboek en op de aftekenlijst de scores bijhouden. U noteert wie welke kaarten af heeft.

Flexibel schakelen Heeft een leerling een aantal kaarten af en zijn de scores goed, dan laat u hem een toetskaart maken. Op de toets-aftekenlijst houdt u de resultaten bij. Maakt een leerling de toets erg goed? Dan kan hij naar een volgend niveau. Is het niveau voor een leerling te hoog gegrepen? Dan gaat hij eerst terug naar het vorige niveau.

“ “ “

We hebben gekozen voor deze methode omdat deze goed aansluit bij het niveau van de leerlingen die van de basisschool komen en leerachterstand hebben bij begrijpend lezen. We starten op niveau B en in klas 2 gaan we verder met niveau C. De methode is systematisch en duidelijk voor de leerlingen. De testen gebruiken we om Smart aan te geven welke vorderingen de leerlingen maken. Vaak zijn methodes voor begrijpend lezen op het niveau van groep 8 en dat vinden brugklasleerlingen dan te kinderachtig.

mogelijke leerroute

E D

” ” ”

Voordelen van ABCDETWEE vind ik: systematisch, SMART, individueel maatwerk mogelijk, vorderingen zijn goed te monitoren en op niveau.

De leerlingen vinden het fijn dat ze zelf een tekst mogen uitkiezen en individueel kunnen werken. Ik vind het een goede methode en zal het zeker aanraden bij collega’s. Marja Smulders (Bossche Vakschool)

C B A Elke leerling werkt zelfstandig en volgt een eigen leerroute. Leerlingen die bijvoorbeeld samen beginnen op niveau B, bereiken na een tijdje (bijna) allemaal niveau C – sneller of langzamer, rechtstreeks of via een omweg.


Titeloverzicht Code BGT41 BGT63

Artikel

A06 De fabel van de wolf en de hond

Prijs

ABCDETWEE kennismakingsmap voortgezet onderwijs ABCDETWEE basisset A t/m E

€ 29,50

5

10

€ 995,00

15

schoolset A t/m E

€ 2195,00

BGT66

ABCDE

BGT01

ABCDETWEE niveauset A (incl. 3x antw. bk en digibordlicentie)

€ 225,00

BGT02

ABCDETWEE niveauset B (incl. 3x antw. bk en digibordlicentie)

€ 225,00

TWEE

B10 Rembrandt leert schilderen

ontspannende tekst

Op een nacht, ’t was heldere maan, kwam een eenzame wolf, vanuit de schaduw van het bos te voorschijn. Hij was mager en hij stierf bijna van de honger. Terwijl hij daar rondliep, kwam hij opeens een hond tegen. De twee groetten elkaar vriendelijk. “Mijnheer, wat ziet u er buitengewoon goed uit,” zei de wolf. “Ik geloof niet dat ik ooit een gezonder dier heb gezien. Vertelt u mij eens hoe het komt dat u beter schijnt te leven dan ik? Zonder valse bescheidenheid kan ik gerust zeggen dat ik tijdens de jacht mijn leven honderd keer vaker op het spel zet dan u ooit doet. Toch ziet u er goed gevoed uit, terwijl ik bijna sterf van de honger.”

35 1

“U moet weten,” zei de hond tenslotte, “dat ik overdag vastgebonden ben. Want soms komt het voor dat ik zomaar een onschuldige vreemdeling bijt. Alleen ‘s nachts mag ik vrij rondlopen. Overdag slaap ik omdat ik toch nergens heenga. ’s Nachts, wanneer ik vrij mag rondlopen, ben ik des te waakzamer. Mijn baas is erg trots op me. Hij geeft me botten om op te kluiven. En soms ook nog de restjes van zijn eigen maaltijd. Mijn beloning is prima, dat zeg ik u.”

5 5

2

3

3

De kleine Rembrandt zat altijd te tekenen. Iedereen was vol bewondering. “Dat zo’n jong kind zulke mooie tekeningen kan maken.” Daar raakten de mensen niet over uitgepraat. Rembrandt wilde dan ook maar een ding en dat was schilder worden.

Gelukkig begrepen zijn ouders hem. Toen Rembrandt 25 dertien was, gingen ze op zoek naar een goede leraar. verduidelijkende tekst E33 Hoe werkt origami? Zo kwamen ze bij de schilder Jacob van Swanenburgh terecht. Wat was de meester blij met zijn leergierige leerling. Rembrandt vroeg hem de oren van zijn hoofd. Na drie jaar Origami is de kunst van het vouwen van papier. Het is een eeuwenoude traditie, die is kon Jacob Rembrandt niets meer leren. Het werd tijd om Eigenlijk worden bij origami alleen dalvouwen en bergvouwen gebruikt. Alle 1 30 een andere meester te zoeken. komen aanwaaien uit Japan. Er wordt een dalvouwen vierkant vel voor gebruikt, Eigenlijk worden bij origami alleen enpapier bergvouwen gebruikt.meestal Alle

4

6

10

15

20

20

De hond draaide zich om, gaf de wolf een teken hem te volgen en begon de weg af te lopen. Terwijl ze zo naast elkaar voortsukkelden, zag de wolf een rare streep om de hals van de hond. Hij kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg hem hoe hij eraan kwam. De hond deed of hij de vraag niet hoorde. Maar de wolf drong op een antwoord aan.

4

Snappen in stappen!

BGT03

ABCDETWEE niveauset C (incl. 3x antw. bk en digibordlicentie)

€ 225,00

BGT04

ABCDETWEE niveauset D (incl. 3x antw. bk en digibordlicentie)

€ 225,00

HOE WERKT WERKT DIT DIT BOEK? HOE ?KEOB TBOEK? ID TKREW EOH HOE WERKT DIT BOEK?

25

30

35

2

De wolf bleef ineens staan. “Wat mankeert u?” vroeg de hond ongeduldig. “Kom op, treuzel niet zo.”

“Wat lijkt me dat heerlijk! Ik heb het nu zo ellendig,” zei de wolf. “Mijn leven in het bos, waar ik last heb van regen, vorst en sneeuw, verruilen voor een warm dak boven mijn hoofd en voldoende eten. Dat zou me goed bevallen.”

1

Het was hartje zomer toen Rembrandt Harmensz. van Rijn op 15 juli 1606 in Leiden werd geboren. De familie Van Rijn was een groot gezin. Rembrandt had wel acht broers en zussen. Zijn vader had een molen, die aan de rivier de Oude Rijn stond. De molen werd de Rijn genoemd. Nu begrijp je hoe Rembrandt aan zijn achternaam is gekomen. In de molen werd mout gemalen. Van mout wordt bier gemaakt. Omdat de mensen dol op bier waren, deed Rembrandts vader goede zaken.

40

“U kunt een even goed leven hebben als ik, als u doet wat ik doe,” antwoordde de hond kortaf. De wolf spitste zijn oren. “En wat is dat dan?” vroeg hij. De hond lachte geheimzinnig, zoals ieder doet, die een geheim kent. “Het is heel eenvoudig. Ik bewaak het huis van de baas gedurende de nacht en houd zo de dieven buiten de deur.”

informatieve tekst

Heb je wel eens van Rembrandt gehoord? De wereldberoemde schilder die vier eeuwen geleden leefde? Nog steeds komen mensen van over de hele wereld naar zijn schilderijen kijken. Zijn schilderijen maken je nieuwsgierig. Wie was Rembrandt eigenlijk? En hoe was het om in zijn tijd te leven?

Maak de opdrachtenkaart.

45

Zes maanden later, in 1624, ging Rembrandt terug naar Leiden. Hij had zoveel geleerd dat hij in zijn eigen atelier kon beginnen. Rembrandt kon alleen nog maar aan schilderen denken. Net als zijn vriend Jan Lievens. De twee jongens raakten daar niet over uitgepraat. Maar … ze hielden elkaar ook goed in de gaten. Want ze wilden allebei de beste zijn.

andere vouwenen zijn een combinatie vanwit. die Knippen twee vouwen. aan één kant gekleurd ellzijn A .aan tkeen iurde bcombinatie eandere g newuokant vgvan reb die ne ntwee ewuovouwen. vladen neplakken ella imagis iroverboden. jib nedrow kjilnegiE andere vouwen

Tijd over? Kijk bij Extra.

Snappen in stappen!

.newuov eewt eid nav eitanibmoc nee njiz newuov eredna

5 De vouwen ABCDE TWEE Eigenlijk worden bij alleen Eigenlijk worden bij origami origami alleenendalvouwen dalvouwen en en bergvouwen bergvouwen gebruikt. gebruikt. Alle Alle Eigenlijk worden bij origami alleen dalvouwen bergvouwen gebruikt. Alle andere vouwen zijn een andere andere vouwen vouwen zijn zijn een een combinatie combinatie van van die die twee twee vouwen. vouwen. combinatie van die twee.

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • tekst: fabel van Aesopus

40

Rembrandt wilde dolgraag naar Amsterdam om bij de beroemde schilder Pieter Lastman verder te leren. Zijn vader vond dat goed. Pieter Lastman was in Italië geweest. Vol vuur vertelde hij over de felle kleuren die de Italiaanse schilders gebruikten. Vaak schilderden ze direct op de muren van gigantische paleizen en gebouwen. In Nederland werden er niet van die grote schilderijen gemaakt. Pieters enthousiaste verhalen maakten grote indruk op Rembrandt. Zoals die Italianen konden schilderen, dat wilde hij ook.

Maak de opdrachtenkaart.

6

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE TWEE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • tekst: door Ceciel de Bie en Martijn Leenen

Dalvouwen zijn afgebeeld als een stippellijn. Je vouwt het papier Een hulpvouw moet je heel licht vouwen. Dalvouwen zijn afgebeeld als een stippellijn. Je vouwt het papier Een hulpvouw hulpvouw moet je heel vouwen. moet je heel licht licht vouwen. langs de stippellijn dicht, alsof je een boek dichtslaat. In een volgende stap helpt hij je om een een volgende staphelpt langs de stippellijn dicht, Inapeen een reipIn teh volgende tvouw wuov goed eJstap .njte illekunnen phelpt pitshijnhij ejee om sje la om dleebeen egfa njiz newuovlaD .newualsof ov thjecileen leehboek ej tedichtslaat. om wuovpluh neE andere andere vouw goed te kunnenmaken. maken. Het is andere .vouw taalmooiste sthgoed cid de kte eals ohulpvouw bkunnen ndeeehulpvouw ej maken. foniet sla ,tniet hmeer cid njte illeppits ed sgnal nee mo ej jih tpleh pats edneglov nee nI Hetmooiste is het 20 het als Het isishet mooiste als klaar de hulpvouw niet .nekam Je nennuk ethet deopapier g wuov eredna Een hulpvouwzien de isfiguur meer teals zien alsvouwen. de figuuris.klaar is. Dalvouwen zijn afgebeeld als stippellijn. moet heel Dalvouwen zijnzijn afgebeeld als een een Je vouwt vouwt papier afgebeeld alsstippellijn. een stippellijn. Jehet vouwt het Dalvouwen Een hulpvouwmeer moetteje jezien heelislicht licht vouwen. als de figuur klaar is. tein boek wuovpdichtslaat. luh ed sla etsioom teh si teH In een volgende langs stippellijn dicht, je stap helpt hij je om een 2 papierde de stippellijn een boek dichtslaat. langs delangs stippellijn dicht, alsof alsofdicht, je een eenalsof boek je dichtslaat. In een volgende stap helpt hij je om een .si raalk ruugif ed sla si neiz et reem andere vouw goed te kunnen maken. andere vouw goed te kunnen maken. Het Bergvouwen zijn afgebeeld als een roze stippellijn met streepjes Het is is het het mooiste mooiste als als de de hulpvouw hulpvouw niet niet Bergvouwen zijn afgebeeld als een roze stippellijn met streepjesmeer zien is als de figuur klaar is. en puntjes. Je vouwt het papier langs de lijn naar achteren. meer te te zien is als de figuur klaar is. en puntjes. Je vouwt het papier langs de lijn naar achteren. sejpeerts tem njilleppits ezor nee sla dleebegfa njiz newuovgreB .nerethca raan njil ed sgnal reipap teh twuov eJ .sejtnup ne Bij maak je van Bijeen eenspreidvouw spreidvouw maak je een van een Bergvouwen zijn afgebeeld als met Bergvouwen afgebeeld alsroze een stippellijn roze stippellijn met Bij een spreidvouw maak je vanvorm. een Je zet zijnzijn afgebeeld als een een roze stippellijn met streepjes streepjes Bergvouwen gevouwen flapeen een nieuwe gevouwen flap nieuwe vorm. Je zet streepjes en puntjes. Je vouwtlangs het papier langsachteren. de lijn naar en lijn naar flap een nieuwe vorm. zet de 25 gevouwen hem zachtJe tegen en puntjes. puntjes. Je Je vouwt vouwt het het papier papier langs de nde eelijn navnaar ej kaachteren. am wuovdierps nee jiB de flapovereind overeind en en drukt drukt zacht tegen de 15 achteren. sfeeroproepende tekst D30 Vakantiekamp zodat deenzijkanten vantegen elkaar devouw, flap overeind drukt zacht de gaan. tez eJ .mrov ewuein nee palf newuoveg vouw, zodat de zijkanten van elkaar gaan. Dan duw en kun de vouw Bij een tegenvouw naar binnen gebruik je vouwen die je al gemaakt vouw, zodatjededoor zijkanten vanjeelkaar gaan.en de negetgebruik thcaz tkjeurvouwen d ne dnidie erevjeo al pagemaakt lf edBij een spreidvouw Dan duw je door en kun je de vouw Bij een tegenvouw naaredbinnen maak je van een 4 en de rest van de flap gladstrijken. Bij een spreidvouw maak je van had om een deel van de figuur naar binnen te klappen. 3 Dan duw je door eneen kun je de vouw en de aagfiguur raaklenaar nav binnen netnakte jiz klappen. ed tadoz ,wuovgevouwen flap rest de flap gladstrijken. had om een deel van.nde arest m eeen g van lvan anieuwe ejde eidflap nvorm. ewgladstrijken. uovJe kiurbeg nennib raan wuovneget nee jiB gevouwentkaflap een nieuwe vorm. Jeej zet zet ed ne wuov ed ej nuk ne rood ej wud naDde flap overeind ndrukt eppalzacht kzacht et ntegen etegen nnib rde aan ruugif ed nav leed nee mo dah de flap overeind en en .drukt de .nekjirtsdalg palf ed nav tservouw, zodat de zijkanten van elkaar gaan. vouw, zodat de zijkanten van elkaar gaan. Bij Bij een een tegenvouw tegenvouw naar naar binnen binnen gebruik gebruik je je vouwen vouwen die die je je al al gemaakt gemaakt Dan Dan duw duw je je door door en en kun kun je je de de vouw vouw en en de de had deel naar binnen te © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • naar tekst van:binnen Chris Alexander ABCDE TWEE had om om een een deel van van de de figuur figuur naar te klappen. klappen. rest rest van van de de flap flap gladstrijken. gladstrijken.

5

10

BGT05

ABCDETWEE niveauset E (incl. 3x antw. bk en digibordlicentie)

BGT79

ABCDE

BGT71

ABCDETWEE Luister je mee cd A

€ 22,50

BGT72

ABCDETWEE Luister je mee cd B

€ 22,50

TWEE

Luister je mee set cd’s A t/m E

€ 225,00 € 102,50

C33 Een vakantiegroet 1

5

BGT73 BGT74

ABCDETWEE Luister je mee cd C ABCDETWEE Luister je mee cd D Luister je mee cd E

10

15

€ 22,50

ABCDE

BGT310

ABCDE

TWEE

BGT21

ABCDETWEE antwoordenboek A

€ 9,95

BGT22

ABCDETWEE antwoordenboek A

€ 9,95

BGT23

ABCDE

antwoordenboek C

€ 9,95

BGT24

ABCDETWEE antwoordenboek D

€ 9,95

BGT25

ABCDETWEE antwoordenboek E

€ 9,95

BGT51D

ABCDE 2 jaarlicentie methodesite A

€ 75,00

BGT52D

ABCDE 2 jaarlicentie methodesite B

€ 75,00

20

25

TWEE

€ 34,50

BGT53D

ABCDE 2 jaarlicentie methodesite C

€ 75,00

BGT54D

ABCDE 2 jaarlicentie methodesite D

€ 75,00

BGT55D

ABCDE 2 jaarlicentie methodesite E

€ 75,00

BGT63D

jaarlicentie methodesite VO A-E

BGL991

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (set van 5 stuks)

€ 13,50

BGL992

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (set van 30 stuks)

€ 74,50

LHM23

Uitwisbare stift (set van 10 stuks)

KIS02

Houten opbergkist A4+

Bontekoe 26 ________________________________ 2233 XY Zetdam ________________________________

40

23 juli 2012 Hoi Samira!!! Het is hier heet!!!! Vandaag zijn we gaan snorkelen. Er waren geen Nemovisjes, maar wel veel andere mooie vissen. Snorkelen is best leuk, maar je moet wel goed je rug insmeren. Ik kan alleen nog maar op mijn buik liggen: ojee, witte buik, haha! Ik hoop dat het leuk is in Marokko!!!!! Tot snel!! XOXOXOXXXXXXOOOOOO Britt (PS Nog geen leuke Griekse jongen gezien hoor!!!!)

overtuigende tekst

Deze zomer zit je goed!

Wat ga je doen?

bij Summercamp Holidays for Kids

rs!

ebbe tie voor dierenliefh r! Avontuurlijke vakan 10 t/m 13 jaa Voor kids van er Zomerkamp Rang

Fam. Ter Haar ________________________________ p/a Rodondendron 4811 ________________________________ 3434 ZZ Lelystad ________________________________ Holland ________________________________

Een echte ranger is iemand die zich inzet voor de natuur en opkomt voor 10 wilde dieren. Maar voor die eretitel zul je eerst hard moeten werken!

2

15

Kom op, we gaan kennismaken met de dieren van het Dolfinarium! Je mag meehelpen bij het voeren van de dolfijnen en natuurlijk bezoeken we de spectaculaire zeeleeuwenshow!

Bosboomstraat 15 ________________________________ 7867 GG Voorburg ________________________________ Nederland ________________________________

50

Mannen, het is hier waanzinnig! Volgend jaar moeten jullie zeker mee! Tof weer, langzaam aflopende stranden, helder water en veel watersporten. En de Grieken zijn goedlachs. Wat wil een mens nog meer? Groetjes, ook voor mama van paps en Cindy. PS. Was het leuk in Spanje?

A B C D E

€ 7,50 *)

= digibordlicenties

Je gaat met een echte boswachter mee op excursie door Natuurpark De Hoge Veluwe. Op de welbekende witte fiets sjees je het halve park door, op zoek naar zeldzame diersoorten. Ook breng je een bezoek aan een dierenasiel en inspecteren we een heuse struisvogelfarm. Durf jij op hun rug te zitten?

25

Ben jij avontuurlijk aangelegd en helemaal weg van dieren? Dan is ons Ranger Zomerkamp geknipt voor jou! Als ranger ga je een week lang activiteiten doen waarbij dieren centraal

Bo en David Stramden ________________________________

5 staan. Het hoogtepunt van het kamp is een

Visgooyersdwarsstraat 17 ________________________________

2

30

dagje meedraaien als dierenverzorger in Dierenpark Amersfoort!

2213 SJ Venlo ________________________________

5

En dan is het nu tijd voor de spectaculaire expeditie naar Dierenpark Amersfoort! Je krijgt een dagopleiding tot ‘Dierenverzorger derde klasse’ en

Ollanda ________________________________

6

35 helpt bij het verzorgen van de giraffen. Ontdek de bewoners van het altijd

donkere Nachtgebouw. Enneh, durf jij een spin of een slang te aaien? Echt waar? Bofkont! 4

www.summercampholidays.nl Maak de opdrachtenkaart.

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Basisset 1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden Toegang methodesite *) 1x handleiding 5x overtrekblok

4

4

45

Samira Zehar ________________________________

3

Daarom ga je klimmen, vlotten bouwen en leren hoe je de weg kunt vinden in een donker bos. Je angsten overwin je aan de kabelbaan. Zo verdien je je rangersbrevet en ben je klaar voor het echte werk!

1

35°C

Snappen in stappen!

€ 275,00

€ 15,50

35

Opa en oma Grevelaar ________________________________

25 - 7 - 2012, Pyros Lieve mensen, Dank je wel voor jullie fantastische cadeau, we genieten er met volle teugen van! Ons appartement is heerlijk, met een mooi panoramauitzicht (ongeveer zoals de voorkant van deze ansicht). Elke ochtend wandelen we richting strand en winkeltjes. Om 12 uur gaan we in het badplaatsje koffiedrinken op een terrasje in de schaduw. We doen het rustig aan in de drukkende hitte. Al met al een geweldige vakantie, dank je wel. We zien elkaar weer snel. Groetjes, Corrie en Jos

20

€ 22,50

BGT75

30

Ollandia ________________________________

€ 22,50

TWEE

handleiding VO met toetsantwoorden

Lieve opa en oma, Het is heel warm. We gaan vaak naar het strand. Gisteren hebben we inktvis gegeten. Ik dacht dat het vies was, maar het is lekker! Griekse kaas vind ik niet zo lekker. Vanavond is er een zwemwedstrijd in het bad en ik doe mee! Groetjes, Bas

Schoolset 2x alle kaarten 6x antwoorden 2x alle kaarten 6x antwoorden 2x alle kaarten 6x antwoorden 2x alle kaarten 6x antwoorden 2x alle kaarten 6x antwoorden Toegang methodesite *) 5x handleiding 30x overtrekblok

TWEE

Niveauset A 1x alle kaarten 3x antwoorden

ABCDE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Niveauset B

Niveauset C

Niveauset D

TWEE

Niveauset E

1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden 1x alle kaarten 3x antwoorden

Toegang methodesite *) apart aan te schaffen

Toegang methodesite *) apart aan te schaffen

Toegang methodesite *) apart aan te schaffen

Toegang methodesite *) apart aan te schaffen inhoud sets

1x alle kaarten 3x antwoorden Toegang methodesite *) apart aan te schaffen


sfeeroproe

b E G R I J P E N D L E Z E N!

p

rscha A32 Bete

EAUs V O O R V O, O P 5 N IV

E19 Koudegolf in Nederland C30 Tandenpoetsen doeolf je zo! van Eerste koudeg

koudegolf. De laatste was in 1997.

5

5

Hoe werkt een Coffeo? weekend in de

5 was het afgelopen Het eens? 1 Verwen jij je ouders wel Maak ze eens blij met een kopje koffie3. koud. In Lelystad werd de koudste extreem Komt je vader thuis uit het werk? gemeten, Zet een kopje koffie voor hem klaar. Is je moeder druk liefst maar daar het werd ur temperatu bezig? Zeg dat ze even pauze moet nemen en geef haar een kop koffie. In het weekend kun is jaar 27 De afgelopen graden onder nul. 0 10 verrassen22,9 Tip 1 je ze ermee wanneer ze nog in bed liggen. 15 het niet zo koud geweest. Voor de spiegel Hebben jullie thuis een koffiezetapparaat met koffiepads? Weet jij hoe die werkt? Bekijk de f zorgt ook voor problemen. Vooral altijd voor de spiegel staan.2 De koudegol plaatjes en lees de stappen goed door. Ga tijdens het poetsen Sneeuw 4 -5 het verkeer heeft er veel last van gehad.

40Dikke kus,

10

15

25

15

20

45

25

25 30 30

35

uren over

1

-10

50

1. Vul het waterreservoir (a)

n bij 2de treinen: door de Ook grote problemeTip met koud water en plaats het en wissels waren kou waren er veel storingen Water in de mond - niet op de borstel -15 reservoir terug in het apparaat. daarom bevroren geraakt. Veel treinen konden 5niet fijn poetsen. neem veel daar hadden Kijk opishet Inn een droge mond hetreservoir. reizigers niet rijden. Duizende dse kopje koffie maken? Nederlan de op boos waren Wil je één Velen last van. daarom eerst een slokje water. Zo is je mond al wat erd geïnforme niet bijna ze Spoorwegen, omdat Zorg reden. dat het waterdadelijk in-20 ieder1lekker. 2 3Let4 frisser en schuimt de tandpasta werden over welke treinen er wel en niet

45

3 5

55

50

voorzijde los met de inbussleutel

schroefkop en verwijder deze 6. Plaats één of twee met lege kopjes op uit het onderstel. het rooster (e).4. Draai de inbusbout aan

Tip 5 de achterzijde los met de 7. Druk op de aan/uitinbussleutel knop (f).en verwijder deze uit Poets schuin het onderstel. g je in on K Zet je tandenborstelTeschuin tegen tanden. a 8. Wacht totsshet lampje meer en de schoen uisonderstel 5er 206 nhniet 5. ke Haal het 2 Beweeg de borstel zachtjes van links naarnd rechts. tini zie eren, kam Marmaar knippert, blijft vanbranden. elkaar g kilos. lin de afVerbind leeg 6 Besteed vooral aandacht overgang van je 6.de het skate-onderstel en de Verpaan 1 leinmet elkaar. np te schoen ie tanden naar je tandvlees. Enknop vergeet 9. Druk deVa juiste in. de achterkant n Sw ngen ronielke Gop 7.koffie? Draai de meegeleverde je niet. één28kop Druk op vijf inbusbout NT van je laatsteMaak kiezen Borstel plek 25 97 vast in devan achterzijde van het de knop waarjeeen plaatje één tellen lang. Zachtjes! Heb je borstel nog in dehiervoor de onderstel. Gebruik kopje bij staat. inbussleutel. pengreep? Prima! Maak je twee kopjes koffie? Druk 8. Draai de schroef in de voorzijde op de knop waar een van vanplaatje de schoen vast met de inbussleutel met schroefkop. twee kopjes bij staat. Doe dit niet te strak zodat het Tip 6 art. rachtenka verstellen nog soepel verloopt Ma. ak de opd worden De drie 10. B’s Het kopje of de kopjes n! in stappe Snapp 9. en Draai de bouten aan de zijkant gevuld met koffie. Poets je tanden elke dag in dezelfde volgorde. denk van de skate weer in de schoen hierbij aan drie op B’s:de Bovenkant, Binnenkant, behulp van de inbussleutels.7 11. deDruk aan/uitmet knop (f). Zo zet 10. Doe dejijonderzool en de Buitenkant. Probeer welke volgorde vindt, je het apparaat weer uit. prettig binnenschoen weer in de skate. en houd je daar voortaan aan. Zo maak je je gebit grondig schoon.

3 geval tot het streepje met één op: maak je tandenborstel nIEt nat! Met een droge kopje dat dekomt. 6 op het moment in de maand februari 2012 De koudegolf eindigt borstel poetst hetjeeen stuk beter.koffie Dagen Wil twee kopjes komt. nul boven weer ur temperatu maken? Zorg dat het water in 60 ieder geval tot het streepje met 55 twee kopjes komt. Tip 3 Inhoud set: Zorg dat het water niet voorbij pengreep 2 x Schoen metDe verstelmechanisme het streepje met ‘MAX’ komt. 2 x Schaatsonderstel Veel mensen poetsen te hard. Ze staan echt te 2 x Skate-onderstel 65 4 hun de tanden! omvan dathet teapparaat. voorkomen, klep (b) 2. opOpen olsupport.nl Inbussleutel schrobben www.scho support • Als je dit gedaan hebt voor zowel de linker- als de rechterskate, kun je gaan skaten. Inbussleutel methoud schroefuiteinde © Sch je de borstel vastoolals een pen. dus tussen je 12. Heeft je vader of moeder melk of suiker in de koffie? Zorg daar dan 6 3. Plaats een koffiepad in oefen de je tijdens duim en wijsvinger. op deze manier Bij aanschaf van deze set zitten de inlineskates/schaatsen reeds gemonteerd in de doos. ook voor. En dan natuurlijk voor een lepeltje. houder.druk Doe uit datop opjede juiste Snappenook in stappen! Maak de opdrachtenkaart. Tijd over? Kijk bij Extra. het poetsen minder tanden. manier (c). 4 © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl ABCDE TWEE Wil je één kopje koffie maken? Succes! 70 Snappen in stappen! Maak de opdrachtenkaart. Tijd over? Kijk bij Extra. Plaats dan één pad in de ondiepe houder. © Schoolsupport • www.schoolsupport.nlWil je twee kopjes koffie maken? ABCDE TWEE Snappen in stappen! Maak de opdrachtenkaart. Tijd over? Kijk bij Extra. Plaats dan twee pads in de diepere houder. TWEE 30

20

lange files. Sommige mensen deden er om thuis te komen.

Zachtjes!

trecht

aU Opa en om

2

helegoed doet. Zovan kun zien ofvoor je het hetjeweekend zorgde aan het begin

20

De kennismakingsmap geeft u een volledig beeld van de opzet en de gebruiksmogelijkheden van ABCDETWEE. Deze map bevat de handleiding plus voor elk niveau een tekst- en opdrachtkaart als voorbeeld. Bestel de kennismakingsmap nu op onze website! VO scholen die overwegen 3 of meer niveausets aan te schaffen kunnen ook een zichtzending aanvragen op info@schoolsupport.nl

1 10

graden Celsius

1

36-39

15

5

eld. We geluk vert 1 er jouw on eft ons ov demonstratieve tekst he r de Je va ken. dikke mat geschrok llen. Lag er geen n va er n zij geva rd ha g at n la nt er verduidelijkende tekst 5 Je be rlopen. E . t klimrek? goed is ve en verpleegsters onder he operatie s n dat de n door de dokter pe ho e W ne voor het Instructie ombouwen van de schaats naar een inlineskate verduidelijkende tekst min. temp. nu maar verwen bij ze. je e handen je op. Tip 4 nt in goed zoeken we 1. Maak de sluitingen los en an gem. temp. Je be D t. ur bu de tandpasta uit Smeer de in verwijder de binnenschoen en de we uis. 10 n zijn er thkloddertje Stel hierna de schaats l weeen tandpasta oponderzool. je borstel, max. temp. Over twee weke wedoe dan ook in op2 de kleinste maat. 35schien ben je ongeveer ter grootte van een doperwtje. Smeer nu 4. Leg de houder recht in het apparaat u. Mis 2. Draai de twee bouten aan de 5 jo or vo n we met je borstelmet zachtjes de tandpasta uit al je los met de het handvat naar voren (d). zijkant vanover de schaats Dat hope inbussleutels. . rd tanden en kiezen. overal moet een beetje tandpasta , lieve r te be 40 5. Doe dejeklep dicht. Je moet een klik gauw r 3. met Draai de schroef van het aa zitten. daarna kun beginnen poetsen. m d 15 Wor horen. verstelmechanisme aan de

deze eeuw

1 Natuurlijk poets jij twee maal per dagniet je tanden. Maar poets je wel 1 Nederland zit in een koudegolf. Het gebeurt met een heeftkan d te maken Nederlan datje goed? deze tips opvolgt, het niet misgaan. vaakAls

Dit heb je nodig: van een koudegolf als het vijf dagen Er is sprake en nacht. En in drie van 2 elkaar vriest. Dag(op achtertandenborstel - zachte de verpakking staat: soft) -10 graden die nachten moet het kouder zijn dan - tandpasta Celsius. Dat werd makkelijk gehaald. - spiegel 10 nacht

informatieve tekst

a,

Lieve Tess

D32 Van schaats naar inlineskate

Inlineskate /schaats20 maat B35 HoeZondag werkt dat koffiezetapparaat? 5 februari 2012 – Het is officieel: Meer weten? Beoordelen? Bestellen? Een brochure als deze veroudert snel. Kijk daarom op onze website voor de meest actuele informatie over ABCDETWEE: www.schoolsupport.nl/abcdetweevo. Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, blijft u automatisch op de hoogte van het laatste nieuws!

t pende teks

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Snappen in stappen!

Maak de opdrachtenkaart.

ABCDE

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE TWEE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Op de site kunt u ook alle materialen van ABCDE bestellen met recht van retour. Als u na ontvangst toch wilt afzien van uw bestelling, stuurt u de materialen terug en crediteren wij u binnen twee tot drie dagen. Maak gebruik van deze mogelijkheid! TWEE

Uitgeverij Schoolsupport T (+31)-(0)30–209 08 10 E info@schoolsupport.nl www.schoolsupport.nl www.schoolsupport.nl

3

Tijd over?

ra

Kijk bij Ext

A BC DE

TWE

ABCDE TWEE (Voortgezet Onderwijs) (FOL12)  

Begrijpend lezen voor VO, op 5 niveaus!

ABCDE TWEE (Voortgezet Onderwijs) (FOL12)  

Begrijpend lezen voor VO, op 5 niveaus!

Advertisement