Page 1

s d n la r e d e N r o o v n e v Verrassende uitga >

Leermiddelen ... • lezen en woordenschatontwikkeling • spelling en grammatica • spreken en schrijven

... en meer!

www.schoolsupport.nl


Nieuw Nieuw

Nieuw

Zonder lezen lukt het niemand om goed Nederlands te leren. Maar ook al heeft onze taal nog zulke goede schrijvers, de aversie tegen boeken groeit en groeit. Verras daarom uw leerlingen met een ander soort leesstof: • 3 ABCDETWEE, flexibel en efficiënt pakket begrijpend lezen voor de Referentieniveaus Taal (tot 16 jaar) • 6 Nieuws van de Week online, wekelijks korte teksten over aansprekende gebeurtenissen uit het nieuws, op drie niveaus, met filmpjes en opgaven (tot 14 jaar) • 6 Nieuwsflits, oefeningen voor woordenschat, tekstbegrip en leesstrategieën over aansprekende teksten uit het nieuws, op vijf niveaus (tot 14 jaar) • 8 Zinder, informatieve boeken met interessante thema’s, met werkboekjes (tot 15 jaar) • 9 Boffin Boy, slimme strips voor (zeer) zwakke lezers, nu ook met verwerkingsmateriaal (tot 15 jaar) • 9 de Kokkel-reeks, echte leesboeken voor (zeer) zwakke lezers: niet te moeilijk, maar ook niet te kinderlijk (tot 13 jaar)

ABCDETWEE

3

De Dyslexie Survivalgids

5

Nieuws van de Week online

6 ­

Nieuwsflits

6

Zinder

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

8

­

­

­

­

Boffin Boy

9 ­

­

Kokkel-reeks

9 ­

­

­

Rondo Onregelmatige Werkwoorden

10 ­

­

­

­

Een Lachertje

10 ­

­

­

De Spellingkampioen

11 ­

­

­

Presenteren is leren

12

­

­

De Spraakwaterval

13

­

­

Schrijf ze!

13 ­

­

docenten

havo/vwo onderbouw ­

­

­

­

Spelling en grammatica

Spreken en schrijven

lf! jeze aar aarKijk n elf ! n jez Kijk

een. gem f. o is t stra j. Benn ster , krijg oept hi . Mee ts zegt or sn je of zo ie g do Wie drop rken. le da een va k. De he woon een abrie d. t ge t als oepf rij Nie vree n sn edst , hij nw is ee Nee stad houdt ee snoep! rg In de . iek fabr ... een be en mee Die is do st. er ijs n va ijs. De pr en Jelm winne de pr ra il ze ow Sand goed, ! Benn jn vals Ze zi meester speelt n? r oude ak Maa vreetz genh te e m En di ze he en Kunn

zelf

lee

tvis

De Ink

naf

va ftijd

ps

verij or leu Uitge l vo vis.n ek. inkt ww. j dit bo bi op w Kijk n recept en ee

sti ke lee

r

9 jaa

tje Z

r Floo

eD n Yp

ne

tma

wig

!

pt

; rece

strijd

; wed

ning

Span

sen

ries

r je naa

2

Lezen en woordenschatontwikkeling

Kijk

Vernieuwd

vmbo-g/t onderbouw

De gamers en zappers met hun sms-Nederlands… hoe krijgt u die tóch aan het lezen? 9% van de meisjes en 29% van de jongens leest niet of nauwelijks meer. Dat wil zeggen: gemiddeld, van speciaal onderwijs tot en met vwo…

vmbo-b/k onderbouw

en zwakke lezers

vmbo-lwoo

praktijkonderwijs

> Leesstof voor zappers

Docent Zarb

14

Titeloverizcht

15

­

> Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31(0)594 500145 voor een afspraak op school, of bezoek ons Informatiecentrum


Lezen en woordenschatontwikkeling Nieuw

>

Alle lezers weer bij de les! Tekstkaart

titel niveau + volgnummer C30 Tandenpoetsen doe je zo!

verwijswoord

5

Begrijpend lezen voor de Referentieniveaus

tekstsoort verduidelijkende tekst

Natuurlijk poets jij twee maal per dag je tanden. Maar poets je wel goed? Als je deze tips opvolgt, kan het niet misgaan.

voorkennisactivering + tekst beluisteren online

www.schoolsupport.nl

1

Dit heb je nodig: - zachte tandenborstel (op de verpakking staat: soft) - tandpasta - spiegel

35

Tip 4 Smeer de tandpasta uit Doe een kloddertje tandpasta op je borstel, ongeveer ter grootte van een doperwtje. Smeer nu met je borstel zachtjes de tandpasta uit over al je tanden en kiezen. Overal moet een beetje tandpasta zitten. Daarna kun je beginnen met poetsen. Zachtjes!

5

Tip 5 Poets schuin Zet je tandenborstel schuin tegen je tanden. Beweeg de borstel zachtjes van links naar rechts. Besteed vooral aandacht aan de overgang van je tanden naar je tandvlees. En vergeet de achterkant van je laatste kiezen niet. Borstel op elke plek vijf tellen lang. Zachtjes! Heb je je borstel nog in de pengreep? Prima!

6

Tip 6 De drie B’s Poets je tanden elke dag in dezelfde volgorde. Denk hierbij aan de drie B’s: Bovenkant, Binnenkant, Buitenkant. Probeer welke volgorde jij prettig vindt, en houd je daar voortaan aan. Zo maak je je gebit grondig schoon.

7

alineanummer

40 10

Tip 1 Voor de spiegel Ga tijdens het poetsen altijd voor de spiegel staan. Zo kun je zien of je het goed doet.

2 45

15

regelnummer 20

uitbreiding woordenschat

Tip 2 Water in de mond - niet op de borstel In een droge mond is het niet fijn poetsen. Neem daarom eerst een slokje water. Zo is je mond al wat frisser en schuimt de tandpasta dadelijk lekker. Let op: maak je tandenborstel NIET nat! Met een droge borstel poetst het een stuk beter.

3

50

55 25

30

Tip 3 De pengreep Veel mensen poetsen te hard. Ze staan echt te schrobben op hun tanden! Om dat te voorkomen, houd je de borstel vast als een pen. Dus tussen je duim en wijsvinger. Op deze manier oefen je tijdens het poetsen minder druk uit op je tanden.

4

Voor elke leerling een eigen leerlijn

Snappen in stappen!

Maak de opdrachtenkaart.

Tijd over? Kijk bij Extra.

ABCDE TWEE

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

verwijzing naar stappenkaart, opdrachtenkaart en online extra’s

Leerachterstanden begrijpend lezen? Met ABCDETWEE pakt u die aan. Leerlingen oefenen gericht op hun eigen niveau. Zo blijven ze niet achter de trein aanhollen die ze in het verleden hebben gemist, maar sluiten ze na verloop van tijd weer aan bij hun leeftijdgenoten. Leerlingen testen en hun achterstanden in kaart brengen is één ding. Maar hoe krikt u vervolgens het leesniveau van elke leerling omhoog naar Referentieniveau 1F en 2F? Met ABCDETWEE! ABCDETWEE is een totaalpakket dat doorlopende leerlijnen basisonderwijs – voortgezet onderwijs

mogelijk maakt. Daarbij zijn de teksten afgestemd op de leeftijdsgroep 12-16 jaar. Er zijn 180 zakelijke en fictionele teksten. Deze zijn verdeeld over een breed scala aan tekstsoorten conform de Referentieniveaus Taal. ABCDETWEE vertaalt recent wetenschappelijk onderzoek naar leesontwikkeling in praktische handvatten voor uw (steun)lessen. De methode legt de nadruk op kennisontwikkeling (Donald Hirsch), hardop denkend leren lezen (Jeffrey Wilhelm) en leesstrategieën waarvan het effect is bewezen (Vernooy, Paul Filipiak).

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/ABCDETWEEVO

In ABCDETWEE vindt elke leerling een eigen leerlijn. Er zijn vijf niveaus. De leerling kiest binnen zijn niveau teksten die hem aanspreken – onderwerpen genoeg! Is het niveau te hoog gegrepen, dan zet hij eerst een stapje terug. Zijn de resultaten goed, dan zoekt hij het hogerop. Met ABCDETWEE werkt u efficiënt. De leerlingen werken zelfstandig, kijken hun werk na en houden hun scores bij. De teksten en opdrachten staan op kaarten die onder de leerlingen rouleren. Daardoor heeft u genoeg aan één of enkele sets en is ABCDETWEE een voordelig pakket.

3


Lezen en woordenschatontwikkeling Stappenkaart

Kennisontwikkeling Uit onderzoek (Donald Hirsch) is bekend dat de kennis van de wereld de sleutel is tot begrijpend lezen. Kennisontwikkeling verbetert direct de ontwikkeling van het leesbegrip. Maar ook indirect, want gaan leerlingen vloeiender lezen en ontwikkelen hun woordenschat. ABCDETWEE trekt daar de consequenties uit: • veel informatieve teksten over een scala aan onderwerpen • geluidsopnamen om mee te lezen en vloeiender te leren lezen • altijd een opdracht voor woordenschatontwikkeling

4

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/ABCDETWEEVO

Opdrachtkaart voorkant

Methodesite met o.a. filmpjes

Hardopdenkend leren lezen Het helpt als een leerkracht – een ervaren lezer – zijn kunstje voordoet aan de leerling, die het begrijpend lezen nog niet goed beheerst. Dit hardopdenkend leren lezen (modelen; Jeffrey Wilhelm) staat bij ABCDETWEE centraal in de opbouw van leesstrategieën. In filmpjes op de methodesite wordt voorgedaan hoe dit werkt.

Vr a a g d e g r a t i s kennismakingsmap aan (BGT41)!


Lezen en woordenschatontwikkeling

www.schoolsupport.nl

Opdrachtkaart achterkant

Tot 16 jaar

In de praktijk • Klassikale momenten U helpt de leerlingen op weg met enkele klassikale lessen. • Individueel werk De leerlingen werken zelfstandig met de door hen gekozen kaarten. Ze kijken hun werk na met de antwoordenboeken en noteren hun voortgang op een aftekenlijst. • Flexibel schakelen Maakt een leerling de toets erg goed? Dan kan hij naar een volgend niveau. Is het niveau toch te hoog gegrepen? Dan zet hij eerst een stapje terug.

Zo volgt elke leerling zijn eigen leerroute. Ze bereiken na een tijdje (bijna) allemaal niveau C (= 1F) en E (= 2F) – sneller of langzamer, rechtstreeks of via een omweg. E D C B A

> Help, ik heb dyslexie! Wat nu? Officieel het stempel ‘dyslexie’ krijgen is voor sommigen een opluchting. Voor anderen een afknapper. Of allebei tegelijk. En wat verandert er eigenlijk wanneer je verder door het leven moet als dyslect? De Dyslexie Survivalgids legt uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. Een praktisch, geïllustreerd boek voor iedere leerling (en zijn omgeving) die met dyslexie te maken heeft.

Zet uw taalbeleid om in concreet onderwijs met ABCDETWEE.

> Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31(0)594 500145 voor een afspraak op school, of bezoek ons Informatiecentrum

5


Lezen en woordenschatontwikkeling Nieuw

>

Het laatste nieuws, geknipt voor uw steunlessen tekstbegrip

Wekelijks actuele teksten

Leerlingen willen best lezen, als het onderwerp hen maar aanspreekt. Dat kan met Nieuws van de Week online: wekelijks actuele teksten met filmpjes en opdrachten op drie niveaus. Nieuws van de Week online brengt nieuws dat uw leerlingen raakt. Dramatische belevenissen, bijzonder nieuws over leeftijdgenoten en de actualiteit van het moment, steeds ondersteund met filmpjes. De tekst kan worden voorgelezen door een computerstem. Er zijn opdrachten voor kennisontwikkeling, leesstrategieën, tekstbegrip en woordenschatopbouw. Dat alles op drie niveaus, van praktijkonderwijs tot vmbo-tl. Alle teksten blijven toegankelijk via het archief.

6

De opzet is geschikt voor digibord, laptop, tablet en pc. Rechts van de tekst, na een klik op een knop, verschijnen de volgende onderdelen: • Kennis: vragen om voorkennis te activeren en algemene kennis te ontwikkelen • Beeld: foto’s of filmpjes over het thema, bijvoorbeeld van het Jeugdjournaal • Woordweb: één woord in het midden – welke woorden horen hierbij? • Strategie: werkblad met vragen • Tekstbegrip: werkblad met vragen • Woordenlijst: de moeilijke woorden op een rijtje, om samen te bespreken • Woordenschat: werkblad met opdracht • Extra: meer informatie over het thema

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/NIEUWSVANDEWEEKVO


Lezen en woordenschatontwikkeling Drie niveaus

www.schoolsupport.nl

Tot 14 jaar

Nieuw

Vier niveaus

Nieuws van de Week online kost per tekst niet meer dan een half uurtje werk. Samen leest u de tekst en bespreekt u de niet-werkbladonderdelen. Werkbladen zijn voor zelfstandig werk. De antwoorden bespreekt u weer samen. U kunt Nieuws van de Week online ook individueel en/of als huiswerk laten doen. Nieuws van de Week online is zeer betaalbaar in vergelijking met andere educatieve nieuwstekstensites. Bovendien kunt u na uw bestelling onmiddellijk aan de slag. De opzet wijst zich vanzelf, een training is niet nodig.

> Waar gebeurd! Bekijk de demo op onze site. Of bestel een gratis licentie voor een maand en laat uw leerlingen er eens mee werken (NW09)!

Met Nieuwsflits trainen zwakkere lezers gericht hun woordenschat en/of tekstbegrip. Dat gebeurt met korte teksten uit het recente nieuws (2011-2012). Voor tekstbegrip zijn er drie opties: ‘gewoon’, extra (moeilijker, met gatenteksten) en via leesstrategieën (genietend, verkennend, zoekend, intensief, kritisch of studerend lezen). • Makkelijk lezen op vier niveaus (leesleeftijd 9 jaar en hoger) • Aansprekende nieuwsonderwerpen – niet kinderachtig en waar gebeurd • Dus beter leren lezen met teksten op eigen niveau

> Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31(0)594 500145 voor een afspraak op school, of bezoek ons Informatiecentrum

7


Lezen en woordenschatontwikkeling >

Lezen (en leren) uit interesse Zinder is lezen omdat je méér wilt weten. In deze serie vindt iedere leerling wel een leesboek dat hem pakt. De informatieve inhoud en de vele illustraties spreken ook zwakke en moeizame lezers aan. • Drie series voor drie niveaus • Elk bestaande uit tien leesboeken • Over vijf thema’s, steeds belicht vanuit twee invalshoeken: Mens & Maatschappij en Natuur & Wetenschap • Kaderteksten, woordenlijsten, tijdbalken, schema’s, mindmaps, heel veel illustraties • Bij elk leesboek een werkboek met veel aandacht voor woordenschatontwikkeling

Magazine-achtige lay-out

De leesboeken bieden handvatten voor spreekbeurten, projecten en werkstukken. Door de twee invalshoeken per thema kunnen de leerlingen hierbij ook samenwerken.

Bestel een kennismakingsset met recht van retour (ZIN51)! Woordenschatontwikkeling

Tot 15 jaar

8

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/ZINDERVO


Lezen en woordenschatontwikkeling

Vernieuwd

>

www.schoolsupport.nl

Mangastrips voor zeer zwakke lezers

Een hekel aan lezen - en dan dit!

oven Netty van Kaath

Stiekem op stap van Met tekeningen Froukje Stroeve

Met tekeningen van Marijke Munnik

Kijk naar jezelf! Kijk naar jezelf!

Meester Benno is gemeen. Wie iets zegt, krijgt straf. De hele dag door snoept hij. Niet gewoon een dropje of zo. Nee, hij vreet als een varken. In de stad is een snoepfabriek. Die fabriek houdt een wedstrijd. De prijs is... een berg snoep! Sandra en Jelmer doen mee. Ze zijn goed, ze winnen vast. Maar meester Benno wil de prijs. En die vreetzak speelt vals! Kunnen ze hem tegenhouden? Spanning; wedstrijd; recept

leeftijd vanaf 9 jaar

Uitgeverij

Leerlingen met een leesachterstand krijgen plezier in het lezen en haken weer aan!

Lorna Minkman

Waar is Sjakie?

Kijk naar jezelf!

Niet goed zijn in lezen, niet houden van lezen, steeds minder vaak lezen, steeds meer achterop… Doorbreek deze vicieuze cirkel met de mangastrips van Boffin Boy. • Steeds een spannend verhaal in eenvoudige taal • Makkelijk Lezen Keurmerk • Humor, maffe karakters en plots die boeien tot het eind • Zorgvuldige woordenschatopbouw • Nieuw: kopieerboek met visueel verwerkingsmateriaal

De Inktvis

Kijk op www.inktvis.nl voor leuke leestips en een recept bij dit boek.

Floortje Zwigtman en Ype Driessen

> Makkelijke boeken voor

Tot 13 jaar

moeizame lezers

Tot 14 jaar

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/BOFFINBOYVO

Voor zwakke lezers zijn de meeste boeken te moeilijk of te kinderachtig. Daardoor gaan ze steeds minder lezen, in plaats van juist steeds meer… Voor hen is er de Kokkel-reeks: • Verhalen voor leerlingen tot 13 jaar • Leestechnische leeftijd: 7-9 jaar • Veel dialogen, veel actie en niet te veel personages • Voorzien van het Keurmerk Makkelijk Lezen en langs de LeesLAT gelegd

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/KOKKEL-REEKSVO

9


Spelling en grammatica

Vernieuwd

Nieuw

>

Lastige werkwoorden? Handige draaischijf! Niet elke leerling pikt de onregelmatige werkwoorden zomaar op. Sommigen moeten op school daar nog flink mee oefenen. Voor hen is er nu de Rondo, een draaischijf met venstertjes waarin de juiste werkwoordsvorm verschijnt.

>

Die maakt het leren leuker en het oefenen gemakkelijk. Van hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen is de complete vervoeging Is het vervoegen van werkwoorden grappig? vermeld. Profiteer van het prijsvoordeel bij Natuurlijk wel! sets van 5, 10 en 30 stuks.

Spelling? Ontleden? Een Lachertje! Frank Pollet

WERKWOORDEN VERVOEGEN? Een Lachertje!

Nee toch? Ook de verleden tijd…

Grappig??

Zeker wel!

TochWegen, in dit boekje. weegde, Want hierin is elke oefening een toffe mop, geweegd… een doordenkertje of een leuk versje.

Geloof je ‘t niet ?

Duik dan maar snel in dit boekje. Wedden dat je meteen fan wordt van de verleden tijd?

Bestellingen België Abimo Uitgeverij www.abimo.net – info@abimo.net Bestellingen Nederland Schoolsupport www.schoolsupport.nl – info@schoolsupport.nl

deel 2: verleden tijd n aam: Abimo Uitgeverij

02 VT cover.indd 1

… of wegen, woog, gewogen?

10

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/RONDONEDERLANDS

19/06/12 14:04

Bestel ter oriëntering de complete set met recht v a n r e t o u r ( TA L 5 0 ) !

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/LACHERTJEVO


Spelling en grammatica Tot 14 jaar

www.schoolsupport.nl

>

Bewust en gericht aan de slag met je spelling De Spellingkampioen helpt bij spellingproblemen. De boekjes geven de leerling greep op zijn eigen leerproces. Hij kijkt zijn werk zelf na en houdt zijn voortgang bij. Die aanpak heeft effect: meer inzicht, motivatie en grote stappen vooruit. • Vier groepen onderwerpen, twee niveaus, acht boekjes in totaal • Klassikaal, individueel en als huiswerk te gebruiken • Inzetbaar naast elke methode • Onderwerpen: klinkers en dubbele medeklinkers, eindmedeklinkers, verkleinwoorden en meervouden, werkwoorden • Zeer betaalbaar

Soms ontkomt een leerling er niet aan: gewoon wat extra oefenen. De tussenletters n en s, de d en t in werkwoordsvormen, de juiste klinker, tweeklank of juiste medeklinker, en hoe ging dat ontleden ook maar weer? De werkboekjesreeks Een Lachertje is speciaal daarvoor gemaakt. • Beknopt en betaalbaar • Geen rare zinnen vol moelijkheden en uitzonderingen, maar steeds een normale tekst • Raadsels, hersenbrekers, doordenkertjes en niet te vergeten: humor! • Met antwoordenboekjes

Bestel ter oriëntering de complete set met recht van retour (IB52)!

Tot 14 jaar

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/SPELLINGKAMPIOENVO

11


Spreken en schrijven >

Stap voor stap leren presenteren Tot 14 jaar

Een spreekbeurt of presentatie van een werkstuk hoeft geen stress te geven, in ieder geval niet met Presenteren is leren. De ‘stappenkaarten’ van dit pakket geven inhoudelijk houvast en slijpen een vaste aanpak in. • • • • •

Vier sets rond verschillende onderwerpen Per set steeds dertig stappenkaarten Verdeeld over drie niveaus Met tips voor het gebruik van PowerPoint Apart verkrijgbaar: toegang tot bijpassende filmpjes van Schooltv en Teleblik

Thema’s uit verschillende domeinen

12

Steeds: voorbereiding, to the point, afronding

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/PRESENTERENISLERENVO


Spreken en schrijven >

Sprankelende spreekopdrachten

Tot 14 jaar

>

Nieuw

www.schoolsupport.nl

Leren schrijven van een schrijver!

Spreken is méér dan een spreekbeurt houden! In De Spraakwaterval geeft jeugdboeken-schrijver Frank Pollet vijftig originele, prikkelende, gevarieerde opdrachten voor spreekvaardigheid:

Van wie kun je beter (creatief ) leren schrijven dan van een echte schrijver? In Schrijf ze! maakt jeugdboekenschrijver Frank Pollet de leerlingen wegwijs op een vrolijke manier.

• • • •

• • • •

Kleinere en grotere Geïmproviseerde en voorbereide Individuele en groepsopdrachten Naar aanleiding van knipsels, dialogen, horoscopen en gedichten Met weetjes, tips en vooral veel humor!

Tot 14 jaar

Kleurrijk werkschrift Met creatieve schrijfopdrachten Voor tien tekstsoorten Over onderwerpen die soms ondeugend, soms humoristisch, maar hoe dan ook verrassend zijn

Bestel een gratis beoordelingsexemplaar(SZE989)

Creatieve schrijfopdrachten

Creatieve spreekopdrachten

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/SPRAAKWATERVALVO

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/SCHRIJFZEVO

13


Voor de docent >

Maak snel en eenvoudig taaloefeningen met

Abracadabra, simsalabim, hocus, pocus, pilatus, ZARB! ZARB is een handige plug-in voor Word met 70 extra functies: kruiswoordpuzzels, gatenteksten, husselwoorden, woordenzoekers, onregelmatige werkwoorden, meerkeuzevragen, zoek de fouten etcetera. Zelf opgaven maken ging nog nooit zo handig. Een tekst of een groepje woorden selecteren, een klik op de knop en klaar is Kees.

Download de demo!

14

WWW.SCHOOLSUPPORT.NL/ZARBVO

Overzicht functies


Titeloverzicht

D E K R A C H T V A NE HET ONVERWACHT LEZEN EN WOORDENSCHATONTWIKKELING

www.schoolsupport.nl

Zinder leesboeken serie 10-delig

diverse

€ 104,50

Zinder werkboeken serie 10-delig + 1 handleiding

diverse

€ 34,50

Zinder antwoorden A + B per niveauserie

diverse

€ 14,50

€ 2150,00

Boffin Boy serie 6-delig

BOF01

€ 39,50

BGT01

€ 199,00

Boffin Boy kopieerboek

BOF10

€ 24,50

ABCDETWEE niveauset B

BGT02

€ 199,00

Boffin Boy sets à 5 ex. per titel

diverse

€ 34,50

ABCDE

diverse

€ 12,95

ABCDETWEE kennismakingsmap voortgezet onderwijs

BGT41

gratis

ABCDETWEE basisset A t/m E

BGT63

€ 895,00

ABCDETWEE schoolset A t/m E

BGT66

ABCDETWEE niveauset A niveauset C

BGT03

€ 199,00

Kokkel-reeks losse delen

ABCDETWEE niveauset D

BGT04

€ 199,00

SPELLING EN GRAMMATICA

ABCDETWEE niveauset E

BGT05

€ 199,00

Rondo Nederlandse onregelmatige werkwoorden 30 ex.

RWM32

€ 79,50

ABCDETWEE Luister je mee set cd’s A t/m E

BGT79

€ 102,50

Rondo Nederlandse onregelmatige werkwoorden 10 ex.

RWM02

€ 29,50

ABCDETWEE Luister je mee cd’s per niveau

diverse

€ 22,50

Rondo Nederlandse onregelmatige werkwoorden 5 ex.

RWM52

€ 19,50

ABCDETWEE handleiding voortgezet onderwijs

BGT310

€ 34,50

Rondo Nederlandse onregelmatige werkwoorden 1 ex.

RWM92

ABCDETWEE antwoordenboeken per niveau

diverse

€ 9,95

Een Lachertje? pakket 9-delig

TAL50

€ 17,50

ABCDETWEE scheur/werkschrift met overtrekpapier 30 ex.

BGL992

€ 74,50

Een Lachertje! sets van 5 ex. per deel

diverse

€ 8,95

ABCDETWEE scheur/werkschrift met overtrekpapier 5 ex.

BGL991

€ 13,50

Een Lachertje antwoorden per deel

diverse

ABCDETWEE uitwisbare stift 10 ex.

LHM23

€ 7,50

Spellingkampioen pakket 16-delig

IB52

ABCDETWEE houten opbergkist A4+

KIS02

€ 15,50

Spellingkampioen sets van 5 ex. per deel

diverse

€ 18,50

Nieuws van de Week online 1 maand demolicentie

NW09

gratis

Spellingkampioen antwoorden per deel

diverse

€ 8,95

Nieuws van de Week online 3 maanden <500 leerlingen

NW30

€ 45,00

SPREKEN EN SCHRIJVEN

Nieuws van de Week online 3 maanden 501-1000 leerlingen

NW31

€ 75,00

Presenteren is leren 1-4 kennismakingsset (4x3 kaarten)

PIL55

€ 12,50

Nieuws van de Week online 3 maanden >1000 leerlingen

NW32

€ 105,00

Presenteren is leren 1-4 compleet

PIL50

€ 179,50

Nieuws van de Week online 1 jaar <500 leerlingen

NW52

€ 175,00

Presenteren is leren 3-jaarslicentie toegang filmselectie

PIL51

€ 24,50

Nieuws van de Week online 1 jaar 501-1000 leerlingen

NW53

€ 225,00

Presenteren is leren losse delen

diverse

€ 49,50

Nieuws van de Week online 1 jaar >1000 leerlingen

NW54

€ 275,00

Presenteren is leren losse delen + 3-jaarslicentie toegang filmselectie

diverse

€ 59,50

Nieuwsflits Startpakket 4x5 ex.

NFL50

€ 145,00

Presenteren is leren houten opbergkist A4+

KIS02

€ 15,50

Nieuwsflits IB/RT-set 4x1 ex.

NFL51

€ 44,50

Spraakwaterval 10-14 jaar kopieermap

SWV10V

€ 37,50

Nieuwsflits Woordenschat 5 ex.

NFL01

€ 37,50

Spraakwaterval 10-14 Printboek Online (5 jaar brin)

SWV10VD

€ 37,50

Nieuwsflits Tekstbegrip 5 ex.

NFL02

€ 37,50

Spraakwaterval 10-14 kopieermap +Printboek Online (5 jaar brin)

SWV10VC

€ 42,50

Nieuwsflits Tekstbegrip Extra 5 ex.

NFL03

€ 37,50

Schrijf ze! XXL beoordelingsexemplaar

SZE989

Nieuwsflits Leesstrategie 5 ex.

NFL04

€ 37,50

Schrijf ze! XXL 5 ex.

SZE08

€ 19,50

De Dyslexie Survivalgids

LEL05

€ 12,50

Schrijf ze! XXL antwoorden

SZE09

€ 24,50

Zinder kennismakingsset (3x2 lb + 3x2 wb + 1x hl)

ZIN51

€ 60,00

VOOR DE DOCENT

Zinder schoolset (= 3x basisset)

ZIN02

€ 1575,00

Zarb 4.1 NL locatielicentie >500 leerlingen

ZAR114

€ 360,00

Zinder basisset (3x10 lb + 3x10 sets à 5 wb + 3x2 ab + 3x hl)

ZIN01

€ 595,00

Zarb 4.1 NL locatielicentie 1-500 leerlingen

ZAR104

€ 205,00

Zinder schoolbiebpakket VO (30x lb)

ZIN07

€ 299,00

Zarb 4.1 NL locatielicentie 1 gebruiker

ZAR094

€ 82,00

Zinder sets à 5 werkboeken per titel

diverse

€ 12,50

Zarb 4.1 NL training op school incl. locatielicentie 1-500 leerlingen

ZAR53

€ 495,00

Zinder startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

diverse

€ 210,00

Zarb 4.1 NL trainingsmanual incl. kopieerlicentie

ZAR524

€ 29,00

TWEE

€ 4,95

€ 5,95 € 109,50

gratis

> Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31(0)594 500145 voor een afspraak op school, of bezoek ons Informatiecentrum

15


N A V T H DE KRAC E T H C A W R E V HET ON Schoolsupport heeft een breed scala aan (speelse) additionele leermiddelen. Onze leermiddelen willen verrassen, de leerling van nu proberen te raken, iets anders brengen dan de methoden doen.

> Op de h oogte blijven ? Een brochure als deze veroudert snel. Kijk daarom op onze website voor de meest actuele informatie. Of meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.schoolsupport.nl/nieuwsbrief/vo.

> Bestellen via u w sch oolboekspecialist?

> Materiaal beoordelen? Op onze website vindt u van al onze uitgaven voorbeeldpagina’s en inhoudsopgaven. Gratis beoordelingsexemplaren kunt u alleen aanvragen van leerlingenboeken voor klassikaal gebruik. Verder kunt u alle uitgaven behalve softwaretitels aanschaffen met recht van retour. U bestelt een uitgave via onze website en vermeldt onder Opmerking(en) ‘met recht van retour’. Wij sturen u de uitgave toe met de factuur en een recht-van-retourbrief. Als u na beoordeling besluit de uitgave niet te behouden, retourneert u deze. Na controle crediteren wij u binnen twee tot drie dagen. Maak gebruik van deze mogelijkheid!

U kunt rechtstreeks bestellen via onze website, maar ook via uw schoolboekspecialist. Wij hebben goede relaties met leveranciers zoals Van Dijk Educatie en Iddink. Al onze leermiddelen zijn ook via hen leverbaar.

Uitgeverij Schoolsupport T (+31)-(0)594-500145 F (+31)-(0)594-528099 E info@schoolsupport.nl www.schoolsupport.nl Post- en bezoekadres: Industrieweg 5, 9804 TH Noordhorn

www.schoolsupport.nl

De kracht van het onverwachte - folder  

Verrassende uitgaven voor Nederlands

De kracht van het onverwachte - folder  

Verrassende uitgaven voor Nederlands

Advertisement