Page 1

S O C I ALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEG I N G voor groep 6–8 én projectwerk

De praktijkmap Aan jou de keus!, is bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te bevorderen, te werken aan burgerschapseducatie en kinderen in het kader van leren door ervaren om te laten gaan met het thema In de methode wordt stap voor stap toegewerkt naar meer betrokkenheid van leerlingen bij de school. Het einddoel kan zijn dat er daadwerkelijk een leerlingenraad gaat functioneren op de school.

Volgens auteur Alex de Bruijn bevordert een leerlingenraad niet alleen de betrokkenheid van de leerlingen bij de school: “Het leert leerlingen wat actief burgerschap is. Actief burgerschap vind ik het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad leren kinderen om te gaan met dit principe.”

Een Fijne Dag! ofteFijne Uitgeverij Een Dag! EFD zeker nietDag! de grootste, ofte Uitgeverij EFD Een Fijne wellicht wél tofste! zeker niet dede grootste, ofte Uitgeverij EFD Een Fijne Dag! wellicht wél tofste! zeker niet dede grootste, ofteFijne Uitgeverij EFD Een Dag! www.eenfijnedag.be wellicht wél tofste! zeker niet dede grootste, ofte Uitgeverij EFD info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be wellicht wél tofste! zeker niet dede grootste, info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be wellicht wél de tofste! info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be info@eenfijnedag.be

Voordelige werkboekjes bij Aan jou de keus! maken kopiëren overbodig.

Een leerlingenraad leert leerlingen wat actief burgerschap is…

Bij Aan jou de keus hoort ook een uitgebreide handleiding met kopieerbare werkbladen, aparte werkboekjes Gemeenteraad en Tweede Kamer en een stemprogramma waarmee digitale verkiezingen op school gehouden kunnen worden. Met het project Aan jou de keus ontving de school van de auteurs de innovatieprijs van de provincie Zuid-Holland. Hét bewijs voor een aanpak die werkt! Op www.schoolsupport.nl/aanjoudekeus vind je...

Aan jou de keus

AJK01 AJK02 AJK03 AJK09 AJK50 AJK92 AJK93

AJK praktijkmap incl stemprog. AJK wb Gemeenteraad (set 10st) AJK wb Tweede kamer (set 10st) Digitale Stembus, cd-rom AJK Schoolpakket AJK wb Gemeenteraad, 1 ex. AJK wb Tweede kamer, 1 ex.

69,50 12,50 12,50 39,50 134,50 2,95 2,95

voor groep 6–8 en praktijkonderwijs

Jij in de Maatschappij in ontwikkeling!

Deze praktijkgerichte aanpak gaat bestaan uit vier, flexibel in te zetten, modules bij de volgende thema’s: • Democratie en burgerschap: bijv. kiezen, verkiezingen, leerlingenraad, sociale integratie; • Toekomstoriëntatie: bijv. toekomstvaardigheden, maatschappelijke stage; • Recht en rechtstaat: bijv. rechtspraak, mediation; • Ondernemendheid: bijv. eigen initiatief ontwikkelen, samen een doel bereiken.

voor groep 4–8, praktijkonderwijs en vmbo

Inhoudsopgave Jij en je toekomst

Elke module bestaat uit Schoolbladen die als handleiding dienen en uit Basiswerkbladen en Uitbreidings- of Verdiepingswerkbladen. Leerlingen worden gericht gestuurd met veel praktische opdrachten. U kunt zo ook van een module een project maken voor een projectweek. U bepaalt zelf welke module u in welk leerjaar aanbiedt en of alle activiteiten gebruikt of slechts een deel. Met deze flexibiliteit willen we tegemoet komen aan de verschillende wensen van verschillende scholen en leerkrachten. Ook leerlingen uit groep 4 en 5 kunnen, daar waar mogelijk, betrokken worden bij de activiteiten van de bovenbouw. Dit wordt dan expliciet aangegeven. Activiteiten die de hele school raken, mogen ook om de betrokkenheid van andere groepen vragen!

Schoolbladen: Introductie op de module Jij en je toekomst - Project Maatschappelijke stage - 3 scenario’s voor maatschappelijke stage: basis, uitgebreid, uitgebreid en verdieping - Voorbeeld van project maatschappelijke stage op een basisschool Stappenplan organisatie van een maatschappelijke stage - Lessuggesties bij de module - Stagebank

leermiddelen leermiddelen eerste communie leermiddelen eerste communie heilig vormsel leermiddelen eerste communie heilig vormsel leermiddelen eerste communie heilig vormsel eerste communie heilig vormsel heilig vormsel

Voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 ontwikkelt Schoolsupport de uitgave Jij in de Maatschappij. Bij de ontwikkeling zijn Alex de Bruijn en Monique Bakker betrokken. Beide ervaren auteurs: Alex de Bruijn is schoolhoofd, onderwijsadviseur en auteur van Aan jou de Keus, Monique Bakker is onderwijskundige, docent en auteur van diverse uitgaven op het gebied van loopbaanontwikkeling en toekomstoriëntatie.

Basiswerkbladen: Stageverslag - Waarom werken we - Werken in een bedrijf - Kies je stageplek Keuzelijst met stageplekken - Hoe gedraag je je? Uitbreiding/verdieping: Kijk naar jezelf - Samen werken - Ik wil later iets met… - Toekomstvaardigheden - Presenteren - Interviewen - Ondernemen - Onderzoek je talent - Hoe kies jij

Jij in de Maatschappij modules zullen verschijnen voor en na de zomer van 2011.

Met de kopieermappen Kleine Mensen, Grote Vrienden! (voor 8- tot 10-jarigen) en Fijne Mensen, Dikke Vrienden! (10- tot 14-jarigen) werk je met je klas, of zelfs met de hele school, rond buitengewoon boeiende (levensbeschouwelijke) thema’s. Aan de hand van 2 luister-cd’s met speciaal voor dit project geschreven liedjes, worden de thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, praktisch uitgewerkt (10 per map).

Als je ’t mij vraagt, een echt bruikbaar instrument in de klas! (Michèle Snoeckx in Koerier)

foon: 03/256 13 28 info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be

btw be 0645 464 823

Marino Pollet Koningin Fabiolapark 204 9100 Sint-Niklaas - België

Uitgeverij

EFD

leermiddelen eerste communie heilig vormsel

foon: 03/256 13 28 info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be

btw be 0645 464 823

Marino Pollet Koningin Fabiolapark 204 9100 Sint-Niklaas - België

Uitgeverij

EFD

leermiddelen eerste communie heilig vormsel

foon: 03/256 13 28 info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be

btw be 0645 464 823

Marino Pollet Koningin Fabiolapark 204 9100 Sint-Niklaas - België

EFD

leermiddelen eerste communie heilig vormsel

foon: 03/256 13 28 info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be

btw be 0645 464 823

Uitgeverij

leermiddelen eerste communie heilig vormsel

btw be 0645 464 823

Marino Pollet Koningin Fabiolapark 204 9100 Sint-Niklaas - België

Uitgeverij

foon: 03/256 13 28 info@eenfijnedag.be www.eenfijnedag.be

september: internationale dag van de vrede

Dag aarde, ik wil dat je blijft bestaan

november: dag van de diversiteit

Elk kind heeft rechten! En daarmee uit! Er moet toch ergens een thuis voor ons zijn?

januari: werelddag van de alfabetisering februari: dag van geweldloos verzet

Artikelcode FMV02

Artikelcode FMV01

Anders-zijn is toch niet slecht? oktober: dag van de ouderen 9 789081 001656

9 789081 001601

december: dag van de mensenrechten

We zijn heel erg blij dat er hier geen oorlog is

maart: internationale dag uitbanning rassendiscriminatie

Ons milieu is in gevaar! Doe je best dus en bespaar!

april: dag van de aarde

Wie oud is, kan best nog een echte vriend zijn

juni: wereldvoedseldag

Ongezond? Wat is dat voor een woord?

Leren lezen is een recht! mei: wereld anti-tabaksdag boeiende maandthema’s voor 8-plussers

boeiende maandthema’s voor tieners

in 10 échte liedjes van Moniek Vermeulen & Wim De Baere

in 10 échte liedjes van Frank Pollet & Wim De Baere didactisch uitgediept door Veronique Vitulo & René De Decker

didactisch uitgediept door Moniek Vermeulen

Uitgeverij

EFD

Uitgeverij

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen in Kleine Mensen, Grote Vrienden!: milieu, pesten, onverdraagzaamheid, rechten van het kind, energie besparen, gezondheid. In Fijne Mensen, Dikke Vrienden!: roken, (wereld)vrede, discriminatie, mensenrechten.

Kopieren maar De verwerking van de thema’s is opgenomen in een handige map... deze bevat óók een kopieerlicentie! De licentie verleent de koper het recht op het volledig vrij kopiëren van de complete inhoud van deze map, voor gebruik binnen één school. Dit wil zeggen dat niet alleen het materiaal voor leerkrachten, maar ook al het materiaal dat voor leerlingen bestemd is, inclusief de liedjesteksten en partituren, gekopieerd mag worden.

Waarom doen mensen toch zo stom!

EFD

Actueel blijvende thema’s Elk thema en de bijbehorende verwerking staan los van de andere thema’s. Dit maakt dat je perfect in kunt spelen op aanwezige behoeften, zowel die van de leerkracht als de leerlingen.

Multifunctioneel Liedjes én verwerking zijn ook perfect bruikbaar: • als aanzet tot een interessant discussiemoment; • om een belangrijk item in het licht te plaatsen; • als aangename afwisseling tijdens je lessen; • als inleiding van een lessenreeks of project; • als leerrijke aanvulling bij een methode; • als bezinningsmoment in een les of viering.

EFD

Uitgeverij

EFD

leermiddelen eerste communie heilig vormsel

Marino Pollet Koningin Fabiolapark 204 9100 Sint-Niklaas - België

Aan de slag met levensbeschouwelijke maandthema’s!

Uitgeverij

90

Parallel hieraan krijgen de leerlingen theorie aangeboden over de Tweede Kamer, politieke partijen, het houden van verkiezingen, het bekendmaken van je ideeën en de werking van een gemeenteraad. De theorie wordt verwerkt in speelse verwerkingsopdrachten. Het stappenplan zelf staat uitgeschreven in het eerste hoofdstuk en is bestemd voor de leerkracht. Lees er meer over op schoolsupport.nl.

EFD

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

G a a a n d e s l a g m e t m o d e r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n de t oe k o m s t !

Burgerschapseducatie in projectvorm: Aan jou de keus!

Uitgeverij

EFD

Op www.schoolsupport.nl/kleinemensen vind je...

A3 voor panoramamap2.indd 1

2/07/09 21:05

Op www.schoolsupport.nl/fijnemensen vind je...

Kleine mensen /Fijne mensen

2 afzonderlijk verkrijgbare pakketten (kopieermap + liedjes-cd) * ca. 85 pagina’s per map * incl. kopieerlicentie* incl. partituren en gitaartabs * cd’s incl. instrumentale versies KMV01 Kleine Mensen, Grote Vrienden! kopieermap + cd 49,50 FMV01 Fijne Mensen, Dikke Vrienden! kopieermap + cd 49,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 90

10/01/11 12:51


S O CIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWE G I N G voor groep 1–8 én speciaal onderwijs

Hupla heeft u op school, maar heeft u Rugla ook? Ook de succesvolle reeks HUPLA-klapblokken voor groep 1 t/m 8 is nog altijd leverbaar: handige en ontspannende bewegingstussendoortjes. Op www.schoolsupport.nl/hupla vind je... Op www.schoolsupport.nl/rugla vind je...

Hupla én Rugla HUP01 HUP02 HUP03 HUP04 HUP05 RUG01 RUG02 RUG03 RUG04

Hupla 1 bewegingst. ob, 1 ex Hupla 2 bewegingst. mb, 1 ex. Hupla 3 bewegingst. bb, 1 ex. Hupla voor Kleuters, 1 ex Hupla Extra, voor gr. 3 tm 8 Rugla 1, rugoefeningen Rugla 2, rugoefeningen Rugla 3, rugoefeningen Rugla Kleuters, rugoefeningen

9,95 9,95 9,95 9,95 11,95 8,95 8,95 8,95 8,95

voor groep 7–8 én speciaal onderwijs

Je toekomst, je schoolkeuze, de brugklas: Tjoezz! Als een leerling in groep 7 de uitslag van de Cito Entreetoets ontvangt, krijgt het eindelijk zwart op wit wat het resultaat is van jaren leren en werken, hoe dit resultaat door de buitenwereld wordt gewaardeerd en van welke scholen de deuren voor een nadere kennismaking open gaan. De duidelijkheid waar zo vaak reikhalzend naar uit is gekeken, roept echter direct vragen op. Onderwijsland heeft vandaag de dag zoveel te bieden. Ook ouders schrikken van al die ruimte en mogelijkheden. Het is de taak van de school om ouders en leerlingen hierbij professioneel te begeleiden. Om kinderen én ouders te helpen niet alleen de bomen maar ook het bos te blijven zien en om van het kind verantwoord en degelijk de kwaliteiten, kansen en toekomstmogelijkheden in kaart te brengen, heeft Schoolsupport samen met specialist en onderwijskundige Monique Bakker en enkele specialisten van een onderwijsbegeleidingsdienst een zéér aansprekend werkboek samengesteld onder de titel Tjoezz, voor je toekomst, schoolkeuze en brugklas.

2 Look into the future

3 Toekomstvaardigheden

4 Kijk naar jezelf

5 Schoolkeuzeonderzoek

6 Ben jij er klaar voor?

De opbouw van Tjoezz met een gevuld portfolio als resultaat …

de mogelijkheden die door het middelbaar onderwijs worden geboden. Tjoezz geeft kort en bondig inzicht in de belangrijkste leerroutes die kunnen worden gevolgd en laat aan de hand van actieplannen zien, hoe de leerling te werk kan gaan bij het onderzoeken van die routes c.q. het bezoeken van scholen en het onderwijsaanbod. Het concept van Tjoezz verbindt dan ook toekomstoriëntatie en schoolkeuze door middel van het begrip leerroute.

www.schoolsupport.nl

Uit: Tjoezz, voor je toekomst, schoolkeuze en brugklas

T j o ez z

Beste

lnummer: De cd-rom is een locatie TJZ12 Bij install licenti atie is een wacht e voor één school cd-rom woord te activer nodig om . scholen en. Gebru van de Gebruikers dezelfde licenti ik door meerd ere e is kunnen en upgra zich registe niet toegestaan. des op ren www.s choolsuppor voor updat es t.nl/ge bruike rs.

voor je toekoms t, schoolke uze en brugklas

www.scho olsu

pport.nl

© Scho

olsupport

– alle recht

en voor

behouden

Tjoezz bestaat uit een werkboek, een ouderkatern , een handleiding en software voor digitaal portfolio.

Het werkboek en het ouderkatern bieden actief inzicht in de manier waarop het middelbaar onderwijs is georganiseerd, hoe er daar gewerkt wordt en helpt leerlingen en ouders bij het bepalen van de keuze van de juiste opleiding door hen te laten nadenken over wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Nieuwsgierig? Bestel de kennismakingsset! De toekomst komt dichterbij Leerkrachten van groep 7 en 8 zullen het herkennen: in deze schooljaren verandert de leerling van jong kind naar puber. Richtte het zich voorheen vooral op de groep, nu wordt de buitenwereld steeds belangrijker. Scholen spelen daar ook op in. In de lesstof wordt meer en meer gerefereerd aan zaken die buiten de school, in de maatschappij, spelen. De contexten in rekensommen veranderen (er wordt niet langer alleen over kinderen en schoolsituaties gesproken maar ook over hypotheekrentes, bevolkingsgroepen etc); in de taalles komt de krant in de klas en er worden projecten georganiseerd die een wereldser karakter hebben. In deze schooljaren krijgt de leerkracht zowel van de kinderen maar ook van hun ouders meer en meer vragen over hoe de buitenwereld hen zal waarderen. Scores van toetsen worden niet langer alleen onderling vergeleken, maar ook afgezet tegen wat de maatschappij aan eisen stelt. Veel leerkrachten vinden het -terecht- moeilijk om op deze vragen in te gaan.

Bewustwording van jezelf en de wereld om je heen Het werkboek Tjoezz is speciaal ontwikkeld om hierbij te helpen. De kinderen worden heel direct uitgenodigd zich uit te spreken over bijvoorbeeld hun houding ten opzichte van leren (Vind je leren leuk?, lees je graag? Etc.) hun droomberoepen, maar ook hun wensen betreffende hun maatschappelijke positie (Wil je werken …, beroemd worden, veel vrienden hebben, niks doen) en hun karakter (Ben je een doener, kletser, slimmerik, creatieveling). Omdat de vragen en testjes helder zijn gesteld en nooit uit de lucht komen vallen maar altijd in een duidelijke context en met een duidelijke uitleg over het waarom van de vraag, worden gesteld, zullen de leerlingen echt bij zichzelf te rade gaan en worden ze zich bewust van hun eigen kwaliteiten en talenten. Grote kracht van Tjoezz is daarbij dat alle antwoorden die er echt toe doen d.w.z. uitspraken over voorkeuren betreffende vakken, beroepenvelden; werksoorten; vaardigheden die bij zichzelf bekend zijn; talenten en scholen die de voorkeur genieten, kort en helder op zogenaamde verzamelbladen moeten worden ingevuld. Alle verzamelbladen samen vormen samen een persoonlijk portfolio. De vragenlijsten betreffende de eigen kwaliteiten en voorkeuren, worden opgevolgd met opdrachten die betrekking hebben op het onderzoeken van

Werken met Tjoezz De uitgangspunten van het werkboek zijn empowerment, zelfwerkzaamheid en bewustwording van het belang van de schoolkeuze voor de toekomst. Tjoezz activeert kinderen met testjes, vragenlijsten, actieplannen en bewustwordingsvragen. De belangrijkste antwoorden komen bij elkaar op verzamelbladen. Je vindt ze in de omslagen van het werkboek. De verzamelbladen gebruiken leerlingen bij de schoolkeuze, maar vormen tegelijkertijd het portfolio dat gebruikt kan worden in het eerste trimester van de brugklas. De totale werktijd is 15-20 uur, waarvan je een deel ook thuis kan laten doen. Naast het aantrekkelijk en uitdagend vormgegeven werkboek is er een handleiding en een speciaal ouderkatern. Op www.schoolsupport.nl/tjoezz vind je...

Tjoezz

Formaat 17x24 cm * kleur * 88 p. * incl. ouderkatern en handleiding software bij (netwerkgeschikt) TJZ50 TJZ01 TJZ02 TJZ11 TJZ91 TJZ12

kennismakingsset (3 delig) werkboek, (set 5 st.) ouderkatern, (set 15 st.) handleiding werkboek, incl. ouderkatern portfolio & talenten cd-rom

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 91

10,00 29,50 9,50 5,50 6,95 59,00

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

Natuurlijk weten ze wel wat de toelatingseisen zijn voor het middelbaar onderwijs, echter, wat ze ook weten is dat een Cito -score alleen niet voldoende is om een juiste schoolkeuze te kunnen maken. Een leerling moet meer laten zien dan alleen zijn of haar Cito -score. Het moet ook een duidelijk idee hebben van eigen wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Dit is vaak moeilijk aan ouders en kinderen duidelijk te maken. Immers: je vraagt hen duidelijkheid te verschaffen over zaken die ze nog niet duidelijk hebben.

1 Alles over Tjoezz, je schoolkeuze en de brugklas

G a a a n de s l a g m e t m ode r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n d e t o e k o m s t !

Naast de succesvolle reeks HUPLA is er nu een tweede reeks bewegingstussendoortjes: RUGLA. Deze reeks is vooral preventief bedoeld om rugproblemen bij kinderen te voorkomen en een goede houding te bevorderen. Kinderen zitten in veel situaties stil: om te luisteren, te schrijven, te computeren... Met leuke, speelse rek-, kracht- en evenwichtsoefeningen, aangepast aan de leeftijd van de kinderen, zorgen we voor voldoende beweging voor diverse delen van het lichaam.

Met RUGLA is bewegen leuk. Zo zijn kinderen extra gemotiveerd om te bewegen. Resultaat is een gezonde en sterke rug en meer aandacht en inzet in de les! Elk boekje bevat daarbij ook een aantal waardevolle voedingstips en tips om je rug te sparen. Deze nieuwe reeks werd ontwikkeld door fysiotherapeuten om de toenemende rugklachten bij kinderen tegen te gaan en om de fysieke activiteit van kinderen te bevorderen. Goede bewegingsgewoontes leer je immers net als voedingsgewoonten het beste al van jongs af aan, zo voorkom je later heel wat klachten. Resultaat is een goede houding en een sterke rug en meer aandacht en inzet in de les! Voor verschillende leeftijdsgroepen een eigen RUGLA klapper met tientallen oefeningen.

91 10/01/11 12:51


S O C I ALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEG I N G voor groep 1–8 én speciaal onderwijs

SOEMO-kaarten: succesvol, flexibel en sociaal SOEMO

SOEMO

Draag bij aan een positief en veilig leer- en leefklimaat!

kaarten

kaarten

sociaal-e

kk motionele ontwi

eling

sociaal-e

SOEMO G a a a n d e s l a g m e t m o d e r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n de t oe k o m s t !

SOEMO

kaarten

eling

sociaal-e

speciaal

voor groep 1, 2 en 3

SOEMOkaarten 003.indd 1

speciaal

voor groep 3, 4 en 5

SOEMOkaarten 002.indd 1

Draag bij aan een positief en veilig leer- en leefklimaat!

kk motionele ontwi

eling

voor groep 5, 6 en 7

7/05/09 15:46

or groep 7 en speciaal vo 8

7/05/09 15:47

SOEMO is opgebouwd uit de woorden ‘sociaal’ en ‘emotioneel’. Het resultaat voor kinderen van de SOEMO werkwijze is zelfbewustzijn en sociale weerbaarheid. Drs. Wiebren de Jong, auteur van de SOEMO-kaarten, heeft op een groot aantal bijeenkomsten uitleg en informatie over de serie verstrekt. Bovendien is het pakket daardoor bekend geraakt bij OBD-en en andere instanties, die op hun beurt scholen weer informeerden. Ook de scholen die meewerk(t)en aan het ontwikkelen van de kaarten lieten zich niet onbetuigd en zo raakten deze lesmaterialen steeds bekender! En wat is dan de grote kracht? De praktische hanteerbaarheid! Iedere leerkracht vindt het belangrijk dat kinderen bijvoorbeeld weten wat schamen is, dat kinderen weten wat er met je gebeurt als iemand zich schaamt en dat iedereen zich wel eens schaamt. Bovendien mogen kinderen leren wat je eraan kunt doen. Immers een dergelijke ondersteuning kan kinderen helpen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling. Anderzijds vinden leerkrachten het belangrijk dat leerlingen zich ‘weten te gedragen’: welk gedrag past bij welke situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend worden ervaren? Ook op die ondersteuning mogen kinderen rekenen. Maar... die ondersteuning schud je niet zomaar uit je mouw: je hebt als leerkracht goed lesmateriaal nodig. SOEMO-kaarten biedt meer dan voldoende materiaal om een complete leerlijn

voor de school te vullen. Verdeeld over vier mappen van meer dan 200 bladzijden per map zitten, in een losbladig systeem, in totaal 200 duidelijk geïllustreerde leskaarten: 25 kaarten per leerjaar. Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, stoer. Of probeert leerlingen vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld ‘Je spullen terug vragen’ of ‘Belangstelling tonen voor een ander’. Ook brengen de kaarten vergissingen van kinderen aan de orde, bijvoorbeeld ‘Als een vriendje bij mij thuis speelt, ben ik de baas’, of ‘Als iemand mij een klap geeft, mag ik terug slaan’. De serie is ook uitstekend in te zetten bij de individuele begeleiding van leerlingen.

SOEMO is succesvol, omdat het … - preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt; - een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig leerklimaat; - weinig tijd kost per week (15 minuten); - per week uitgebreid kan worden als het de leerlingen ‘pakt’; - aansluiting biedt bij wat hot is voor kinderen; - een doorgaande lijn biedt van groep 1 t/m 8; - nauwelijks voorbereiding kost (5 minuten); - rustige werkvormen biedt; - werkbladen heeft met meerkeuze-opdrachten; - prachtig geïllustreerde (z/w) kopieerkaarten biedt; - geen dure cursus voor teamleden vereist; - goedkoper is dan de meeste andere pakketten; - ontwikkeld en gemaakt is door collega’s uit het onderwijs.     

           

     



                                                                                                                                                                                                                   





 





 





Op www.schoolsupport.nl/soemokaarten vind je...

Op de vervolgbladen vindt u steeds verhalen, gedichten, versjes, vragen en ideeën om de woorden, vaardigheden en vergissingen te introduceren en verder te bespreken. Direct klaar voor gebruik! Zodra de kinderen gegrepen zijn door het onderwerp, kan in de rest van de week verder gepraat kunnen worden. Daarvoor worden suggesties gegeven. Een onderwerp is vooral ‘hot’, als er een relatie is naar wat net is gebeurd. Doordat de methode losbladig is, is het steeds mogelijk onderwerpen aan de orde te stellen die kinderen en leerkrachten boeien. Bovendien is de methode daardoor flexibel in te zetten in de (combinatie)groepen. Op een registratiekaart kunt u bijhouden wat al aan de orde is geweest. Nieuwsgierig? Bestel een map met rechtvan-retour!

    

   

  



 



 

   

  







                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                            

Soemo-kaarten

EDF5070 EDF5070A EDF5070B EDF5070C EDF5070D 

 

SOEMO Map 1, 2, 3 en 4 (compleet) SOEMO Map 1 (groep 1, 2, 3) SOEMO Map 2 (groep 3, 4, 5) SOEMO Map 3 (groep 5, 6, 7) SOEMO Map 4 (groep 7, 8) 





 

395,00 97,50 97,50 97,50 97,50 

 

voor groep 3–6 én speciaal onderwijs

Hoe zie jij je wereld? Laat het me zien!

De uitgave is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar zowel op school als thuis en voor de individuele praktijk (logopedie). Met Hoe zie jij je wereld? - Laat het me zien! geef je kinderen de mogelijkheid hun leefwereld op een creatieve manier uit te beelden.

bestelcode: HZW01 isbn: 90-86640-079

| Abimo Uitgeverij

17-03-2006 20:32:40

Hoe zie jij je wereld? Laat het me zien! is een grote verzameling kopieerbladen met onderwerpen uit het alledaagse leven van kinderen. Deze onderwerpen dagen kinderen uit ze op een creatieve manier verder vorm te geven met beeld en tekst.

De bladen zijn vakoverstijgend en bieden verschillende mogelijkheden om te worden ingezet. Klassikale opdrachten in uw groep of een eigen opdracht voor verschillende groepen kinderen. Bovendien is deze aanpak zéér geschikt voor individueel onderwijs: om kinderen op een creatieve manier tot een gesprek uit te nodigen. De aanpak is dan ook inzetbaar in het speciaal basisonderwijs, in de groepen 3, 4, 5 en 6 en in de individuele praktijk voor logopedie en RT.

Met Hoe zie jij je wereld? Laat het me zien! geeft u kinderen de mogelijkheid hun leefwereld op een creatieve manier te presenteren en er met hen over in gesprek te raken. De kostbaarste ring

In de winkel

Hoe zie jij je wereld?

Hoe zie jij je wereld?.indd 31

Mijn lievelingsgerecht

Ik en mijn thuis

De juwelier toont ons zijn kostbaarste ring. Het is een zeer oude ring. Wat kan die al allemaal hebben meegemaakt? Vertel!

Vandaag gaan we naar het restaurant. Daar komt mijn lievelingsgerecht al! Met wie zit je in het restaurant? Vertel!

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Het plezier in vormgeven is niet aan grenzen gebonden en er zijn geen goede of foute oplossingen. Spannend en vanuit het perspectief van de begeleider ‘interessant’ is hoe elk kind op eigen wijze de opdrachten uitvoert! De volgende thema’s komen aan bod: - Ik en mijn thuis - Mensen om mij heen - In de winkel - Buiten

www.schoolsupport.nl www.abimo-uitgeverij.com

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

speciaal

kk motionele ontwi

De volgende thema’s komen aan bod: • Ik en mijn thuis • Mensen om mij heen • In de winkel • Buiten

92

eling

kaarten

sociaal-e

De kopieerbladen zijn vakoverschrijdend en bieden verschillende mogelijkheden om te worden ingezet: klassikaal, individueel of als groepsopdracht. Bovendien is deze uitgave ook zeer geschikt voor remediërend onderwijs om kinderen op een creatieve manier tot een gesprek uit te nodigen.

oe zie jij je wereld?.in1 1

kk motionele ontwi

Draag bij aan een positief en veilig leer- en leefklimaat!

Hoe zie jij je wereld? - Laat het me zien! is een bundeling van kopieerbladen met onderwerpen uit het alledaagse leven van kinderen. Deze onderwerpen dagen kinderen uit ze op een creatieve manier weer te geven. Het plezier in vormgeven is niet aan grenzen gebonden en er zijn geen goede of foute oplossingen. Spannend is hoe elk kind geheel op eigen wijze de opdrachten uitvoert!

Veel creativiteit samen!

Draag bij aan een positief en veilig leer- en leefklimaat!

31

Laat het me zien!

Hoe zie jij je wereld?

17-03-2006 20:38:19

15

Laat het me zien!

Hoe zie jij je wereld?.indd 15

17-03-2006 20:38:06

Op www.schoolsupport.nl/hoeziejijjewereld vind je...

Hoe zie jij je wereld

48 pagina’s * zw/w * inclusief kopieerlicentie* extra: printboek online HZW01

Hoe zie jij je wereld, kopieerboek

14,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 92

10/01/11 12:52


S O CIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWE G I N G voor groep 3–8

voor groep 7–8

Schoolwerk plannen en talent ontdekken!

Leuke en betaalbare schoolagenda’s

Wat doe ik op maandag |_______|_______|_______________|

planning

*

Wat doe ik op woensdag |_______|_______|_______________|

planning

*

Wat doe ik op donderdag |_______|_______|_______________|

planning

Noteer in de klas overzichtelijk je taken en lessen in je agenda.

Vervolledig de zinnetjes onderaan. Succes.

Wat doe ik op dinsdag |_______|_______|_______________|

*

planning

*

Plan pauzes. Werk bijvoorbeeld 50 min. door en pauzeer daarna ongeveer 10 min.

Wat doe ik op vrijdag |_______|_______|_______________|

planning

*

Maak een plan, dan komt er wat van! Ik kom om …………. uur thuis. We eten dan ‘s avonds om ………… uur. Ik houd rekening met naschoolse activiteiten zoals

De Talentagenda voorziet in de behoefte van een duidelijk weekoverzicht én een kennismaking met verschillende talenten (in stripvorm met leuke doe-opdrachten). De Talentagenda’s zijn volledig in kleur en leuk geïllustreerd. Aan de hand van enkele pictogrammen kan de leerling alle schooltaken op een eenvoudige manier noteren. In de agenda’s zit een doorgaande lijn: figuren en kleuren geven duidelijk in welke maand en bij welk talent de leerling is. De talenten volgens Gardners’ meervoudige intelligenties (hier: samenknap, beweegknap, beeldknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap) komen ieder jaar terug met nieuwe verhalen en doe-opdrachten. U kunt u zo vroeg als u wilt leerlingen leren plannen en werken met een weekoverzicht! Bestel een exemplaar met recht van retour!

• muziekschool • sport • jeugdbeweging • .......................................... Ik plan ook welke programma’s ik op televisie volg. • .......................................... • ..........................................

Heen en weer

handtekening

• .......................................... 10

11

agenda 6.indd 10-11

5/01/11 13:09

Waarom de Abimo schoolagenda’s? Omdat ze kinderen zelfstandiger maken en leren plannen. Natuurlijk ook om contact te onderhouden tussen school en thuis en gewoon omdat ze heel leuk en betaalbaar zijn! Op A4-formaat hebben de kinderen twee pagina’s per week de ruimte om bij 4 pictogrammen taken, lessen, planning en mee te brengen zaken te noteren. Een rubriekje ‘heen-en-weer’ regelt de communicatie tussen ouders en school zonodig. Een aparte kolom geeft ouders bovendien de mogelijkheid om thuisactiviteiten van de kinderen te plannen en te beoordelen!

Op www.schoolsupport.nl/talentagenda vind je... Alle info op www.schoolsupport.nl/agenda of bestel de K-set voor een nadere kennismaking. Talentagenda’s

a4-formaat * voor groep 3 t/m 8 *geïllustreerd * in kleur * 96 blz. * een Abimo agenda AGE61 AGE62 AGE63 AGE64 AGE65 AGE66

Talentagenda 1, groep 3 Talentagenda 2, groep 4 Talentagenda 3, groep 5 Talentagenda 4, groep 6 Talentagenda 5, groep 7 Talentagenda 6, groep 8

Abimo agenda’s 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65

voor speciaal onderwijs en zorg

AGE07 AGE08 AGE09 AGE17 AGE18 AGE50

Agenda groep 7, set 5 st. Agenda groep 8, set 5 st. Dagzapper, set 5 st. Agenda groep 7, set 30 st. Agenda groep 8, set 30 st. K-set agenda’s groep 7 en 8

16,50 16,50 16,50 89,50 89,50 6,00

voor groep 1-2 en kinderopvang

Ideaal communicatiemiddel tussen hulpverlening, school en thuis. Natuurlijk contact tussen school en thuis

Alle info op www.schoolsupport.nl/heenenweer

Tingeling… uit de naam blijkt het belang van het heen-en-weer verkeer tussen opvang en thuis en school en thuis. Het boekje kan zowel dagelijks als af-en-toe worden gebruikt, voor alle of enkele kinderen (van 2-7 jaar), als kinderdagboek, kleuterdagboek, dag- of weekboek. Gebruiksvriendelijke en kindbetrokken! Op deze wijze wordt kinderen taakverantwoordelijkheid geleerd. Alle info op www.schoolsupport.nl/tingeling

Dagzapper is speciaal voor kinderen in het speciaal onderwijs ontwikkeld om hen te helpen bij het leren, en om contact te houden tussen school en thuis. Dagzapper bevat een meldingskaart in het berichtenvenstertje op de voorpagina én een speciaal postvak voor brieven voor snelle en duidelijke communicatie tussen de ouders of opvoeders en de school. Alle info op www.schoolsupport.nl/dagzapper

Ding Dong is een variant op het succesvolle Tingeling. Dit boekje is echter speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang of de peuterspeelzaal. In de kinderopvang is de communicatie tussen ouders en verzorg(st)ers van het grootste belang. Aan alles is gedacht: gegevens over het kind en het dagverblijf, aandachtspunten en afspraken. Mét prettig en speels observatieschema om het kind nog beter te volgen! Bestel een exemplaar met recht-van-retour! Ook verkrijgbaar: Ding Dong Super Deze uitgebreide versie bevat dubbel zoveel pagina’s om een langere periode te overbruggen. En ook enkele liedjes en tips, handig voor thuis! Alle info op www.schoolsupport.nl/dingdong Alle info op www.schoolsupport.nl/dingdongsuper

Heen-en-weer + Dagzapper

80 p. * 22,1 x 15,6 cm * zw/w * bijvoorkeur te combineren met de communicatiestickers * grote aantallen: prijs op aanvraag * handleiding voor begeleiders op internet

21 x 15 cm * 160 blz. * leuk voor de kleuterschool of kinderopvang 80 blz. * a4-formaat * duurzame kaft en rug * ook als klassenset bestelbaar! AGE19 AGE20 AGE51 AGE95

Dagzapper, set 15 st. Dagzapper, set 5 st. Kennismakingsex. Dagzapper Heen en Weer, 1 ex.

Tingeling + Ding Dong (Super)

44,50 16,50 4,50 4,00

TIN01 TIN91 DIN01 DIN02 DIN91

Tingeling, set 5 st. Tingeling, 1 ex. Ding Dong (set 5 st.) Ding Dong (set 30 st.) Ding Dong, 1 ex.

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 93

17,50 3,95 17,50 95,00 3,50

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

Heeft u te maken met leerlingen die gebruikmaken van hulpverlening? Heen en weer is een contactschriftje gericht op revalidatiecentra en privé-logopedisten of andere hulpverleners. Per dag wordt voor elke discipline (logo, ergo, kiné, psycho...) kort genoteerd welke activiteiten het kind heeft gedaan. De leerkracht en de ouders krijgen ook de kans om opmerkingen of mededelingen te noteren. Met handige pictogrammen en een insteekplaats voor een foto!

Optimale communicatie en verstandhouding tussen ouders en school. Heen-en-weerboekje voor de allerkleinsten

G a a a n de s l a g m e t m ode r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n d e t o e k o m s t !

Ieder kind in elke groep een eigen schoolagenda? De Talentagenda is ideaal voor het plannen van schoolwerk en aanleren van studievaardigheden. Daarnaast is het ook een instrument dat de leerling zal helpen om zijn of haar talenten te ontdekken.

93 10/01/11 12:52


S O C I ALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEG I N G voor groep 2–8

94

Wilt u aandacht besteden aan voeding? Smaaklessen... biedt meer dan weten over eten! Smaak staat voorop in het programma. Kinderen doen smaakproefjes, worden zich bewust van hun eigen smaak en allerlei factoren die daarop van invloed zijn. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hun voedingskennis wordt spelenderwijs verbeterd. Kinderen ontdekken niet alleen nieuwe smaken en producten, maar leren ook meer over voedsel en allerlei onderwerpen die daarmee samenhangen, zoals samenstelling, productie, bereidingswijze en herkomst. Smaaklessen is een totaalpakket waar de leerkracht zo mee aan de slag kan. Hebt u geen interesse in een schoolbreed project, maar wilt u bijvoorbeeld wel de Smaakpaspoortjes voor groep 5/6 bestellen? Of hebt u alleen interesse in de handleiding en kopieerbladen voor groep 3/4? Dat kan. Het is namelijk mogelijk de Smaakkist te bestellen, maar alle materialen zijn ook los verkrijgbaar en na te bestellen. Via www.smaaklessen.nl kunt u het eerste jaar in aanmerking komen voor gratis deelname aan het project!

Op www.schoolsupport.nl/smaaklessen vind je...

Smaaklessen

hardcopy materiaal * docentenhandleidingen * kopieerbladen, smaakpaspoortjes en smaakdossiers SMM2A SMM2B SMM2C SMM2D SMM3A SMM3B SMM4A SMM4B SMV3

Smaakles, hl groep 1/2 Smaakles, hl groep 3/4 + kop.b Smaakles, hl groep 5/6 Smaakles, hl groep 7/8 Smaakles, paspoort gr 5/6, 5st Smaakles, dossier gr 7/8, 5st Smaakles, kleutermaterialen smaakles, geurstoffen 8 delig Smaakles, Leskist compleet

13,50 13,50 13,50 13,50 7,50 7,50 12,95 12,50 250,00

voor groep 7-8, vso en praktijkonderwijs

Een lekkere mondvol gezonde voeding! Uit allerlei studies en enquêtes in verband met gezondheid en voeding blijkt dat het aantal Nederlandse kinderen dat lijdt aan zwaarlijvigheid de laatste twintig jaar verdubbeld is. Kinderen eten te vaak friet, hamburgers, zoete tussendoortjes... Ook hebben ze dikwijls slechte voedingsgewoonten: te veel vetten en suikers, te weinig groenten en fruit, veel vlees en weinig vezelrijk voedsel. Vaak worden zulke kinderen later zwaarlijvige volwassenen. Ze lopen meer risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en bepaalde kankers. Maar... terwijl de één te veel en te ongezond eet, lijnt de ander. Door het ideaalbeeld dat de media propageren, zijn heel wat jongeren overdreven met hun gewicht en hun figuur bezig. Ze zijn bezeten door de weegschaal. Hoe helpt u uw leerlingen hierbij?

Waaruit is het boekje opgebouwd? Eerst en vooral stellen we ons de vraag waarom we gezond moeten eten. Begrippen als brandstoffen, beschermende stoffen, bouwstoffen komen

1 GEZOND ETeN... MOET DAT?

.........................5

Bij deze vraag komen begrippen als bouwstoffen, brandstoffen, beschermende stoffen... aan bod. En natuurlijk de actieve voedingsdriehoek! Die helpt ons om ons eigen eetpatroon te evalueren.

2 DE OCHTENDSTOND HEEFT GOUD IN DE MOND

. . . . . 14

3 EeN KIJKJE IN DE GEZONDE BROoDTROMmEL

pa n

Ontbijten... moet dat wel? En waarom is brood zo gezond?

en

daarbij aan bod. Natuurlijk werken we ook met de actieve voedingspiramide. Het belang van een goed ontbijt wordt besproken. De geschiedenis van het brood sluit daarbij aan. En hoe zit het met onze brooddoos? Elke dag hetzelfde beleg of variatie zoals de piramide ons voorschrijft? En wat met de tussendoortjes? Verder leren we een evenwichtige maaltijd samen te stellen, behandelen we het belang van o.a. groenten en fruit, en van water en lichten we het belang van een goed gebit nog even toe. En wat gebeurt er met het voedsel in ons lichaam? Om dat te weten nemen we het spijsverteringsstelsel onder de loep. Maar natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag: we stellen een gezond ontbijt samen, maken lekkere en gezonde broodjes en verzorgen een heus menu. Vanzelfsprekend hebben we daarbij voldoende aandacht voor een goede hygiëne.

. . . . . . 23

Over zwaa rge wic ht en

Weten de leerlingen waar ze in de fout gaan? Het werkboekje Een lekkere mondvol! kan hen helpen om hun eigen eetpatroon te evalueren. Aan de hand van wetenswaardigheden, tips, productinformatie, recepten... ontdekken de kinderen dat gevarieerde en gezonde voeding ook lekker kan zijn. En natuurlijk is het zelf uitwerken van de aangeboden recepten de ideale gelegenheid om te ervaren dat eten niet alleen de honger stilt, maar ook een gezellige, sociale activiteit kan zijn. Wilt u uw steentje bijdragen om uw leerlingen op een leuke manier gezonde eetgewoonten bij te brengen? Dan is Een lekkere mondvol! vast en zeker een hapklare brok!

i n h o u d s o p g av e

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

G a a a n d e s l a g m e t m o d e r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n de t oe k o m s t !

Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels, praktisch en het 1-ste jaar gratis!

Wat hoort er eigenlijk thuis in een gezonde broodtrommel? En... is onze eigen broodtrommel wel gezond?

4 ZET ER JE TANDEN IN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Hoe en waaruit is een gebit opgebouwd? En hoe houden we ons gebit gezond?

5 WARME MAaLTIJD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Waaruit bestaat een evenwichtige maaltijd? Hebben we daarbij voldoende aandacht voor groenten?

6 ZULLEN WE eENS EEN BoOMPJE OPZEtTEN OVER WATER?

. 32

In de actieve voedingsdriehoek is de op één na grootste laag, die van water. Wat en hoeveel moeten we drinken?

7 ZIT JIj MET IETS IN JE MAaG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Aardappelen, kip en appelmoes zijn niet zomaar bruikbaar door je lichaam. Werk voor het spijsverteringsstelsel, dus!

8 ONS KLAS(se)RESTAURANT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Naast het menu samenstellen, boodschappen doen, het eten klaarmaken en de vaat doen, komt er nog wel wat anders kijken bij een gezellig etentje.

9 RECEPTEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Leuke ideetjes om zelf aan de slag te gaan!

TIPS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Hoe maken we het leuk aan tafel? 4

En tenslotte ondervinden we aan den lijve dat eten niet alleen moet, maar dat het ook een gezellig, sociaal gebeuren is.

Een lekkere mondvol een lekkere monvol BINNEN.indd 4

5/01/11 13:31

24 x 17 cm * binnenwerk z/w * 52 pagina’s * prettig geïllustreerd EFD01

Een lekkere mondvol! 5st

17,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 94

10/01/11 12:52

… en tt la


S O CIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWE G I N G voor groep 2–8

voor groep 2–8

Aandacht voor normen, waarden en levenservaringen bij kleuters

NEE zeggen … hoe doe je dat?

De boekjes zijn aantrekkelijk vormgegeven en bevatten zowel illustraties die kleuters zullen aanspreken, als illustraties die oudere kinderen zullen inspireren. Met Tirso leren de kinderen gevoelens en emoties onder woorden brengen, omdat de boekjes de kinderen prikkelen tot nadenken en stimuleren tot zinvolle conversaties in de kring. Van Tirso zijn ook titels als ‘Waarom mag je niet alles doen wat je wilt’ en ‘Waarom zijn we niet allemaal hetzelfde?’ in Big Books verkrijgbaar, speciaal voor groepsgebruik (formaat 30 x 30 cm). Kortom: met de Tirso-series worden lastige onderwerpen met woord en beeld toegankelijk gemaakt! Ook geschikt voor thuis! Op www.schoolsupport.nl/tirso vind je...

Niet alle kinderen komen even gemakkelijk voor zichzelf op. Toch is het belangrijk dat kinderen leren aangeven wat ze willen en wat ze juist niet willen. Kinderen moeten zich ervan bewust worden dat ze duidelijk moeten zijn als ze ‘nee’ zeggen. Dat is niet altijd eenvoudig en gaat zeker niet vanzelf, maar in dit leuke boekje kunnen ze lezen dat zelfs een kleine Nee een Grote (en effectieve) Nee kan worden. Een effectief leesboek met kleurrijke illustraties. Zeer geschikt als uitgangspunt voor rollen-spellen of (groeps)gesprekken. Op www.schoolsupport.nl/nee vind je...

Tirso boekjesserie TIR01 TIR02 TIR11 TIR12 TIR13 TIR14 TIR19 TIR60

Tirso A, schoolserie 4 boekjes Tirso B, schoolserie 4 boekjes Tirso,Niet alles doen (Big B) Tirso,Niet zelfde (Big B) Tirso, Niet eerlijk (Big B) Tirso, Slechteriken (Big B) Tirso, BIG books (serie 4 st.) Aanb.:Alle waarom?Tirso delen

6,95 6,95 5,95 5,95 5,95 5,95 19,50 34,50

voor groep 3–8

Kleintje Nee en grote NEE KLN01 Kleintje Nee en GROTE NEE, 1ex. KLN02 Kleintje Nee en GROTE NEE, 5st.

8,95 25,00

voor groep 2–6

Op een speelse en flexibele manier oefenen van sociale vaardigheden

Op www.schoolsupport.nl/aardigvaardig vind je...

Kriebeltje is een unieke cd mét werkboek met liedjes over het gevoelsleven van kinderen. Maar liefst 16 nummers die inspirerend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat deze emotionele vaardigheden in onze huidige maatschappij niet altijd genoeg zijn ontwikkeld. Gevoelens worden vaak onderdrukt en weggestopt, terwijl de cognitieve kant wel wordt gestimuleerd. Kriebeltje behandelt de dagelijkse aspecten van emoties en het gevoelsleven in de liedjes en biedt suggesties hoe daar effectief mee om te gaan. Op www.schoolsupport.nl/kriebeltje vind je...

Aardig vaardig

Kriebeltje

30 kopieerbare werkkaarten per koffer * koffers voor groep 3/4, 5/6 en 7/8 * zw/w * inclusief kopieerlicentie schoollocatie * inclusief handleiding per koffer

liedjes cd met 16 nummers * 6 instrumentale nummers songteksten in boekje

SEO01 Aardig Vaardig groep 3/4 SEO02 Aardig Vaardig groep 5/6 SEO03 Aardig Vaardig groep 7/8

KRB01 Kriebeltje, liedjes CD (5st.) KRB02 Kriebeltje handleiding KRB91 Kriebeltje, liedjes CD 1ex.

31,50 31,50 31,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 90-95_09-sociale ontwikkeling levensbeschouwing en beweging.indd 95

65,00 14,50 14,50

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENSBESCHOUWING EN BEWEGING

Goed leren omgaan met jezelf en met elkaar is niet vanzelfsprekend. Sociaal-emotionele vaardigheden, normen en waarden kunnen net zoals taal en rekenen geleerd en geoefend worden. Aardig vaardig laat de kinderen op een speelse manier oefenen in sociale vaardigheden en het opdoen van sociale cognities. Aardig vaardig is een gemakkelijk inzetbaar, aanvullend pakket stevige kaarten, waarmee u in een handomdraai extra impuls geeft aan het oefenen van sociale vaardigheden in groep 3-8. De methode beoogt de kinderen met leren door ervaren en zelfstandig werken de volgende zaken te leren: zich op een assertieve wijze voorstellen, respect opbrengen, zorg opbrengen, hulp vragen en zorg aanvaarden, leiding geven en leiding ontvangen. Daarnaast: kritisch zijn, een eigen mening hebben, zich weerbaar opstellen, zich discreet opstellen, ongelijk toegeven en kritiek ontvangen. De werkkaarten kunnen ook gebruikt worden voor hoekenwerk en contractwerk, individueel of in kleine groepjes van twee of meer kinderen. Aardig vaardig biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor de IB-er of RT-er.

Unieke activiteiten en muziek over het gevoelsleven van kinderen

G a a a n de s l a g m e t m ode r n e v r e e m de t a l e n , w e r k a a n d e t o e k o m s t !

Jonge kinderen kunnen soms vragen stellen waar u niet direct een antwoord op heeft. Herkenbaar? Met Tirso kunt u antwoorden op moeilijke vragen die betrekking hebben op normen, waarden en levenservaringen. De handleiding biedt veel suggesties om de onderwerpen uit de boekjes op een leuke manier te verwerken met de kinderen.

95 10/01/11 12:52

CROP-90-95  

Schoolbladen: Introductie op de module Jij en je toekomst - Project Maatschappelijke stage - 3 scenario’s voor maatschappelijke stage: basis...

CROP-90-95  

Schoolbladen: Introductie op de module Jij en je toekomst - Project Maatschappelijke stage - 3 scenario’s voor maatschappelijke stage: basis...