Page 1

K L E U TERS EN ONDERBOUW voor groep 1-3

Beginnende gecijferdheid speels en systematisch: Klaar voor de start!

Onderzoeken over de kleutertijd en aan het begin van de basisschool hebben uitgewezen dat kinderen over bepaalde basisvaardigheden moeten beschikken om succesvol te leren rekenen. Deze vaardigheden zijn bij elk kind verschillend ontwikkeld. Klaar voor de start – beginnende gecijferdheid is een methodische leerlijn beginnende gecijferdheid ter voorbereiding op het succesvol leren van rekenen en wiskunde op de basisschool. In het pakket worden deze basisvaardigheden voor kleuters met allerlei speelse handelingsmaterialen én in zeven werkschriften aangeboden, in verschillende niveaus en onderwerpen: Schrift 1: Schrijfmotoriek Schrift 2: Figuren Schrift 3: Waarnemen Schrift 4: Patronen Schrift 5: Vergelijken Schrift 6: Getallen en aantallen Schrift 7: Rekenen om je heen De kinderen krijgen elk een eigen werkschrift, waarin ze bladzijde voor bladzijde werken. Het schrift kan voor enkele kinderen met fijn-motorische problemen ook tot A4-formaat vergroot worden en met waskrijtjes worden bewerkt. Klaar voor de start – beginnende gecijferdheid is niet alleen bedoeld als een systematische leergang die alle kinderen moeten doorlopen. Veel kinderen ontwikkelen de basisvaardigheden om succesvol wiskunde te leren zelfstandig. Andere kinderen hebben echter doelgerichte ondersteuning nodig.

Op www.schoolsupport.nl/klaarvoordestart vind je...

Klaar voor de Start, beginnende gecijferdheid

7 werkschriften * kleur * incl. set handelingsmaterialen * incl. speelbord * uitgebreide handleiding * incl. opbergbox * werkschriften per 5 na te bestellen KSR20 KSR22 KSR21 KSR01 KSR02 KSR03 KSR04 KSR05 KSR06 KSR07 KSR11 KSR12

Dieren en voedsel

vormen tussen twee lijnen

Volg met je vinger. Teken met potlood een streep tussen de lijnen. Ga de hoek om! Let op: niet inkleuren!

••••• ••••• ••••• ••

••••• ••••

klaar voor start 1 binnenwerk.indd 4

••••• ••••• ••••

Slingerende lijnen

Verbind de dieren met het juiste voedsel. Volg met je vinger. Trek een lijn met potlood. Kies de kortste weg.

19/07/10 11:07

klaar voor start 1 binnenwerk.indd 17

19/07/10 11:09

Start!

volgen

II

4

4

I

Klaar!

IIII IIII I

III

10

II

I

III

6

IIII

7

2

I

Start!

t

5

IIII II

e nm ar te rs lka fe ee cij

1

Sp

7

ar n g ten et me ur t fd

19/07/10 11:06

volgen

op de juiste manier verbinden

aa Spee nt lka all e

Wegen

69,50 54,50 119,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,50 7,50

t

klaar voor de start 1 inhoud .indd 2

Klaar voor de start, klasset Klaar voor de start, IB/RT set Klaar voor de start, schoolset Schrift 1: Schrijfmotoriek (5 st.) Schrift 2: Figuren (5 st.) Schrift 3: Waarnemen (5 st.) Schrift 4: Patronen (5 st.) Schrift 5: Vergelijken (5 st.) Schrift 6: Getallen en aantallen (5 st.) Schrift 7: Rekenen om je heen (5 st.) Extra set speelkaarten à 3 spellen + box Extra speelbord

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

II I

klaar voor start 1 binnenwerk.indd 14

e

et s n m gan ar te de lka n ee p e Sp aa de

19/07/10 11:08

et jes n m at ar te pla lka in ee en Sp tall n aa

klaar voor start 1 binnenwerk.indd 9

Volg met je vinger. Trek over met potlood. Gebruik verschillende kleuren.

5

10

Klaar!

19/07/10 11:08

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 66

10/01/11 12:55

aa Sp

I

IIII I

Volg met je vinger. Teken met potlood een lijn tussen de lijnen. Let op: niet inkleuren! Gebruik voor elke weg een andere kleur.

66

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de promotiefilm en aanvullende informatie op schoolsupport.nl. Of bestel een set met recht-van-retour.

ee lk cij aar te fe n rs m e

tekenen tussen twee lijnen tekenen tussen twee lijnen tekenen tussen twee lijnen vormen tussen twee lijnen tekenen tussen twee lijnen tekenen tussen twee lijnen volgen volgen volgen volgen volgen volgen volgen volgen verbinden verbinden op de juiste manier verbinden

Hoeken

••••

BEKIJK DE VIDEODEMONSTRATIE OP SCHOOLSUPPORT.NL!

Sp

Rechte lijnen Rechte lijnen Kromme lijnen Hoeken Figuren Vormen Wegen Wegen volgen Wegen volgen Lijnen Slingerende lijnen Slingerende lijnen Slingerende lijnen Slingerende lijnen Punten Punten Dieren en voedsel

Heel veel rekenmaterialen in de klasset! · 1 handleiding · 2x36 geometrische vormen: vierkanten, driehoeken, cirkels (in 4 kleuren: rood, blauw, groen en geel; in 3 groottes) · 2x7 werkschriften met de zeven thema’s · 2x10 ballonnen · 2 speelkaartensets: Nick de aap en Emma de gans (12 kaarten: groot – klein, veel – weinig, dik – dun, veel – weinig) · 2 speelkaartensets: Getallen en aantallen (40 kaarten: ogen op een dobbelsteen, cijfers, aantallen in plaatjes, aantallen geturfd) · 2 speelkaartensets: Bouwen met klikkubussen (10 kaarten: na te bouwen voorbeelden) · 50 klikkubussen · 4 grote dobbelstenen · 2 voelzakjes · 2 speelborden · 8 pionnen

Klaar voor de start is een systematische aanpak voor beginnende gecijferdheid, uitgebreid getest in de klas en ‘goed bevonden’ door rekenauteur en rekenspecialist Rene de Cock (Vlaanderen).

et d n m tur f ar te ge lka n ee lle Sp nta aa

K L EU TE R S EN O N DE RBO U W

Inhoudsopgave

De samenstelling van de materialen in de Klaar voor de start-sets maakt het u makkelijker om datgene te oefenen dat overeenkomt met de individuele behoefte van het kind. U kunt het kind op een speelse manier plezier in rekenen/wiskunde bezorgen. De speelse leerinhouden van Klaar voor de start brengen de kinderen in groep 1, 2 of 3 van de basisschool, grondig het mathematische denken bij en leggen de basis voor de fundamentele wiskundige vaardigheden. De leerkrachten in de kleuteren onderbouw bepalen zelf wanneer (en voor welke leerlingen) met Klaar voor de Start wordt begonnen.

Ook als schoolset verkrijgbaar! De schoolset van Klaar voor de Start is twee keer de klasset. Deze bestaat uit extra werkschriften en alle materialen in viervoud, zodat meerdere groepjes tegelijkertijd met dezelfde opdrachten kunnen werken of parallelklassen beide een eigen klasset hebben. Vier speelborden, waardoor er 4 groepjes leerlingen het spel kunnen spelen. Ook zijn er 4 voelzakken met 4 keer alle geovormen, waardoor deze ook een grotere inzetbaarheid hebben. Hierdoor is Klaar voor de start in meerdere kleuterklassen tegelijk inzetbaar, en bevordert dit het gebruik en gemak van het materiaal.

S de pee aa lkaa p e r te nd nm e g et an s

O e f e n e n e n u i t d a g e n o p v e l e ge bi e de n be gi n t a l bi j de j on gs t e n !

De IB/RT-set bevat 2 handleidingen en 2 x de 7 werkschriften, maar alle materialen in enkelvoud.


K L EUTERS EN ONDERBOUW voor groep 1–4

Veel variatie in rekensommen met Rekendieren! rekendieren

ekendieren

en zijn gemakkelijk te verzinnen, maar er is vaak te weinig tijd om een

Heidi Schär

geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 en voor speciale zorg

is de ene oefening de andere niet. Voor kinderen maakt het een groot

ze simpelweg een bladzijde vol rekensommen op moeten lossen, of dat ze

pen vissen vangen of uit kunnen zoeken welke slak een slakkenhuis krijgt.

boek Rekendieren biedt zeer veel verschillende en kant en klare werkbladen

lustraties van dieren om het automatiseren te oefenen.

d bestaat een versie met sommen tot 20 en een versie met sommen tot 100,

edere leerling op eigen niveau gestimuleerd kan worden. De bladen zijn in

ke hoofdstukken naar de verschillende soorten sommen ingedeeld.

en

utomatiseren op eigen niveau

mer 241 51NL)

laden

Voor België:

© 2009 Schoolsupport BV

Abimo Uitgeverij

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Nederlandse bewerking:

Schubi leermiddelen bv

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

service@schubi.nl - www.schubi.nl

ABIMO UITGEVERIJ

13/07/09 13:15

Rekendieren biedt zeer veel verschillende en kanten-klare werkbladen met optel- en aftreksommen op twee niveaus. Differentiëren wordt zo heel eenvoudig! Rekendieren bestaat uit 44 kopieerbare werkbladen met antwoordbladen. Hiermee automatiseren leerlingen sommen tot 20 en sommen tot 100. De illustraties van dieren op de werkbladen werken vaak motiverend voor kinderen. Laat uw leerlingen eens samen met beren vissen vangen, met krokodillen eieren uitbroeden, of in de diepte van de zee met inktvissen zwemmen! De werkbladen zijn rijk geïllustreerd met dieren, waardoor het voor leerlingen aantrekkelijk wordt om de sommen op te lossen. Leerlingen rekenen de som uit en kleuren steeds dát deel van het dier in, dat het antwoord bevat. Kinderen die moeite hebben met concentreren, houden op deze manier makkelijker hun aandacht erbij. De unieke combinatie van rekenen en tekenen is zeer geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. De kopieerbladen uit Rekendieren zijn ook zeer goed te gebruiken bij moeilijk lerende kinderen.

Leer rechts en links ontdekken! Op zoek naar een uitgave die uw leerlingen ondersteunt bij het leren van rechts en links? Op deze 32 fotokaarten staat dezelfde persoon, 16 keer van voren en 16 keer van achteren. Rechts of links bevindt zich telkens een object. Op een grote kaart is dezelfde persoon nogmaals van voren en van achteren afgebeeld. Nu is het doel om de kaarten volgens een bepaalde taakstelling te rangschikken, bijvoorbeeld de bij elkaar horende kaarten (voor- en achteraanzicht), kaartenparen met objecten aan dezelfde kant, enz. De persoonskaarten kunnen in een handige houten kaarthouder geplaatst worden. Ook zijn er rode armbanden toegevoegd als extra hulpmiddel. Alles staat in de gebruiksaanwijzing beschreven (met originelen van de personen en objecten om te kopiëren).Verpakt in kunststof koffer.

Ook aantrekkelijk voor zorgleerlingen Door het maken van de oefeningen leren kinderen om zich te concentreren. Daarnaast ontwikkelen zij hun rekenvaardigheid. Ook bevorderen de oefeningen de fijne motoriek en versterken ze, door het behaalde succes, het zelfvertrouwen. Leerkracht groep 5: “De uitdagende opdrachten zijn eenvoudig in te passen en zelfstandig uit te voeren. De leerlingen reageren er heel enthousiast op!” Bonte vlinders

Een kleurenkunstenaar

Wij willen weten, hoe wij eruit zien als wij uit onze Welke vlinder hoort cocons komen. bij welke rups? De vlinder en de dezelfde uitkomst rups met horen bij elkaar.

Ik houd van mooie kleuren! Tel op en trek af. Kleur de vakjes van de kameleo n met de juiste kleuren in.

Pagina 21 en 22

Pagina 71 en 72

Spook

1

2

Kist

F

E Q K

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 L M G D R T C A B S N O H I P

11 = zwart 12 = rood 13 = geel 14 = donkerblauw

Pagina 23 en 24

15 = lichtblauw 16 = oranje

Vlinder

17 = lichtgroen 18 = donkergroen A

Rups

B

C

D

E

F

19 = roze G

H

I

rekendieren Rechentiere NL.indd

20 = bruin

K

rekendieren

7 Rechentiere NL.indd

7

34

34

17/07/09 14:48

17/07/09 14:48

Alle info op www.schoolsupport.nl/rechsenlinksontdekken rekendieren Rechentiere NL.indd

94 rekendieren

94

Rechentiere NL.indd

113

113

17/07/09 14:50 17/07/09 14:53

Rechts en links ontdekken

Op www.schoolsupport.nl/rekendieren vind je...

inhoud: 32 persoonskaarten 7,8 x 11 cm, 1 persoonskaart 9,4 x 21 cm (tweezijdig bedrukt), 8 objectkaarten 5,4 x 9,8 cm, 1 houten kaarthouder, 4 rode armbanden, gebruiksaanwijzing met originelen van de personen en objecten om te kopiëren. verpakt in kunststof koffer.

Rekendieren!

SCH13438 Rechts en links ontdekken

A4 kopieerboek * 44 kopieerbladen * met antw.bladen * incl. kopieerlicentie schoollocatie * ook als printboek online verkrijgbaar SCH24151 Rekendieren

34,50

25,50

Visuele waarneming en oog-hand coordinatie in kleine stappen: dat is de kracht van RAAK VW en OH!

O e f e n e n e n u i t da ge n op v e l e ge bi e de n b e g i n t a l b i j d e j o n g s t e n !

Uw leerlingen moeten sommen leren automatiseren. Rekensommen zijn gemakkelijk te verzinnen, maar er is vaak te weinig tijd om een werkblad voor kinderen aantrekkelijk te maken. Op een leuke manier oefenen?

rekendieren

Heidi Schär

moeten sommen leren automatiseren. Wie herkent het volgende niet:

oor kinderen aantrekkelijk te maken.

Met de RAAK series bieden we een stap-voor-stap concept met motiverend oefenmateriaal voor extra oefening en het ontwikkelen van goede basisvaardigheden bij jonge leerlingen. Daar horen ook de thema’s Visuele Waarneming en Oog-Hand coördinatie bij! De ontwikkeling van deze vaardigheden zijn van groot belang voor het leren lezen en rekenen. Naam

EXTRA OEFENEN

RAAK!

IE #1

in houd

Teken de

uil na en

kleur hem

2

Score

rt.nl

oolsuppo

6

ort.nl

Schools

oolsuppo

ARTIKELCODE TKR02

oolsupp

ort.nl

05

www.sch

02

upport -

ing - 4 Visuele Waarnem Visuele

2

3

7 4 2

4

5

6

7

8

9

5 3

Waarne

Schools

ming - 4

06

Raak Visuele Waarneming Visuele discriminatie is het vermogen om onderscheid te kunnen maken bij visueel aangeboden informatie. Kinderen leren al spelenderwijs nauwkeurig kijken, vergelijken en figuren ordenen. Visuele Waarneming omvat een uitgebreide serie kopieerbladen die gedifferentieerd en met kleine stapjes de prestaties in de visuele waarneming verbeteren. Kinderen worden uitgedaagd om steeds moeilijker opgaven te maken. De werkbladen zijn zowel klassikaal als individueel te gebruiken.

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

2 eraf

9 1 6

12

8

antwoorden achterkant

15 16

0, 1 of 2 eraf

17 18

stippellijnen en plaats het 0, zo: 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf

OOG-HAND

coördinat

ie #2

Op www.schoolsupport.nl/raakvisuelewaarneming vind je Op www.schoolsupport.nl/raakooghand vind je...

15

Visuele Waarneming - 3

05

Vouw het blad op de drie

DBGM 202008008022.3

makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

25

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

26

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

Oog-Hand coördinatie Het ontwikkelen van de oog-hand coördinatie is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de fijne motoriek. Gerichte en permanente oefening in groep 1-4 of gerichte extra oefening is mogelijk. Het zoeken van een pad, natekenen, vloeiende bewegingen maken, patronen tekenen, sporen volgen en verschillen zoeken afmaken: allemaal middelen om gericht en systematisch te werken aan de oog-hand coördinatie. Naast vanzelfsprekend het speels oefenen met allerlei kleinmaterialen. Een schot in de roos! 28

pport - www.sch

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

ming - 3

09 10

27

rt.nl

oolsupp

upport -

Waarne

1 eraf 1 erbij en eraf

21 22 5

www.sch

ing - 3

1

2 erbij

23 24

4

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga 09 den Heuvel [Bureau HW] redactie Mieke van omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

Visuele Waarnem

03 04 05 06 07 08

19 20

mooi in.

3

Schoolsu

r m s van de juiste De letters en vormen antwoord woord: samen een

Visuele

Klas

Uil 1

3

1

1 erbij

Visuele Waarneming - 1

Groep

pport - www.sch

o

u k

ARTIKELCODE TKR02

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

blokkenpaleis wordt het cijfers aan met volgorde In welke Geef het mooi in. getekend? blokkenpaleis het en kleur

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

t

u

Naam

e

juist Weet jij de 2 ? volgorde

3/08/10 21:20

4

8

6

11 12 2 erbij en eraf is mijn schaduw? A114Waar Zoek het cijfer bij de letter. 13 0, 1 of 2 erbij

Score

Klas

Naam

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

r

h b

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

RAAK!

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

© Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling.

ARTIKE LCODE TKR02

raak covers.indd 11

Raak VW en Oog-Hand

14-28 oefenbladen per boek * incl. tweetalkaarten * A4 * incl. antwoorden * incl. kopieerlicentie * exta: ook als printboek online RAV01 RAV02 RAV03 RAV04 RAV09 RAH01 RAH02 RAH03 RAH04 RAH05

Raak Visuele Waarneming-1 Raak Visuele Waarneming-2 Raak Visuele Waarneming-3 Raak Visuele Waarneming-4 Raak Visuele Waarneming serie 1-4 Raak Oog Hand-1 Raak Oog Hand-2 Raak Oog Hand-3 Raak Oog Hand-4 Raak Oog Hand serie 1-4

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 67

14,50 14,50 14,50 14,50 51,50 14,50 14,50 14,50 14,50 51,50 3/08/10 21:20

K LE UTE RS E N O N DE R B O UW

n m r

o

25 26 28

d

e

t

27

i

e g

Groep

0, 1 of 2 eraf 0, 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

Schoolsu

twee

een

drie

b

m f

Visuele Waarneming - 4

2 erbij en eraf 13 14houdt0,vijf1figuren of 2over. erbij

15 16

r

d

Score

door. Je

17 18 21 22 23 24

s

9

01 02

antwoorden achterkant

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

van ziet

2 eraf

7

11 12

19 20

b

f

u

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

de vakjes.

o

t

e

ARTIKELCODE TKR02

h

n

l

raak covers.indd 11

09 10

10

ng #4

Groep

Klas

5

Waar is mijn schaduw?

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

bel? 3

1 erbij en eraf 2 erbij

12

Zoek het cijfer bij de letter.

Zie ik dub

05 06 07 08

visuele wa arnemi

2

4

27 28

Zoekplaatjes

orden

1 erbij 1 eraf

IE #1

1

Antwo © Schoolsupport – Alle rechten voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruikerStreep de Teken dezefiguren waar je er steeds die beschikt over een kopieerlicentie voor de instelling. figuren in twee

01 02

03 04

COÖRDINAT

7

tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

25 26

e plaatjes of drie dezelfd

2

makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf

één, twee

RAAK!

in houd

11

3

23 24

in houd ?

Naam

Zie je hier

Score

Klas

Groep

titel RAAK! Rekenen tot 10 #1 Naam concept Michael Junga redactie Mieke van den Heuvel [Bureau HW] omslag Marino Pollet [Schoolsupport] uitgever Schoolsupport, www.schoolsupport.nl distributie België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net tjesraadsel

ing #1

2

2 erbij en eraf 0, 1 of 2 erbij

makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf

1

EXTRA OEFENEN

ng #3

visuele wa arnem

#2 erbij en eraf 0, 1, 2, 3, erbij en eraf tot 10, aanvullen tot 10 #3 erbij en eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10

Plaa

Antwoorden

EXTRA OEFENEN

RAAK!

visuele wa arnemi

tweetal kaart makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart makkelijke kettingopgaven erbij en eraf

OOG-HAND

A2

RAAK!

0, 1 of 2 erbij en eraf makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij makkelijke kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf

Overzicht beschikbare titels Hoofdrekenen tot 10 #1 erbij en eraf 0, 1, 2

0, 1 of 2 eraf 0, 1 of 2 erbij en eraf

geel

EXTRA OEFENEN

Score

Streep de figuren waar je er steeds twee van ziet door. Je houdt vijf figuren over. Teken deze figuren in de vakjes.

1

11 12 13 14 15 16 17 18

blauw

EXTRA OEFENEN

21 22

19 20

RAAK!

9

2 erbij 2 eraf

1 erbij en eraf

www.schoolsupport.nl

07 08 09 10

rood

3

1 erbij 1 eraf 1 erbij en eraf

geel

5

01 02 03 04 05 06

blauw

6

in houd

geel

rood

5

www.schoolsupport.nl

27

28

blauw

4

25 26

blauw

rood

8

17 18 19 20 21 22

rood

geel

Klas

Zie ik dubbel? 3

ie #2

2 erbij 2 eraf 2 erbij en eraf 0, 1 of 2 erbij 0, 1 of 2 eraf

23 24

#1

Opgaven

Groep

www.schoolsupport.nl

RAAK!

visuele wa arneming

09 10 11 12 13 14 15 16

coördinat

Naam

6

05 06 07 08

EXTRA OEFENEN

EXTRA OEFENEN

Zoek het cijfer bij de letter. Kleur de randen van de antwoorden met de juiste kleuren in.

9

1 erbij 1 eraf

Score

8

01 02 03 04

RAAK!

OOG-HAND

www.schoolsupport.nl

COÖRDINAT

Klas

Labyrinten

7

OOG-HAND

Groep

EXTRA OEFENEN

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

L

voor groep 2–8

67 10/01/11 12:56


K L E U TERS EN ONDERBOUW groep 2-4 en speciaal onderwijs

RAAK! Rekenen, uw keuze voor extra oefening? RAAK! oefent, motiveert en beloont in kleine stapjes!

0

02A

1 0

7

6

10 4 0

5 4

2

18A

5

6

8 10 2

7

9 3

1

4

7

7 5 2 3

9

5

3 2

9 1

1

10

-1 tot 10 kenen Hoofdre

7

Hoofdrekenen tot 10 - 1

4 1

17A

0 2

5

2 2 6 7 1

Hoofdrekenen tot 10 - 1

kenen Hoofdre

tot 10

-1

4

1

2

7 2

01A

8

6 1

7

9 6 1

3

5

6

1

4 2 8 7 1 5 6 1 7 0 2 3 1 1 1 9 10 5 1 10 8 1 99 5 2 3 4 1 6 7 3 6 1 8 2 1 1 7 2 9 7 18 1 0 1 4 10 9 6 2 8 1 1 0 7 6 3

7 2

5

10

7

5 3

2 0 4 21 8

2 1 9 1 10

8

Score

3

1

9 en kleur in! 2 het goede antwoord 8 1 1

Groep

6

0 1

Klas

5 1

1 erbij uit, vul

Reken Naam

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

Klas Groep

n) oorde in! (antwin en kleur Naam

Reken uit, vul in, teken een kring om

Score

6

7

4

4

9

antwoorden achterkant RAR01

0

4 3

9 4 5

10 0

1 10

ijding

Erbij en eraf met tientaloverschr

LCODE

642267 9 789086

3 1

6

7 2 64 12

4

0 0 41 2 2 2

1

0

8

5 1

4 12

6

10

9 1

Klas

8 1

3 1

Groep

3 6 5 1

2 1

0, 1 of 2 erbij en eraf (antwoorden)

Reken uit, vul in, teken een kring om

Naam

6 85 15 1

4 2 Klas

1 1

Groep

8 7 1

Reken

8 0

5

9

6

8

7

3

Score

10

9

het goede antwoord en kleur in!

Score

ort.nl www.schoolsupp

Schoolsupport -

n) oorde in! (antw en kleur 1 erbij uit, vul in

Naam

nl olsupport. - www.scho

DBGM 202008008022.3

Ik vraag. Weet jij het antwoord??

ARTIKE

Op www.schoolsupport.nl/raakhoofdrekenen

26

port

Vouw het blad op de drie V stippellijnen en plaats het zo:

antwoorden achterkant

Schoolsup

raak covers.indd

ijding

B2

de gebruiker port rechthebben en, m.u.v. de voorbehoud ie voor de instelling. Alle rechten over een kopieerlicent die beschikt

Erbij en eraf met tientaloverschr

Ik vraag. Weet jij het antwoord?

Hoofdrekenen tot 20 - 3

tot 10 #1 RAAK! Rekenen titel HW] Michael Junga ink [Bureau concept den Heuvel-W Mieke van port] redactie [Schoolsup .nl Marino Pollet www.schoolsupport omslag o.net port, Schoolsup , www.abim uitgever Uitgeverij België: Abimo distributie © Schoolsup

nl

10 - 1

14 5

olsupport.

B1

nen tot 10 04 pen Hoofdreke re titels en onderwre Overzicht beschikba tot 10 eraf 0, 1, 2 met 10, aanvullen #1 erbij en 10 erbij en eraf opgaven tot eraf 0, 1, 2, 3, #2 erbij en tot 10, gemengde eraf 3, 4, 5, aanvullen #3 erbij en

10 - 1

15 12 5 8 16 13 4 9

8 6 - www.scho

ort.nl

12 6

14 17

9 2

port

www.schoolsupp

11 8

9 8

R E14K 7E N E N

107 #1 Hoofdrekenen tot 6

Schoolsup

Schoolsupport -

13 9

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

7 9 8 7

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

03

5 8 11 6

7

09 10 2 eraf en eraf 11 12 2 erbij 9 of 2 erbij 13 14 0, 1 of 2 eraf 15 16 0, 1 eraf of 2 erbij en 0, 1 en 2 erbij 17 18 0,21 kettingopgaven: 0, 1 en 2 eraf 19 20 makkelijke kettingopgaven: erbij en eraf 21 22 makkelijke 3 kettingopgaven: 23 24 makkelijke 2 erbij en eraf kaart: 0, 1 en 25 tweetal 2 erbij en eraf 1 kaart: 0, 1 en erbij en eraf 26 tweetal kettingopgaven: kaart makkelijke erbij en eraf 27 tweetal kettingopgaven: kaart makkelijke 28 tweetal

4 1

2 1 Hoofdrekenen tot

RAAK!

13 6

2

8 9

8

01 02 1 erbij 03 04 1 eraf 0 en eraf 05 06 1 erbij 07 08 2 erbij

9 5

10 1

8 1

NING EXTRA OEFE

11 5

7

3

Hoofdrekenen tot

3 1

5

13 16 7 5 15 11 4 3 14 17 6 9

3 1

1 1

inhoud

5 7

6 1

8 1

6

tot 10 #1

8 8

4 1

REKENEN

Hoofdrekenen

4

tot 10 #1

9 1

0

5 1

.nl olsupport

7 1

5

3

7 1

Hoofdrekenen

3 1

1

9 2

10 1

RAAK!

9 1

2 1

8

NING EXTRA OEFE

8

15 6

1

6

6 1

www.scho

1 1

3

7 8

8

5 1

4 1

4

11 3

9 1

2 1

12 8

en verbind!

6 7

Reken uit, vul in

13 8

1 eraf

Score

Klas

en verbind!

Schoolsupport - www.schoolsupport.nl

Reken uit, vul in

rekenen

Spiegelbeelden

Nieuwe oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (voor België: van het kleuteronderwijs naar de lagere school). De werkbladen bereiden de leerlingen voor op de vele eisen die door de school worden gesteld, vooral bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Onderdelen die in dit kopieerboek geoefend worden, zijn: • overeenkomsten herkennen geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 • kleuren aan vormen toewijzen en voor speciale zorg • wegen en spiegelbeelden tekenen • doolhoven verkennen • plaatjes vergelijken en compleet maken • tekens en vormen herkennen en natekenen • patronen ordenen Spelenderwijs bevorderen de opgaven de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht, ze verfijnen de oog-hand coördinatie en trainen gelijktijdig het concentratievermogen, geheugen, uithoudingsvermogen en logisch denken. Leerlingen met een verminderd aandacht- en waarnemingsvermogen worden apart aangesproken.

Dit kopieerboek Vormen, Sporen, Spiegelbeelden is volledig los van het eerste deel Vormen, Sporen, Doolhoven als zelfstandig materiaal te gebruiken en biedt een overvloed aan nieuwe werkbladen. Nieuw is een eigen hoofdstuk over het werken met spiegelbeelden en de uitbreiding van de hoofdstukken Aantallen en getallen en Tekenen met getallen, waarin het gaat om het herkennen van de aanwezige cijfers en waar een begin wordt gemaakt met het toekennen van getallen aan kleinere aantallen. Ook letters komen uitgebreider aan bod in dit kopieerboek met opgaven over visuele waarneming en fijne schrijfmotoriek.

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden

Nieuwe oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Spiegelbeel den

Nieuwe oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek KOPIEERBLADEN geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 en voor speciale zorg

getallen. De weg vinden en sporen volgen. Tekens natekenen. Vloeiende bewegingen en

patronen. Sporen volgen. Zoek de verschillen en maak af. Spiegelbeelden.

KOPIEERBLADEN

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden [bestelnummer 714 63NL]

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden

Nieuwe oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek KOPIEERBLADEN geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 en voor speciale zorg

Vormen, Sporen, Doolhoven [bestelnummer 714 56]

76 werkbladen voor kinderen van 4-8 jaar. Overeenkomsten herkennen. Figuren ontdekken. Oriënteren in de ruimte. Spelen met figuren en kleuren. De weg vinden en sporen volgen.

Tekens natekenen. Vloeiende bewegingen en patronen. Sporen volgen. Zoek de verschillen en maak af.

Nederlandse bewerking:

Art.-Nr. 71463NL

Voor België:

© 2010 Schoolsupport bv

Abimo Uitgeverij

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

9 783867 231671

www.schubi.nl

getallen. De weg vinden en sporen volgen. Tekens natekenen. Vloeiende bewegingen en

Gabriele Klink

patronen. Sporen volgen. Zoek de verschillen en maak af. Spiegelbeelden.

ABIMO UITGEVERIJ

11/05/10 13:03

Vormen, Sporen, Doolhoven Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (België: van kleuteronderwijs naar lagere school). Kinderen moeten worden uitgedaagd handelend te leren. Door te handelen worden concentratie, uithoudingsvermogen, logisch denken, coördinatie en aandacht voor de taken getraind.

Vormen, Sporen, Doolhoven Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek KOPIEERBLADEN geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 en voor speciale zorg

De kopieerbladen in deze map maken dit spelenderwijs mogelijk. De kinderen oefenen met sporen zoeken, patronen ordenen en afmaken, wegen tekenen, doolhoven verkennen, snijpunten en kruisingen vinden, richtingsveranderingen of spiegelbeelden begrijpen. De opgaven op de kopieerbladen vereisen nauwkeurig kijken, inzicht en handelen. De kinderen worden gestimuleerd om steeds moeilijkere opgaven te maken. Het zijn tegelijkertijd denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

Zoek de verschillen en maak af

76 werkbladen voor kinderen van (4)-5-6-7-(8) jaar

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen Schubi leermiddelen bv

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

Nederlandse bewerking:

© 2008 Schoolsupport BV

Postbus 21, 9800 AA Zuidhorn

Voor België:

Art.-Nr. 71456NL

Abimo Uitgeverij

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

T 0594-500145 - F 0594-528099

T+32 (0)3 760 31 00 - F+32 (0)3 760 31 09

service@schubi.nl

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

www.schubi.nl

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

9 783867 231596

Vormen, Sporen, Doolhoven [bestelnummer 714 56NL]

76 werkbladen voor kinderen van 4-8 jaar. Overeenkomsten herkennen. Figuren ontdekken. Oriënteren in de ruimte. Spelen met figuren en kleuren. De weg vinden en sporen volgen.

Visuele waarneming: Overeenkomsten herkennen Figuren ontdekken Oriënteren in de ruimte Spelen met figuren en kleuren

Oog-hand-coördinatie: De weg vinden en sporen volgen Tekens natekenen Vloeiende bewegingen en patronen maken Sporen volgen

vormen sporen doolhoven omslag.i1 1

80 werkbladen voor kinderen van 4-8 jaar. Overeenkomsten herkennen. Figuren ontdekken. Oriënteren in de ruimte. Spelen met figuren en kleuren. Aantallen en getallen. Tekenen met

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden [bestelnummer 714 63]

80 werkbladen voor kinderen van 4-8 jaar. Overeenkomsten herkennen. Figuren ontdekken.

Oriënteren in de ruimte. Spelen met figuren en kleuren. Aantallen en getallen. Tekenen met

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

© 2008 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen Schubi leermiddelen bv

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

T 0800-7248245 - F 0800-7248243 service@schubi.nl

omslag speigelbeelden enz.indd 1

Tekens natekenen. Vloeiende bewegingen en patronen. Sporen volgen. Zoek de verschillen

Gabriele Klink

en maak af.

ABIMO UITGEVERIJ

03-03-2008 10:49:55

© 2008 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

Nederlandse bewerking:

Art.-Nr. 714 63NL

Voor België:

Schubi leermiddelen bv

© 2010 Schoolsupport bv

Abimo Uitgeverij

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

Gabriele Klink service@schubi.nl www.schubi.nl

omslag speigelbeelden enz.indd 1

ABIMO UITGEVERIJ

9 783867 230018

03-03-2008 10:49:55

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

9 783867 231596

76 werkbladen voor kinderen van (4)-5-6-7-(8) jaar

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

www.abimo.net

KOPIEERBLADEN

Vormen, Sporen, Doolhoven

De kopieerbladen in deze map maken dit spelenderwijs mogelijk. De kinderen oefenen met sporen zoeken, patronen ordenen en afmaken, wegen tekenen, doolhoven verkennen, snijpunten en kruisingen vinden, richtingsveranderingen of spiegelbeelden begrijpen. De opgaven op de kopieerbladen vereisen nauwkeurig kijken, inzicht en handelen. De kinderen worden gestimuleerd om steeds moeilijkere opgaven te maken. Het zijn tegelijkertijd denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

Visuele waarneming: Overeenkomsten herkennen Figuren ontdekken Oriënteren in de ruimte Spelen met figuren en kleuren

Oog-hand-coördinatie: De weg vinden en sporen volgen

Gabriele Klink

T+32 (0)3 760 31 00 - F+32 (0)3 760 31 09 info@abimo.net

www.schoolsupport.nl

76 werkbladen voor kinderen van (4)-5-6-7-(8) jaar

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (België: van kleuteronderwijs naar lagere school). Kinderen moeten worden uitgedaagd handelend te leren. Door te handelen worden concentratie, uithoudingsvermogen, logisch denken, coördinatie en aandacht voor de taken getraind.

Tekens natekenen Vloeiende bewegingen en patronen maken Sporen volgen Zoek de verschillen en maak af

Vormen, Sporen, Doolhoven

T 0594-500145 - F 0594-528099 info@schoolsupport.nl

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

De kopieerbladen in deze map maken dit spelenderwijs mogelijk. De kinderen oefenen met sporen zoeken, patronen ordenen en afmaken, wegen tekenen, doolhoven verkennen, snijpunten en kruisingen vinden, richtingsveranderingen of spiegelbeelden begrijpen. De opgaven op de kopieerbladen vereisen nauwkeurig kijken, inzicht en handelen. De kinderen worden gestimuleerd om steeds moeilijkere opgaven te maken. Het zijn tegelijkertijd denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

Visuele waarneming: Overeenkomsten herkennen Figuren ontdekken Oriënteren in de ruimte Spelen met figuren en kleuren

Oog-hand-coördinatie: De weg vinden en sporen volgen

Vormen, Sporen, Doolhoven

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

T 0800-7248245 - F 0800-7248243 service@schubi.nl

Art.-Nr. 71456NL

Vormen, Sporen, Doolhoven

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (België: van kleuteronderwijs naar lagere school). Kinderen moeten worden uitgedaagd handelend te leren. Door te handelen worden concentratie, uithoudingsvermogen, logisch denken, coördinatie en aandacht voor de taken getraind.

Tekens natekenen Vloeiende bewegingen en patronen maken Sporen volgen Zoek de verschillen en maak af

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Abimo Uitgeverij Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas

Vormen, Sporen, Doolhoven

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Voor België:

© 2008 Schoolsupport BV Postbus 21, 9800 AA Zuidhorn

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (voor België: van het kleuteronderwijs naar de lagere school). De werkbladen bereiden de leerlingen voor op de vele eisen die door de school worden gesteld, vooral bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Onderdelen die in dit kopieerboek geoefend worden, zijn: • overeenkomsten herkennen • kleuren aan vormen toewijzen • wegen en spiegelbeelden tekenen • doolhoven verkennen • plaatjes vergelijken en compleet maken • tekens en vormen herkennen en natekenen • patronen ordenen Spelenderwijs bevorderen de opgaven de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht, ze verfijnen de oog-hand coördinatie en trainen gelijktijdig het concentratievermogen, geheugen, uithoudingsvermogen en logisch denken. Leerlingen met een verminderd aandacht- en waarnemingsvermogen worden apart aangesproken.

Dit deel kopieerbladen Vormen, Sporen, Spiegelbeelden is volledig los van het eerste deel Vormen, Sporen, Doolhoven als zelfstandig materiaal te gebruiken en biedt een overvloed aan nieuwe werkbladen. Nieuw is een eigen hoofdstuk over het werken met spiegelbeelden en de uitbreiding van de hoofdstukken Aantallen en getallen en Tekenen met getallen, waarin het gaat om het herkennen van de aanwezige cijfers en waar een begin wordt gemaakt met het toekennen van getallen aan kleinere aantallen. Ook letters komen uitgebreider aan bod in dit kopieerboek met opgaven over visuele waarneming en fijne schrijfmotoriek.

Gabriele Klink

76 werkbladen voor kinderen van (4)-5-6-7-(8) jaar

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Oog-hand-coördinatie: De weg vinden en sporen volgen Tekens natekenen Vloeiende bewegingen en patronen maken Sporen volgen Zoek de verschillen en maak af

Schubi leermiddelen bv

Vormen, Sporen,

Gabriele Klink

Gabriele Klink

Visuele waarneming: Overeenkomsten herkennen Figuren ontdekken Oriënteren in de ruimte Spelen met figuren en kleuren

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden

Vormen, Sporen, Doolhoven

Bij het goed leren kijken is het ‘zien’ van details en elementen uit een grote hoeveelheid indrukken belangrijk. De ontwikkeling van de oog-hand coördinatie en goede visuele oriëntatie zijn dan ook de basis voor succesvol leren aan het begin van de schooltijd, zodat daarna vanaf groep 3 leren lezen en leren schrijven aan bod kunnen komen. Vergeten we nu nog iets? Jazeker: een goede schrijfmotoriek, concentratievaardigheden en natuurlijk doorzettingsvermogen! Alle genoemde vaardigheden worden met deze succesvolle en recent verschenen uitgaven spelenderwijs geoefend. Gemotiveerd maken leerlingen steeds moeilijker opgaven. De kinderen oefenen met: sporen zoeken, patronen ordenen en afmaken, wegen tekeVormen, Sporen,

Vormen, Sporen, Doolhoven KOPIEERBLADEN

De kopieerbladen in deze map maken dit spelenderwijs mogelijk. De kinderen oefenen met sporen zoeken, patronen ordenen en afmaken, wegen tekenen, doolhoven verkennen, snijpunten en kruisingen vinden, richtingsveranderingen of spiegelbeelden begrijpen. De opgaven op de kopieerbladen vereisen nauwkeurig kijken, inzicht en handelen. De kinderen worden gestimuleerd om steeds moeilijkere opgaven te maken. Het zijn tegelijkertijd denk- en doe-opgaven waarbij spelenderwijs het waarnemingsvermogen en de fijne schrijfmotoriek worden ontwikkeld.

www.schubi.nl

1 eraf

En extra: 4 tweetalkaarten, 24 sommen per kaart. RAAK! series worden aangeboden als betaalbare kopieerbloks. U stelt zo uw eigen oefenboeken voor de leerlingen die dit nodig hebben samen. De nakijkbladen kunt u desgewenst lamineren.

12/05/10

13:46

1

- bij de RT - voor thuiswerk Veel oefening voor weinig in één kopieerblok Elke kopieerblok RAAK! Rekenen bevat 288 oefensommen, exclusief de tweetal sommen. Neem bijvoorbeeld de inhoud van RAAK! Rekenen tot 10-3. Het rekenthema is: erbij en eraf 0, 1 of 2. De inhoud omvat: - 12 werkbladen (met 24 oefenkaarten op A5),

RAAK!

384 sommen per blok * 32 pagina’s* incl. tweetalkaarten * A4 * incl. antwoorden * incl. kopieerlicentie * extra: printboek online! RAR01 RAR02 RAR03 RAR04 RAR11 RAR12 RAR13 RAR14 RAR15 RAR16

Raak Rekenen tot 10-1 Raak Rekenen tot 10-2 Raak Rekenen tot 10-3 Raak Rekenen serie 1-3 Raak Rekenen tot 20-1 Raak Rekenen tot 20-2 Raak Rekenen tot 20-3 Raak Rekenen tot 20-4 Raak Rekenen tot 20-5 Raak Rekenen serie 1-5

14,50 14,50 14,50 39,00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 64,50

Onmisbaar gereedschap voor de onderbouw en RT! Vormen, sporen... doolhoven en spiegelbeelden

Oefeningen voor de visuele waarneming en de fijne schrijfmotoriek

vormen sporen doolhoven omslag.i1 1

Groep

Naam

Score

24 sommen per werkblad - 12 nakijkbladen (met 24 nakijkkaarten op A5)

voor groep 2–4 én speciaal onderwijs

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingsvermogen is een belangrijke voorwaarde bij de overgang van groep 2 naar groep 3 (België: van kleuteronderwijs naar lagere school). Kinderen moeten worden uitgedaagd handelend te leren. Door te handelen worden concentratie, uithoudingsvermogen, logisch denken, coördinatie en aandacht voor de taken getraind.

Nederlandse bewerking:

Klas

RAAK!

Werken met RAAK! als extra oefening Omdat de inhoud geleidelijk wordt opgebouwd in kleine stappen binnen één rekenthema (eerst sommen met ‘erbij’, dan met ‘eraf’, daarna gemengde opgaven en tot slot kettingopgaven) ontwikkelt het rekenen zich stap voor stap. U kunt bovendien zeer gericht volgen waar uw leerling(en) struikelen. Met de zelfcontrole worden kinderen bij de meeste werkbladen beloond: een werkelijk zeer motiverend onderdeel van deze aanpak: kleur je antwoord in en er ontstaat een mooi patroon. In elk kopieerblok van RAAK! Rekenen zit bovendien altijd een serie tweetalkaarten: voor speelse oefeningen met ‘tweetal hoofdrekenen’. U kunt de werkbladen en tweetal kaarten inzetten op de volgende manieren: - als oefenmateriaal voor de hele groep - als extra oefenmateriaal voor individuele kinderen (meer van hetzelfde, meer van een andere aanpak)

Vormen, Sporen, Doolhoven

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

Groep

Naam

Vormen, Sporen, Spiegelbeelden

O e f e n e n e n u i t d a g e n o p v e l e ge bi e de n be gi n t a l bi j de j on gs t e n !

Het doel bij het (aanvankelijk) rekenen is dat kinderen op diverse manieren oefenen en sommen op eigen niveau maken. Met deze RAAK!-serie kopieerbloks vergroten kinderen het rekenkundig inzicht en trainen ze gemotiveerd de algemene hoofdrekenvaardigheden. Daarbij worden kinderen extra geprikkeld door met het uitgerekende antwoord altijd iets te doen (is ook de zelfcontrole!). Tenslotte wordt de stof weloverwogen in kleine stapjes aangeboden. Oordeel zelf dat RAAK! meer biedt dan vergelijkbare concepten als stenvert bloks en blokboeken! Bestel een serie met recht-van-retour!

Gabriele Klink

ABIMO UITGEVERIJ

26/05/10 14:21

nen, doolhoven verkennen, snijpunten en kruisingen vinden, richtingsveranderingen en spiegelbeelden begrijpen. Deze kopieerboeken voor kinderen vanaf 4/5 jaar mogen dan ook niet in uw onderbouw en in uw RTkamer ontbreken! Nieuw: Vormen, Sporen, Spiegelbeelden Uit originele tekeningen ontwikkelde zich het tweede deel kopieersjablonen: Vormen, Sporen, Spiegelbeelden. In deze opvolger van Vormen, Sporen, Doolhoven, worden nieuwe spannende oefeningen voor visuele waarneming en fijne schrijfmotoriek aangeboden en zijn ook meer letters, getallen en aantallen in de opgaven verwerkt. Nieuwe onderwerpen die ten opzichte van het eerste kopieerboek aan bod komen zijn: een eigen hoofdstuk over het werken met spiegelbeelden en de uitbreiding van de hoofdstukken

Aantallen en getallen en Tekenen met getallen, waarin het gaat om het herkennen van de aanwezige cijfers en waar een begin wordt gemaakt met het toekennen van getallen aan kleinere aantallen. Ook letters komen uitgebreider aan bod in dit gloednieuwe kopieerboek.

Op www.schoolsupport.nl/vormensporen vind je o.a.

Vormen, sporen, doolhoven / spiegelbeelden

Ca. 80 kopieerbladen A4 * incl. kopieerlicentie schoollocatie * incl. antwoorden SCH71456 Vormen, sporen, doolhoven 24,50 SCH71463 Vormen, sporen, spiegelbeelden 24,50

voor groep 1–2

K L EU T ER S EN O N DE RBO U W

Woordenschat ontwikkelen bij kleuters met het Praatpakket

68

Met 36 praatplaten op A4-formaat biedt het Praatpakket Woordenschatontwikkeling. Op school, peuterspeelzaal, of in de kinderopvang, maar ook voor RT- of logopediepraktijk is dit pakket een kleurrijke aanwinst! Het Praatpakket Woordenschatontwikkeling bestaat uit 18 gelamineerde praatplaten (in 2-voud, formaat A4), uitgebreide handleiding met verhaaltjes, opzegversjes en tips, cd-rom voor projectie of gebruik op digitaal schoolbord. Het Praatpakket wordt geleverd in een leuk houten kistje. Thema’s sluiten naadloos aan op de serie Basismappen.

Frokkie en Lola: herkenbaar en kleurrijk! De twee terugkomende figuurtjes op elke praatplaat heten Frokkie en Lola. Deze populaire tweeling is bedacht door Karin Luttenberg. Unieke mogelijkheden met de dubbele platen Alle 18 platen worden in het pakket 2x geleverd. Dit biedt unieke mogelijkheden voor duo-lezen, maar ook om een kaart mee te geven naar huis of in verschillende groepen te gebruiken. De uitgebreide gebruiksmogelijkheden staan beschreven in de duidelijke handleiding.

Combinatie met de Basismappen voor kleuteronderwijs! De 18 thema’s van de praatplaten komen overeen met de thema’s van de serie Basismappen voor kleuteronderwijs. Scholen die deze praktische serie themamappen inzetten kunnen de praatplaten dus zeer goed bij de thema’s gebruiken. De thema’s sluiten aan op veel gebruikte thema’s in het kleuteronderwijs.

Op www.schoolsupport.nl/praatpakket vind je...

Praatpakket

Speciaal voor gebruik op digitale schoolborden wordt een cd-rom toegevoegd. Zo tovert u alle praatplaten ook op uw digibord.

18 x 2 praatplaten gelamineerd * handleiding * incl. digibord cd 520.0504 Praatpakket Woordenschatontwikkeling € 79,50 BSM71 Praatpakket Woordenschatontwikkeling 79,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 68

10/01/11 12:56


K L EUTERS EN ONDERBOUW voor groep 1-2

Werken aan woordenschat in de kleuterbouw en thuis? De Digiprent-serie biedt leerkracht en ouders vele mogelijkheden!

In de klas kunt u het boekje, naast de gratis versie voor het digibord, ook op de verteltafel terug laten komen als een Flipboek. Een Flipboek is een handige klapper op A4-formaat die opengevouwen neergezet kan worden, zodat de platen van het boek direct gepresenteerd kunnen worden in een groep of op een verteltafel.

Alle info op www.schoolsupport.nl/digiprent

Hoe laat je thuis zien waar je op school over werkt? Als ouders thuis op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt, is het voor hen eenvoudiger om een gesprekje met hun kind te hebben over de schooldag. Belangrijk, omdat het kind hierdoor leert te verwoorden wat het op school beleefd heeft. Met de nieuwe delen uit de Digiprent-serie kun je op verschillende manieren ‘een stukje school mee naar huis geven’! De prentenboeken uit de Digiprent-serie worden namelijk allemaal gratis digitaal aangeboden, o.a. via YouTube, zodat u deze eenvoudig via een digitale nieuwsbrief of de schoolwebsite kunt delen met ouders. Niet alleen digitaal, maar ook op papier kun je de boekjes uit deze serie mee naar huis geven, evt. als uitleen. Elk deeltje is namelijk in kleine en grote aantallen beschikbaar als kleurrijk miniboekje (12x12 cm) tegen zeer scherpe prijzen en zeer bruikbaar binnen projecten.

voor groep 1-2 en speciaal onderwijs

DPS01 DPS0125 DPS015 DPS10 DPS1025 DPS105 DPS20 DPS2025 DPS205 DPS30 DPS3025 DPS305 DPS40 DPS4025 DPS405

Snoepslang, A4 flipboek Snoepslang miniboekje 25x Snoepslang miniboekje 5st Kleurdoosherrie, A4 flipboek Kleurdoosherrie miniboekje 25x Kleurdoosherrie miniboekje 5st Fopcadeau A4 Flipboek Fopcadeau miniboekje 25st Fopcadeau miniboekje 5st Blij uit het ei, A4 flipboek Blij uit het ei miniboekje 25x Blij uit het ei miniboekje 5st Familie Klokspin, A4 flipboek Familie Klokspin miniboekje 25x Familie Klokspin miniboekje 5st

25,50 27,50 8,00 25,50 27,50 8,00 25,50 27,50 8,00 25,50 27,50 8,00 25,50 27,50 8,00

Voorlezen, vertellen, luisteren, zingen en kleuteractiviteiten in één pakket?

Op www.schoolsupport.nl/dirkscheele vind je... Dirk Scheele 14,50 14,50 14,50 14,50 15,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,95 9,95 9,95 14,50 9,50 12,50 54,50 34,50

Bent u op zoek naar een pakket waarmee u met uw leerlingen kunt (voor) lezen, spelen en zingen? Kies voor de vier leuke verhalen met Hekselien in de hoofdrol samen met een activiteitenmap en de cd Zingen en springen met Hekselien, allemaal in 1 pakket! De onderwerpen gaan over voor jonge kinderen aansprekende figuren uit de onderwereld, zoals elfjes, draken, en zelfs… trollen! Hekselien heeft een toverboek en redt zichzelf en haar vrienden (ook draken!) uit hachelijke situaties. Fantasie met van Hekselien en de drakentranen, Hekselien en het ei van Bonkie, Hekselien en het elfje Fien en Hekselien en het trollenkind.

4.

Het bos van Hekselien zie werkblad 4: Het bos van Hekselien (p. 93)

Benodigdheden: � gekopieerde vormen van het werkblad � kleurpotloden of stiften � schaar � tandenstokers � plakband � natuurmateriaal � klei � deksel van een schoenendoos

Werkwijze: � Vraag de kinderen om natuurmaterialen mee te brengen naar de klas of maak met hen een natuurwandeling door het bos of het park. Verzamel samen kleine takjes, dennentakken, mos, steentjes, blaadjes … � Kopieer de vormen van het werkblad op stevig wit papier. � Kleur de vormpjes en knip ze uit: er werd een knipvriendelijke vorm toegevoegd aan het werkblad. Deze kunnen de kinderen naar eigen keuze wel of niet gebruiken. � De vormpjes worden met plakband tegen een tandenstoker gekleefd, eventueel met hulp van de leerkracht. De tandenstoker moet onder de fi guur nog uit steken, zodat hij later als prikker kan dienen. � De kinderen maken een bodem van klei in een deksel van een schoenendoos. � Als de klei nog nat is, prikken de kinderen de fi guurtjes en het bosmateriaal in de klei. Zo ontstaat ‘het bos van Hekselien’.

Abimo Uitgeverij | Schoolsupport

18

Spelen met

Op www.schoolsupport.nl/hekselien vind je...

Hekselien

32 blz. * formaat: 24,3 x 31 cm * harde kaft * kleur * een abimo-uitgave * 4 titels * incl. activiteitenmap en audiocd HKS50 ABI09 ABI10

Hekselien, totaalpakket Hekselien en de drakentranen Hekselien en het ei van Bonkie

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 69

Hekselien

92,50 12,50 12,50

K LE UTE RS E N O N DE R B O UW

Met wie? Met Dirk Scheele natuurlijk! Dirk Scheele is al jaren een grote hit op de kinder TV-zender Nickelodeon. Ook is hij soms op vrijdag te horen in het School-tv programma Koekeloere. De liedjes van Dirk Scheele kun je nu zelf in de klas spelen, zingen en beluisteren, want Schoolsupport biedt alle liedjesboeken en cd’s aan! Ideaal voor gebruik binnen VVE, muziek, taal en dans in de onderbouw basisonderwijs, binnen het speciaal onderwijs en binnen projecten (door de thematiek in de liedjes). De aanstekelijke liedjes voor kinderen tot 7 jaar zijn goed verstaanbaar, hebben een laag tempo en zijn opgebouwd volgens mooie herkenbare rijmschema’s. Tijdens het luisteren wordt de taalontwikkeling zo sterk bevorderd. Alle liedjes kunnen a capella worden gezongen, maar ook met gitaar-, accordeon-, trom- of pianobegeleiding. De liedjesboeken bij de cd’s bevatten de teksten, spelsuggesties bij de liedjes, de muziek en gitaarakkoorden.

De Liedjesspeeltuin 1 (boek) De Liedjesspeeltuin 2 (boek) De Liedjesspeeltuin 3 (boek) De Liedjesspeeltuin 4 (boek) Vier, drie, twee, een/ He kijk’s (boek + instrumentale CD) De Liedjesspeeltuin 1 (CD) De Liedjesspeeltuin 2 (CD) De Liedjesspeeltuin 3 (CD) De Liedjesspeeltuin 4 (CD) Vier, drie, twee, een/He kijk’s (CD) Warme handen, koude voeten (CD) Vroem vroem (CD) Dikkie Dik, Limonade met prik (boek + liedjes CD) Pepernotenpret Vier, drie, twee, een/He, kijk’s (DVD) De Liedjesspeeltuin (set boeken 1-4) De Liedjesspeeltuin (set CD’s 1-4)

alle delen beschikbaar als A4-Flipboek (inclusief één mini-tekstboekje)* A4 klapper * kleur * miniboekjes ook los verkrijgbaar per 5 of 25 stuks * Digiprent boekjes ook via mijn.schoolsupport.nl toegankelijk.

voor groep 1–3

Vier, drie, twee, één... zing maar mee!

DIR01 DIR02 DIR03 DIR04 DIR05 DIR11 DIR12 DIR13 DIR14 DIR15 DIR16 DIR17 DIR18 DIR19 DIR25 DIR50 DIR51

Digiprent series

O e f e n e n e n u i t da ge n op v e l e ge bi e de n b e g i n t a l b i j d e j o n g s t e n !

Meegeleverd wordt één mini-prentenboekje met de tekst. De verteller zit naast het Flipboek en kan zo direct communiceren met de kinderen. Door de grote platen worden kinderen meegenomen in het verhaal en wordt de aandacht langer vastgehouden en de taalontwikkeling gestimuleerd.

69 10/01/11 12:56


K L E U TERS EN ONDERBOUW voor groep 1–2 én speciaal onderwijs

O e f e n e n e n u i t d a g e n o p v e l e ge bi e de n be gi n t a l bi j de j on gs t e n !

Unieke themamappen voor groep 1/2, boordevol inspiratie en gemak!

Thema’s op een betekenisvolle manier uitwerken in de kleutergroepen? Dat is eenvoudig realiseerbaar met de serie Basismappen voor groep 1/2. Rond 18 thema’s wordt een uitgebreide serie themamappen ontwikkeld voor de onderbouw, waarvan al meer dan de helft van de delen direct leverbaar zijn! Overtuig u zelf. Elke Basismap biedt een breed en beredeneerd leerstofaanbod en geeft leerkrachten een duidelijke handreiking om snel aan de slag te gaan. De activiteiten in elke map zijn overzichtelijk ingedeeld volgens de kernactiviteiten van de basisontwikkeling: • Gespreks- en taalactiviteiten • Spelactiviteiten • Reken- en wiskundeactiviteiten • Lees- en schrijfactiviteiten • Constructieve activiteiten

Vele tips, suggesties voor inrichting van de hoeken en kant-en-klare kopieerbladen maken het mogelijk om direct aan de slag te gaan. Daarnaast is het mogelijk de mappen zelf verder uit te breiden, o.a. via de bijbehorende website. In totaal zal deze serie uit 18 thematische lesmappen gaan bestaan. Sommige thema’s staan dicht bij de realiteit, zoals Ziek zijn en De Kapsalon. Andere thema’s zoals Ridders & Prinsessen zijn meer gericht op de fantasie en beleving.

Op www.schoolsupport.nl/basismappen vind je...

De 18 thema’s van de Basismappen komen overeen met de thema’s van de serie Praatplaten (zie elders in dit thema). Scholen die deze praktische serie Praatplaten inzetten kunnen de Basismappen dus zeer goed als vertrekpunt nemen.

Basismappen Basismappenvoor voorgroep groep1/2, 1/2, de depluspunten: pluspunten: ++een eensteun steunininde derug rugvoor voorde debeginnende beginnendeleerkracht leerkracht ++een eenbron bronvan vaninspiratie inspiratievoor voorde deervaren ervarenleerkracht leerkracht ++een aanvullingop opandere anderekleuteruitgaven kleutereen uitstekende uitstekende aanvulling uitgaven en –methoden en –methoden ++bruikbaar bruikbaarininieder iederschoolconcept schoolconcept ++vele veleaanvullingen aanvullingenvia viade debijbehorende bijbehorendewebsite website ++ruim ruimaanbod aanbodkopieerbaar kopieerbaarmateriaal materiaal ++sterke sterkenadruk nadrukop opwoordenschatontwikkeling woordenschatontwikkeling ++vakoverstijgend vakoverstijgendwerken werkenaan aande debasisontwikkeling basisontwikkeling

voor groep 1–4

Basismappen

kopieermap A4 * 80-90 pagina’s per map * zw/w (gedeeltelijk kleur) * incl. kopieerrecht voor de schoollocatie * incl. ondersteunende website BSM01 BSM02 BSM03 BSM04 BSM05 BSM06 BSM07 BSM08 BSM09 BSM10 BSM11 BSM12 BSM13 BSM14 BSM15 BSM16 BSM18 BSM50 BSM51 BSM52 BSM60 BSM61

Basismap Boerderij -kopieermap Basismap Ridders en Prinsessen Basismap Ziek zijn-kopieermap Basismap Groente & Fruit Basismap Paddenstoel Basismap Post & Co Basismap Wonen & Klussen Basismap In en op de zee Basismap Onderweg Basismap Eet smakelijk Basismap Regenboogtheater Basismap De Kapsalon Basismap Lang Geleden Basismap Tuincentrum Basismap Baby Basismap Feest Basismap Mijn Atelier Startpakket Basismappen 1 tm 6 en HL Aanvulpakket Basismappen map 7 tm 12 Aanvulpakket Basismappen map 13 tm 18 Handleiding Basismappen Basismap extra, eigen thema

51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 299,00 279,00 279,00 24,50 9,50

voor de kleuter- en onderbouw

De Grote Sjablonenmap. Boordevol handige sjablonen!

Techniek is overal om ons heen en ook jonge kinderen kunnen dit al vroeg ervaren!

43 – Slak

K L EU TER S EN O ND ER BO UW

43

Bent u op zoek naar een tijdbesparende oplossing om gemakkelijk sjablonen te vinden zodat u deze niet zelf hoeft te zoeken en te maken? De Grote Sjablonenmap is een map boordevol handige sjablonen. De map bevat namelijk ruim 160 (!) sjablonen van dieren, cijfers, getallen, vormen, begrippen en voorwerpen. Gebruik de map met de talloze tijdloze sjablonen voor meerdere groepen en vieringen, over een periode van járen! De aanschaf brengt dan zeker z’n geld op! De kopieerbare sjablonen in dikke grijze lijnen zijn handig om te gebruiken bij werkbladen, rijgkaarten, knutselwerkjes, letters-van-de-week en vele andere doeleinden. Alle sjablonen zijn eenvoudig van opzet, herkenbaar en makkelijk uit te knippen. Met handige inhoudsopgave! Op www.schoolsupport.nl/sjablonenmap vind je...

Op www.schoolsupport.nl/blikoptechniek vind je meer informatie! De Grote Sjablonenmap

kopieermap, a4, 167 pagina’s SJ01

70

De taak van de leerkracht is om kinderen denk-technieken en handelingstechnieken aan te leren, waarmee zij creatief en ongeremd problemen kunnen oplossen in een leeromgeving die volop kansen geeft tot technisch experimenteren. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van de waarneming met alle zintuigen en het noteren van ervaringen. Op die manier ontstaan inzichten in technische processen, waardoor kinderen in de toekomst gemakkelijker een oplossing vinden voor technische problemen. Verder stelt dit boek vragen en geeft antwoorden op: is er ook techniek aanwezig op de speelplaats? Zit er voldoende techniek in ons jaarplan? Kan techniek aangewend worden om kleuters te remediëren? Dit boek geeft een absoluut verruimende kijk en concrete aanzetten om enthousiast met kleuters en techniek aan de slag te gaan.

De Grote Sjablonenmap

Een blik op techniek

boek * 95 blz * veel fotomateriaal * groep 1/2 * harde kaft 79,50

TCK10 Een blik op techniek

27,50

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum

66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 70

10/01/11 12:56


K L EUTERS EN ONDERBOUW voor groep 2–5

Méér variatie, verrassend anders en héél veel werkbladen in Kijk en Vergelijk! Kijk en Vergelijk 1 biedt een kleurrijk en motiverend aanbod kopieerbare werkbladen voor het trainen en ontwikkelen van de visuele waarneming van leerlingen van 5 tot 8 jaar. Tegelijkertijd oefent uw leerling op een creatieve en afwisselende manier de oog -hand coördinatie en fijne motoriek.

Kijk Vergelijk V i en su e e l 2wbiedt a a een r n kleurrijk e m e nen émotiverend n f i j n aanbod e m okopieerbare toriek werkbladen voor het trainen en ontwikkelen van de visuele waarneming van leerlingen van 6 tot 9 jaar. Tegelijkertijd oefent uw leerling op een creatieve en afwisselende manier de oog -hand coördinatie en fijne motoriek.

Oefening voor allerlei leermomenten: tussendoor, binnen keuzetijd, tijdens de vrije inloop, voor thuiswerk, binnen de RT en als extra oefening. Telkens worden vier werkbladen rond hetzelfde onderwerp aangeboden, er zijn negen onderwerpen. Bovenaan ieder blad staat heldere uitleg in korte zinnen. Er is veel herhaling, waardoor leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Oefening voor allerlei leermomenten: tussendoor, binnen keuzetijd, tijdens de vrije inloop, voor thuiswerk, binnen de RT en als extra oefening. Telkens worden vier werkbladen rond hetzelfde onderwerp aangeboden, er zijn negen onderwerpen. Bovenaan ieder blad staat heldere uitleg in korte zinnen. Er is veel herhaling, waardoor leerlingen zelfstandig kunnen werken. geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 9

Kijk en Vergelijk 1 bevat 36 effectieve oefenbladen en even zoveel antwoordbladen om de leerontwikkeling te stimuleren. De onderwerpen die aan bod komen: • twee identieke afbeeldingen zoeken; • de zwarte puzzelstukjes uitknippen en de afbeelding compleet maken; • het beeld dat overeenkomt met het schaduwbeeld zoeken; • een figuur natekenen door lijnen te tekenen tussen verschillende punten; • de tekeningen volgens een patroon inkleuren; • de richtingen links en rechts van elkaar onderscheiden; • verborgen letters en dieren zoeken en inkleuren; • uit meerdere afbeeldingen een afbeelding zoeken en natekenen; • de aangegeven stroken uitknippen en de puzzel juist naleggen.

Kijk en Vergelijk 2 bevat 36 effectieve oefenbladen en even zoveel antwoordbladen om de leerontwikkeling te stimuleren. De onderwerpen die aan bod komen: • de verschillen tussen beide afbeeldingen ontdekken; • de stippellijnen overtrekken en de afbeelding inkleuren; • een figuur van zwarte hokjes in een rooster natekenen; • veranderingen in een rij afbeeldingen herkennen; • aantallen van afbeeldingen tellen; • een figuur natekenen door lijnen te tekenen tussen verschillende punten; • van elk schaduwbeeld de goede afbeelding zoeken en het getal noteren; • de verborgen objecten ontdekken en ordenen; • vierkanten uitknippen en in de juiste volgorde op elkaar leggen.

Direct inzetbaar, zeer praktisch, systematisch en verrassend nieuw, dat zijn kort en krachtig de kenmerken van dit kopieerboek.

Direct inzetbaar, zeer praktisch, systematisch en verrassend nieuw, dat zijn kort en krachtig de kenmerken van dit kopieerboek.

kijk

Met potlood in de hand kijken en vergelijken uw leerlingen en trekken hun lijnen, kiezen met kleuren en tekenen zij hun antwoorden.

kijk

en

geschikt voor de leeftijd 5 6 7 8 9 10

Met potlood in de hand kijken en vergelijken uw leerlingen en trekken hun lijnen, kiezen met kleuren en tekenen zij hun antwoorden.

Succes verzekerd!

Succes verzekerd!

artikelcode KEV02

9 789076 233826

26/03/10 15:41

meer dan 70 stimulerende pagina's

ABIMO UITGEVERIJ

ABIMO UITGEVERIJ

Schoolsupport BV

www.schoolsupport.nl

Kijk en vergelijk 2 cover.indd 1

info@schoolsupport.nl

Voor België:

Abimo Uitgeverij

9 789076 233819

meer dan 70 stimulerende pagina's info@abimo.net

Artikelcode KEV01

www.abimo.net

Schoolsupport BV

www.schoolsupport.nl

info@schoolsupport.nl

Voor België:

Abimo Uitgeverij

info@abimo.net

www.abimo.net

Kijk en vergelijk 1 cover.indd 1

Visueel waarnemen én fijne motoriek

en

29/03/10 11:07

• het beeld dat overeenkomt met het schaduwbeeld zoeken; • een figuur natekenen door lijnen te tekenen tussen verschillende punten; • de tekeningen volgens een patroon inkleuren; • de richtingen links en rechts van elkaar onderscheiden; • verborgen letters en dieren zoeken en inkleuren; • uit meerdere afbeeldingen een afbeelding zoeken en natekenen; • de aangegeven stroken uitknippen en de puzzel juist naleggen.

• een figuur natekenen door lijnen te tekenen tussen verschillende punten; • van elk schaduwbeeld de goede afbeelding zoeken en het getal noteren; • de verborgen objecten ontdekken en ordenen; • vierkanten uitknippen en in de juiste volgorde op elkaar leggen. Op www.schoolsupport.nl/kijkenvergelijk vind je...

De onderwerpen die in deel 2 aan bod komen: • de verschillen tussen beide afbeeldingen ontdekken; • de stippellijnen overtrekken en de afbeelding inkleuren; • een figuur van zwarte hokjes in een rooster natekenen; • veranderingen in een rij afbeeldingen herkennen; • aantallen van afbeeldingen tellen;

Kijk en vergelijk

A4 kopieerboek * 72 p. * incl. antwoorden * incl. kopieerlicentie schoollocatie * ook verkrijgbaar als printboek online KEV01 KEV02

Kijk en Vergelijk deel 1 Kijk en Vergelijk deel 2

24,50 24,50

voor groep 1-4 en (hoog)begaafdheid

en

Roosterfi guren dieren 2

dieren

Roosterfiguren,

dieren 1 omslag.i1

Voor België: Abimo Uitgeverij Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas T+32 (0)3 760 31 00 - F+32 (0)3 760 31 09 info@abimo.n et www.abimo.n et

1

Art.-Nr. 71437NL

9 783867 231572

| Abimo Uitgeve rij

© 2005 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen Nederlandse Schubi leermiddelen bewerking: bv © 2008 Schoolsuppor Postbus 639, 5600 AP Eindhoven t BV Postbus 21, 9800 T 0800-7248245 AA Zuidhorn - F 0800-7248243 T 0594-500145 service@schub - F 0594-528099 i.nl info@schoolsu www.schubi.n pport.nl l www.schoolsu pport.nl

r. 714 37NL)

– Gekleurde dieren 1 (besteln – Figuren natekenen aanwijzing tekenen in het rooster op n en blanco roosters. Inhoud: Dieren d. Met oplossinge n als kopieerbla 45 A4 werkblade

Roosterfiguren,

dieren

2 (bestelnr. 714 Inhoud: Dieren 38NL) in het rooster langs een of twee assen 45 A4 werkblade spiegelen. n als kopieerbla d. Met oplossinge n en blanko roosters.

Roosterfiguren

dieren

Schaffhausen Lernmedien AG, © 2005 SCHUBI bv Schubi leermiddelen 5600 AP Eindhoven Postbus 639, - F 0800-7248243 T 0800-7248245 i.nl service@schub l www.schubi.n

dieren 2 omslag.i1 Roosterfiguren

bewerking: Nederlandse t BV © 2008 Schoolsuppor AA Zuidhorn Postbus 21, 9800 - F 0594-528099 T 0594-500145 pport.nl info@schoolsu pport.nl www.schoolsu

1

dierfiguren.

Art.-Nr. 71438NL

Voor België: Abimo Uitgeverij 9, 9100 Sint-Niklaas Europark Zuid 760 31 09 31 00 - F+32 (0)3 T+32 (0)3 760 et info@abimo.n et www.abimo.n

geschikt voor

2

5 6 7 8 9 de leeftijd 4 zorg en voor speciale

4 5 6 7 8 speciale zorg

r. 714 38NL)

dieren 2 (besteln spiegelen. een of twee assen in het rooster langs n en blanco roosters. Inhoud: Dieren d. Met oplossinge n als kopieerbla 45 A4 werkblade

Roosterfiguren,

dieren

9 783867 231589

rij | Abimo Uitgeve

Roosterfiguren,

Roosterfi guren

terug te halen.

dieren

1 (bestelnr. 714 Inhoud: Dieren 37NL) in het rooster op aanwijzing tekenen 45 A4 werkblade – Figuren natekenen n als kopieerbla – Gekleurde dierfiguren d. Met oplossinge n en blanko roosters. .

rfiguren Roosterfi

pport Schubi | Schoolsu

Naast het visuele waarnemingsverm basisfuncties ogen worden zoals concent belangrijke andere ratievermogen, nauwkeurigheid, doorzettingsverm oog-hand coördina ogen, tie en de fijne Voor het zelfstand schrijfmotoriek ig en makkelij geoefend. k nakijken is een transparant het handig om te kopiëren. het antwoord op Hoe gebruikt u de werkblad en uit deze uitgave? mogelijkheden: Kies als basisoefening zelf uit de volgend voor het ontwikke e oriëntatie, als extra werk (bijv. len van de visuele binnen de RT), snelle leerlinge als huiswerk, n of als ‘tussend als extraatje oortje’, bijvoorb terug te halen. voor eeld om de concent ratie weer

Schubi | Schoolsu pport

• ruimtelijk inzicht in tweedimensionale richting (boven, beneden, rechts, links), • kwantiteitsbegrip en tellen (‘5 naar rechts – 3 naar beneden’), • logisch denken (bijv. bij het spiegelen langs de y-as: ‘naar links’ wordt ‘naar rechts’, ‘naar boven’ blijft ‘naar boven’), • concentratie, • uithoudings- en doorzettingsvermogen, • oog-hand-coördinatie, fijne motoriek, • zorgvuldigheid en nauwkeurigheid van de tekeningen, Roosterfiguren wordt ook aanbevolen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

2

arde voor belangrijke voorwa ige inzicht is een eld ruimtelijk geven. De eenvoud Een goed ontwikk n, rekenen, vorm in roosters erk: lezen, schrijve map met dieren veel schoolw deze kopieer ensionale ruimte. oefeningen in een tweedim en aantrekkelijke oriënteren in urig kijken en vereisen nauwke basis in solide een ie, vereist onderdeel geometr worden gelegd. met name het de eerste leerjaren Het rekenen, in al kan Deze basis ruimtelijk inzicht. wijs eidsgraad stapsge wordt de moeilijkh zelfvertrouwen. in deze mappen geeft de kinderen In de opgaven eerst aan n zichtbaar en maakt resultate en in een rooster verhoogd. Dat n staat om dierfigur ngen zijn ze in vertikaal te spiegele geschikt voor Na weinig aanwijzi horizontaal als de leeftijd twee assen, zowel en voor een en dan aan jke andere worden belangri ogen ogen, waarnemingsverm doorzettingsverm Naast het visuele geoefend. ratievermogen, zoals concent schrijfmotoriek fijne cties de en basisfun tie d op om het antwoor oog-hand coördina is het handig nauwkeurigheid, makkelijk nakijken en ig Voor het zelfstand te kopiëren. een transparant e volgend de uit Kies zelf en uit deze uitgave? len van de visuele u de werkblad voor Hoe gebruikt voor het ontwikke als extraatje als basisoefening als huiswerk, mogelijkheden: ratie weer binnen de RT), extra werk (bijv. eeld om de concent oriëntatie, als oortje’, bijvoorb n of als ‘tussend snelle leerlinge

Een goed ontwikk eld ruimtelijk inzicht is een veel schoolw belangrijke voorwa erk: lezen, schrijve arde voor n, rekenen, vorm en aantrekkelijke geven. De eenvoud oefeningen in deze kopieer vereisen nauwke ige map met dieren urig kijken en in roosters oriënteren in een tweedim ensionale ruimte. Het rekenen, met name het onderdeel geometr ruimtelijk inzicht. ie, vereist Deze basis kan in de eerste schoolja een solide basis in ren worden gelegd. In de opgaven in deze map wordt de moeilijkheidsgraa Dat maakt resultate d stapsgewijs n zichtbaar en verhoog geeft de kinderen aanwijzingen d. zijn kinderen zelfvertrouwen. in staat om dierfigur Na weinig en zelfstandig en in een rooster, te tekenen. op aanwijzing

De ervaring leert, dat de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht bij de meeste kinderen zeer veel oefening vereist en dat af en toe oefenen lang niet voldoende is. Rekenen/wiskunde en met name de ruimtemeetkunde (geometrie) vereisen een solide ruimtelijk inzicht. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen! Behalve de visuele oriëntatie (waarneming) worden concentratievermogen, logisch denken, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en de fijne schrijfmotoriek systematisch getraind. De auteur heeft een doorlopende training met ‘roosterdieren’ ontwikkeld, waarbij de moeilijkheidsgraad van de opgaven steeds met kleine stapjes wordt verhoogd. Bij de oefeningen in deze kopieerboeken gaat het om het verbeteren en het trainen van:

dieren

n dieren 2

Roosterfigur

Roosterfi guren

Roosterfigure

Fijnmotorische ontwikkeling hand in hand 1 met visuele waarneming

ABIMO UITGEVERIJ

03-03-2008

1

ABIMO UITGEVERIJ

03-03-2008

10:37:46

Op www.schoolsupport.nl/roosterfiguren vind je...

Roosterfiguren A4 kopieerboek kopieerboek ** ca. ca. 50 50 kopieerbladen kopieerbladen per per boek boek ** alle alle antwoorantwoorA4 den * incl. kopieerlicentie schoollocatie * i.s.m. Schubi den * incl. kopieerlicentie schoollocatie * i.s.m. Schubi 390.0581 SCH71437 390.0584 SCH71438

Roosterfiguren guren 11 -- Dieren Dieren Roosterfi Roosterfiguren guren 22 -- Dieren Dieren Roosterfi

10:42:22

O e f e n e n e n u i t da ge n op v e l e ge bi e de n b e g i n t a l b i j d e j o n g s t e n !

Kijk en Vergelijk kopieerboeken bieden leerkrachten vergelijk 1 vergelijk 2 van groep 2 tot 5 en in het speciaal onderwijs een kleurrijk en motiverend aanbod kopieerbare werkbladen voor het trainen en ontwikkelen van de visuele waarneming van snellere en langzamere leerlingen van 5 tot 9 jaar. Tegelijkertijd oefent uw leerling op een creatieve en afwisselende manier de oog-hand coördinatie en fijne motoriek. Direct inzetbaar, zeer praktisch, systematisch en verrassend nieuw, dat zijn kort en krachtig de kenmerken van dit kopieerboek. Met potlood in de hand kijken en vergelijken uw leerlingen en trekken hun lijnen, kiezen met kleuren en tekenen zij hun antwoorden. Succes verzekerd! De onderwerpen die in deel 1 aan bod komen: • twee identieke afbeeldingen zoeken; • de zwarte puzzelstukjes uitknippen en de afbeelding compleet maken;

€ 24,50 24,50 € 24,50 24,50

voor groep 1–2

Prikkel de zintuigen van kleuters

De zintuigenmap is een praktisch hulpmiddel voor de leerkracht. Je kunt onmiddellijk aan de slag, de activiteiten zijn kant-en-klaar uitgewerkt en in de bijlagen zit al het nodige kopieermateriaal. Er worden zowel activiteiten voor de jongste als voor de oudste kleuters gegeven.

In het algemene deel komt het thema ‘zintuigen’ in zijn totaliteit aan bod. Hierin te vinden zijn o.a. een zintuigenlied en gezelschapspelletjes rond het thema zintuigen. Ook ‘snoezelen’ en het aanmaken van zintuigenwanden worden op een praktische manier geïntroduceerd. Daarnaast heeft elk zintuig apart een plaats in de activiteitenmap. De indeling is voor elk zintuig dezelfde. Elk thema is uitgewerkt in diverse hoeken, er zijn taal-, denk- en knutselactiviteiten en zintuigspelletjes gegeven. De zintuigenmap staat op zichzelf, maar geeft evengoed impulsen om activiteiten rond zintuigen creatief te gebruiken binnen andere thema’s!

Snoezelen kan ingezet worden als een benaderingswijze om door middel van. actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van bijvoorbeeld leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Op www.schoolsupport.nl/ontdekjezintuigen vind je...

Ontdek je zintuigen

Kopieermap * A4 * 175 pagina’s * incl. kopieerlicentie OJZ01

Ontdek je zintuigen (kleuters)

Méér weten? Ga naar www.schoolsupport.nl, bel +31 (0)594-500145 of bezoek ons Informatiecentrum 66-71_06-kleuter-onderbouw.indd 71

K L EU TE RS EN O N D ER B O U W

Kleuters kijken, voelen, proeven, ruiken, luisteren...de hele dag! De activiteitenmap Ontdek je zintuigen zorgt in elke periode van het schooljaar voor inspiratie bij allerlei activiteiten of andere thema’s zoals: ‘Bij de bakker’, ‘Brr, het is koud!’, ‘Op de fiets!...’

49,50

71 10/01/11 12:57

/CROP-66-71  

http://www.schoolsupport.nl/download/folders/not2011/CROP-66-71.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you