Page 1

CATALOGUS VERRIJKEN 16 You 15 Balloon

te vertaling van X 1. Zoek de juis op alfabetische taande woorden X 1. Vul de onders

10 10

99

66

wijze in.

12 12

BB

A A BB

YY

11

22

33 88 Albert

16 16

77

Genius : Gentle

Einstein

11

g htin

por

lsup

hoo

© Sc

P 66 OE GR R 77 O VO

22

Stic .m. t i.s

15 15

Natuur en

6 5/

4 3/ ar ja r 13 13l e e

e

14 14

44

, at i e iënt neren r o , e 77 66 55 red pen 44 33 h a p g i s ch oll, ns c L e be , g 9 , i on e llo g e n , n8, ba ok, 7 beard n e l e e l i16 j k ibo , 5 balcony, 6 bo ttom A15dbe g h, 3 brother, 4 bath rac m, oo e dr be 1 bird, 2 blood, v 14 , by ba 13 d, ea br 12 dy, bo 11 , na na ba 10

4 3/ ar ja r 22 ee 11 – l

ntial most influe 5 /ti6eth Ptwen ay be the m n E ei e st th in Albert E physicisGt RofO s about d greatest O R ou r idea scientist an O ized ry on ti V lu vo for his theo e re st known 2 hich century. H be roe is e e H o g space. w , c an m d = K E an e tiiskm ? uned equation els zie jij vliegen gy and gW ty and the X 2. Hoeveel vog tween ener htin of relativi Stic onship be ti la .m. re s e i. th t birds por explains stein was lsup hoo age 30, Ein © Sc mass. By to y an m by tie, n considered n ta e the world’s or i ë d e n e r , be one of n e e c r p ifi nt p ie h sc a c h greatest ns c , L o g i s A twenty-three all time. n eige thinkers of e n , i j k i n g e elk? l B twenty-four e d. W ... A d ergel goe astiger C twenty-five vorige v is er e sl van

e O r E p ers o g k a n e nt op

ummerde letters uit de gen Schrijf hier de

X 3. Kleur deze olifant.

rondjes.

vliegende

rek

h één eed ven idactisc en, n st pga d en gev worde de o n van e kunn e n g e t ie eit n rz ze ijn att bev ave voo n foute creativit ve z , maar elen? a n e g a g v g p ik kje k op ijk o in l u n o r r g e o e o t e a v k s p is elk uitd een n om mak der te den jxtra vendien erkinge or stuk oor en zijn on geli o w en e vo ep z antw , ver oor ag ing hema. B eide uit ie stuk ngen. p atie Vijf rste vr indstre ie r li t rd n iënt neren v in sd er eb r e e e u k g v e o e )l a e it , s e e r r u lu iv en a’s ede De aar voo lt de evat w (p app rie n ch r enthem lag, zijn rdend n haa en b n op d n van u nsch : (logis s k e Wie eo eken e nen , uit n e re eige

Wetensch

ie e n e g O k j i l e d n o E r rs Een vrieg e p n p k a e nt o rek oero

ang

eK und

k Wis

out werk Sterren ap going left

33

FF

11

or going right

22

4 this goes on night and day can’t you get out of my way

33 44

5 have a life of your own will you please leave me alone

55 66 77

6 why are you so very near next to me always here 7 don’t spend all your time on me let me live let me free 8 don’t you dare to stay around you black shadow on the ground

88

66 77

C dit gaat door dag en nacht kun je niet uit de weg gaan

88

al D besteed niet je tijd aan mij laat me leven laat me vrij E nooit verlies je uit het oog of ik nu links of rechts ga

A

me

F jij en ik l een volmaakt ste altijd samen overal

W O J

t G heb het lef nie n om hier te blijve w jij zwarte schadu op de grond H waarom ben je zo dichtbij naast me altijd hier …let me live let me free!

elephant

• www.schoolsupp © Schoolsupport

o g n, ukk efe rag ide tijd nd le b dan dele ersche t kome uimte, ee o vraagst ogen v ecia , maar erk Engels en: r d s er m rm n de e sp ort.nl • 1 Sterrenw heid den on aarnaa en, lijn, c Dez rijdjare gen die rrassen ttingsve s • www.schoolsupp r r © Schoolsupport e tall e wo nde st n. D lin wed or leer bevat v n doorz a’s o boek B erkinge eld, ge m e g o e k : v w th In tips Elk boe inzicht /6). e be taat uit eken n de r groep 5 volgord t besM n. 572 lere n flits va r lgen n ex TC 10 n e e vo ren voo lijken e in cont e d n n zij n e e t ka ling erge orde den len ssan A w isch re ellen, v De inde ikke n tere g oek . ,t in ntw t b d lo gieë a n o a e n e In b t o k (e rate lm . n n u e a n n e le a g e e n gsst e de k in n s k king 7/8), re ontext n vouw : s u e n lo c e p ntd wisk s zij r op te o groe epaalde olgorde per en van daa nde top b v roe n en t do isku ken goe een al, vlak, akke t he e re in w p Kan men a o t a d e r n t h e t de sa ale ren wijs) an d go ver t r a a n n o v n e a n r r e K hu sw ke rek van n laten ta-onde geven stuk n sp arlijk len raag id d. Ja e lande bè ge oor Doe strij nhe de v n) ok v erlin ren van wed emend lege llentie) nbeken le - le en, o e le e e k o u g r e! eln dere oe e o g r (stim gen de an exce r hen o s ontwik ie d n e r . De Kango er voo e Ka erlin geven a m voo petentie or d landen r - le n de aging is k vo te voo en o om t oo e aa n 40 d zijn, s te (ruim gen ler kelen (c geld eer da gen me en uit t n end n a li ik r g e n tw n d n in m dag die ee li in r e it n e ë u - le r te on fe ers! li le e e aad stra krak k en oud miljoen nen. O voo it Au l leu een kw hersen et de geh in .indd 1 hee g mt u dstrijd m n im 5 dan w o e k genie cvr e u n n k elij r e d nd a ls r e vrie e r un tk zze stein een oud oero undew l doen e ngrijke Albert Ein wisk n he e pu nditie h k ang la a n en rsens, e agend De k - en wis In tota is be l. d ene in co e f. n roe e t rek stel h deze uit cellen a reke gaven a Kangoe eknobb d t nd en p t d rijze t me rvar gezo je g de o oen me wiskun en e t een elf dach kun je t d b ling Mee gen mé je z aint, zo leer . Je he n t n a a li la u tr td leer nen n nivea er kun spieren . e e s reke r 3/4 a roe zijn eig at je m sport je topper AN56 rjaa goe d n n st) - K e k – lee ar 3/4 e k e Kan en op k e 05 (5 r ja 5/6 ntd nastie r e e p e o O e KAN r r e . le e ro – oe elcod r 5/6 m g ied kraken g ik y a 6 r / rt n g ja a o 5 a r K et vo n – lee roep r 5/6 kA je m iek van 106 late boe B voor g oep 7/8 leerjaa 642 st zoals – pers k gr 086 Net ngymna 789 ntop ers boe A voor oep 7/8 e e s 9 n r p k ke gr he boe e re ntop oor oero rekene oppers oek B v ang b e nt  K ngoero rekene oppers t Ka roe kenen goe Kan eroe re go Kan k Herwec

8 T H E M A ’ S I N D E B R E E D T E E N● D E D I E P T E : V A K O V E R S T I J G E N D - n HPerw EeR ck S O O N L I J K E Do O N T W I K K E L I N G - L O G I S C H E N P R O B L E E M O P L O S S E N D DENKEN - TAAL/LEZEN REKENEN - ENGELS - ANDERE VREEMDE TALEN - VOOR DE LEERKRACHT

Physical Science

44 55

je eigen leven t laat me alsjeblief met rust

3 never let me of sight

55

22 33

B leef

2 you stay close at my side even when I want to hide

44

11

A jij blijft dicht aan mijn zij zelfs als ik me wil verstoppen

1 you and me a perfect pair always together everywhere

11 11

X 2. V

Jij

You

55

elk couplet.

20/07/10

16:13

ontdek nieuwe en ver borgen uitgaven!

ort.nl • 1


CA TA L O G U S V ER R I J KE N

Hoogbegaafdheid en het onderwijs door Drs. Lilian C. van der Poel De politiek vraagt extra aandacht voor excellente (hoogbegaafde) leerlingen. Maar wat is excellent? Niet alle hoogbegaafde leerlingen laten excellent leergedrag zien. Als hoogbegaafdenbegeleider begeleid ik in mijn bedrijf XL-leren regelmatig leerlingen met een hoog IQ die geen flauw idee hebben hoe ze moeten leren, omdat ze dat nooit geleerd hebben. De extra aandacht is dan ook hard nodig. Door de leerlingen stof aan te bieden waardoor ze hun hersenen moeten laten kraken. Door hen te leren falen. Want ook faalangst komt veel voor bij deze groep kinderen. Door hen te leren zich in te zetten voor iets, en te leren doorzetten. Uit ervaring in mijn praktijk weet ik hoe belangrijk het is om extra uitdaging aan te bieden. Daarom is de combinatie van het begeleiden van leerlingen en basisscholen enerzijds en het bewerken van materialen anderzijds mij zo lief. Dat ik dat bij Schoolsupport doe is niet toevallig. Zij bieden uitdagende producten speciaal voor hoogbegaafden.  Regelmatig vraagt een basisschool advies; bijna altijd is er een passend advies nodig, afhankelijk van het doel dat de school heeft. Toch heb ik een paar toppers: de denkspellen zijn op zich al een feestje. Met de bijbehorende opdrachtkaarten biedt Schoolsupport net die extra opdrachten waarmee het spel aansluit op de les. Bovendien leren ze de leerlingen een aantal vaardigheden die voor later van belang zijn. Daarnaast is de serie Outside the Box een prachtig handvat om pluslessen mee in te vullen. Drs. Lilian C. van der Poel Hoogbegaafdenbegeleider en eigenaar van XL-leren; advies aan basisscholen die beleid willen ontwikkelen, begeleiding van leerlingen van 4 tot 25 jaar, en begeleiding van peuters en hun ouders.

VAKOVERSTI J GEND 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

STER Pakketten NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 STER Software NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kant en Klaar Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sterrenwerk Natuur en Wetenschap . . . . . . . . . . . . 7 Outside the Box NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Presenteren is leren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Themaplein NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PERSOONLI J KE ONTWI KKELING 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Talentagenda’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tjoezz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Larsen Leerpuzzels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Survivalgidsen NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

LOGI SCH EN PROBLEEMOP LOS S E ND DE NK E N 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Denkspellen voor hoogbegaafde leerlingen NIEUW 12-13 Brainsnacks Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reken Logica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kijk en Vergelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Roosterfiguren Dieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 32 Breinkrakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Binairo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met dieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met meetkundige vormen . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met voertuigen, vliegtuigen en schepen . . 16 QUIZ IT! en QUIZ IT! Junior NIEUW . . . . . . . . . . . . . 17 BrainTrainers voor kids NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Leeskrakers en Leeskrakers mini . . . . . . . . . . . . . . 18

TAAL / LEZEN 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

hb-werk

Sterrenwerk Taal NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 BoekPluspakketten Informatief NIEUW . . . . . . . . 20-21 Zinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Benny Blauw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 De Jonge Onderzoeker NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 24 De Donkere Getallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sterrenwerk Natuur en Wetenschap . . . . . . . . . . . . 25 De Spraakwaterval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Een Lachertje! NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ABCDE... Ik begrijp het! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Taalklapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

plus-werk

hb-werk en/of plus-werk

Bestel op www.schoolsupport.nl of via het bestelformulier op pagina 38


In de breedte én de diepte

REKENEN 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Sterrenwerk Rekenen NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rekenen met... SOMA kubussen . . . . . . . . . . . . . . 28 Klik klak klaar... reken maar! . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kangoeroe Rekentoppers NIEUW . . . . . . . . . . . . . . 29 RAAK Hoofdrekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Excel4Kids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sterrenwerk Techniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ENGELS 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Languagenut Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sterrenwerk Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wings Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Logic Riddles in English NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . 33 InfoQuest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Picture Books Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Readalong Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Traditional Tales Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Wings English Readers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Mijn eerste Engelse woorden NIEUW . . . . . . . . . . . . 35

A N D E RE V R E E MD E T AL E N 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

The Language Factory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Languagenut Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mijn eerste ... woorden NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2

3

4

5

6

7

8

n.v.t. n.v.t.

We zoeken het in de breedte én in de diepte. Schoolsupport is een nog jonge, maar ambitieuze uitgeverij. Leermiddelen voor meer- en hoogbegaafden zijn voor ons een speerpunt. Daarbij zoeken we het in de breedte én in de diepte. In de breedte: voor alle vakgebieden en leeftijdsgroepen. En in de diepte: lesstof die verrijking en extra uitdaging biedt, maar ook lesstof voor vakoverstijgend werken, voor creatief denken, voor anders leren, aandacht voor de sociaal-emotionele kant en voor persoonlijke ontwikkeling. In deze catalogus Verrijken vindt u tientallen gevarieerde en verrassende uitgaven voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van 4 tot 12 jaar. En misschien vindt u bepaalde dingen niet of mist u iets. Dan hoor ik dat graag van u! Wij bouwen ons aanbod in plusleermiddelen steeds verder uit. Daarbij laten we ons adviseren door deskundigen zoals Lilian van der Poel. Maar we laten ons ook graag inspireren door úw ideeën, direct uit de praktijk. Simon van der Sluijs uitgever

V O O R DE L E E R K R A C H T 1

woord van de uitgever

15 Balloon wijze in. op alfabetische rstaande woorden X 1. Vul de onde

STER Software NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Begaafd Begeleiden NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Passend onderwijs voor begaafde leerlingen NIEUW . . 37

55

10 10

66

99

11 11

44

A A BB

BB

YY

11

55

22

33 88 Albert

66

ONLINE

heeft online componenten!

GEHEIM

T P

+ 31 ( 0 ) 30 209 081 0

hier geldt een actie!

RvR

©S

maak gebruik van recht-van-retour!

4 3/ ar rja 22 ee 11 – l

33

upp

ols cho

44

55

77 ort

ng chti

ti m. S

i.s.

nde

ku Wis

15 15 77

66

P OE GR

roe

n Een vrieg kan en ek goe

Kan

14 14

44

m letters uit de genu Schrijf hier de

r

fluent5ial/ 6 rd,e n8, b the most in th ony, 6 book, 7 bea tein may be icist ofOthEePtwentie d e l gch, r, 4 bath, 5 balc el R Albert Eins , 2 blood, 3 brothe room, A15 vbea er eatest phOysR G r ideas about bed bird gr 1 14 d y, an bab t scientis O zed ou ry y, 12 bread, 13 revoluVtioni 10 banana, 11 bod for his theo He n y. ow ur kn nt st e ce is be vliegend ero 2 X 3. Kleur deze dgospace. He uation E=mc , which Kan tim nedean d isku ls zie jij vliegen? olifant. and the eq energy an ng W X 2. Hoeveel voge chti of relativity lationship between . Sti m re e i.s. birds ort explains th upp nstein was ools age 30, Ei © Sch mass. By by many to , ed er ie id t ns co ta n the world’s r ië n e r e be one of n, o reden pp e ientific ch a o g is ch greatest sc s e e. n thre tim L e ntyall A twe , ig thinkers of n , e k in g e n lk? B twenty-four ele e A d e r g e l ij goed. W iger... C twenty-five orige v er n v last

e O r o Epp ers g n k a e nt o

rek

ANDERS

iets meer van iets anders!

NIEUW

deze uitgave is nieuw!

i nf o@ sch ool su ppor t . n l

a e én is steeds en v actisch n, é gav id n eve orden e op n van d kunne geg w en d te ie it zijn aar ze n? evatt e voorz fouten reativite e b v en ga , m uikele gav ok van nkje c p g p jk o o in li e e o tr er ag vo akk te s is elk uitd een n om en p ord n zijn m zonder xtra vendien erkinge or stuk e o elijw n o rg w e v Bo . ep ant , ve oor age e uit stuk ma. ping gen v tatie Vijf rste vr indstre rdie kenthe gebreid aus die leerlin riën eneren e e s) e r ve re uit n, o ’s in De e aalt de voo d naar vat ppe isch red thema g, e niv uw (plu e a n ri b h ij d z n h n n ensc n: (log e reken , uitsla orde fenen e kken op gen va ken ig Wie e e e o g e d b n n, u e ra id tijd

, en le da dele ersche ee o vraagst ogen v imte ecia , maar kom en: enwerk Engels er m rm n de e sp ond arnaast , lijn, ru port.nl • 1 Sterr heid Dez rijdjare gen die rrassen ttingsve • www.schoolsup a en rden ersc © Schoolsupport in e e st ond ek B wo ingen. D , getall wed or leerl bevat v n doorz o ma’s rk eld b e e g o e k : v w th In e t uit ken tips Elk bo /6). e be zich aat n in 2 de re groep 5 volgord t bestM n. x TC 1057 lere n flits va r lgen n e e vo ren voo lijken e in conte zijn en e e en d g kan ne len ant word ch rede en, verg indelin A ress ikke n tell gis oek . De inte gieë ontw n e In b n (en lo elmaat, an bod n. trate en te leuk a g e e n t g e w re e x d u k in ingss ), n k te 7/8 loss ijn: n vo tdek isku con p z e p n o w e e o e rs r gro epaald olgord daa ppe oen van de te e n n to e b v u n , d oero ken een al, vlak wisk reke at het ang pak en a d roe nt in de K sam an te goe rvaren verh tale s) ordt ken rwij en a e Kan hun ijks w n spre ukk van n laten ta-onde geven rl st a n g e le d . Ja raa bè ge oor heid Doe e lan strijd de v n) ok v erlin ren van gen ntie) ken n, o wed emend - le kele ule gele lle nbe ! ln eree eroe (stim gen de an exce r hen o s ontwik ngo De dee goeroe oor ied . e Ka erlin geven a m voo petentie er v Kan or d landen e is o d o v - le g oor n te an om gin ook an 40 n, v ee a (ruim gen lere kelen (c itda d eldt d zij ns te en m g en u at g eer gen e erlin twik ! rling en d itda in m ie e nin - le r te on ralië ouden joen lee n. Oefe en u waad d nkrakers o st k o u u v il e ne de it A l le geh nk 1 5m hers win cvr.indd hee rijd gee mt u met lijk genie ls en ouden e ko ewedst n er ruim jker dan nde et kan e een vriende u z ro tein k z e Eins e is h o d ri h pu Albert kun ang al do belang ditie en w ns, en gende De k - en wis In tota con e is a nen f. n roe el. reke stel hers ze uitd cellen in reke gaven a Kangoe eknobb e dat et d p t ren d rijze ond de o oen me wiskun erva en gez dacht m je je g n e n e t d ing bt zelf t, zo ku Mee gen mé leerl . Je he n je in laat u t da ren train leerl ivea nen kun reke eigen n meer rt je spie pers. 3/4 56a je roe aar top spo - KAN goe op zijn ek dat leerj n /4 n n e e a (5st) K k /6 – erjaar 3 rek KAN05 Ontd reen astie roe ep 5 /6 le code iede kraken. t gymn angoe r gro p 5/6 – erjaar 5 artikel o o K e v n – le roe r 5/6 kA je m iek van 106 late boe B voor g ep 7/8 leerjaa 642 st zoals 86 – pers k gro Net ngymna 890 7/8 ntop ers boe A voor 9 7 rse ene roep

Physical Science

k Herwec

ontdek verborgen uitgaven!

ACTIE

16 16

Genius : Gentle Einstein

11

OR VO 77

22


V A K O V E R S TIJGE N D

STER Pakketten

1

2

3

4

5

6

7

8

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Bijt je vast in de STER Pakketten Op zoek naar een flexibele leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen? Naar een samenhangend pakket leeractiviteiten per bouw voor plusleerlingen die zorg nodig hebben omdat de bestaande leermiddelen hen onvoldoende uitdaging bieden? Op zoek naar een goede basis en mogelijkheden om voor een groep of een individuele leerling een planning met taken te maken en deze ook te volgen? De vrijheid houden om ook eigen leertaken op te nemen in uw planning? ...

V A K OV ER ST IJG E ND

STER Pakket Kleuterbouw

4

Een samenhangend pakket leermiddelen, geselecteerd voor cognitief begaafde leerlingen in de kleuterbouw, onderbouw, midden- en bovenbouw. Een STER Pakket staat los van andere methodes en is naast alle andere methodes inzetbaar. Met taken uitdagen, plannen en volgen! Een STER Pakket bevat taken rekenen/ wiskunde, taken taal/talen/lezen en taken ‘algemeen’: vakoverstijgende taken binnen allerlei thema’s: techniek, natuur en wetenschap! Veel van de geselecteerde uitgaven in de STER Pakketten staan op de Leermiddelenlijst (hoog)begaafden van de SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

M éér w et en ?

Uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen De STER Pakketten zijn niet alleen inzetbaar voor hoogbegaafde leerlingen, maar bieden ook verrijkingsmaterialen voor intelligente en/of snelle leerlingen die aanvullende stof aankunnen. Veel van deze materialen zult u in deze brochure tegenkomen. In een STER Pakket zitten ook online licenties (bijv. Languagenut, Brainsnacks Online en Wings Online). Deze licenties hebben een looptijd van 1 jaar (Languagenut 6 maanden) en moeten daarna verlengd worden. Verlengen kan simpel via uw account in mijnSchoolsupport, onder Instellingen en licenties.

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

Verrijkingstaken voor kleuters tot bovenbouwleerlingen In welke mate u gebruik maakt van de materialen in de STER Pakketten, hangt af van de beschikbare tijd die de leerling heeft om met de taken aan de slag te gaan. U kunt daarin zelf keuzes maken, u kunt handig plannen en volgen met de STER software. De inschatting is dat een STER Pakket lestaken biedt voor zo’n 5 uur per week. Er blijft dus nog veel tijd over voor zelf te kiezen of zelf te plannen verrijkingstaken. Deze zijn ook gemakkelijk toe te voegen in de software. Ga voor een overzicht per pakket naar www.schoolsupport.nl!

info@schoolsupport.nl


V A K O V E R S T IJGE N D

STER Software

1

2

3

4

5

6

7

8

Plustaken plannen en leerlingen volgen

Ook leermiddelen van collega-uitgevers kunt u handmatig of met het hulpprogramma SterCSV eenvoudig aan de plan-software toevoegen! Bij aanschaf van de software zit een jaarlicentie. De  jaarlijkse licentiekosten voor updates/upgrades bedragen ca. 30% van de basislicentie. Een update is niet verplicht uiteraard. De software blijft ook werken zonder de  updatelicentie.    Training op maat Wenst u graag een training bij de software? Een onderwijsdeskundige helpt u graag op weg aan de hand van een speciaal geschreven Trainings Manual. Trainingen zijn op inschrijving, maar ook aan te vragen op locatie. Bij de aanschaf van een STER Pakket is de software inclusief en de training exclusief.

> Op schoolsupport.nl/stersoftware vind je ...

handleidingen service

recencies afbeeldingen

voorbeelden direct bestellen

SSW01

STER Software brinlicentie 1 jaar

€ 129,00

SSW02

STER Software training op Schoolsupport-locatie

€ 149,00

SSW03

STER Software training op eigen locatie

€ 349,00

SSW50

STER Software brinlicentie 1 jaar + training op Schoolsupport-locatie

€ 249,00

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Met de STER Software  van Schoolsupport kunt u taken uit leermiddelen zelf toevoegen en in een planning zetten voor plusleerlingen. Voor veel leermiddelen van Schoolsupport, Abimo en Schubi is dit al voor u gedaan!  Uit deze leermiddelen zijn honderden taken gedefinieerd die u aan een leerling of een groep(je) leerlingen kunt koppelen, verdeeld over de gebieden taal/lezen, rekenen/wiskunde en algemeen. Zo kunt u voor uw plusleerlingen plannen, volgen en evalueren. STER is uitstekend in te zetten voor plusleerlingen, bijvoorbeeld in plusgroepen waar leerlingen hun eigen taakbrief hebben, net even anders dan die in de reguliere groep. Ster genereert zelfs een complete taakbrief voor de leerling, om als uitdraai in het laatje te hebben liggen, aantekeningen op te maken en natuurlijk: taken op af te vinken! Niet alleen op papier, maar ook in de software zelf is het mogelijk taken af te vinken en van periodes en planningen rapporten uit te printen. Zo kunt u niet alleen taken plannen, maar ook uw leerlingen volgen en bijvoorbeeld aan de hand van een rapport evalueren.

STER Pakket Middenbouw

> Op schoolsupport.nl/sterpakket vind je ...

leermiddelen per pakket > overzicht Op www.schoolsupport.nl vind je ... meer informatie

direct bestellen

M éér weten ?

STER Pakket Bovenbouw

STR01

STER Pakket Kleuterbouw (groep 1/2) + handleiding

€ 395,00

STR02

STER Pakket Onderbouw (groep 3/4) + handleiding

€ 650,00

STR03

STER Pakket Middenbouw (groep 5/6) + handleiding

€ 850,00

STR04

STER Pakket Bovenbouw (groep 7/8) + handleiding

€ 995,00

STR05

STER Pakketten (groep 1-8) + handleidingen + STER Software

€ 2995,00

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

V AK O VE R S TI J G EN D

STER Pakket Onderbouw

5


V A K O V E R S TIJGE N D

Kant en Klaar Plus

1

2

3

4

5

6

7

8

Verdiepende, vakoverstijgende thema’s Thema

Toffe

RoboTs

De Pi-code

robots: 6e LEErJAAr + / groEp 8 + 1e JAAr sECUNDAIr / VoortgEZEt oNDErWIJs

3. spREEkwooRDEN, UITDRUkkINgEN... ‘LETTERLIJk’ gETEkEND

1. robot oF gEEN robot?

Zoek ze op in het woordenboek en schrijf er de betekenis bij. Kijk naar de voorwerpen op de tekening en ontdek welk woord, bijvoorbeeld spits, veer, klok, uur… je kunt opzoeken. Schrijf ook de betekenis van het gezegde op.

Tijd

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

1.1 Wanneer spreken we over een robot?

Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij het woord robot. Toch is deze vraag niet zo eenvoudig, want zeg nu zelf: wat is het verschil tussen enerzijds een robot en anderzijds een computer, een automatische machine of een telegeleid voertuig? Een robot moet natuurlijk kunnen bewegen; dus is een computer geen robot. Wel maakt een computer vaak deel uit van een robot. Daarnaast moet een robot zijn omgeving kunnen waarnemen zoals wij die zien, horen, proeven, ruiken en voelen en daarna moet hij beslissen wat hij zal doen. Meestal kan een robot meerdere taken uitvoeren of kun je tenminste zijn programma aanpassen. Een automatische machine daarentegen kan maar één taak volbrengen en doet dit zonder zijn omgeving waar te nemen. De robot moet deze taken zelfstandig kunnen uitvoeren, dus zonder menselijke tussenkomst die er wel is bij een telegeleid voertuig. Een robot kan natuurlijk wel opdrachten krijgen van een mens, maar daarna zal de robot zelf moeten nadenken om deze opdracht met succes te volbrengen. Om dus te weten of iets een robot is, moeten de volgende kenmerken aanwezig zijn: het moet kunnen bewegen, zijn omgeving kunnen waarnemen en kunnen nadenken. Grootte en vorm zijn daarbij niet belangrijk.

V A K OV ER ST IJG E ND

.................................................................................

Als eerste iets doen waarvoor je moed nodig hebt.

................................................................................. .................................................................................

a. Kies uit en vul in: oor – microfoon – huid – tong – motor – oog – camera – neus

................................................... ....................................

de pi-code: 6e LeeRJAAR + / gRoep 8 + 1e JAAR SecUNdAiR / VooRTgeZeT oNdeRWiJS

................................. .......................... .................................

1. Wist je dat? .......................................................................................................................... 5 2. (H)eureka, Archimedes berekent als eerste pi wiskundig! .............................................. 6

.................................................................................

..........................

................................................................................. .................................................................................

..........................

.................................................................................

..........................

................................................................................. .................................................................................

3. Pi, een irrationaal, transcendent, normaal en universeel getal ...................................... 8 3.2 Welke getallen zijn er? ............................................................................................... 8 3.2 Het getal Pi ................................................................................................................. 9

KaNT eN KLaaR pLus - 6e LeeRjaaR+ / gRoep 8+ eN 1e jaaR seCuNDaIR / VooRTgeZeT oNDeRWIjs

3 KaNT eN KLaaR pLus - diffeReNTiaTie 5e LeeRjaaR / gRoep 7

4. De piramiden van Gizeh en pi ......................................................................................... 11

PRachTige

PRachTige

PaTRoNeN

6. wEERspREukEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10

PaTRoNeN

A

b

c

Overwinteren ganzen in ons

onweren, krijgt men in juli

wind en regenvlagen.

A1

b4

c11

Schrijf de namen van de getekende bladeren op de juiste plaats in de tabel. bladrand nervatuur veernervig

Draagt januari een

opgestaan, brengt standvastig

van het jaar ook mis.

A2

b ....

c ....

Blazen de muggen in februari

rood, ’s avonds verkeert

er vast en zeker mooi weer.

A3

b ....

c .... c ....

Wil het in maart

land, dan blijft de strenge

de oren warm.

A4

b ....

Broedt de spreeuw vroeg in april, een

30 dagen, maar dikwijls veel

met zich sollen.

A5

b ....

c ....

Roept de houtduif in mei

sneeuwwit kleed, de zomer

is op til.

A6

b ....

c ....

Als het koud en nat in juni

zonnegoud, de winter volgt

december.

A7

b ....

c ....

Is in juli de ochtend

veel mollen, dan laat de winter

veel regen.

A8

b ....

c ....

De noordoostenwind in augustus

alarm, houd dan in maart

weder aan.

A9

b ....

c ....

Vorst in september

keer op keer, dan komt

het weer in nood.

A10

b ....

c ....

Blinkt oktober in

schone meimaand

winter aan de kant.

A11

b ....

c ....

November heeft maar

geeft een zachte

zal zijn heet.

A12

b ....

c ....

Zijn er eind december al

is, dan is de rest

dan snel en koud.

A13

b ....

c ....

handnervig

gaaf

gezaagd

getand

gegolfd

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Klimop Gewone es

Zomereik

Spaanse aak

Tamme kastanje

Noorse esdoorn

Gewone esdoorn

Beuk

e

KaNT eN KLaaR PLus - diffeReNTiaTie 5 LeeRjaaR / gRoeP 7

KaNT eN KLaaR PLus - diffeReNTiaTie 5eLeeRjaaR / gRoeP 7

Echte verdieping buiten de kerndoelen om, met thematisch uitdagende projecten voor sterke en hoogbegaafde leerlingen van groep 5 tot 8+ - dat is de Kant en Klaar Plus-serie die tot stand gekomen is onder supervisie van dr. Tessa Kieboom, verbonden aan het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek in Antwerpen.

Verrijking, verdieping en verbreding samen De niet leerplangebonden lesstof in de Kant en Klaar Plus-serie is zowel geschikt voor klassewerk als in uw plusklas. Voor groep 5/6 heeft u twee kopieermappen tot uw beschikking met uitgebreide thema’s voor zeer begaafde leerlingen. Voor groep 7/8 zijn er ook twee mappen geschreven. Daarnaast zijn er voor de toppers in groep 8 ook nog twee kopieermappen met niveau 8+. Een thema bestaat telkens uit een deel 1 van 20-32 pagina’s uitdagende opdrachten en taken, zoals wereldoriënterende

M éér w et en ?

7

4. uIT hET pATRoNENboEk vAN DE NATuuR: DE LooFbooMbLADEREN

Tot ver in de 20e eeuw moesten de mensen het stellen zonder weerbericht voorspeld door computers en satellieten. Onze voorouders observeerden heel nauwkeurig het weer. Ze keken en luisterden naar de natuur. In rijmende zinnen noteerden ze op de kalender een verwachtingspatroon van het komende weer. Zoek de delen van twaalf maandspreuken bij elkaar.

Onderzoek naar meer- en hoogbegaafde leerlingen door bijvoorbeeld het CBO zorgt ervoor dat er steeds betere leermiddelen voor deze doelgroep op de markt komen. De Kant en Klaar Plus-serie is hier een voorbeeld van. De 10 thematisch geïntegreerde projecten zijn verdeeld over 6 kopieermappen waarin een variatie aan zelfstandig werk en coöperatief leren aan bod komt.

6

De spits afbijten

7

activiteiten, codetaal, puzzels, breinbrekers en opzoektaken. Dit alles met een variatie aan zelfstandig werk, werken in duo’s en in groepjes. Het deel 2 en 3 van elk thema bevat elk minimaal 12 pagina’s aan het thema gerelateerde verrijkingsleerstof voor elk bijbehorend leerjaar. Het thema beslaat zowel rekenen/wiskunde als taal, maar ook wereldoriëntatie en zelfs Frans (als keuzestof). Deze delen zijn ook bedoeld voor differentiatie binnen de plusklas. De nadruk ligt hierbij op zelfstandig werken. Kant en Klaar Plus kan ook opgenomen worden als hoekenwerk. Elke kopieermap bevat ook antwoorden in werkblad-opmaak en een handleiding voor de leerkracht. Prachtige thema’s en Pi-projecten De 4 projecten voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5/6 zijn: - Dolle dino’s - Naamloze namen - Fantastische farao’s - Bruggen bouwen - De 4 projecten voor groep 7/8 zijn: - Curieuze cirkels - Eerlijke economie - Prachtige patronen - Toffe tijdreizen - De thema’s uit de 8+ mappen zijn:

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

- De Pi-code - Robots - De 5/6 map met de thema’s Fantastische farao’s en Bruggen bouwen en de 7/8 map met de thema’s Prachtige patronen en Toffe tijdreizen maken deel uit van de Ster pakketten middenbouw en bovenbouw (zie p. 4 en 5). > Op schoolsupport.nl/kantenklaarplus

vind je onder andere ...

meer informatie inhoudsopgaven

voorbeelden direct bestellen

KEK15

Kant en Klaar Plus - Dolle dino’s & Naamloze namen groep 5/6

€ 82,50

KEK16

Kant en Klaar Plus Fantastische farao’s & Boeiende bruggen - groep 5/6

€ 82,50

KEK17

Kant en Klaar Plus - Curieuze cirkels & Eerlijke economie groep 7/8

€ 82,50

KEK18

Kant en Klaar Plus - Prachtige patronen & Toffe tijdreizen groep 7/8

€ 82,50

KEK20

Kant en Klaar Plus - De Pi-code - € 82,50 groep 8 BO/klas 1 VO

KEK21

Kant en Klaar Plus - Robots groep 8 BO/klas 1 VO*

€ 82,50

*met gratis boek Robots binnenstebuiten

info@schoolsupport.nl


V A K O V E R S T IJGE N D

Sterrenwerk Natuur en Wetenschap

1

2

3

4

5

6

7

8

Lezen over en verdiepen in natuur en techniek? Sterrenwerk

Sterrenwerk Natuur en Wetenschap

Long ago, it was believed that the gods ruled the weather, because it was a mystery to people. No one knew how to measure heat, cold, or wind. Galileo Galilei invented the thermometer in the 1500s. Soon after, the first barometer was invented to measure air pressure. Today, meteorologists use newer tools such as weather satellites and radar to study weather and make weather predictions.

Het weer dierenwetenschapster en dierenvriend

en meteorologen

Jane Goodall was born in 1934 and grew up to be the world’s leading authority on chimpanzees. She has had a love and fascination for nature and animals since she was a little girl. Throughout her life, she has learned a great deal about these animals and how they are more similar to us than we may think.

Don Herweck

Marie curie cvr.indd 1

20/07/10 16:13

TCM 10551

TCM 10551 Storms cvr.indd 1

20/07/10 22:11

LLife ife Science

20/07/10 16:23

TCM 10593

Dieren

Although there are many different kinds of living things in the world, they used to be categorized into just two groups: plants and animals. Now we know that there are microorganisms as well, and they are divided into four kingdoms: bacteria, archaea, protista, and fungi. Understanding the most simple organisms helps us understand the most complex life forms as well.

LLife ife Science

20/07/10 16:38

meer informatie inhoudsopgaven ervaringen

bladervoorbeelden recensies direct bestellen

M éér weten ?

simpele organismen

Lisa Zamosky Kimberly Fekany Lee

Joshua BishopRoby

1/08/10 22:01

20/07/10 22:17

Sterrenwerk Natuur en wetenschap maakt onderdeel uit van het Boekpluspakket Informatief 11-12 jaar (zie p. 20/21) en van het Ster pakket bovenbouw (zie p. 4/5).

de persoonlijke en werkachtergrond van de onderzoeker én een boekje met interessante informatie over het onderzoeksthema. Pittig maar voor de cognitief meest begaafde leerlingen in groep 8 absoluut uitdagend.

Nog meer lezen over Sterrenwerk Natuur en Wetenschap? Ga naar pagina 25!

Onderzoek zelf! Bij elk boekjesduo is verwerkingsmateriaal ontwikkeld waarbij de leerlingen worden uitgedaagd om natuur- en scheikundige

SWN50

Sterrenwerk N&W serie (10 delen)

€ 99,50

SWN60

Sterrenwerk N&W digitaal verwerkingsmateriaal (5 jr. brin)

€ 49,50

SWN01

Sterrenwerk N&W Marie Curie + Onderzoek naar atomen (2 delen)

€ 19,50

SWN02

Sterrenwerk N&W Albert Einstein + Onderzoek naar energie (2 delen)

€ 19,50

SWN03

Sterrenwerk N&W Jane Goodall + Onderzoek naar dieren (2 delen)

€ 19,50

SWN04

Sterrenwerk N&W Louis Pasteur + Onderzoek naar simpele organismen (2 delen)

€ 19,50

SWN05

Sterrenwerk N&W Meteorologen + Onderzoek naar stormen (2 delen)

€ 19,50

25

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

V AK O VE R S TI J G EN D

> Op schoolsupport.nl/sterren vind je ...

Onderzoek naar

informatie te achterhalen, uitleg met behulp van applets te begrijpen, te rekenen, tekst te verklaren, historie te onderzoeken en ook zelf eenvoudige experimenten te doen. Nuttig is ook dat leerlingen lezen dat niet alles deze wetenschappers aan kwam waaien. Zo lezen ze bijvoorbeeld over Marie Curie, “die zich door niets of niemand van haar studie af liet houden. Soms vergat ze zelfs te eten. Ze voltooide haar opleiding als een van de besten van haar klas. In natuurkunde was ze zelfs de beste.”

Straling is overal. In je slaapkamer, in je klaslokaal en zelfs in je lichaam! Is dit slecht voor je? Nee, dat hoeft niet. Niet alle straling is zo sterk en gevaarlijk als de energie van het radium waar de Curies mee werkten. Licht is een andere vorm van straling, zonder het licht van de zon zou er zelfs geen leven op aarde bestaan. Urenlang in de zon liggen om bruin te bakken kan echter wel te veel van het goede zijn. Te veel zonlicht kan de weefsels in je lichaam beschadigen en ziekten zoals huidkanker veroorzaken.

De leesboekjes uit de Sterren-serie zijn per twee met elkaar verbonden: een boekje over

TCM 10587

simpele organisme onderzoeken cvr.indd 1

Omringd door straling

Techniek is toegepaste wetenschap, de basis is de natuurkunde. Lezen over beroemde natuurkundigen, hun onderzoek en uitvindingen en jezelf verdiepen met verwerkingsmateriaal in deze natuurkundige thema’s? Dat kan met Sterrenwerk Natuur en wetenschap.

Natuur en Wetenschap

Natuur en Wetenschap

Debra J. Housel

onderzoek naar dieren cvr.indd 1

Sterrenwerk

Sterrenwerk

You see some animals every day, but there are many more animals in the world that you are likely never to see. They come in all sizes and shapes, with amazing abilities you might never imagine. Scientists who study animals are called zoologists, and they find out everything there is to know about these amazing creatures.

Elizabeth R. C. Cregan

20/07/10 15:27

Zamosky

atomen, onderzoek naar cvr.indd 1

Earth & Space Science

1/08/10 22:12

Onderzoek naar simpele organismen

Lisa Zamosky Kimberly Fekany Lee

Onderzoek naar onderzoek naar simpele organismen

Natuur en Wetenschap

BishopRoby

TCM 10569

Don Herweck

TCM 10588

TCM 10588 Louis Pasteur cvr.indd 1

Sterrenwerk

Animals STORMEN

Housel

Physical Science

During the course of our lives, we experience many different kinds of weather, from blazing heat to freezing rain and even blizzards. Some of us even see hurricanes and tornadoes! There are many causes for different kinds of weather, but the biggest factors are heat, water, and wind. Today, advanced scientific instruments help predict the weather. These instruments help people prepare for storms before they happen.

Cregan

Herweck

atomen

1/08/10 21:48

The World of Animals

Energie Atoms are the building blocks of everything around us. Inside the atom is the nucleus, with protons and neutrons. But there are even smaller particles that make up protons and neutrons, called quarks. Everything that scientists know about atoms is part of atomic theory, which originated in ancient Greece, but continues even today.

Onderzoek naar...

LLife ife Science Connie Jankowski

Debra J. Housel

onderzoek naar of The World

Natuur en Wetenschap

TCM 10594

jane goodall dierenwetenschapster en vriend cvr.indd 1

Investigating Storms

Investigating the Chemistry of Atoms

All About Energy

TCM 10571

onderzoek naar

LLife ife Science

Sterrenwerk

Investigating

Natuur en Wetenschap

se energy, power y forms, People

20/07/10 16:53

het weer en de meteorologen cvr.indd 1

Sterrenwerk

TCM 10552

Elizabeth R. C. Cregan

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Space Science

dierenwetenschapster en dierenvriend

Zamosky

baanbrekende Earth & natuurkundige

Housel

Physical Science

TCM 10570

Cregan

Herweck

Jane Goodall

Louis Pasteur was born in 1822, and he was a great scientist. He is said to be the founder of modern medicine, and he proved that germs spread disease. He researched many ways to kill germs and bacteria, which help keep us safe and healthy every day.

Jankowski

Marie Curie TCM 10572

Louis pasteur en het gevecht tegen microben

Natuur & Wetenschap

Louis Pasteur and the Fight Against Germs

en de meteorologen

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

Natuur en Wetenschap

Jane Goodall

Jane Goodall dierenwetenschapster en vriend

Marie Curie’s work in radioactivity changed the way scientists think about matter and energy and led to advancements in the treatment of disease. With her fellow scientist and husband, Pierre Curie, Marie searched for the source of radioactivity and discovered two elements, radium and polonium. The Curies shared the 1903 Nobel Prize, the world’s highest science award, for their discovery.

Het weer en de meteorologen

Marie Curie Pioneering Physicist

Albert Einstein: Gentle Genius

fluential e twentieth s about or his theory 2 , which nergy and

Een vriendelijk genie

Sterrenwerk

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

Het weer

7


V A K O V E R S TIJGE N D

Outside the Box

1

2

3

4

5

6

7

8

Buiten de kaders denken en geijkte patronen doorbreken Anders kijken, anders denken en anders doen. Durf buiten de vertrouwde kaders te treden. Dat is outside the box denken. Door creatief en effectief te handelen, groeit het zelfvertrouwen van leerlingen en zijn ze beter in staat om te gaan met onverwachte ontwikkelingen.

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Outside the box

opdracht het gaat (zelfstandig, in tweetallen of in groepjes uit te voeren).

In Outside the box vindt u tal van creatieve, uitdagende en leuke activiteiten. Een greep uit de verschillende delen: een superheld ontwerpen, een gevangen prins redden van zijn betovering, een nieuwe tandpasta bedenken, een jipper gelukkig maken, een eigen buitenaardse wereld creëren, verborgen schatten vinden, een tiensterrenhotel voor kinderen ontwerpen, een moordmysterie oplossen en nog heel veel meer spannende, prikkelende en inspirerende opdrachten waarmee leerlingen buiten kaders leren te denken en geijkte patronen doorbreken. Creatieve en uitdagende activiteiten op drie niveaus Outside the box bestaat uit drie delen: voor 6-7, 8-9 en 10-12 jarigen. Elk boek is opgebouwd uit vier onderdelen: 1. Ontwerpen 2. Creatief denken 3. Taal ontdekken 4. Problemen oplossen Instructie voor leerkrachten Bij ieder kopieerblad vindt u allerlei informatie en suggesties om de activiteit in te leiden. Plus een flink aantal tips om de opdracht uit te breiden of anders aan te pakken. Daarnaast is er ook een tijdsinschatting gemaakt en wordt aangegeven om wat voor soort

Presenteren is leren

1

2

3

4

5

6

7

8

Presenteren is leren

> Op schoolsupport.nl/outsidethebox vind je ...

meer informatie inhoudsopgaven

recencies afbeeldingen

voorbeelden direct bestellen

ABI70

Outside the Box 6-7 jaar

€ 31,50

ABI71

Outside the Box 6-7 jaar

€ 31,50

ABI72

Outside the Box 6-7 jaar

€ 41,50

ONLINE

Vrije opdrachten met online filmpjes De leerkracht doet niet alleen aan kennisoverdracht, maar leert leerlingen ook zelf informatie te zoeken en deze te verwerken tot bruikbare kennis. Natuurlijk moet dit stap-voor-stap en volgens structuur.

V A K OV ER ST IJG E ND

De stappenkaarten van Presenteren is leren zijn geschikt om leerlingen te leren zelfstandig het gehele proces van informatie verzamelen, verwerken en uiteindelijk presenteren, te doorlopen. Daarbij kiezen de leerlingen zelf waarin ze zich binnen een onderwerp willen verdiepen, en dat binnen drie niveaus.

8

Het proces van onderzoeken en selecteren Presenteren is leren bestaat uit vier series van 30 stappenkaarten die verschillen in onderwerp en niveau. De thema’s zijn divers en zijn vakmatig en/of thematisch geordend. Een leerling komt veel te weten door het proces van onderzoeken en selecteren. Minstens zo belangrijk is het om met de opgedane kennis iets te doen: deze te delen door te presenteren. Om dit te leren hebben leerlingen aan de ene kant vrijheid nodig om een eigen presentatiestijl te ontwikkelen. Aan de andere kant is structuur en begeleiding noodzakelijk om het verdiepen in een onderwerp en de presentatievaardigheden aan te leren. Presenteren is leren voorziet in beide elementen en biedt daardoor een hulpmiddel om kinderen een grote verantwoordelijk en inbreng te geven bij het eigen leren. Het presenteren is een middel, het proces blijft het doel. Filmpjes als teaser Bij elke stappenkaart zijn filmpjes beschikbaar in mijn.schoolsupport.nl. Hiermee kunnen leerlingen voorkennis opdoen of leerlingen gebruiken ze in de presentaties. Deze digitale component is een uitbreiding op de stappenkaarten die past bij deze tijd!

M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

> Op schoolsupport.nl/presenterenisleren vind je ...

meer informatie inhoudsopgaven beeld filmselectie

recencies handleiding scores op hb-criteria

voorbeelden ervaringen direct bestellen

PIL55

Presenteren is leren 1-4 kennismakingsset (4x3 kaarten)

€ 12,50

PIL50

Presenteren is leren complete set (deel 1-4)

€ 165,00

PIL51

Presenteren is leren 3-jaarslicentie filmselectie

€ 24,50

PIL01

Presenteren is leren 1

€ 44,50

PIL01C

Presenteren is leren 1 + 3-jaarslicentie filmselectie

€ 59,50

PIL02

Presenteren is leren 2

€ 44,50

PIL02C

Presenteren is leren 2 + 3-jaarslicentie filmselectie

€ 59,50

PIL03

Presenteren is leren 3

€ 44,50

PIL03C

Presenteren is leren 3 + 3-jaarslicentie filmselectie

€ 59,50

PIL04

Presenteren is leren 4

€ 44,50

PIL04C

Presenteren is leren 4 + 3-jaarslicentie filmselectie

€ 59,50

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


V A K O V E R S T IJGE N D

Zinder

1

2

3

4

5

6

7

8

Variëren, verbreden en verdiepen hand-in-hand Niet voor niets werd Zinder al door tal van leerkrachten en IBers geselecteerd voor pluskinderen. U verbreedt en verrijkt met Zinder-boeken en werkboeken. Door bestaande lesstof binnen een interessante context aan te bieden en door de originele vraagstellingen, weblinks en thema’s.

Zinder 10+ maakt deel uit van het BoekPluspakket Informatief 9-10 jaar en Zinder 11+ is opgenomen in het BoekPluspakket Informatief 10-11 jaar (zie p. 20/21). Ook zijn de natuurwetenschappelijke titels opgenomen in de Ster pakketten middenbouw en bovenbouw (zie p. 4/5).

Zinder

Algemene- en woordenschatontwikkeling Twee leesboeken samen behandelen telkens één op wereldoriëntatie gericht thema. De leerlingen zullen door de aansprekende onderwerpen en de grafische vormgeving van de boeken direct geboeid raken. In de leesboeken worden zowel vakwoorden als algemene woorden uitgelegd. In de werkboekjes wordt op een speelse manier gewerkt aan woordenschatverrijking. Taalpuzzels en taalvragen wisselen elkaar af met interessante en relevante wetenswaardigheden en op wereldoriëntatie gerichte (web) opdrachten. Estafette-lezen en dan…? Diverse scholen zetten Zinder in na technisch lezen. Uw betere lezers blijven gemotiveerd lezen, ze kiezen zelf een leesboek uit en u kunt álle leerlingen op hun eigen niveau laten lezen. Inzetbaar mét of zonder de werkboekjes. meer Zinder op pagina 22-23

3

4

5

6

7

Themaplein

Onderzoeken, weten, leren

em

em

a plein h heam plein Tahplein ThemTa Tplein

maakt leren ronduit leuk! maakt leren ronduit leuk!

maakt leren ronduitmaakt leuk! leren ronduit leuk!

Integratie van vakken De vakken die in Themaplein aan bod komen zijn de zaakvakken en de creatieve vakken, daarnaast komen er veel taalactiviteiten aan bod. De opdrachten zijn zeer gevarieerd en stimuleren de leerlingen tot het opdoen van kennis, vaardigheden en attitudes. Het lesmateriaal van Themaplein is in eerste instantie ontstaan en opgebouwd rond de principes van werken in hoeken. De zaakvakken, creatieve vakken en taalvaardigheden worden niet langer als losstaande activiteiten aangeboden, maar zijn met elkaar verweven in een overkoepelend thema.

ONLINE

ww w. s c h ool s u pport. n l

HANDLEIDING

oriëntatie oriëntatie Nederlands Inclusief: Nederlands Kopieerbladen

Inclusief: Kopieerbladen

Inclusief: Werkbladen Inclusief: Werkbladen Kopieerbladen Kopieerbladen Opdrachtkaarten Opdrachtkaarten Werkbladen ToetsenWerkbladen Toetsen Opdrachtkaarten DigtaleOpdrachtkaarten omgeving Digtale omgeving Toetsen Toetsen Digtale omgeving Digtale omgeving

Inclusief: Kopieerbladen Werkbladen Opdrachtkaarten Toetsen Digtale omgeving

a em

ma PEeL ERK

a S a emRT &em SENW

N ERDE SPONE HO

WO

a em

L ELA HE

M

> Op schoolsupport.nl/themaplein vind je ...

meer informatie kostencalculator

deel handleiding zichtzending aanvr.

voorbeelden direct bestellen

THP01

Thema 1: Mode - handleiding, kaarten en digi-omgeving

€ 119,00

THP015

Thema 1: Mode - werkbladenblok (5 ex.)

€ 14,50

THP0125

Thema 1: Mode - werkbladenblok (25 ex.)

€ 64,50

THP02

Thema 2: Wonen - handleiding, kaarten en digi-omgeving

€ 119,00

THP025

Thema 2: Wonen - werkbladenblok (5 ex.)

€ 14,50

THP0225

Thema 2: Wonen - werkbladenblok (25 ex.)

€ 64,50

THP03

Thema 3: Sport & Spel - handleiding, kaarten en digi-omgeving

€ 119,00

THP035

Thema 3: Sport & Spel - werkbladenblok (5 ex.)

€ 14,50

THP0325

Thema 3: Sport & Spel - werkbladenblok (25 ex.)

€ 64,50

THP04

Thema 4: Heelal - handleiding, kaarten en digi-omgeving

€ 119,00

THP045

Thema 4: Heelal - werkbladenblok (5 ex.)

€ 14,50

THP0425

Thema 4: Heelal - werkbladenblok (25 ex.)

€ 64,50

THP05

Thema 5: Hersenwerk - handleiding, kaarten en digi-omgeving

€ 119,00

THP055

Thema 5: Hersenwerk - werkbladenblok (5 ex.)

€ 14,50

THP0525

Thema 5: Hersenwerk - werkbladenblok (25 ex.)

€ 64,50

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

V AK O VE R S TI J G EN D

Materialen Leerlingen gaan in verschillende hoeken aan de slag met werkbladenblokken, opdrachtkaarten en een digitale leeromgeving en leggen bij voorkeur hun eigen portfoliomap aan. De materialen staan vol met uitdagende activiteiten die aansluiten bij het thema. Naast het leerlingmateriaal is er bij ieder thema een handleiding voor de leerkracht.

maakt leren ronduit leuk!

HANDLEIDING HANDLEIDING HANDLEIDING HANDLEIDING

Rond kerndoelen: Rond kerndoelen: Oriëntatie op kerndoelen: Oriëntatie op Rond kerndoelen: Rond de wereldop jezelf en de wereld Oriëntatie opjezelf enOriëntatie Kunstzinnige Kunstzinnige jezelf en de wereld jezelf en de wereld oriëntatie oriëntatie Kunstzinnige Kunstzinnige Nederlands Nederlands

Th

Themaplein biedt 12 complete leerthema’s voor leerlingen die willen onderzoeken, weten en leren. En welk slim kind wil dat nu niet? Bij deze drie kernwoorden ontstaan uitdagende werkvormen en verwerkingsopdrachten.

Thema plein Rond kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige oriëntatie Nederlands

Th

Leerlingen in groep 6 uitdagen met lesstof uit groep 7 en 8? Dan kunt u denken aan Themaplein. Keuze uit 12 leerthema’s rond interessante onderwerpen als het heelal, de hersenen en natuurkrachten.

M éér weten ?

overzicht thema’s ervaringen direct bestellen

8

Th

2

Th

1

meer informatie (blader)voorbeeld recensies handleiding scores op hb-criteria

Th

Themaplein

> Op www.schoolsupport.nl vind je ...

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Zinder is zelfstandig (begrijpend) lezen, woordenschatverrijking en wereldoriëntatie samen. Zinder bidet 30 informatieve leesboeken over 15 natuurwetenschappelijke thema’s en 15 maatschappelijke thema’s. Bij elk leesboek hoort een werkboek waardoor leerlingen maximaal rendement halen uit informatief lezen.

9


P E R S O O N LIJK E ONT WIK K E L I NG

Talentagenda´s

1

2

3

4

5

6

7

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Schoolwerk plannen en talent ontdekken

Talent agenda

Doorgaande lijn In de agenda’s voor de opeenvolgende jaargroepen zit een doorgaande lijn: figuren en kleuren geven duidelijk aan in welke maand en bij welk talent de leerling is. De talenten (samenknap, beweegknap, beeldknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap) komen ieder jaar terug met nieuwe verhalen en doe-opdrachten.

Talentagenda 1, groep 3

€ 3,95

AGE62

Talentagenda 2, groep 4

€ 3,95

AGE63

Talentagenda 3, groep 5

€ 3,95

AGE64

Talentagenda 4, groep 6

€ 3,95

AGE65

Talentagenda 5, groep 7

€ 3,95

AGE66

Talentagenda 6, groep 8

€ 3,95

1

2

3

4

PE R SO O NL I JK E ON T WIK K EL ING

4

5

6

5

6

7

handleidingen

direct bestellen

TJZ01

Tjoezz - Werkboek (5 ex.)

€ 29,50

TJZ02

Tjoezz - Ouderkatern (15 ex.)

€ 14,50

TJZ11

Tjoezz - Handleiding

€ 5,50

TJZ12

Tjoezz - Portfolio & Talenten-software (cd-rom)

€ 59,00

TJZ50

Tjoezz - Kennismakingsset (werkboek, ouderkatern, handleiding)

€ 2,50

TJZ91

Tjoezz - Werkboek en ouderkatern

€ 6,95

8

Larsen leerpuzzels

Spelen en leren tegelijk?

Een puzzel als ontwikkelingsmateriaal… Ja zeker, puzzels helpen leerlingen waar te nemen, te ordenen, te sorteren. Leerlingen vergroten hun ruimtelijk inzicht door te puzzelen. Ruimtelijke oriëntatie is één van de peilers voor het leren van lezen, rekenen en schrijven.

Spelenderwijs leren Spelenderwijs leren over leuke thema’s kan met de LARSEN vraag- en antwoordpuzzels. LARSEN is over de hele wereld bij scholen bekend met zijn educatieve vraag- en  antwoordpuzzels. Met LARSEN leerpuzzels gaan leren en spelen hand in hand. Schoolsupport biedt tientallen educatieve series over een groot aantal interessante thema’s, nieuwe en creatieve puzzeluitdagingen, geschikt voor kinderen van diverse leeftijden en voor zelfstandig werk (zelfcontrolerend). Hieronder vindt u de meest geschikte voor uw slimste kinderen!

M éér w et en ?

7

Tjoezz meer informatie

Laat jonge leerlingen puzzelen met de LARSEN leerpuzzels en stimuleer ze om oplossingsgericht te denken, zich te concentreren en ook door te zetten als het even niet lukt! Daarnaast trainen kinderen hun fijne motoriek door te puzzelen.

10

3

8

Aansluiting basisonderwijs – voortgezet onderwijs Om de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te verbeteren is de informatieoverdracht tussen de twee scholen belangrijk. Basisscholen sturen van elke leerling een onderwijskundig rapport mee naar het voortgezet onderwijs. In dit rapport mist echter meestal een ‹kwalitatief› beeld van de leerling.   Portfolio toevoegen aan onderwijskundig rapport Tjoezz biedt een handig werkboek en talentensoftware waarmee u ook een Portfolio Toekomstoriëntatie kunt toevoegen. De mentor in het voortgezet onderwijs, maar ook ouders van leerlingen komen hierdoor veel meer over een leerling te weten. Het is voor iedere leerling belangrijk om hierover na te denken, dus ook (en misschien wel vooral….) voor een getalenteerde leerling. Aan de hand van de uitgangspunten als empowerment, zelfwerkzaamheid en bewustwording  biedt Tjoezz hulp bij toekomstoriëntatie, schoolkeuze en voorbereiding op de brugklas.

direct bestellen

AGE61

Larsen Leerpuzzels

2

> Op schoolsupport.nl/tjoezz vind je ...

> Op schoolsupport.nl/talentagenda vind je ...

voorbeelden

1

Denk aan de toekomst

Een Talentagenda ondersteunt in het plannen van schoolwerk en het aanleren van studievaardigheden. Daarnaast is het ook een instrument dat de leerling zal helpen om zijn of haar talenten te ontdekken. Met een duidelijk weekoverzicht en leuke strips en doe-opdrachten om kennis te maken met je eigen verschillende talenten.

meer informatie

Tjoezz

8

w ww . s c h ool s u pport. n l

> Op schoolsupport.nl/larsenleerpuzzels vind je ...

meer informatie

afbeeldingen

direct bestellen

SC90

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid (serie 5 puzzels)

€ 35,50

SC19

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid 1

€ 7,99

SC29

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid 2

€ 7,99

SC39

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid 3

€ 7,99

SC49

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid 4

€ 7,99

SC59

Larsen puzzels Beginnende geletterdheid 5

€ 7,99

SC91

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - (serie 5 puzzels)

€ 35,50

SC119

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - MK-M

€ 7,99

SC129

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - M-KM

€ 7,99

SC139

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - MKM

€ 7,99

SC149

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - MKMM

€ 7,99

SC159

Larsen puzzels Aanvankelijk lezen - MMKM

€ 7,99

OB90

Larsen puzzels Wie weet wat? (serie 5 puzzels)

€ 34,50

OB19

Larsen puzzels Wie weet wat? - Het menselijk lichaam

€ 7,99

OB39

Larsen puzzels Wie weet wat? - Verkeersborden

€ 7,99

OB69

Larsen puzzels Wie weet wat? - Muziekinstrumenten

€ 7,50

L29

Larsen puzzels Wie weet wat? - Vlaggen van alle landen

€ 7,99

OD29

Larsen puzzels Wie weet wat? - Uitvindingen

€ 7,99

SS90

Larsen puzzels Het Heelal (serie 4 puzzels)

€ 28,50

SS19

Larsen puzzels Het Heelal - Zonnestelsel

€ 7,99

SS29

Larsen puzzels Het Heelal - Sterrenstelsel

€ 7,99

SS49

Larsen puzzels Het Heelal - Tijdzones op aarde

€ 7,99

SS59

Larsen puzzels Het Heelal - De Maan

€ 7,99

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


P E RS O O NL IJK E ONT WIK K E LI NG

Survivalgidsen

1

2

3

4

5

6

7

8

Schoolsupport ontwikkelt deskundigheden

> Op www.schoolsupport.nl vind je ...

meer informatie inhoudsopgaven

afbeeldingen direct bestellen

LEL06

De Hoogbegaafdheid Survivalgids

€ 12,50

LEL07

De Hoogsensitiviteit Survivalgids

€ 12,50

LEL14

De Autisme Survivalgids

€ 12,50

LEL01

De AD(H)D Survivalgids

€ 12,50

LEL05

De Dyslexie Survivalgids

€ 12,50

LEL08

De DCD Survivalgids

€ 12,50

LEL09

De Gehoorstoornis Survivalgids

€ 12,50

LEL13

De Overgewicht Survivalgids

€ 12,50

LEL18

De Allergie Survivalgids

€ 12,50

LEL19

De Dyscalculie Survivalgids

€ 12,50

LEL20

De Survivalgids voor langdurig zieke kinderen

€ 12,50

helpt! M éér weten ?

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

P ERS OO N LIJ K E O NTW I K KE LI N G

Informatief, praktisch Voor professional, ouder én oudere leerling

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Hoe overleeft u uw hb-leerling?

11


Lo g i s ch EN p r o b leemop lossen d den ken

Denkspellenpakket voor (hoog)begaafde kinderen

1

2

3

4

5

6

7

8

Spelenderwijs leren doorzetten en falen

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Inclusief opdrachtkaarten!

Onderbouwpakket: - - - - - - - -

Tricky Tower Colour Code Trucky 3 Fauna Logic Marble Monster Bill & Betty Bricks City Skyline Galaxia

DENK

TRICKY TOWER Wat?

SPEL KAARTEN

Wie?

Motoriek 1

2

L og i sc h EN pr ob lee mop lo ss en d d en ken

Wat?

+=- Rekenen 2

1

DENK

FAUNA LOGIC

SPEL KAARTEN

Wie?

1+

Hoe?

Hoe?

Hoe?

Eén leerling legt alle blokjes op een rij. De tweede leerling bekijkt ze goed en doet zijn ogen dicht. De eerste leerling neemt één blokje weg. Welke mist er?

Zoek een aantal touwfiguren op op internet en oefen ze. Of oefen met deze stappen:

Bekijk de rekenzeshoek van opgavekaart Rekenen 1. Kun je zelf ook zo’n rekenzeshoek bedenken? Maak er één en vraag aan een medeleerling of hij hem op kan lossen.

Laat de leerlingen woorden gebruiken als: de eerste, laatste, rechts, links, in het midden, achteraan.

12

SPEL KAARTEN

Wat?

Wie?

Taal 2

DENK

GALAXIA

2 1

4

Waar?

Tijd?

Waar?

Extra?

volgorde en de andere en het trainen van het korte termijngeheugen.

Denkspelkaarten.indd 3

Groep 1-2

Kaart #3

13-6-2013 14:45:07

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van denkspellen een enorme vlucht genomen. Wat ooit begon met de Kubus van Rubik, is inmiddels uitgegroeid tot een ware industrie in ‘smart games’. De ontwikkeling gaat verder. Schoolsupport geeft bestaande denkspellen uit waar een lestoepassing bij gemaakt is. Speciale opdrachtkaarten sluiten aan bij verschillende onderwijsgebieden.

Méér w et en ?

5

6

Tijd?

Extra?

Waar?

DOEL: Motoriek en concentratie, (lange termijn) geheugen trainen.

DOEL: Kleuren benoemen, aandacht vasthouden; onderscheid maken tussen de ene Auteur: Lilian van der Poel - de Schipper • © Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

3

Auteur: Lilian van der Poel - de Schipper • © Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

Denkspelkaarten.indd 29

Groep 2-4

Extra?

DOEL: Rekenvaardigheid, logisch denken. Kaart #29

13-6-2013 14:45:22

Spelend leren falen!? Bij bekende (zoals River Crossing) en minder bekende spellen trainen leerlingen belangrijke vaardigheden die ze later ook hard nodig hebben: samenwerken, verwerven van informatie, doorzettingsvermogen en reflecteren op eigen handelen. De spellen zijn inzetbaar voor alle leerlingen, maar de spelkaarten dagen ook juist meer-en hoogbegaafde leerlingen uit.

w ww . s c h ool s u pport. n l

Tijd?

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

Auteur: Lilian van der Poel - de Schipper • © Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

Groep 4+

Denkspelkaarten.indd 62

Kaart #62

13-6-2013 14:45:45

Onderbouw- en bovenbouwpakket Er zijn twee Denkspellenpakketten. Beide pakketten zijn inclusief een set opdrachtkaarten. Het Denkspellenpakket groep 1-4 bevat 8 spellen en 64 opdrachtkaarten. Het Denkspellenpakket groep 5-8 bevat 6 spellen en 64 opdrachtkaarten. Denkspellen zitten ook volop in de Ster pakketten: een verrijkend leeraanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 (zie p. 4/5).

info@schoolsupport.nl


L o g i s ch E N p r o b leemop lossen d den ken

- - - - - -

Tilt Penguins On Ice Triovision Triovision Master River Crossing Shape By Shape

Inclusief opdrachtkaarten!

DENK

SHAPE BY SHAPE Wat?

SPEL KAARTEN

Wat?

Wie?

Taal 2

TRIOVISION

SPEL KAARTEN

Wie?

Samenwerken 1

2

DENK

2x2

Hoe?

De leerlingen zitten tegenover elkaar. De één heeft de oplossingen, de ander het spel. De een legt aan de ander uit welke vormen waar moeten worden gelegd om de opgave op te lossen.

Speel met 20 kaarten. Maak twee teams die met elkaar moeten overleggen voor ze een zet doen. Pas na overleg is de zet geldig. Ieder team krijgt telkens 2 minuten om te overleggen. Het andere team kan in die tijd geen zet doen.

SPEL KAARTEN

Leerling:

.......................................... Datum:

Spel:

...........................................................................................

Onderdeel

Hoe?

DENK

Scorekaart

Beoordeling zeer zwak

Lukt het niet in een keer? Probeer het nog een keer, en kijk wat je op een andere manier uit kunt leggen.

.......................

zwak

neutraal

sterk

zeer sterk

Doorzettingsvermogen Inzet Fouten maken/leren falen Grenzen verleggen Concentratie Ontwikkelen strategieën

Zelfstandig werken Ruimtelijk inzicht Planmatig werken

Tijd?

Waar?

Extra?

Tijd?

Opmerkingen leerling:

Extra?

.............................................................

..................................................................................................................... Opmerkingen leerkracht: ............................................................

Auteur: Lilian van der Poel - de Schipper • © Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

Denkspelkaarten.indd 75

Groep 4-6

Kaart #75

13-6-2013 14:45:51

Lilian van der Poel, hoogbegaafdenspecialist, zegt over de spellen: ‘De spellen dagen kinderen uit om net even verder te denken dan de meeste methodes. Met name de opdrachtkaarten bieden een prachtige ingang om kinderen te leren doorzetten,

M éér weten ?

.....................................................................................................................

DOEL: Samenwerking, ruimtelijk inzicht.

DOEL: Taalvaardigheid, luistervaardigheid samenwerking en ruimtelijk inzicht.

Auteur: Lilian van der Poel - de Schipper • © Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

Denkspelkaarten.indd 94

Groep 5-6

Kaart #94

13-6-2013 14:46:02

en te leren falen. Want: wie niet faalt, bereikt nooit zijn eigen grenzen en spreekt dus ook nooit zijn eigen potentieel aan. Juist in deze wereld hebben we mensen nodig die vernieuwend kunnen denken. Je zult versteld staan van het potentieel van je leerlingen!’

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

© Schoolsupport bv • Alle rechten voorbehouden

Groep 5- 8

Denkspelkaarten.indd 128

13-6-2013 14:46:23

> Op schoolsupport.nl/denkspelpakketten vind je onder andere ...

uitgebreide beschrijving per spel meer informatie direct bestellen DSP50

Denkspellenpakket groep 1-4 + opdrachtkaarten

€ 195,00

DSP50K

Opdrachtkaarten bij Denkspellenpakket groep 1-4

€ 34,50

DSP51

Denkspellenpakket groep 5-8 + opdrachtkaarten

€ 150,00

DSP51K

Opdrachtkaarten bij Denkspellenpakket groep 5-8

€ 34,50

info@schoolsupport.nl

L o gis c h E N pr ob leem op los s en d den k en

Samenwerken

Waar?

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Bovenbouwpakket:

13


Lo g i s ch EN p r o b leemop lossen d den ken

Brainsnacks Online

1

2

3

4

5

6

7

8

ONLINE

L og i sc h EN pr ob lee mop lo ss en d d en ken

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Unieke visuele breinbrekers online!

14

Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen onderbenut en presteren kinderen minder dan waartoe ze in staat zijn, blijkt uit internationaal onderzoek. De leerkracht is de cruciale factor: hij of zij moet zich blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en leermiddelen. BrainSnacks Online is zo’n nieuwe uitgave: iedere dag een nieuwe uitdaging! Een stevige traktatie BrainSnacks Online  trakteert de leerlingen op nieuwe unieke visuele breinbrekers. BrainSnacks zijn uitdagende raadsels en puzzels  die  de hersenen flink aan het werk  zetten. Leerlingen kunnen hun  persoonlijke score vergelijken met de wereldscore en/of groepsscore, zodat ze

Méér w et en ?

meteen weten of hun brein in topconditie is! BrainSnacks Online  is er voor het dagelijks hersenonderhoud van uw begaafde leerling: • 99 puzzels per niveau (onder-, midden- en bovenbouw) • Bij ongeveer 80% van alle puzzels zit een extra tip om het antwoord te vinden • Als er twee verkeerde antwoorden zijn gegeven, verschijnt er nog een extra tip • Online uitleg / handleiding Hoe krijg ik toegang tot BrainSnacks Online? BrainSnacks Online  is toegankelijk via Mijn Schoolsupport, de online leeromgeving van Schoolsupport.  Bij bestelling van BrainSnacks Online: - Ontvangt u een mail met daarin uitleg over directe toegang via mijn.schoolsupport.nl; - In deze digitale omgeving heeft u direct toegang tot BrainSnacks Online;

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

- Een link naar Mijn Schoolsupport kunt u eenvoudig toevoegen aan uw eigen elektronische leeromgeving; - U kunt via Mijn menu op www. schoolsupport.nl uw toegang en de (on) zichtbaarheid van online producten aanpassen; - In de bevestigingse-mail kunt u deze informatie nalezen.

> Op schoolsupport.nl/brainsnacks

vind je onder andere ...

> voorbeelden Op www.schoolsupport.nl vind je ...

meer informatie

direct bestellen

BSN01D

BrainSnacks online onderbouw - licentie 1 jaar

€ 29,50

BSN02D

BrainSnacks online middenbouw - licentie 1 jaar

€ 29,50

BSN03D

BrainSnacks online bovenbouw - licentie 1 jaar

€ 29,50

info@schoolsupport.nl


L o g i s ch E N p r o b leemop lossen d den ken

Reken Logica

1

2

3

4

5

6

7

8

Reken

Reken logica 1

Reken

1

Reken logica

logica

de rekenkrakers in Reken Logica werken. In deze uitgave voor startende lezers zijn

Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel denkvermogen

logica

en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt vakoverstijgend leren mogelijk! De originele thema’s dragen bovendien bij aan hun algemene ontwikkeling (bijvoorbeeld In de dierentuin, Dwarrelende sneeuwvlokjes, Klokkijken).

Met de spelbladen kunnen leerlingen spelenderwijs oefenen met het gebruik van de verschillende rekentermen, zoals ‘in de tweede rij’ of ‘kleiner dan’.

denkvermogen en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt

algemene ontwikkeling (bijvoorbeeld Getallenraadsels, Piraten op jacht, Zo trouw als

een hond).

Reken Logica 1 (bestelnr. 242 30NL) Sommen tot 10 en sommen tot 20

Art.-Nr. 242 30NL

kunnen worden of op het schoolnetwerk te installeren zijn. Reken Logica 1, cd-rom (bestelnummer 24231NL) Reken Logica 2, cd-rom (bestelnummer 24170NL) Reken Logica 3, cd-rom (bestelnummer 24159NL) Reken Logica 4, cd-rom (bestelnummer 24186NL)

Reken Logica 3 (bestelnr. 241 68NL) Sommen tot 1000 en sommen tot 10.000

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

5

6

7

Reken logica omslag 1234.indd 3

Nederlandse bewerking:

Voor België:

© 2009 Schoolsupport BV

Abimo Uitgeverij

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

service@schubi.nl - www.schubi.nl

Visueel waarnemen én fijne motoriek

2 vergelijk 1 kijk

en: tussendoor, binnen keuzetijd, tijdens en kleurrijk en motiverend aanbod kopieerbare nnen de RT en als extra oefening. Telkens nfde en onderwerp ontwikkelen van de visuele waarneming aangeboden, er zijn negen van egelijkertijd oefent leerling creatieve taat heldere uitleg in uw korte zinnen.op Ereen is veel oog coördinatie andig-hand kunnen werken. en fijne motoriek.

momenten: tussendoor, keuzetijd, tijdens ve oefenbladen en even binnen zoveel antwoorderk, binnen De de onderwerpen RT en als extra stimuleren. dieoefening. aan bod Telkens d hetzelfde onderwerp aangeboden, er zijn negen erbeeldingen blad staat heldere uitleg in korte zinnen. Er is veel ontdekken; en de zelfstandig kunnen werken. en afbeelding inkleuren;

ch, systematisch en verrassend nieuw, dat zijn kort n dit kopieerboek.

ken en vergelijken uw leerlingen en trekken hun tekenen zij hun antwoorden.

meer dan 70 stimulerende pagina's

29/03/10 11:07

Alle rech ten vo or be ho ud

werking: Schoo lsup dse be rlan por ede t– ww –N bi w. hu sc Sc ho ol .© en

Re

k

en logic a

www.abimo.net

ABIMO UITGEVERIJ

Knikkerwedst

7/07/09 00:13

be w er

en orbehoud . © Schubi – n vo Ned hte erl rec an le ds Al e

Inhoud

:

Etikette

_CD_m

inifuech

se.indd

1

: ng ki

R

e

n

ca

e

2

cki Stu er Eg ra rba ver nt Ba Oli me r: es: ocu teu rdd Au strati rd- n Wo Illu als rden als Wo rde wo die wo : en nen en die nen oud lad kun Inh rkb kun lad we ast enb ast gep - 40 gep woordaan aan ant ent en t - 40 um lbladenerzich erking doc spe sov opm - 2 oud ene rd - inh em r Wo voo 97) - alg ikt sie sch ver Ge naf (va

gi

k

lo

rijd

7/07/09 00:14

geel

21:

09

N

3

dd

1.in

CD

ette

Etik

Auteur: Barbara Stucki Illustraties: Oliver Eger Inhoud: - 40 werkbladen die aangepast kunnen als Worddocument - 40 antwoordenbladeworden document aangepastn die als Wordkunnen worden - 2 spelbladen - inhoudsoverzicht - algemene opmerkingen

Sc hu bi

logica

1

Rek

en

logica

Alle rechten voorb eho ude n. ©

Alle rec hten voo rbe ho ud en .©

Re ke n

blauw

hoolsupport – www.s cho g: Sc ols rkin we up be po rt. se nl nd la er ed

4

7 • Van de blauwe knik-

Inhoud:

ent die als Worddocum - 40 werkbladen kunnen wordenals Wordaangepast bladen die kunnen worden - 40 antwoorden aangepast document - 2 spelbladenrzicht - inhoudsoveopmerkingen - algemene

Geschikt voor Word (vanaf versie 97)

6 • Als ik mijn groene

en mijn gele knikkers optel, heb ik samen 10 knikkers.

kers heb ik er 3 minder dan Hannah van de groene.

Stucki Barbara Eger Auteur: s: Oliver Illustratie

3 • In mijn zak zitten

1 • Ik heb een half

dozijn rode knikkers in mijn zak.

voor Word Geschikt 97) (vanaf versie

4 • Van de groene knik-

EtiketteCD2.indd

30/06/09

6 blauwe knikkers meer dan het aantal groene knikkers dat

19:30

Mandy heeft.

3.indd 1

EtiketteCD

Hannah 6 • Als ik mijn

groene en mijn gele knikkers optel, heb ik samen 10 knikkers.

3 • In mijn za

k zitten 6 blauwe knikke rs meer dan het aantal groene knikke rs dat Mandy heeft.

4 • Van de gr

oene knikkers heb ik er 1 meer dan Hanna h van de blauwe heeft en 2 meer dan Mandy van de rode heeft.

rs

meer dan Hannah gele.

knik8 • Als je de blauwe

Hoeveel gele knikkers heb ik?

kers van Dennis en de rode knikkers van Hannah bij elkaar optelt, krijg je het aantal gele knikkers van mij.

Hoeveel blauwe knikkers heb ik?

9

8

n half dozijn rode knikkers in mijn zak.

5 • Ik heb 7 rode knikke

Hoeveel rode knikkers heb ik?

Hoeveel gele knikkers heb ik?

1 • Ik heb ee

2 • Van de groene knikkers heb ik er 1 minder dan Dennis van de rode heeft.

kers heb ik er 1 meer dan Hannah van de blauwe heeft en 2 meer dan Mandy van de rode heeft.

1 30/06/09 19:24

Mandy

Hannah

Dennis

Dennis auwe knikkers heb ik er 3 minder dan Hanna h van de groene.

2

11

4

7 • Van de bl

10

9

6

rood

13

3

8

geel

37

06/

– bi hu Sc

Mandy

groen

rood

9 19:18

ww w.s ch oo ls up po

Hannah

blauw

30/

rking: Schoolsuppo bewe rt –

Dennis

5

7

12

groen

30/06/0

e nds rla de Ne

Antwoorden

hebben alledrie 30 knikkers. een knikkerwedstrijd. Ze Drie kinderen organiseren elke kleur heeft ieder kind? Hoeveel knikkers van Mandy Hannah Dennis

oolsupport.n l ww.sch t–w por up ols ho Sc

Hoeveel rode knikkers heb ik?

Mandy 2 • Van de gr

oene knikkers heb ik er 1 minder dan Denni s van de rode heeft.

5 • Ik heb 7 r

ode knikker s meer dan Hanna h gele.

8 • Als je de blauwe knik-

kers van Dennis en de rode knikke rs van Hannah bij elkaar optelt, krijg je het aantal gele knikkers van mij.

Hoeveel blauw e knikkers heb ik?

Reken logica 2

241 67_kl_Fuech

21

se_01_86.in

2

dd 21

22

3/07/09 17:53

Reken logica 2

> Op schoolsupport.nl/rekenlogica vind je ...

meer informatie ervaringen

recencies inhoudsopgaven

voorbeelden direct bestellen

SCH50

Reken Logica serie (4x kopieerboek)

€ 94,50

SCH24130

Reken Logica 1 - kopieerboek

€ 24,50

SCH24167

Reken Logica 2 - kopieerboek

€ 24,50

SCH24168

Reken Logica 3 - kopieerboek

€ 24,50

SCH24169

Reken Logica 4 - kopieerboek

€ 24,50

Roosterfiguren Dieren

1

2

3

4

5

6

7

Rooster1 2 12 figuren dieren

Behalve de visuele oriëntatie (waarneming) worden door middel van de boeken Roosterfiguren dieren het concentratievermogen, logisch denken, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en de fijne schrijfmotoriek systematisch getraind. Roosterfiguren

Roosterfidieren guren

dieren

Een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht is een belangrijke voorwaarde voor veel schoolwerk: lezen, schrijven, rekenen, vorm geven. De eenvoudige en aantrekkelijke oefeningen in deze kopieermap met dieren in roosters vereisen nauwkeurig kijken en oriënteren in een tweedimensionale ruimte. Het rekenen, met name het onderdeel geometrie, ruimtelijk inzicht. Deze basis kan al in de eerste leerjaren worden gelegd.

In de opgaven in deze map wordt de moeilijkheidsgraad stapsgewijs verhoogd. Dat maakt resultaten zichtbaar en geeft de kinderen zelfvertrouwen. Na weinig aanwijzingen zijn kinderen in staat om dierfiguren in een rooster, op aanwijzing en zelfstandig te tekenen.

In de opgaven in deze mappen wordt de moeilijkheidsgraad stapsgewijs verhoogd. Dat maakt resultaten zichtbaar en geeft de kinderen zelfvertrouwen. Na weinig aanwijzingen zijn ze in staat om dierfiguren in een rooster eerst aan een en dan aan twee assen, zowel horizontaal als vertikaal te spiegelen

Naast het visuele waarnemingsvermogen worden belangrijke andere basisfuncties zoals concentratievermogen, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, oog-hand coördinatie en de fijne schrijfmotoriek geoefend. Voor het zelfstandig en makkelijk nakijken is het handig om het antwoord op een transparant te kopiëren.

Naast het visuele waarnemingsvermogen worden belangrijke andere basisfuncties zoals concentratievermogen, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, oog-hand coördinatie en de fijne schrijfmotoriek geoefend. Voor het zelfstandig en makkelijk nakijken is het handig om het antwoord op een transparant te kopiëren.

Hoe gebruikt u de werkbladen uit deze uitgave? Kies zelf uit de volgende mogelijkheden: als basisoefening voor het ontwikkelen van de visuele oriëntatie, als extra werk (bijv. binnen de RT), als huiswerk, als extraatje voor snelle leerlingen of als ‘tussendoortje’, bijvoorbeeld om de concentratie weer terug te halen.

Hoe gebruikt u de werkbladen uit deze uitgave? Kies zelf uit de volgende mogelijkheden: als basisoefening voor het ontwikkelen van de visuele oriëntatie, als extra werk (bijv. binnen de RT), als huiswerk, als extraatje voor snelle leerlingen of als ‘tussendoortje’, bijvoorbeeld om de concentratie weer terug te halen.

© 2005 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

Nederlandse bewerking:

Voor België:

Schubi leermiddelen bv

© 2008 Schoolsupport BV

Abimo Uitgeverij

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

Postbus 21, 9800 AA Zuidhorn

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

T 0594-500145 - F 0594-528099

T+32 (0)3 760 31 00 - F+32 (0)3 760 31 09

service@schubi.nl

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

www.schubi.nl

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

Roosterfiguren dieren 1 omslag.i1 1

> Op schoolsupport.nl/kijkenvergelijk vind je ...

direct bestellen

dieren

geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 9 en voor speciale zorg

Art.-Nr. 71437NL

9 783867 231572

Roosterfiguren, dieren 1 (bestelnr. 714 37NL)

Inhoud: Dieren in het rooster op aanwijzing tekenen – Figuren natekenen – Gekleurde dierfiguren. 45 A4 werkbladen als kopieerblad. Met oplossingen en blanco roosters.

Roosterfiguren, dieren 2 (bestelnr. 714 38NL)

Inhoud: Dieren in het rooster langs een of twee assen spiegelen. 45 A4 werkbladen als kopieerblad. Met oplossingen en blanco roosters. © 2005 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

Nederlandse bewerking:

Art.-Nr. 71438NL

Voor België:

Schubi leermiddelen bv

© 2008 Schoolsupport BV

Abimo Uitgeverij

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

Postbus 21, 9800 AA Zuidhorn

Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

T 0594-500145 - F 0594-528099

T+32 (0)3 760 31 00 - F+32 (0)3 760 31 09

service@schubi.nl

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

www.schubi.nl

www.schoolsupport.nl

www.abimo.netABIMO UITGEVERIJ

9 783867 231589

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Inhoud: Dieren in het rooster langs een of twee assen spiegelen. 45 A4 werkbladen als kopieerblad. Met oplossingen en blanko roosters.

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Roosterfiguren, dieren 2 (bestelnr. 714 38NL)

Roosterfiguren

geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 en voorbasis speciale vereist een solide inzorg

Inhoud: Dieren in het rooster op aanwijzing tekenen – Figuren natekenen – Gekleurde dierfiguren. 45 A4 werkbladen als kopieerblad. Met oplossingen en blanko roosters.

03-03-2008 10:37:46

Roosterfiguren dieren 2 omslag.i1 1

ABIMO UITGEVERIJ

03-03-2008 10:42:22

> Op schoolsupport.nl/roosterfiguren vind je ...

meer informatie ervaringen

recencies afbeeldingen

inhoudsopgaven direct bestellen

KEV50

Kijk en Vergelijk 1 en 2

€ 44,50

KEV01

Kijk en Vergelijk 1

€ 24,50

SCH71437

Roosterfiguren Dieren 1

€ 24,50

KEV02

Kijk en Vergelijk 2

€ 24,50

SCH71438

Roosterfiguren Dieren 2

€ 24,50

M éér weten ?

8

De ervaring leert, dat de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht bij de meeste kinderen zeer veel oefening vereist en dat af en toe oefenen lang niet voldoende is. Het rekenen (de wiskunde) en met name de ruimtemeetkunde (geometrie) vereisen een solide ruimtelijk inzicht. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Het rekenen, met name het onderdeel geometrie, vereist een solide basis in ruimtelijk inzicht. Deze basis kan in de eerste schooljaren worden gelegd.

Roosterfiguren, dieren 1 (bestelnr. 714 37NL)

voorbeelden

info@abimo.net

www.schoolsupport.nl

Knikkerwedstrijd

1

- 40 werkbla den die aangep als Worddo ast kunnen - 40 antwoo cument worden docume rdenbladen die als - 14 extra nt aangep Wordast - kopieer werkbladen kunnen worden - 3 spelblabladen met met kleursti afbeeld ppen - inhouds den ingen - algeme overzicht ne opmerk ingen Geschik (vanaf t voor Word versie 97)

Een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht is een belangrijke voorwaarde voor veel schoolwerk: lezen, schrijven, rekenen, vorm geven. De eenvoudige en aantrekkelijke oefeningen in deze kopieermap met dieren in roosters vereisen nauwkeurig kijken en oriënteren in een tweedimensionale ruimte.

Effectieve oefenbladen Kijk en vergelijk kopieerboeken bieden een kleurrijk en motiverend aanbod kopieerbare werkbladen voor het trainen en ontwikkelen van de visuele waarneming van jonge leerlingen op een creatieve en afwisselende manier. Kleuters die al willen lezen en schrijven, kunt u gegarandeerd blij maken met deze oefenbladen! Laat ze identieke afbeeldingen zoeken, puzzelstukjes uitknippen en afbeeldingen compleet maken, schaduwbeelden zoeken, figuren natekenen, patronen inkleuren, richtingen onderscheiden, letters zoeken enzovoort… meer informatie

Abimo Uitgeverij

info@schoolsupport.nl

service@schubi.nl - www.schubi.nl

Roosterfiguren tekenen

Visueel waarnemen én fijne motoriek De twee kopieerboeken Kijk en vergelijk bieden oefening voor allerlei leermomenten: tussendoor, binnen keuzetijd, tijdens de vrije inloop, voor thuiswerk... Telkens worden vier werkbladen rond hetzelfde onderwerp aangeboden. Bovenaan ieder blad staat heldere uitleg in korte zinnen. Er is veel herhaling, waardoor leerlingen Roosterfi guren zelfstandig kunnen werken. dieren

26/03/10 15:41

Voor België:

© 2009 Schoolsupport BV

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven T 0800-7248245 - F 0800-7248243

ABIMO UITGEVERIJ

Roosterfiguren dieren 2

meer dan 70 stimulerende pagina's

Nederlandse bewerking:

Schubi leermiddelen bv

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

7/07/09 00:14

Drie kinder en organiseren een knikkerweds Hoeveel knikke trijd. Ze hebbe rs van elke n alledrie 30 kleur heeft ieder kind? knikkers.

8

Kijk en Vergelijk geschikt voor de leeftijd 4 5 6 7 8 9

Art.-Nr. 241 69NL

Reken logica omslag 1234.indd 4

Roosterfiguren dieren 2

9 789076 233819

en

geschikt voor de leeftijd 5 6 7 8 9 10

ABIMO UITGEVERIJ

Artikelcode KEV01

kijk

ABIMO UITGEVERIJ

artikelcode KEV02

9 789076 233826

Visueel waarnemen én fijne motoriek

ABIMO UITGEVERIJ

De Reken Logica titels zijn verkrijgbaar als kopieerboeken of als handige cd-rom’s, met Worddocumenten die ook bewerkt kunnen worden of op het schoolnetwerk te installeren zijn. Reken Logica 1, cd-rom (bestelnummer 24231NL) Reken Logica 2, cd-rom (bestelnummer 24170NL) Reken Logica 3, cd-rom (bestelnummer 24159NL) Reken Logica 4, cd-rom (bestelnummer 24186NL)

7/07/09 00:13

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

L o gis c h E N pr ob leem op los s en d den k en

in een rooster natekenen; effectieveherkennen; oefenbladen en even zoveel antwoordeldingen ling te stimuleren. De onderwerpen die aan bod ellen; nen te tekenen tussen verschillende punten; dingen zoeken;zoeken en het getal noteren; de afbeelding es uitknippen en de afbeelding compleet maken; kken en ordenen; nkomt met het schaduwbeeld zoeken; de juiste volgorde op elkaar leggen. door lijnen te tekenen tussen verschillende punten; ns een patroon inkleuren;nieuw, dat zijn kort ematisch en verrassend rechts van elkaar onderscheiden; pieerboek. dieren zoeken en inkleuren; ngen een afbeelding zoeken natekenen; vergelijken uw leerlingen enentrekken hun en uitknippen en de puzzel juist naleggen. n zij hun antwoorden.

en

vergelijk

Reken Logica 3 (bestelnr. 241 68NL) Sommen tot 1000 en sommen tot 10.000 Reken Logica 4 (bestelnr. 241 69NL) 40 werkbladen drie spelbladen antwoorden

Reken logica omslag 1234.indd 2

Verrassend voor de motoriek

rrijk en motiverend aanbod kopieerbare twikkelen van de visuele waarneming van ertijd oefent uw leerling op een creatieve and coördinatie en fijne motoriek.

www.abimo.net

ABIMO UITGEVERIJ

nl rt.

4

Abimo Uitgeverij info@abimo.net

www.schoolsupport.nl

l t.n or pp su

3

© 2009 Schoolsupport BV info@schoolsupport.nl

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

Schubi leermiddelen bv

Op naar een flexibel denkvermogen Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel denkvermogen en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt vakoverstijgend leren mogelijk! De onderwerpen die aan bod komen in de boeken sluiten aan bij de leefwereld van kinderen en dragen bovendien bij aan hun algemene ontwikkeling (denk aan geld, ontdekkingen, landen en films). Leerlingen zullen veel uitdaging ervaren in het oplossen van de rekenkrakers, terwijl ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren.

2

Reken Logica 2 (bestelnr. 241 67NL) Sommen tot 20 en sommen tot 100

Voor België:

Schubi leermiddelen bv

Art.-Nr. 241 67NL

Rekenkrakers op twee niveaus! Elke rekenkraker wordt aangeboden op twee verschillende moeilijkheidsniveaus. Bij Reken Logica 1 (sommen in de ruimtelijke oriëntatie) zijn ter differentiatie verscheidene woorden vervangen door afbeeldingen. Zo kunnen ook kinderen bij wie de leesvaardigheid nog niet zo ver ontwikkeld is, met de rekenkrakers aan de slag. Naast werk- en antwoordbladen, bevatten de Reken Logica’s een aantal spelbladen waarmee de leerlingen op een speelse manier de wiskundige begrippen kunnen oefenen.

1

Nederlandse bewerking:

service@schubi.nl - www.schubi.nl

Auteur Illustra : Barbara ties: OliverStucki Eger

Kijk en Vergelijk

Reken Logica 1 (bestelnr. 242 30NL) Sommen tot 10 en sommen tot 20

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

De Reken Logica titels zijn verkrijgbaar als kopieerboeken of

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

algemene ontwikkeling (bijvoorbeeld Landsgrenzen, Warm en koud, Films). Met de spelbladen kunnen leerlingen spelenderwijs oefenen met het gebruik van de verschillende rekentermen, zoals ‘in de tweede rij’ of ‘kleiner dan’.

Art.-Nr. 241 68NL

als handige cd-rom’s, met Worddocumenten die ook bewerkt kunnen worden of op het schoolnetwerk te installeren zijn. Reken Logica 1, cd-rom (bestelnummer 24231NL) Reken Logica 2, cd-rom (bestelnummer 24170NL) Reken Logica 3, cd-rom (bestelnummer 24159NL) Reken Logica 4, cd-rom (bestelnummer 24186NL)

Reken logica omslag 1234.indd 1

?

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Ieder kopieerboek Reken Logica bestaat uit 40 werkbladen met rekenkrakers: een motiverende en verrassende uitdaging! De sommen worden in woorden beschreven (vergelijkbaar met redactiesommen of logigrammen). Aan de hand van aanwijzingen worden leerlingen gestimuleerd om de rekenkrakers op te lossen.

denkvermogen en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt vakoverstijgend leren mogelijk! De originele thema’s dragen bovendien bij aan hun

De Reken Logica titels zijn verkrijgbaar als kopieerboeken of als handige cd-rom’s, met Worddocumenten die ook bewerkt

Reken Logica 4 (bestelnr. 241 69NL) Sommen tot 100.000 en sommen tot 1 miljoen

9 10 11 12 13

Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

www.abimo.net

4

geschikt voor de leeftijd

deze manier kunnen kinderen met een verschillende ontwikkeling binnen een groep met eenzelfde soort rekenkraker uit Reken Logica 4 werken.

Reken Logica 2 (bestelnr. 241 67NL) 40 werkbladen twee spelbladen antwoorden

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Abimo Uitgeverij info@abimo.net

service@schubi.nl - www.schubi.nl

Elke rekenkraker wordt aangeboden op twee verschillende moeilijkheidsniveaus. Op 5 6 7 8 9

Reken Logica 4 (bestelnr. 241 69NL) Sommen tot 100.000 en sommen tot 1 miljoen

verschillende rekentermen, zoals ‘twee keer zoveel of ’12 minder’.

logica

om te gaan. geschikt voor de leeftijd

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

Met de spelbladen kunnen leerlingen spelenderwijs oefenen met het gebruik van de

Reken

kopieerboek worden rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke

Reken Logica 3 (bestelnr. 241 68NL) 40 werkbladen twee spelbladen antwoorden

vakoverstijgend leren mogelijk! De originele thema’s dragen bovendien bij aan hun

7 8 9 10 11

manier gecombineerd. Zo leren kinderen op een speelse manier met moeilijke begrippen

Reken Logica 2 (bestelnr. 241 67NL) Sommen tot 20 en sommen tot 100

Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel

2logica 4

geschikt voor de leeftijd

Reken Logica 4 bevat rekenkrakers: een motiverende en verrassende uitdaging. In dit

Reken Logica 1 (bestelnr. 242 30NL) Sommen tot 10 en sommen tot 20

deze manier kunnen kinderen met een verschillende ontwikkeling binnen een groep met

Voor België:

www.schoolsupport.nl

verschillende rekentermen, zoals ‘twee keer zoveel’ of ’12 minder’.

eenzelfde soort rekenkraker uit Reken Logica 2 werken.

kunnen worden of op het schoolnetwerk te installeren zijn. Reken Logica 1, cd-rom (bestelnummer 24231NL) Reken Logica 2, cd-rom (bestelnummer 24170NL) Reken Logica 3, cd-rom (bestelnummer 24159NL) Reken Logica 4, cd-rom (bestelnummer 24186NL)

© 2009 Schoolsupport BV

logica

algemene ontwikkeling (bijvoorbeeld Tijdsverschil, Ontdekkingen, Afval).

Met de spelbladen kunnen leerlingen spelenderwijs oefenen met het gebruik van de

Elke rekenkraker wordt aangeboden op twee verschillende moeilijkheidsniveaus. Op

De Reken Logica titels zijn verkrijgbaar als kopieerboeken of als handige cd-rom’s, met Worddocumenten die ook bewerkt

info@schoolsupport.nl

Reken

vakoverstijgend leren mogelijk! De originele thema’s dragen bovendien bij aan hun

om te gaan.

Reken Logica 4 (bestelnr. 241 69NL) Sommen tot 100.000 en sommen tot 1 miljoen

T 0800-7248245 - F 0800-7248243

Door het oplossen van de rekenraadsels ontwikkelen leerlingen een flexibel

denkvermogen en kunnen ze hun lees- en rekenvaardigheid verbeteren. Zo wordt

kopieerboek worden rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke

Reken Logica 3 (bestelnr. 241 68NL) Sommen tot 1.000 en sommen tot 10.000

Schubi leermiddelen bv

eenzelfde soort rekenkraker uit Reken Logica 3 werken.

manier gecombineerd. Zo leren kinderen op een speelse manier met moeilijke begrippen

Reken Logica 2 (bestelnr. 241 67NL) Sommen tot 20 en sommen tot 100

Postbus 639, 5600 AP Eindhoven

logica

Reken

deze manier kunnen kinderen met een verschillende ontwikkeling binnen een groep met

Reken Logica 2 bevat rekenkrakers: een motiverende en verrassende uitdaging. In dit

Reken Logica 1 (bestelnr. 242 30NL) 40 werkbladen drie spelbladen kopieerbladen met afbeeldingen + antwoorden

Nederlandse bewerking:

Elke rekenkraker wordt aangeboden op twee verschillende moeilijkheidsniveaus. Op 4 5 6 7 8

geschikt voor de leeftijd

Reken logica 2

ontwikkeld is. De tekst is daar namelijk vervangen door een afbeelding.

om te gaan.

2

Reken

Rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke manier combineren. Dat biedt de serie Reken Logica. Kinderen leren op een speelse manier met moeilijke termen om te gaan. De vaardigheden die daarbij centraal staan, zijn: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. veel raadsels ook zeer geschikt voor kinderen bij wie de leesvaardigheid nog niet zo ver

3

Reken

kopieerboek worden rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke manier gecombineerd. Zo leren kinderen op een speelse manier met moeilijke begrippen

verschillende moeilijkheidsniveaus. Zo kunnen kinderen op verschillende niveaus met

© 2007 SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen

3

Reken Logica 3 bevat rekenkrakers: een motiverende en verrassende uitdaging. In dit

uitdaging. In dit boek worden rekenraadsels en wiskundige begrippen op een aantrekkelijke manier gecombineerd. Elke onderwerp in Reken Logica 1 wordt aangeboden op twee

Reken logica 4

Rekenlogica Reken Logica 1 bevat rekenkrakers voor jonge kinderen: een motiverende en verrassende

Reken logica 3

Uitdaging voor snelle rekenaars logica 1

15


Lo g i s ch EN p r o b leemop lossen d den ken

32 Breinkrakers

1

2

3

4

5

6

7

8

Breinbrekende betekenisvolle krakers

32 Breinkrakers

Goed kijken, slim combineren, experimenteren en de juiste conclusies trekken. Bovendien is er doorzettingsvermogen nodig om de juiste oplossing te vinden.

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

32 Breinkrakers bevordert het betekenisvolle lezen, want alleen als je de opdracht goed leest, krijg je de nodige informatie om de moeilijke opgave op te lossen. Hou je hoofd koel en zet door 32 Breinkrakers biedt 32 denkopgaven. De veelzijdige onderwerpen zijn inzetbaar  bij verschillende vakken op de basisschool. Waarom bij de introductie van een nieuw wereldoriëntatieonderwerp niet starten met een uitdagend raadsel? Veel raadsels  in deze uitgave zijn echte breinbrekers en kunnen niet meteen opgelost worden. Sommige problemen zijn bekende raadselklassiekers, die zijn aangepast en in een nieuw jasje gestoken. Veelzijdige opgaven Of het nou puzzelen met lucifers is, beroepen raden, de erfenis slim verdelen, magische vierkanten ontdekken, een magische getallenwereld… 32 Breinkrakers biedt een brede variatie aan opgaven, verdeeld over 6 categorieën: • logisch denken en conclusies trekken • omgaan met ruimtelijke oriëntatie en geometrische vormen • structureren en ordenen • taal en woordenschat • wiskundige problemen • precies waarnemen

Oplossingen

29 Verhuizing in de roofdierenkooi Tijgerkooi

Uitgangspositie 1 ste wissel

Panterkooi

Ocelotkooi

Jaguarkooi

Leeuwenkooi

T

L

O

P

J

O

P

J

T

L

2 de wissel

T

P

J

L

O

3 de wissel

O

T

P

J

L

4 de wissel

L

T

P

I

J

5 de wissel

T

P

O

J

L

30 De klok rond

Lucas werd om 05:21 uur wakker. Op de kop gaf de wekker 12.50 uur aan. Tussen deze beide tijdstippen ligt een periode van 7 uur en 29 minuten.

31 Spionnen op kasteel Valkenhorst

Het juiste antwoord luidt ‘Zeven’. Niet de helft van het door de bewaker genoemde getal wordt gezocht, maar het aantal letters, waarmee het getal wordt geschreven (twintig = 7 letters, achtentwintig = 13 letters etc.)

32 Onderweg met kapitein Olsen

voorbeelden

direct bestellen

SCH71455

32 Breinkrakers kopieerboek

€ 24,50

SCH71455C

32 Breinkrakers kopieerboek + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

SCH71455X

32 Breinkrakers Tips & uitleg

€ 9,50

32 Breinkrakers

Binairo

1

2

3

4

5

6

7

8

Met 0 en 1 los je elke Binairo op Go, Go,

Go

Het tientallig of decimaal stelsel is wel bekend. Het bestaat uit de cijfers 0 Los op! tot en met 9 en het werkt met grondtal 10. Logisch denken met 0 en l 9919909999 Het binaire of tweetallig stelsel kent maar 1 & 29 9 0 1 9999niveau 99 twee getallen: 0 en 1. Alle getallen worden 99999190999 999 0 0 9 9 199 999 1 999999999 alleen in 0-en en 1-en uitgedrukt. Met de 091919990911 9999 9 1 9 999 990 9 90 91 99 91 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1090 9990999 0 en de 1 lost een leerling elke Binairo 99919119991 990 9 99 99 19 99 190 9 9 1 9 909 puzzel op. Het zijn pittige, uitdagende 999991199999 199 1 19 99 99 19 19 999 1 9 9 9 1 999999199999 logische raadsels op vier verschillende 100 9 91 09 90 91 091 1 9 0 9 999 991199909009 9999090900 niveaus waarvoor een leerling 3, 4, 5 of 9999990099 6 denkstappen nodig heeft.    9909991991 Verschillende oplossingsstrategieën 9919999999 Aan de hand van de 6 oplossingsstappen 9911999900 kunnen uw leerlingen zichzelf verbeteren 9999909990 9099199909 en het niveau van logisch denken en 9999990909 combineren verder ontwikkelen. Laat uw 9919999991 leerling als beloning vervolgens de Binairo9999991999 meter  aanvullen. De moeilijkheidsgraad 1090911990 Check en wer je aan het aantal sterretjes. De 1909119900 herken je score bij op kje bina irometer! met één ster zijn op te lossen met puzzels  de stappen 1, 2 en 3. Puzzels met twee sterren met stap 1-4 en voor de hoogste niveaus heeft een leerling 5 of meer stappen nodig… Excelleer naar niveau 4!

101101001010110101001011101

3 10x10

Binairo® ©PeterFrank t.v. / ©Schoolsupport bv – www.schoolsupport.nl

meer informatie

De wijzerplaat wordt zo verdeeld.

01101011001001101010101101

• aantal 0 = aantal 1 • 00 en 11 mag, 000 of 111 mag niet • Geen rij of kolom is gelijk!

L og i sc h EN pr ob lee mop lo ss en d d en ken

> Op www.schoolsupport.nl/32breinkrakers vind je ...

tijger = T, leeuw = L, panter = P, ocelot = O, jaguar = J

11010100101110110100101011010100101110110100101011010100101110

11010100101110110100101011010100101110110100101011010100101110

16

NIEUW: Bij de uitgave is speciaal een handig hulpboekje met tips en uitleg geschreven. Loopt de leerling even vast, dan vindt hij in dit boekje vast een tip om de breinkraker op te lossen. Achterin het boekje staan bovendien uitgebreide uitwerkingen voor nog beter begrip na het controleren van de antwoorden. Ook prettig voor de leerkracht…

4 10x10

Binairo

> Op www.schoolsupport.nl/binairo vind je ...

gratis voorbeeldpuzzels en score-instrument spelregels/-tips afbeeldingen direct bestellen

Rekenen met ...

1

2

3

4

5

6

7

8

Op deze boeken kunt u rekenen!

Rekenen met dieren/ VVS/ meetkundige

> Op schoolsupport.nl/rekenmet vind je ...

meer informatie

voorbeelden

direct bestellen

RKM05

Rekenen met ... dieren kopieerboek

€ 24,50

RKM05C

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

RKM35

Rekenen met meetkundige vormen kopieerboek

€ 24,50

RKM35C

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

Binairo serie (3x kopieerboek)

€ 39,50

RKM15

Rekenen met ... vvs kopieerboek

€ 24,50

BIN50C

Binairo serie + Printboek Online 5 jr. brin serie (3 delen)

€ 39,50

RKM15C

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

w ww . s c h ool s u pport. n l

T P

Bestaande materialen voor pluskinderen die in school aanwezig zijn, richten zich vaak op taal en rekenen. Ook in de meeste taal- en rekenmethodes zijn speciale plusopdrachten- of katernen opgenomen voor slimme en snelle leerlingen. Maar meer van hetzelfde is niet altijd even leuk en effectief. Laat uw leerlingen zich verdiepen in de wereld van dieren, voertuigen, vliegtuigen en schepen en in de wereld van meetkundige vormen. Zo ervaren ze ‘meer van iets anders’ nadat hun rekenwerk af is.   Rekenen met … dieren: Aan de hand van informatieve teksten uit de dierenwereld wordt rekenen werkelijkheid.   Rekenen met … voertuigen, vliegtuigen en schepen: Aan de hand van informatieve teksten verdiepen leerlingen zich in de wereld van transport.   Rekenen met … meetkundige vormen: Aan de hand van vlakken, figuren en patronen wordt de belangstelling voor meetkunde bij uw leerlingen gestimuleerd.

BIN50

Méér w et en ?

GEHEIM

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


L o g i s ch E N p r o b leemop lossen d den ken

Quiz it!

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIE

Quiz je slim en breek je hoofd!

Namelijk de spellen QUIZ IT! & QUIZ IT! JUNIOR. Bij de topo-quizzen rond aardrijkskunde leggen we bijvoorbeeld ook de nadruk op het leren kennen van andere plaatsen, landen, culturen enzovoort. En in de geschiedenis-quiz zitten ook vele jaartallen en hun gebeurtenissen.

?

?

9

Van hot naar her Antwoorden.indd 9 15/04/10 11:14

Handig en onbreekbaar doosje Elk spel wordt geleverd in een handig doorzichtig, onbreekbaar kunststof doosje. Dit opbergdoosje is ook los verkrijgbaar. Elk quizdoosje bestaat uit vijftig leuke vragen en raadsels. Hiermee heeft u altijd een leerzaam tussendoortje bij de hand voor taal (spreekwoorden, spelling, jeugdboeken), rekenen, geschiedenis, techniek of topografie. De spellen staan garant voor urenlang speelplezier en breinkraken!

geleverd in handige plastic doosjes!

> Op schoolsupport.nl/quizit vind je ...

meer informatie voorbeeldkaarten

videodemo direct bestellen

M éér weten ?

Oh, ik mag deze straat vanaf deze kant WEL inrijden. Welk bord zie ik dan? Kies uit:

a

b

c

d

15/04/10 11:16

?

33

Welke klok vertelt je dat het tijd is om naar school te gaan?

1

2

uitgezonderd

Antwoord a is goed. Je ontbijt eet je vaak tussen half acht en acht uur. Ontbijten is belangrijk. Eet jij wel ’s morgens? Aan tafel of voor de televisie? Weet je hoe laat het is op de andere klokken? En eet jij ook rond deze tijd?

10

Wie zie je hier? Als je deze kaart draait, is het opeens iemand anders.

?

11

Probeer de onderstaande driehoek eens na te tekenen. Dat lijkt gemakkelijk, toch?

3 a) b) c) d)

klok 1 klok 2 klok 3 geen van de drie klokken

QT01

QUIZ IT! Junior pakket voor groep 4-6

€ 49,50

QT119

QUIZ IT! Junior Harde noten + box

€ 8,95

QT129

QUIZ IT! Junior Van hot naar her + box

€ 8,95

QT139

QUIZ IT! Junior Varkentjes wassen + box

€ 8,95

QT149

QUIZ IT! Junior Terug in de tijd + box

€ 8,95

QT159

QUIZ IT! Junior Rekenhutspot + box

€ 8,95

QT169

QUIZ IT! Junior Woordenbrij + box

€ 8,95

QT179

QUIZ IT! Junior Passen en meten + box

€ 8,95

QT189

QUIZ IT! Junior Helden en idolen + box

€ 8,95

QT199

QUIZ IT! Junior Olympisch goud! + box

€ 8,95

QT259

QUIZ IT! Junior Spel en speel! Spellingraadsels ei of ij + box

€ 8,95

QT269

QUIZ IT! Junior Spel en speel! Spellingraadsels varia + box

€ 8,95

QT279

QUIZ IT! Junior Spel en speel! Werkwoordraadsels + box

€ 8,95

QT289

QUIZ IT! Junior Hallo Wereld + box

€ 8,95

QT299

QUIZ IT! Junior Beestenboel! + box

€ 8,95

QT819

QUIZ IT! Junior Kris kras Europa! + box

€ 8,95

QT829

QUIZ IT! Junior Veilig verkeer + box

€ 8,95

QT839

QUIZ IT! Junior Klik klak klok + box

€ 8,95

QT849

QUIZ IT! Sport en spel! + box

€ 8,95

PQ819

QUIZ IT! Junior Woordenbrij + box

€ 8,95

PQ919

QUIZ IT! Junior Boekenpasta + box

€ 8,95

QT02

QUIZ IT! XL pakket voor groep 6-8

€ 49,50

QT319

QUIZ IT! Hersengymnastiek XL + box

€ 8,95

QT329

QUIZ IT! Denksport XL + box

€ 8,95

QT339

QUIZ IT! IQ-training XL + box

€ 8,95

QT349

QUIZ IT! Geheugentraining XL + box

€ 8,95

QT419

QUIZ IT! Optische Illusies XL + box

€ 8,95

QT439

QUIZ IT! Logisch denken XL + box

€ 8,95

QT459

QUIZ IT! Vraag maar raak 1 + box

€ 8,95

QT469

QUIZ IT! Concentratie XL + box

€ 8,95

PQ02333

IQ Training + Méér geheugentraining

€ 11,95

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

L o gis c h E N pr ob leem op los s en d den k en

QUiZ IT! wordt

?

Het juiste antwoord is b. Dit bord is wel eens verwarrend: je mag er wel in van de kant waar je dit bord ziet, maar niet van de andere kant van de straat (daar zie bord c dan staan). Vaak is er nog een bord onder bord c. Dan mag je wel met je fiets die straat in rijden).

Een ezelsbruggetje kan zijn: Aan De Nieuwe Waterweg Groeide Rotterdam Uit Tot Een Belangrijke Aanvoerhaven! De 10 grootste steden van Nederland zijn de hoofdletters van elk woord. Op internet vind je nog meer grote steden EN ezelsbruggetjes om ze te onthouden!

Loes is bezig met haar huiswerk. Ze heeft een kaartje meegekregen (zie hierboven) met daarop 10 rode punten. Dit zijn de 10 grootste steden van Nederland. Loes moet de namen van deze steden ook kunnen onthouden voor morgen. Weet jij welke steden ze bedoelen? Kun je ook een manier bedenken om ze te onthouden?

van hot naar her Vragen.indd 9

Honderden vragen met antwoorden In de quizkaartspellen van QUIZ IT! en QUIZ IT! JUNIOR zitten honderden denk- en geheugenquizvragen. Door de kleurrijke illustraties zien de spellen er extra aantrekkelijk uit. QUIZ IT’s! zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 4 en voor jongere begaafde kinderen. De spellen zijn leuk om in tweetallen of alleen te doen, maar ook prima klassikaal in te zetten, bijvoorbeeld om een les mee te beginnen of te eindigen. De spellen zijn uitgevoerd als een stok kaarten. Aan de ene zijde van een kaart staan het raadsel of de vragen, aan de andere zijde de oplossing.

13

Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Breda, Almere

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Meer- en hoogbegaafde kinderen zijn vaak sterk in het onthouden van feitjes en het plaatsen van gebeurtenissen in een tijdskader. Ze tonen meestal veel interesse in geschiedenis. Vanaf groep 5 krijgen kinderen op de basisschool topografie. Voor slimme kinderen is het leren van topografie in veel gevallen erg makkelijk. Onder meer voor deze twee vakken is er een welkome afwisseling…

17


Lo g i s ch EN p r o b leemop lossen d den ken

BrainTrainers voor kids

3

4

5

6

7

8

32 Breinkrakers

Terwijl wiskunde vaak als saai ervaren wordt, spelen kinderen wel massaal wiskundige spelletjes en puzzels. Waarschijnlijk heeft het succes van wiskundige puzzels als Sudoku en Braintraining op de spelcomputer te maken met het hebben van een doel. Winnen!

Geheugen trainen en verdiepen Verdiep je in nieuwe dingen terwijl je tegelijkertijd je geheugen traint. De puzzels zijn zeer divers en geschikt voor leerlingen vanaf 9 jaar. Enkele soorten puzzels in de boeken zijn: Sudoku, Futoshiki, Hitori, Ken-doku. Zie het als de dagelijkse portie beweging, maar dan voor je hersens: elke dag even oefenen en ze blijven zeker fit!

Leeskrakers

9

4 5

1

8

9

4

2

7

3

5

6

19 18 16

3

1

7

15 16 18

20

4 10

6

2

8 14

5

9

9

10 4

12 31 23 29

35

35 11

36

36 34 33

32 24 30 28 25 26 27

2 1 17 14 15 11 28 21 13 12 5 29 27 22 6 8 26 30 23 7 33 25 24 31 32 34

3

19

17 20

13 21

22

29

1

2

3

4

5

6

7

BT50

Braintrainers serie (3x1 kopieerboek + 3x1 antwoordenboek)

€ 87,50

BT01

Braintrainers 1 - kopieerboek

€ 22,50

BT11

Braintrainers 1 - antwoordenboek

€ 9,50

BT02

Braintrainers 2 - kopieerboek

€ 22,50

BT12

Braintrainers 2 - antwoordenboek

€ 9,50

BT03

Braintrainers 3 - kopieerboek

€ 22,50

BT13

Braintrainers 3 - antwoordenboek

€ 9,50

8

In de Leeskrakers kopieerboeken worden talloze onderwerpen (dieren, de tandarts, vakantie, de supermarkt enz.) behandeld uit de wereld om ons heen. Door middel van deze diverse onderwerpen en feiten kunnen kinderen ook hun kennis verrijken. Tegelijkertijd wordt bij het oplossen van de leeskrakers de nieuwsgierigheid geprikkeld en het puzzelplezier aangewakkerd. Met Leeskrakers mini als laatste toevoeging in deze lijn kunnen ook kinderen die net leren lezen al tekstbegrip en logisch denken oefenen!

ko

pie

erb

ko

lad

en

mini Barbara Stucki

Leeskrakers mini pie

Abimo Uitgeverij

info@schoolsupport.nl

info@abimo.net

www.schoolsupport.nl

www.abimo.net

Schubi | Schoolsupport | Abimo Uitgeverij

© 2009 Schoolsupport BV

us 639, 5600 AP Eindhoven

0-7248245 - F 0800-7248243

lad

en

Denkraadsels voor wie net kan lezen geschikt voor de leeftijd

5 6 7 8 9

Denkraadsels voor wie net kan lezen

Voor België:

erb

Barbara Stucki illustraties: Oliver Eger

De beer rijdt ook mee

en door begrijpend lezen, ar )

e@schubi.nl - www.schubi.nl

8

Juist voor plus- en plus-plus kinderen is het goed om tegen dingen aan te lopen die niet vanzelfsprekend of gemakkelijk zijn. Leeskrakers 1 & 2 & mini zullen uw leerlingen heel wat gezonde hoofdbrekens bezorgen. De oefeningen zijn vooral bedoeld om het logisch redeneren te ontwikkelen en bevorderen.

en door begrijpend lezen, ar )

bi leermiddelen bv

1

Oplossing:

Hersens kraken met pittige leesraadsels

Leeskrakers Mini worden de volgende vaardigheden

Nederlandse bewerking:

Voorbeeld:

overzichten opgenomen puzzels en raadsels meer informatie voorbeelden direct bestellen

bovendien aangeboden op twee verschillende erentiëren is hierdoor heel gemakkelijk. Bij het kopiëren besluiten de nummers die voor de aanwijzingen staan, pdrachten zelfs op vier niveaus aan te bieden.

BI Lernmedien AG, Schaffhausen

Ook weer een Japanse puzzel. Hier moet je steeds de weg zoeken van 1 tot en met het laatste getal. Natuurlijk zijn er al veel getallen ingevuld… Je mag het volgende getal steeds zoeken in een hokje ernaast, erboven, eronder of er schuin naast, maar je mag geen hokje overslaan!

> Op schoolsupport.nl/braintrainers vind je ...

Barbara Stucki illustraties: Oliver Eger

enken ren ingsvermogen

Hidato

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

Leeskrakers

L og i sc h EN pr ob lee mop lo ss en d d en ken

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Beleef zelf de kick van het oplossen van vraagstukken en train je hersens met BrainTrainers! Een verzameling interessante en uitdagende puzzels en raadsels waarbij je logisch moet nadenken. Ga aan de slag met cijfers bij het oplossen van een Kakuro, of vind de juiste letters in de Doolhofslang.

de raadsels om tekstbegrip en logisch denken te oefenen. de woorden vervangen door afbeeldingen. Zo zijn de kt voor kinderen die net leren lezen.

r

2

Train je brain en beleef die kick

skrakers mini

et kan lezen )

1

De oli fant zit in wago n3

De giraffe zit achter de panda

Denkvaardigheden oefenen Bij het oplossen van deze leeskrakers worden verschillende (denk)vaardigheden geoefend. Dit zijn allemaal vaardigheden die ieder kind nodig heeft bij bijna alle schoolvakken. De leerlingen: - ontwikkelen een gevorderd leesbegrip; - trainen hun geheugen; - leren systematisch en logisch denken; - analyseren; - classificeren; - werken aan concentratie/ doorzettingsvermogen.

ABIMO UITGEVERIJ

Gekleurde egels

Gekleurde egels

Lees en kleur bij iedere egel de buik en de stekeltjesvacht in.

Lees en kleur bij iedere egel de buik en de stekeltjesvacht in.

Bij iedere egel heeft de buik een andere kleur: geel, oranje,

Bij iedere egel heeft de buik een andere kleur: geel, oranje,

rood of blauw. Er is geen kleur die twee keer voorkomt.

rood of blauw. Er is geen kleur die twee keer voorkomt.

De stekeltjesvacht heeft niet dezelfde kleur als de buik.

De stekeltjesvacht heeft niet dezelfde kleur als de buik.

Ook hier komt iedere kleur (geel, oranje, rood of bruin) maar

Ook hier komt iedere kleur (geel, oranje, rood of bruin) maar

één keer voor.

één keer voor.

Wie heeft een oranje buik?

Wie heeft een oranje buik?

Rikki

Trikki

Nikki

Mikki

Rikki

Trikki

Antwoorden

Rikki

Nikki

Mikki

3

Naast Trikki staat zijn broertje, die een oranje stekeltjesvacht heeft.

3

Naast Trikki staat zijn broertje, die een oranje stekeltjesvacht heeft.

4

Een van de egels heeft een bruine buik en een gele stekeltjes-

4

Een van de egels heeft een bruine buik en een gele stekeltjes-

vacht.

vacht.

1

Trikki heeft een gele buik.

1

Trikki heeft een gele buik.

5

Nikki’s buik heeft dezelfde kleur als Trikki’s stekeltjesvacht.

5

Nikki’s buik heeft dezelfde kleur als Trikki’s stekeltjesvacht.

2

Rikki’s stekeltjesvacht is niet geel, niet oranje en ook niet rood.

2

Rikki’s stekeltjesvacht is niet geel, niet oranje en ook niet rood.

Leeskrakers

Mini_Logicals.indd 26

mini

26

Leeskrakers

17/07/09 12:13 Mini_Logicals.indd 26

handleidingen service

Méér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

recencies afbeeldingen

voorbeelden direct bestellen

SCH71465

Leeskrakers Mini kopieerboek

€ 24,50

SCH71465C

Leeskrakers Mini kopieerboek + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

SCH71450

Leeskrakers 1 kopieerboek

€ 24,50

SCH71450C

Leeskrakers 1 kopieerboek + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

SCH71451

Leeskrakers 2 kopieerboek

€ 24,50

SCH71451C

Leeskrakers 2 kopieerboek + Printboek Online 5 jr. brin

€ 29,50

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

26

17/07/09 12:13

> Op schoolsupport.nl/leeskrakers vind je ...

13/07/09 13:25

18

mini

info@schoolsupport.nl


Taal / Lezen

Sterrenwerk Taal

1

2

3

4

5

6

7

8

Taaltaken waar ook de slimsten van leren (Hoog)begaafden ontwikkelen van zichzelf al een rijker taalgebruik, maar het helpt hen als ze hierin gestimuleerd worden. In het contact met leeftijdgenoten en de meeste volwassenen steken ze qua taal immers niet veel op. Door gerichte taken kunnen deze kinderen een taalgebruik opbouwen dat past bij hun niveau. Daarom biedt Sterrenwerk Taal verdiepende taaltaken, en dat bovendien in een uitdagende vorm: speelse en originele opdrachten, raadsels en puzzels, creatieve en open opdrachten. Een voorbeeld: ‘Schrijf een wens die jij zou uitspreken bij het zien van een vallende ster. Let wel: je wens moet bestaan uit twee regels met gepaard rijm, hij moet minstens vijftien woorden bevatten én het woord wens mag er niet in voorkomen.’ In veel oefeningen gaat het om de taalvormen en de inhoud tegelijk. Zo doen de kinderen kennis op over bijvoorbeeld het zonnestelsel, geschiedenis, ruimtevaart, diepzeeonderzoek en sterrenbeelden.

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Sterrenwerk

Taal

Taal voor gevorderden In Sterrenwerk Taal passeren zeer veel aspecten van taal de revue. Uiteraard is er aandacht voor ‘moeilijke’ woorden, spreekwoorden, onregelmatige werkwoorden, zinsontleding en het werken met een (online) woordenboek. Maar ook voor literaire vormen zoals mythen, legenden, sonetten, rijmschema’s of het enjambement. Voor de juiste schrijfwijze van (zeer) grote getallen. Voor het trekken van conclusies uit leesteksten. Voor het zelf vormen van nieuwe woorden zoals samenstellingen en afleidingen. Sterrenwerk Taal biedt echte verdieping ten opzichte van reguliere methoden.

DE RUIMTE IN! Sterrenwerk Sterrenwerk Taal Sterrenwerk Taal Sterrenwerk Taal Sterrenwerk

Taal Taal

voor 10-12 jaar

Uitbreiding volgt Sterrenwerk Taal is gloednieuw. De twee werkboeken van de deelserie voor 10-12 jaar zijn net verschenen. Maar er zitten meer deelseries in de pijplijn, in ieder geval voor de leeftijd 8-10 jaar.

Op

de

hoogte

blijven?

Abonneer uzelf op onze wekelijkse nieuwsbrief op

(W)ONDERWATER voor 10-12 jaar (W)ONDERWATER voor 10-12 jaar (W)ONDERWATER voor 10-12 jaar (W)ONDERWATER voor 10-12 jaar (W)ONDERWATER voor 10-12 jaar

M éér weten ?

www.schoolsupport.nl

> Op schoolsupport.nl/sterrenwerktaal vind je onder andere...

meer informatie

direct bestelen

SWTL50

Sterrenwerk Taal startset - 5x2 wb + 1x antw.

€ 34,50

SWTL21

Sterrenwerk Taal 10-12 jaar - 5x wb (W)onderWater

€ 13,50

SWTL22

Sterrenwerk Taal 10-12 jaar - 5x wb De ruimte in

€ 13,50

SWTL29

Sterrenwerk Taal 10-12 jaar - 1x antwoorden

€ 8,50

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

Ta a l / L eze n

Zelfstandig werken De leerlingen werken zonder begeleiding. Ze lezen de instructies zelfstandig, maken de opdrachten en kijken hun werk na met het antwoordenboek.

19


Ta a l / L e z e n

BoekPlus Pakketten Informatief

1

2

3

4

5

6

7

8

RvR

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Uitdagende leesseries voor plusleerlingen

T aa l / L ez en

Met informatieve leesboeken stillen plus- en hb-leerlingen hun leeshonger en vergroten ze hun wereld en hun woordenschat.

20

Veel intelligente kinderen lezen (ver) boven het avi-niveau van hun groep, en vaak met gemak. Daarbij zijn meer- en hoogbegaafde kinderen ook nog eens geïnteresseerd in de meest uiteenlopende onderwerpen. Hun wereld is groter dan die van hun leeftijdgenoten, en ze willen die wereld nog verder vergroten. Laat ze lekker lezen! Leeskilometers gemaakt op jonge leeftijd zijn een bezit voor het leven. Begrijpend lezen is immers dé sleutelfactor voor toekomstig schoolsucces, meer nog dan intelligentie. En vooral door informatief lezen ontwikkelen de kinderen hun woordenschat en kennis van de wereld, meer nog dan door het lezen van fictie. M éér w et en ?

Een schat aan informatie In de BoekPluspakketten Informatief vinden plus- en hb-leerlingen precies het leesvoer waarmee ze hun leeshonger kunnen stillen. Boeken vol wetenswaardigheden over de natuur en natuurverschijnselen, het weer, het heelal en ruimtevaart, ons lichaam en onze gezondheid, techniek en natuurwetenschappen, vervoermiddelen, bodemschatten, energiebronnen en het milieu, over hoe dingen gemaakt worden, over gevoelens en hoe mensen met elkaar omgaan, over hoe andere kinderen leven, over belangrijke gebeurtenissen in de laatste honderd jaar. De boeken zijn ook geschikt als informatiebron voor spreekbeurten, werkstukken en projecten en bruikbaar als inleiding op allerlei wereldoriëntatie-onderwerpen.

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

4-6 jaar: Kleine beestjes

info@schoolsupport.nl


Taal / Lezen

Informatief voor ‘gewone’ leerlingen. Hiermee maakt u uw schoolbibliotheek compleet! Stil de informatiehonger van uw plus- en hb-leerlingen met de BoekPluspakketten Informatief!

Welke BoekPluspakketten Informatief zijn er? Voor elke leeftijdsgroep is er een passend pakket:

9-10 jaar: Vertel eens

BoekPluspakket Informatief 7 jaar - Gevoelens, 4-delig - Wat jij wilt weten over, 6-delig - Het leven van een ..., 6-delig - Weerverkenner, 9-delig - Wat zijn, 8-delig - Ruimteverkenner, 4-delig

7 jaar: Gevoelens

10-11 jaar: Aarde & milieu

BoekPluspakket Informatief 8-9 jaar - Wetenswaardigheden, 9-delig - Opgepast beestjes, 6-delig - Extreem weer, 8-delig - Red onze planeet, 5-delig BoekPluspakket Informatief 9-10 jaar - Vertel eens, 21-delig - Zinder 10+, 10-delig BoekPluspakket Informatief 10-11 jaar - De levenscyclus van..., 6-delig - Goed omgaan met het milieu, 5-delig - Levende Natuur, 8-delig - Aarde & milieu, 6-delig - Zinder 11+, 10-delig

11-12 jaar: Rechten van het kind

Voor elk wat wils Er zijn aparte BoekPluspakketten Informatief voor elke leeftijdsgroep: 4-6 jaar, 7 jaar, 8-9 jaar, 9-10 jaar, 10-11 jaar en 11-12 jaar. Door de diversiteit aan onderwerpen vindt elke leerling in de pakketten wel boeken die hem aanspreken. De pakketten omvatten verschillende boekenseries met per pakket steeds 25 tot 45 boeken. De boeken zijn rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s. Elk boek is voorzien van een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp.

de bovenbouw ook opdrachten rond studievaardigheden zoals zoeken op internet en presentatievormen (poster, PowerPoint). Bij elke Info+-werkblad hoort een één-opéén-antwoordblad, waarmee de kinderen hun werk zelfstandig kunnen nakijken. Info+ is gratis online beschikbaar bij aanschaf van de betreffende boekenserie en daarnaast te koop in gedrukte vorm.

Kopieerbare werkbladen Bij alle series in de BoekPluspakketten Informatief is verwerkingsmateriaal verkrijgbaar onder de titel Info+. Dit zijn kant-en-klare kopieerbladen met woordenschatopdrachten, en voor

M éér weten ?

In één klap een goedgevulde schoolbieb Met de BoekPluspakketten Informatief voorziet u uw schoolbibliotheek in één klap van voldoende aansprekende informatieve boeken voor plus- en hb-leerlingen. Alle boeken hebben een harde kaft. Door de voordelige pakketprijzen bent u 15% goedkoper uit dan wanneer u de losse boeken zou bestellen. Kijk ook eens naar onze Boekpakketten

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

BoekPluspakket Informatief 11-12 jaar - Aardschatten, 6-delig - Op reis door, 8-delig - Rechten van het kind, 5-delig - Het verhaal van ..., 7-delig - Nuttige planten, 4-delig - Sterrenwerk Natuur en Wetenschap, 10-delig

> Op schoolsupport.nl/boekpluspakketten vind je onder andere...

informatie overzichten > meer Op www.schoolsupport.nl vind je ... voorbeeld Info+

direct bestellen

ARS01P

BoekPluspakket Informatief 4-6 jaar

€ 445,00

ARS04P

BoekPluspakket Informatief 7 jaar

€ 379,00

ARS05P

BoekPluspakket Informatief 8-9 jaar

€ 287,00

ARS06P

BoekPluspakket Informatief 9-10 jaar

€ 332,00

ARS07P

BoekPluspakket Informatief 10-11 jaar

€ 360,00

ARS08P

BoekPluspakket Informatief 11-12 jaar

€ 399,00

info@schoolsupport.nl

Ta a l / L eze n

8-9 jaar: Wetenswaardigheden

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

4-6 jaar: Landschappen

BoekPluspakket Informatief 4-6 jaar - Help de natuur en het milieu, 5-delig - Kleine beestjes, 6-delig - Landschappen, 5-delig - Alles over het weer, 6-delig - Niemand is hetzelfde, 5-delig - Ons lichaam, 8-delig - Mijn eerste boek over ..., 12-delig

21


Ta a l / L e z e n

Zinder

1

2

3

4

5

6

7

8

Een rijke leesomgeving met Zinder! Windturbines in Nederland

Het goede leven

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Peters grootouders hadden hun huis samen gebouwd. Ze hadden er allerlei gerecyclede spullen voor gebruikt. De kamers waren zo ontworpen dat er zo veel mogelijk natuurlijk licht naar binnen kwam. Peter’s oma was erg trots op het huis, vooral omdat bijna alle energie die ze nodig hadden met het huis zelf werd gewonnen. Het dak was helemaal bedekt met zonnepanelen gerecycled goed gebruik van en ze hadden een windmolen materiaal natuurlijk licht op het dak.

Groen feit Al eeuwenlang gebruikt de mens mest als brandstof. Volgens wetenschappers is dat een goed idee. Als koeienmest langzaam wordt afgebroken komt er methaan vrij, een krachtig broeikasgas. Als je de mest verbrandt, wordt er net als bij fossiele brandstoffen kooldioxide geproduceerd, en dat is minder schadelijk dan methaan. Bovendien raakt de mest nooit op!

Huis van Peters grootouders

De zon geeft genoeg energie voor de zonnepanelen isolatie hele aarde. Waarom maken we er dan niet meer gebruik van? Het probleem is dat zonne-energie moet worden omgezet in bruikbare elektriciteit. Daar heb je zonnecellen voor nodig, die je in panelen op het dak zet. Het nadeel is dat ze erg duur zijn en veel ruimte innemen.

Zó bouw je een energiezuinig huis dat beter is voor het milieu

windmolen op het dak

✓ Gebruik isolatie om ‘s winters de warmte binnen te houden en ‘s zomers de warmte buiten te houden. Installatie voor zonne-energie in Californië

✓ Gebruik een energiezuinige constructie die geschikt is voor het klimaat. Om een huis te verwarmen, gebruik je bijvoorbeeld ramen aan de kant waar de zon schijnt. Gebruik dikke muren om de warmte binnen te houden. ✓ Gebruik energiezuinige apparaten en verlichting.

De wind waait over de hele planeet, en met deze luchtbeweging kun je ook elektriciteit opwekken. Dit is windenergie uit windtrubines

✓ Plaats zonnecollectoren om het water te verwarmen. ✓ De temperatuur van de grond is redelijk constant. Met ondergrondse warmte-opslag wordt water van het huis in de grond gepompt en weer terug, om het huis ‘s winters warm te houden en ‘s zomers koel.

De afgelopen jaren is de vraag naar duurzame energie toegenomen. Er worden nog steeds nieuwe technieken ontwikkeld die gebruik maken van wind- en zonne-energie en van biomassa. Het wordt ook steeds betaalbaarder. In 2007 was bijna 3% van het energieverbruik in Nederland afkomstig van duurzame energiebronnen.

Dakisolatie Zonnepanelen Spaarlampen

Muurisolatie Ondergrondse warmte-opslag

24

Iets bekijken vanuit meer invalshoeken, inhoudelijke uitstapjes maken en zijpaden bewandelen, verbanden leggen – dat maakt lezen voor slimmeriken tot een uitdaging. De gevarieerde, uitnodigende lay-out prikkelt hun nieuwsgierigheid nog eens extra. Meer- en hoogbegaafde leerlingen kun je maar zelden verrassen met gewone lesstof of leesstof – terwijl ze juist grote behoefte hebben aan cognitieve uitdagingen. In de leesserie Zinder vinden ze gelukkig geen standaard leesstof, maar een rijke, prikkelende en uitnodigende leesomgeving. Door Zinder veren ze op. Met Zinder hebben ze iets waar ze hun tanden in kunnen zetten.

25

Rijk lezen We willen dat de kinderen plezier hebben in lezen. We laten we ze dan ook bij Zinder zo min mogelijk schools en zoveel mogelijk natuurlijk lezen. Deze aanpak wordt ‘rijk lezen’ genoemd. Gevarieerde en contextrijke teksten, betekenisvolle leestaken (anders gezegd: lezen om iets nieuws op te steken en opdrachten die daarop gericht zijn), en ondersteuning alleen als het nodig is. Bij elk leesboek hoort een werkboek. De werkboeken zijn aantrekkelijk uitgevoerd (geheel in kleur) en bevatten – veelal pittige – opdrachten voor woordenschat- en kennisontwikkeling.

gekoppeld. Het ene boek belicht het onderwerp vanuit de invalshoek natuur en wetenschap, het andere kiest de insteek mens en maatschappij. Zo ontstaan verrassende samenhangen en worden onderwerpen verbreed én verdiept. Een kind kan beide boeken lezen en zelf stukken informatie combineren, maar kinderen kunnen ook elk hun eigen boek lezen en sámen verbanden leggen. Elk boek bevat links naar websites met meer informatie over het onderwerp. Omdat websites soms verhuizen of verdwijnen, vinden de kinderen op de Schoolsupportsite een steeds actueel, aanklikbaar weblinkoverzicht.

Zelfstandig werken Zinder is verdeeld in drie niveauseries met globale leeftijdsaanduidingen: 9+, 10+ en 11+. Kinderen ontdekken snel genoeg welk niveau hen het beste ligt. Ze lezen de boeken zelfstandig, maken de opdrachten in de bijbehorende werkboeken en kijken hun werk zelf na met de antwoordenboeken. Zinder is ook prima bruikbaar voor thuiswerk.

Variatie in tekstsoorten en lay-out De boeken hebben een gevarieerde lay-out waarin de kinderen nog andere tekstsoorten tegenkomen: bijschriften, vetgedrukte

Zinder – dat is lezen met peper en zout erop!

Zinder 10+ maakt deel uit van het BoekPluspakket Informatief 9-10 jaar en Zinder 11+ is opgenomen in het BoekPluspakket Informatief 10-11 jaar (zie p. 20).

MENS & MAATSCHAPPIJ

Invalshoeken, samenhangen, extra info In Zinder zijn steeds twee boeken over een wereldoriëntatie-onderwerp aan elkaar

Dubbel glas

introteksten, kaderteksten, wist-je-dat’jes, schema’s, kaartjes en infographics zoals tijdbalken, grafieken etc. Deze rijke variatie nodigt meer- en hoogbegaafde leerlingen uit om te blijven lezen en prikkelt hun nieuwsgierigheid.

22

Natuur & wetenschap

T aa l / L ez en

9+

M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


MENS & MAATSCHAPPIJ

Taal / Lezen

MENS & MAATSCHAPPIJ Natuur & wetenschap

11+

8 Ridders en marskramers Er zijn meer spreekwoorden die met de riddertijd te maken hebben. Zet de letters op de juiste plaats en je vindt opnieuw een woord terug uit de lijst van 20 woorden. • • • • • •

Iemand in het harnas jagen (g) Iemand de handschoen toewerpen (o) Iets in zijn schild voeren (e) Een lans voor iemand breken (i) Met open vizier strijden (h) Zich te vuur en te zwaard verzetten (r)

...... eerlijk te werk gaan

8 vervolg

1 Los de puzze

.................................................................................. .................................................................................. Ambachtslieden die harnassen maakten, behoorden tot het Harnassen Gilde. Zij maakten ook maliën en wapens.

...... voor iemand opkomen

...... iets stiekem doen Het verborgen woord is ................................................ ............................................... . Als je ergens goed in bent, wordt er wel gezegd dat ‘je iets in je mars hebt’. Die uitdrukking stamt uit de middeleeuwen. De mars is de mand die een marskramer op zijn rug meedroeg. Wat was de rol van de marskramer? Zoek het antwoord op internet!

............................................................................................................................ ............................................................................................................................

d e r e n! z in

erde tijd net tanks. Gepants de ridders uit die Eigenlijk waren het! Pas veel later erde paarden waren een flink nadeel kerels op gepants de ridders te paard de logheid van door de bedacht men dat te verminderen probeerde het gewicht materialen. De betekende. Men en door lichtere vervang te en n wel wat groter, loodzware harnass waren dan misschie van man en paard de veel grotere kwetsbaarheid het voordeel van woog niet op tegen maar dat nadeel wendbaarheid. eeld ‘luchtige’ vesten gemaakt van bijvoorb gebruik olders). meer (maliënk werd ( Zo en stalen ringetjes van aan elkaar gevlocht plek over van een blauwe inke fl een wel Oké, je hield dan ieder geval niet maar die ging in stoot met een lans, gebruik Tegenwoordig wordt dwars door je heen! van kunststof die vesten rende gemaakt van kogelwe zijn gemaakt.

ZIN51

............................................................................................................................ ............................................................................................................................

14

ZIN02

Helden en hulpelozen

ZINDER mens en maatschappij

NASCHOKKEN

Werkboekje 1 Helden en hulpelozen.indd 14-15

Deze milieuvriendelijke huizen hebben zonnepanelen op het dak.

Wat vind jij ervan?

voor

Het is niet eerlijk als mensen die een nieuw huis bouwen er allerlei dure voorzieningen in aan moeten brengen, terwijl mensen die in een oud huis wonen dat niet hoeven te doen. Iedereen moet het recht hebben zelf te kiezen. Als de regering echt wil dat mensen milieuvriendelijke keuzes maken, dan is het misschien een goed idee om mensen die dat doen minder belasting te laten betalen.

32

33

> Op schoolsupport.nl/zinder vind je ...

informatie (blader)voorbeeld > meer Op www.schoolsupport.nl vind je ... scores op hb-crit. ervaringen

recensies direct bestellen

M éér weten ?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’70 en ’70 s...... jaren jar ...... Kuiper ’60 de en ’60 aren jjar ble ...... ...... Hub 50 de ............ ia en ’’50 aren de jjar ............ Col ......umb 1 ............ Saljoet New............ arin...... ...... Gag ...... ...... ............ ISS s ............ ik Horizon els Spoetn ............ Ock ...... lab ...... Sky ............ ............ Glen............ ...... ...... ............ a ...... ...... Laik ............ ............ ...... ...... ...... ova ............ ............ resk...... The ............ ............ ...... ...... ............ ............ ...... ...... ............ ............ ............ Leonov ...... ...... ............ ...... ...... ............ ............ ...... ...... ng ............ ...... stro Arm...... ...... ...... ............ en Aldrin

12 13 14

door bacteriën te doden het inzamelen van materialen zodat deze kunnen worden hergebruikt een gas in de atmosfeer dat schadelijke straling tegenhoudt een apparaat met twee verschillende energiebronnen, zoals bijvoorbeeld benzine en accu’s, of gas en elektriciteit natuurlijk, niet met kunstmatige stoffen bewerkt een gas dat door planten wordt opgenomen om voedingstoffen aan te maken en dat mensen en dieren uitademen voor lange tijd bruikbaar zonder schadelijke gevolgen een mengsel van rook en mist, vaak in grote steden of industriegebieden een lamp die licht geeft door een metalen draadje onder stroom te zetten eigenschap van materiaal dat gevaarlijke straling uitzendt wat overblijft na verbruik (= extra woord!) kunstmatig gemaakt en niet in de natuur voorkomend een plaatje dat zonlicht omzet in elektrische energie een mengsel van rottend plantaardig materiaal dat wordt gebruikt om de grond vruchtbaar te maken (verticaal)) een geleidelijke temperatuursstijging in de aardse atmosfeer

€ 50,00

Zinder kennismakingsset (3x2 lb + 3x2 wb + 1x hl) 15

Zinder schoolset (= 3x basisset)

4

Zien zonder

€ 1.575,00

zicht

Brailleschrift

Zinder basisset (3x10 lb + 3x10 sets à 5 wb + 3x2 ab + 3x hl)

€ 595,00

ZIN04

Zinder 9+ startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 210,00

ZIN450

Zinder 9+ leesboeken serie 10-delig

€ 104,50

ZIN455

Zinder 9+ werkboeken serie 10-delig + 1 hl

€ 35,50

ZIN455A

Zinder 9+ antwoorden A + B

€ 14,50

diverse

Zinder 9+ set van 5 werkboeken per titel

€ 12,95

ZIN05

Zinder 10+ startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 210,00

ZIN550

Zinder 10+ leesboeken serie 10-delig

€ 104,50

ZIN01

2

12

Raadsels

Aarde in gevaar

te in de ruim

ZIN555

Zinder 10+ werkboeken serie 10-delig + 1x hl

€ 35,50

ZIN555A

Zinder 10+ antwoorden A + B

€ 14,50

diverse

Zinder 10+ set van 5 werkboeken per titel

€ 12,95

ZIN06

Zinder 11+ startset (10x lb + 10x5 wb + 2x ab + 1x hl)

€ 210,00

ZIN650

Zinder 11+ leesboeken serie 10-delig

€ 104,50

ZIN655

Zinder 11+ werkboeken serie 10-delig + 1x hl

€ 35,50

ZIN655A

Zinder 11+ antwoorden A + B

€ 14,50

diverse

Zinder 11+ set van 5 werkboeken per titel

€ 12,95

ZIN11

Zinder extra handleiding BO

€ 2,95

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

Ta a l / L eze n

Dat is een goed idee. Het kost misschien meer, maar op de lange termijn bespaar je geld, want je energierekening wordt lager. Maar wat belangrijker is, we geven voorrang aan het milieu en aan onze planeet.

Maar andere mensen vinden zulke wetten niet eerlijk. Ze vinden dat mensen zelf mogen kiezen in wat voor huis ze willen wonen. Met zulke bouwvoorschriften kunnen sommige mensen misschien helemaal geen huis meer betalen. Er zijn ook mensen die vinden dat de regering het bouwen van milieuvriendelijke huizen goedkoper zou moeten maken. Op die manier hoeven mensen niet alle extra lasten te dragen en wordt het gemakkelijker een milieuvriendelijke keuze te maken.

tegen

Vind jij dat de regering mensen moet verplichten milieuvriendelijk te bouwen?

1

1 je positie en je cht 2 de lichtgevoe route bepalen lige hersenen doorg laag achter in de oogbol die beeldsigna eeft 3 technologi len aan de e waarmee je met behulp van 4 het uitzen den van gelui satell ieten je positie bepa dssignalen en weg te vinde alt het analyseren n, van de echo’s 5 de doorzichtig de positie te bepalen of om de obstakels te e buitenste laag vermijden 6 een syste van de oogb em waarmee ol die de iris blinden en slech 7 moedig, zond tzienden kunn en de pupil afdekt en lezen en schrij 8 een wetenschaer angst ven pper die gods 9 arts die in dienst bestu oogziektes is gespecialiseerd deert 10 de enige in zijn soort 11 houdt verba nd 12 een mening; met de ontwikkeling, produ de manier waar ctie en verko 13 letters die op op je, figuurl dieper of hoge ijk gezien, ergen van medicijnen r in of op het papier zijn gedru s tegenaan kijkt kt 1 n a v i g e r e n 2 n e t v l i e s 3 s a t e l l i e t n a v i g 4 e c a t i e 5 h o h o l o o r n v c a t i l i e s e 66 b r a i l l e 7 o n v e r s c h r o k 8 t h k e n e o l o o g 9 o o g h e e l k u n d i g e 10 u n i e k 11 f a r m a c e u t i s c h 12 v i s i e 13 r e l i ë f

15

5/01/11 19:04

Volgens sommige milieubeschermers zouden we alleen nog maar milieuvriendelijke huizen moeten bouwen. Ze vinden dat bouwplannen vooraf moeten worden gecontroleerd. Zijn de huizen wel goed geïsoleerd? Worden er zonnepanelen gebruikt? Zijn ze gebouwd met duurzaam materiaal? Er zijn mensen die dat verplicht willen stellen. Anders kiezen mensen voor goedkopere oplossingen die slechter zijn voor het milieu.

ch

a c c h r

n in eurtenisse en en geb i Leonov r Alekse andelaa – ruimtew ble Hub op – telesco etnik aan Spo – kunstm ombia huttle Col – spaces Ockels ut Wubbo – astrona a Laik kova – hondje ina Theres ent ute Val – astrona ISS ation – ruimtest ri Gagarin naut Joe s – kosmo per Kui ut André – astrona joet 1 ation Sal – ruimtest lab ation Sky – ruimtest Glenn ut John – astrona n rin s Buzz Ald Horizon w strong en – de New deze eeu Neil Arm jaren ’90 anlanders ma de n ’80 de – de jare

Zet de nam

..................................................................................

De mars van een markramer.

1 Los de puzzel op

kolom. de juiste

..................................................................................

...... zich hevig verzetten

...... iemand kwaad maken

l op

elvlucht

rt in vog

vaa 9 Ruimte

Waarom vochten ridders in een harnas liever niet te voet?

...... iemand uitdagen

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Natuur & wetenschap

10+

23


Ta a l / L e z e n

Benny Blauw

1

2

3

4

5

6

7

8

Eigenwijs en nieuwsgierig? Dat komt dan goed uit!

Benny Blauw

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Slimme middenbouwers hebben niet langer genoeg aan de eigen straat, het eigen gezin, de eigen groep op school en het eigen (fantasie)spel. Ze gaan op verkenning uit – fysiek, sociaal en mentaal. En ze geloven niet langer op voorhand wat volwassenen allemaal zeggen... De leesboekenserie Benny Blauw speelt hierop in. Hoofdpersoon Benny met zijn blauwe haren is een eigenwijze, nieuwsgierige ontdekker. Meer- en hoogbegaafde kinderen zullen zichzelf in hem herkennen. Ontdekken aan de hand van vragen Elk boek begint met een kort verhaal. Daarna ontdekken de kinderen van alles aan de hand van vragen. Wat moesten ridders vroeger doen? Hoe werd je een ridder? Hoe komen edelstenen aan hun kleur? Zijn er in de zee ook edelstenen? Wat zijn sterrenbeelden eigenlijk? Kunnen sterren ook doodgaan? Hoe lang bestaan paarden al? Wat is voltigeren? Leren door doen De antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden in weetjes, raadsels, experimenten, afbeeldingen en verklaringen van algemene woorden en vaktermen. Op Mijn Schoolsupport kunnen de kinderen online oefenen met de nieuwe woorden uit elk boek. De volgorde is steeds: onderzoeken – aan de weet komen – puzzelen. Door deze activerende aanpak blijven de nieuw verworven woorden en kennis van de wereld beter hangen.

De Jonge Onderzoeker

1

2

3

4

5

6

7

8

Informatieve leesboeken voor ... jonge onderzoekers! Elk boek is opgebouwd rond vragen en voorzien van een uitgebreide woordenlijst. De kinderen verdiepen zich zelfstandig in wereldoriëntatieonderwerpen (natuur en milieu, mens en gezondheid, de continenten). Er zijn vijf deelseries, samen bijna veertig boeken.

De jonge wetenschap-

Bij elke deelserie bestaan kopieerbare werkbladen getiteld Info+ met opdrachten voor woordenschatontwikkeling en studievaardigheden. Bij aanschaf van een deelserie krijgt u gratis toegang tot Info+ online. Ook is Info+ te koop in gedrukte vorm.

> Op schoolsupport.nl/bennyblauw vind je ...

meer informatie voorbeelden

beschrijving per titel afbeeldingen direct bestellen

BEN50

Benny Blauw serie (4 delen)

€ 36,50

BEN01

Benny Blauw en de Edelstenen

€ 9,95

BEN02

Benny Blauw en het Heelal

€ 9,95

BEN03

Benny Blauw en de Ridders

€ 9,95

BEN04

Benny Blauw en de Paarden

€ 9,95

De Donkere Getallen

1

2

3

4

5

6

7

Bolleboos maakt maffe tijdreizen

Donkere getallen

Harry de Wilde is een hoogbegaafde superheld! Hij kan uitstekend met getallen overweg. Daardoor gaat hij naar een speciale school voor bollebozen in het Engelse Stratford-on-Avon. In elk boek beleeft Harry een spannend avontuur in de geschiedenis. Hij maakt ongelofelijke tijdreizen met behulp van de ‘donkeren getallen’. (Een donker getal is de onzichtbare achterkant van een gewoon getal.) De donkere getallen is een serie van zes boeken, die los van elkaar kunnen worden gelezen: 1 Zwarte gaten 2 Gevangen in de tijd GEHEIM 3 De grot van Merlijn T P 4 Katharentreden 5 Piratennest 6 Ridder voor altijd

Twee deelseries van De Jonge Onderzoeker zijn ook opgenomen in het BoekPluspakket Informatief 10-11 jaar (zie p. 20/21).

T aa l / L ez en

> Opschoolsupport.nl/dejongeonderzoeker vind je ...

24

meer informatie DJO52

voorbeeld Info+

> Op schoolsupport.nl/dedonkeregetallen vind je ...

meer informatie

beschrijvingen

direct bestellen

direct bestellen ABI50

De Donkere Getallen serie (6 delen)

€ 67,50

De Jonge Onderzoeker serie (DJO) (36 delen)

€ 333,00

ABI51

De Donkere Getallen 1: Zwarte Gaten

€ 13,95

Op verkenning in... - DJO serie (7 delen)

€ 69,30

ABI52

De Donkere Getallen 2: Gevangen in de tijd

€ 13,95

DJO02

De levenscyclus van... - DJO serie (6 delen)

€ 59,40

ABI53

De Donkere Getallen 3: De grot van Merlijn

€ 13,95

DJO03

Leven in... - DJO serie (12 delen)

€ 118,80

ABI54

De Donkere Getallen 4: Katharentreden

€ 13,95

DJO04

Waarom moet ik... - DJO serie (6 delen)

€ 59,40

ABI55

De Donkere Getallen 5: Piratennest

€ 13,95

DJO05

Goed omgaan met het milieu - DJO serie (5 delen)

€ 49,50

ABI56

De Donkere Getallen G 6: Ridder voor altijd

€ 13,95

DJO01

M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

8

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


Taal / Lezen

Sterrenwerk Natuur en Wetenschap

1

2

3

4

5

6

7

8

Rolmodellen en onderzoeksvragen Soms dring je tot een hoogbegaafd kind niet of nauwelijks door. Het verveelt zich, loopt te klieren, presteert onder zijn niveau, wil gewoon zijn en/of met rust worden gelaten. Zelfacceptatie lijkt nog ver weg...

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Leesboeken zijn geen wondermiddel waarmee je zoiets oplost als bij toverslag. Maar kinderen kunnen in leesboeken herkenning vinden (zonder dat anderen dat hoeven te weten). De serie Sterrenwerk Natuur en Wetenschap bestaat uit telkens twee leesboeken die bij elkaar horen: een boek over het leven van een uitzonderlijke wetenschapsman of -vrouw, en een boek over het onderzoek dat hij of zij heeft gedaan. Uitblinkers die hard moeten werken Hoogbegaafde kinderen zullen iets van zichzelf herkennen in de onderzoekers. Zo lezen ze dat niet alles hen kwam aanwaaien. Marie Curie was een jonge vrouw, ‘die zich door niets of niemand van haar studie af liet houden. Soms vergat ze zelfs te eten. Ze voltooide haar opleiding als een van de besten van haar klas. In natuurkunde was ze zelfs de beste.’ Onderzoeksvragen die je niet loslaten Hoogbegaafde kinderen zullen ook geboeid raken door de onderzoeksthema’s waarin de wetenschappers zich vastbeten. Het gedrag van dieren, ongrijpbare besmettelijke ziekten, de werking van tijd, energie of straling – alleen door buiten de bekende kaders te denken kregen de onderzoekers hier greep op. Verwerkingsmateriaal Bij aanschaf van de leesboeken krijgt u online toegang tot het bijbehorende verwerkingsmateriaal. De leerling vindt hierin onder meer uitdagende zoekopdrachten, ‘applets’ met natuurwetenschappelijke achtergrondinformatie, rekenopdrachten en tips voor eenvoudige experimenten. Sterrenwerk Natuur en Wetenschap maakt ook deel uit van het BoekPluspakket Informatief 11-12 jaar (zie p. 20/21). > Op schoolsupport.nl/sterren vind je ... Albert Einstein may be the most influential scientist and greatest physicist of the twentieth century. He revolutionized our ideas about time and space. He is best known for his theory of relativity and the equation E=mc2, which explains the relationship between energy and mass. By age 30, Einstein was considered by many to be one of the world’s greatest scientific thinkers of all time.

Earth & Space Connie Jankowski Science

M éér weten ?

TCM 10551 Storms cvr.indd 1

ww w. s c h ool s u pport. n l

Sterrenwerk N&W digitaal verwerkingsmateriaal (5 jr. brin)

€ 49,50

SWN01

Sterrenwerk N&W Marie Curie + Onderzoek naar atomen (2 delen)

€ 19,50

SWN02

Sterrenwerk N&W Albert Einstein + Onderzoek naar energie (2 delen)

€ 19,50

SWN03

Sterrenwerk N&W Jane Goodall + Onderzoek naar dieren (2 delen)

€ 19,50

SWN04

Sterrenwerk N&W Louis Pasteur + Onderzoek naar simpele organismen (2 delen)

€ 19,50

SWN05

Sterrenwerk N&W Meteorologen + Onderzoek naar stormen (2 delen)

€ 19,50

20/07/10 22:11

onderzoek naar

Natuur en Wetenschap

Dieren

Debra J. Housel 1/08/10 22:12

20/07/10 16:53

Don Herweck

TCM 10593

1/08/10 21:48

BishopRoby

20/07/10 16:23

SWN60

Ta a l / L eze n

The World of Animals

You see some animals every day, but there are many more animals in the world that you are likely never to see. They come in all sizes and shapes, with amazing abilities you might never imagine. Scientists who study animals are called zoologists, and they find out everything there is to know about these ● amazing creatures. TCM 10552

Life Life Science

€ 99,50

Housel

Het weer

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

Joshua BishopRoby

Debra J. Housel

onderzoek naar dieren cvr.indd 1

Marie curie cvr.indd 1

Energie

en meteorologen

20/07/10 16:13

Sterrenwerk

Animals STORMEN

het weer en de meteorologen cvr.indd 1

TCM 10551

Herweck

onderzoek naarof The World

Het weer en de meteorologen

Jane Goodall

Housel

Space Elizabeth R. C. Cregan Science

Don Herweck

dierenwetenschapster en dierenvriend

Sterrenwerk N&W serie (10 delen)

onderzoek naar

Natuur en Wetenschap

TCM 10571

Long ago, it was believed that the gods ruled the weather, because it was a mystery to people. No one knew how to measure heat, cold, or wind. Galileo Galilei invented the thermometer in the 1500s. Soon after, the first barometer was invented to measure air pressure. Today, meteorologists use newer tools such as weather satellites and radar to study weather and make weather predictions.

SWN50

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

onderzoek naar Energie cvr.indd 1

Investigating Storms

baanbrekende natuurkundige Earth &

Herweck

Cregan

TCM 10570

Elizabeth R. C. Cregan

20/07/10 15:27

HetPhysical weer

Science en de meteorologen

Jankowski

Marie Curie

jane goodall dierenwetenschapster en vriend cvr.indd 1

1/08/10 22:01

Physical Science

During the course of our lives, we experience many different kinds of weather, from blazing heat to freezing rain and even blizzards. Some of us even see hurricanes and tornadoes! There are many causes for different kinds of weather, but the biggest factors are heat, water, and wind. Today, advanced scientific instruments help predict the weather. These TCM 10594 ● instruments help people prepare for storms before they happen.

Jane Goodall dierenwetenschapster en vriend

Marie Curie Pioneering Physicist

Investigating

Life Life Science Lisa Zamosky Kimberly Fekany Lee

Lisa Zamosky Kimberly Fekany Lee

TCM 10588 Louis Pasteur cvr.indd 1

TCM 10569

Zamosky

Marie Curie’s work in radioactivity changed the way scientists think about matter and energy and led to advancements in the treatment of disease. With her fellow scientist and husband, Pierre Curie, Marie searched for the source of radioactivity and discovered two elements, radium and polonium. The Curies shared the 1903 Nobel Prize, TCM 10588 ● the world’s highest science award, for their discovery.

Jane Goodall was born in 1934 and grew up to be the world’s leading authority on chimpanzees. She has had a love and fascination for nature and animals since she was a little girl. Throughout her life, she has learned a great deal about these animals and how they Sterrenwerk Natuur en Wetenschap are more similar to us than we may think.

Albert Einstein een vriendelijk genie cvr.indd 1

Natuur en Wetenschap

atomen

Life Life Science

Energy is all around us—humans use energy, machines use energy, and heat and power use energy. Energy is found in many forms, and there are many energy sources. People are working to develop new, renewable sources of energy for future generations.

Sterrenwerk TCM 10572

dierenwetenschapster en dierenvriend

Sterrenwerk

Onderzoek naar...

Cregan

Physical Science

Louis Pasteur and the Fight Against Germs

TCM 10587

Louis Pasteur was born in 1822, and he was a great scientist. He is said to be the founder of modern medicine, and he proved that germs spread disease. He researched many ways to kill germs and bacteria, which help keep us safe and healthy every day.

Zamosky

Atoms are the building blocks of everything around us. Inside the atom is the nucleus, with protons and neutrons. But there are even smaller particles that make up protons and neutrons, called quarks. Everything that scientists know about atoms is part of atomic theory, which originated in ancient Greece, but continues even today.

simpele organismen Investigating the Chemistry of Atoms

ny different kinds world, they used to two groups: plants know that there are l, and they are divided cteria, archaea, protista, ing the most simple derstand the most

Jane Goodall Louis pasteur Physical en het gevecht Science tegen microben Natuur & Wetenschap

Onderzoek naar

Onderzoek naar simpele organismen

rganismen

Een vriendelijk genie

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

Natuur en Wetenschap

All About Energy

bladervoorbeelden recensies direct bestellen

Sterrenwerk

oek naar

Sterrenwerk

Natuur en Wetenschap

Albert Einstein: Gentle Genius

meer informatie inhoudsopgaven ervaringen

Sterrenwerk

20/07/10 22:17

20/07/10 16:38

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

25


Ta a l / L e z e n

De Spraakwaterval

1

2

3

4

5

6

7

ANDERS

Opdrachten voor verbaal vaardige kids

VOORBEREID

AAnTAL DEELnEM

potje

dit kunnen

JOUrn ALiST ! DrOOG !

.be

bij

SWV06

De Spraakwaterval 6+ kopieermap

SWV06C

De Spraakwaterval 6+ kopieermap + Printboek Online 5 jr. brin

€ 42,50

SWV08

De Spraakwaterval 8+ kopieermap

€ 39,50

SWV08C

De Spraakwaterval 8+ kopieermap + Printboek Online 5 jr. brin

€ 42,50

SWV10

De Spraakwaterval 10+ kopieermap

€ 39,50

SWV10C

De Spraakwaterval 10+ kopieermap + Printboek Online 5 jr. brin

€ 42,50

WEDSTriJD

!

5

6

7

€ 39,50

ZO !

4

VErTEL !

3

SPEECH !

© Uitgev erij EFD – www.uitgeve rij-efd

beetje

ፘ Jij bent de beetje quizmaster. Je leidt de ፘ Drie klasg quiz en je enoten spele beschikt over n het spel. ፘ Jij legt het de oplossinge Zij (en jij) kome spel uit: je n. leest hen een n vooraan hoe de vork zitten. krantenkop in de steel voor. Zij moet zit. Zij moet ፘ Laat telken en een voor en een situat s een ande een probe ie verzinnen re leerling ren te raden ፘ nadat ze hoe dit gebe als eerste alle drie een beginnen. urd zou kunn situatie bij en zijn. krantenart de eerste ikel voor. krantenko iemand houd p hebb situaties gerad en t de score verzonnen en hebben, bij: wie van , lees jij het zoals ze echt echte de drie zal zijn gebeurd? uiteindelijk de meeste ፘ Vraag aan je quizzers dat ze uitge ፘ Als een van breid uitleg de drie kand gen wat zij idaten het denken dat anderen hebb goed er gebeurd e antwoord en geprobeerd is. heeft, moet meteen afgel om te zegg je natuurlijk en dat het open, dat wach snap je wel. antwoord ten tot de correct is, anders is het spel

MiS !

TIP !

TV !

2

rODDEL !

1

gebeuren?

MEISJE VAS T IN ZWEMBA D DOOR PIER CING

WEDSTriJD !

Een Lachertje!

voorbeelden direct bestellen

3

!

agt: hoe heeft

Man ste elt motor fiets

ZO !

meer informatie inhoudsopgaven scores op hb-criteria

IVEA

VARKEN LAAT 15 BRANDWE ERLIEDEN OPDRAV EN

VErTEL !

> Op www.schoolsupport.nl/spraakwaterval vind je ...

N

Brandweer moet man twee keer redden

SPEECH !

.be – www.uitgeverij-efd © Uitgeverij EFD

IMPROVISATIE

n?

Man plast zich dood

MiS !

G ERKIN UITW

tratie geeft. die een demons k. ፘ Jij bent iemand is een nieuwe frisdran je ‘demonstreert’ van urine van koeien… ፘ Het product dat te gaan op basis het om een drankje ፘ Uiteindelijk blijkt ) die je probleemetiket, of karaffen hebt (flessen zonder drankjes je diverse ፘ Zorg ervoor dat blijven. te bieden en te , en die toch lekker aan je publiek aan mengen het , kunt loos drankje te mengen bestaat erin een ፘ Je demonstratie tussen voor afwisseling is. je drankje. Zorg vragen of het lekker ingrediënten van er desnoods een dan een aantal (aloë vera, vind ፘ noem nu en ) en onbekende ppel, mango, kiwisap… bekende (sinaasa eind, wanhelemaal aan het aantal uit). nt’ (de koeienurine) ingredië e je pas het ‘geheim ፘ Uiteraard meld geproefd heeft. van het drankje neer iedereen al het ‘slimme kindje hebben geprobeerd om van Jaloerse kinderen in Duitsland een ‘dodelijke cocktail’ niet zo onschuldig… in Hamburg hadden Soms zijn vreemde drankjes leerjaar van een school ‘Ze wilden me vergif. De bengels uit het vierde van het meisje gegoten. van de klas’ te vergiftigen en in het flesje drank kproducten gemaakt bubbels in de fles opborrelen schoonmaa en parfum rs te slim af. Ze zag vreemde schoensmeer, werd was ze haar boosdoene de politie en het goedje , vertelde ze. Gelukkig .’ Dokters verwittigden de tigen en vermoorden’ ziekenhuis het maar naar klas ging nu in een andere ‘Ik kreeg buikpijn en De vier daders zitten en nam enkel een nipje. vriendin van het meisje. de daders was de beste onderzocht. Een van van de school te halen. overwegen om haar ouders van het meisje 45

ssss

Soms lees je een krant enkop, waarb Zie de vijf ij je je mete hieronder: en afvra

TV !

urine van koeien grotendeels e– in het hindoeïsm –heilige dieren slecht uiteraard niet en dat kan wordt op smaak zijn. Het drankje van aloë vera en sap gebracht met Volgens De nieuwe frisdrank en andere vruchten. niet voor- bessen as’ vandaag ‘koeienpl de werd t is want stad de producen gesteld in de maar ook gezond, het enkel lekker, ekten Kanpur en is zou allerlei infectiezi ex- de urine werk van een n. wil het voorkome verkocht met als oepering. Die Het brouwsel wordt treme hindoegr ater). in heel India te m Gau Ja (koeienw drankje deze zomer bestaat merknaa n. Het goedje koop aanbiede

hin- Een extreme 05/03/2009 heeft een nieuwe doegroep in India … markt gebracht frisdrank op de

HT RAC OPD

DrOOG !

ank Nieuwe frisdr uit

EMErS:

t gebeure

IE SITUAT

Lees dit nu even…

VOOrSPèL

HT AC DR OP

AAnTAL DEELn

49 hoe ko n he

U

.

mogen proeven

rODDEL !

Met van sapjes gezien. voor het mixen rt. de reclamefilmpjes snijden enzovoo je ooit op televisie jes maken, mixen, Misschien heb kijken op diverse fruitsap je beslist eens goed je onder andere gezien hebt, moet zo’n toestel kun filmpjes nog nooit - Part 1. Als je die reclame Original Magic Bullet wordt, want zij kwaterval - The actief betrokken ube.com/despraa publiek ww.yout het http://w waarbij is een demonstratie, Wat je gezien hebt,

TIE UA SIT

8

Een lachertje

Een lachertje – maar geen makkie!

medeklinker, ontleden, hoofd- of kleine letters, en oefeningen waarin van alles door elkaar wordt gevraagd.

Makkelijk lerende kinderen zijn niet in alles zo goed als ze zelf soms denken. Zoekt u toevallig pittige taaloefeningen waarmee ze de puntjes op de i leren zetten?

Geschikt voor zelfstandig werk Er zijn negen werkboekjes over specifieke taalproblemen en twee over rekenproblemen. De kinderen kunnen hun werk zelf nakijken met de antwoordenboekjes. De oefeningen zijn ook inzetbaar als weektaak of voor thuiswerk.

> Op www.schoolsupport.nl/eenlachetje vind je ...

meer informatie bladervoorbeelden link naar SLO-beschrijving

WERKWOORDEN VERVOEGEN? Een Lachertje!

mop,

deel 2: verleden tijd n aam: Abimo Uitgeverij

recensies direct bestellen

TAL51

Een Lachertje! totaalpakket (11 delen)

€ 22,50

TAL01

Werkwoorden vervoegen? Een Lachertje! 1: tegenwoordige tijd (5 ex.)

€ 9,95

TAL02

Werkwoorden vervoegen? Een Lachertje! 2: verleden tijd (5 ex.)

€ 9,95

TAL03

Werkwoorden vervoegen? Een Lachertje! 3: voltooid deelwoord (5 ex.)

€ 9,95

TAL04

Werkwoorden vervoegen? Een gemengde oefeningen (5 ex.)

€ 9,95

TAL05

Nadenken over woorden? Een Lachertje! (5 ex.)

€ 9,95

TAL06

Nadenken over zinnen? Een Lachertje! (5 ex.)

€ 9,95

TAL07

Foutloos spellen? Een Lachertje! 1 (5 ex.)

€ 9,95

TAL08

Foutloos spellen? Een Lachertje! 2 (5 ex.)

€ 9,95

TAL09

Foutloos spellen? Een Lachertje! 3 (5 ex.)

€ 9,95

REK01

Werken met getallen? Een Lachertje! (5 ex.)

€ 9,50

REK02

Bewerkingen maken? Een Lachertje! (5 ex.)

€ 9,50

diverse

Een Lachertje! antwoordenboekjes (1 ex.)

€ 6,95

Frank Pollet

T aa l / L ez en

E AU

2

85

Prikkelend en pittig De werkboekjesserie Een Lachertje! biedt extra oefening in de vorm van grappen, raadsels, hersenbrekers en doordenkertjes. Prikkelend dus voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging. De taalproblemen die geoefend worden, zijn duidelijk aan de pittige kant: de tussenletters n en s, verbindingsstreepjes, de d en t in werkwoordsvormen, de juiste klinker, tweeklank of juiste

26

IV

ss

mes 21 Een ‘live’ recla

! TIP

Drie kopieermappen De Spraakwaterval bestaat uit drie kopieermappen voor de leeftijden 6+, 8+ en 10+. Plus- en hb-leerlingen kunnen werken met opdrachten uit een ‘hoger’ deel.

ErS:

JOUrnALiST !

Sprankelende spreekopdrachten De Spraakwaterval bruist van ideeën voor (a) andere spreekopdrachten dan spreekbeurten en (b) andere onderwerpen dan hobby’s. Zoals de presentatie van een nieuwsuitzending met ooggetuigeninterview, het voorspellen van de toekomst van de medeleerlingen (met glazen bol) of een zelfverzonnen horrorscoop (u leest het goed) over de leerkracht (over u dus). In elk deel van De Spraakwaterval staan wel vijftig van dit soort ideeën – steeds origineel, vaak grappig en soms ondeugend.

N

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn verbaal vaardig en verwoorden zich goed. Dát hoeven ze niet zo te oefenen. Spreekbeurten bieden hun vooral kansen voor het ontwikkelen van out-of-the-boxdenken en creativiteit.

VOOrSPèL !

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Mijn huisdier, mijn hobby, mijn vakantie... maar al te snel kan in uw groep een sleur van saaie spreekbeurtthema’s ontstaan. Een gemiste kans voor plus- en hb-leerlingen!

appig?

ort.nl

8

Lachertje!

4:

19/06/12 14:04

M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


Taal / Lezen

ABCDE... Ik begrijp het!

1

2

3

4

5

6

7

8

Begrijpend lezen op eigen niveau Glazenwassers overbodig

Meer- en hoogbegaafde leerlingen denken soms dat ze niets hoeven te leren. Alles lijkt vanzelf te gaan. Later merken ze dan dat ze lacunes hebben.

Glazenwassers overbodig

nadenken vooraf

Welke woorden uit de tekst ken je al?

Welke woorden ken je nog meer?

Vink aan.

Vul aan.

 cirkelen

Kies drie woorden uit de woordenlijst die iets vertellen over hoe

 eeuw

een grotwoning is. Bedenk daarna nog twee woorden erbij.

 gemeentebestuur

5

 grotwoning  holte  kalksteen  linnenkast

grotwoning

 monnik

 somber  vochtig 15

Welke zinnen horen wel bij een grotwoning?

Een grot is

1

 Mama, je moet de ramen wassen. Zie je hoe vies ze zijn?

een holle ruimte

 Ik heb genoeg van al die tocht in mijn kamer.

Trek de lijnen en verbind woord met omschrijving. cirkelen •

2

• honderd jaar

eeuw •

Omdat de kerk dat nodig vond.

D

Dat vertelt het verhaal onsABCDE... niet. ik begrijp het!

Matera ligt in Italië.

b s k u

Knaagdieren hebben veel vijanden. Die vinden een knaagdier een lekker hapje. Een kat is dol op muizen. Je ziet het ook in de vrije natuur. Een bosuil die een bosmuis eet. Of een torenvalk die op een veldmuis loert. Toch kan een knaagdier goed overleven. Hij heeft een goede schutkleur. ’s Nachts zoekt hij voedsel. En ze krijgen erg veel jongen. Een knaagdier knaagt met… zijn gebit. Hij kan niet zonder. Boven en onder heeft hij twee snijtanden. Die tanden zijn krom. En ze groeien maar door. En als hij veel knaagt, slijten die tanden weer. Dat is maar goed ook. Soms groeit de tand van een knaagdier verkeerd. Die groeit dan maar door. Dat is erg lastig. Zo’n dier kan niet goed knabbelen. Zo krijgt hij niet genoeg eten. Dan gaat hij vaak dood van de honger. Een knaagdier heeft geen hoektanden. Handig! Als hij knaagt, trekt hij zijn wangen naar binnen. Zo krijgt hij geen splinters in zijn bek. Je hoort vaak dat konijnen en hazen knaagdieren zijn. Maar dat klopt niet. Ze horen bij de groep haasachtigen. Want ze hebben een ander gebit dan een knaagdier.

AA1

35

meer informatie voorbeelden overzicht teksten per niveau overzicht avi- en clib-niveaus per tekst

Taalklapper

ervaringen afbeeldingen direct bestellen

1

2

3

4

5

6

7

a x z c

Maar staat er ook dat ze om die dingen te doen naar kwamen? Knaagdieren kunnen goed springen. En Matera ook klimmen en zwemmen. Maar elke soort heeft iets waar ze het beste in zijn. Zo kan een muskusrat goed zwemmen. Een eekhoorn klimt als de beste.

7

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

8

2 40 5

6

13/12/10 21:00

3

Veel knaagdieren hebben korte pootjes. Ze hebben kleine oortjes en een rond lichaam. Ze leven in een hol. Dan zijn korte pootjes © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl handig. En kleine oortjes en een rond lichaam ook.

9

cito oefenboek A.indd 6

Een knaagdier zit graag op zijn achterpootjes. Kijk maar als hij eet. Of als hij zich wast. Hij steunt dan op zijn staart. Dat is slim!

13/12/10 21:00

10

Neem nu opdrachtkaart 1 onder de loep

4

5

6

7

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl

A 12 min tekstkaarten.indd 3

> Op schoolsupport.nl/abcde vind je ...

6

40

30/11/09 16:33

BGL011

ABCDE basisset AA (incl. 3x antwoordenboek)

€ 49,00

BGL01

ABCDE basisset A (incl. 3x antwoordenboek)

€ 89,00

BGL02

ABCDE basisset B (incl. 3x antwoordenboek)

€ 89,00

BGL03

ABCDE basisset C (incl. 3x antwoordenboek)

€ 89,00

BGL04

ABCDE basisset D (incl. 3x antwoordenboek)

€ 89,00

BGL05

ABCDE basisset E (incl. 3x antwoordenboek)

€ 89,00

diverse

ABCDE antwoordenboeken (2 voor elk niveau), per stuk

€ 6,95

diverse

ABCDE, Luister je mee cd’s (1 voor elk niveau), per stuk

€ 19,50

BGL309

ABCDE Ik begrijp het handleiding

€ 49,00

8

Taalklapper

Uitdagende taaltaken voor elk moment Verrijken voor taal? Met de Taalklappers kan dat vaak (tweemaal per week) en makkelijk (de kinderen werken zelfstandig).

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

1

AABCDE... ik begrijp het!

Zelfstandig werken op eigen niveau De kaarten zijn zelfsturend en zorgen voor soepel schakelen tussen de zes niveaus. De kinderen kijken hun werk na en houden hun voortgang bij. U kijkt mee over hun schouder en bepaalt wanneer ze een toets maken en doorgaan naar een hoger niveau. Maximaal maatwerk met minimale begeleiding!

5

Er staat wel in de tekst wat de monniken in Matera deden.

• een kast waar je lakens en handdoeken in opbergt

scharrelen • • een huis dat gemaakt is in een holle ruimte in een berg Knaagdieren zijn vaak klein. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Kijk somber • • een beetje verdrietig maar eens naar een hamster en een eekhoorn. Wat een verschil! vochtig • • de mensen die de leiding hebben over de stad, Maar één ding is gelijk. Ze knabbelen en knagen allemaal. zij moeten ervoor zorgen dat het goed gaat met deVooral stad planten.

ABCDE... citotraining tekstbegrip A

30

Omdat het heel bijzonder was om van een grot een kerk te maken.

C

• mannen die met elkaar in een klooster wonen,

Een dier knaagt en knabbelt graag. maar aan een muis. Of linnenkast • • een zacht soort Denk steen een eekhoorn. knaagdieren. monnik • Die dieren • inheten rondjes vliegen reiziger •

Omdat ze van de grotten huizen wilden maken.

door Jan Zwiers

• een beetje nat

zij bidden veel en denken veel aan God

25

35

codekraker

kalksteen •

20

3

bestaat uit één kleine ruimte, waar hele een groot, breed bed sliepen vader en moeder. Aan het voeteneinde A ze glazenwassen geen leuk werk vinden. 20 van het bed stond een kistje. Daarin werd ’s nachts het B er daar geen kind werk gelegd. voor ze is. jongste Onder het bed scharrelden kippen rond. 4 C de vogels de ramen daarhen erg vuil maken.te broeden. De onderste Vaak zat daar een op eieren lade van de linnenkast werd gebruikt D ze de grotwoningen nogal eng vinden. als slaapplaats voor de oudere kinderen. Iedereen wordt wel somber als je niet weet hoe je je geld moet verdienen. 25 In een hoek van het huis lag wat stro voor de geit of het varken. Een ander Lees alinea 3. werd gebruikt als keuken. hoekje

B

• rondlopen

holte •

Systematische opbouw De teksten van ABCDE worden per niveau steeds langer en moeilijker, maar de opdrachtvormen zijn bij elke tekst gelijk. Daardoor merkt de leerling wat hij al goed kan, wat hij nog meer moet oefenen en hoe hij vooruitgaat.

In de achtste eeuw kwamen in dit gebied monniken wonen. Eerst woonden ze gewoon in de holtes in de rotsen. Later groeven ze die holtes verder uit. Ze maakten er echte huizen van. En zelfs kerken. Toen de monniken vertrokken, gingen gewone mensen in die huizen wonen.

Wie mocht kiezen, zou natuurlijk liever op een andere plek wonen dan in Matera. Zo’n vijftig jaar geleden besloot het gemeentebestuur dat de grotbewoners moesten verhuizen. Aan de rand van de stad werden flats neergezet. Daar zou het leven gezonder zijn. Maar de grotwoningen, de sassi, zijn er nog altijd. Iedere reiziger kan er een kijkje nemen.

Lees alinea 1. grotwoning Zo’n

A

• iemand die reist

grotwoning •

15

2

A2

Alleen door de voordeur kwam licht en frisse lucht binnen. Het was in die grotwoningen vochtig. In de zomer en winter was het er altijd ongeveer vijftien graden Celsius. Niet zo’n gezonde plaats om te wonen. De mensen waren dan ook vaak ziek.

Waarom kwamen de monniken in dit gebied wonen?

• lege ruimte

gemeentebestuur •

Knagen en knabbelen

10

Matera is een witte stad in de bergen ten westen van de havenstad Bari. Om de stad zijn overal hoge, kale rotsen. Daarboven cirkelen zwaluwen en roofvogels. Die rotsen bestaan uit kalksteen: zacht gesteente waarin je vrij gemakkelijk holen kunt uithakken.

30

codekraker

 Kunnen we niet nog meer lampen kopen?  Zal ik de gordijnen dicht doen?

cito oefenboek A.indd 5

1

gezinnen én hun huisdieren samen In De glazenwassers worden somber van Matera omdatleefden. ...

 Ik weet niet of de zon nu schijnt.

in een berg.

5

door Rindert Kromhout

Is je vader of moeder glazenwasser? Ga dan niet naar Matera. Want van die stad worden glazenwassers somber. De huizen daar zijn grotwoningen zonder ramen.

10

 reiziger  scharrelen

Slimme kinderen snappen al snel waar een tekst over gaat. Toch moeten ook zij systematisch oefenen met begrijpend lezen – de sleutel tot later schoolsucces. Maar dan wel met teksten op hun eigen, hogere niveau. ABCDE... Ik begrijp het! is een pakket bakkaarten voor begrijpend lezen op zes niveaus. Het gemiddelde kind komt doorgaans niet toe aan de hoogste niveaus. De slimmeriken juist wel.

tekst en vragen

Glazenwassers overbodig

Lees nu eerst de tekst.

Gevarieerd en pittig Elke Taalklapper staat vol gevarieerde taaltaken, zoals letterherkenning, links/rechts oefenen, rubriceren, tweelingwoorden, goochelen met woorden, raadsels, spreekwoorden en uitdrukkingen of stijlfiguren. Een deel hiervan zijn ‘doorbijters’. De taken sluiten aan bij elke methode. Praktische werkwijze De kopieerboeken bevatten elk 52 werkbladen. De delen 1 t/m 6 zijn globaal voor groep 3 t/m 8. Plus- en hb-leerlingen kunnen werken met werkbladen uit ‘hogere’ delen. De kinderen kijken hun werk zelf na. Tip: laat de werkbladen maken als weektaak of als thuiswerk!

Taal klapper 3 Week

Naam

groep

eerste leerjaar

 Ik werk dit blaadje af op  Ik werk dit blaadje af tegen ma . . / . . di . . / . . wo . . / . . do . . / . . vr . . / . .

kopieerboek

3

Week

Naam

 Ik werk dit blaadje af op  Ik werk dit blaadje af tegen ma . . / . . di . . / . . wo . . / . . do . . / . . vr . . / . .

meer informatie service

3

DENEST OE VAN KOE DE N VAN

DE T VAN TENT eet

tent

> Opschoolsupport.nl/taalklapper vind je ...

trek een lijn van elk kind naar de juiste tent.

nest

koe

in

Taalklapper kennismakingsset (1x werkboeken groep 3 t/m 8)

€ 49,50

TK01

Taalklapper groep 3 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

TK33

Taalklapper groep 3 - antwoordenboek

€ 10,95

TK02

Taalklapper groep 4 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

Taalklapper groep 4 - antwoordenboek

€ 10,95

TK03

Taalklapper groep 5 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

TK35

Taalklapper groep 5 - antwoordenboek

€ 10,95

TK04

Taalklapper groep 6 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

wijs met een lijntje elke koe de weg naar de juiste bel. waar bouwt hij zijn nest? trek een lijn tussen de vogel en de juiste tak. trek een lijn van elke tekening naar het juiste woord uit de toren.

TK36

Taalklapper groep 6 - antwoordenboek

€ 10,95

TK05

Taalklapper groep 7 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

TK37

Taalklapper groep 7 - antwoordenboek

€ 10,95

TK06

Taalklapper groep 8 - werkboek (5 ex.)

€ 32,50

TK38

Taalklapper groep 8 - antwoordenboek

€ 10,95

TK34

fee

kleur de bollen met deze woorden: peer, been, twee, zee, geef, eet.

trek een lijntje van de tekening naar het woord.

• Speciaal voor leerlingen van groep 3 / eerste leerjaar; • Om te werken in hoeken of zelfstandig aan de slag te gaan; • en hun werk nadien te controleren. | abimo Uitgeverij

M éér weten ?

0ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

Ta a l / L eze n

maak een woord metvlekken de letters kleur alle vanuit dehet koe met oe zwart. nest. begin telkens met de letter n. één letter mag je niet gebruiken. schrijf de naam van de vogel met de letters die overblijven.

een

voorbeelden direct bestellen

TK10

DE EE VAN EEN boer

inhoudsopgaven afbeeldingen

27


REKENEN

Sterrenwerk Rekenen

1

2

3

4

5

6

7

8

Uitbreiding met nieuwe rekenthema’s 12345678

13 De tafel van 99

AC

7

C

8

÷

%

x

9

4

5

6

1

2

3

0

.

– =

a

1 Maak de tafel van 99 af. 1 x 99 = 99 2 x 99 = 198 3 x 99 = 297 4 x 99 = .

..

5 x 99 = .

..

6 x 99 = .

..

7 x 99 = .

..

8 x 99 = .

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

9 x 99 = .

..

b

.. ..

12 x 99 =.

..

13 x 99 =.

..

14 x 99 =.

..

15 x 99 =.

..

16 x 99 =

...

17 x 99 =

...

18 x 99 =

...

19 x 99 =

...

20 x 99 =

...

21 x 99 =

...

AC

7

1 Kijk wat er gebeurt als je doorgaat met de tafel:

Wat valt je op bij de éénheden, tientallen en honderdtallen?

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

11 x 11 =.

.....

b

12 x 11 =.

.....

c

13 x 11 =.

.....

d

14 x 11 =.

.....

C

8

x

9

5

6

2

3

.

8 Bewegingspatronen

÷

%

4 1 0

– =

1 Kijk goed naar de patronen op de broeken van de clowns.

1 Deze patronen maak je door te bewegen. Maak het patroon langer.

Kleur elke clown. Gebruik dezelfde kleur voor de clowns met dezelfde broeken.

Sleutel Klap in je Stamp met handen je voeten

2 Zal het patroon zo doorgaan?

Knip met je vingers

Sla op je knieën

2 Knip elke clown uit. Je kunt nu een ‘ontdek het’ spelen:

Nee

Ja

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a b c

15 x 11 =. 16 x 11 =. 17 x 11 =.

3 Probeer nog een paar.

..... .....

a

18 x 11 =.

.....

.....

b

19 x 11 =.

.....

c

Reken nu uit en zet de antwoorden in de hokjes. Controleer je antwoorden.

3 Probeer een regel/formule te vinden, die beschrijft of een getal deelbaar is door 9 (zonder rest) en schrijf die in het vak hier onder. Praat er met iemand anders over.

a

51 x 11 =.

.....

b

27 x 11 =.

.....

c

31 x 11 =.

.....

d

34 x 11 =.

.....

e

43 x 11 =.

.....

f

72 x 11 =.

.....

.................

b

Wat gebeurt er als je bij 20 x 11 bent?

c

Gebruik je clowns om samen memory te spelen.

.................

d Om een twee-cijferig getal met elf vermenigvuldigen, moet je de twee cijfers van dat getal nemen, die vormen het eerste en het laatste getal van het antwoord. Bijvoorbeeld 42 x 11 geeft 4 . . . 2. Het middelste cijfer vind je door deze twee cijfers op te tellen, dus 4 + 2 = 6. Het antwoord wordt dan: 462

• Zet een boek of een stuk karton rechtop tussen jou en een tegenspeler. • Zorg dat je elk tien clowns hebt. • Eén van jullie legt een patroon met de clowns. • Beschrijf het patroon voor je tegenspeler (Hij/zij mag het niet zien!) • Hij/zij legt het patroon neer. • Klaar? Neem het boek weg en kijk of de patronen gelijk zijn.

.................

..................... .....................

4 Probeer deze vermenigvuldigingen eens. a

Verdeling van de werkboeken - 4 gele werkboeken voor pluskinderen van 7-9 jaar - 4 rode werkboeken voor pluskinderen van 9-11 jaar - 2 blauwe werkboeken voor pluskinderen van 10-12 jaar

9 Patronen op broeken

+

Ken je het patroon in de tafel van elf? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99...

Voorspel de volgende antwoorden.

Wat gebeurt er als je de cijfers in de antwoorden optelt?

..

10 x 99 =. 11 x 99 =.

12345678

14 Keer elf

+

2 Je hebt patronen ontdekt in de tafel van 9. Zie je ook patronen in de tafel van 99?

..................

Sterrenwerk

2 Nog meer bewegen! a

Gebruik de sleutel hierboven om je beweegpatroon te tekenen Laat je beweegpatroon aan iemand anders zien. Oefen samen.

b

Maak samen met iemand anders een nieuw beweegpatroon. Teken het hieronder en oefen samen.

Rekenen

5 Hoe gaat dit bij 68 X 11? Let goed op!

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Probeer nu deze sommen.

© Schoolsupport © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk • Sterrenwerk Rekenen Rekenen

B1 Rekenpatronen.indd 14

a

59 x 11 =.

.....

c

77 x 11 =.

.....

b

82 x 11 =.

.....

d

93 x 11 =.

.....

© Schoolsupport © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • www.schoolsupport.nl • Rekenen • Rekenen

20/04/09 13:46

© Schoolsupport © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk • Sterrenwerk Rekenen Rekenen

B1 Rekenpatronen.indd 15

20/04/09 13:47

A1 rekenpatronen.indd 10

© Schoolsupport © Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • www.schoolsupport.nl • Sterrenwerk • Sterrenwerk Rekenen Rekenen

20/04/09 15:05

A1 rekenpatronen.indd 11

20/04/09 15:05

Inzichtelijk rekenen is voor veel kinderen lastig, maar er is ook een groep kinderen voor wie dat juist een uitdaging is. Slimme rekenaars vraag je om analytisch te denken, oplossingstrategieën te ontwikkelen en te verfijnen, om zo al redenerend tot oplossingen te komen. Meer- en hoogbegaafde kinderen oefenen met Sterrenwerk rekenen in het verzamelen van gegevens, leren deze te sorteren en classificeren om zo tot een ordening te komen, waardoor ze patronen gaan ontdekken.   Systeem ontdekken en conclusies trekken Lastig, maar zeer uitdagend voor plusleerlingen is het systeem ontdekken voor de rest van een reeks. Wie heeft het eerste de reeks gevonden? Ook is het een sport om problemen op te lossen die ze niet op het eerste gezicht of met een simpel schema kunnen oplossen. Sterrenwerk rekenen biedt een grote variatie in opgaven, verdeeld over 10 werkboekjes voor groep 3 tot en met 8. Tabellen afmaken, rekenreeksen en patronen afmaken, formules en regels ontdekken, diagrammen en grafieken verklaren, redactiesommen, breinkrakers, raadsels, sudoku’s, bouwuitslagen en tangram… Echte uitdaging op niveau!

Klik klak klaar...

1

2

3

4

5

6

7

8

Klik klak klaar... reken maar!

Klik klak klaar reken maar

Wij wíllen leren! Onderzoeken bij leerlingen tijdens de kleutertijd hebben uitgewezen dat kinderen over bepaalde basisvaardigheden moeten beschikken om succesvol wiskunde te leren. Jonge kinderen die méér aan kunnen, wíllen ook al graag leren rekenen, lezen en schrijven. Klik klak klaar… Reken maar! is een kant-en-klaar pakket om voorbereidend rekenen en wiskunde te leren. Volop handelend materiaal als klikkubussen, voelkaarten, schuurpapier, rubberplaat enzovoort.

Zelfstandig vaardigheden oefenen Algemene vaardigheden worden geoefend, zoals motoriek, inzicht en doorzettingsvermogen. De oefenkaarten kunnen een eerste keer (voor)gelezen worden door de leerkracht (of een oudere leerling), wanneer de oefenvormen duidelijk zijn voor de leerlingen kan er uitstekend zelfstandig gewerkt worden en wijzen de materialen voor zich.

R E KE N EN

> Opschoolsupport.nl/klikklakklaar vind je ...

28

meer informatie

voorbeelden

direct bestellen

KKR01

Klik klak klaar, schoolset

€ 41,50

KKR02

Klik klak klaar, IB/RT-set

€ 29,50

KKR10

Klik klak klaar, extra handleiding + A5 speel- en voelkaarten

€ 4,50

M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

voor 11-12 jaar reeksen en patronen 6

> Op schoolsupport.nl/sterrenwerkrekenen vind je ...

meer informatie

voorbeelden

direct bestellen

SWR55

SW Rekenen reeksen/patronen kennismakingsset 1 (1x4 wb 7/10 jr)

€ 10,00

SWR56

SW reeksen/patronen kennismakingsset 2 (1x4 wb 9/12 jr)

€ 10,00

SWR50

SW Rekenen reeksen/patronen - 5x6 wb + 1x3 antw.

€ 89,50

diverse

SW Rekenen reeksen/patronen - 5x wb per deel

€ 12,95

diverse

SW Rekenen reeksen/patronen - 1x antw. per leeftijdsrange

€ 6,95

SWR57

SW Rekenen combineren/visualeren kennismakingsset (1x2 wb)

€ 6,95

SWR60

SW Rekenen combineren/visualiseren - 5x2 wb + 1x2 antw.

€ 34,50

diverse

SW Rekenen combineren/visualiseren - 5x wb per deel

€ 12,95

diverse

SW Rekenen combineren/visualiseren - 1x antw. per deel

€ 7,50

SWR58

SW Rekenen logisch denken kennismakingsset (1x2 wb)

€ 6,95

SWR70

SW Rekenen logisch denken - 5x2 wb + 1x2 antw.

€ 34,50

diverse

SW Rekenen logisch denken - 5x wb per deel

€ 12,95

diverse

SW Rekenen logisch denken - 1x antw. per leeftijdsrange

€ 7,50

SOMA kubussen

1

2

3

4

5

6

7

8

Denken en bouwen van 2D naar 3D Ruimtelijk inzicht bij jongens en meisjes stimuleren? Pluskinderen vinden deze vraagstukken een ware uitdaging. Ruimtelijke oriëntatie komt in veel rekenmethoden nogal summier aan de orde en meestal alleen in het platte vlak. Met Rekenen met … SOMA-kubussen kunt u uw leerlingen handelend (en zelfstandig) aan het werk zetten: ze schakelen van het 2- naar het 3-dimensionele vlak en omgekeerd aan de hand van de gestructureerde opdrachtkaarten.

Aan de slag met aanzichten en bouwplannen Aan de hand van 88 gelamineerde kaarten, een handleiding met kopieerbaar materiaal en een antwoordenboek (in kleur) gaan de leerlingen aan de slag met aanzichten, bouwplannen, figuren en kubussen. Elk onderdeel wordt opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. De voortgang is per leerling bij te houden op een handige leerlingkaart. Apart verkrijgbaar is een opbergkist. > Opschoolsupport.nl/somakubussen vind je ...

meer informatie

voorbeelden

direct bestellen

SOM01

SOMA-kubussen schoolset (2x kaarten, 6x kubussen)

€ 175,00

SOM60

SOMA-kubussen IB/RT-set (1x kaarten, 2x kubussen)

€ 74,50

SOM02

SOMA-kubussen extra zakje kubussen (7-delig)

€ 12,50

SOM03

SOMA-kubussen extra kaartenset (88-delig)

€ 49,50

SOM11

SOMA-kubussen handleiding (incl. antwoorden)

€ 12,50

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


RE K E N E N © Schoolsu

pport i.s.m.

Stichting

Wiskund

e Kangoero

e

VOOR /4 GROE ar 3 P 7/8 erja – le – 5/6leerjaar OEP 5/6 R GR VOO

roe

Kangoeroe Rekentoppers

roe

1

2

3

4

5

6

7

upport

© Schools

i.s.m. Stichtin

Oe k a n g otoEr ppers

kang oErO

e

Vergelijken,

[51]

2008, Niveau

**, Getallen

kangoEr Oe

even.

geschr wordt één getal geheim getal. 9. In elk hokje en een dan krijg je zijn 2, 3, 4 te rij optelt, 6. De getallen dan krijg je n in de bovens Als je de getalle n in de onderste rij optelt, Als je de getalle e getal? Wat is het geheim

Vergelijken, 2001, Niveau

is zwart gekleurd?

A

TIP: Als je

n optelt moet

de 4 getalle

TIP: Deel het vierkantje

er hetzelf

A 1/6 B 1/8 C 1/10 D 1/12 E 1/15

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

Vergelijken,

met de zwarte vorm in

ert als je

TIP: Wat verand A

B

D

C

[59]

(in gedachten)

het blaadje

© Schoolsupport i.s.m. Stichting Wiskunde Kangoeroe

A Delen , Eigens

Vijf antwoo chapp en, rden per tatie , Oriëntatie, opgave zijn De eerste , oriën nere n vragen zijn gegeven, Verge ppen lijkin één is er scha Wie haalt makkelijk, rede chgen goed. Welk? de eindstr maar ze n, eigen worden steeds eep zonder A dele elijk ingen , Logis te struike lastige

tatie , , oriën n scha ppen ch rede nere n, eigen A dele elijk ingen , Logis verg

Kangoeroe

/4 eerjaar 3 EP 5/6 – l VOOR GRO

VO O R G RO E P 7/8 – leerjaar 5/6

Verge lijkin

VO O R G RO E P 7/8 – leerjaar 5/6

© Schoolsupport i.s.m. Stichting Wiskunde Kangoeroe

Vergelijken, B Regelmaat, Tellen, Volgorde bewerkingen

kan goErOe rekentoppers

Vergelijken, B Regelmaat, Tellen, bewerkingen

gen

B Logisch redeneren, Regelmaat, Tellen, Vergelijken en Volgorde bewerkingen

B Logisch redeneren, Regelmaat, Tellen, Vergelijken en Volgorde bewerkingen

Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste vragen zijn makkelijk, maar ze worden steeds lastiger... Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? Deze speciale boeken zijn voor verdieping en extra uitdaging en bevatten de opgaven van vorige wedstrijdjaren, maar dan geordend naar rekenthema. Bovendien is elke opgave voorzien van didactische tips voor leerlingen die er mee oefenen en bevat uitgebreide uitwerkingen om ook van fouten te kunnen leren. Elk boek bevat verrassende vraagstukken op drie niveaus die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht en doorzettingsvermogen vragen van uw (plus)leerlingen. In boek A worden de volgende rekenthema’s onderscheiden: delen, eigenschappen, oriëntatie, vergelijkingen (en logisch redeneren voor groep 5/6). In boek B worden onderscheiden: (logisch redeneren voor groep 7/8), regelmaat, tellen, vergelijken en volgorde bewerkingen. Daarnaast komen de rekenthema’s in een bepaalde context aan bod. De indeling in context bestaat uit: geld, getallen, lijn, ruimte, tijd, uitslag, verhaal, vlak, volgorde en vouwen. Doelen van Kangoeroe rekentoppers zijn: - leerlingen laten ervaren dat het doen van wiskunde leuk en interessant kan zijn (stimuleren van bèta-onderwijs) - leerlingen de gelegenheid geven hun talent in wiskunde te ontdekken en te ontwikkelen (ruimte geven aan excellentie) - leerlingen leren om voor hen onbekende vraagstukken aan te pakken en daar oplossingsstrategieën voor te ontwikkelen (competenties ontwikkelen) De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. Jaarlijks wordt de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in meer dan 40 landen. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal doen er ruim 5 miljoen leerlingen mee aan de Kangoeroe! Meedoen met Kangoeroe is belangrijker dan winnen. Oefening en uitdaging is er voor iedereen, ook voor leerlingen mét wiskundeknobbel. Kangoeroe rekenen laat leerlingen ervaren dat rekenen en wiskunde heel leuk en uitdagend zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens, en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht met deze uitdagende puzzels en hersenkrakers! Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe rekentoppers. Kangoeroe rekenentoppers boek A voor groep 5/6 – leerjaar 3/4 Kangoeroe rekenentoppers boek B voor groep 5/6 – leerjaar 3/4 Kangoeroe rekenentoppers boek A voor groep 7/8 – leerjaar 5/6  Kangoeroe rekenentoppers boek B voor groep 7/8 – leerjaar 5/6

> Op schoolsupport.nl/kangoeroe vind je ...

meer informatie

2001, Niveau

A

B

voorbeelden

direct bestellen

KAN256

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 5/6 kopieerboek

€ 16,95

KAN256D

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 5/6 Printboek Online 5 jr. brin

€ 13,50

KAN2056

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 5/6 oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN278

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 7/8 kopieerboek

€ 16,95

KAN278D

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 7/8 Printboek Online 5 jr. brin

€ 13,50

KAN2078

Kangoeroe rekentoppers 2 groep 7/8 oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN56a

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 5/6 A kopieerboek

€ 16,95

KAN56b

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 5/6 B kopieerboek

€ 16,95

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 5/6 A+B Printboek Online 5 jr. brin

€ 19,50

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 5/6 A oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN06

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 5/6 B oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN78a

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 7/8 A kopieerboek

€ 16,95

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 7/8 B kopieerboek

€ 16,95

KAN78DX

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 7/8 A+B Printboek Online 5 jr. brin

€ 19,50

KAN07

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 7/8 A oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN08

Kangoeroe rekentoppers 1 groep 7/8 B oefenboek (5 ex.)

€ 24,50

KAN56DX

*, Vouwen

[64]

twee keer terug.

B

C

D

De holle kubus Welke bouwp heeft twee gaten. laat is van deze kubus?

E

Hielke heeft op een vel overtrekpapie op een van r het plaatje de vijf plaatje hieronder gemaa s en ziet dan Bij welk van die vijf heeft een figuur die kt. hij dat gedaan helemaal zwart Hij legt het ? is.

Vergelijken, 2001, Niveau

Oriëntatie,

2004, Niveau

*, Vlak

E

TIP: Teken het plaatje over en maak vakjes wit. alle witte

E

De punten A en C liggen 10 meter van elkaar af. De punten B en D liggen meter van elkaar af. De 15 punten A en D liggen 22 meter van elkaar af. Hoeveel meter liggen B en C van TIP: Zet de bekende afstanden elkaar af? in de tekening. A 1 B 2 C 3 D 4 27 E 5

ort

© Schoolsupport

VOOR GROE P 7/8 – lee rjaar 5/6

9 789086 642137

twee gelijke rechthoeken!

**, Vlak

Voor welke figuur was het meeste grijs nodig? TIP: Twee kwartcirkels hebben samen iets meer grijs dan een vierkantje. A B C D

met Y? X vergelijkt

e

C

D

E

KAN05 Oriëntatie,

2006, Niveau

*, Uitslag

[63]

2009, Niveau

[58]

aanvullen. omdat ze elkaar bij figuur Y bij figuur G? Figuur X hoort figuren hoort de volgende Welke van

[52]

e Kangoero

*, Vlak

TIP: Vouw

en. de getal uitkom

/4 leerjaar 3 OEP 5/6 –

Wiskund

artikelcode KAN08 (5st) - KAN78b

reke ntoppers Oriëntatie,

© Schoolsu pport i.s.m. GR V O O RStichting

Kangoeroe

Blijven ontwikkelen Kangoeroe rekentoppers 1 bevat de opgaven van vóór 2010. Deze serie heeft voor zowel groep 5/6 als groep 7/8 twee boeken, een A-boek en een B-boek. Kangoeroe rekentoppers 2 bevat de opgaven van de jaren 20102012. Deze serie heeft voor groep 5/6 een boek en voor groep 7/8 een boek.

reke ntoppers

[57]

Welk deel van de figuur

i.s.m. Stichting Wiskunde

Volgorde Deze speciale vergr... len? wedstrijdjaren, boeken zijn voor A Delen verdieping maar dan , Eigens chapp tips voor en extra geordend één is er goed. Welk? leerlinge uitdagin en, Oriënt naar rekenthe n die er mee per opgave zijn gegeven, lastiger... leren. Elk atie, ma. Bovendi g en bevatten de Vijf antwoorden oefenen boek bevat ze worden steeds opgaven en is elke en bevat verrassende zijn makkelijk, maar en een flits van vorige uitgebreide opgave voorzien De eerste vragen van inzicht vraagstu uitwerkingen kken op van didactisc zonder te struikelen? en doorzett drie niveaus om ook van ingsverm he van vorige Wie haalt de eindstreep In boek A die stuk fouten ogen vragen en bevatten de opgaven worden de van uw (plus)lee voor stuk een vonkje te kunnen en extra uitdaging van didactische volgend kingen (en zijn voor verdieping creativiteit is elke opgave voorzien rlingen. logisch redenere e rekenthema’s kunnen Deze speciale boeken Welk? rekenthema. Bovendien groep 7/8), onderscheiden: ook van fouten te n voor groep dan geordend naar uitwerkingen om regelmaat, is er goed. er... creativiteit delen, eigensch wedstrijdjaren, maar 5/6). In boek bevat uitgebreide een bepaald tellen, vergelijk en, één s lastig voor stuk een vonkje er mee oefenen en appen, oriëntati e en en volgorde B worden ondersc drie niveaus die stuk voor leerlingen die zijn gegev worden steed verhaal, vlak, context aan bod. vraagstukken op e, vergelij- tips heiden: ze opgave verrassende bewerki De (plus)leerlingen. vorige bevat uw per indeling (logisch redenere volgorde ngen. Daarnaa leren. Elk boek n van mogen vragen van in context orden elijk, maar elen? en vouwen opgave n en doorzettingsver st komen sche bestaat uit: . zijn makk Vijf antwo en de oriëntatie, vergelijde rekenthe voor en een flits van inzicht te struik geld, getallen n van didacti Doelen van Kangoe vragen en bevatt delen, eigenschappen, zonder ma’s in voor , lijn, ruimte, roe rekento De eerste uitdaging elke opgave voorzie fouten te kunnen - leerlinge rekenthema’s onderscheiden: onderscheiden: (logisch redeneren eindstreep tijd, volgende extra de ppers de uitslag, van is en ien zijn: In boek A worden creativiteit (stimuler n laten ervaren 5/6). In boek B worden om ook de rekenthema’s in Wie haalt verdieping hema. Bovend vonkje Daarnaast komen redeneren voor groep en van bèta-ond dat het doen van uitwerkingen zijn voor stuk een rekent kingen (en logisch en volgorde bewerkingen. wiskunde lijn, ruimte, tijd, uitslag, - leerlinge erwijs) tellen, vergelijken e boeken geordend naar bevat uitgebreide s die stuk voor n. uit: geld, getallen, leuk en interessa n de groep 7/8), regelmaat, in context bestaat n en Deze special , maar dan j-(ruimte geven gelegenheid geven nt kan zijn drie niveau (plus)leerlinge aan bod. De indeling mee oefene tukken op hun talent tie, vergeli aan excellent een bepaalde context van uw wedstrijdjaren en die er - leerlinge in wiskund n, oriënta en vouwen. ie) ende vraags en vragen ren voor leerling n leren e te ontdekk chappe verhaal, vlak, volgorde verrass h redene tips voor en en te ontwikk in te ontwikk om voor hen onbeken voor ttingsvermog delen, eigens n: (logisc boek bevat hema’s doorze de vraagstu elen (compete cheide zijn elen cheiden: leren. Elk van inzicht en de rekent uitslag, rekentoppers zijn: onders en interessant kan n onders kken aan nties ontwikke flits Doelen van Kangoeroe ast komen hema’s van wiskunde leuk , tijd, te pakken B worde De kangoer en een len) ervaren dat het doen de rekent en daar oplossin In boek oe komt uit ingen. Daarna n, lijn, ruimte - leerlingen laten n de volgen voor groep 5/6). reken- en Australië gsstrateg en te ontwikkelen de bewerk geld, getalle en dat geldt A worde ieën ren wiskundewedstr (stimuleren van bèta-onderwijs) hun talent in wiskunde te ontdekken en volgor t bestaat uit: redene In boek ook voor de opgaven geven vergelijken de Kangoer in contex (en logisch af. In totaal ijd gehouden in meer - leerlingen de gelegenheid aat, tellen, De indeling kingen oplossingsstrategieën Meedoen doen er ruim dan 40 landen. oewedstrijd. Jaarlijks excellentie) regelm te pakken en daar met Kangoer (ruimte geven aan t aan bod. vraagstukken aan wordt de De deelnem groep 7/8), leerlinge oe is belangri 5 miljoen leerlinge Kangoeroe zijn de contex en vouwen. om voor hen onbekende ende n leren n kan mét mee jker bepaal landen leerlingen wiskund sant aan de Kangoer de dan winnen. een spreken samen eknobbe (competenties ontwikkelen) en interes Oefening vlak, volgor l. oe! zijn: voor te ontwikkelen de leuk Kangoeroe en uitdagin kelen verhaal, oppers Jaarlijks wordt de wiskun g is er voor te ontwik Kangoeroe rekenen Kangoeroewedstrijd. eroe rekent het doen van ken en spreken samen iedereen geldt ook voor de laat leerlinge iedereenategieën , ook voor van Kango ervaren dat deelnemende landen uit Australië en dat de te ontdek Doelen dan 40 landen. De ingsstr op zijn eigen niveau. n ervaren dat De kangoeroe komt wiskun en laten laten oploss rekenen nderwijs) hun talent in ijd gehouden in meer kraken. Ontdek de Kangoeroe! Je hebt - leerling en daar en wiskund voor van bèta-o reken- en wiskundewedstr er ruim 5 miljoen leerlingen mee aan een gezond geven dat voor iedereen, ook Net zoals e heel leuk aan te pakken (stimuleren gelegenheid en uitdaging is er totaal doen stel je met gymnast je meer kunt dan en uitdagen tukken de opgaven af. In winnen. Oefening en de je zelf dacht hersens, en het hersengymnastie iek en d zijn, voor is belangrijker dan nde vraags kan geen excellentie) Kangoeroe - leerling met deze k van Kangoe sport je spieren traint, Meedoen met Kangoeroe kwaad die geven aan voor hen onbeke wordt de n samen uitdagen kelen) el. eens te (ruimte de roe rekento zo kun je Jaarlijks om spreke zijn, voor dstrijd. leerlingen mét wiskundeknobb je grijze cellen puzzels en hersenk tenties ontwik ppers. en leren landenKangoer heel leuk en uitdagend rakers! in conditie - leerling mende kelen (compe Kangoeroewe oe rekenen die eens te dat rekenen en wiskunde ontwik houden met voor de . De deelne eroe! kan geen kwaad Kangoer ook voor toppers boek voor te laat leerlingen ervaren n, oe geldt ook landen de stel hersens, en het A voor groep rekenentoppers Kango Kangoeroe rekenen lië en dat in meer dan 40 hebt een gezond puzzels en hersenkrakers! iederee voor aan de Kangoeroe 5/6 – leerjaar eigen niveau. Je uit Austra met deze uitdagende de ing is er en mee rekenentoppers boek B voor groep iedereen op zijn 3/4 dan je zelf dacht gehouden leerling roe komt conditie houden met en uitdag Kangoeroe 5/6 – leerjaar dat je meer kunt boek A voor je je grijze cellen in Ontdek kun De kangoe zo Oefening dewedstrijd er ruim 5 miljoen kraken. . rekenen traint, laten 3/4 groep 7/8 winnen en sport je spieren en wiskun zijn, voortoppers boek – leerjaar rekentotaal doen rijker dan B voor groep Net zoals je met gymnastiek 5/6 uitdagend eens te n af. In is belang 7/8 – leerjaar leuk en van Kangoeroe rekentoppers. die de opgave Kangoeroe bbel. ! hersengymnastiek de heel 5/6 geen kwaad en met krakers wiskun dekno 3/4 en kan n Meedo hersen leerjaar – 5/6 wiskun en s, en het boek A voor groep dat rekene en mét met de puzzels leerling stel hersen uitdagende houden 5/6 – leerjaar 3/4 Kangoeroe rekenentoppers en ervaren conditie boek B voor groep artikelcode 5/6 laat leerling Je hebt een gezond met deze KAN07 (5st) cellen in  Kangoeroe rekenentoppers boek A voor groep 7/8 – leerjaar . rekenen - KAN78a je zelf dacht kun je je grijze Kangoeroe zijn eigen niveau kunt dan 7/8 – leerjaar 5/6 Kangoeroe rekenentoppers traint, zo boek B voor groep n op - KAN56b dat je meer je spieren . iederee artikelcode KAN06 (5st) Kangoeroe rekenentoppers 9 789086 . Ontdek en sport 642120 laten kraken met gymnastiek eroe rekentoppers 3/4 je r Kango – leerjaa Net zoals stiek van groep 5/6 leerjaar 3/4 9 789086 642113 A voor hersengymna 5/6 – rs boek r 5/6 ntoppe B voor groep 7/8 – leerjaa - KAN56a eroe rekene ntoppers boek r 5/6 groep e KAN05 (5st) A voor artikelcod  Kango rekene 7/8 – leerjaa rs boek Kangoeroe rekenentoppe B voor groep rs boek 6 Kangoeroe rekenentoppe 6 64210 9 78908 Kangoeroe

rek e n

e

[62]

Een blaadje is in vieren gevouwen. uitgeknipt. Daarna is er een stukje Hoe ziet het opengevouwen blaadje eruit?

© Schoolsupport

Vergelijken, 2003, Niveau

vakjes zwart

en alle zwarte

*, Vlak

TIP: Volg de vlakken van de kubus met strookje van. Hoe ziet dat de halve gaten. er uit? Maak daar een A B C D

KAN78b

E

*, Lijn

Bekijk de antwoor den op de volgende bladzijde en kies het juiste antwoor d!

28

© Stichting Wiskunde

Kangoeroe |

Schoolsupp

ort

| Schoolsupp Kangoeroe

© Stichting Wiskunde

30

© Stichting Wiskunde Kangoeroe | Schoolsu

pport

RAAK Hoofdrekenen

1

2

3

4

5

6

7

RAAK Hoofdrekenen

7

8

b

al

b

v

le

al

re

le

ch

re

ten ch

voorbehouden

ten

voorbehouden

ls

rt

up

po

rt

v

po

-1 nen tot 10 Hoofdreke

18A

18A

-1

Hoofdrek enen tot

10 - 1

nen tot 10 Hoofdreke

01A

10 - 1

17A

Hoofdrek

enen tot

01A

-1

17A

nen tot 10 Hoofdreke

-1 nen tot 10 Hoofdreke Hoofdrek enen tot 10 - 1

10 - 1

Hoofdrek

enen tot

Reken uit,

Groep

Klas

6

2

1 1

8

7 1

orden) 1 erbij (antwo kleur in! vul in en

Klas

Groep

8 (antwoorden vul in, teken een Groep ) Klas kring om het goede 5 3 Scoreantwoord en 2 kleur Naam in!

5 1

orden) 1 erbij (antwo kleur in! vul in en

Reken uit,

Reken uit, Naam

orden) 1 erbij (antwo kleur in! vul in en 0, 1 of 2 erbij Reken uit, Naam

Klas

Groep

Score

Reken uit,

Groep

orden) 1 erbij (antwo kleur in! vul in en

Naam

Score

Naam

Score

Naam

lsupport.nl

ort - www.schoo

Schoolsupp

Klas

support.nl rt - www.school

support.nl rt - www.school

Groep

Schoolsuppo

Schoolsuppo

lsupport.nl

Schoolsupp ort - www.schoo

Naam

lsupport.nl

ort - www.schoo

Schoolsupp

12/05/10 13:46

oo

5

0

4

02A

10

lsupport.nl

ort - www.schoo

Schoolsupp

RAAK hoofdrekenen 12/05/10 13:46

Leren omgaan met Excel een onderwijsdoel? Excel heeft veel mogelijkheden op rekengebied, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, formules gebruiken, onderzoeksgegevens invoeren, staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagrammen maken… Door Excel4Kids in uw school te halen, kunt u uw slimme leerlingen iets extra’s bieden. Laat ze de basisbeginselen van Excel leren, in een digitaal werkboekje werken, een logboek bijhouden en een diploma halen! Volledig digitaal Leerlingen werken enkel op de computer bij deze cursussen. Leerlingnamen zijn in te voeren en zo zijn vorderingen bij te houden. Met wachtwoorden per level kunnen leerlingen eenvoudig verder gaan waar ze zijn gebleven. Er worden veel tips gegeven, zodat leerlingen ook Excel na de cursus zelfstandig onderzoekjes kunnen Excel 4kids 4kids doen.  Excel4Kids is netwerkgeschikt en de kosten zijn eenmalig. up

6

Klas1 5 2 4 5 3 Score 7 6 0 1 8 1 11 6 3 10 1 en eraf 7 6 1 Naam 5 8 9 6 Groep 3 Klas 1 9 7 6 0 11 3 8 1 3 1 43 8 71 1 9 Score 0, 6 0, 1 of 2 1 1 of 2 erbij 5 erbij en eraf 91 4 2 en1 Reken uit, Reken uit, eraf (antwo 1 5 6 8 8 vul 2 vul in, teken 9(antwoorden in, 4 10 Groepteken een kring orden) 2 een kring1 ) 3 Klas om het om het 10 2 goede goede 8 1 antwoo98rd en0 kleur kleur in! 4 in!221 7 5 70, 1 of 2 erbij 1 9 Scoreantwoord en10 3 8 1 3 9 1 2 en1 0 Reken uit, eraf 1 9 1 vul 2 9 1 10 7 2 7 in, teken 8(antwo 4 10 een kring0 orden 4 2 5) 15 16 om het 8 8 2 0 52 6 51 goede antwoo rd en kleur 4 7 4 1 in! 10 1 7 0 5 1 8 0 1 1 0 328 1 4 1 10 7 2 75 8 1 0 6853 21 2 6 0 90 1 1 4 12 66 9 1 4102 8 9 10 5 8 5 1 6 1 97 5 2 5 4 4 2 6 3 7 10 0 0 1 5 1 3 1 1 0 32 1 4 1 106 4 3017 4 8 1 99 1 10 6 1 9 7 3 6 3 2 2 05 069 11 17 4 11 2 6 7 5 104 8 10 5 6 25 12 1 4 9 8 4 2 1 2 2 2 6 4 3 7 2 4 10 0 1 3 4 7 1 7 8 3 1 6 9 1 7 0 1 1 7 5 8 69 1 7 7 3 5 14 664 11 2 1 1 66 2 9 8 2 52 9 4 2 10 9 7 2 89 1 1 1 7 10 7 18 08 7 6 4 1 1 63 1 6 2 8 70 1 3 0 4 10 5 79 21 9 3 1 5 9 9 1 1 60 2 2 0 2 1 10 4 4 5 1 7 6 7 3 2 7 2 7 1 6 9 43 12 3 5 3 0 9 8 10 1 5 2 0 2 2 2 7 1 4 5 1 7 6 2 4 1 8 10 3 5 2 2 7

9

1

5

Score

2

10

4

6

0

7

0

1

support.nl

ARTIKELCODE RAR01

9 789086 642267

6

ls

02A

rt - www.school

support.nl

9 789086 642267

5

oo

Schoolsuppo

rt - www.school

n eraf 0, 1, 2 n eraf 0, 1, 2, 3, erbij

en eraf met 10, aanvullen tot 10 ekenen tot 10 #1 n eraf 3, 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10 Junga an den Heuvel-Wink [Bureau HW] Pollet [Schoolsupport] upport, www.schoolsupport.nl Abimo Uitgeverij, www.abimo.net RAAK! Rekenen tot 10 #1 Michael Junga Mieke van den Heuvel-Wink [Bureau HW] den, m.u.v. de rechthebbende gebruiker Marino Pollet [Schoolsupport] pieerlicentie voor de instelling. ARTIKELCODE RAR01 Schoolsupport, www.schoolsupport.nl e België: Abimo Uitgeverij, www.abimo.net

4

© S ch

Rekenen tot 10 en 20 Op zoek naar oefenmateriaal voor REKENE N Hoofdrekenen tot 10 #1 individuele kinderen of duo’s die als kleuter REKENE N Hoofdrekenen tot 10 #1 al sommetjes willen en kunnen maken? Op zoek naar ‘iets meer van hetzelfde’ (van wat ze krijgen in groep 3), maar wel op een andere manier dan de methode? Met de boeken van RAAK Hoofdrekenen kunt u leerlingen alleen of samen aan het werk zetten met rekensommetjes tot 10 en tot 20. Daag ze uit en train tegelijkertijd de motoriek door de kopieerbladen in te laten vullen. Prikkelend en zelfcorrigerend In RAAK Hoofdrekenen gaan kinderen op diverse manieren oefenen en sommen op eigen niveau maken. Daarbij worden kinderen extra geprikkeld door met het uitgerekende antwoord altijd iets te doen: inkleuren, met lijnen verbinden, omcirkelen. Met de zelfcontrole worden kinderen bij de meeste werkbladen beloond: er ontstaat een mooi patroon. De variatie aan vormen van zelfcontrole is groot!

RAAK! RAAK! Schoolsuppo

kaart makkelijke kettingopgaven: makkelijke erbij kettingopgaven: en eraf erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf tweetal kaart: 0, 1 en 2 erbij en eraf kbare titels onderwrepen tweetal Hoofdrekenen kaartenmakkelijke toten10eraf kettingopgaven: erbij 1, 2 kaart makkelijke kettingopgaven: erbij tweetal en eraf 1, 2, 3, erbij en eraf met 10, aanvullen tot 10 4, 5, aanvullen tot 10, gemengde opgaven tot 10 t beschikbare titels en onderwrepen Hoofdrekenen tot 10

voorbehouden, m.u.v. de rechthebbende gebruiker over een kopieerlicentie voor de instelling.

Hoofdrekenen tot 10 #1

ke erbij en eraf 0, 1kettingopgaven: of 2 eraf kaart: en 2en erbij 0, 1 of0,2 1erbij erafen eraf kaart: 0, 1 enkettingopgaven: 2 erbij en eraf 0, 1 en 2 erbij makkelijke kaart makkelijke kettingopgaven: makkelijke erbij kettingopgaven: en eraf 0, 1 en 2 eraf

support

www.schoolsupport.nl Hoofdrekenen tot 10 #1

eraf 2 erbij erbij 2 erafen eraf

ke kettingopgaven: 0, 1 en 2 erbij 2 erbij en eraf ke 0, 1 en 2 eraf 0, 1kettingopgaven: of 2 erbij

rekenen

1 erbij n1 eraf eraf erbij 1 erbij en eraf

www.schoolsupport.nl

N

3

Leren omgaan met Excel

EXTRA OEFENING

RAAK!

rekenen

REKENE

Hoofdrekenen tot 10 #1

n eraf oud

RAAK!

N

Hoofdrekenen tot 10 #1

2

EXTRA OEFENING

EXTRA OEFENING

REKENE

1

© S ch

EXTRA OEFENING

RAAK! RAAK!

Excel4Kids

8

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

kang oErO

rekentoppers

g Wiskun i.s.m. Stichtin

de Kangoe

g Wiskun

8

Toppers voor toppers Schoolsupport is sponsor en promotor van de Kangoeroewedstrijd waar jaarlijks meer dan duizend basisscholen aan mee doen. Het is belangrijk dat leerlingen ervaren dat het doen van wiskunde leuk en interessant kan zijn (stimuleren van bèta-onderwijs), om leerlingen de gelegenheid te geven hun talent in wiskunde te ontdekken en te ontwikkelen (ruimte geven aan excellentie) en om leerlingen voor hen onbekende vraagstukken aan te laten pakken (competenties ontwikkelen). Met de Kangoeroe rekentoppers kunt u uw plusleerlingen uitdaging bieden aan de hand van verrassende rekenvraagstukken. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste vragen zijn makkelijk, maar ze worden steeds lastiger… Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?   Ordening naar rekenthema De Kangoeroe rekentoppers bevatten de opgaven van vorige wedstrijdjaren, maar dan geordend naar rekenthema. Bovendien is elke opgave voorzien van didactische tips en achterin het boek zijn er uitgebreide uitwerkingen om ook van fouten te kunnen leren. Elk boek bevat vraagstukken op drie niveaus. De volgende rekenthema’s worden onderscheiden: delen, eigenschappen, vergelijkingen, oriëntatie, logisch redeneren, regelmaat, tellen, vergelijken en volgorde bewerkingen.  

© Schools

i.s.m. Stichting Wiskunde

kang o EorEr kangoEr Oe Ope eO e rekkae nntg k a nOe oppoer p s rskangoEr reke ntoppers gso Er O per reke nt reke ntrop e eke ntopp ers kan goE rOe rekentoppers de Kangoe

upport

/4 ar 3 erja – le 5/6 OEP R GR VOO

ARTIKELCODE: FKZ05

ARTIKELCODE: FKZ05

> Op schoolsupport.nl/raak vind je ...

meer informatie

voorbeelden

direct bestellen

EXCEL

De cd-rom is een locatielicentie voor één school. Bij installatie is een wachtwoord nodig om de cd-rom te activeren. Gebruik niet toegestaan. licentie van dezelfdevoor Bij installatie scholen meerdere éénisschool. doorDe een locatielicentie cd-rom is www.schoolsupport.nl/service. gaat u naar service Voor om de cd-rom te activeren. Gebruik nodig wachtwoord is een door meerdere scholen van dezelfde licentie is niet toegestaan. Voor service gaat u naar|www.schoolsupport.nl/service. ABIMO UITGEVERIJ | ABIMO UITGEVERIJ

> Op schoolsupport.nl/excel4kids vind je ...

gratis demo direct bestellen

RAAK Hoofdrekenen tot 10 #1-3 kopieerboeken

€ 39,00

RAR04C

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin

€ 54,50

RAR16

RAAK Hoofdrekenen tot 20 #1-5 kopieerboeken

€ 64,50

RAR16C

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin

€ 84,50

FKZ05

Excel 4Kids 2003, schoollicentie

€ 69,00

diverse

RAAK Hoofdrekenen kopieerboek, per deel

€ 14,50

FKZ057

Excel 4Kids 2007, schoollicentie

€ 89,00

diverse

“ “ + Printboek Online 5 jr. brin, per deel

€ 19,50

FKZ0510

Excel 4Kids 2010, schoollicentie

€ 89,00

M éér weten ?

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

R E K EN EN

meer informatie schermvoorbeelden leerlijn van de 4Kids-serie

RAR04

29


Sterrenwerk Techniek

1

2

3

4

5

6

7

8

Met Sterrenwerk Techniek ontwikkelen hb-leerlingen probleemgestuurd werken, onderzoeksvaardigheden en ontwerpend vermogen. Een realistisch probleem vormt het vertrekpunt, de kinderen ontwerpen de oplossing.

Leo Vandenbogaert

Denken, ontdekken, ontwerpen Sterrenwerk

Sterrenwerk

Rekenen Techniek

Rekenen Techniek

Open opdrachten • geen uitgewerkte bouwtekeningen, maar ‘programma van eisen’ • hulpkaart met broninformatie over bijv. overbrengingen en constructies Beroep op creativiteit en denkvermogen • per werkboek minimaal 5 experimenten • per werkboek minimaal 2 ontwerpopdrachten

> Op www.schoolsupport.nl vind je ...

Vakoverstijgende aanpak • naast aandacht voor techniek • ook aandacht voor informatie zoeken, rekenen en taal • alles binnen de context van de opdracht

v o o r 8–10 7 – 8 jaar jaar voor

v o o r 8–10 7 – 8 j jaar aar voor

transport en beweging

Leo Vandenbogaert

rbeoeukws e nn eenn cpoantsrtor uncetni e 1 s

Sterrenwerk

Sterrenwerk

Techniek

Techniek

! S T O B RO STORM-BOT

STORM-BOT

EGGMAN 1# I-ROBERTBOT

EGGMAN 1# I-ROBERTBOT

5

! S T O B RO

TETRIS_HEAD

TETRIS_HEAD

5

v o o r 10–12 7 – 8 j ajaar ar voor

v o o r 10–12 7 – 8 j ajaar ar voor BIG_GUY SHINY elektriciteit en b eweging

transport en beweging

EGGMAN 2#

EGGMAN 3#

16/03/10 16:42

5

-Elektriciteit opnieuw.indd 1

5

> Op schoolsupport.nl/sterrenwerktechniek vind je onder andere ...

Optie: Fischer Technik-materialen BIG_GUY Bij Sterrenwerk Techniek is het gebruik van bepaalde materialen niet verplicht. De opdrachten kunnen worden uitgevoerd met o.a. LEGO- of Fischer Technik-materialen. Aanbevolen Fischer Technik-materialen zijn verkrijgbaar bij Schoolsupport. * Incl. bouwtekeningen; downloadbaar op www.schoolsupport.nl onder Service.

SHINY

EGGMAN 2#

EGGMAN 3#

handleidingen service

SHORT_FAT_BLUE

recencies afbeeldingen

SWT50

Sterrenwerk Techniek Startset 5x4 werkboeken + 1x2 antw.

€ 64,50

diverse

Sterrenwerk Techniek - 5x wb per deel

€ 12,95

diverse

Sterrenwerk Techniek - 1x antw. per leeftijdsrange

€ 6,95

diverse

Fischer Technik School techniekset 2 leerlingen*

€ 94,50

FT505284

FT Profi Oeco Tech

€ 109,00

SHORT_FAT_BLUE


ENGELS

Languagenut Online

1

2

3

4

5

6

7

8

ONLINE

Zelf extra woorden rond thema’s leren

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Engels is een fijn ‘speelterrein’ voor meer- en hoogbegaafden. Ze vinden Engels spannend en interessant. Extra woorden leren naast de woorden uit de methode werkt nauwelijks verstorend op de opbouw van die methode. En als dat dan ook nog eens op de computer kan... Methodes Engels hebben doorgaans een thematische opbouw. Het online oefenprogramma Languagenut Online ook, en bovendien een zeer fijnmazige. Het is ingedeeld in 24 thema’s met elk zes onderdelen; in totaal zijn er dus 144 subthema’s. Voor elk thema van uw methode vindt u dus wel een of meer bijpassend subthema’s in Languagenut Online.

M éér weten ?

100% interactief Bij elk thema horen een liedje en een verhaal. Hierbij worden alle mogelijkheden van de computer benut: vooruit en terug, pauzeren, karaoke, geluid aan/uit, schriftbeeld aan/uit, vertaling aan/uit. Bij elk subthema horen acht computeroefeningen om uitspraak, betekenis en spelling aan te leren én in te oefenen. Voor de leerkracht Er zijn vier afdrukbare werkbladen bij elk subthema (als u nog meerekent: in totaal 576 stuks). Vier van de computeroefeningen bestaan ook in een toetsvariant: de klokt loopt en de computer berekent de score. De resultaten

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

komen in een wereldwijde high score-lijst – een prikkel voor de kinderen om goed hun best te doen! Als u een Languagenut Online aanschaft, krijgt u niet alleen toegang tot leer- en oefenmateriaal voor 1440 woorden en uitdrukkingen in het Engels, maar ook meteen tot gelijksoortig materiaal voor nog zes andere talen. Zie p. 36.

> Op schoolsupport.nl/languagenutonline vind je onder andere ...

informatie voorbeelden > meer Op www.schoolsupport.nl vind je ... thema-overzicht ervaringen

gratis proeflicentie direct bestellen

LN202

Languagenut Online < 200 users, jaarlicentie

€ 195,00

LN212

Languagenut Online > 200 users, jaarlicentie

€ 295,00

info@schoolsupport.nl

EN G EL S

1440 woorden en uitdrukking Elk subthema heeft tien woorden en/of standaardzinnetjes. U moet dan denken aan woorden voor bijvoorbeeld begroetingen, familieleden, sporten, lichaamsdelen,

dieren en schoolspullen, maar ook gespreksbouwstenen voor ‘op de markt’, ‘de weg vragen/wijzen’, ‘hoe laat is het?’, ‘mijn week’, ‘instructies geven’, ‘een voorkeur uitspreken’ of ‘je mening geven’.

31


ENGELS

Sterrenwerk Engels

1

2

3

4

5

6

7

8

Verrijken door je hersens te laten kraken

9

16 You

22

X 1. Zoek de juiste vertaling van elk couplet.

3 never let me out of sight going left or going right

C dit gaat door dag en nacht kun je niet uit de weg gaan

88

8 don’t you dare to stay around you black shadow on the ground

H waarom ben je zo dichtbij naast me altijd hier

X 3. Kleur deze vliegende olifant.

A twenty-three B twenty-four C twenty-five

Sterr enwe Engels

rk

Engels

voor

8-10

8-10

jaar

n, Lucy

10 -12

jaar

en Marc

Oliver

ming en

Marc Oli

ver

8 -10

jaar

05-02

-2009

:51

15:58

:35

Food Food and and Drink Drink

“No, chips are fine and some cola light. That is my favourite dinner for tonight.”

apples

“Of course my dear. Say what you want, as long as you know a place to go ...” “What do you mean? I don’t understand. I live here, you know. I don’t want to go.” 11 bonen bonen

“Too much fat in that sort of food. Just hear what I say, okay?”

“Well, I mean what I said and I said what I mean.”

ANSWERS

22 sinaasappels sinaasappels

A yoghurt B bread C fruit juice D milk E oranges F chocolate G olives H peanuts I sugar J potatoes K ice cream L beans M mayonnaise

33 vruchtensap vruchtensap 44 olijven olijven

“Food must be healthy and make you feel strong. That is why chips and cola are wrong.”

“Certainly not. No, no, no!”

55 mayonaise mayonaise 66 yoghurt yoghurt 77 aardappels aardappels 88 pinda’s pinda’s 99 brood brood 10 10 melk melk 11 11 ijs ijs 12 12 suiker suiker 13 13 chocolade chocolade

SterrX 3. Zet dit pannenkoekenrecept in de goede volgorde.Sterr enwe enwe rk rk

PANCAKES Ingredients: eggs, milk, oil, flour bloem A put it on a plate, serve with sugar and eat it B pour the mixture into a pan 11 22 LuisterC cook till the two sides are golden cd 1, bij 1-10 teks kom, werkboek 1 t D mix the ingredients in a bowl 11-2 0, wer kboek 21-30, werkbo 2 E heat the oil in a flat pan ek Sterrenw

erk

Engels

“And I don’t want to eat what you like!”

BAD BAD

X 2. Schrijf de goede Engelse vertaling achter elk woord.

“Then listen to me and do as the rest. I am your mother. I know what is best.

“But mum, please listen. That’s just what they do. They make me feel healthy and strong, it’s true!”

“Well, I don’t like to eat what you want.”

Schrijf hier op wat minder goed voor je is.

apples apples bread bread chips chips cola cola donuts donuts fruit fruit juice juice hamburger hamburger ice ice cream cream mayonnaise mayonnaise milk milk oranges oranges salad salad sinaasappels

Sterrenw

“My dinner is right. You will not get anything else tonight.”

Sterrenw

voor

9-11 jaar

erk

Engels

erk

Engels

wer kbo ek 1

voor

9-11 jaar

wer kbo ek 3

voor

9-11 jaar

wer kbo ek 2

Engels

3

verhit de olie

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels

voor

ndd

erk

Engels

Sterrenw Sterrenw

44 voor

55

erk

Engels erk

Engels

9-11 jaar

wer kbo ek 4

voor

Luistercd 1-10, wer 2, bij tekst kboek 11-20, werkbo 4 21-30, ek werkbo 5 ek 6

9-11 jaar

wer kbo ek 6

voor

9-11 jaar

wer kbo ek 5

Engels

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 2-Sterrenwerk Engels

9-12 jaa

www.sc bestel hoolsup port extra luister-cd .nl [code : SWE ’s! 292]

CD1.i

Sterrenw

33

r

1

voor

9-12 jaa

www.sc bestel hoolsup port extra luister-cd .nl [code : SWE ’s! 292]

CD2.i

ndd

r

ho

w ww . s c h ool s u pport. n l

Fleming

be

werkboek 4

berly Fle

05-02-

2009

22

Sterrenwerk

1

7/06/1

09

Engels

> Op schoolsupport.nl/sterrenwerkengels vind je onder andere ...

meer informatie recencies (luister)voorbeelden handleiding afbeeldingen ervaringen direct bestellen

voor 8-10 jaar werkboek 6

Sterrenwerk

Sterrenwerk

Engels

Engels

SWE50

1-Sterrenwerk Engels 8-10 jaar - 5x6 wb, 1x antw., 1x2 cd’s

€ 97,50

SWE51

1-Sterrenwerk Engels 10-12 jaar - 5x6 wb, 1x antw., 1x2 cd’s

€ 97,50

SWE52

2-Sterrenwerk Engels 9-12 jaar - 5x6 wb, 1x antw., 1x2 cd’s

€ 97,50

diverse

Sterrenwerk Engels - 5x wb per deel

€ 12,95

diverse

Sterrenwerk Engels antwoorden per deelserie

€ 12,95

diverse

Sterrenwerk Engels 2 luister-cd’s per deelserie

€ 16,50

voor 10-12 jaar werkboek 6

Sterrenwerk

Sterrenwerk

Engels

voor 9-11 jaar

Engels

voor 9-11 jaar

werkboek 5

0 16:36

15:58:

Sterrenwerk

Engels

Engels

voor 9-11 jaar

Kimberly

or

werkboek 3

Faulkner,

vo

M éér w et en ?

voor 9-11 jaar

voor

n, Lucy

n

werkboek 2

otte Barto

hte

voor 9-11 jaar

er, Kim

15:58:

werkboek 5

Sterrenwerk

Engels

van Charl

15:58

ho

Sterrenwerk

Engels

Faulkn

-2009

be

Sterrenwerk

Engels

stemmen

Engels

0 16:36

voor 10-12 jaar

werkboek 4

Luisterbij teks cd 6 ten uit wer kboek 4-6

jaar

7/06/1

Engels

voor 10-12 jaar

werkboek 3

n, Lucy

05-02

or

Sterrenwerk

werkboek 1

voor 10-12 jaar

werkboek 2

10-12

jaar

1

vo

voor 10-12 jaar

werkboek 1

10-12

92]

werkboek 5

Sterrenwerk

Engels

2.indd

n

voor 10-12 jaar

Sterrenwerk

Engels

CD-B

1

voor 8-10 jaar

werkboek 4

voor

voor

www.sc bestel hoolsup port extra luister-cd .nl [code : SWE ’s! 192]

hte

Sterrenwerk

Engels

s

Engels

voor 8-10 jaar

werkboek 3

Oliver

1

GOOD GOOD

ho

Sterrenwerk

voor 9-11 jaar

voor 8-10 jaar

werkboek 2

Sterrenwerk

jaar

rk

erk

Engels

erk

Engels

jaar

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1-Sterrenwerk Engels

10 -12

Schrijf op dit bord wat gezond voor je is.

be

voor 8-10 jaar

werkboek 1

Engel

e Barto

www. sc beste hoolsupp l extra ort.n luiste l [code : SWE0 r-cd’s! .indd

Engels

Charlott

voor

CD-A2

en Marc

4b Food

or

voor 8-10 jaar

Engels

en van

vo

Engels

Sterrenwerk

stemm

n

]

1

2009

Sterrenwerk

Met de

hte

jaar

05-02-

Sterrenwerk

jaar

Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1 Sterrenwerk Engels ming© en Ma rc Oliver

www. sc beste hoolsupp l extra ort.n luiste l [code : SWE0 r-cd’s! 92

Luiste r-c bij teks d 4 uit we ten rkboek 4-6

jaar

ho

8 -10

8-10

8-10

be

.indd

voor

or

CD-A1

berly Fle

rk

Engels

rk

Engels

jaar

voor

vo

voor

er, Kim

Sterr enwe

n

s

Faulkn

rk

rk

Sterr enwe

hte

Engel

e Barto

Fleming

10-12

Met de

oolsupport – Alle r ec

Charlott

Kimberly

Sterrenw

voor

ch © S

en van

Engels

“Just give me my chips and cola light. I will not eat anything else tonight.”

“A pizza then, and pancakes or so?”

Engels

8-10

jaar

oolsupport – Alle r ec

stemm

Sterr enwe

voor

10-12

jaar

Sterrenw

ch © S

Met de

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1 Sterrenwerk Engels

Luiste r-c bij teks d 3 uit we ten rkboek 1-3

jaar

.

voor

en

jaar

10-12

erk

Engels

X 1. Maak een verdeling in twee groepen.

“Now that is no meal for a boy like you. What about vitamins? I am serious, it’s true.”

oolsupport – Alle r ec

8-10

voor

voor

www.sc bestel hoolsup port extra luister-cd .nl [code : SWE ’s! 192]

g 1 - track 24

vanavond aardappels bonen patat avondeten maaltijd het is waar natuurlijk niet iets anders natuurlijk begrijpen gezond

“What do you want to eat tonight? Potatoes and beans, is that alright?”

X 4. Teken de schaduw van deze jongen.

Sterr enwe

oolsupport – Alle r ec

Sterr enwe voor

rk

tonight potatoes beans chips dinner meal it’s true certainly not anything else of course understand healthy

ch © S

Engels

4a Food

??

rk

rk

Engels

jaar

Sterr enwe Sterrenw

X 3. Omcirkel elke vijfde letter.

WEQRHTYUIOPLKJWHGFD OSAMNLBVCXDZASDAFGH JRKLPOEIUYTYREWQOZPX NUMWLA

Begrijp jij deze vraag? YES/NO

ch © S

Sterr enwe

10-12

voor

1.indd

…let me live let me free!

ud

birds

voor

erk

Engels

erk

ho

G heb het lef niet om hier te blijven jij zwarte schaduw op de grond

Sterrenw

Sterrenw

© Schoolsupport • www.schoolsupport.nl • 1-Sterrenwerk Engels

CD-B

F jij en ik een volmaakt stel altijd samen overal

7 don’t spend all your time on me let me live let me free

rk

erk

Engels

be

X 2. Hoeveel vogels zie jij vliegen?

88

Sterrenw

or

Schrijf hier de letters uit de genummerde rondjes.

1 bird, 2 blood, 3 brother, 4 bath, 5 balcony, 6 book, 7 beard, 8 balloon, 9 bell, 10 banana, 11 body, 12 bread, 13 baby, 14 bedroom, 15 beach, 16 bottom

6 why are you so very near next to me always here

XIV LXXXV Schrijf 3 XCII hier je 4 CXXI antwoorden 5 MDX op. 6 DXIII Luister7 MMC bij teks cd 5 ten 8 MDLXI uit wer Met de stemmen kboek 9 van Charl 1-3 CCLVII otte Barto n, Lucy 10 Faulkner, DLXI

vo

77

B

Teken het begin van de brand die begon in een een bakkerij.

n

66

A

S1 te 14 rr enwe 2

hte

55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55

11

A academy, B majesty, C mystery D history, E biology, F family, G activity, H fantasy

55 X 4. De grote brand (The great fire).

X 3. Romeinse cijfers (Roman numerals). (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

oolsupport – Alle r ec

44

22 harnas/armour

88

ch © S

33

Engelse woord voor fabriek.

77 33

ho

22

77

X 4. Kleur deze ridder in zijn ijzeren harnas.

LL

44

77 33

E nooit verlies je me uit het oog of ik nu links of rechts ga

66

66

66

44

1 paleis, 2 dit was een gevangenis, 3 hier woont de minister president, 4 hoofdstad, 5 rivier, 6 vuur, 7 de metro

be

11

55

55

X 2. Vul hieronder de goede Engelse namen in.

11

or

14 14 44

15 15

5 have a life of your own will you please leave me alone

II FF € U N U N Y O S O H S W H Y W G A LL T A O T G O

vo

77

16 16

EE R T A T R II A D N CC A EE N D A

Hyde Park is a well-known park in London. There was a great fire in 1666. The Tower of London once was a prison. London is the capital of Great Britain. The queen lives in Buckingham Palace. Oxford Street is a very busy shopping street. The river Thames flows through London. It was founded as Londinium by the Romans. The first metro ran in 1863. The Prime Minister lives at Downing Street.

n

11

44

44

O D G P I N N A D T

hte

77

77

33

44

Start bij de pijl.

22

22

33

Schrijf onderaan de twee woorden die je overhoudt.

66

77

11

D besteed niet al je tijd aan mij laat me leven laat me vrij

33

Take one step up (één plaats omhoog) and one left. (A) Take two steps down and one right. Take two steps left and three up. Dit spreekwoord kennen we Take three steps right. ook in het Nederlands. Take two steps left. Take four steps down and one right. Take one step left. Take two steps up. A A Take one step left and two down. Take one step up and four right. Take one step down. Take four steps left and three up.

X 3. Welke 8 woorden (oef. 1) passen hier in?

22

88

22

oolsupport – Alle r ec

66

FF

22

4 this goes on night and day can’t you get out of my way

13 13 22

11

66

.

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11

66 77

11

11

X 2. Up and down. (Omhoog en omlaag). Volg de aanwijzingen en schrijf de letters op die je tegenkomt.

55

en

22

33

44

De parlementsgebouwen met de ‘Big Ben’.

33

9 steen 10 wol

33 44 55

Engelse woord voor hout.

8 plastic

ud

55

7 papier

.

B leef je eigen leven laat me alsjeblieft met rust

11 22

en

11

12 12

A A BB BB YY

2 you stay close at my side even when I want to hide

6 metaal

33

ud

44

Jij A jij blijft dicht aan mijn zij zelfs als ik me wil verstoppen

.

66

99

You 1 you and me a perfect pair always together everywhere

11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 PP Buckingham Palace

en

11 11

5 leer

X 2. Vul de woorden op alfabetische volgorde in.

Naam van één van de eerste metrostations.

1 ‘London’ is de hoofdstad van Groot-Brittannië. 2 Het werd gesticht als ‘Londinium’ door de Romeinen. 3 In 1666 was er een enorme brand (‘fire’). 4 De eerste metro (de ‘tube’) reed er in 1863. 5 De koningin woont in ‘Buckingham Palace’. 6 De rivier de ‘Thames’ stroomt door Londen. 7 De ‘Tower of London’ was ooit een gevangenis. 8 De minister-president woont in ‘Downing Street’. 9 Een bekend park in Londen is ‘Hyde Park’. 10 ‘Oxford Street’ is een hele drukke winkelstraat.

ud

55

10 10

4 ijzer

F paper G stone H glass I metal J gold

.

X 1. Vul de onderstaande woorden op alfabetische wijze in.

44

3 goud

X 1. Zoek de juiste Engelse vertaling van elke zin op.

A iron B plastic C wool D cotton E leather

2 glas

Sterr enwe

EN G EL S

10 London X 1. Schrijf achter elk woord de juiste vertaling op.

1 katoen

elephant

32

Materials

en

15 Balloon

ch © S

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Drie series, twee niveaus Sterrenwerk Engels bestaat uit drie deelseries

ud

Extra woorden, geordend in thema’s Met Sterrenwerk Engels verbreden de leerlingen vooral hun woordenschat. De

Zelfstandig werken De leerlingen werken zonder begeleiding. Ze lezen de instructies in het Nederlands, luisteren op de audio-cd hoe de woorden in het Engels klinken en kijken hun werk na met het antwoordenboek.

.

Daarom biedt Sterrenwerk Engels extra stof in uitdagende oefenvormen. De kinderen moeten geconcentreerd nadenken en hun hersens laten kraken. De werkboeken staan vol zoekopdrachten, puzzels, woordzoekers, doolhoven, raadsels etc.

van elk zes werkboeken, alle in kleur. Twee deelseries met één ster voor de leeftijdgroepen 8-10 jaar en 10-12 jaar, en een deelserie met twee sterren voor de leeftijd 9-12 jaar. De series 1-Sterrenwerk zijn bedoeld voor plusleerlingen, de serie 2-Sterrenwerk voor hbleerlingen. De opdrachten in 2-Sterrenwerk zijn steeds gegroepeerd rond gedichten.

en

opdrachten zijn verdeeld over een groot aantal thema’s: familie, voedsel, hobby’s, sport, het ziekenhuis, muziek, school, het weer, vakantie, beroepen, verjaardagen en nog veel en veel meer. Hierdoor kunt u de opdrachten als verrijking inzetten wanneer in uw methode een vergelijkbaar thema aan bod komt. Er zijn opdrachten rond realistische documenten en items zoals nummerborden, kassabonnen, landkaarten en plattegronden, de kalender en de klok, opschriften en pictogrammen.

ud

Verrijken is niet alleen een kwestie van (goed gekozen) extra stof. Verrijking is ook een kwestie van een didactiek die aansluit bij kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging.

werkboek 6

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


ENGELS

Wings Online

1

2

3

4

5

6

7

8

ONLINE

Online (mee)lezen, vragen beantwoorden en meer! Een interactief boek is geen film waarbij het kind onderuitgezakt en passief toekijkt. Een interactief boek vraagt constant om actie en houdt alle lezertjes bij de les.

Wings online

Interactief lezen, dat is kijken wat je zelf al kunt en steun op maat als het zonder hulp niet gaat. Pauzeren, opnieuw proberen, al verdergaan of toch nog even terug, geluid aan of uit, met of zonder oplichtende tekst...

Voor alle werkvormen De boeken van Wings Online zijn afspeelbaar op digibord, tablet*, laptop en pc. Of anders gezegd: geschikt voor klassikaal werk, zelfstandig werk, groepjes en duo’s. Veel titels zijn ook bestelbaar als gedrukt boek in de serie Wings English Readers (zie p. 35). Hierdoor zijn gemengde werkvormen mogelijk (lezen op het scherm en/of in het boek).

* Behalve op iPads, omdat Flashanimaties door Apple-apparaten worden geblokkeerd.

Logic Riddles

1

2

3

4

5

6

7

Raadsels dagen de leerlingen uit en vragen hun concentratie. En zijn ze eenmaal geconcentreerd, dan komt wat ze leren ook werkelijk binnen. Dat is het geheim van Logic Riddles in English. Geprikkeld om de oplossing te vinden lezen de leerlingen Engels, verbreden ze hun woordenschat en trainen ze begrijpend lezen. Haast ongemerkt, maar intensief. De pittige raadsels – echte doordenkers – bieden precies die extra uitdaging die begaafde leerlingen nodig hebben. Er is een algemeen deel Logic Riddles for Kids en daarnaast zijn er aparte delen voor verschillende niveaus.

schermvoorbeelden ervaringen

guideline reading direct bestellen

WNG919

Wings Online - proeflicentie 1 maand, 1 user

gratis

WNG923

Wings Online - licentie 3 maanden, 5 users

€ 35,00

WNG91

Wings Online - licentie 1 jaar, 1 user

€ 29,50

WNG92

Wings Online - licentie 1 jaar, 5 users

€ 65,00

WNG99

Wings Online - licentie 1 jaar, 30 users

€ 129,00

InfoQuest

1

2

3

4

5

6

7

8

Kennis vergroten – maar dan wel in het Engels

Infoquest

Informatie over allerlei interessante onderwerpen, variatie in tekstsoorten en lay-out, de uitdaging om in het Engels te lezen, maar dan wel op je eigen niveau – wat willen weetgierige slimmerds nog meer?

De leesserie InfoQuest is in alle opzichten aantrekkelijk voor kinderen met een grote behoefte aan minder van hetzelfde en meer van iets heel anders. Onderwerpen genoeg: achttien stuks. Een magazine-achtige presentatie, die de kinderen prikkelt en uitnodigt om te blijven lezen: bijschriften, introteksten, kaderteksten, schema’s, kaartjes, tijdbalken, grafieken etc. Omdat de kinderen geboeid zijn door de onderwerpen en de presentatie, verwerken ze het Engels haast ongemerkt en spelenderwijs. En mocht het Engels toch te pittig of juist te simpel zijn: de leerling kan kiezen uit vier niveaus. > Op schoolsupport.nl/infoquest vind je ...

> Op schoolsupport.nl/logicriddles vind je ...

recencies afbeeldingen

meer informatie overzicht

8

Leeskrakers voor doordenkers

meer informatie bladervoorbeelden

> Op schoolsupport.nl/wingsonline vind je ...

ervaringen direct bestellen

meer informatie

ervaringen

direct bestellen

InfoQuest 1-4 schoolset (2x18 boekjes, 4x1 cd, handleiding)

€ 299,00

Logic Riddles for Kids

€ 22,95

IQT60

InfoQuest 1-4 boekjes (1x18 boekjes)

€ 119,00

SCH14162

Logic Riddles in English 3

€ 22,95

IQT63

InfoQuest 1-4 cd’s (4x1 cd)

€ 67,50

SCH14163

Logic Riddles in English 4

€ 22,95

IQT61

€ 49,00

SCH14164

Logic Riddles in English 5

€ 22,95

InfoQuest 1-4 handleiding (Teacher’s Notes + Student Book Notes)

SCH14165

Logic Riddles in English 6

€ 22,95

diverse

InfoQuest 5x1 boekje, per deel

€ 29,50

ww w. s c h ool s u pport. n l

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

EN G EL S

IQT50

SCH14161

M éér weten ?

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

83 zeer interactieve boeken Met Wings Online is dat allemaal mogelijk, en bovendien kan er nog meer. Het kind kan kleurplaten en affiches maken rond mensen, dieren en dingen uit het boek. Bij elk boek horen controlevragen, die het kind zelf leest of door de computer laat voorlezen. U schaft Wings Online aan als één pakket met 83 fictie- en nonfictietitels, verdeeld over meer dan twintig niveaus.

33


U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

ENGELS

NU WEL Honderden online ‘boeken’ voor interactief lezen! Interactief lezen = actief lezen • Op digibord, tablet, laptop of pc • Gratis proeflicenties

1

2

3

4

5

6

7

1

8

READALONG ONLINE

2

3

4

5

6

7

8

Picture Books Online

ONLINE

22 sfeervol geïllustreerde prentenboektitels blader- en (voor)leesfunctie, tekenprogramma, werkbladen

121 fictie- en non-fictietitels, niveaus 1-27 blader- en (voor)leesfunctie gemengde werkvormen mogelijk (veel titels zijn ook beschikbaar als Wings English Readers; zie p. 35)

1

2

3

4

5

6

7

8

Traditional Tales Online

Picture Books Online ERA719

Picture Books Online - proeflicentie 1 maand, 1 user

gratis

ERA723

Picture Books Online - licentie 3 maanden, 5 users

€ 15,00

ERA71

Picture Books Online - licentie 1 jaar, 1 user

€ 19,50

ERA72

Picture Books Online - licentie 1 jaar, 5 users

€ 29,50

ERA79

Picture Books Online - licentie 1 jaar, 30 users

€ 59,50

Readalong Online ERA919

Readalong Online - proeflicentie 1 maand, 1 user

gratis

ERA923

Readalong Online - licentie 3 maanden, 5 users

€ 20,00

ERA91

Readalong Online - licentie 1 jaar, 1 user

€ 29,50

ERA92

Readalong Online - licentie 1 jaar, 5 users

€ 49,50

ERA99

Readalong Online - licentie 1 jaar, 30 users

€ 119,00

Traditional Tales Online

EN G EL S

59 sprookjes, mythen, sagen en volksverhalen, niveaus 5-26 blader- en (voor)leesfunctie, tekenprogramma gemengde werkvormen mogelijk

34

ERA819

Traditional Tales Online - proeflicentie 1 maand, 1 user

gratis

ERA823

Traditional Tales Online - licentie 3 maanden, 5 users

€ 20,00

ERA81

Traditional Tales Online - licentie 1 jaar, 1 user

€ 29,50

ERA82

Traditional Tales Online - licentie 1 jaar, 5 users

€ 49,50

ERA89

Traditional Tales Online - licentie 1 jaar, 30 users

€ 119,00

Rijk gevulde online ‘boekenkasten’ voor Engels in groep 1 t/m 8 M éér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


ENGELS

Wings English Readers

1

2

3

4

5

6

7

8

Lezen en luisteren op eigen niveau In de bibliotheken hingen vroeger affiches: ‘Wie leest, verheft zich’. En nog altijd is lezen dé manier om jezelf te ontwikkelen. Meeren hoogbegaafde kinderen slaan met Wings English Readers verschillende vliegen in één klap: fantasiebevordering (fictieverhalen), kennisontwikkeling (informatieve non-fictie) en uiteraard Engels. En steeds precies op hun eigen niveau.

Volop tools voor leerkrachten Per deelserie zijn er audio-cd’s en een handleiding met lesideeën, werkbladen en beoordelingsformulieren. Van de meeste titels bestaat ook een interactieve versie om (mee) te lezen en voor te lezen op tablet, pc of digibord. Deze versies maken deel uit van Wings Online en Readalong Online (zie p. 34). > Op schoolsupport.nl/wings vind je ...

meer informatie voorbeelden guideline reading afbeeldingen overzicht titels i.r.t. online readerseries

Mijn eerste Engelse woorden

gebruiksschema ervaringen direct bestellen

1

2

3

4

5

6

7

WNG05

Wings Startset 1 level 2-5: alle 15 boekjes + Teacher Guide + cd

€ 99,50

WNG01

Wings Teacher Guide level 2-5 + cd

€ 34,50

WNG06

Wings Startset 2 level 6-11: alle 15 boekjes + Teacher Guide + cd

€ 99,50

WNG02

Wings Teacher Guide level 6-11 + cd

€ 34,50

WNG10

Wings Startset 3 level 12-20: alle 30 boekjes + Teacher Guide + 4 cd’s

€ 179,00

WNG09

Wings Teacher Guide level 12-20 + 4 cd’s

€ 44,50

8

Beeldwoordenboek met uitspraaktips

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r ling d ie m e e r a a n k a n!

Voor elke leeftijd, voor elk niveau Wings English Readers is een serie van zestig leesboeken. De boeken zijn verdeeld over een fijnmazig systeem van wel twintig niveaus. De laagste niveaus – grote letters, één zin per bladzij – zijn geschikt voor (hoog)intelligente kinderen vanaf 6 jaar. De hoogste niveaus zijn gericht op een interesseleeftijd tot pakweg 12 jaar en veronderstellen een behoorlijke kennis van de Engelse taal. Hierdoor zijn de Wingsboeken óók zeer geschikt voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafde kinderen vanaf 6 jaar al iets laten doen met Engels? Dat kan met Mijn eerste Engelse woorden, een beeldwoordenboek rond thema’s. Engels is stoer, Engels is spannend, en voor 6- tot 8-jarigen met een ontwikkelingsvoorsprong hoeft Engels ook geen probleem te zijn. Ze horen en lezen bijna iedere dag allerlei Engelse woorden. In Mijn eerste Engelse woorden lezen de kinderen wat die woorden nu precies betekenen, hoe je ze uitspreekt en hoe je ze schrijft. Met Mijn eerste Engelse woorden is een beeldwoordenboek rond thema’s met een fonetische weergave van de Engelse uitspraak. Begeleiding is nauwelijks nodig; de kinderen gaan hun eigen gang. Een prikkelend boek voor leergierige kinderen die toe zijn aan iets nieuws.

> Op www.schoolsupport.nl/mijneerstewoorden vind je ...

M éér weten ?

ww w. s c h ool s u pport. n l

meer informatie

bladervoorbeelden

direct bestellen

MEV201

Mijn eerste Engelse woorden

€ 13,00

MEV2015

Mijn eerste Engelse woorden (5 ex.)

€ 49,50

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl

EN G EL S

Bekijk de rest van de serie op pagina 36!

35


A n d e r e v r e e mde t al e n

The Language Factory

1

2

3

4

5

6

7

8

GEHEIM

T P

Andere talen anders leren

The Language factory

U it d a g e nd e m a t e r ia le n v oor de le e r ling die m e e r a a n k a n!

Woorden en zinnetjes die je leert op muziek en met gebaren, vergeet je je hele leven niet meer. Met de liedjes-cd’s van The Language Factory spreekt u meervoudige intelligenties aan.

Met The Language Factory leren kinderen via liedjes, raps, rijmpjes, gebaren en bewegingen allerlei veelgebruikte woorden en zinnetjes in verschillende talen. Er zijn (behalve voor Engels) aparte cd-pakketten voor Frans, Duits, Spaans en Italiaans, voorzien van een handleiding en/of afdrukbare werkbladen en flitskaarten. Bij ieder woord en iedere standaardzin hoort een vast plaatje, dat in het geheugen van de kinderen gaat functioneren als een icoon. De aanpak spreekt ook de visuele, auditieve, muzikaal-ritmische en lichamelijk-kinesthetische intelligentie. > Op schoolsupport.nl/thelanguagefactory vind je ...

meer informatie

audiovisueel

Languagenut Online

direct bestellen

1

2

3

4

5

6

7

8

€ 359,00

LFE01

English! English! 6-pack (handboek + 4 audio-cd’s + Resources cd-rom)

€ 119,00

LFE02

English! English! digibordsoftware (brinlicentie)

€ 112,50

LFF01

Français! Français! 5-pack (handboek + 3 audio-cd’s + Resources cd-rom)

€ 119,00

LFF02

Français! Français! digibordsoftware (brinlicentie)

€ 94,50

LFD01

Deutsch! Deutsch! 5-pack (handboek + 3 audio-cd’s + Resources cd-rom)

€ 119,00

LFS01

¡Español! ¡Español! 5-pack (handboek + 3 audio-cd’s + Resources cd-rom)

€ 119,00

LFS02

¡Español! ¡Español! digibordsoftware (brinlicentie)

€ 94,50

LFI01

Italiano! Italiano! 2-pack (handboek + audio-cd)

€ 67,50

ONLINE

Languagenut online

Zelf een taal leren die de juf niet kent, dat is pas een echte uitdaging! Spaans, Italiaans, Chinees of Japans, en anders misschien ‘gewoon’ Duits of Frans. En als dat dan ook nog op de computer kan...

Met het online oefenprogramma Languagenut Online leren de kinderen honderden woorden en uitdrukkingen. Met één schoollicentie heeft u toegang tot alle zeven talen (de al genoemde talen en Engels). De inhoud is (voor elke taal) verdeeld over 24 thema’s en 144 subthema’s. Elk thema bevat een liedje en een verhaal. Elk subthema bevat acht oefeningen, vier toetsen en vier afdrukbare werkbladen.

Mijn eerste ... woorden

1

2

3

4

5

6

7

> Op schoolsupport.nl/languagenutonline vind je ...

meer informatie gratis proeflicentie

overzicht thema’s ervaringen

voorbeelden direct bestellen

LN202

Languagenut Online < 200 users, jaarlicentie

€ 195,00

LN212

Languagenut Online > 200 users, jaarlicentie

€ 295,00

8

Beeldwoordenboeken Duits, Frans en Arabisch A n de r e v ree m de t a le n

English! English! schoolpakket (3x 6-pack + digibordsoftware)

Woorden leren in allerlei talen

De indeling van Languagenut Online is overzichtelijk en simpel. De kinderen werken er zelfstandig mee. U spreekt met ze af waaraan ze gaan werken en hoe lang.

36

LFE50

schrijft. Maar Duits is vreemder en Frans helemaal, om van Arabisch maar te zwijgen. Dat is echt iets om je tanden in te zetten en door te bijten.

Mijn eerste ... woorden

Mijn eerste ... woorden is een serie beeldwoordenboeken rond thema’s in verschillende talen, met uitspraaknotatie. Prikkelend voor leergierige kinderen die toe zijn aan iets nieuws. De leerkracht hoeft de talen niet te kennen; de kinderen gaan hun eigen gang. > Op www.schoolsupport.nl/mijneerstewoorden vind je ...

meer informatie Kinderen die (in het Nederlands) al alles kunnen lezen wat ze willen, zijn toe aan nieuwe uitdagingen op het gebied van taal. Laat ze Duitse woorden leren, of Frans, of zelfs Arabisch! Tegenwoordig komt iedereen al vroeg in contact met Engels. Jonge kinderen weten al aardig hoe Engels klinkt en hoe je het

Méér w et en ?

w ww . s c h ool s u pport. n l

bladervoorbeelden

direct bestellen

MEV200

Mijn eerste ... woorden serie (4 delen)

€ 46,80

MEV2015

Mijn eerste Engelse woorden (5 ex.)

€ 49,50

MEV2025

Mijn eerste Franse woorden (5 ex.)

€ 49,50

MEV2035

Mijn eerste Duitse woorden (5 ex.)

€ 49,50

MEV2045

Mijn eerste Arabische woorden (5 ex.)

€ 49,50

+3 1 ( 0) 30 209 0 8 1 0

info@schoolsupport.nl


Voor de leerkracht

STER Software

1

2

3

4

5

6

7

8

Plustaken plannen en leerlingen volgen Zet uw eigen plus- en hb-leermiddelen in dit programma, verdeel ze in taken, plan deze taken in voor de kinderen, en volg en beoordeel hun voortgang. Als u Schoolsupport-leermiddelen gebruikt, heeft u geluk: die zíjn al voor u ingevoerd en in taken verdeeld.

Taken geven Met de STER Software stelt u taakbrieven samen per leerling of groepje en drukt u deze af. De kinderen bewaren de afdruk in hun laatje, maken daar aantekeningen op en als ze klaar zijn met een taak, vinken ze deze af. Of u drukt de taakbrief niet af, maar mailt deze naar de kinderen. Of u laat ze zelf inloggen met hun eigen wachtwoord. Plannen, volgen, evalueren Als de kinderen hun taken af hebben, maakt u met de STER Software rapporten, bijvoorbeeld per periode. Zo kunt u uw leerlingen volgen en aan de hand van een rapport evalueren. De STER Software sluit naadloos aan op de STER Pakketten voor kleuters, onder-, midden- en bovenbouw (zie p. 4).

Begaafd Begeleiden

Dat gebeurt aan de hand van het IPA-model voor betekenisvol leren en aan de hand van de algemene beroepscompetenties van leraren. Centraal staat het kunnen omgaan met verschillen: inclusie en handelingsgericht werken. De competentiematrix is ontwikkeld voor de opleiding tot specialist begaafdheid. Maar de matrix biedt ook houvast op schoolniveau. Bijvoorbeeld om vast te stellen wat sterke en zwakke kanten zijn in begeleidingsprocessen, of om ontwikkelingsdoelenop-maat vast te stellen voor de specialist begaafdheid in de specifieke situatie van een school.

> Op schoolsupport.nl/begaafdbegeleiden vind je ...

afbeeldingen

M éér weten ?

SSW01

STER Software brinlicentie 1 jaar

€ 129,00

SSW02

STER Software training op Schoolsupport-locatie

€ 149,00

SSW03

STER Software training op eigen locatie

€ 349,00

SSW50

STER Software brinlicentie 1 jaar + training op Schoolsupport-locatie

€ 249,00

direct bestellen € 34,95

ww w. s c h ool s u pport. n l

De begeleiden van hoogHet handboek Passend onderwijs voor begaafde leerlingen benadert begaafde kinderen positief en ziet ze niet als probleemgevallen, maar als kansleerlingen.

Het boek is geschreven voor de dagelijkse praktijk, waarin leerkrachten gedifferentieerd lesgeven en daarbij grenzen ervaren aan wat haalbaar is. De voorbeelden en tips voor interventies zijn dan ook zeer praktijkgericht.

Het boek stelt oplossingsgerichte vragen en geeft oplossingsgerichte antwoorden. Hoe herken je begaafdheid, ook bij kleuters, en kom je van daaruit tot een handelingsplan? Wat kun je bereiken met versnellen, compacten en verrijken? Hoe ga je om met onderpresteren en met leerproblemen bij begaafde kinderen?

> Op schoolsupport.nl/passendonderwijs vind je ...

meer informatie GOR9665

afbeeldingen

direct bestellen

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

+31 ( 0 ) 3 0 2 0 9 0 8 1 0

€ 37,50

info@schoolsupport.nl

V o or de l ee r k r a c h t

Begaafd begeleiden Begaafd Begeleiden

overzicht opgenomen leermiddelen schermvoorbeelden direct bestellen

Begaafde kinderen positief benaderen

Begaafd Begeleiden beschrijft wat een specialist begaafdheid moet kennen en kunnen.

GOR9184

meer informatie beschrijvingen

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Competentiematrix voor de specialist begaafdheid

meer informatie

> Op schoolsupport.nl/stersoftware vind je ...

U it da ge nde m a t e r ia le n v oor de le e r k r a c ht d ie m e e r a a n k a n !

De STER Software is een clevere tool voor het werken met clevere kids. Als coördinator begaafdheid, ib’er of leerkracht wilt u maatwerk leveren voor uw plus- en hb-leerlingen. Het programma helpt u daarbij. Het bevat honderden taken voor taal/lezen, rekenen/wiskunde en overige vakken, die u kunt koppelen aan een leerling of aan een groepje leerlingen. Deze taken zijn gebaseerd op Schoolsupport-leermiddelen. Maar u kunt ook zelf taken toevoegen op basis van andere uitgaven.

37


B E S T E L F O RU MULIE R

>

BESTELLEN DOET U SNEL OP WWW.SCHOOLSUPPORT.NL

Leveringen Bij elke levering wordt de factuur meegestuurd. Op alle ­leveringen worden verzend- en administratie­ kosten in ­rekening gebracht, tenzij het om een ­nalevering gaat. ­Kosten voor levering zijn minimaal € 2,00 en maximaal € 6,50. Ze zijn afhankelijk van gewicht en ­omvang van uw bestelling. Op alle leveringen zijn onze leveringsvoor­waarden van toepassing. Alle prijzen in deze catalogus zijn in euro’s en geldig tot en met 31 december 2013. Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikelcode

Aantal

Omschrijving [en eventueel actiecode]

Prijs

TIP: SNEL BESTELLEN MET ARTIKELCODE KAN OP www.schoolsupport.nl/cart

Stuur uw bestelling naar: (postzegel niet nodig) Uitgeverij Schoolsupport, Antwoordnummer 4166, 3500 VB UTRECHT

BUITENLAND bestellingen graag online plaatsen op www.schoolsupport.nl of sturen naar Schoolsupport bv, Postbus 6060, 3503 PB UTRECHT.

Naam instelling .................................................

Naam contactpersoon

TIP: ZEND ONS EEN KOPIE EN HOU ZELF HET ORIGINEEL.

.................................................

E-mailadres .................................................

Postadres adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leveradres (indien afwijkend van postadres) adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum

Totaal

Handtekening

.... / .... / 2013

ZEND ONS EEN KOPIE VAN DEZE PAGINA. ZO WEET U WAT U BESTELD HEEFT!


CAT A LO GU S V ER R I J K IN G 2 0 13 - 2 0 14

Hoogbegaafdheid en het onderwijs door Drs. Lilian C. van der Poel De politiek vraagt extra aandacht voor excellente (hoogbegaafde) leerlingen. Maar wat is excellent? Niet alle hoogbegaafde leerlingen laten excellent leergedrag zien. Als hoogbegaafdenbegeleider begeleid ik in mijn bedrijf XL-leren regelmatig leerlingen met een hoog IQ die geen flauw idee hebben hoe ze moeten leren, omdat ze dat nooit geleerd hebben. De extra aandacht is dan ook hard nodig. Door de leerlingen stof aan te bieden waardoor ze hun hersenen moeten laten kraken. Door hen te leren falen. Want ook faalangst komt veel voor bij deze groep kinderen. Door hen te leren zich in te zetten voor iets, en te leren doorzetten. Uit ervaring in mijn praktijk weet ik hoe belangrijk het is om extra uitdaging aan te bieden. Daarom is de combinatie van het begeleiden van leerlingen en basisscholen enerzijds en het bewerken van materialen anderzijds mij zo lief. Dat ik dat bij Schoolsupport doe is niet toevallig. Zij bieden uitdagende producten speciaal voor hoogbegaafden.  Regelmatig vraagt een basisschool advies; bijna altijd is er een passend advies nodig, afhankelijk van het doel dat de school heeft. Toch heb ik een paar toppers: de denkspellen zijn op zich al een feestje. Met de bijbehorende opdrachtkaarten biedt Schoolsupport net die extra opdrachten waarmee het spel aansluit op de les. Bovendien leren ze de leerlingen een aantal vaardigheden die voor later van belang zijn. Daarnaast is de serie Outside the Box een prachtig handvat om pluslessen mee in te vullen. Drs. Lilian C. van der Poel Hoogbegaafdenbegeleider en eigenaar van XL-leren; advies aan basisscholen die beleid willen ontwikkelen, begeleiding van leerlingen van 4 tot 25 jaar, en begeleiding van peuters en hun ouders.

BESTELLEN?

VAKOVERSTI J GEND 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

STER Pakketten NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 STER Software NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kant en Klaar Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sterrenwerk Natuur en Wetenschap . . . . . . . . . . . . 7 Outside the Box NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Presenteren is leren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Themaplein NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

RECHT-VAN-RETOUR?

Wij ontvangen bestellingen het liefst via onze uitstekend werkende webwinkel. U bestelt daar foutloos en snel en u ontvangt altijd een bevestiging van uw bestelling via het opgegeven mailadres. Is er sprake van een artikel dat nog niet verschenen is of wordt herdrukt, dan wordt automatisch een backorder van dit deel van uw bestelling gemaakt. Deze komt vrij na verschijning en wordt dan automatisch nageleverd. Het gemak dient … onze klant! Bestellen via uw schoolleverancier? Ook dit kan. Schoolsupport onderhoudt goede relaties met de meeste schoolleveranciers. Al onze leermiddelen zijn ook via hen leverbaar.

SERVICE VIA DE SERVICE-TAB! PERSOONLI J KE ONTWI KKELING 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Talentagenda’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tjoezz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Larsen Leerpuzzels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Survivalgidsen NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Logisch EN probleemoplossend denken 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Denkspellen voor hoogbegaafde leerlingen NIEUW 12-13 Brainsnacks Online NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reken Logica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kijk en Vergelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Roosterfiguren Dieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 32 Breinkrakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Binairo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met dieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met meetkundige vormen . . . . . . . . . . . 16 Rekenen met voertuigen, vliegtuigen en schepen . . 16 QUIZ IT! en QUIZ IT! Junior NIEUW . . . . . . . . . . . . . 17 BrainTrainers voor kids NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Leeskrakers en Leeskrakers mini . . . . . . . . . . . . . . 18

Taal / Lezen 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

hb-werk ONLINE

Sterrenwerk Taal NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 BoekPluspakketten Informatief NIEUW . . . . . . . . 20-21 Zinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Benny Blauw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 De Jonge Onderzoeker NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . 24 De Donkere Getallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sterrenwerk Natuur en Wetenschap . . . . . . . . . . . . 25 De Spraakwaterval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Een Lachertje! NIEUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ABCDE... Ik begrijp het! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Taalklapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

plus-werk

hb-werk en/of plus-werk

Op www.schoolsupport.nl onder de tab SERVICE treft u steeds meer mogelijkheden aan. De belangrijkste is de service die we bieden bij onze afzonderlijke leermiddelen, zoals een digitale handleiding, een erratum pagina, weblinks naar updates en heel veel antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s). U zoekt hier eenvoudig op titel. Heeft u service items te melden: mail ze naar service@schoolsupport.nl. Maar onder service kunt u ook kopiefacturen printen bijvoorbeeld en een overzicht van eerdere Schoolsupport facturen krijgen. De toegangsgegevens hiervoor zijn NIET gelijk aan de inloggegevens op onze website, maar treft u aan op de Schoolsupport facturen en onder factuurherinneringen.

MIJN MENU, WAT IS DAT?

RvR

ONLINE

Op www.schoolsupport.nl ziet u Mijn menu staan. Daar vindt u alles wat uw school met Schoolsupport deelt. Daar vindt u: • mijn.schoolsupport.nl en daarmee uw toegang tot een zgn. ‘dashboard’ met daar alle leermiddelen bij elkaar die wij u online leveren gedurende een overeengekomen duur (met of zonder papieren deel); • Mijn gegevens: uw relatiegegevens zoals bij ons bekend, inclusief de mogelijkheid om zelf gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen. U kunt zo ook de inlog delen met collega’s van dezelfde instelling. (Meerdere bestellers worden ook door ons systeem aan elkaar gekoppeld wanneer ze voor dezelfde school / hetzelfde debiteurennummer bestellen.) • Mijn orderhistorie: uw (web)order historie. Voorlopig alleen de uitgaven die u via onze webwinkel heeft besteld vanaf 1 juni 2009. U kunt ook zoeken in bestellingen en ze sorteren. Ook hier heeft u toegang tot (kopie)facturen uit onze boekhouding. Let op deze toegangsgegevens zijn NIET gelijk aan de inloggegevens op onze website, maar treft u onderaan aan op de Schoolsupport facturen en onder factuur-herinneringen. U kunt u hier ook de orderstatus van uw bestellingen volgen! • Mijn titels: alle uitgaven die u vanaf 1 juni 2009 via onze website heeft aangeschaft, incl. de directe toegang tot de service items die bij deze uitgaven beschikbaar zijn. • Logout: zo verlaat u uw eigen omgeving op onze webserver.

We geven op onze webpagina’s zeer veel extra informatie over onze uitgaven: inhoudsopgaven, voorwoord, veel voorbeeldpagina’s e.d. Wilt u echter een bestelling doen met RvR: met rechtvan-retour? Geen probleem! Neem de tijd om het leermiddel te bekijken en te bespreken en beslis dan: geheel houden, deels houden, geheel retour. De factuur zit er al bij, inclusief een RvRbrief, maar u heeft 4-5 weken overlegtijd. Stuur nooit iets ongezien terug. Retour ontvangen uitgaven worden bij ontvangst direct door ons gecontroleerd en binnen 2-3 dagen gecrediteerd. In alle gevallen zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de school. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Vermeld dit dan bij uw bestelling onder Opmerking(en).

LEVERINGEN IN NL EN BE De kosten voor leveringen proberen we beperkt te houden: minimaal € 2,50 en maximaal € 6,50. De levering aan scholen, organisaties en particulieren bevat behalve een pakbon ook altijd de factuur! Als er sprake is van een nalevering dan staat dit vermeld op uw pakbon of factuur. Wanneer niet-leverbaar-zijn in onze webwinkel bekend is, dan ontvangt u in uw orderbevestiging een zgn. ‘back-order’ aanhangsel. Met daarin de na te leveren uitgave. Boekhandels, schoolleveranciers e.d. ontvangen de factuur na levering. Voor zgn. pakketbestellingen (passen niet door de brievenbus) ontvangt u automatisch een mailbevestiging wanneer uw order ons magazijn heeft verlaten. Leveringen aan klanten in België verlopen via onze partner ­Abimo Uitgeverij. U kunt uw bestelling op onze website plaatsen, uw bestelling wordt doorgestuurd naar Abimo.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? De leermiddelenontwikkeling staat nooit stil. Een catalogus als deze is morgen alweer verouderd. Schoolsupport brengt met regelmaat de Schoolsuppoost uit, haar digitale nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven, ga dan naar www.schoolsupport.nl/nieuwsbrief. Laat uw mailadres achter en neem direct een kijkje in het nieuwsbrief-archief. Jaarlijks verschijnen er ook enkele papieren edities van de Schoolsuppoost.

DEZE CATALOGUS Deze catalogus is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Het kan evenwel gebeuren dat er onjuistheden in staan of foute of verouderde prijzen. Wij nemen hiervoor géén verantwoordelijkheid. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar www.schoolsupport.nl. Vormgeving/opmaak: Wim de Wind, Marino Pollet, Peggy van Eyck, Teksten: Femke Winkels, Gerard van de Garde, Simon van der Sluijs

www.schoolsupport.nl

© Schoolsupport bv, 2013 alle rechten voorbehouden.

sxsxsxsxsxsxxs


SCHOOLSUPPORT.NL IS ACTUEEL, IS COMPLEET EN INFORMEERT ALTIJD DIEPGAANDER ...

Op

de

hoogte

blijven?

Abonneer uzelf op onze wekelijkse nieuwsbrief op www.schoolsupport.nl

Uitgeverij Schoolsupport Tel.: (+31)-(0)30-2090810 E-mail: info@schoolsupport.nl www: www.schoolsupport.nl Postadres: Postbus 6060, 3503 PB UTRECHT Adres: Niels Bohrweg 123, 3542 CA UTRECHT

Online bestel ĂŠn snelbestel met artikelcode Nieuws en service per leermiddel Uitgebreide zoekfunctie Reviews en kerndoeloverzichten Wekelijks online nieuwsbrief mijn.schoolsupport.nl: online leermiddelen Al onze leermiddelen zijn ook leverbaar via uw schoolleverancier.

FOL51

9 789086 645954

www.schoolsupport.nl

Schoolsupport - Catalogus Verrijken 2013 2014  
Schoolsupport - Catalogus Verrijken 2013 2014