Page 1

SCHOOLSUPPORT helpt!

VAKKEN u q THEMA’S

ZELFSTANDIG REKENEN

(BEGRIJPEND) LEZEN EN TAAL

PLUS, PLUSKLAS EN BEGAAFDHEIDSONDERWIJS

SCHOOLSUPPORT DIGITAAL (ONLINE)

TECHNIEK, NATUUR EN VAKOVERSTIJGEND

ZORGVERBREDING EN KWALITEIT IN BELEID

ENGELS EN VREEMDE TALEN

VAARDIGHEDENONDERWIJS EN HANDIGE HULPMIDDELEN

EXPRESSIE EN CREATIEVE VORMING

SOCIALE ONTWIKKELING, LEVENS­­BESCHOUWING, VOEDING EN BEWEGING

NIEUW VERSCHENEN (2012 OF 2013)

Alle een(d)tjes zwemmen in het water ob Braintrainers ob/mb/bb Brainsnacks Online (april 2013) basisschoolmateriaal.nl Kampioen ruimtelijk oriëntatie Kampioen kommagetallen Kangoeroe rekentoppers 2 Klokkijken enzo RAAK Redactiesommen mb/bb Rekensprint (Start) Toverstapels Tafels Verhaalsommen Anders Vraagstaarten en rekenverhalen ob Rekensleutels ob/mb Rekenstaafjes ob Rekentorens mb/bb

ABCDE citotraining tekstbegrip - niv. AA ABCDE TWEE bao / VO basisschoolmateriaal.nl Draaitaal groep 4-7 Info+ bij Corona leesboeken Nieuws van de Week online Nieuwsflits groep 5-8, VO QUIZ IT! Spel & speel Rondo werkwoorden Schrijf Ze! groep 5-8 Spellingsprint Sterke verhalen Sterrenwerk Taal (voorjaar 2013) Taal, een lachertje (vernieuwd)

Brainsnacks Online mb/bb (april 2013) Corona PLUS leespakketten ob/mb/bb HB Denkspellenpakket 1-4/5-8 Kangoeroe Rekentoppers 2 mb/bb Met Talenten aan de slag Outside the box ob/mb/bb STER pakket kleuterbouw STER pakket ob/mb/bb Sterrenwerk Rekenen C/V ob/mb Sterrenwerk Rekenen L/R ob/mb Sterrenwerk Taal (voorjaar 2013) Themaplein bovenbouw

ABCDE TWEE digi-omgeving Basisschoolmateriaal.nl Brainsnacks Online mb/bb (april 2013) Corona leesseries online (najaar 2013) Groen licht InZicht - verkeer Mirror online VO Nieuws van de Week online mb/bb Picturebooks Printboeken online online ob/mb Readalong online mb/bb Sterke verhalen online Themaplein digi-omgeving Zinder lezen weblinks

Adieu milieu? bb Basismap Vakantie ob Corona leesseries informatief De wereld in een doos kb/ob Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw Kijk! Wat(t) een huis! - bb Techniek Impuls kopieermappen Themaplein Voor kids

Ik reken weer mee ob/mb Lach en leer - nieuwe titels PB PO Online RAAK Redactiesommen Rekensprint (Start) Rekenstaafjes Spellingsprint STER pakketten + software Survivalgidsen - nieuwe titels

Engelse woordjes voor jongeren Kinderwoordenboek Frans MAX oefensysteem Engels Mijn eerste woorden - Arabisch, Duits, Frans, Engels Mirror online Picturebooks online Qui a la carte Readalong Rondo werkwoorden Engels VO Rondo werkwoorden Frans VO Schoolbiebpakket Engels Traditional Tales online

Basisschoolmateriaal.nl Denkspellen pakketten Handy kopieerbladenhoes Leeswijzer PB PO Online Rekensleutels Rekentorens Schoolmaatjes Talentagenda’s Word4Kids, Excel4Kids, PP4Kids, Type4Kids (vernieuwd)

Dans expressie Een maatje meer Ik vind je lief Knip de knutselkip Leesletters Max in het museum Max viert de seizoenen Na de pauze - zorg voor rust Plak de knutselslak Regen van limonade Spel en drama Textielexpressie Wie zoekt die zingt

Ben Correct zegt (verwacht) Raad van Bennie Bot (verwacht) Corona leesseries informatief Ecohelden in actie Een lekkere mondvol! Groen licht inZicht Joepla Lach en leer - nieuwe titels Met Talenten aan de slag Na de pauze Professor Slurp QUIZ IT - vraag maar raak Raadgevers - nieuwe titels Sherborne bewegingspedagogiek Survivalreeks - nieuwe titels

4 7

Welke kleuren?

kwart over ...

10 voor half ...

5

6

rood

5 voor half ...

half ...

blauw

groen

geel

oranje

zwart

bruin

paars

Teken of schrijf!

roze

De a is van appel, de b is van ...? a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

appel

bal

clown

duif

elf

fiets

gans

huis

indiaan

jas

koe

lamp

maan

noot

oor

poes

quiz

roos

sok

Vergeet nooit meer iets!

april mei

juli

vis -

september oktober

Code: LHM25

november december

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

u

v

uil

vis

25

26

27

28

29

w

x

s ok - sok ken

teen - ten en

u i l - u i l en

ABCDE TWEE, begrijpend lezen methode Spellingsprint Nieuws van de Week online ontspann

De Spraakwaterval English-English Language Factory Languagenut online STER pakketten + software Themaplein Wings online

t ende teks

n Karel

ma AA13 Zee

een baard zeeman met Ik ken een oor een ring. enstaart, en in zijn ren een paard. Van achte grappig ding hees en schor het is een , wat een stem pet. Hij heeft hoofd een wel snor, en op zijn echt het zit l Met Kare hij veel pret. op zee heeft

ABCDE TWEE Languagenut online Nieuws van de week online Themaplein

Blits studievaardigheden Impulsmappen Techniek Themaplein bb TechnoKIT

Rekensprint (Start) Spellingsprint STER pakketten + software

Spellingsprint

zon

X/O

Tijd over?

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(29)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

7 dagen in een week!

31

zo ma di wo do vr za

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

www.schoolsupport.nl

ro os - rozen

basisschoolmateriaal.nl Rekensprint (Start)

z

y

wekker xylofoon yoghurt

ko e - ko e i e n

vissen

augustus

2

t

teen

[ ] ________

jas - jassen

juni

1

[ ] _______

1

qu i z - q ui ze n

maart opnieuw

[ ] _______

p o es - p o ezen

woord

[ ]vakantie

o or - oren

februari

Dictee test!

[ ]jarig

indiaan - indianen

januari

n o ot - n ote n

rechts

31

m aan - m an en

links

BM_verzameld.indd 1

METHODEN/ LEERLIJNEN

e l f - e l ve n

l am p - l am p e n

yo g h u r t - yo g h u r t

8

5 over half ...

d u i f - d u i ve n

huis - huizen

x y l o f o o n - x y l o fo o n s

3

9

10 over half ...

Naam: ..........................................................

10 over ...

2

clown - clowns

gum. Potlood en

5 over ...

1

10

gans- ganzen

we k ke r - we k ke r s

kwart voor ...

12

11

Schoolmaatje Junior

bal - ballen

... uur

5 voor ...

fiets - fietsen

zon - zonnen

appel - appels

10 voor ...

10-5-2012 15:37:49

Languagenut Mirror online Schoolbiebpakket Engels The Language Factory Wings en Wings online

4Kids serie ICT-vaardigheden Motoriekcircuit gr. 1-8

Drama aangenaam Muziekkoning

Aardig Vaardig Jij en de Maatschappij (voorjaar 2013) SOEMO Mappen Tjoezz toekomstoriëntatie

1

5

10

met je mee. l, we varen zee. Zeeman Kare l, ja lekker op de op en neer. Kare n, gaan we Zeeman op de golve Deinend z’n allen, Zeilen met gaat ie weer. JO-HO daar

2

15

vent, is een echte . Ja, Karel nder flink bang, hij is bijzo niemand is hij niets of bink! 20 Voor noemt: Een zee, dus wat je storm op e wind of om. Een sterk hij heus niks en mee daar geeft orkan met Hij fluit zelfs elf dan krom. zichz lacht 25 en

30

je mee. varen met zee. Karel, we de Zeeman lekker op op en neer. Karel, ja n, gaan we Zeeman op de golve Deinend z’n allen, Zeilen met gaat ie weer. JO-HO daar

lsuppo © Schoo

Maak de

art.

opdrachtenka

Tijd over?

Kijk bij

Thema plein

Extra.

AAB CDE

TWEE

maakt leren ronduit leuk!

.nl choolsupport

Denkspellenpakket gr. 1-4 Language Factory Roosterfiguren Dieren Binairo Brainsnacks online Sterpakket kleuterbouw Sterkpakket onderbouw Rekenen met Somakubussen Out of the box Sterrenwerk Rekenen Reken Logica Schaken, Stappenmethode Wings Online

Language Factory Languagenut Online Wings Online

Basismappen Blik op techniek De wereld in een doos kb/ob

RAAK visuele waarneming RAAK oog-handcoördinatie Spelend rekenen Rekensprint (Start) Klaar voor de Start rekenen

basisschoolmateriaal.nl Language Factory Picturebooks online Readalong Wings Online

Basisschoolmateriaal.nl Sjablonenmap Vormen, sporen, doolhoven Vormen, sporen, spiegelbeelden Motoriekcircuit Roosterfiguren RAAK Oog-Hand RAAK Visuele waarneming Kijk en Vergelijk Logli Rekenen met Soma kubussen Ontdek je zintuigen

Dirk Scheele cd’s Een maatje meer DOE map: Plak, de knutselslak DOE map: Knip, de knutselknip DOE map: De wereld in een doos Ik word zwarte piet - edupakket Regen van limonade Wie zoekt die zingt

Ontdek je zintuigen Rechts en links ontdekken

VERRIJKEN EN UITDAGEN

32 Breinkrakers Basisschoolmateriaal.nl Binairo’s Geen Probleem Kangoeroe rekentoppers 2 Rekenen met ... dieren Rekenen met SOMA-kubussen Rekenen met ... voertuigen, ­vliegtuigen en schepen Rekendieren Reken Logica Sterrenwerk Rekenen Rekenen met … meetkundige vormen Rekenkalenders

ABCDE basisschoolmateriaal.nl Benny Blauw De Donkere Getallen Leeskrakers (mini) Kant en Klaar Plus Spraakwaterval Leeskrakers 1, 2, mini Zinder lezen Schrijf ze! Schrijfpalet Sterrenwerk Natuur en Wetenschap Sterrenwerk Taal (verwacht) Taal, een lachertje (vernieuwd!) Creatief Schrijven Poëziekoffers Taalklappers

32 Breinkrakers + tipboek ABCDE, ik begrijp het Binairo’s Brainsnacks Geen probleem Kangoeroe rekentoppers Kant en Klaar Plus Leeskrakers 1, 2, mini Outside the box Reken Logica Rekenen met ... SOMA kubussen Schaken, De Stappenmethode Sterrenwerk Engels Sterrenwerk Natuur en Wetenschap Sterrenwerk Rekenen Sterrenwerk Techniek Zinder lezen QUIZ IT! (Junior)

Nieuws van de Week online Languagenut online Wings online Presenteren is leren - filmpjes online Sterrenwerk Natuur en Wetenschap Zinder lezen weblinks Themaplein

Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw Themaplein 32 Breinkrakers + tipboek Kant-en-Klaar Plus Presenteren is leren Sterrenwerk Techniek Zinder lezen Sterrenwerk Natuur en Wetenschap Schrijfpalet

Hoogbegaafdheid Survivalgids

Languagenut InfoQuest Wings online Deutsch-Deutsch English-English Espagnol-Espagnol Francais-Francais Italiano-Italiano Logic riddles for kids Readalong Traditional Tales online Qui a la carte

Excel4Kids Powerpoint4Kids Zarb

13 Meesterlijke schoolsketches Touwfiguren - Wereldspelen met touw

Survivalgids Autisme Survivalgids hoogbegaafdheid Talentagenda’s Tjoezz toekomstoriëntatie

REMEDIËREN EN EXTRA OEFENEN

Breuken enzo Klokkijken enzo Mathelli rekenspelen RAAK Hoofdrekenen RAAK Redactiesommen Rekensprint (Start) Zing je slim, Tafeltrainer CD Tafels enzo Tellend bankieren Rekenstaafjes ToverStapels Tafels Ik reken weer mee! Basisschoolmateriaal.nl Speel en spaar rekenspellen Raak Redactiesommen Vraagstaarten en rekenverhalen Verhaalsommen Anders 10 Minuten training hoofdrekenen Breukenkampioen Breukenlaboratorium Klokkenkampioen Geometrie voor de basisschool Rekenkaarten Schubitrix Tafelkampioen

ABCDE, ik begrijp het! ABCDE TWEE, begrijpend lezen ABCDE… citotraining Spellingsprint DraaiTaal Basisschoolmateriaal.nl Boffin Boy Kokkelreeks Schakelreeks Vocabular Sets tekstbegrip Bij wijze van spreken Spellingkampioen Taal, een lachertje (vernieuwd!) Woorden Spreken

Basisschoolmateriaal.nl Nieuws van de Week Tellend bankieren X-software Printboeken online

Corona leesseries informatief Tijd Over?!

Articula Boffin Boy Geluidenlotto 1 en 2 Kokkelreeks Spel voor de mondmotoriek RAAK series Rekensprint (Start) Stippestappen Tellend bankieren X-software Concentreer en leer Woorden Spreken Motoriekcircuit

Basisschoolmateriaal.nl 66 6 Minute ABC Activities Cross-Words Rondo werkwoorden Engels

Abaco Cuisenaire materiaal / Rekenstaafjes Leeswijzer Zarb RAAK oog-hand RAAK visuele waarneming Vormen, sporen, doolhoven Logli Speel en spaar Rekensleutels Rekentorens Schoolmaatjes

Hoe zie jij je wereld? Ik speel ik spel Ik kaart ik reken Ik speel het verkeer

Dagzapper Kleintje Nee en GROTE NEE Kriebeltje Joepla tussendoortjes SOEMO Mappen Hupla bewegingstussendoortjes Rugla bewegingstussendoortjes

www.schoolsupport.nl www.abimo-uitgeverij.com

ABCDE , ik begrijp het! basisschoolmateriaal.nl DraaiTaal Letterleven Puzzels aanvankelijk lezen / ­beginnende geletterdheid Schrijfpalet Taalklapper Elke dag puzzelen

DOCUMENTATIECENTRUM

Corona leesseries Wiskunde Wereld

Basismappen kleuters Benny Blauw Boffin Boy Creatief schrijven serie Corona leesseries informatief Don Kameleon Kokkelreeks Sterrenwerk! leesserie Spik en Spek Terugblikken Zinder lezen

Boek Pluspakket Corona Boek Pluspakketten Info+ Sterren! leesserie Zinder lezen

Nieuws van de Week online Languagenut online Wings online

ABC... Techniek Corona leesseries Informatief Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw Techniek Impuls kopieermappen Themaplein Kijk! Wat(t) een huis! - bb De wereld in een doos kb/ob Adieu milieu? bb Corona leesseries Informatief Natte voeten droge voeten Sterrenwerk Natuur en Wetenschap Zinder lezen

Boffin Boy Kokkels Lach en leer boekjes Survivalgidsen Zeno Zorg voor rust serie

321Go! InfoQuest Junior Writers Guide Languagenut Schoolbiebpakket Engels Wings online Trailblazers Wings English Readers Young Writers Guide

Stimulus posterseries Leeswijzer Spreekbeurten op school Werkstukken op school

CreaReeks Corona serie Maak en Speel Corona serie Pimp je ...

Corona Informatief Lezenseries Kleintje Nee en GROTE NEE Tirso

DIRECTIE EN BELEID

Tellend bankieren Spelend Rekenen DyscalculieMap Alle kinderen kunnen rekenen

ABCDE TWEE, methode begrijpend lezen Nieuws van de week online Spellingsprint

Begaafd begeleiden Ster Pakketten + software HB Denkspellenpakketten Languagenut Online Survivalgidsen

Personeelsbeleid , goed voor elkaar PB PO online Zarb

Blik op techniek Themaplein Corona boekpakketten Informatief

Zorg voor rust serie Personeelsbeleid, goed voor elkaar Relatie met de ouders, goed voor elkaar PB PO online

Biebpakket Engels Languagenut Languagefactory

Stimulus posterserie Pesten Ben Correct serie Bennie Bot serie

CreaReeks

Lach en leer boekjes Survivalgidsen Stimulus posterserie Pesten Ben Correct serie

BSO/TSO GESCHIKT

Breukentorens Mathelli rekenspelen Rekendieren Rekenen met SOMA-kubussen Schubitrix Speel en spaar rekenspellen Sudoku puzzels ToverStapels Tafels Zing je slim, Tafeltrainer CD QUIZ IT! QUIZ IT! Junior

basisschoolmateriaal.nl Benny Blauw Boffin Boy Corona leesseries Informatief Elke dag puzzelen Sterren! leesserie Terugblikken Zinder lezen

basisschoolmateriaal.nl Binairo’s Engino constructiespeelgoed Fischer Technik Corona leesseries informatief Zinder lezen Sterren! leesserie HB Denkspellenpakketten QUIZ IT! (Junior) Rekenen met ... SOMA kubussen

Languagenut online Printboeken online Wings online

Corona leesseries informatief Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw Technokit Tijd Over?! Zinder lezen

Motoriekcircuit

55 Five minute games 66 6 Minute ABC Activities Cross-Words Languagenut online Wings online 321 GO Trailblazers InfoQuest Larsen puzzels Engels

4Kids serie Stimulus posterseries Rekensleutels Rekentorens Handy kopieerbladenhoes Larsen leerpuzzels

20 Seconden sketches Hoe zie jij je wereld? Letterleven Ik word Zwarte Piet Mandala’s Schoolkit schminken Schoolkit touwfiguren

Dagzapper Dat heb je goed gedaan Ding Dong Super Een lekkere mondvol! Heen en Weer Tingeling Tirso

VSO/PRAKTIJKONDERWIJS

Kampioenenreeks Rekenkaarten Raak Redactie Rekenen met SOMA kubussen Rekensprint

ABCDE TWEE Nieuws van de Week online Languagenut online Wings online Printboeken online Presenteren is leren

Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw Techniek Impuls Corona leesseries Informatief TechnoKIT Tijd Over?!

Rekensprint (Start) Tellend bankieren Woorden spreken Concentreer en leer Boffin Boy Kokkelreeks

First steps into English This is my town 55 Five minute games Larsen puzzels Engels Junior & Young writers guide 321Go! Logic riddles for Kids Languagenut online InfoQuest Trailblazers Wings online

4Kids serie Zarb Type4Kids Word4Kids X-Software

20 Seconden sketches Letterleven Muziekkoning Drama Aangenaam Ik speel ik spel Ik kaart ik reken Ik speel het verkeer

Aan jou de keus! Tjoezz toekomstoriëntatie SOEMO Mappen Fijne Mensen, Dikke Vrienden! Jij in de maatschappij

ij

1

spr

voor rekenen tot 100

1

2

8 2

27

tal

tot

20,

erb

ij

8=

l port.n olsup

.scho – www

2 t/m 10

1

splitse

16

rden

1

3 0

olsup

olsupport

www.scho

port –

© Schoolsup

14

8

n . antwoo

sprint

Reken

.nl

© Scho

.nl

– www.schoolsupport

1x2=

3

Rekensprint

25

1

port

ort.nl

Tafels van

voor rekenen tot 100

9 14

14

9

Hoe kan Rekensprint worden gebruikt? • Als remediërend materiaal voor individuele leerlingen of kleine groepjes. • Door remedial teacher, leerkracht, hulpouders, stagiaires, klassenassistenten, oudere leerlingen of door een combinatie van trainers. • Thuis, waarbij ouders met hun kinderen oefenen. • Naast elke rekenmethode.

7+

Rekensprint

10 – 9 =

automatiseren van basisvaardigheden

voor rekenen tot 100. Het is speciaal ontwikkeld voor alle leerlingen die automatiseringsproblemen hebben en daar met reguliere middelen niet vanaf komen. Rekensprint oefent kort maar krachtig en leidt tot het automatiseren van de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 100 volgens één strategie. Daarnaast oefent Rekensprint tellen en getalbegrip tot 100 en tot 1000. Het programma omvat 40 weekkaarten met elk 4 oefenmomenten van maximaal 15 minuten. De sprintkaartjes met daarop de sommen en op de achterkant de uitkomst (ook in deelstappen) bieden veel mogelijkheden voor herhalen, verkorten en versnellen.

16

1

33 + 5 =

Rekensprint is een 1 op 1 programma voor het automatiseren van basisvaardigheden

Waaruit bestaat de Rekensprint aanpak? • Uitgebreide handleiding, met ook: - Diagnostische rekentoets in de handleiding. - Instapschema. - Toetsoverzicht, registratieformulier en ‘aftekenschema’. • 40 weekkaarten met telkens 4 oefenmomenten met exact beschreven automatiserings– oefeningen: tellen, getallen, sommen. • 15 doosjes met sprintkaartjes met daarop een som en op de achterkant de uitkomst én de gewenste uitkomst in deelstappen.

100 z.o.

– www.schoolsupp

sommen tot

r tien

2

Rekensprint

1

t

2+2=

© Schoolsupport

– www.schoolsupport.nl

0

tot 10

Rek

ove

t

prin

ens

1

5

0

1

16

15

2

8

Concentreer en leer Motoriekcircuit RAAK series

Languagenut Wings online 66 6 Minute ABC Activities At School Cross-Words First Steps into English Larsen Engels puzzels Logic riddles for kids MAX oefensysteem Engels This is My Town

Basisschoolmateriaal.nl Handy Hoes Larsen leerpuzzels Logli Stimulus posterseries

12

9

7

4

Succes!

20 Seconden sketches Letterleven Hoe zie jij je wereld? Mandala kopieerboeken Knip de knutselkip Plak de knutselslak

De kopieerbladen zijn vakoverschrijdend en bieden verschillende mogelijkheden om te worden ingezet: klassikaal, individueel of als groepsopdracht. Bovendien is deze uitgave ook zeer geschikt voor remediërend onderwijs om kinderen op een creatieve manier tot een gesprek uit te nodigen.

Aardig vaardig Hoe zie jij je wereld? Smaaklessen

De volgende thema’s komen aan bod: • Ik en mijn thuis • Mensen om mij heen • In de winkel • Buiten

De uitgave is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar zowel op school als thuis en voor de individuele praktijk (logopedie). Met Hoe zie jij je wereld? - Laat het me zien! geef je kinderen de mogelijkheid hun leefwereld op een creatieve manier uit te beelden. Veel creativiteit samen!

27

ABCDE TWEE, methode begrijpend lezen Bij wijze van spreken Spellingsprint Nieuws van de Week online Taalklappers Woorden Spreken Zarb Boffin Boy Zinder lezen Terugblikken

verduidelij

poetsen

den C30 Tan

doe je zo!

. Maar dag je tanden n. maal per het niet misgaa poets jij twee Natuurlijk opvolgt, kan je deze tips goed? Als soft) king staat: nodig: de verpak Dit heb je borstel (op - zachte tanden - tandpasta - spiegel

5

poets je wel

Tip 1 l staan. l de spiege Voor de spiege n altijd voor het poetse doet. Ga tijdens het goed zien of je Zo kun je

10

l de borste Tip 2 - niet op n. neem de mond niet fijn poetse Water in al wat mond is het is je mond water. Zo In een droge Let een slokje dadelijk lekker. daarom eerst tandpasta droge schuimt de nat! Met een frisser en borstel nIEt je tanden beter. op: maak het een stuk borstel poetst

15

20

35

1

40

30

5

Tip 5 . tegen je tanden Poets schuin borstel schuin naar rechts. s van links Zet je tanden je borstel zachtje de overgang van aan Beweeg de ant aandacht t de achterk Besteed vooral tandvlees. En vergee vijf je elke plek Borstel op tanden naar in de kiezen niet. borstel nog van je laatste Heb je je Zachtjes! tellen lang. Prima! pengreep?

2 45

6

50 3

Tip 3 te eep staan echt De pengr te hard. Ze men, n poetsen te voorko ! om dat Veel mense je op hun tanden een pen. dus tussen schrobben als je tijdens borstel vast manier oefen houd je de ger. op deze tanden. duim en wijsvin r druk uit op je n minde het poetse

25

kende tekst

Tip 4 uit , tandpasta sta op je borstel Smeer de nu rtje tandpa tje. Smeer doe een klodde van een doperwuit over al je ter grootte tandpasta sta ongeveer zachtjes de beetje tandpa moet een met je borstel kiezen. overal en met poetsen. tanden en kun je beginn zitten. daarna Zachtjes!

Tip 6 e. denk e volgord in dezelfd De drie B’s elke dag Binnenkant, Poets je tanden B’s: Bovenkant, vindt, jij prettig de drie volgorde hierbij aan gebit Probeer welke maak je je Buitenkant. an aan. Zo daar voorta en houd je . grondig schoon

55

7

4

!

n in stappen

Maak de

t.

tenkaar

opdrach

Tijd over?

Kijk bij

Extra.

ABCD E

TWEE

Snappe

© Schools

www.sc upport •

hoolsup

port.nl

Schoolsupport helpt ook bij vragen! Mail naar info@schoolsupport.nl, kijk op schoolsupport.nl of bel T 030 2090810. De zwakke automatisering van het rekenen tot 100 is een van de belangrijkste oorzaken van rekenproblemen en van uitval op de toetsen. Rekensprint maakt het u gemakkelijk door alle noodzakelijke oefeningen kant-en-klaar aan te bieden in korte en effectieve oefenmomenten. Ga zitten en start!

4

7

Rekensprint

© Schoolsupport

olsup

www.scho port – © Schoolsup

3

18

© Schoolsupport

3

.nl

© Scho

sprint

Reken

1

n tot 10

Rekensprin

.nl

rden

14

0 15

1

– www.schoolsupport

n . antwoo

Voor wie is Rekensprint geschikt? • Kinderen vanaf medio groep 4 met automatiseringsproblemen. • Kinderen met specifieke rekenstoornissen. • Kinderen met leerproblemen. • Voor bovenbouwleerlingen met zware automatiseringsproblemen.

5

20 z.o. . antwoorden

.nl

splitse

erafsomme

© Schoolsupport

sommen tot

3+5=8

erbijsommen

2

8=

1

olsupport

.nl

1x2=

Rekensprint

Rekensprint

ong

Kant en Klaar Hoe komt dat toch - 150 proefjes voor midden- en bovenbouw De wereld in een doos kb/ob Corona leesseries informatief Presenteren is leren TechnoKIT Kant en Klaar PLUS Tijdover

Omslag Hoe zie jij je wereld?.in1 1

12

erb

l port.n olsup

2 t/m 10

© Schoolsupport

– www.schoolsupport

© Schoolsupport

20,

0

2

tot

port

.scho – www

Tafels van

automatiseren van basisvaardigheden

25

tal

© Schoolsupport

7+

Rekensprint

10 – 9 =

r tien

– www.schoolsupport

Rek

ove

t

prin

ens

1

ong

Languagenut online Wings online Presenteren is leren filmpjes Themaplein

bestelcode: HZW01 isbn: 90-86640-079

0

n tot 10

spr

32 Breinkrakers + tipboek Basisschoolmateriaal.nl Out of the Box Kangoeroe rekentoppers 2 Leeskrakers 1, 2, mini Stappenkaarten serie QUIZ IT! (Junior) Reken Logica Rekenen met ... SOMA kubussen

Hoe zie jij je wereld? - Laat het me zien! is een bundeling van kopieerbladen met onderwerpen uit het alledaagse leven van kinderen. Deze onderwerpen dagen kinderen uit ze op een creatieve manier weer te geven. Het plezier in vormgeven is niet aan grenzen gebonden en er zijn geen goede of foute oplossingen. Spannend is hoe elk kind geheel op eigen wijze de opdrachten uitvoert!

5 minuten rekenspellen Binairo’s basisschoolmateriaal.nl Breinkrakers Geometrie voor de basisschool Klaar voor de start - beginnende gecijferdheid Rekenkaarten Rekensleutels Speel en spaar rekenspellen Mathelli rekenspellen Sudoku puzzels, combineren en logisch denken Toverstapels Verhaalsommen Anders Werken met Sudoku’s Tafels

t

ort.nl

n!

in stappe

KLEUTER- EN ONDERBOUW

Rekensprin

– www.schoolsupp

Snappen

basisschoolmateriaal.nl Basismappen Digiprentserie Praatpakket woordenschatontwikkeling Spik en Spek avi-leesboxen Fer de Boot leesseries

erafsomme

cover.indd 1

rt • www.s

4

basisschoolmateriaal.nl Klaar voor de Start Klik, klak, klaar... reken maar! Rekendieren Rekenen met... SOMA kubussen Rekenstaafjes Alle een(d)tjes zwemmen in het water Vraagstaarten en rekenverhalen Reken met je ogen dicht Speel en spaar rekenspellen

KIESKAST EN HOEKENWERK

8

3

9

23/12/10 17:40

A1 schema WEB