Page 6

6

• jaarverslag 2015-2016 De Schoolschrijver

OVER DE SCHOOLSCHRIJVER De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Schoolschrijvers delen hun liefde voor lezen en creatief schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. Met De Schoolschrijver worden taallessen een spannend avontuur. We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van innovatief aanbod, dat aansluit bij zowel het curriculum van de school als bij 21ste eeuwse vaardigheden zoals reflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

MAATSCHAPPELIJK BELANG Wist je dat bij het verlaten van de basisschool een kwart van de kinderen een leesachterstand heeft van twee jaar? Dat Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden telt? Bijna 14 procent van alle kinderen loopt het risico om op latere leeftijd onder de noemer laaggeletterd te vallen. Het voorkomen en bestrijden van deze problematiek moet hoog op elke agenda! De Schoolschrijver stimuleert met haar unieke en duurzame aanpak de geletterdheid van kinderen. Lees- en schrijfvaardigheid gaan ons allemaal aan: ze zijn van wezenlijk belang voor je persoonlijke ontplooiing, voor onderwijskansen en maatschappe­lijk succes.

Bestuursvoorzitter Pieter de Jong:

‘Stel je open voor het verhaal van een ander’

‘Naar verhalen luisteren, verhalen lezen, verhalen vertellen… Zo delen we onze emoties, angsten en vreugde. Onze dromen en verdriet. Verbinding aangaan met anderen en je openstellen voor het verhaal van die ander, dat was mijn drijfveer om ruim veertig jaar actief te zijn in de educatieve en algemene uitgeverij. Over de vraag van De Schoolschrijver of ik bestuurlijk wilde meehelpen, hoefde ik dus niet na te denken. Het concept van De Schoolschrijver voor het basisonderwijs is heel bijzonder, succesvol én erg nodig. In de ontvankelijke fase in het leven van jonge kinderen moet je erbij zijn, en hen met taal helpen een brug te slaan naar anderen. Daar zet ik me graag voor in.’

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016  

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016 De Schoolschrijver

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016  

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016 De Schoolschrijver

Advertisement