Page 12

12

• jaarverslag 2015-2016 De Schoolschrijver

TRAINING VOOR DE SCHOOLSCHRIJVERS Een half schooljaar verbonden zijn aan een school met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen is een behoorlijke uitdaging. Veel scholen staan in wijken met een lage sociaaleconomische status. Omdat kinderen hun ervaringen van huis mee naar school nemen krijgen de Schoolschrijvers daar ook mee te maken. Om onze Schoolschrijvers ondersteuning te bieden, krijgen nieuwe Schoolschrijvers een basistraining met onder andere didactische tools en een praktijkrelaas van een ervaren Schoolschrijver en leerkracht. Voor een tweede training (voor alle Schoolschrijvers) konden de schrijvers zelf thema’s of vraagstukken aandragen. Er waren drie sessies: Jente Jong (trainingsactrice) deed rollenspellen met Schoolschrijvers over praktijksituaties in de samenwerking met leerkrachten; Lodewijk Ouwens (expert didactiek en creativiteitsontwikkeling) leidde een workshop over ouderbetrokkenheid

en Branko Broekman (van het COCD, Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken) sprak over de theorie achter creativiteit en gaf leiding aan een discussie over de rol van creativiteit in het onderwijs.

ONDERSTEUNING TIJDENS HET TRAJECT Tijdens het traject worden de Schoolschrijvers ondersteund door een trajectbegeleider of leesconsulent. De Schoolschrijvers maken ook gebruik van andere ondersteunende activiteiten en middelen van de organisatie, zo blijkt uit evaluatie: 75 procent van de auteurs wisselt ervaringen uit met collega-Schoolschrijvers (buddysysteem), 65 procent maakt gebruik van de Huiskamer (intranetomgeving) en datzelfde percentage gebruikt de lesideeën van de andere schrijvers die de organisatie op het intranet verzamelt en rubriceert.

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016  

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016 De Schoolschrijver

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016  

Schoolschrijver jaarverslag 2015 - 2016 De Schoolschrijver

Advertisement