Page 1

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2012


Beste ouders

Een kleine herinnering: teneinde het schooljaar vlot van start te laten gaan, vragen wij u vriendelijk onderstaande rubrieken na te lezen en wat voor uw kind van toepassing is in orde te willen brengen mocht u dit nog niet gedaan hebben. TIJDSCHRIFTEN: JAARABONNEMENT

Zonneland (wekelijks tijdschrift):

€ 34,00

Vlaamse filmpjes (wekelijks tijdschrift):

€ 30,00

Tijdsein (jaarabonnement):

€ 22,00

GYMKLEDIJ Truitje:

€ 10,00

Broekje:

€ 10,00

Mogen wij vriendelijk verzoeken de strook met de nodige bestellingen onmiddellijk via de klastitularis te willen bezorgen. Achteraf ontvangt u de schoolrekening. ∗ De rekening kan betaald worden via het aangehechte overschrijvingsformulier. ∗ Wie reeds gebruik maakte van betaling via domiciliëring, hoeft niks te melden. ∗ Wie ook wenst gebruik te maken van betaling via domiciliëring, kan een formulier bekomen via de klastitularis of in het bureel. ∗ De rekening kan ook cash vereffend worden in het bureel in de Broekstraat of via de klastitularis in uitzonderlijke omstandigheden. Dank bij voorbaat voor de vlugge en correcte afhandeling van de nodige bestellingen. VARIA : ∗

In de kleuterafdeling (afdeling Mariaschool) beschikken wij over een zorgleerkracht om hulp te bieden aan leerlingen met ontwikkelingsproblemen. In de kleuterafdeling beschikken wij eveneens over een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding. In de onderbouw (afdeling Mariaschool) en de bovenbouw (afdeling H.-Hartcollege) beschikken wij over een zorgleerkracht om hulp te bieden aan leerlingen met ontwikkelings- of leerproblemen.

Mogen we bij het begin van dit nieuw schooljaar extra aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. o Bespreek samen met uw zoon/dochter de weg die afgelegd wordt naar school. o Aan de ingang van de school ontstaan soms onveilige situaties. Wil daarom ook als ouder een extra inspanning doen om veilig te parkeren in de omgeving van de school. o Ook dit schooljaar krijgen alle kinderen van onze school een fluohesje in bruikleen. Voor de veiligheid van onze kinderen vragen we dat elk kind dit verkeershesje dagelijks draagt. Elk hesje draagt een nummer dat toebehoort aan een leerling. Om het hesje gemakkelijker te herkennen mag het hesje ook genaamtekend worden, zeker bij kleuters is dit aangewezen. (Op het einde van het schooljaar vragen wij om de naam terug te verwijderen.) Mocht het hesje te lang zijn, dan mag het met de hand of de naaimachine ingekort worden.

Wil zoveel mogelijk alles naamtekenen wat kan verloren geraken: brooddozen, boekentassen, turnzakken en turngerei, zwemzakken, jassen, mutsen, handschoenen, …


Ook dit schooljaar wordt er, voor de kinderen die dit nodig hebben, gewerkt met klasdoorbrekend niveaulezen. Op geregelde tijdstippen komen deze kinderen samen om te oefenen onder begeleiding van een leerkracht.

Speelplaatsafspraken: o In de Broekstraat mogen de kinderen spelen met speelgoed uit een speelgoedkoffer. Ze mogen geen eigen ballen meebrengen omwille van de veiligheid. o In de Zeswegenstraat zijn er ook spelkoffers aanwezig. Hier mogen de leerlingen wel met kleine (geen grote!) ballen spelen die aangekocht kunnen worden op school (€ 1,00). o In de afdeling H.-Hartcollege mogen de leerlingen eveneens enkel met kleine ballen spelen die aangekocht worden via de klastitularis.

In het schoolreglement staat duidelijk omschreven wat al of niet kan bij het vieren van de verjaardag op school. We hopen op uw medewerking voor een goede opvolging hiervan.

Op school zamelen we nog steeds batterijen, toners / cartridges en vitabispunten in. Hiermee verkrijgen wij didactische geschenken die onze klaspraktijk ondersteunen.

Ook dit schooljaar zal in de afdeling van het H.-Hartcollege Stationsstraat de mogelijkheid geboden worden om naschoolse studie te volgen. De studie start op maandag 3 september.

Wat betreft de schoolbenodigdheden, wat nog kan dienen van vorig jaar breng je gerust mee. Er hoeven geen nieuwe zaken aangekocht te worden. Ouders kunnen deze producten naar eigen inzicht aankopen. Het materiaal kan ook op de school verkregen worden.

Ook dit schooljaar kan er opnieuw een schooltoelage bij de overheid worden aangevraagd. Ouders die vorig jaar een schooltoelage hebben aangevraagd, hebben automatisch een aanvraag gekregen. Ouders die nog een nieuwe aanvraag willen doen, kunnen hiervoor terecht op het bureau van de school. Vele ouders hebben hier recht op, maar vragen het niet altijd aan. Indien u twijfelt of u in aanmerking komt, kom eens langs op het bureau van de school.

Kinderen van de lagere school moeten voor elke afwezigheid een briefje afgeven aan de klasleerkracht waarin hun afwezigheid gewettigd wordt. Indien uw kind tot 3 dagen afwezig is wegens ziekte, mag u als ouder zelf een briefje schrijven. Dit mag u wel maar 4 keer op een schooljaar doen. In het mapje dat u op de infoavond op op de eerste schooldag hebt meegekregen, zit een brief met 4 attestjes die u hiervoor kan gebruiken. Vanaf de vijfde keer, of als uw kind langer dan 3 opeenvolgende dagen ziek is, is een doktersbriefje vereist. De klasleerkrachten moeten dit heel strikt bijhouden. Gelieve hen daarbij te helpen door steeds zo snel mogelijk het juiste attest af te geven.

CLB-gegevens voor onze school: VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Contactpersoon school:

056 60 23 93 (tel) 056 61 42 84 (fax)

info@vclbweimeersen.be www.vclbweimeersen.be

Goedele Seys

goedele.seys@vclbweimeersen.be

Wil bij eventuele problemen of vragen steeds het bureel van de school contacteren: Bureel Vrije Basisschool Broekstraat 8 8790 Waregem

056 60 17 41 (tel) 056 61 60 09 (fax)

www.gaverkecollegewaregem.be info@gaverkecollegewaregem.be


BERICHTGEVING VAN DE OUDERRAAD De ouderraad is een groep enthousiaste ouders met kinderen op school. We proberen op een positieve manier een brug te vormen tussen alle ouders en het schoolteam. We ondersteunen de school in haar werking. Diverse activiteiten worden georganiseerd, nu eens om mensen samen te brengen, dan weer informatief. Het welbevinden van alle kinderen op school staat centraal. Een zestal maal per jaar is er, samen met directie en leerkrachten, een vergadering. De eerste vergadering van dit schooljaar gaat door op maandag 10 september om 20 uur in de Broekstraat. Heb ook jij interesse om de groep te vervoegen, kom dan gerust eens vrijblijvend af. Verslagen en activiteiten zijn op de website van de ouderraad http://sites.google.com/site/ouderraadgaverkecollege/ op te volgen. De jaarlijkse ontbijtwandeling gaat door op 23 september 2012. De ouderraad organiseert op zaterdag 29 september vanaf 8.30u een “klusjesdag” op school! Wij zoeken handige mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, ooms en tantes, … om te helpen wat kleine klusjes op te knappen op school. Iedereen is welkom om een handje toe te steken, want “Samen, daar gaan we voor!”

DATA EN ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND SEPTEMBER: Maandag Vrijdag

3 september 7 september

Start van het nieuwe schooljaar. Eucharistieviering Zwemmen

Gaverke 3KLA

Maandag Donderdag Vrijdag

10 september 13 september 14 september

Ouderraad Zwemmen Zwemmen

Broekstraat Lagere afdeling 3KLB

Maandag Woensdag

17 september 19 september

kleuter

Donderdag Vrijdag Zondag

20 september 21 september 23 september

Start pannenkoekenactie Pedagogische studiedag Infoavond Leeruitstap IMOG Strapdag Ontbijtwandeling ouderraad

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

25 september 26 september 27 september 28 september

Zaterdag

29 september

Boswandeling Veldloop Zwemmen Levering pannenkoeken Zwemmen Klusjesdag ouderraad

1-2-3LJ 1LJ tot 6LJ Lagere afdeling kleuter 3KLA Gaverke

Facultatieve verlofdag Grootouderfeest Ouderfeest Pedagogische studiedag

Kleuters Kleuters

1A-1B 4A+4B College

TE ONTHOUDEN DATA : Maandag Vrijdag Zaterdag Woensdag

1 oktober 12 oktober 13 oktober 14 november

nieuwsbrief september college  

nieuwsbrief september college

nieuwsbrief september college  

nieuwsbrief september college