Page 1

                                                                                               


Colofon

Inhoudsopgav

PW­yeS! is de schoolkrant van de  Prinses Wilhelminaschool in Lexmond.     obs Prinses Wilhelmina  Gregoriuslaan 42  4128 SZ  LEXMOND  www.pwslexmond.nl     Uitgave: november 2010  Oplage:  200 stuks     Hoofdredacteur:  Bibian Pouw     Redactie:  Anja Alting  Esther van Dijk  Charlotte Solleveld  Annette van de Giessen  Vincent Vulperhorst  Bibian Pouw     Jouw bijdrage voor de volgende PW­ yeS! graag vóór 15 januari 2011   aanleveren bij Frank Balk of mailen  naar schoolkrant@pwslexmond.nl.     Drukkerij: Schoolmagazine Junior 

4­5 Nieuwe leerlingen groep 1  6­7 Groep 1/2   9 Column  10­12 Groep 3/4  13 Uitleg over de nieuwe AVI­   systematiek  16 Nieuwe leerling in groep 3  17 Interview met Laura Quint  18 Oud­hollands liedje  19 Strip Jan Klaassen de    trompetter  20 Dierenpagina  21 Interviews met meester Frank    en meester Vincent  24 Pepernoten maken  25 Doolhofpagina  26­27 Moppen  28 Fotoverslag van de workshops 29 Ik geef de pen door aan.....  30­33 Groep 7/8  34 Stagiaires op de PWS                     

Nieuw redactielid  Hoi! Ik ben Charlotte Solleveld, de moeder van Thijn (groep 2) en Maes (Grobbevogels). Ik vind het erg leuk om aan de schoolkrant mee te werken en ik hoop dan ook dat jullie weer genieten van deze editie! Veel lees­ en kijkplezier!

2


Voorwoord Een hele bijzondere PW­yeS! deze keer.  Deze schoolkrant is voor een groot deel  gemaakt door de kinderen die hebben  meegedaan aan de workshop  'schoolkrant'.   Op de voorkant kan je zien wie dat zijn:  Liset Quint, Jet Manders, Marc van  Beest (groep 5), Mats de Jong, Allard  den Besten (groep 6) en Stan de  Bruijn (groep 7).  In de eerste workshop hebben ze  bedacht wat volgens hen in een  schoolkrant moet staan: moppen,  strips, iets over dieren en heel veel  interviews! Daar zijn Liset, Jet, Marc,  Mats, Allard en Stan mee aan de slag  gegaan. Het resultaat kunnen jullie zelf  zien in deze PW­yeS! 

LEREN VAN EN MET ELKAAR  Op 4 oktober hebben we onze  jaarlijkse bijeenkomst gehad met de  medezeggenschapraad, ouderraad   (A­team) en team. Het is een  bijeenkomst vóór ons allemaal  aangezien de school ook ván ons  allemaal is.   U kunt op deze avond meepraten  over het beleid, de activiteiten en de  toekomstvisie van onze school. Ook  wordt er gesproken over wat we tot  nu toe bereikt hebben en wat we  meer aandacht moeten of willen  geven.   Ons motto “LEREN VAN EN MET  ELKAAR” is niet alleen bedoeld voor  in de groepen maar zeker ook voor  iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de school.  

Voor ons (het team) is het van  groot belang dat wij met u praten  over het onderwijs aan uw kind (eren). Wij hopen dat u ook volgend jaar weer aanwezig kunt zijn op  deze jaarvergadering.   Natuurlijk zijn er door het jaar heen  nog veel meer momenten waarin we  met elkaar van gedachten kunnen  wisselen over de school. Dit  schooljaar zal er ook een enquête  worden gehouden onder de ouders.  Hierin kunt u aangeven wat voor u  belangrijk is binnen de school en  wat niet. Wij zullen alle ouders  vragen deze enquête in te vullen.      Frank Balk  Directeur PWS  3


Hoi! Ik ben nieuw in groep 1! 

Rowan Delpeut Wie zijn jouw vriendjes/vriendinnetjes? Daniëlle en Bram Waar speel je graag mee? Trein en de Thomasfilm Wat is jouw lievelingseten? Pizza  Wat lust je niet? Spruitjes vind ik lekker, ik vind alles lekker!  Wat vind je het leukste op school? Binnenzandbak  Heb jij broertjes of zusjes? Romee (groep 4)  

Esmee van Dijk  Wie zijn jouw vriendjes/vriendinnetjes? Carmen en Merel en Femke Waar speel je graag mee? Pony`s Wat is jouw lievelingseten? Spinazie! Dat is groen! Wat lust je niet? Geen haartjes van de boontjes! Wat vind je het leukste op school? In het poppenhuis. Heb jij broertjes of zusjes? Broertje..Kevin, groep 4 4

Vinnie Donselaar  Wie zijn jouw vriendjes/  vriendinnetjes?  Joerie  Waar speel je graag mee?  Dino`s, in het vorige leven waren ze  gevaarlijk!  Wat is jouw lievelingseten?  Ei met spinazie! Pannekoeken.  Wat lust je niet?  Weet ik niet?!...geen appels!  Wat vind je het leukste op school?  In de zandbak spelen.  Heb jij broertjes of zusjes?  Broertje..Jethro 

Wessel Vos  Wie zijn jouw  vriendjes/vriendinnetjes?  Colin en Ryan  Waar speel je graag mee?  Met de treinen en de constructiehoek  Wat is jouw lievelingseten?  Soep! Kippensoep! en gezond!  Wat lust je niet?  Pannekoeken..niet altijd. Aardappels zijn  vies. Eetbloemen niet.  Wat vind je het leukste op school?  Met de auto`s en de kleine blokjes  Heb jij broertjes of zusjes?  Baily, is mijn vriendinnetje...mijn zusje!  


H o i ! I k   b e n   n i e u w   i n   g r o e p   1 !

Andre Oostrom Wie zijn jouw vriendjes/ v r i e n d i n n e t j e s? Isabella en Sammie Waar speel je graag mee? Auto`s Wat is jouw lievelingseten? Spaghetti Wat lust je niet? Ik vind alles lekker!! Wat vind je het leukste op  school? Kleien Heb je broertjes of zusjes? Isabella ﴾groep 2﴿ en Sammie  ﴾peuterspeelzaal﴿.

Floortje Wie zijn jouw  vriendjes/vriendinnetjes? Weet ik niet.... Waar speel je graag mee? Poppenhuis en poppenhoekje Wat is jouw lievelingseten? Smeerkaas vind ik niet lekker Wat lust je niet? Eigenlijk...smeerworst Wat vind je het leukste op  school? Poppen en schilderen. Heb je broertjes of zusjes? 2 broertjes 

Colin Burggraaf Wie zijn jouw vriendjes/ vriendinnetjes? Iedereen! Waar speel je graag mee? Thomas trein en de Thomas film Wat is jouw lievelingseten? Spinazie en vlees. Wat lust je niet? Spruitjes! Verder lust ik alles! Wat vind je het leukste op  school? Kleine blokjes Heb jij broertjes of zusjes? Nee! Oh ja...Timo...zit boven .

Merel Jacobs Wie zijn jouw vriendjes/  vriendinnetjs? Esmee,Carmen en Bas Waar speel je graag mee? Pony`s Wat is jouw lievelingseten? Pannekoeken! Wat lust je niet? Spinazie Wat vind je het leukste op  school? Het winkeltje! Heb je broertjes of zusjes? Ik heb een broertje?! Kiki! ﴾zusje﴿

5


Groep 1 en 2 maakt van alles wat te  maken heeft met de  De laatste weken voor de herfstvakantie  hebben de kleuters natuurlijk over de  kinderboekenweek

boekenweek gewerkt en omdat daarin het thema de grote  tekententoonstelling was, hebben we heel veel  illustraties gemaakt. Ook de voorkant van ons lievelingsboek, dat zie  je in de boekenkast staan. En natuurlijk hele grote kleurpotloden . Weet je wat ook handig is ? zo'n mooie  bladwijzer ! dan weten we precies waar we  gebleven zijn in ons boek ! Heb je dat boek trouwens al gezien ? het hangt  in de klas !!!! kom het maar bekijken, we  hebben allemaal minstens een bladzijde ervan  getekend !

De potloden van Sanne, Bas, Mandy en Lieve

lijm

6

Tijd om te spelen is er ook nog in de klas

Zelfs juf Cocky knutselt mee met de potloden  wat een moeilijke  opdracht was voor de  kinderen


De knutselwerken van groep 1 en 2 

Bente

Mayert

Thijn

Noor

Vinnie 7


8


Mam, mam, mam!!!!!  Weemoedig denk ik soms aan de tijd dat ik nog geen kinderen had. Ik zeg het eerlijk:  soms vraag ik me af waarom ik dat  paradijs verlaten heb!  De voormalig heerser over mijn leven was  koning Willekeur. Want het interesseerde  niemand, zelfs mijn lief niet, wanneer en  waar er gegeten werd. Of wanneer, waar  en met wie er afgesproken werd. De  meest gestelde vraag was eigenlijk: “kom  je nog thuis vanavond of blijf je daar  slapen?” Niet dat ik nu maar van bed naar  bed rolde, maar het gebeurde gewoon  vaak dat het te laat of te gezellig werd en  de tocht huiswaarts niet meer geheel  verantwoord was. En vriendinnen  woonden toen nog in gezellige steden  waar de verleidingen ontelbaar waren.  Op een gegeven moment wist ik zeker dat  ik optimaal geprofiteerd had van al die  geneugten en dat het tijd werd om in een  dorp neer te strijken. Om het afkicken niet  nodeloos zwaar te maken werd wel  besloten dat het dorp op avondlijke  bereikbaarheid van minimaal 3 grote  steden moest liggen. En zo werd het dus  Lexmond; Rotterdam, Utrecht en  Amsterdam binnen handbereik.  Jaren gingen voorbij en de gewenste  kinderen kwamen. Koning Willekeur werd  opgevolgd door zijn lieftallige dochter  Reintje Regelmaat. In een maxi­cosi,  buggy of draagdoek trokken wij  onverstoord samen de steden en musea  in. We kwamen overal. Zelfs de  landgrenzen staken we over, zonder  noemenswaardige extra bagage. Luiers en babyvoeding werden immers overal ter  wereld verkocht.  Toen de boxperiode voorbij was en  dreumes ging kruipen doemde plotseling  het eerste probleem op. Hoe vind je de tijd voor een douche? Dreumes zelf loste het  probleem op door tijdens het douchen het  doosje inlegkruisjes te grijpen en de  douchedeur vanaf haar ooghoogte egaal  te bedekken. Maar het gaf de rust en tijd  die ik nodig had. De dreumesen die ons  gezin daarna completeerden hadden hun  oog laten vallen op de tampons die in  grote getale door de badkamer rolden  tijdens het douchen.  

Je vond ze nog jaren daarna werkelijk  door het hele huis, zoals mijn hulp ooit  eens verbaasd opmerkte. Zelfs op het  kinderdagverblijf rolde er weleens een  uit hun knuistje.  Inmiddels is bij de opgegroeide  dreumesen elke behoefte aan ouderlijk  toezicht verdwenen en is het probleem  ‘tijd voor jezelf’ tot volle wasdom  gekomen. Een bastaard uit het adellijke  geslacht van Willekeur tot Regelmaat  heeft de macht over de tijd in mijn leven  overgenomen. Er is een wet in werking  getreden die zegt, dat als ik in bad lig,  de kinderen ruzie moeten maken. De  keuze is aan mij: of opgefokt in bad  blijven liggen of opgefokt uit bad  stappen en de opstand neerslaan. Kies  ik voor een douche, komt er altijd wel  een kind met de telefoon binnen. “Mam,  mam, hier!” En voordat ik het weet  probeer ik onder de douche een  telefonische colporteur te overtuigen dat  ik niet van energie­maatschappij wil  wisselen; “nee zelfs niet als het 100  Euro per maand goedkoper is!” Ik maak  de kliko schoon en bungel  levensgevaarlijk over de rand. “Mam,  mama, mam, waar ben je?” Er wordt nog niet eens vreemd gereageerd als ik zeg  dat ik in de kliko hang. “Waar is mijn  zwembroek? “Nee mam, ik moet zo weg,  dat heb ik afgesproken!” Ik loop in de  stad met slechts een uurtje voor mezelf  om even rond te kijken en natuurlijk gaat mijn mobiel. Er volgt direct een tirade; ik  heb gezegd dat haar paspoort op de  kookplaat lag met 20 Euro erin. En nu  moet ze weg en wat denk je, er ligt geen paspoort en al helemaal geen 20 Euro!  Mijn bloed kookt, het pashokje is warm  en te klein en maat 40 wil ook al niet  soepel over de heupen. Ik haal diep  adem. Dit gaat te ver. “Oh mam, ik zie  het al, het pannetje stond ervoor. Ik hou van je. Dag!” Er worden nog twee  zoenen mobiel de ether in geslingerd en  dan is de verbinding verbroken. “Past  het mevrouw?” De verkoopster lacht  vriendelijk. Ik kijk naar de broek die  “iets” te strak mijn dijen kastijdt en denk met weemoed aan de tijd dat alle tijd  9 van mij was …. en aan kleine maten. 


Bouwwerken van groep 3 

Bryan & Ward 

Daan & Daan 

Bij het pakket TOPONDERNEMERS over het thema Holland heeft groep 3 de  opdracht gekregen om een molen te  bouwen van Lego of Knex.

Sam & Luke  10

Jasmien & Serena 

Hamed & Timo 


KINDERBOEKENWEEK

Dit zijn foto's van een les uit de  kinderboekenweek. Eerst keken we een filmpje, waarin  Charlotte Demotons, een illustratrice,  vertelt over een afmaakkleurplaat die  zij heeft gemaakt en waar de kinderen mee aan het werk zijn gegaan.

Bij de les nieuwsbegrip gaat het  over de dood van de schilder  Corneille. C o l l i n   B:   J u f   w a t   b e t e k e n t Cobra? Juf: dat is een  kunststroming, waar een groep  schilders bij hoorden en zij kwamen  uit Copenhagen, Brussel en  Amsterdam. J u d y: Juf, Ik heb  opgeschreven dat het een  kunstwaterval is.

Tijdens schoolreis in de  rij van de vliegende  Hollander overlegt Juf  Nathalie even met juf  Andrea. H a m e d  z e g t :   juf, nu moet je wel voor  je kijken, want je zegt  t e g e n  J a y  ook altijd, dat  hij voor zich moet kijken.

PRIETPRAAT 11


Hoe ziet de slaapkamer eruit van groep  4 Lars en Lotte   Lars heeft een nieuwe slaapkamer. Lotte vindt het een mooie kamer. Er staat een bed en een kast.  En Lars kan er ook spelen met zijn  auto's. Hoe ziet jou slaapkamer eruit?

Nick

Milou

Pailin

Opdracht Ik kan mijn eigen slaapkamer tekenen 1. Denk na over hoe jouw slaapkamer  eruitziet 2. Pak een vel wit papier 3. Teken jouw slaapkamer 4. Het moet wel kloppen allemaal 5. Let op: Een stoel moet niet groter zijn  dan een bed 12

Britt


AVI Vervolg In schoolkrant nummer 2 van maart 2010 gaf juf Annie uitleg over de oude en nieuwe AVI  niveau’s. Hierbij het vervolg met de omzettabellen, zodat u ook in de bibliotheek de weg voor  uw kind kunt vinden. 

Conversietabellen AVI Een van de toepassingen van AVI is dat  een leerling in de (school)bibliotheek  boeken kan kiezen die qua technische  leesmoeilijkheid passen bij zijn of haar  technisch lees­vaardigheidsniveau: zijn  of haar AVI­niveau.   Bij het overstappen naar het nieuwe  AVI­systeem doet zich echter het  probleem voor dat de leesvaardigheid  van de leerlingen in een andere AVI  (AVI­Start, AVI­M3, AVI­E3, enzovoort)  wordt uitgedrukt dan de AVI (AVI 1, AVI  2, AVI 3, enzovoort) die op de boeken  staat.  Op verzoek van veel scholen en in 

met uitgevers en bibliotheken heeft het  Cito twee conversietabellen ontwikkeld die  een oplossing bieden voor dit probleem.  De keuze welke tabel u wilt gebruiken is  aan u.  Tabel 1 kiest u als u, uitgaande van het  nieuwe AVI­niveau dat een leerling op basis van zijn of haar score op Leestechniek &  Leestempo heeft behaald, passende  boeken wilt selecteren die nog volgens het  oude AVI­systeem gecodeerd zijn.  Tabel 2 kiest u als u de boeken uit uw  schoolbibliotheek wilt omcoderen van de  oude AVI­aanduidingen naar de nieuwe  AVI­aanduidingen. 

Tabel 1  Van AVI NIEUW, zoals behaald op Lees­ techniek & Leestempo, naar  boekaanduiding AVI OUD 

Tabel 2  Van boekaanduiding AVI OUD naar  boekaanduiding AVI NIEUW. 

AVI NIEUW AVI­Start  AVI­M3 AVI­E3 AVI­M4 AVI­E4 AVI­M5 AVI­E5 AVI­M6 AVI­E6 AVI­M7 AVI­E7 AVI­Plus 

AVI OUD 1  1­2 2­3 3­4­5 4­5­6 5­6 6­7­8 7­8­9 8­9  8­9­>9  >9  >9 

Bijvoorbeeld: een leerling met een  leesvaardigheid op niveau AVI­E4 kan  volgens tabel 1 boeken selecteren met  een moeilijkheid van AVI 4­5­6. Dit  betekent dat boeken op AVI 5  (vetgedrukt) het best passen bij deze  leesvaardigheid, maar dat boeken één  niveau lager (AVI 4) of één niveau  hoger (AVI 6) ook goede keuzes  kunnen zijn.  

AVI OUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9

AVI NIEUW Start ­ M3 M3 ­ E3 E3 ­ M4 M4 ­ E4 M4 ­ E4 ­ M5 E4 ­ M5 ­ E5 E5 ­ M6 E5 ­ M6 ­ E6 ­ M7 M6 ­ E6 ­ M7 M7 ­ E7 ­ Plus

De omzetting van AVI OUD naar AVI NIEUW, zoals weergegeven in tabel 2, is  geen één­o p­één verwijzing. Boeken  gecodeerd op een bepaald niveau in AVI  OUD kunnen verwijzen naar verschillende  niveaus in AVI NIEUW. De vetgedrukte  niveaus in de tabel geven de beste  omzettingen weer, maar de niveau­ aanduidingen die er, niet­vetgedrukt, voor  en/of achter staan, kunnen eveneens van  toepassing zijn. Nieuw uit te brengen  boeken zullen door uitgevers alleen nog  van een nieuw AVI­niveau worden  13 voorzien. 


14


15


interviews Nieuwe leerling groep 4   N a a m :  Valerie W a t   i s   j e   a c h t e r n a a m :  Smits I n   w e l k e   g r o e p   z i t   j e : groep 4 W a t   i s   j e   l i e v e l i n g s e t e n :  pizza W a t   i s   j e   l i e v e l i n g s b o e k :  paardenboeken W a a r   z a t   j e   e e r s t   o p   s c h o o l :  ark W a a r o m   b e n   j e   o p   d e   P W S   g e k o m e n :  omdat ik in  lexmond woon H e b   j e   e e n   b r o e r t j e   o f   z u s j e   o p   s c h o o l :  j a

M o e d e r v a n   J e t   M a n d e r s   g r o e p   4    N a a m : Katinka N a a m   w o r k s h o p : fietsbanden vlechten W a t   m a k e n   j u l l i e : soort plantenhouder H o e   m a k e n   j u l l i e   d a t : fietsbanden vlechtend op een plankje  vastzetten I n   w e l k e   k l a s   m a k e n   j u l l i e   h e t : groep 5/6 V i n d   j e   h e t   l e u k : heel leuk, als het af is lijkt het net of we iets  van lood hebben gemaakt H o e   h e t e n   a l   d e   k i n d e r e n   d i e   m e e d o e n : Timo, Milou, Kevin v  Dijk, Collin Hol, Nick, Hamed W e l k e   s p o r t e n   d o e   j e   a l l e m a a l : ik doe niets aan sport H o e   o u d   b e n   j e :  4 9 W a nn e e r   b e n   j e   g e b o r e n : 15 oktober 1960

16

Gemaakt door Liset Quint en Jet Manders,  groep 5


Liset interviewt Laura Quint  

Naam: Laura Achter naam: Quint In welke groep zit je: 7 Waar woon je : in Lexmond Hoe oud ben je: 10 Welke sporten doe je: Toneel en dansen Wat vind je leuk om te doen: zingen Wanneer ben je geboren: 2000 / 14 juni Wat is de naam van jullie workshop: koken Wat maken jullie: appeltaart In welke gedeelte van de school zit je: naast het lokaal van de kleuters Wat is je lievelings dieren: poezen Wat voor kleur vind je mooi: roze en groen Als je de baas van de school zou zijn wat zou je dan veranderen: minder  werk en meer dingen op het schoolplein en leuke en meer knutsel dingen Wat is je lievelings eten: pizza en lasagne Wat is je lievelings zanger: Miley Curys en Talor Swift Wat is je lievelings hobby: tekenen Wat is je favoriete bloem: roos Wat is je lievelings programma: Thrue Jacksen Wat wil je later worden: ik wil in musicals spelen of model of mode  ontwerper

ik ben je verliefd

Gemaakt door Liset Quint, groep 5 17


oud hollands liedje 

De grote banaan uit Afrika  De grote banaan uit Afrika  Die danste de hele dag  Van je bie boe ba ba na na na  En iedereen die dag zeg zei:  Hé waar komt die banaan vandaan  Hé waar gaat ’tie naar toe  We dansen die banaan achterna  Van je bie boe ba na loe  De grote banaan uit Afrika  Die keek toen heel verwonderd  De mensen zongen bie boe ba  Het waren er wel honderd  Ze dansten naar het warme strand  En riepen met z’n allen  Lang leve het bananenland  En trap niet op de kwallen  Bie boe ba na na loe  De grote banaan uit Afrika  Begon opeens te rennen  Hij wilde naar het water toe  Om lekker te gaan zwemmen  Hij trok z’n gele jasje uit   En sprong toen in de golven  Daar werd hij door een hoge zee  Haast helemaal bedolven  Bie boe ba na na loe  De blote banaan uit Afrika  Die zwom toen de hele dag  Want hij ging terug naar Afrika  En iedereen die hij zag zei:  Hé waar zou die banaan heen gaan  Hé waar gaat ’t ie naar toe  Hij zwemt terug naar Afrika  Van je bie boe ba na loe.  Gemaakt door Jet Manders, groep 5 18


De trompetter Jan Klaassen

Getekend door Mats de  Jong, groep 6 19


Dierenpagina Paarden dat zijn soms grote dieren maar  soms ook kleine dieren. Ze hebben manen en een staart. en ze hebben ook vier poten. Veel mensen hebben paarden dat vinden  ze leuk om op paarden te rijden. Wat heb je nodig om op een paard te  rijden? 1.een hoofdstel 2.een zadel Drie hoort bij je zelf 3.een cap 4.handschoenen 5.paardrijlaarzen paarden en  ponys

Gemaakt door: Liset Quint en Jet Manders groep 5 20


Interviews

Meester Vincent. Wat is je telefoonnumer? 062814381...... Hoe oud ben je? 25 Jaar Hoe heet je vrouw? Marieke, het is mijn vriendin. Hoe heet je hond? Mijn hond heet Joep Hoe heet je broer? Hij heet Stefan. Waar woon je? Ik woon sinds dit schooljaar in Schelluinen. Wat voor hobby's heb je? Ik zit op voetbal, bij A.S.V Arkel. Ik doe ook aan  wielrennen, maar dat doe ik niet zo vaak. Ik speel ook  graag op de playstation 3. In welke groep geef je les? Ik geef les in groep 5/6. Wat is je leukste vak? Ik ben gek op rekenen en gym natuurlijk. Waar wonen je ouders? Mijn ouders wonen in Arkel. Daar ben ik ook geboren. Hoe lang geef je al les? Dit is het tweede schooljaar dat ik op de PWS lesgeef. Daarvoor heb ik 4 jaar geoefend.    

Hoe heet je?  Frank Balk In welke klas werkje? alle klasse. Hoe oud ben je? 48 Heb je kinderen ?   ja 2 ilmar (18) lars (14). Ben je getrouwt? ja. Hoe heet je ze? Mariska. Wat wou je vroeger worden? dieren arts. Wat zijn je hobby`s ? lezen hocky werken. Waar woon je?  in Vianen. wat is je lievelingskleur?  korenblauw Heb je dieren? ja een hond . Hoe heet je hond? Bo Waar wonen je ouders? Zoest

Interviews door Allard den Besten groep 6  en Marc van Beest, groep 5  

21


22


Autobedrijf Wolterman BV     *Personenauto's nieuw en gebruikt  *Bedrijfsauto's nieuw en gebruikt  *Onderhoud en Reparatie  *Lease en Verhuur  *Tankstation     Telefoon 0347­341201 

23


Recept Pepernoten!     

13 november is het weer zover! Sinterklaas komt weer in Nederland! En  dan is het wel zo leuk om zelf je pepernoten te maken! Maak daar dan nog  lekker warme chocolademelk met slagroom bij!   wat heb je nodig:     1 pak kruidnoten van Koopmans!  Chocolade melk  Slagroom  Op de verpakking van Koopmans staat  precies wat je moet doen! Erg leuk om  samen met een vriendje of vriendinnetje te  doen!   Vergeet niet je pietenpak aan te doen!   Vraag wel even of papa of mama je helpt  met de oven en het warm maken van de  chocolademelk!  

Met dank aan onze pepernotenpieten Thijn en Lieve!  

OPROEP:   Heb je een lekker recept? Mail het naar schoolkrant@pwslexmond.nl. Dan staat jouw favoriete recept de volgende keer op deze pagina!  24


vind de weg van   binnen naar buiten                                     de vis wil naar de     gouden fluit           Bert en Ernie                                

Doolhofpagina

Gemaakt door Stan de  Bruyn, groep 7 25


het nieuwste van het nieuwste Het nieuwste lid  van de plops

Deze pagina is gemaakt door Stan de Bruyn, groep 7 26


het is  geen  kerst!

Moppen

Jantje zegt in de klas de hele tijd broem broem. De juf zegt ga nu maar de gang op. Kan niet zegt Jantje mijn benzine is op.   Ha Ha Ha  Haaaa ha haa  haaa ha haa! Hi hi hiii hi!

Wat krijg je als je een appel in de  gront doet?                                        (Een aardappel)

Jantjes vader heeft drie zonen kwik kwek en ?  

Jantje en Coco lopen in de woestijn. Ze vragen aan een meneer om  daar te overnachten. De meneer zegt dat er om 12 uur spoken zijn bij  de WC. Jantje gaat om half 12. Coco om 12 uur. Hij ziet een spook.   Hij zegt ik ben het spook van vlees en bloed. En ik ben Coco die  poepen moet. Wat zegt een  vogel? yilp     Wat zegt een coole  vogel? schill hoe hoe ha  ha ha!

Deze pagina is gemaakt door Marc van Beest, groep 5  en Mats de Jong, groep 6 27


WORKSHOPS Wij gingen op vrijdagmiddag vier weken lang naar de  workshops.  We konden allemaal een keuze maken. Zoals koken,  timmeren, muziek, en dansen. Ik heb voor koken  gekozen, daar waren er wel meer van zoals: Laura,  Tieme, Manoy, Kevin. En Marja en Anouk hielpen ons.  We hebben appeltaart gemaakt spaghetti, hamburgers  en allemaal leuke dingen.     Groetjes Celeste Molenaar, groep 7 

28


A­ t e a m Hallo beste PWSers, Mijn naam is Esther Delpeut en ik ben vanaf het nieuwe schooljaar lid  van het A­ team. Ik ben moeder van Romee uit groep 4 en Rowan uit  groep 1 en getrouwd met Ralph. Om een beetje fit te blijven ga ik graag een rondje hardlopen.  Twee dagen in de week werk ik als tandartsassistente in een praktijk in Vianen. Nu Rowan ook op school zit, en ik dus wat meer tijd heb,  vond ik het leuk om wat meer betrokken te zijn bij de school. Via het A­ team ben ik op een leuke en creatieve manier in de  gelegenheid om wat voor de school te betekenen. Ook doe ik mee met de luizencontroles en heb ik me op gegeven om  mee te lopen voor het oud papier. Mijn kinderen vinden het leuk om mij op school te zien en dingen mee  t e  kunnen organiseren en mede daarom heb ik dus besloten om lid te  worden van het A­ team. Het leuke met het nodige combineren dus,  want iets leuks voor de kinderen kunnen doen is zo af en toe nodig,  en daar gaat het uiteindelijk allemaal om t o c h ! Hartelijke Groeten Esther Delpeut.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ik geef de pen door.............   Hoi ik ben S v e n  (de Jong) Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 5 Ik heb een hond Senna en een kat Sjakie En ik heb kippen  Ik zit op voetbal in de e2 En ik hou van trampoline springen   I k   g e e f   d e   p e n   d o o r   a a n  S t a n   d e   B r u i j n ,   groep 7 

29


Groep 7/8   Zelf geschreven verhalen  Eline in droomwereld  Eline is alleen thuis, haar moeder ligt in het ziekenhuis omdat ze een auto­ ongeluk heeft meegemaakt. Ze zet de tv aan en pakt een glas cola. Eline  zapt een paar keer totdat er een leuke film bezig is.  Eline gaat de film kijken. Het is een enge film. Eline pakt een deken en gaat  er onder zitten, ze loopt naar de keuken en kijkt in de witte kastjes of er  nog wat lekkers is. Eline pakt popcorn. De film is afgelopen en Eline loopt  naar de keuken om de schaal weg te zetten.  Hoe zou haar moeder zich nu voelen. Voelt ze zich alleen?  Ze kijkt op haar klok. Het is half 1. Ze valt in slaap.  Eline wordt wakker in een lange blauwe jurk met een zilveren kroon.  Een gouden ketting met een parel eraan. Ze schrikt over wat ze aan heeft  en denkt na over de film. Ze zat in een grote ruimte.  Eline loopt naar de deur. Ze probeert hem open te krijgen, maar het lukte  niet. Hij zat op slot. Help roept Eline, help!  Maar niemand hoort haar Eline loopt naar het nachtkastje daar licht een  gouden sleutel. Eline loopt weer naar de deur en maakt de deur open. Eline  duwt tegen de deur.  Eline staat in een grote poort met rozen erop. Ze kijkt rond en loopt door  de poort. Ze viel, in een diep gat die diep onder de grond was.  Eline ziet oude en nieuwe schilderijen. Eline is eindelijk beneden en valt op  een zacht roze bed. Naast haar ligt een flesje met zilver erop en een gouden dop. Er stond op voor genezende dingen.  Eline denkt aan haar moeder en heeft een geweldig idee.  Eline pakt het flesje en doet het in haar tasje.  Een paar dagen later is Eline uit de kamer met het flesje. Ze zag een klein  kipje die kukelt De kip gaat weg. Eline volgt hem. Er stond een prins in een  huisje. Hij loopt naar buiten en stapt voor Eline en vraagt haar ten huwelijk. Eline weet niet wat ze moet zeggen ja of nee.  Eline zegt ja ze gaan samen naar een restaurant.   Ze eten een kom soep, friet en ijs voor 2 personen.  Ze gaan samen weg naar de uitgang van de aparte  wereld en rijden op een wit paard naar het zieken­  huis. Eline is alleen bij haar moeder en gaf haar het  flesje met medicijnen. Haar moeder wordt beter.  De prins en Eline trouwen en leefde lang en gelukkig.    Dieuwertje van de Kuilen, groep 7 

30


Groep 7/8  Zelf geschreven verhalen  De kluis van Dagobert Duck  In de kluis van Dagobert is nog nooit ingebroken hij is dus ook heel goed beveiligd. En  op een dag ging Dagobert naar zijn eigen bank en toen opeens kwamen de zware  jongens en die zevan iden ga op de grond liggen of anders schiet ik. Dus iedereen ging op de grond liggen maar Dagobert liet zijn neef Donald komen en die kwam ook. Maar  hoezo Donald die gekke snuit die zijn eigen boodschappen niet kan kopen en die is zo  onnozel is dat hij uitglijdt over de kassa en de boeven laat struikelen maar dan één de  zware jongens schoot en zei wat doen jullie nu! Ehh. Dat weet ik niet hoor zei een  klein jongetje die voor de kassa staat. Pak het geld uit de kluis of ik schiet oké. Hij  pakte het geld en gaven het geld aan de zware jongens maar Dagobert Duck had een  gat in de zak gemaakt en dat zagen de zware jongens niet, maar toen ze weg reden  zeiden de zware jongens wat waren de zakken licht toen we hier waren. Nee, die  ouwe vrek heeft het weer voor elkaar hoor hij heeft gaten in de zakken gemaakt en  hoeveel hebben we nu nog ehh. Geen rooie cent meer man, dat hebben wij weer.  Hoezo gaan we nou altijd bij Dagobert Duck inbreken, de volgende keer gaan we bij  Gijs Gans inbreken die altijd slaapt dan hebben we nog een klein kansje want hij heeft  geen managers daar kunnen we zo inbreken. Maar kijk weet je hoe we het gaan doen. Eén iemand gaat bij Gijs Gans aanbellen en zegt u heeft een cheque van 55 miljoen  euro gewonnen oké baas, maar wie gaat dat doen? Nou, wat dacht je van jij oké baas. En de volgende dag breken ze in bij Gijs Gans en ze zijn er maar ze weten niet dat Gijs  Ggans net vandaag een speciaale dag had met zijn bank. Zijn bank bestaat precies  vandaag 25 jaar en dat is de belangrijkste dag van zijn leven en dan lopen de zware  jongens naar binnen en zeggen allemaal liggen op de grond of anders! Wat of anders!  Of anders schiet ik ohjee. Allemaal op de grond liggen en pak het geld uit de kluis. Gijs  Gans ja oké, dus dat heeft hij gedaan maar die zakken die ze hadden waren nog kapot van toen ze bij Dagobert waren wat heb je gedaan vieze gore vrek je zou de zakken  naaien maar dat heb ik gedaan!                                   Oh nee hé je hebt toch niet onze allernieuwste zakken genaaid. Nou dat weet ik nog  niet zo goed meer ik heb de hele nacht niet geslapen omdat ik de zakken moest  naaien. Oh ja dus je zegt nu dat het door mij komt! Nee hoor baas het is allemaal mijn  schuld ik heb alles gedaan sorry. En nu gaan ze de cheque aan Gijs Gans uitdelen dus  ze bellen aan maar hij komt niet. Dus ze bellen nog een keer aan maar hij komt weer  niet en dan zegt hij, ligt die niet op bed nou. Dat zou best is kunnen dus dan gaan ze  naar de bank en daar staan allemaal mensen. Oh nee toch ze zijn toch niet gesnapt  maar dat niet hoor iedereen ligt op de grond maar de zware jongens lopen nog met  die kapotte zakken.   Jesse Kersbergen, groep 8  31


Groep 7/8   Zelf geschreven verhalen  Lisa’s ziekte  Lisa is een meisje en die heeft een ziekte waar ze pas later achter komt.  Lisa slaapt nog en haar moeder komt de kamer binnen en zegt: Lisa word je wakker  we gaan naar opa en dan papa ophalen. Lisa wordt wakker uhguhgu oké mama. Ze  gaat naar de badkamer en gaat haar haar doen en opeens voelt ze zich niet lekker. Ze ging het tegen haar moeder vertellen .Lisa zei mama ik voel me niet lekker. Haar  moeder zei ja,ja. Kom we gaan naar opa. Lisa gaat zich snel omkleden. En in de auto  dan maar. Lisa zat in de auto. Mama zijn we er al, vroeg ze. Nee, we zijn er bijna. We  zijn er. Ze stapt uit en ze geeft opa een knuffel. Opa waar is oma, vroeg ze. Oma is  naar tante Annabel. Lisa zei wat doen opa? Ze zijn naar de kledingwinkel oké zei Lisa.  Mama wanneer gaan we papa ophalen?  Ze gingen naar Schiphol daar zat papa helemaal alleen. Ik tikte hem van achter aan. Ik zei heey meneer. En hij draaide zich om en hij zei heeeeeeey lisaaaa. Papa knuffelde  Lisa. Heey mama en opa zijn er ook, zei ze. Hij rende naar Lotte haar moeder, heey  Lotte lang niet meer gezien. Heeey. opa jou ook al lang niet meer gezien. Ze gingen  naar huis. Lisa voelde zich niet goed. En toen ging ze toch naar de huisarts met haar  moeder. Ze waren bij de dokter. De dokter zegt: hallo mevrouw, je mag mij wel Lotte  noemen. Oké zei de dokter. Mijn kind is heel erg ziek, zei Lotte. Oh zei de dokter, maar wat heeft ze precies zei de dokter. Nou, vraag haar het maar. De dokter zei Lisa wat  heb je precies. Lisa nou dokter ik heb buikpijn en hoofdpijn en mijn ogen doen zeer  ook. Dan weet ik wel wat je hebt, je hebt een gewone ziekte. Ik geef je wel pilletjes  mee.  Ga maar bij de apotheek, daar krijg je de pilletjes.  Oké bedankt zei Lotte en ze gingen naar de receptie.  Ik wil graag pilletjes voor Lisa. Oké hier. Ze gingen naar huis  en ze nam 4 dagen de pilletjes en toen was ze helemaal beter.  En ze leefde nog lang en gelukkig.  Quincy Olie, groep 7     Kan niet lezen  Ramon kan niet lezen, hij is 10 jaar en is klein.   Hij zit in groep 6, maar kan niet lezen.  Ramon loopt naar huis en komt Job zijn vriend tegen.  Ramon vraagt kan jij mij leren lezen, Job?  Job zei, nee dat kan ik niet, ik ga met Michel voetballen, doei.  Ramon loopt verder naar huis.   Hij vraagt aan zijn moeder mag ik voetballen?  Zijn moeder zegt nee, je moet leren lezen.   Lezen, oké ma ik ga al leren. Hij gaat dag  en nacht leren lezen.  Hij gaat weer naar school en hij moet  voorlezen.   Hij leest de meester voor en de meester  vraagt, hoe lang heb je geleerd?  12 uur!!!! Goed gedaan Ramon …….  einde   Patrick van Rees, groep 7  

32


Groep 7/8  Voorlezen in de klas 2010     We zijn in de klas aan het voorlezen.   Er zijn al veel kinderen geweest ikzelf (Chris) ben ook al geweest.  Het ging best goed. Ik sta gelijk in groep 7 met Yfke allebei hebben we 79 punten.  In groep 8 staan Iris en Beau gelijk ook met 79 punten.  Woensdag gaan we loten wie er doorgaat.     Vorig jaar kwam ik in de finale, van de beste van de school.  1e was ik, 2e was Audrey, 3e was Lotte, 4e was Enniah, 5e was Jet.  Maar helaas mocht alleen groep 7 en 8 door naar de volgende  ronde en toen zat ik in groep 6.     Die woensdag hadden we geloot en wat denk je ik werd  geloot en ben dus door, joepie!!  Ik moet in de finale tegen:   Pailin uit groep 4   Marc (mijn broertje) uit groep 5   Marc uit groep 6   Ikzelf (Chris) groep 7   Yfke ook uit groep 7   Iris uit groep 8  De meester kwam erachter dat hij de punten verkeerd had opgeteld, in plaats van  47 was het 45. Dus had ik geen 79 meer maar 77, maar de meester zei dat ik samen met Yfke door mocht, omdat hij het anders sneu voor mij vond.   Chris van Beest, groep 7  Bevolking en cultuur  Over Italië   Hoofdstad Rome  Oppervlakte 301.000km   Bevolking 58,5 miljoen mensen   Gesproken taal Italiaans   Nationale feestdag  2 juni is de dag van de Republiek. Op deze dag   in 1946 de Republiek Italië opgericht   ik ben er trots op omdat ik alle informatie  gevonden heb  Rick van Rheenen, groep 8  Vrijheid!     Wij willen vrijheid, wij willen geen oorlog, oorlog is fout,  Vrijheid is goed. Wij willen geen kogels en bommen horen. Wij willen niet gedwongen  worden om iets te doen. Wij willen niet dood, of iemand verliezen.  Waarom zijn er toch van die wrede mensen op aarde?  Iedereen hoort vrijheid te hebben, en niet vervolgd te  worden vanwege hun afkomst.  Oorlog is vreselijk, niemand wil oorlog. Ook al is de oorlog  allang voorbij heel veel mensen houden alle herinneringen  van de oorlog voor altijd bij zich.  Oorlog mag nooit meer gebeuren!  Manoy Koenheim groep 8 

33


Stagiaires van de PWS Ook dit schooljaar zijn er weer stagiaires op de PWS. Hier stellen  ze zich kort voor.  Ik ben Marja Pater, LIO stagiaire in groep 7/8. Lio betekent Leerkracht In Opleiding. Ik heb al eens eerder stage gelopen op de PWS in groep 3/4. Ik neem tot het einde van het jaar groep 7/8 over op dinsdag en soms op woensdag. Meester Remon is ook in de groep aanwezig om extra ondersteuning te geven. Naast mijn studie ben ik getrouwd en moeder van drie kinderen. Behalve drie kinderen hebben we drie katten, drie kippen en drie konijnen. Mijn hobby's zijn lezen en korfballen. Ik vind groep 7/8 een leuke klas en ik hoop dat dit schooljaar een leuk jaar wordt. Hallo!  Ik ben Chantal Schabbing en ben 18 jaar. Ik woon met mijn vader, moeder en hond in Ameide. Helaas  heb ik geen broers of zussen.  Op maandag, dinsdag en woensdag loop ik in groep 1 /2 stage bij juf Cocky. Verder is mijn hobby:  saxofoon spelen. En werk ik op zaterdag bij de  supermarkt bij ons in het dorp.   De meeste kinderen weten al wie ik ben, maar voor de rest zal ik me nog even voorstellen. Ik ben Carola Vermaat, ik kom uit Ameide en ben 19 jaar. Ik loop stage in groep 5/6 bij meester Vincent. Ik volg de opleidingonderwijsassistente, en zit momenteel in mijn laatste jaar deze opleiding volg ik in Utrecht. In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het winkelen, of bij mij paarden. Ik heb zelf eigen paarden, waar ik erg trots op ben. Ik rijd ook verschillende soorten wedstrijden in de paardensport. Als je nog meer wilt weten, kan je het altijd vragen.

34

Ik ben Jan Douwe Stigter en ik woon in Ameide.  Ik doe in Utrecht een studie als onderwijsassistent.   Ik zit dan nu ook in het 3e en laatste leerjaar en wil dan ook dit schooljaar mijn studie afronden.  Hierna wil ik dan ook de PABO gaan doen.  Elke week ben ik 3 dagen op de PWS. Die dagen zijn de  dinsdag, woensdag en de donderdag.  Op deze dagen ben ik in groep 3/4 en bied ik de  kinderen hulp waar nodig is.  Ik weet zeker dat het een leuk schooljaar gaat worden. 


Een nieuwe kleur     Als de zomer haast voorbij is  staat de herfst al voor de deur  dan krijgen alle groene blaadjes  stuk voor stuk een andere kleur  soms gaat dat een beetje langzaam  elke dag een blad of twee  als de boswachter dus tijd heeft  helpt hij graag een beetje mee  Hij staat urenlang te zwoegen  met een verfbord en penseel  en hij maakt de groene blaadjes  rood, oranje, bruin of geel  eindelijk­het laatste blaadje  nu zijn alle bomen klaar  en als de blaadjes straks gaan vallen  harkt hij alles bij elkaar 

Leuke herfstknutsels vind je op www.kinderpleinen.nl 

35


373 R 1

Schoolmagazine  
Schoolmagazine  

Schoolmagazine

Advertisement