Page 1

1


Colofon/redactioneel 2

Redactie Anne Koppejan Annette Andeweg Arminda van Beveren Claudia Dominicus Cora Moerland Daan Moerdijk Eline Visscher Jan-Kees van den Berge Jeroen de Goffau Jos Flikweert Laurence Walhout Marloeska Hoogerhuis Marianne Kempe Mark van den Dorpel Maurice Kik Meneer Knook Meneer Roelse Rachel v.d. Veen Suzanne Goud Freelance Adriaan Janssen Amanda Kik Eline Bliek Lizette Klippel Lay-out Mark van den Dorpel Jeroen de Goffau

AK AA AvB CD CM DM EV JvdB JG JF LW MH MK MD MKI MKN MR RvdV SG AJ AKI EB LK

Voetballen, knikkeren, mega goede moppen vertellen, klok kijken, columns schrijven, koeien voeren, reactievergelijkingen oplossen, ringen zwaaien, foto’s maken, met dieren omgaan. Wie weet zijn dit jouw talenten?! Je kan hoog springen, laag springen, lang discussiëren, kort discussiëren maar je komt er altijd weer op uit: iedereen heeft talenten. Misschien ben je er nog niet achter, misschien weet de halve school ervan. Als je er nog niet achter bent wat jouw talent is, weet je het na het lezen van deze schoolkrant gegarandeerd wel! Deze schoolkrant bevat veel leuke artikelen zoals maffe quizzen, leuke columns, verborgen talenten, absurde talenten en ga zo maar door. Wij willen jullie heel veel leesplezier wensen met deze uitmuntend leuke schoolkrant over TALENT!! Veel leesplezier, De redactie


3


Inhoudsopgave 4

5 6 7 8 10 12 13 14 16 19 20 22 24 25 26 28 29 32 33 34 35

Persoonlijk Lerariteiten Brugjes interview Talentenquiz Koken met Jos Klankbordgroep Talenten Verborgen talenten Docenteninterview Jannus Kobus De grote talenten test Actualiteitenpagina Brugjesquiz Dhr. Prof. Drs. Mr. Ing. Nomen Nescio Binnekijken bij... Leerling voor jou Vergietinterview Wat voor type ben jij? De enorme zak met geld Lokalenonderzoek Moppentrommel

Columns

Quizzen

Interviews

Talenten

Talentenquiz

Brugjes interview

Dhr. Prof. Drs. Mr. Ing.

De grote talenten test

Docenteninterview

Nomen Nescio

Brugjesquiz

Binnenkijken bij...

De enorme zak met geld

Wat voor type ben jij?

Vergietinterview


Persoonlijk Elk mens heeft zijn eigen gaven meegekregen. Naarmate je ouder wordt, ontdek je meer waar je talenten liggen. Misschien heb je een talent om te luisteren naar anderen, om een ander aan te voelen of te bemoedigen. Mogelijk heb je talent om iets te maken met je handen: heel praktisch. Of talent om te studeren of te organiseren. Muzikaal talent misschien. Er is een grote verscheidenheid. Je kent de gelijkenis van de talenten. Een heer heeft aan zijn knechten talenten (een geldbedrag) uitgedeeld. Na lange tijd komt hij terug en “hield rekening met hen”. De knechten worden geroepen om verantwoording af te leggen: wat hebben ze met de talenten gedaan en wat heeft het opgeleverd? De heer vraagt dus naar de opbrengst. Hij had talenten gegeven om er iets mee te doen. De talenten bleven zijn eigendom en ook de opbrengst ervan is voor hem. Zo zijn onze talenten niet ons eigendom: het zijn Gods gaven die we mogen en moeten gebruiken. En dan gaat het daarbij niet om de winst voor onszelf, maar om de ‘winst’ voor de Gever van de talenten, voor de Heere. Dat brengt ons bij het doel van ons leven. Leven we voor onszelf of leven we voor de Heere? Een leven voor de Heere brengt zegen met zich mee. Een bekend voorbeeld uit de kerkgeschiedenis is Johannes Calvijn. Zijn leven was helemaal gewijd aan het dienen van de Heere. Hij had veel talenten. Daarmee is hij voor velen tot zegen geweest. Je hoeft geen theoloog te zijn om voor de Heere te leven. Je hebt er ook niet een bepaalde leeftijd voor nodig. Je hebt er wel wat anders voor nodig: een totale vernieuwing van je hart. Die vernieuwing is mogelijk! De Heere Jezus heeft alles gegeven om dat mogelijk te maken. Hij stelde Zijn leven volledig in dienst van Zijn Vader. Dat leverde ontzagwekkend veel op: de eer van Zijn Vader, de zaligheid van zondaren en de vernieuwing van zondaren. Vraag Hem: “Leer mij o God van zaligheden Mijn leven in uw dienst besteden.”

‘‘ ‘‘

,, ,, ,,

En na een lange tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten en hield rekening met hen. Matth. 25:19

En zijn heer zeide tot hem: Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren. Matth. 25:21

‘‘

Leer mij uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God. Psalm 143:10a

G.A. Terlouw

5


Lerariteiten Ten Cate: “Wat is velocity?” (= snelheid) Leerling: “Stadsfiets”

Knook (jr): “Willen de absenten even hun hand opsteken...” Als de inhoud van het medicijndoosje niet klopt met wat er buitenop staat, wie kan dat de kop kosten? Leerling: “Jezelf!”

Met godsdienst hebben we het over sekten. Jacobse: “We gaan vele vragen behandelen, welke sekten bestaan er, etc.” Leerling: “Wat is het verschil tussen sekten en ínsecten...” Quist: “We wonen dichtbij een hoogspanningskabel, vandaar mijn statische kapsel”

Van Luik: “Dat wordt op zijn minst de doodstraf.” Van Dongen: “Dan zet ik mijn automatische glimlach op..”

Deurloo: “Ik, toetsen nakijken? Ik geef altijd indrukscijfers. Of ik nummer gewoon de traptreden en gooi het hele zooitje naar beneden.”

6


Brugjes

interview

Onze verslaggever interviewde Heleen Bastiaanse, Geertje Antheunisse en Remco Flikweert.

Het thema is “talent”, wat vind je van het thema? Heleen: Goed thema, iedereen heeft talenten gekregen van God en hier op school kun je er iets mee doen. Geertje: Een goed thema, iedereen heeft talent en daar moet je wat mee doen. Remco: Leuk, een goed onderwerp.

Wat versta jij onder “talent” ? Geertje: Iets dat iemand heel goed kan. Remco: Iets wat je goed kan, en waar je goed in bent. Heleen: Dat iemand ergens heel goed in is en een ander weer minder.

Heb je talent? Remco: Ik ben goed in voetbal en judo. Heleen: Ja, ik kan best wel goed dichten, ik heb de derde prijs gewonnen van de gedichtenwedstrijd voor de eerste klas. Geertje: Ik kan netjes schrijven.

Ga je later wat met je talent doen?

Onze school is verkozen tot beste van Nederland, ben je het daar mee eens? Heleen: Ja hoor, maar het komt door de leerlingen, want die leren goed. Geertje: Ja, leerlingen gaan veel met elkaar om en hebben veel contact met elkaar. Remco: Ja, je krijgt goed les en ze leggen het allemaal duidelijk uit.

Wat zou je verbeteren aan de school? Remco: Grotere aula en meer tafeltennistafels. Geertje: Ja, meer activiteiten en de docenten moeten op tijd komen in de les. Heleen: Kluisjes, meer activiteiten en er moet minder gevloekt worden.

Wat vind je heel goed van de school? Geertje: Veel aardige docenten (niet allemaal). Heleen: Dat we de beste school zijn. Remco: Er zijn veel automaten in de aula.

Wat vind je van de gezonde kantine?

Remco: Ik vind het goed, snoep is ongezond. Geertje: Nee. Geertje: Goed, er mogen wel andere dingen bij Remco: Nee, maar wel als hobby en niet als beroep. komen. Heleen: Ik wil het gaan doen als hobby. Heleen: Wel goed, maar er mogen wel meer dingen bij komen. JF

7


Talentenquiz Dit is geen quiz waarbij je op het eind je punten moet tellen en er dan 3 conclusies volgen, nee, we gaan het anders doen. Bij elke vraag vindt je een conclusie, dus er is nog hoop voor je.

1. Wat is het grappigste wat je ooit hebt gedaan? a. b. c.

Een nepdrol op de stoel van je leraar gelegd Een mop vertellen Bungeejumpend bellenblazen

A Jij hebt komisch noch origineel talent. B Jij bent erg triest. C Het talent wat jij hoogstwaarschijnlijk bezit, kan altijd van pas komen. Prijs jezelf dus gelukkig! Jij hebt een toptalent!

2. Wat zei je publiek over je laatste zangkunsten? a. b. c.

Ze zeiden niks, het was voor het doveninstituut e Applaudisseerden, gaven een staand t aan ovatie en boden je een platencontrac Ik zing nooit!

t wel A Jij hebt geen zangtalent, maar ben grappig. liek melig B Je hebt een zangtalent, tenzij je pub was. , misschien C Jij hebt geen lef en kan niet zingen t gedaan. komt dat omdat je het nog nooit heb

8

3.

Wat betekent EHBO?

a. b. c.

Eddy Heeft Belachelijke Oren Eerzaam Hoger Beroepsonderwijs Eerste Hulp Bij Ongelukken

A Je bent best origineel, maar erg dom. B Leuk geprobeerd, jij zult nooit een goede dokter worden (of enig ander beroep). C Het feit dat je weet wat EHBO betekent, wil nog niet zeggen dat je ook getalenteerd bent op dat gebied. Want zelfs een kindje uit groep 4 weet wat het betekent. Misschien kan je met deze kennis wel indruk maken op je buurjongetje.

4. Wat doe je als je een middag op je kleine irritante zusje moet passen? a. b. c.

Zwijgend toekijken wanneer je zusje de gordijnen van de rails trekt, de bank onderkleurt en de goudvissen laat uitdrogen Een middagje picknicken met alle vrienden en vriendinnetjes van je zusje. Nu je eindelijk je kans hebt, zal jij de vader/moeder wel eens gaan uithangen. Je zusje bezig houden met het leren van binair tellen

A Jij hebt geen pedagogisch talent, maar hebt erg veel geduld en blijft erg ontspannen. Wie weet wordt je nog wel eens pianostemmer. B Je hebt het in je om je te ontfermen over kleine kindertjes. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, mits alles goed gaat natuurlijk . C Erg veel humor heb je niet, maar je weet wel je zusje rustig te houden. Je kan altijd nog leraar wiskunde worden.


Quiz 5. Welk woord doet jou sidderen? a. b. c.

Huiswerk Een-regen-voor-je-weg-haal-heen-en- weer-stangetje (Belgisch voor ruiten wisser) Filantroop

A Je bent erg lui, ongehoorzaam, laks, nietorigineel, niet grappig en op dit gebied is er dus geen enkel talent bij je te bekennen. (vat dit niet al te persoonlijk op). B Je houdt van lange woorden en wil hiermee graag indruk maken. Waarschijnlijk onthoud je dit woord om er bij anderen mee te pronken. C je hebt bij het kiezen van dit woord geen talent voor de Nederlandtsche Taal.

6. Je vindt een bolhoed op straat. Wat doe je ermee? a. b. c.

Je trapt hem de grond in en verpau- pert hem volledig. Heerlijk om iets kapot te maken wat niet van jezelf is! Je pakt hem op, zet hem op je hoofd, en doet er een vrolijk dansje bij. Dan leg je hem weer op straat. Je neemt hem mee naar huis en maakt er een compleet nieuwe, gave hoed van. Op de eerstvolgende verjaardag geef je hem iemand cadeau.

A Je hebt aanleg om de baas te spelen, gezag over mensen te hebben en dingen doen die jij zelf bepaalt. Een directeur van een basisschool zou een goede beroepskeuze zijn voor jou. B Jij bent ten eerste erg grappig, daarnaast heb je ook lef en geniet je van jezelf. C Jij bent een geboren recycler.

7. Je moet voor je buurvrouwtje koken. Wat kook je? a. b. c.

agold Kalfsmedaillon met gebakken Jon en Calvadosroom ten Je bestelt een pizza op haar kos ment bij Een mix van alles wat op dat mo telt er jullie in de koelkast staat. Je ver maar niet bij wat het is…

p! Mits de buurvA Je bent Jamie Oliver in de do . rouw het lekker vindt natuurlijk t wel smaak B Erg gemakzuchtig ben je. Je heb daarentegen. den is meer iets C Koken is niet jouw ding, uitvin voor jou.

8.

Welk boek spreekt jou aan?

a. b. c.

Alleen op de wereld – Hector Malot De Grondwet – Koninkrijk der Neder landen Het grote boek van Sinterklaas – Sint en Piet

A Je bent wel erg op jezelf gericht hè? Je bent daarentegen wel een goede lezer. B Dit antwoord kiezende, zal meneer Quist erg trots op je zijn. Misschien een idee om deze uitslag te kopiëren en aan hem te laten zien, er bestaat een kans dat hij je nu wél aardig vindt. Je talent? Laten we het daar maar niet over hebben. C Als dit boek jou aanspreekt, ben je vast niet braaf erg geweest afgelopen jaar en wil je hiermee alsnog een wit voetje bij Sinterklaas halen. RvdV & MK & EV

9


Koken met Jos

Recept: Gehaktballetjes met zoetzure saus en aardappelpure

.. .. . .. .

Ingrediënten

Bereiding

• • • • •

Rol van het gehakt met zout en peper kleine balletjes. Verhit in een braadpan de helft van de boter, bak de gehaktballetjes rondom bruin aan. Laat de zilveruitjes uitlekken en vang het vocht op. Voeg de uitjes met 4 eetlepels vocht aan de gehaktballetjes toe. Doe er de ketchup en basterdsuiker bij en breng het aan de kook. Draai het vuur laag en stoof de gehaktballetjes met het deksel op de pan in 10-12 min. gaar. Breng de saus op smaak met zout en peper. Verhit de resterende boter in een koekenpan. Voeg de andijvie toe en laat 3 min. op matig vuur smoren. Schep regelmatig om. Voeg de knoflook en zout en peper toe en smoor nog 1-2 min. Verwarm de aardappelpuree volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verdeel de aardappelpuree over 4 borden en schep de gehaktballetjes met de zoetzure saus en de andijvie erbij.

• • •

500 g gehakt half-om-half 50 g boter 1/2 pot zilveruitjes zoetzuur (a 340 g) 100 ml ketchup 2 eetlepels donkerbruine basterdsuiker 1 zak gesneden andijvie (400 g) 2 tenen knoflook, geperst 2 bakken aardappelpuree, vers met boter (a 450 g)

Eet smakelijk! JF

10


11


Klankbordgroep Ook in deze schoolkrant willen we jullie natuurlijk weer op de hoogte stellen van de vorderingen die mede dankzij de klankbordgroep gemaakt zijn. Wanneer jij nog verbeteringen voor ons (en dus de school) in petto hebt, mag je dat natuurlijk laten weten. Dat kan via één van de klankbordgroepleden of via ons mailadres: klankbordgroepcc@gmail.com. Het bushekje In de vorige schoolkrant berichtten wij hier ook al over: het stoeptegeltekort bij het bushekje. Als het je nog niet was opgevallen, zijn wij nu verheugd om je mee te delen dat er meer tegels bij het hekje gelegd zijn. Het kantinebeleid Waarschijnlijk hebben jullie ook al wel gezien dat onze school de laatste tijd is verrijkt met twee vernieuwde automaten. Door de vernieuwingen is er nu een ruimer aanbod aan koffie en andere warme dranken. Bij het drinkautomaat zijn de gezonde sapjes wat verlaagd in prijs naar €0,50, op deze manier hoeft niets jullie meer tegen te houden om de vitaminebehoefte aan te vullen. Leerlingenraad In deze schoolkrant zal er weer iets meer worden verteld over de vorderingen van de toekomstige leerlingenraad. De leerlingenraad zal volgend jaar van start gaan en vervangt eigenlijk de klankbordgroep. Er zal een leerlingenraad zijn voor de bovenbouw en een leerlingenraad voor de onderbouw, net zoals nu al het geval is bij de klankbordgroep. Beide leerlingenraden zullen bestaan uit zeven tot negen leerlingen. Wanneer het allemaal zover is, kun je jezelf kandidaat stellen om mogelijk tot de leerlingenraad te mogen toetreden of je klas kan jou als kandidaat stellen. Daarna volgen verkiezingen en wordt dus bekend wie er in de leerlingenraad komt. Wanneer je in de leerlingenraad komt, ben je lid voor minimaal twee jaar. Dat is eigenlijk tot nu toe wel de belangrijkste informatie. Wanneer het allemaal zover is, zal er natuurlijk nog meer informatie verstrekt worden. Een vriendelijke groet, namens de klankbordgroep, LW

12


Column

Talenten Als ik mijn mailbox open en een mail van de schoolkrantredactie signaleer, zakt de moed me tot ver onder het nulpunt. En jáwel, mijn vrees wordt werkelijkheid: het onderwerp van de nieuwe schoolkrant is bekend. Oftewel: dé aftrap in mijn schoolkrantcarriere. En dat met een column over het onderwerp “Talenten”. Als ik denk aan mijn gitaar waar familie Houtworm zich dankbaar gesetteld heeft, kan ik het kopje “muzikale talenten” wel overslaan. Bijzonder sportieve kwaliteiten heb ik evenmin. Afgezonderd van een tweemaal wekelijkse hardloopsessie, beweeg ik me alleen tijdens mijn dagelijkse run richting bushalte. (Dit verklaart wellicht mijn gehaaste gedrag na het laatste uur.) Die hardloopsessie klinkt interessanter dan het is trouwens. De 2 kilometer die ik afleg, wordt voor de helft lopend afgelegd. Normaal gesproken wijt ik dit aan de slechte conditie van zuslief (mijn hardloopgezelschap), maar deze keer neem ik zélf de schuld geheel op me. Verder heb ik nog nooit een kind uit een kluwen zeewier gered, een prehistorische nederzetting onder ons tuinhuisje opgegraven, een tussen de liftdeuren klemzittende bejaarde bevrijd of zoals mijn overijverige klasgenoot een 300 bladzijdes dik boek (om precies te zijn ‘Knielen op een bed violen’) in 2 dagen uitgelezen. Zelfs een onvoldoendesloze toetsweek is mij niet gegund. (Ja mam, je ijverige brugpieper is veranderd in een nonchalante puber mét onvoldoendes.) Onze bloedeigen conciërge: P. weet wel wat zijn talenten zijn, zo blijkt uit een gesprek met betreffend persoon in een uitgestorven aula tijdens één van mijn schaarse tussenuren. Terwijl ik zit te creperen boven mijn Nederlandse literatuurgeschiedenis, stort hij zich vol ijver op een door brugjes (?)

gemolesteerde tennistafel. Technisch talent is zijn grote kracht, aldus de conciërge. Als ik Google raadpleeg als bodemloze bron van inspiratie, lijkt het wel alsof compleet Nederland zijn talenten kent en ik behoorlijk eenzaam ben wat talentloosheid betreft. Uitslag van een talentendetector brengt weinig duidelijkheid. “U bent iemand met ondernemingszin, een pioniersgeest, professioneel en breed inzetbaar. Verder heeft u een prestatiemotivatie en bent in het bezit van sociale vaardigheden.” Professioneel lijkt me een rekbaar begrip en een pioniersgeest doet me denken aan een nomadenstam uit de verre oudheid waar men in geitenvelletjes achter zijn middagmaal aanrende om deze vervolgens aan het spit te rijgen. Mijn verbazing rijst als ik verder google en een artikel ontdek over de onlangs benoemde “Bijzondere Zeeuwen”, geprezen om hun talent. Martha van Dam, Europees kampioen met een door haar gefokte zijdehoen. Naomi Remijn, Zeeuws kampioen voorlezen. Jaco Bal, beste student elektrotechniek. Voor mij zijn een opgroeiend zijdehoen en een studie elektrotechniek een ver-van-mijn-bedkwestie. Dan liever talentloos. AKI

13


14 14

RvdV & EV


15


Interview

Mevrouw Baaijens- Luijendijk

Docenteninterview

eerst hoe het met de auto ging. Terwijl ik zwanger was nog wel liefst! 9: Heeft u op de middelbare school uw docent wel eens gepest? Nee, dat niet. Ik was toen wel een ‘zoetertje’. Maar ik kletste wel graag onder de les. Leeftijd: 26 jaar Werkt al 6 jaar op het Calvijn College

Gekozen vragen: 3: Wat voor bijbaantje had u vroeger? Ik heb bij de broccoliboer Breure gewerkt. Daar moest ik broccoli inpakken. Later ging ik bij de Hema op de gebaksafdeling werken. Daarna heb bij de woonwinkel Otak gewerkt. Ook ben ik nog werkzaam geweest in de thuiszorg. 6: Heeft u ooit wel eens uw auto in de prak gereden? Nee, maar iemand heeft het wel eens bij mij gedaan. Ik stond bij het stoplicht te wachten toen er iemand op mij reed. Mij auto was helemaal total loss, en toen ik naar huis belde, vroeg mijn man

16

14: Spiekte u vroeger veel op school? Ik heb 1x gespiekt en dat was ook de laatste keer. Ik wilde een vriendin een antwoord voorzeggen en besloot dit antwoord op mijn hand te schrijven en aan haar te laten zien. Helaas voor mij zag de docent dit ook en kreeg ik een 1. Ook heb ik wel eens een briefje aan de docent gegeven, waarop mijn ouders zogenaamd hadden geschreven dat ik mijn huiswerk niet kon maken vanwege zogenaamde hoofdpijn. 15: Als u geen docent zou zijn, wat zou u dan willen zijn? Sowieso niks op een kantoor. Het lijkt me vooral wel leuk om eigen baas te zijn. Ik zou daarom wel eens een eigen bed&breakfast willen oprichten.


Leeftijd: 31 jaar Werkt al 8 jaar op het Calvijn College

Gekozen vragen: 1: Hoe was u vroeger op de middelbare school? Een jongen die dolgraag hoge cijfers wilde halen. Per definitie helemaal geen hekel had aan school. Alleen de toetsen hè, daar was ik altijd zenuwachtig voor. Maar de lessen die fatsoenlijk werden gegeven vond ik reuze interessant, bijv. biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Scheikunde fascineerde mij enorm, vooral die proefjes waarbij 2 transparante stoffen plotseling bij vermenging blauw werden. Of het exploderende blik. Alleen hielden ze de schade wel beperkt, ik hoopte altijd dat er een dakplaat kwam uitzetten maar dat is dus nooit gebeurd. 8: Heeft u verborgen talenten? Nee, niet dat ik weet. 14: Wat vindt u het leukste aan uw beroep als geschiedenisdocent? Omgaan met leerlingen. Maar ook dieper inhoudelijk door te praten over geschiedenisonderwerpen, de lijn doortrekken naar het heden. De werking van de menselijke geest. En de zin van het leven. 16: Wat vind u een nadeel aan uw beroep? De bedompte ruimtes met een stuk of 431 bacteriën per klas. En het tekort aan klaslokalen waardoor je nogal eens heen en weer aan het lopen bent.

Mevrouw Van Belzen

Meneer Baaijens

25: Wat vindt u dat er mag veranderen op school? Invoering van zaterdagmorgen lesgeven, en de lesdagen nog wat langer maken. Bijv. half acht starten.

Leeftijd: 25 jaar Werkt al 4 jaar op het Calvijn College

Gekozen vragen: 5: Wie is uw favoriete collega? Natuurlijk meneer van Rys! En meneer Kamerik, echt als hij niet was getrouwd dan zou ik het wel weten! Mijn Engelse sectieleden ( van Goes dan), mevr. Baaijens ( zie 1ste interview), de Knooks, Jan Arie Baaijens ( zie interview hier boven), mevr. Verheij, Urn ( Erna Westrate), korstiaan Beeke, en Marnix Bloemhof. Mocht ik iemand zijn vergeten, JWZ. Ook zijn er collega’s waar ik een beetje bang van ben…. ( en we noemen geen namen ;-) ) 7: Heeft u de deur wel eens niet opengedaan toen er werd aangebeld? Ja, ik lag in bad en hoorde dat de bel ging. Toen ik uit het raampje keek zag ik dat er Jehova’s stonden, dus besloot ik om niet de deur open te doen. 15: Als u geen docent zou zijn, wat zou u dan willen zijn? Werken als arts/docent/zendeling bij Artsen zonder grenzen in ontwikkelingslanden. Samen met van Rys (die ook wel zendeling zou willen zijn)

17


gaan we als zendeling naar de echte zwartjes met van die hele witte tanden. 20: Bent u getrouwd? Zo ja, hoeveel kinderen heeft u? ‘Luid gelach van de omstanders’ Nee maar de leerlingen zijn mijn kindjes, (mevrouw van Belzen is nog single). 22: Wat zou u doen met een miljoen? Een bescheiden huisje kopen, een BMW, een eigen schoollokaal laten bouwen, 10 bussen kopen voor de leerlingen die met de bus naar school komen met 10 privéchauffeurs, excursies naar Engeland financieren, en de rest voor de school in Afrika. 25: Wat vindt u dat er mag veranderen op school? Ik vind dat de kantine moet veranderen, en ik zou graag een eigen lokaal willen hebben. Daar ga ik dan posters ophangen, mijn vlaggen collectie, en souvenirs. CD

18


Jannus Kobus Daar stond hij dan trots te wezen. Borstkas naar voren en zijn prachtige geelgroene glimlach maakte het helemaal af. In zijn hand een enorme gouden uier. Stil keek Jannus Kobus naar zijn vader die de pers te woord stond. Hij was zojuist wereldkampioen koeienmelken geworden. Het was een spannende race geweest maar, Berta 2 had vader goed geholpen. En nu stond hij daar met die gigantische gouden uier.

was het al meerdere malen gebeurt dat de koe schrok van zijn melkmanier en op hol sloeg. En in winterpenen kweken was hij ook niet al te best. Zo had hij een keer de hele oogst laten verdrinken door de sproei-installatie iets te lang aan te zetten. Iedereen had iets waar hij goed in was behalve hij. Op school was hij geen uitblinker en ook in sport had hij geen talenten. Tranen druppelden op het tafelblad.

De volgende dag werd zijn gevoel op school ook al niet beter. Bij wiskunde had hij het laagste cijfer Opeens hoorde hij zijn naam vallen. Zijn vader van de klas en bij gym tuimelde hij uit de ringen. stond druk te gebaren dat hij op het podium moest In de pauze zat hij stil voor zich uit te staren. Hij komen. Ietwat verlegen stapte hij de spotlights in. merkte niet eens is dat Leonard naast hem kwam Vader sloeg een arm om hen heen. “Nou, luitjes dit zitten. “Hè man, wat zit je nou te staren is er iets?” wordt de nieuwe koeienmelkkampioen. Is het niet “Ik.. Mijn vader.. Kijk ik ben de enige zonder talent. Jannus?” Met een ferme duw tegen zijn schouders Jij bent goed in voetbal. Klaas kan prachtige traczette hij zijn woorden nog eens wat extra kracht toren tekenen. En ga zo maar door. Maar wat kan bij. En toen stond Jannus Kobus daar. Alle camera’s ik nou goed?” Opeens trok een luid geschreeuw de op hem gericht, ongeduldige gezichten en felle aandacht. Twee klasgenoten rolden vechtend over lichten. Nerveus trok hij aan zijn tuinbroek. “Uhm, de grond. Zonder te aarzelen trok Jannus Kobus uhm, ik denk het wel.” de twee jongens uit elkaar. Ondertussen heeft zich een hele groep gevormd rond Jannus Kobus en de Eenmaal thuis kreeg de uier een plekje in de overtwee jongens. Dan begint iemand te klappen en volle kast met prijzen. Prijzen van zijn moeder voor binnen no-time barst er een oorverdovend geklap de mooiste winterpenen en de koeienmelkprijzen uit. “Geweldig Jannus!” “Kobus wat een te gekke van zijn vader. actie”. Trots staat hij daar in het midden. Leonard stapt naar voren en klapt Jannus Kobus op zijn Stil staarde Jannus Kobus naar de kast. Er zat geen schouder. “En jij zei net dat je geen talent had?” één prijs van hem bij. Niet eens een certificaat. Zijn ogen begonnen te prikken. “Waar ben ik nou AA, MK en AK eigenlijk goed in? Waar liggen mijn talenten?” Het zachte fluister was nauwelijks hoorbaar. Een traan biggelde over zijn wang. Even dacht hij terug aan die middag. Het was vaders grootste wens dat hij ook kampioen zou worden. Maar elke keer wanneer hij probeerde melk uit de uiers te krijgen ging er iets mis. Zo

19


20


21

21


Actualiteitenpagina Ja, ook in deze schoolkrant weer een actualiteitenpagina, vol met verjaardagen en andere nieuwtjes… Veel leesplezier!

Geboren Op 30 december 2008 - alweer een tijdje geleden - werden meneer Jacobse en zijn vrouw verblijd met de geboorte van Jan Pieter Joas, Joas. Hun adres is: Ambachtsstraat 18, 4431 BE ’s-Gravenpolder. Ook meneer van der Jagt en zijn gezin kregen op 30 december 2008 een vijfde zoon en een broertje. Hij heet Aron Anthonie, Aron. Hun adres is: Marnixplein 32, 4386 AB Vlissingen. Namens de schoolkrantredactie van harte gefeliciteerd!

Verjaardagen

Maart:

Mei:

Juni:

11: Mevrouw Bastiaanse (fr) 15: Meneer Geelhoed (bv)

2: Meneer Van Eenennaam (ak) 4: Meneer Roelse (ne) 7: Meneer Westrate (en) 11: Meneer Witte (binas) 15: Meneer Van ’t Spijker (la) 18: Meneer Overbeeke (wi) 21: Meneer Manni (en) 25: Mevrouw Honkoop (ne) 27: Meneer Ruissen (ec) 30: Mevrouw Westenberg (lo)

2: Meneer Karkdijk (ak) 12: Meneer Dingemanse (ne) 19: Meneer Ten Cate (wi) 28: Meneer Coppoolse (kmu) 29: Meneer Baaijens (gs) 29: Meneer Van Zweden (en) 30: Meneer Van Kooten

April: 1: Meneer Van der Jagt (bv) 2: Mevrouw Vogelaar (ne) 14: Meneer Van Luik (ne) 19: Meneer Knook (kno)(ne) 19: Meneer Klaassen 22: Meneer Deurloo (wi) 24: Meneer de Voogd (lo) 24: Meneer Knook (knm)(ne) 28: Mevrouw Blankenstijn

AvB en SG

22


23


Quiz

Brugjesquiz Vraag 1: Welk plaatje is anders dan de andere plaatjes?

Vraag 2: Verbind het dier met het geluid wat hij maakt.

“Blub blub”

“Knor knor”

“Miaauuw”

“Waf waf”

Vraag 3: Welk voorwerp kan je niet vullen?

JF

24


Dhr. Prof. Drs. Mr. Ing. Nomen Nescio

Column Beste Cactussers,

Amai! Wat een gans aansprekend thema siert uw schoolkrant! Talent, dat is iets schitterends! Een gave, nietwaar, iets waar jij in uitblinkt. Nu las ik pas iets interessants in een landelijk weekblad. Mijn oogleden knipperden enigszins sneller toen ik dit tijdschrift doornam. Mijn handen gingen trillen van het zweet en mijn teennagels trokken krom van vreugde. Wat bleek: in uw school schuilt veel talent! Uw school was de beste! Dat is nogal wat. Aan mij de eer om weer eens een diepgravend onderzoek naar talent te doen. Nu was het zo, dat vooral jullie als leerlingen het goed schenen te doen. Die docenten lijken in eerste instantie (soms ook op de automatische piloot, als ik het zo mag zeggen) gewoon hun werk te verrichten. Eigenlijk doen zij niets bijzonders. Amai! Wat voor een gans grote gribus moet het dan wel niet op die andere scholen zijn! Tot wat voor niveau verlaagt ons dierbare Hollandse onderwijs zich eigenlijk wel dat – mag ik het zo eens zeggen – een simpel boerenschooltje uut Zeeland ’t voor mekaer kriegt Nationaal Kampioen te zijn? Ik ben hoegenaamd sprakeloos! Toch schuilt er ook onder die op het oog zo simpel lijkende docentjes behoorlijk wat talent! Mijn analyse leverde weer gans grote verrassingen op!

Geelhoed Het kleurenspel is opvallend. Je zou er bijna scheel van gaan kijken en vervolgens een hoedje schrikken. Geel is namelijk de kleur van de haat! Nu zou je het zien van deze persoon eerder terugdeinzen bij het zien van die verwarde bos haar, waar je je geel en groen aan kunt ergeren. Die hoed behoedt ons dan ook voor ergere dingen. Toch heeft geel ook een hele mooie betekenis: in de oudheid stond geel symbool voor de zon en daarmee ook voor het licht, het leven en de hoop. Toen ik pas in Kemerovo (Rusland) op onderzoek uitging (naar namen als Pjotr), kwam ik namelijk tot mijn verbazing enkele schitterende Hollandse landschappen tegen. Nog groter was mijn verbazing toen ik de naam van de schilder las: Geelhoed. Hij speelt het licht, tekent het leven en kleurt de hoop. Iemand waar je dus je hoedje voor af mag nemen. Ondanks zijn wereldwijde faam maakt hij altijd een ietwat verstrooide indruk. Maar dat is het nu juist: hij heeft oog voor de eenvoud. Met enkele strepen en basale kleuren weet hij inspirerende landschappen te kweken. Kortom, hij is gewoon heel goed, die Geelhoed! N.N.

25


Binnenkijken bij... ...Meneer Geelhoed Waar: Plein 28, ‘s-Heer Hendrikskinderen Type huis: Vrijstaand Bouwjaar: 1901 Kamers: Woonkamer, werkkamer en vier slaapkamers

i

Uw huis in het kort: Home sweet home!

Hoelang woont u al hier, aan het Plein in ’s-Heer Hendrikskinderen? We wonen hier inmiddels bijna vier jaar. Het was lang zoeken naar een mooi huis op een leuk dorp, en dit is het geworden. Het dorp kenden we al goed.

Wat vindt u bijzonder aan dit huis? Het huis is van 1901 en het was één van de twee bakkerijtjes van ’s-Heer Hendrikskinderen. Later heeft er ook een kruidenierswinkel in gezeten. De geschiedenis ervan vind ik leuk en ook alle veranderingen die het heeft ondergaan. Links van de voordeur was ooit een heel smalle garage; daar stond een DAF.

Wie wonen hier allemaal? Ikzelf natuurlijk en mijn vrouw Annet. Verder alleen

26

nog twee katten. Onze drie zoons zijn de deur uit (de oudste twee getrouwd), maar Edward komt nog elk weekend thuis. Die studeert journalistiek.

Hoeveel kamers heeft het huis? Vier slaapkamers en beneden nog een werkkamer. Het huis lijkt van voren gezien niet zo groot, maar er is veel ruimte. Dat bevalt me wel.

Voelt u zich hier thuis? Helemaal. We zijn er erg gelukkig mee en hebben geen plannen hier nog weg te gaan.

Wat is uw favoriete plekje in dit huis? Ik zit graag in een hoekje van de bank. Vanaf daar heb je ook een mooi uitzicht op de dorpskerk. Ik kijk bij voorkeur naar het altijd andere licht bij het kerkportaal; toch een schilder hè.


Heeft u een speciale nakijkplek in dit huis? Ja, dat is natuurlijk op hetzelfde plekje. Tekeningen enzovoort bekijk ik op school. Maar al die verslagen en toetsen kijk ik met enige tegenzin na terwijl ik op de bank zit.

Hoe zou uw droomhuis eruit zien? Dit ís het droomhuis. Vroeger wilden mijn vrouw en ik graag een houten huis met een veranda, een beetje Amerikaans. Of een boerderijtje, dat was ook een tijdlang een ideaal.

Wat is het interessantste meubelstuk in dit huis?

Heeft dit huis een plek waar u liever niet komt?

Er is een oud kastje dat mijn vader nog gekocht heeft. Dat vind ik wel speciaal. Het is vooral het sentiment hoor, niet de waarde.

Ik houd niet zo van de kast onder de trap. Daar staan alle gereedschappen zoals boor- en schuurmachines. Het is een minder goed trekje van me dat ik niet van klussen houd.

Welke dingen in het huis betekenen veel voor u? De portretten in de gang; van onze voorouders, maar ook van ons nageslacht, die hangen daar mooi bij elkaar. Maar ik zou zoveel kunnen noemen.

Van wie heeft u het schilderstalent en wat doet u er mee? Dat komt van boven, zoals met alle talenten het geval is. Ik schilder zovaak ik kan, vooral Zeeuwse landschappen maar ook abstracte schilderijen. Dat doe ik in mijn atelier, dat is in de oude dorpsschool naast ons huis. Mijn werk is regelmatig op tentoonstellingen te zien en daarnaast op mijn eigen website (www.adrigeelhoed.nl , dat mag wel hè). Hoewel ik het goed naar m’n zin heb op school, hoop ik op den duur meer met schilderen bezig te zijn dan met lesgeven. MK & AA & AK

27


28


Interview

Vergietinterview Ook in deze schoolkrant is er natuurlijk weer plaats voor het vergietinterview. Het thema van de schoolkrant hebben wij naarstig geprobeerd te verwerken in onze vragen die deze keer aan drie docenten gesteld werden: meneer Van Gilst (GIL), mevrouw Bastiaanse (BST) en meneer Beekman (BMN). Lees snel verder en ontdek hoe deze docenten op onze vragen hebben gereageerd!

talenten en de identiteit van de school?”

BST:

“Jazeker, bijvoorbeeld bij de lvj-ers. Het gebeurt in allerlei klassen dat je leerlingen ziet die God en hun naaste willen dienen.” GIL: “Ook leerlingen die heel muzikaal zijn kunnen hun talent gebruik om tot eer van God muziek te maken.”

GIL - BST: “Wat is volgens u een talent dat één van de andere docenten hier opvallend bij zich draagt?”

BST:

“Nou, dan zou ik een talent van meneer Beekman willen noemen. Volgens mij heeft hij een buitengewoon groot organisatietalent. Dat hebben we pas nog wel gezien bij de themadag van vmbo 4, natuurlijk.”

BST - GIL: “Wat is uw grootste talent?”

GIL: “Ik denk dat mijn talent is dat ik een boek kan lezen en mij dan volledig van de buitenwereld kan afsluiten.” BMN: “Ik vind u ook vaak heel rustig overkomen.” GIL: “Ja, maar dat is niet altijd zo. Soms moet ik in de les de leerlingen wel weer even tot orde roepen.” BST: “Een ander groot talent van meneer Van Gilst is dat hij buitengewoon goed kon voorlezen. Ik weet nog wel dat hij vroeger voorlas uit Gargantua en dat dan heel de klas heel stil aan het luisteren was.”

BMN - BST: “Ziet u bij de leerlingen een duidelijk verband tussen het gebruiken van

GIL - BMN: “Wat zou u vinden van een talentenjacht bij de docenten?”

BMN: “Tsja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk eigenlijk al. Denk bijvoorbeeld aan het Ballondebat en allerlei andere acties die de eindexamenactiecommissie organiseert. Bij dit soort acties worden de docenten vaak verbaal en op conditie getest. Maar ik vind het wel heel leuk, vooral wanneer het wordt gedaan in teamverband. Samen met andere collega’s. Het organiseren van een schoolkamp met collega’s vind ik ook ontzettend leuk. Doordat je op zo’n moment ziet wat voor talenten andere collega’s hebben, kun je op die manier ook gebruik maken van elkaars talenten.” BST: “Ja, de één is ook goed in organiseren, de ander weer in actie, etc.” BMN: “Je hebt bij zulk soort dingen ook wel een bepaalde band met je teamgenoten.” GIL: “Het leuke is ook dat de leerlingen je eens

29


van een andere kant zien.”

BST - BMN: “Wat voor talent heeft u altijd al willen hebben?”

BMN:

“Talent voor taal. Dat is toch iets wat ik graag zou willen. Een bepaalde buitenlandse taal bijvoorbeeld heel goed kunnen spreken. GIL: “Ik droomde er wel eens van om een groot pianist te zijn.” BST: “Ik probeer altijd tevreden te zijn met wat God me heeft geschonken, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik kan er op dit moment even niet op komen.”

BMN - GIL: “Wie heeft volgens u heel bijzondere talenten (gehad)?”

GIL:

“Voor mij is dat Blaise Pascal. Deze man was namelijk heel goed in heel veel disciplines. Hij was een groot natuurkundige, een wiskundige, een christelijk filosoof en theoloog. Toen hij de leeftijd had van ongeveer zes jaar heeft hij de stelling van Pythagoras opnieuw uitgevonden, omdat zijn vader altijd zijn wiskundeboeken verstopte, vanwege het feit dat die vader dacht dat het niet goed was dat Pascal al op zo’n jonge leeftijd zo geleerd zou zijn.”

GIL - BST: “Is er talent nodig voor uw vak?”

BST: “Ja, absoluut.” GIL: “Waar denk je dan aan?”

BST:

“Sommige leerlingen kunnen een tekst in één keer heel goed uitspreken of zijn gewoon goed in het maken van toetsen.” GIL: “Is er ook talent nodig om het vak te geven?” BST: “Ja, ik denk het wel. Ik ben al heel lang een taalgek en nu ook wel francofiel.” GIL: “En meneer Beekman?” BMN: “Ja, bij economie moet je natuurlijk wel een beetje goed zijn in rekenen enzo. Je moet het ook wel leuk vinden en er gepassioneerd voor zijn. Bij maatschappijleer is het wel moeilijk om een gesprek te leiden. Toen ik dat voor het eerst ging geven vergde dat wel weer andere vaardigheden dan bij economie.” GIL: “Ik denk dat je ook wel makkelijk een band kunt creëren met leerlingen.” BMN: “Ja, dat is ook wel zo. Maar dat heb je ook echt wel nodig wanneer je wat dieper wil.”

BST - GIL: “Heeft u het talent om docent(e) te zijn of is er ook veel aangeleerd?”

GIL:

“Ik ben niet als docent geboren. Aan het begin ben ik eigenlijk ook geen Frans gaan geven om in het onderwijs te gaan, maar meer omdat ik de taal zo leuk vond. Later kwam ik erachter dat je niet zoveel kunt doen buiten het onderwijs met Frans. Dus ik heb ook echt wel veel moeten leren. Het contact met de leerlingen, bijvoorbeeld.” BST: “Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik het altijd ontzettend gezellig vond om bij u in de klas te zitten.”

BMN - BST: “Hoe denkt u over talent?”

BST:

“Dat is iets wat God je geeft en je bij je geboorte eigenlijk gekregen hebt. Wat je moet proberen, is die talenten te gebruiken in Zijn dienst.” BMN: “Die talenten ontdek je ook wel gaandeweg of niet?”

30


BST: “Ja, ik denk het wel inderdaad.” BMN: “Ik had dat vroeger ook. Voor mij is het allemaal best wel een zoektocht geweest. Ik ben nu wel heel dankbaar dat ik in het onderwijs terecht ben gekomen.”

GIL - BST: “Welk woord komt als eerste in u op wanneer u het woord “talent” hoort vallen?”

BST: “Gelijkenis” GIL & BMN: “Ja, ik ook.” GIL: “Het mooie is ook dat de één één talent

krijgt, een ander twee en weer een ander vijf. Toch is het allemaal evenveel waard.” BST: “Als je het maar niet in de grond stopt, natuurlijk.” Hartelijk bedankt voor het meedoen aan dit vergietinterview, JvdB & LW =3

Many students actually look forward to Mr. Deurloo’s math tests.

31


Quiz

Wat voor type ben jij? Telkens staat er een groepje met dingen, daaruit moet jij kiezen wat je het meest aanspreekt of wat je het liefst doet. Aan het eind moet je de letters optellen en die letter die je het meest aangekruist hebt dat is jouw type en op dit gebied liggen jouw talenten.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

e)

e)

a) b) c)

d)

e)

Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn. Ik houd van regelmaat en structuur. Ik vind het leuk om met cijfers te werken. Ik weet mensen vrij snel op hun gemak te stellen. Een goede discussie vind ik leuker dan een “praatje’” Reclamecampagne bedenken. Een sporttoernooi organiseren. De financiën bijhouden voor een verenig- ing. Ouderen thuis bezoeken voor een gezellig praatje. Kranten bezorgen.

a) b)

c) d) e) a) b) c)

d) e)

Ik ben een kunstzinnig type. Ik vind het leuk om dingen te regelen of te coördineren. Ik deel mijn tijd altijd systematisch in. Ik kan goed samenwerken. Ik heb veel verstand van techniek. Muziek maken. Het magazijn van een organisatie beheren. Telefonist (e) zijn bij een maatschappelijke organisatie. Vluchtelingen begeleiden. Tuinonderhoud bij een verpleeghuis.

a) b)

c) d) e)

a) b) c) d) e)

Het liefst doe ik iets met mijn handen. Ik neem snel de leiding. Ik ben goed in het bijhouden van gegevens. Ik maak makkelijk contact met ander mensen. Ik probeer logisch na te denken. Ik ben graag creatief bezig. Het lijkt me leuk om een eigen onderne ming te hebben. Ik ben tamelijk commercieel ingesteld. Ik ben een gevoelig mens. Ik geniet ervan om me lichamelijk in te spannen. Een radioprogramma maken. Een computercursus volgen. Archieven ordenen in een museum. Voorlezen aan blinden. Zorgen voor het onderhoud van materiaal bij een atletiekclub.

Heb je het meest A: Jij houdt van variatie en bent het liefst dingen aan het bedenken of doen. Je bent een creatief menstype.

Heb je het meest B: Als het aan jou ligt begin je het liefst gelijk je eigen onderneming. Je bent een ondernemend menstype.

Heb je het meest C: Jij zal nooit een afspraak missen. Je bent een nauwkeurig menstype.

Heb je het meest D: Je werkt het liefst samen en kletst met iedereen die je tegenkomt. Je bent een sociaal menstype.

Heb je het meest E: Jij bent niet vies van een beetje praktisch werk. Je bent een praktisch menstype.

32

LK


Column

De enorme zak met geld Stel je voor met een enorme zak geld verlaat je Beatrix’ paleis. Deze zak heb je niet vrijblijvend gekregen maar met een opdracht om er iets mee te doen. De koningin gaat voor een lange tijd weg en aan jou de eer om een stukje van haar vermogen te beheren en daarmee handel te drijven. Risico’s nemen dus. Wanneer je het paleis uitkomt, sta je voor een tweesprong. Je staat nu voor de keuze; wat ga je doen? Je besluit te kiezen voor de makkelijke middenweg. Deze brede weg ziet er wel aanlokkelijk uit. Met je zak geld kom je uit bij een enorme kast. Opeens begint de zak te wegen in je hand. Pas nu voel je het gewicht. Ook de opdracht weegt zwaar. Diep van binnen weet je het. De koningin zal terugkomen om te kijken wat jij met de zak hebt gedaan. Die kast ziet er nu toch wel heel aanlokkelijk uit. Voor je het weet trek je de deuren open gooi je de zak erin en ren je naar huis. Een lange tijd later komt de koningin terug en vraagt wat je met je geld hebt gedaan. “Koningin, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u me zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de kast gelegd. Hier heeft u het terug.” Woedend kijkt de koningin op en antwoord: “Je bent een slechte en luie dienaar. Je wist dus dat ik je je verdienste af zou nemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem het geld van deze dienaar af en gooi hem uit mijn paleis!”

de weg bevinden zich een hoop mogelijkheden om handel te drijven. Je pakt de zak bij de hand en begint onmiddellijk met handel drijven. Handel drijven voor de koningin: wat een eer! Je vermogen wordt binnen de kortste keren verdubbeld. Een lange tijd later komt de koningin terug en vraagt wat je met het geld hebt gedaan. Blij vertel je dat je handel hebt gedreven en de 2 talenten(gelijk aan 2x20 jaarlonen van een gemiddelde werknemer) hebt verdubbeld. “ Je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grote verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde!” is het vreugdevolle antwoord van de koningin. “Omdat je zo trouw bent, krijg je ook nog het geld van die luie dienaar. Want wie goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen.” Laten we die zak geld is vergelijken met een talent. God geeft ook jou een talent. Of misschien wel meerdere. En nu sta jij net als die dienaar op die tweesprong. Wat doe jij met jouw talent? Gooi je het in de kast en durf je het aan niemand te laten zien? Of ga je direct aan de slag met je talent en stel je jouw talent in dienst van God? AK

Terug naar de twee wegen. Terug naar de keuze. Wat was er gebeurd als je de eerste weg had gekozen. Deze weg is al heel wat minder breed en ook meen je wat hobbels te ontdekken. Langs

33


Lokalenonderzoek In de schoolkranten van vorig jaar hebben jullie vast weleens het lokalenonderzoek gezien en gelezen. Het ging er om dat we een goed lokaal vonden wat het meest bij het thema van de schoolkrant paste. Zoals jullie al wel gezien hebben, is het thema van deze schoolkrant “Talent�. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om hierbij een lokaal op te zoeken. Ik heb 2 schoolgedeeltes opgezocht waar je dit talent kunt beoefenen. Ik kwam hierbij bij de aula en het muzieklokaal. Als je muziek-maak-talent hebt dan kun je zeker daar terecht. Je kunt in de aula natuurlijk op het orgel spelen tijdens de lunchpauzes en in het muziek lokaal kun je nog veel meer instrumenten bespelen en als je het goed kan kun je ook nog in het Instrumentaal ensemble want regelmatig oefent in lokaal 007. Je hebt natuurlijk nog veel meer lokalen waar je talenten kunt uitoefenen zoals 142 voor muziek maar ook 022, 023 en 025 voor je creativiteit. In lokaal 222 kun je terecht voor je technische ontwikkelingen. Zo vallen er wel heel wat lokalen op te noemen waar je talent kunt uitoefenen. Het is ook goed dat je je talenten kan uiten op school en ook thuis want in de Bijbel staat dat je je talenten moet gebruiken en benutten zoals je ze gekregen hebt. Ik hoop dat jullie dit stukje leuk en leerzaam vinden en dan hoop ik: Tot de volgende schoolkrant! MKI

34


Moppentrommel Twee mannen zitten in de trein. Vraagt de ene: “En wat voor beroep beoefent u uit?” “Ik ben Numismaticus.” “Pardon, maar wat is dat eigenlijk?” “Muntenverzamelaar.” “Dat vind ik nou leuk, vroeger noemden wij dat gewoon bedelaar.” Een Belg en een Nederlander lopen in een woestijn. De Nederlander heeft een telefoonhokje bij zich en de Belg een spoorrails. Vraagt de Belg aan de Nederlander: “Waarom heb jij een telefooncel bij je?” Zegt de Nederlander: “Als er een leeuw aankomt, zet ik het telefoonhokje neer, ga ik er in zitten en dan kan hij mij niet pakken.” “Maar,” vraagt de Nederlander aan de Belg, “waarom heb jij een spoorrails bij je?” Zegt de Belg: “Als er een leeuw aankomt, dan gooi ik de spoorrails weg en dan kan ik harder lopen.”

Er zitten twee Belgen op een bankje in het park. Zegt de ene Belg tegen de ander: “Hé, m’n horloge doet het niet.” Zegt de andere Belg: “Oh, kom maar, ik kijk er wel even naar.” Hij maakt het horloge open en ziet een dood vliegje liggen. De Belg zegt: “Oh, ik zie het al. De machinist is dood.”

Wat doet een Belg als hij in de woestijn achterna gezeten wordt? Hij steekt zijn rechter hand uit en gaat stiekem links af!

Er komt een blonde dame bij de pizzeria en besteld een pizza. Als deze klaar is vraagt de pizzaboer of hij de pizza in 6 of in 8 stukken moet snijden, waarop het blondje zegt: “Doe maar in 6 stukken, 8 krijg ik nooit op.”

Een Belg komt bij een uitzendbureau. Hij doet de deur open en heeft de grootste moeite nodig om een enorme doos mee naar binnen te sjouwen. Verbaasd vraagt de medewerker achter de balie: “Maar meneer, wat doet u nou? U kwam hier toch alleen maar voor een intake-gesprek?” “Jazeker,” zegt de Belg, “maar ik moest toch ook mijn cv meebrengen?” “Ja,” antwoordt de medewerker. “Gelukkig,” zegt de Belg, “ik was al bang dat ik mijn centrale verwarming voor niks had gedemonteerd!”

35


36

Cactus schoolkrant 2 2008-2009  

Cactus schoolkrant editie 2