Page 55

THEMA FINANCIERING EN EXPLOITATIE

Frisse tips van schooldirecteuren • • • •

 oud in de begroting rekening met het onderhoud van de nieuwe installatie(s). H Vraag onderhoudscontracten op die aangeven hoe de situatie er uit ziet na de oplevering. Vergelijk diverse onderhoudscontracten: hier kan veel verschil tussen zitten. Overweeg leasecontracten zodat je als school niet zelf alle kennis over installaties, onder­ houd en wetgeving hoeft bij te houden. • Weet hoeveel tijd nodig is voor de offertebegeleiding, dit kan flink in de uren lopen. • Denk goed na over de eisen aan het totale gebouw en de inzet van de verschillende ruimtes. • Weet waar de roosters komen voor de inzuig en afblaas van een warmteterugwininstallatie. Het lawaai kan storend zijn maar ook letterlijk de stem van een juf of meester ‘wegzuigen’. OBS De Schakel, Nieuwegein

nieuwbouweisen: alle ruimtes moesten multifunctioneel zijn en we wilden geen gangen meer.” Het geld dat voor renovatie en uitbreiding was bedoeld, heeft de gemeente vervolgens ingezet voor een nieuw gebouw. Ook kreeg de school een duurzaam

bouwen subsidie van de provincie Gelderland. De winst zit met name in het passief bouwen. De muren zijn 30 tot 40 centimeter dik en zeer goed geïsoleerd. Bovendien is er driedubbel glas aangebracht en zijn de toegangsdeuren relatief klein. “Ik noem het ‘de thermosfles’: alles wat er in zit qua warmte of koude blijft in het gebouw”. Ook wat betreft licht en water zijn maatregelen genomen. De energiekosten zijn hierdoor flink verminderd.”

Renovatie: basisschool Edith Stein Ook basisschool Edith Stein in Veghel viel in de prijzen. Sinds 2011 zit de school in een verbouwd klooster uit 1902. Het gebouw is met respect voor het karakter en met hulp van de gemeente getransformeerd tot een multifunctionele accommodatie (MFA). Het Programma van Eisen Frisse Scholen is gehanteerd met klasse B als streefniveau. De werking van de toegepaste technieken wordt gedetailleerd gemonitord. Daar waar afgesproken prestaties niet worden gehaald, helpen de meetgegevens om leverende partijen aan hun beloftes te houden.

“Ik noem het ‘de thermosfles’: alles wat er in zit qua warmte of koude blijft in het gebouw.”

Agentschap NL stimuleert duurzame gebouwen Agentschap NL ondersteunt beleggers, projectontwikkelaars, gemeenten, gebouweigenaren en eindgebruikers bij het duurzaam bouwen, renoveren en beheren van gebouwen. Meer weten over rendement, techniek, maatregelen, instrumenten, regelgeving en financieringsmogelijkheden? Kijk op: www.agentschapnl.nl/ duurzamegebouwen. Op www.frisse-scholen.nl vindt u bovendien alle relevante informatie betreffende de bouw en het beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Meer weten over Gezonde scholen? Zie www.ruimte-ok.nl en GGD-Vignet Gezonde School: Interieur Christelijke Veldhuizerschool, Ede

http://vignet.gezondeschool.info/primair_onderwijs/vignet_gs/.nl

schooldomein

april 2013

55

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement