Page 50

Els van der Zande

“Nieuwsgierigheid prikkelt de mens dusdanig dat ICT de ontwikkeling van de mens sterk manipuleert.”

Frans Schouwenburg

deze overdracht. De rol van de docent gaat wel veranderen door meer ICT gebruik. Materiaal kan via ICT tools aangeboden worden en de leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid deze leerstof tot zich te nemen. De docent coacht hierin.

3. ICT maakt gebouwen overbodig Dat schoolgebouwen helemaal overbodig worden zie ik in de verdere toekomst wel gebeuren. Een leerling kan immers via elearning alles ophalen wat nodig is. Via online presentaties kan een leerling een college volgen en ondersteuning krijgen. In plaats van standaard lesroosters kunnen colleges worden aangeboden, waarin leerlingen kunnen plaatsnemen die over een bepaald onderwerp iets willen leren/weten. Dit betekent ook dat een leerling op diverse niveaus examen kan doen. Bijvoorbeeld: wiskunde op mavo niveau, biologie op havo niveau en Engels op vwo niveau. Om colleges te kunnen geven heb je natuurlijk collegezalen nodig. De rest van het gebouw kan gebruikt worden voor individuele ondersteuning. Via het eigen device en via e-learning kan elke leerling de eigen weg naar een diploma uitstippelen. Docenten worden coaches en er zijn minder docenten nodig per school.

Frans Schouwenburg, Strategisch Adviseur Kennisnet:

2. ICT is aardige aanvulling maar de rol van de docent neemt daardoor toe De rol neemt niet toe, maar wordt anders, en zelfs zuiverder. We verzamelen en doen

50

schooldomein

april 2013

onderzoek naar de effecten van ict en weten dat ICT niet beter werkt bij elke toepassing zonder meer, maar wel significant betere leerprestaties levert bij gericht, gedoseerd en goed gebruik. Drie gemeten effecten: 1. L  eerlingen leren langer omdat leren aantrekkelijker wordt (langere concentratie via games, kinect, etc.) 2. L  eerlingen presteren beter wanneer instructie effectiever is (gerichte feedback door de computer, instructie altijd op filmpjes aanwezig en dus te raadplegen wanneer nodig) 3. D  e leerlingen gaan sneller vooruit omdat ze meer leren in minder tijd (mentaal automatiseren met rekenprogramma’s). De docent is in al deze situaties wel de sleutelfiguur. Gebruik van oefenprogramma’s of van gefilmde instructies, levert tijd in de les op die anders kan worden besteed. Bijvoorbeeld voor het intensiever met leerlingen uitvoeren van opdrachten en onderzoekjes. Mijn stelling: De productiviteit van de leraar wordt verhoogd door instructiegerichte werkzaamheden te automatiseren.

4. Het nadeel van een digitale leeromgeving is dat leerlingen elkaar niet meer ontmoeten Er was ooit een school voor voortgezet onderwijs in Nederland die helemaal digitaal ging. Alles werkte via de leeromgeving. Er werden na een jaar leerlingen geïnterviewd. Ze vertelden dat ze soms het gevoel hadden dat ze een kantoorbaan hadden. Ze kwamen op school, zetten hun tas naast hun tafel, logden in op hun computer en begonnen te

Profile for Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Schooldomein nr. 4 (Mei)  

Schooldomein

Advertisement